www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMENDE GROTE MISLEIDING - Deel 33: Interview met Dr. Bruce Maccabee

8 juli 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37

EDITOR'S NOOT: Het volgende is het laatste interview tussen Dr. Bruce Maccabee, een Amerikaanse optisch fysicus, voorheen werkzaam bij de Amerikaanse Marine, en Dr. Thomas Horn.

HORN: Dr. Maccabee, dank u dat u de tijd neemt voor dit interview. Ik heb begrepen dat u uw BS in natuurkunde behaalde aan het Worcester Polytechnic Institute in Worcester, Massachusetts, en vervolgens uw MS in 1967 en PhD in de natuurkunde in 1970 aan de Amerikaanse Universiteit in Washington, DC. Corrigeert u mij alstublieft als ik deze feiten fout heb.

MACCABEE: Dat is juist.

HORN: U had een lange carrière bij het Naval Surface Warfare Center. U hebt gewerkt aan optische gegevensverwerking, onderwatergeluid, lasers, en het Strategisch Defensie Initiatief en de Ballistische Raket Verdediging met gebruikmaking van lasers met hoog vermogen en meest recent aan technologieën die verband houden met de binnenlandse veiligheid en het verslaan van IED's [geïmproviseerde explosieve apparaten]. Met deze achtergrond ben ik benieuwd hoe u geïnteresseerd raakte in de studie naar UFO's.

MACCABEE: Zoals de meeste kinderen uit de jaren '50 was ik geïntrigeerd door de vroege ruimtefilms zoals The Day the Earth Stood Still, War of the Worlds, It Came from Outer Space, etc., maar ik heb nooit aangenomen dat ze enige basis in de werkelijkheid hadden. Ik besteedde waarschijnlijk weinig of geen aandacht aan de zeer weinige waarnemingen die in de plaatselijke krant (Rutland, Vermont) werden gemeld, tot ik in 1958 of zo het boek van Capt. Edward Ruppelt las, Report on Unidentified Flying Objects (gepubliceerd in 1955). Ik veronderstel dat ik geïntrigeerd was door wat hij schreef, maar er was niets dat ik eraan kon doen, dus "vergat" ik het prompt.

Ongeveer negen of tien jaar later, toen ik meer geïnteresseerd was in het onderwerp, herinnerde ik mij dat ik het jaren eerder had gelezen. Ik vond het boek en herlas het en realiseerde me dat hij dicht bij de bewering was dat ze echt waren en uit de ruimte kwamen. In 1966 of 67, tijdens mijn studie natuurkunde aan The American University in Washington, DC, las ik UFO's Serious Business van Frank Edwards en later ging ik naar een lezing van vertegenwoordigers van NICAP [National Investigations Committee on Aerial Phenomena] aan de universiteit (Hall en Berliner?). Natuurlijk was ik op de hoogte van de krantenverhalen over waarnemingen (1965, 1966 UFO-flap). Dus, toen de NICAP jongens zeiden dat er hulp nodig was op het hoofdkwartier, en ik wist dat het hoofdkwartier maar een paar mijl verderop in DC was, besloot ik om langs te gaan en te zien wat ze hadden.

