www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMENDE GROTE VERLEIDING - Deel 3: VATT, reuzen, hybriden, en LUCIFER's lichtspectrum

2 mei 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37

Er bestaat een fascinerend en mogelijk profetisch verband tussen het infraroodvermogen van het LUCIFER-apparaat om verder in het lichtspectrum te kunnen zien, de technologie die door "Wachters" werd gebruikt om de legendarische reuzen, UFO's, te creëren, en de profetie van Jezus Christus in antwoord op Zijn discipelen toen zij vroegen: "Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zullen zijn? En wat zal het teken zijn van Uw komst en van het einde der wereld?" waarop Jezus antwoordde: "Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn" (Mattheüs 24:3; 37).

Als directeur van het Future of Humanity Institute en professor in de filosofie aan de Universiteit van Oxford, is Nick Bostrom een vooraanstaand voorstander van wat bekend is komen te staan als transhumanisme - dat is het idee dat we opkomende gebieden van de wetenschap, waaronder genetica, zullen gebruiken om de Homo sapiens te veranderen en een nieuwe vorm van mens te creëren. Net als de Wachters in de dagen van Noach, voorziet Bostrom het opnieuw samenstellen van mensen met dieren, planten, en andere synthetische levensvormen door het gebruik van moderne wetenschappen. Bij het beschrijven van de voordelen van mens-met-beest combinaties in zijn online proefschrift, Transhumanist Values, erkent Bostrom dat dieren beschikken over "sonar, magnetische oriëntatie, of sensoren voor elektriciteit en vibratie," naast andere buitenmenselijke vaardigheden. Hij gaat verder met uit te leggen dat het bereik van zintuiglijke modaliteiten voor transhumanen niet beperkt zou zijn tot die onder dieren, en dat er "geen fundamentele blokkade is voor het toevoegen van zeg maar een vermogen om infrarode straling te zien of om radiosignalen waar te nemen en misschien om een soort telepathisch zintuig toe te voegen door onze hersenen te vergroten" (cursief toegevoegd).[i]

Bostrom heeft gelijk in die zin dat het dierenrijk niveaus van waarneming heeft die verder gaan dan het menselijke. Sommige dieren kunnen aardbevingen "voelen" en tumoren "ruiken". Andere, zoals honden, kunnen geluiden horen tot wel 40.000 Hz-en dolfijnen kunnen zelfs nog meer horen. Er is ook aangetoond dat ten minste sommige dieren golflengten zien die het normale menselijke vermogen te boven gaan en die, volgens het bijbelse verhaal van de ezel van Balaam, bepaalde dieren in staat zouden kunnen stellen om in de geestenwereld te kijken.

Aan de Arizona State University, waar de Templeton Foundation momenteel een serie lezingen financiert onder de titel "Facing the Challenges of Transhumanism: Religion, Science, Technology,[ii] wordt het transhumanisme specifiek gezien als een mogelijkheid tot het bovennatuurlijke, en tot, niet alleen fysieke, transformatie. Transhumanisme wordt "het volgende tijdperk in de menselijke evolutie" genoemd. Sommige sprekers van de ASU geloven dat een radicale verandering van de Homo sapiens een deur zou kunnen openen naar ongekende intelligentie. Daarom startte de ASU in 2009 een andere studie om de communicatie met "entiteiten" te onderzoeken. Het SOPHIA-project (naar de Griekse godin) genoemd, heeft als uitdrukkelijk doel de communicatie te verifiëren "met Overledenen, Geestelijke Gidsen, Engelen, Andere Wereldse Entiteiten/Extraterrestrials, en/of een Universele Intelligentie/God."[iii]

