www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMENDE GROTE MISLEIDING - Deel 16: Portalen, Occulte magie, en de Elite van Collins

1 juni 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37

Meer dan tien jaar geleden, na de uitgave van het boek Nephilim Stargates and the Return of the Watchers, deed ik een serie televisieprogramma's met J.R. Church en Gary Stearman voor hun Prophecy in the News-uitzending, waarin we het idee bespraken van bovennatuurlijke "portalen, doorgangen, en openingen." Het concept is in feite een oud concept, namelijk dat er poorten tussen onze wereld en andere dimensies bestaan of kunnen worden gecreëerd, waardoor de hierboven beschreven entiteiten kunnen passeren. Op een gegeven moment richtten de programma's met Church en Stearman zich op een theorie die ik kort ter sprake had gebracht in Nephilim Stargates, waarbij de beruchte occultist Aleister Crowley, de oprichter van het Jet Propulsion Laboratory, Jack Parsons, en de oprichter van de Scientology Kerk, L. Ron Hubbard, betrokken waren. Een gedeelte van dat originele materiaal luidt:

Zoals vermeld in hoofdstuk 2, probeerde de beroemde occultist Aleister Crowley in 1918 een dimensionale draaikolk te creëren die de kloof zou overbruggen tussen de wereld van het geziene en het ongeziene. Het ritueel werd de Amalantrah Werking genoemd en werd volgens Crowley succesvol toen een aanwezigheid zich door de kloof manifesteerde. Hij noemde het wezen "Lam" en tekende er een portret van. Het opzienbarende beeld, bijna negentig jaar geleden gedetailleerd, vertoont sterke gelijkenis met de "Alien Greys" van de latere popcultuur.

Ron Hubbard en Jack Parsons probeerden precies dit te doen door de geest van Babylon [hun magische werking werd Babalon genoemd] door een portaal uit te nodigen tijdens een seksritueel. Hun hoop was om de hoer van Babylon te incarneren - een demonisch kind of een Gibborim. Parsons schreef dat het ritueel succesvol was en dat op een gegeven moment een bruin/geel licht door de deuropening kwam. Op hetzelfde moment zei hij dat hij werd getroffen door iets onzichtbaars, en dat een kaars uit zijn hand werd geslagen.

Het is interessant dat na Crowley's magische portaal (dat het buitenaards uitziende LAM voortbracht) en Hubbard en Parsons Babalon werkritueel, Crowley stierf in 1947 - hetzelfde jaar als de Roswell crash en hetzelfde jaar dat Kenneth Arnold [een vriend van Parsons] zijn vliegende schotels zag en het aantal waarnemingen van "aliens" over de hele wereld toenam. Werd er inderdaad een portaal geopend door de uitnodigingen van deze mannen?

R. Church was zeer geïnteresseerd in het idee dat mannen die zwaar betrokken waren bij het occulte met een vreemde UFO-alien-dans en heimelijk verbonden waren met segmenten van de lucht- en ruimtevaart inspanningen van deze regering, in feite een portaal zouden kunnen hebben geopend waardoor de toename in onze wereld van krachtige demonische invloeden mogelijk werd.

Interview met Nick Redfern[ii]

Enkele jaren nadat Nephilim Stargates was gepubliceerd en de Prophecy in the News programma's waren uitgezonden, verscheen een boek van Nick Redfern, getiteld Final Events, dat de hoofdlijnen van mijn werk herhaalde, maar deze keer naar verluidt de steun had van een geheime regeringsgroep die de opdracht had gekregen het UFO-fenomeen tot op de bodem uit te zoeken. De groep concludeerde uiteindelijk dat de mysterieuze manifestaties demonisch zijn en rechtstreeks verband houden met Parsons en zijn gezelschap en hun Babalon Workings. Volgens Redfern worden zij de "Collins Elite" genoemd.