Ik herinner me de eerste zaak nog goed. Het was een melding van groene lichten die over Tuckerman Lane zweefden, een weg net ten westen van wat nu de ringweg rond Washington, DC is. Mij is verteld door andere mensen die geïnteresseerd raakten in het onderwerp dat zij onderzoeken uitvoerden en niets dan onbeduidende verklaringen vonden voor de waarnemingsrapporten die zij onderzochten. Dit leidde hen af van het onderwerp en ze verloren hun interesse. Voor mij was het anders. Dit eerste geval was een eenvoudige maar vreemde waarneming, een eenvoudig "nachtlicht" type, door een dame die een goede geloofwaardigheid had (lerares). We reden met haar in haar auto langs de weg waar dit gebeurde (Tuckerman Lane) en konden geen normale reden zien waarom er groene lichten over de weg zouden zijn gezien terwijl zij reed. Ze wilde geen publiciteit. Uiteindelijk hebben we het geclassificeerd als onbekend. (In de jaren daarna zijn er meldingen geweest van groene lichten die door de lucht trokken in het DC gebied en op andere plaatsen in de wereld). Het volgende geval, dat zich voordeed in het begin van de jaren 1970, was nog vreemder: een meervoudige waarneming in de Shenandoah Vallei van een raketvormig object dat stationair boven een berg zweefde. Een ander geval uit het begin van de jaren 1970 bestond uit twee incidenten waarbij verschillende tieners betrokken waren in Passapatanzy, Virginia, vreemd genoeg niet ver van waar ik de laatste tien jaar heb gewerkt. Die zaak werd gepubliceerd in het NICAP Bulletin als de "Zaak van de Virginia Reus." De twee gebeurtenissen betroffen een UFO die landde, een wezen dat uit het toestel kwam met een gloeiende bal in zijn hand (dit was enkele jaren eerder dan een beter bekend waarnemingsrapport uit Pennsylvania van een wezen met een gloeiende bal), een reactie van een dier (hond rende weg en kwam meer dan een dag niet terug), een auto die stopte toen er een UFO overheen zweefde, de radio van die auto die stopte met werken en gerepareerd moest worden, TV-interferentie en meerdere getuigen. Er kan ook sprake zijn geweest van een ontvoering, hoewel op dat moment ontvoering het verste uit de gedachten was van de verschillende onderzoekers van die zaak. Hoe dan ook, mijn eerste kennismaking met het onderwerp, waaronder het lezen van boeken, het lezen van het Condon-rapport en het onderzoeken van zaken, heeft me diepgaand geïnteresseerd in het onderwerp.

Na de publicatie van de Condon studie in het begin van 1969 was er een algemeen gevoel in de pers dat alles verklaard was en UFO's "verdwenen" waren. Op het NICAP hoofdkwartier wisten we dat dat niet waar was, maar er was niet veel wat we er aan konden doen. Toen in augustus 1973 was het "We zijn Terug!!!" toen politie-agenten en anderen waarnemingen begonnen te melden in het zuidoosten en zich in de daaropvolgende weken verplaatsten naar het Midwesten. (In deze zaak werden ook waarnemingen van mensachtigen gemeld, waaronder twee bekende incidenten, de ontvoering van Hickson/Parker in Pascagoula, Mississippi en de zaak van Coyne en de helikopter in Mansfield, Ohio). Omdat de zaak in de herfst van 1973 de belangstelling voor het UFO onderwerp deed herleven, schreef ik een verslag over de Shenandoah Valley waarneming die ik grondig had onderzocht en stuurde het naar Science Magazine. Het werd binnen ongeveer 2 weken teruggestuurd met de opmerking van redacteur Philip Abelson dat ik publicatie elders moest overwegen omdat ze al veel artikelen te publiceren hadden. Natuurlijk zou ik bereid zijn geweest te wachten, maar ik begreep het punt: oprotten! (Een verkorte versie werd uiteindelijk gepubliceerd door NICAP.) Belangrijker nog, rond deze tijd maakte Stanton Friedman mij attent op het belang van de statistische studie bekend als Project Blue Book Special Report #14 (SR14). Ik slaagde erin de originele kopie van dat document van de NICAP te bemachtigen en ik begon met een herevaluatie van de statistieken (zie hieronder). Ik besloot toen om dat ene geval te bestuderen waarvan William Hartmann, de fotoanalist van de Condon Studie, beweerde dat het waarschijnlijk echt was (McMinnville; zie bespreking hieronder). Ik ging er aanvankelijk van uit dat hij ergens een fout had gemaakt, maar er was tenminste echte fysica (optica) betrokken bij het analyseren van de foto's. Ik leerde dus hoe ik het type analyse kon doen dat Hartmann had gedaan, bestudeerde de argumenten van de sceptici (Klass, Sheaffer) en slaagde erin de originele negatieven te bemachtigen (dankzij een suggestie van Philip Klass!) en vanaf dat moment ging het bergopwaarts!