Stelt u zich eens voor wat dit zou kunnen betekenen als regeringslaboratoria met onbeperkte budgetten, die buiten de controle van het Congres om werken (en misschien met entiteiten waarvan men denkt dat zij geavanceerde buitenaardse intelligentie vertegenwoordigen) de genfuncties zouden decoderen die ertoe leiden dat dieren bovennatuurlijke vermogens hebben op het gebied van zintuigen, reuk en zicht, en deze genetische instructies zouden vermengen met de Homo sapiens. Onder andere zouden er nu genetisch gemanipuleerde moderne "Nephilim" onder ons kunnen rondlopen - buitenaardse/menselijke hybriden die Homo Sapiens lijken te zijn, maar die hypothetisch onzichtbare krachten kunnen zien en er zelfs mee kunnen communiceren, inclusief die "Buitenwereldse Entiteiten/Extraterrestrials" waar VATT astronomen en transhumanisten naar op zoek zijn. Klinkt dat vergezocht? Denk eens aan wat Ludovico Maria Sinistrari (1622-1701), een Italiaanse franciscaanse theoloog en adviseur van de Allerhoogste Heilige Congregatie van de Romeinse en Universele Inquisitie in Rome, geloofde. Hij werd beschouwd als een expert op het gebied van exorcisme en zonden die verband hielden met seksualiteit, waaronder onderzoeken naar personen die werden beschuldigd van seksuele relaties met demonen. Hij schreef:

Theologen en filosofen twijfelen er niet aan dat vleselijke gemeenschap tussen de mensheid en de Demon soms mensen baart; zo wordt de Antichrist geboren, volgens sommige doctoren, zoals Bellarmin, Suarez, Maluenda, enz. Zij merken verder op dat de kinderen die aldus door Incubi verwekt worden, door een natuurlijke oorzaak groot zijn, zeer gehard en stoutmoedig, zeer trots en goddeloos.[iv]

Bekijk: DR. THOMAS HORN OVER HET KOMENDE VATICAAN-ALIEN BEDROG

We zullen in een ander deel van deze serie onderzoeken wat andere deskundigen geloven over "buitenaards-menselijke hybriden", maar het patroon voor hybriditeit en het resultaat van een deel-mens dat in niet-menselijke sferen kan kijken, is misschien al in de Bijbel gedocumenteerd! Het verhaal van Nimrod (Gilgamesj/Apollo/Osiris) in het boek Genesis illustreert hoe, door genetische invloeden zoals een retrovirus of germ-line genetische manipulatie, het DNA van een levend specimen zodanig kon worden gecodeerd dat het een "geschikte uitbreiding" werd voor infectie door ander-dimensionale entiteiten. Genesis 10:8 zegt over Nimrod: "En Cusj verwekte Nimrod; hij werd een machtige op aarde." Drie gedeelten in dit ongekende vers geven aan dat er iets zeer eigenaardigs gebeurde met Nimrod. Ten eerste zegt de tekst dat "hij begon te zijn." In het Hebreeuws is dit chalal, dat in zijn Qal (enkelvoudig werkzame) stam betekent "ontheiligd, verontreinigd, of ontheiligd worden op ritueel, seksueel of genetisch gebied" maar in de Hiphil stam (oorzakelijk) betekent "beginnen". Het is zeker denkbaar dat de woordkeuze van de geïnspireerde auteur een uitdrukkingsspel voor een "ontheiligd begin" zou kunnen impliceren. Ten tweede vertelt dit vers ons precies wat Nimrod begon te worden - "een machtige" (gibborim), mogelijk een van de nakomelingen van de Nephilim. Zoals Annette Yoshiko Reed zegt in het Cambridge University boek, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: "De Nephilim van [Genesis] 6:4 worden altijd... samengevoegd met de gibborim als het nageslacht van de Wachters en menselijke vrouwen."[v] En het derde deel van deze tekst zegt dat de verandering in Nimrod begon toen hij op "aarde" was. Daarom, in moderne taal, zou deze tekst nauwkeurig vertaald kunnen worden als:

En Nimrod begon genetisch te veranderen en werd een gibborim, het nageslacht van de wachters op aarde.