BEKIJK: DR. THOMAS HORN LEGT "DE BABALON-WERKING" UIT

Aanvankelijk sceptisch over de Final Events , en met het gevoel dat iemand ergens gewoon tegen Redfern had herhaald wat ik had gezegd en het had geëxtrapoleerd tot een volledig verzinsel, besloot ik met hem aan de telefoon te praten en daarna een follow-up Vr.&Antw. via e-mail te houden. Hieronder volgt een deel van de e-mailuitwisseling waarin Redfern beschrijft hoe hij zich bewust werd van de Collins Elite en ze uiteindelijk ontmoette:

Horn: Nick, vertel me hoe je je bewust werd van de Collins Elite.

REDFERN: In 2007 had ik een lang gesprek met een Anglicaanse priester genaamd Ray Boeche, die ook een voormalig staats-directeur is voor het Mutual UFO Network. In 1991 ontmoette Ray in een hotel in Lincoln, Nebraska, twee wetenschappers van het Ministerie van Defensie die werkten aan een geheim Pentagon project om te proberen contact te maken met wat niet-menselijke entiteiten, of NHE's, werden genoemd. De NHE's zijn de intelligenties achter het UFO-fenomeen. Het idee was om te proberen hun technologie te begrijpen en te dupliceren: met andere woorden, om er wapens van te maken. Maar hoe meer de groep het allemaal onderzocht, hoe meer zij tot de overtuiging kwam dat de NHE's niet van buitenaardse oorsprong waren, maar dat zij dat beeld als dekmantel gebruikten. Hun echte oorsprong, zo geloofde de groep uiteindelijk, was letterlijk demonisch. Ray vertelde mij dit en nog veel meer, wat gezamenlijk aantoonde dat er een groep - of waarschijnlijk groepen - binnen de regering van de VS waren die geloofden dat het UFO-fenomeen echt is, maar van negatieve, spirituele aard. Een van die groepen noemde zichzelf de Collins Elite, en dat is degene met wie ik contact had.

HORN: Onder welke omstandigheden ontmoette u hen voor het eerst?

REDFERN: Dit kwam hoofdzakelijk door het volgen van alle gegevens die Ray Boeche mij gaf, waaronder enkele waarvan Ray liever had dat ik ze wegliet uit mijn boek over dit onderwerp, getiteld Final Events. En ik heb inderdaad de gegevens die Ray me vroeg niet op te nemen, uit het boek weggelaten. De verzamelde gegevens - namen, data, plaatsen enz. - lieten mij toe de zaken verder uit te zoeken. En ik belde openlijk met een aantal plaatsen die met het verhaal te maken hadden - overheids- en militaire instanties - en legde mijn kaarten op tafel en vertelde hen waar ik naar op zoek was: een groep in de regering die concludeerde dat UFO's een demonische oorsprong hebben. Ik merk vaak dat zo'n openhartige en alternatieve benadering deuren kan openen. Soms mensen laten weten dat je op zoek bent naar eigenlijk een goede zaak wat hen doet afvragen waarom, en kan het leiden tot positieve ontwikkelingen. Niet altijd, maar soms werkt het. En in dit geval was dat zo. Dat leidde me naar een handvol mensen van de Collins Elite. Zij initieerden letterlijk al het contact dat ik met hen had, per telefoon en persoonlijk, maar dat nu niet meer doorgaat. Ontmoetingen vonden voornamelijk plaats in diners, restaurants en in hotels van hun keuze.

HORN: Wat was de conclusie van de CE met betrekking tot het UFO-fenomeen?

REDFERN: Hun overtuiging is dat het UFO-fenomeen 100 procent echt is, maar dat de oorsprong ervan satanisch is. Zoals zij het zien, is de invalshoek "buitenaardse wezens bezoeken ons" een camouflage om Satan - als hij echt bestaat, natuurlijk - een greep op ons te laten krijgen. Zij geloven dat de aanwezigheid van het UFO-fenomeen, nu, en sinds 1947, het begin is van een "eindtijd"-scenario, waar de "E.T. landing"-invalshoek kan worden uitgespeeld om de wereld te laten geloven dat de "Grays" vriendelijke buitenaardsen zijn. De CE gelooft dat geloof en gebed, in plaats van wapens, deze infiltratie en invasie kunnen tegenhouden.