Ik moet erop wijzen dat ik tijdens mijn onderzoek ook las en historisch onderzoek deed in de jaren na 1973. Ik was een van de eersten die de Blue Book dossiers bestudeerde die in 1975 door de Archieven werden vrijgegeven en ik was de eerste die het FBI-dossier over vliegende schijven in handen kreeg. Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat ik halverwege de jaren '70 op dreef was en nooit meer heb omgekeken.

HORN: Onder uw gepubliceerde artikelen was een heranalyse van de statistieken en resultaten van het beroemde Battelle Memorial Institute Project Blue Book Special Report No. 14, dat tweeëndertighonderd Luchtmacht gevallen tot het midden van de jaren 1950 omvatte. Wat was uw conclusie?

MACCABEE: Dit document bewees voor mij dat er sterk statistisch bewijs was dat tenminste sommige UFO's niet verklaarbaar waren als alledaagse verschijnselen of, in de volksmond, het toonde aan dat "UFO's echt zijn," ook al had het officiële persbericht van de Luchtmacht (in 1955) geprobeerd iedereen ervan te overtuigen dat de studie niets van betekenis liet zien.

De wetenschappers en het personeel van de Luchtmacht die dit rapport samenstelden bestudeerden elke waarneming zorgvuldig en deelden ze in één van de drie groepen in: Bekende (K) als het kon worden geïdentificeerd met ten minste redelijke zekerheid, Onbekend (U) als het zeker niet kon worden geïdentificeerd, en Onvoldoende informatie (II) als er niet genoeg informatie was voor een beslissing van K of U. De studie gebruikte chi-kwadraat tests om de statistische distributies van verschillende waarnemingskenmerken van de K- en U-waarnemingen te vergelijken in de veronderstelling dat als de U-waarnemingen louter waren als niet herkende K-waarnemingen, de distributies moeten overeenkomen. De geteste kenmerken omvatten verschillende "waarden" van kleur, aantal, duur, vorm, snelheid en lichthelderheid. De chi-kwadraat tests toonden minder dan 1% kans op een overeenkomst voor alle kenmerken behalve helderheid, waarvoor de kans minder dan 5% was. Bij combinatie van de kenmerken is de kans op een overeenkomst veel kleiner dan 1%. Ik heb de statistische berekeningen herzien en kwam tot een vergelijkbaar resultaat. Het meest unieke en interessante statistische resultaat betrof de vergelijking tussen de percentages van K, U en II waarnemingen en de geloofwaardigheid van de waarnemer en de kwaliteit (zelfconsistentie, volledigheid) van zijn verslag. Wanneer de waarnemingen werden ingedeeld in de kwaliteitsgroepen Slecht, Twijfelachtig, Goed en Uitstekend (een groot deel van de Uitstekende waren militaire rapporten), vertoonden de rapporten hogere percentages Onbekenden in de Uitstekend en Goed groepen dan in de Twijfelachtig en Slecht groepen. Dit is niet wat men zou verwachten als alle UFO-waarnemingen alledaagse verschijnselen zouden zijn, want als dat waar zou zijn, zouden de analisten meer kans hebben om correcte identificaties te maken uit de kwalitatief betere waarnemingsrapporten dan uit de rapporten van lage kwaliteit en dus zouden de percentages U- en II-gevallen lager zijn in de groep van rapporten van hoge kwaliteit.

Natuurlijk vermeldde de luchtmacht niet eens dit belangrijke statistische resultaat, dat hoe beter de kwaliteit van de waarneming, hoe waarschijnlijker het was dat deze onverklaarbaar was. Een andere belangrijke bijdrage aan de studie van UFO's is de korte bespreking van de Rogue River Sighting (Case 10 van SR14). Ik had er nog nooit van gehoord, maar de aanwezigheid ervan in SR14 maakte me attent op het bestaan ervan en dus zocht ik ernaar in het Blue Book microfilmbestand. Uiteindelijk vond ik het en na analyse concludeerde ik dat het een van de meest overtuigende verslagen uit de beginjaren is.