Om te begrijpen hoe Nimrod als volwassen, levend specimen een gibborim kon worden, is het nuttig om dit voor te stellen in termen van de biologie zoals wij die kennen. Jaren geleden, bijvoorbeeld, "begon" ik diabeet te worden. Door slechte keuzes op het gebied van voeding, dieet en lichaamsbeweging, nam de dokter aan dat er een genetische erfenis in gang was gezet die mij op krachtige, metabolische manieren begon te veranderen. Maar alleen omdat het erfelijke, ziektegerelateerde genotype dat tot diabetes kan leiden aanwezig was, betekende dit niet noodzakelijkerwijs dat het zich tot de medische aandoening zou ontwikkelen. Het is heel goed mogelijk drager te zijn van een genetische mutatie die het risico op het ontwikkelen van een bepaalde ziekte verhoogt, zonder ooit in de loop van je leven daadwerkelijk met de aandoening te worden geconfronteerd. Door een vroegere levensstijl, of misschien zelfs door bepaalde omgevingsfactoren, is de genmutatie die betrokken is bij de werking van insuline "aangezet" en ben ik diabeet "geworden".

We hebben ons vaak afgevraagd of het verslag van Nimrod, waarin staat dat hij een "gibborim" begon te worden, iets dergelijks aangeeft over zijn genetica, DNA, of bloedlijn die "aanging" als gevolg van zijn beslissingen, waardoor hij veranderde van het ene type wezen in het andere. Het is ook mogelijk dat Nimrod getroffen werd door een retrovirus dat integreerde in zijn genoom en, in essentie, zijn genetische opmaak "herschreef", waardoor hij veranderde in een "geschikte uitbreiding" voor een onderwereldse geest. Toen ik Sharon Gilbert, auteur van The Armageddon Strain, wier formele opleiding moleculaire biologie en genetica omvat, vroeg of zij dacht dat dit mogelijk was, antwoordde zij in een persoonlijke e-mail:

Absoluut! Retrovirussen injecteren in wezen enkelstrengs RNA-strengen in somatische (lichaams-) cellen tijdens de "infectie". Deze ssRNA-strengen krijgen toegang tot nucleotidepools in de gastheercel en vormen een dubbelstrengs DNA-kopie. Dit dsDNA kan zich vervolgens in het gastheerchromosoom nestelen met behulp van een viraal enzym dat "integrase" wordt genoemd. Het nieuwe "nep-gen" geeft de cel vervolgens de opdracht meer mRNA-kopieën van het oorspronkelijke virus-RNA te maken. Deze verlaten dan de cel en infecteren de volgende cel, enzovoort.

Misschien wordt dit soort genetisch herschrijven geïmpliceerd in Genesis 10:8, waarin staat: "En Cusj verwekte Nimrod; hij werd een machtige [gibborim] op de aarde."

Naast deze wetenschappelijke gevolgtrekking is er een andere reden waarom wij geloven dat dit verhaal verdacht is en te maken heeft met Nimrods plotselinge vermogen om te "zien" wat anderen blijkbaar niet konden. Let op wat hij onmiddellijk na Genesis 10 deed. Zodra hij "een machtige begon te worden" op aarde, een hoofdstuk later, begon Nimrod een toren te bouwen waarvan de top "tot in de hemel reikte" (Genesis 11:4). Dit was de beruchte Toren van Babel, en Nimrod ontwierp hem zo dat de top ervan zou reiken tot in Shamayim ("de hemel"), de verblijfplaats van God. De Joodse Encyclopedie bevestigt verschillende historische gegevens dat Nimrod, die volgens haar door verschillende oude culturen ook werd aangeduid als Osiris, Orion, Apollo, en Gilgamesj, de Toren van Babel bouwde in een poging om op te stijgen naar de aanwezigheid van God. Jehovah zelf kwam naar beneden en zei over het ontwerp van de Toren: "Niets zal hen weerhouden, te doen wat zij zich voorgenomen hebben" (Genesis 11:6). Met andere woorden, volgens de Heer zou Nimrod hebben volbracht wat hij "zich had voorgesteld" te doen - het bouwen van een toren waarvan de top zou reiken tot in de verblijfplaats van God.