HORN: Wat is het verband tussen Jack Parsons, Aliester Crowley en de bende ?

REDFERN: In zijn allereerste jaren - de late jaren '40 tot de vroege jaren '50 - richtte de CE een groot deel van zijn aandacht op Crowley en Parsons, hun connecties, Parsons' interesse in UFO's en raketten, en Crowley's manifestatie van het grijze-alienachtige "Lam" tijdens de Amalantrah Werking van 1918. Het waren vooral deze twee mannen - en hun daden - die de basis legden voor het "hoe en waarom" van de overtuigingen van de CE betreffende de theorie dat het UFO-fenomeen demonisch, bedrieglijk, manipulatief en dodelijk is. Van daaruit begon de CE te kijken naar de vroege Contactees en George Adamksi's Crowley connectie, en George Hunt Williamson's gebruik van Ouija borden om contact te maken met vermeende buitenaardse entiteiten. Dit is hoe hun geloof begon te worden opgebouwd, door al deze draden samen te voegen en te proberen er een collectieve betekenis aan te geven.

HORN: Heeft de CE u van enige documentatie voorzien?

REDFERN: Ik kreeg toegang tot enkele documenten. Sommige daarvan staan in het boek, andere heb ik nooit onthuld, om verschillende redenen, meestal gebaseerd op verzoeken van de CE om dat niet te doen. Eén lang document kwam tot mij via de groep, en was één van hun eigen rapporten, die hun overtuiging verder versterkte dat het UFO-fenomeen een satanische misleiding is. Ze gaven me ook andere documenten... die boven water kwamen via de Freedom of Information Act [en] die ze in hun bestand hadden omdat het allemaal betrekking had op hun onderzoek, zoals de dossiers van de FBI en de luchtmacht over Jack Parsons, en officiële documentatie over remote-viewing. De door het CE gecreëerde documentatie valt niet onder de FOIA-bepalingen omdat het CE technisch gezien geen agentschap of groepering van de overheid is. De leden ervan zijn overheidsambtenaren, maar hun werk voor de CE wordt in een privé-hoedanigheid gedaan. Hoewel zij dus zeker overheidsfinanciering en -steun hebben ontvangen, is hun onderzoek technisch gezien geen "overheidswerk", en derhalve vallen hun zelf opgestelde documenten niet onder de geheimhoudingswetten van de overheid. De CE heeft echter decennia lang een grote invloed uitgeoefend op machtige figuren in de regering, waardoor het werk van de groep - en zijn positie - uiterst belangrijk is in termen van wat mensen in de regering, het leger en de inlichtingendiensten denken over de demonentheorie.

HORN: Voor zover u weet, waren de leden van de Collins Elite rooms-katholiek; hebben zij ooit een rooms-katholiek theologisch wereldbeeld uitgedragen?

REDFERN: Niet voor zover ik weet. Maar ik kan het helemaal mis hebben, en wel om de volgende reden: Het is belangrijk op te merken dat de overgrote meerderheid van de gegevens die mij werden verstrekt, aan mij werden verstrekt in de vorm van verklaringen en onthullingen. Dat wil zeggen, ze deelden die delen van het verhaal en hun werk die ze wilden delen. Ik kreeg zelden de gelegenheid om vragen te stellen.

HORN: U noemt Luitenant Kolonel Nelson Pacheco's werk: Unmasking the Enemy in uw boek. Bent u zich ervan bewust dat het boek Maria als godheid promoot?

REDFERN: Ja, daar ben ik mij van bewust. Ik heb het boek een paar keer gelezen. Veel van de conclusies komen overeen met die van de CE.