HORN: Het McMinnville Jaarlijkse UFO Festival eindigde een paar weken geleden, en dat is uitgegroeid tot het op één na grootste Roswell festival in de Verenigde Staten, zoals ik het heb begrepen. Het festival begon in 2000, de 50e verjaardag van de Trent UFO-waarneming nabij McMinnville, Oregon, toen McMenamins een UFO-festival begon te organiseren ter nagedachtenis aan de Trenten en hun ervaring. Het verhaal gaat dat Evelyn Trent op de boerderij konijnen aan het voeren was toen er plotseling een object boven haar hoofd verscheen. Ze riep naar haar man Paul, die "kwam aanrennen" met zijn Kodak Roamer camera in de hand. Paul was in staat om twee foto's te maken van de grote, metalen schijf die stilletjes ten noordoosten van de boerderij zweefde net voor zonsondergang. Foto-analist William Hartmann (voor het Condon Report) vond dat de foto's overeenkwamen met de bewering dat een "buitengewoon vliegend voorwerp" in het zicht van twee getuigen vloog. Het National Investigations Committee on Aerial Phenomena bestudeerde de foto's en noemde ze uiteindelijk "...een van de top gevallen die zeer sterk bewijs leveren voor het bestaan van onbekende gestructureerde objecten in onze atmosfeer." De luchtmacht kon geen betere verklaring vinden. Ook de Universiteit van Colorado kon dat niet, en onderzoekers concludeerden naderhand dat de Trent-waarneming en het bijbehorende fysieke bewijs één van de beste verslagen was die ooit zijn gemaakt voor een echte UFO-gebeurtenis. Het verhaal werd op de Top Tien van Beste Bewijzen geplaatst en ik geloof dat het daar de laatste veertig jaar is gebleven. Vertel me iets meer over uw onderzoeksanalyse en wat u gelooft over de Trent UFO foto's.

De Trent UFO

MACCABEE: Hoewel de geschiedenis van de waarneming zelf eenvoudig te beschrijven is, vergt de geschiedenis van het onderzoek en de analyse vele pagina's. Mijn uitgebreide rapport over het McMinnville onderzoek, dat analyses en discussies omvat die plaatsvonden over een periode van ongeveer 25 jaar, resulteerde in de "bottom line" - dat er geen informatie is die duidelijk wijst op een hoax. Dit is belangrijk omdat het of bedrog was of echt was, er is geen tussenweg of "onvoldoende informatie" om tot een conclusie te komen.

Jaren geleden besefte ik dat "een foto nog geen UFO maakt". Het beste wat een foto kan doen is dienen als een hulpmiddel voor de herinnering van de getuige. Hij kan op zichzelf niet bewijzen dat de waarneming echt was, want vrijwel elke foto kan worden vervalst, als men maar de nodige wil, fotografische vaardigheid, kennis, economische middelen en het vermogen heeft om een redelijk verhaal over de waarneming te verzinnen en daaraan vast te houden. In het geval van Trent tonen de foto's duidelijk een onidentificeerbaar object dat op verschillende manieren is "geïdentificeerd" als een deksel van een vuilnisbak, een frisbee, een taartpan, een handgemaakt model of een spiegel van een vrachtwagen (pelikanen spelen in ieder geval geen rol in deze waarneming (grapje - zie hieronder). Er is echter geen specifiek alledaags voorwerp dat positief geïdentificeerd is als verklaring voor de afbeelding. De foto's zelf leveren geen duidelijk bewijs van een hoax. (Schaduwargumenten niettegenstaande; zie mijn website). Dat betekent dat het onderzoek zich moet richten op de getuigen. De getuigen zijn "opgespoord" vanaf het tijdstip van de waarneming in 1950 tot hun dood in het midden van de jaren negentig. Gedurende deze hele periode, ondanks de herhaalde "pesterijen" door onderzoekers-types (zoals ik) bleven zij bij hun eenvoudige verhaal dat zij het object voorbij zagen komen en het fotografeerden. Voor zover ik en andere onderzoekers konden vertellen, waren het eenvoudige boeren die geen tijd of een goede reden hadden om een vliegende schotel hoax te creëren. Misschien verwoordde de krantenfotograaf, Bill Powell, die de foto's voor het eerst publiceerde het het best toen hij zei dat hij de foto's op alle mogelijke manieren onderzocht (nadat hij ze had teruggevonden van achter de sofa in het huis van de Trent) en niet kon uitvissen hoe ze die hadden kunnen vervalsen. Dus publiceerde hij ze omdat, naar zijn mening, de Trenten (parafrase) niet in staat waren om zoiets als een vliegende schotel hoax te bedenken. En dat is de mening geweest van talrijke onderzoekers, waaronder ikzelf, in de jaren daarna.