Dat dit gedeelte van de Schrift kan worden gezien als een secundaire ondersteuning voor het concept dat Nimrod een "herleefd Wachtersgeslacht" is geworden, wordt ondersteund door het feit dat Nimrod zich abrupt bewust lijkt te zijn geworden van waar en hoe hoog hij een toren moest bouwen, zodat de top ervan zou doordringen tot in de woonplaats van God. Waren zijn ogen plotseling geopend voor werkelijkheden die buiten het normale waarnemingsvermogen van de mens liggen? Ontwikkelde hij LUCIFER-achtige gezichtsvermogens, misschien ook infrarood? Toen hij 'gibborim' werd, zou hij de eigenschappen van de Wachters hebben aangenomen, die als engelen konden zien in het bovennatuurlijke rijk, inclusief waar de hemel zich bevindt en mogelijk waar die binnen te gaan is. Zelfs de naam "Babylon" impliceert dit, een echo van het Noord- en Zuid-Amerikaans Indianengeloof over torenhoge poorten en de betekenis "poort van God" of "poort naar God". Dat er heilige plaatsen zouden kunnen zijn waar wezens die in het bovennatuurlijke kunnen zien, letterlijk op een hoge plaats - zoals de berg Graham - zouden kunnen opklimmen en de hemel binnengaan, is niet zo vergezocht als het klinkt. Talrijke verslagen, ook uit de Bijbel, lijken het idee te staven dat de hemel kon worden bereikt op hoge torens of bergachtige plaatsen. Denk aan Mozes die God ontmoette op de Sinaï, Jezus die terugkeerde op de top van de Olijfberg, de tweehonderd Wachters die "in de dagen van Jared neerdaalden op de top van de berg Hermon" (Henoch 6:6) en andere voorbeelden, waaronder Jakobs ladder. Dit zou ook kunnen verklaren waarom, in de diepe krochten van onze psyche, mensen geneigd zijn te geloven dat zij dichter tot God kunnen komen wanneer zij bergen beklimmen.

Naast de mogelijkheid van het plotseling zien in het bovennatuurlijke rijk als gevolg van integratie met gevallen engelen, zou Nimrod, als hij genetisch was gemodificeerd volgens de oorspronkelijke Watcher-formule, dierlijke kenmerken hebben geërfd in zijn nieuwe materiële samenstelling, en dieren kunnen, net als engelen, "domeinen" waarnemen die mensen niet kunnen waarnemen. Dit omvat voor de hand liggende dingen, zoals golflengten van het elektromagnetische spectrum, maar mogelijk iets dat nog wezenlijker is, zoals het geestenrijk. Dit is belangrijk om in gedachten te houden als we in deze serie overwegen hoe de stap van moderne wetenschappers en transhumanisten om Wachter-technologie nieuw leven in te blazen en mensen met dieren te vermengen een onderdeel kan zijn van een groter buitenaards-menselijk fokprogramma dat al in gang is gezet...

...en ook onderdeel van een diepere, meer verontrustende stelling over wat dit alles te maken heeft met het Vaticaan, astrobiologie, Petrus Romanus, een grote verleiding en de komst van de Antichrist.

VOLGENDE KEER: De Hemel-eiland assimilatie voor buitenaardse evangelisatie

Eindnoten:

[i] Nick Bostrom, “Transhumanist Values,” last accessed December 4, 2012, http://www.nickbostrom.com/ethics/values.html .

[ii] For more information on these lectures, see: “Facing the Challenges of Transhumanism: Religion, Science, Technology,” Arizona State University , last accessed December 4, 2012, http://transhumanism.asu.edu/ .

[iii] “The SOPHIA Project, Arizona State University , http://lach.web.arizona.edu/Sophia/ (site discontinued; see alternatively, from Arizona State University: http://lach.web.arizona.edu/veritas_research_program and http://www.lach.web.arizona.edu/sophia_project ).

[iv] Ludovico Sinistrari, De Daemonialitate et Incubis et Succubis (Demoniality; or, Incubi and succubi), from the original 1680 Latin manuscript translated into English (Paris, I. Liseux, 1872) 53. (The 1879 English translation of the book is available in full and for free online in scanned format by the California Digital Library here [last accessed December 4, 2012]: http://archive.org/details/demonialityorinc00sinirich .)

[v] Annette Yoshiko Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (Cambridge, 2005), 214.

Bron: THE COMING GREAT DECEPTION—PART 3: VATT, Giants, Hybrids, and LUCIFER’s Light Spectrum » SkyWatchTV