HORN: Is CE-lid "Richard Duke" bereid met mij te praten?

REDFERN: Ik heb geen idee. De ontmoetingen die ik had, van 2007 tot 2010, waren altijd onder controle van de mensen met wie ik sprak. Ik was nooit, maar dan ook nooit, in staat om een contact te initiëren, behalve wanneer ik zelf de eerste voelsprieten uitzette. Daarna was het altijd een zaak van hen die aan de touwtjes trokken om mij "wanneer" en "waar" informatie gaven. Dus alles wat ik kan zeggen is dit: gezien het feit dat [u] een zeer vergelijkbaar gebied en onderzoek bestrijkt als dat in mijn Final Events boek, zou het mij niet verbazen als er op een dag een toenadering komt of een uitwisseling van gegevens plaatsvindt. Maar ik ben niet in staat om dat te beïnvloeden.

HORN: Kunnen we de fotokopieën van "The Collins Report" zien?

REDFERN: Misschien op een dag, en de andere documenten ook. Dit is een beetje een grijs gebied, want het rapport werd opgesteld door de CE en voor CE leden en voor geïnteresseerden in de regering, militaire, en inlichtingen gemeenschap. Maar omdat het CE technisch gezien geen agentschap of onderdeel van de regering is, valt het rapport zelf onder het auteursrecht van de man die het geschreven heeft. Ik kreeg toestemming om een paar pagina's van de tekst te reproduceren in mijn Final Events boek - vooral omdat het betrekking heeft op de demonische theorie over Roswell. Maar omdat het document het privé-werk is van een individu en bedoeld voor de leden van de CE en andere geïnteresseerden in de regering, is het nog steeds zijn privé-werk. In die zin is het net zo beschermd als een boek van een auteur. Het is dus geen document dat kan worden verkregen via de Freedom of Information Act, omdat het geen overheidsdocument is. Toestemming zou moeten komen van de auteur. Net zoals in elke normale situatie waarin toestemming van een auteur wordt gevraagd om uit zijn boeken te citeren, enz.

Na de telefoon- en e-mailuitwisselingen met Redfern, bleef ik twijfelen aan veel van zijn verhaal, maar deed ik vrij aanzienlijke inspanningen om het te verifiëren, terwijl ik hem het voordeel van de twijfel gaf. Ik heb ook bij verschillende gelegenheden mijn bereidheid herhaald om een lid van de Collins-groep te ontmoeten, waar en wanneer dan ook, en men heeft mij gezegd dat een ontmoeting tussen hen en mij zou kunnen plaatsvinden, hoewel ik daar op dit ogenblik nog steeds op wacht. Intussen hebben mijn bronnen in de Verenigde Staten - die zich uitstrekken van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst tot nationale defensiemedewerkers met zowel een top-secret veiligheidsmachtiging van het Ministerie van Defensie als van de inlichtingendiensten - niets opgeleverd. Dit gold ook voor onze vriend kolonel Steve Bauer, die langer als militair assistent van de Amerikaanse regering heeft gediend dan wie ook in de geschiedenis van het Witte Huis onder vijf Amerikaanse presidenten - Nixon, Ford, Carter, Reagan, en Bush. Bauer had nog nooit gehoord van de "Collins Elite" en kon geen enkele informatiebron vinden die de beweringen van Redfern anders zou staven. Maar ik wist, dit gezegd zijnde, dat dit op zich niet bewees dat het verhaal zoals beschreven in Final Events onwaar was. Contraspionage, compartimentering op Majestic 12 niveau, en officiële ontkenning is een welbekend deel van de vroegere en huidige protocollen van de regering bij het behandelen van vragen over UFO's en zogenaamde buitenaardse ontvoeringsactiviteiten - een feit waar elke belangrijke onderzoeker naar dit fenomeen op is gestuit bij zijn pogingen om feit van fictie te scheiden. Dus ging ik verder en nam contact op met een ander internationaal contact - voormalig directeur van het departement voor UFO-onderzoek van het Britse Militaire Ministerie van Defensie, Nick Pope - en was verrast toen hij waarschuwde tegen ongeloof en zelfs het bestaan bevestigde van een Collins Elite-achtige groep onder de Britse aristocratie. Naar aanleiding hiervan nam ik contact op met een contactpersoon van Ball Aerospace die werkt met geavanceerde systemen en technologieën voor Space Control & Special Missions. Ook hij waarschuwde tegen twijfel aan de Collins-realiteit en stuurde me een document van vier pagina's met de volgende hoofdpunten, eindigend met een onheilspellende waarschuwing. Hieronder volgen slechts enkele van de punten uit zijn nauwgezette uiteenzetting.