HORN: Een ander artikel dat u schreef was een heranalyse van de resultaten van de UFO-studie van het Condon Comité uit 1969, waar ik in mijn laatste vraag naar verwees. Denkt u dat Edward Condon loog over de resultaten?

MACCABEE: Ik kan mij niet herinneren dat ik een analyse van het Condon Rapport heb geschreven (Dr. Peter Sturrock van de Stanford Universiteit heeft wel een analyse gepubliceerd). Ik denk echter dat Condon een poging heeft gedaan om elke betekenis van het werk dat door "zijn" onderzoekers is gedaan te verhullen. In het bijzonder probeerde Condon de lezer te verwarren in zijn bespreking van de McMinnville zaak. Volgens Condon beweerde een ervaren foto-analist (Everett Merritt) dat de Trent foto's waardeloos waren voor fotogrammetrische analyse. Bij dit type analyse gaat het om hoeken tussen beelden, zichtlijnen en richtingen. (Eigenlijk had hij ongelijk, maar dat terzijde.) Condon wist dat Hartmann's conclusie dat de Trent foto's echt konden zijn, gebaseerd was op fotometrische analyse, waarbij het gaat om de relatieve helderheid van de beelden, niet om de richtingen of hoeken. Dus iemand die alleen Condons samenvatting en conclusies aan het begin van het rapport leest, zou niet weten dat de fotogrammetrische kritiek van Merritt niets te maken had met Hartmanns conclusie.

HORN: Natuurlijk vóór de Trent waarneming beweerde de Amerikaanse zakenman Kenneth Arnold getuige te zijn geweest van negen ellipsvormige objecten die zich bewogen boven de berg Rainier in Washington, 24 juni 1947. Hebt u zijn zaak bestudeerd, en zo ja, wat waren uw bevindingen?

MACCABEE: Ik heb misschien wel de grootste en meest complete analyse die er op het web te vinden is. Het is de eerste gepubliceerde waarneming en verdient een uitgebreide kritische analyse omdat Arnold geen reden had om zo'n waarneming te vervalsen en hij "metingen" deed tijdens de waarneming die erop wijzen dat de objecten geen luchtspiegelingen waren, of snel bewegende wolken of motten in zijn oog of straalvliegtuigen in de buurt of reflecties uit zijn vliegtuigraam of laagvliegende meteoren of hoogvliegende ganzen of pelikanen (ja, pelikanen). Waar het op neerkomt is dat de zaak Arnold onverklaard blijft.

HORN: Hoe zit het met sommige andere oude dossiers, zoals de Gemini 11 [http://en.wikipedia.org/wiki /Gemini_11] astronautenfoto's? Wat vindt u daarvan, en zijn er andere astronauten- en militaire foto's die u substantieel vond?

MACCABEE: Nogmaals, er is een bespreking van deze zaak op mijn website. Er is geen twijfel dat zij iets zagen en fotografeerden dat nog niet is geïdentificeerd. Er is een suggestie dat het een voorwerp zou kunnen zijn geweest dat eerder door het ruimteschip werd uitgeworpen, maar dit is slechts een gok. Owen K Garriot fotografeerde een rood object gezien door de Skylab 3 astronauten in 1973. Natuurlijk zijn er veel beweringen gedaan door mensen die video's en foto's bestuderen die tijdens andere ruimtevluchten zijn genomen. Heel vaak zijn de beweringen gebaseerd op foutieve analyses. Er kunnen enkele UFO's zijn gezien en gefotografeerd of op video opgenomen door astronauten, maar het zou moeilijk te bewijzen zijn.

HORN: U was de eerste die het geheime "vliegende schijven dossier" van de FBI in handen kreeg, wat u, geloof ik, "de ECHTE X-Files" hebt genoemd. Voor degenen die niet bekend zijn, vertel ons hoe u dat deed en waarom het belangrijk is.

MEER DAN 10 JAAR IN DE MAAK! DOCUMENTAIRE MET PENTAGON-INSIDERS, WETENSCHAPPERS, THEOLOGIE-EXPERTS OVER UFO'S EN DE KOMENDE GROTE MISLEIDING (VERSCHIJNT IN AUGUSTUS)

MACCABEE: Mevrouw Trent vertelde mij in 1975 dat "FBI-ers" naar haar huis kwamen en haar waarneming onderzochten kort nadat de foto's waren gepubliceerd. In 1976 schreef ik naar de FBI om te vragen of zij een dossier hadden over Paul Trent. Terzijde vroeg ik hen ook eventuele UFO-documenten die ze hadden op te sturen. Ik verwachtte niets te krijgen omdat Capt. Edward Ruppelt in The Report on Unidentified Flying Objects schreef dat (voor zover hij wist!) de FBI nooit interesse toonde in vliegende schotel waarnemingen. Ik was dan ook verrast toen ik ongeveer 6 maanden later een telefoontje kreeg van een FBI agent die mij vertelde dat er 1600 pagina's (ongeveer) materiaal in een dossier over vliegende schotels zaten. Hij stuurde me vervolgens een selectie van de beste van de documenten en ik schreef er artikelen over die verschenen in de tijdschriften van alle drie de grote UFO-groepen (NICAP, CUFOS-Center for UFO Studies, en APRO-Aerial Phenomena Research Organization). De documenten toonden aan dat, beginnend in juli 1947, de FBI als een "zwart gat" fungeerde met informatie van de luchtmacht die naar binnen ging en er niets naar buiten kwam (totdat mijn FOIPA [Freedom of Information and Privacy Act] verzoek werd beantwoord). De directeur van de FBI, J. Edgar Hoover, verklaarde in brieven aan mensen die in de jaren '60 om informatie vroegen, dat de FBI nooit onderzoek had gedaan naar UFO's. Hij loog. De FBI interviewde getuigen in 1947 op verzoek van de luchtmacht. In latere jaren verzamelde de FBI (en de CIA) documenten van de AF maar deed geen verder onderzoek. Op last van het Congres mocht het hoofdkwartier van de FBI geen documenten vernietigen, dus al deze documenten waren beschikbaar toen ik mijn FOIPA verzoek indiende. De FBI had de enige documenten die ons de geheime mening van hoge ambtenaren van de luchtmacht eind 1952 geven. De mening was dat enkele procenten van de waarnemingen niet verklaard konden worden en dat tenminste enkele waarnemingen van "interplanetaire voertuigen" konden zijn. Deze mening werd nooit publiekelijk verkondigd. Het hele verhaal staat in mijn boek THE UFO FBI CONNECTION. Tweedehands exemplaren zijn verkrijgbaar bij Amazon en andere plaatsen. Enkele van de belangrijkste documenten zijn uit 1952. Mijn oorspronkelijke verzoek om informatie over de Trents werd officieel geweigerd, maar officieus zei de agent die mijn verzoek behandelde dat hij had gezocht en geen FBI dossier over de Trents had gevonden. Hij wees er vervolgens op dat elk Trent-onderzoek zou zijn uitgevoerd door een plaatselijk kantoor. Het plaatselijke bureau zou niets gevonden kunnen hebben dat van officieel belang was voor de FBI, aangezien de FBI al jaren vóór 1950 was gestopt met het onderzoeken van waarnemingen. Als dat het geval was, zou het lokale kantoor geen rapport naar het hoofdkwartier hebben gestuurd. Toen wees de agent erop dat de plaatselijke kantoren over het algemeen om de vijf jaar onnodige dossiers vernietigden. Ik ben er dus nooit achter gekomen of de FBI de Trents wel of niet heeft bezocht.