 • Beveiligingsniveaus en Compartimenten
 • Ga ervan uit dat een machtiging Top Secret DOD (Department of Defense) of SCI (Sensitive Compartmented Information; inlichtingenwereld) het eerste machtigingsniveau is dat vereist is voordat men toegang krijgt tot SAP-programma's.
 • Er bestaan momenteel ten minste vier niveaus van speciale toegangsprogramma's (SAP's) Top Secret (TS) in de Amerikaanse DOD/Intel-wereld:
 • Erkende topgeheime SAP's
 • (Security cleared) Het Congres (of personeel) heeft toegang tot volledige kennis van programmanaam, missie, budget, enz.
 • Niet-erkende topgeheime SAP's
 • Beveiligd Congres (of personeel) heeft toegang tot volledige kennis
 • Onbekende/weggewerkte topgeheime SAP's
 • Programma, budget, klant en missie zijn allemaal zeer geheim
 • Slechts twee Senatoren en twee Congresleden worden op de hoogte gebracht van het programma, meestal alleen op zeer hoog niveau
 • Typisch aangeduid als een "zwart" programma
 • Volledig onbekende topgeheime SAP's
 • Geen erkenning of overzicht voor het Congres
 • Alleen verantwoording verschuldigd aan het agentschap dat de opdracht en het geld autoriseert, ogenschijnlijk in verband met een presidentieel bevel
 • Eigenlijk bekend als "Deep Black" in de volksmond.
 • Dit niveau wordt zelf niet erkend; kan om voor de hand liggende redenen niet worden erkend
 • Twee agentschappen in het bijzonder maken hier veel gebruik van: CIA en NSA
 • Met meer dan 25 jaar in deze wereld, heb ik persoonlijk alleen ervaring met niveau 1 t/m 3. Niveau 4 valt buiten mijn zicht.
 • Het meeste UFO-werk op hoog niveau wordt gedaan op niveau 4. Het wordt niet erkend en is in het bijzonder niet eens bekend, behalve bij degenen die in het compartiment/programma zijn ingelicht. Alleen lekken helpen bij het proces van ontdekking.
 • Dit is waarschijnlijk een sterke reden waarom Nick Pope terughoudend is in het ondubbelzinnig uitspreken van wat per definitie bedoeld wordt met verzwijgen op een niet-erkend niveau.
 • Vorming van de Collins Elite
 • Een aantal inlichtingendiensten dat naar de UFO-situatie kijkt, wordt in de baan getrokken van een groter geheel dat in handen is van de CIA.
 • Leger Intel; Marine Intel; Luchtmacht Intel; Defensie Intel Agency (DIA), enz.
 • Dit lijkt in overeenstemming met de wijze waarop uitwisseling op hoog niveau plaatsvindt; zij dragen bij aan grotere inspanningen vanuit hun eigen agentschappen en budgetten.
 • Een subgroep van dit door de CIA gedomineerde en gecontroleerde compartiment, ziet de zaken informeel anders en begint een tegengeluid te vormen tegen het onderzoek. Zij noemen zichzelf na verloop van tijd de "Collins Elite."
 • Dit lijkt aannemelijk op basis van de discussies en facties die ik in de loop der jaren heb gezien. Onafhankelijk denken wordt gewaardeerd. Gelijkgestemde deskundigen verzamelen zich om hen heen.
 • Mettertijd wordt het standpunt van Collins Elite verfijnder, nadrukkelijker, bezorgder.
 • De meeste van deze jongens zijn oudgedienden uit de industrie, met een oud-christelijk wereldbeeld, die al 30-40 jaar in deze geheime intel-cirkel zitten.
 • De Collins Elite lijkt een interne maar informele verzameling jongens die onafhankelijk blijven denken over zaken in dit zeer geheime en duidelijk controversiële domein.
 • Recensie
 • S. Inlichtingendiensten proberen UFO's begin jaren '50 te begrijpen
 • Dezelfde inlichtingendiensten proberen ook de occulte tovenarij van twee sleutelfiguren te begrijpen: Aleister Crowley en Jack Parsons, en hoe die als een aanwinst voor de Nationale Defensie kon worden gebruikt.
 • Diep verborgen CIA-gecontroleerde intel-groep wil onderzoek doen naar psychotronische wapens en remote viewing "technologieën" en begint aan een misleidende reis, een pervers plan en Faustian onderhandelen.
 • Na jaren en decennia van stapsgewijs onderzoek in deze arena, vallen er recentelijk meerdere doden onder proefpersonen in deze sferen; het gaat erg mis.
 • Een losjes samengestelde subgroep die dit alles gadeslaat en zichzelf de "Collins Elite" noemt, begint dit te herkennen als volledig occult, demonisch/Satanisch, en begint zich te organiseren als een tegenwicht tegen de algemene onderzoeksrichting.
 • De Collins Elite begint een veel groter en angstaanjagender beeld te zien van waar deze hele ontketende onderneming toe leidt; de connectie met gevallen engelen, de Nephilim, en een plan om de wereld over te nemen.
 • Conclusie
 • Dit verontrustende verhaal heeft er alle schijn van dat het waar is; het volgt direct uit alles wat u en ik weten over UFO's en hun uiteindelijk snode missie die gekoppeld is aan een profetisch eindtijdscenario
 • Dit verder ontrafelen is geladen met bekende en onbekende complexiteiten - en dat houdt ook gevaren in .[iii] (nadruk toegevoegd)