HORN: U hebt andere documenten verzameld van regeringsinstanties, waaronder de CIA, de Amerikaanse luchtmacht, het Amerikaanse leger, enzovoorts. Wat zijn de belangrijkste van deze documenten, naar uw mening?

MACCABEE: Tot op zekere hoogte denk ik dat ze allemaal belangrijk zijn omdat ze een tendens van de regering laten zien om op zijn minst enig belang toe te kennen aan waarnemingen van vreemde dingen in de lucht. De UFO FBI CONNECTION combineert dossiers van de FBI, de inlichtingendienst van de luchtmacht en de CIA om aan te tonen dat de regering al 50 jaar of langer in wezen sluitend bewijs heeft (zelfs zonder Roswell of andere veronderstelde crashes) dat "UFO's echt zijn" en dat sommige wel eens "interplanetaire vaartuigen" zouden kunnen zijn.

HORN: Op de hielen van het Roswell UFO incident in 1947, begonnen groene lichtballen en schotelvormige objecten aan de hemel te verschijnen in de buurt van gebieden waar top-secret kernwapenonderzoek werd uitgevoerd. Dit gebeurde herhaaldelijk, en het Amerikaanse leger maakte zich steeds meer zorgen. Uiteindelijk werd het "Project Twinkle" opgezet in de hoop uit te zoeken wat er aan de hand was. Hebt u deze zaak onderzocht?

MACCABEE: Ik heb inderdaad de "groene vuurbal" waarnemingen en het Project Twinkle rapport bestudeerd. Nogmaals, er is een discussie hierover op mijn website. De eerste groene vuurbal waarnemingen waren in december 1948, in de zuidwestelijke gebieden in de buurt van overheidslaboratoria waar nucleair onderzoek werd gedaan (Los Alamos, Sandia, Albuquerque gebied, etc.). Een beroemd meteoroloog (persoon die meteoren bestudeert), Dr. Lincoln La Paz analyseerde vele waarnemingen en had zelfs zijn eigen waarneming. Deze vuurbollen werden gekenmerkt door hun groene kleur en door het feit dat zij zich leken te verplaatsen in een vlakke baan, meestal in zuidelijke richting. Zoveel van deze gebeurtenissen deden zich voor in 1949 en 1950 dat uiteindelijk, in de lente van 1950, de Luchtmacht Project Twinkle opzette om fotografisch bewijs van deze objecten te krijgen.

HORN: Ik heb vele malen met Jesse Marcel Jr. en Stanton Friedman gesproken. Zij geloven beiden dat er iets buitengewoons is gebeurd buiten Roswell, New Mexico, in 1947. Wat gelooft u?

MACCABEE: Ik heb nooit gedacht dat Maj. Jesse Marcel, de inlichtingenofficier op de basis die het materiaal ophaalde dat door veeboer Brazel op de Foster Ranch was gevonden, geen plastic of rubber of balsahouten stokken kon identificeren die werden gebruikt bij de bouw van ballonnen, Mogul [top-secret project; zie online rapport op link hieronder] of anderszins. Toen Sheridan Cavitt, de contraspionage-officier die Marcel vergezelde, eindelijk "sprak" beweerde hij dat hij de brokstukken onmiddellijk herkende als ballonmateriaal. Als dat zo is, waarom heeft hij dat Marcel en Brazel dan niet verteld? Om deze en andere redenen is het getuigenis van Cavitt geldig bewijs tegen de ballon/Mogul verklaringen.

HORN: U bent in de who's who van televisieprogramma's over dit onderwerp geweest - Onopgeloste Mysteries, A Current Affair, Encounters, Sightings, CNN News, Fox News, Nightline, en de rest. Hebt u serieuze onderzoeksjournalistiek gevonden over het onderwerp UFO's?

MACCABEE: Deze en andere shows waaraan ik heb deelgenomen behandelen het onderwerp meestal als amusement. Heel vaak proberen de shows een "evenwichtig" standpunt te presenteren, wat betekent dat voor elke UFO-positieve verklaring er een UFO-negatieve verklaring moet zijn. Dit is in overeenstemming met Maccabee's Eerste Regel voor Debunkers: elke verklaring is beter dan geen. Het resultaat is dat verklaringen die onlogisch zijn, nergens op slaan, of gewoon dom zijn, "evenveel aandacht" krijgen. De 2006 O'Hare Airport waarneming is hier een voorbeeld van. Er werd gesuggereerd dat de mensen lichten van het vliegveld zagen die weerkaatst werden door wolken. Het object werd beschreven als een grijsachtig cirkelvormig ding, donkerder dan de wolken erboven, volledig inconsistent met het zijn van lichten op wolken die helderder zouden lijken dan wolken (en er was nog steeds hemellicht om 16:30 uur in november 2006, dus hoe kon men sowieso grondlichten zien die door de wolken werden weerspiegeld?).

HORN: Wat vond u persoonlijk van de waarnemingen op O'Hare Airport?

MACCABEE: Het lijkt zeker een goed en degelijk verslag. Gelukkig pikte de pers het niet onmiddellijk op. Dit gaf de UFO-onderzoekers de tijd om getuigenissen te verkrijgen zonder de druk van de publiciteit. Toen deed verslaggever [Jon] Hilkevitch zeer geloofwaardig verslag. Het verhaal in de krant van Chicago kreeg meer wereldwijde respons, zo is ons verteld, dan enig ander krantenverhaal in die tijd. De waarneming vond plaats in november 2006, bijna precies 20 jaar na de beroemde waarneming van Japan Airlines boven Alaska.

HORN: Als u een lijst moest maken van de top vijf beste UFO-zaken in termen van analytisch bewijs, welke zouden dat dan zijn?

MACCABEE: Het is altijd moeilijk om de beste van zoiets als UFO-waarnemingen te kiezen omdat er zoveel zijn. Daarom concentreer ik mij op gevallen die ik heb bestudeerd. Zeker aan of dichtbij de top zouden de Nieuw Zeelandse (31 december 1978) waarnemingen van een vrachtvliegtuig zijn, helemaal daarboven. Het is de enige civiele UFO-waarneming, voor zover ik weet, met meerdere getuigen, radar, zowel op de grond als in de lucht, bandopnamen gemaakt in het vliegtuig en bij de grondradar, en een professionele 16 mm kleurenfilm die de meeste vreemde lichten/objecten laat zien die ze zagen. De White Sands filmzaak zou een andere zijn als we de film hadden. Natuurlijk is er McMinnville. Men kan ook denken aan het geval van schade aan een politieauto in Warren, Minnesota, in augustus 1980, gerapporteerd door agent Val Johnson (een geval dat Philip J. Klass niet kon verklaren).

VOLGENDE KEER: Thomas Horns laatste interviews: met Stanton T. Friedman en Jesse Marcel Jr.

Bron: THE COMING GREAT DECEPTION—PART 33: Interview With Dr. Bruce Maccabee » SkyWatchTV