Na het grondige onderzoek van mijn vriend bij Ball Aerospace en de daaropvolgende vragen via vrienden zoals LTC Robert Maginnis van het Pentagon, ben ik er nog steeds niet van overtuigd dat de zogenaamde Collins Elite iets meer is dan het weefsel van een overactieve verbeeldingskracht.

Dat gezegd hebbende, ik kan het mis hebben, en we hebben en ontdekken bewijzen dat een onbekende, raadselachtige groep inderdaad actief is in de Amerikaanse inlichtingendiensten met kennis van een buitenaardse-demonische connectie die we willen blijven ontmaskeren, wat we in het volgende bericht zullen doen.

VOLGENDE KEER: DNA-oogsten, Genetische manipulatie, en het Zaad van de Slang

Eindnoten:

[i] Thomas Horn, Nephilim Stargates: The Year 2012 and the Return of the Watchers (Crane, MO: Anomalos Publishing House, 2007), 94; first set of brackets in original; second set of brackets added by authors.

[ii] Nick Redfern (works full-time as an author and lecturer; is well-known in UFO circles as a hardworking investigative journalist) in discussion over personal email communication with the author, Thomas R. Horn, January–February 2013.

[iii] Talk notes of Gregory Richford (Ball Aerospace contact who works with advanced systems and technologies for Space Control and Special Missions), in documents provided over personal email communication with the author, Thomas R. Horn, during 2012.

Bron: THE COMING GREAT DECEPTION—PART 16: Portals, Occult Magic, and the Collins Elite » SkyWatchTV