www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMENDE GROTE VERLEIDING - DEEL 2: Vaticaanse functionarissen "warmen" leken op voor ET-onthulling

29 april 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37

Als ET-leven iets is dat de Vaticaanse functionarissen al enige tijd privé hebben overwogen, waarom spreken ze er dan de laatste jaren zo openlijk over, in wat sommigen opvatten als een zorgvuldige, leerstellige onthulling in de richting van een mysterieus doel? Is dit een opzettelijke poging van kerkfunctionarissen om de leken "op te warmen" voor de onthulling van ET? Zijn officiële kerkelijke publicaties over het onderwerp een poging om de klap te verzachten voordat de onthulling komt, om de gelovigen te helpen hun orthodoxie te behouden in het licht van ongekende aanstaande kennis?

In het artikel "The Vatican and Little Green Men," schreef journaliste Sharon Begley voor Newsweek dat dit "deel zou kunnen uitmaken van een poging om te laten zien dat het Vaticaan deze wetenschap omarmt... Interessant is dat het Vaticaan plannen heeft om volgend voorjaar in Rome een conferentie te houden ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de Origin of Species, Charles Darwin's baanbrekende werk over de evolutietheorie. De organisatoren zeggen dat de conferentie verder zal kijken dan vastgeroeste ideologische standpunten, inclusief het verkeerd geïnterpreteerde Creationisme. Het Vaticaan zegt het probleem van de evolutie te willen heroverwegen 'met een breder perspectief' en zegt dat een 'gepaste overweging meer dan ooit nodig is.'"[i]

De "gepaste overweging" waar Begley het over had, is misschien iets waar Guy Consolmagno drie jaar eerder op zinspeelde in een interview met de Sunday Herald. In dat artikel werd erop gewezen dat Consolmagno onder meer tot taak had "de wildste uithoeken van de science fiction te verzoenen met de vuurvaste dogma's van de Heilige Stoel" en dat zijn laatste mentale dwaalspoor ging over "het Jezuszaad", dat werd omschreven als "een hersenkrakende theorie die speculeert dat op elke planeet waar zich intelligent, zelfbewust leven bevindt, misschien ook een Christus over zijn methaanzeeën heeft gewandeld, net zoals Jezus dat hier op aarde in Galilea heeft gedaan. De redding van de Betelguesiërs kan gelijktijdig hebben plaatsgevonden met de redding van de aardbewoners"[ii] Dit klinkt als een geheiligde versie van panspermia - het idee dat het leven op Aarde lang geleden door iets is "gezaaid," zoals een inslag van een asteroïde - maar in dit geval was "het zaad" goddelijk bestemd en met Christus verzoend.

Het merkwaardige verband tussen de woordvoerders van het Vaticaan en de kwestie van buitenaardsen en verlossing werd verder gesuggereerd in het L'Osservatore Romano interview van mei 2008 met pater Funes in een artikel getiteld "The Extraterrestrial Is My Brother." In de Engelse vertaling van het Italiaanse artikel antwoordt Funes op de vraag of buitenaardsen verlost zouden moeten worden, wat volgens hem niet verondersteld mag worden. "God is mens geworden in Jezus om ons te redden," zegt hij. "Als er andere intelligente wezens bestaan, is het niet gezegd dat zij verlossing nodig zouden hebben. Zij zouden in volle vriendschap met hun Schepper kunnen staan."[iii]

Met "volle vriendschap" gaf Funes weer hoe sommige Vaticaanse theologen de mogelijkheid accepteren dat er een buitenaardse soort bestaat die moreel superieur is aan de mens - dichter bij God dan wij gevallen mensen zijn - en dat zij als gevolg daarvan hier kunnen komen om ons te evangeliseren. Pater Guy Consolmagno ging in dezelfde richting toen hij schreef in zijn boek, Brother Astronomer: Adventures of a Vatican Scientist:

Dus de vraag of we al dan niet moeten evangeliseren is eigenlijk een betwistbaar punt. Elke alien die we vinden zal leren en veranderen in het contact met ons, net zoals wij zullen leren en veranderen van het contact met hen. Het is onvermijdelijk. En ze zullen ons ook evangeliseren.

Maar wacht even, want deze verontrustende konijnenstrik gaat nog veel dieper: In een artikel voor de Interdisciplinaire Encyclopedie van Religie en Wetenschap website, legt pater Giuseppe Tanzella-Nitti, een Opus Dei theoloog van de Pauselijke Universiteit van het Heilige Kruis in Rome, uit hoe we eigenlijk geëvangeliseerd kunnen worden tijdens een contact met "spirituele buitenaardse wezens", omdat iedere gelovige in God, volgens hem, een buitenaardse beschaving zou begroeten als een buitengewone ervaring en geneigd zou zijn de buitenaardsen te respecteren en de gemeenschappelijke oorsprong van onze verschillende soorten te erkennen als zijnde van dezelfde Schepper. Volgens Giuseppe zou dit contact door buitenaardse intelligentie dan nieuwe mogelijkheden bieden "om de relatie tussen God en de hele schepping beter te begrijpen."[v] Giuseppe stelt dat dit de Christen niet onmiddellijk zou verplichten "om zijn eigen geloof in God af te zweren enkel op basis van de ontvangst van nieuwe, onverwachte informatie van een religieus karakter van buitenaardse beschavingen,"[vi] maar dat een dergelijke afzwering snel daarna zou kunnen komen als de nieuwe "religieuze inhoud" afkomstig van buiten de Aarde wordt bevestigd als redelijk en geloofwaardig. "Zodra de betrouwbaarheid van de informatie is geverifieerd", zou de gelovige "dergelijke nieuwe informatie in overeenstemming moeten brengen met de waarheid die hij of zij al kent en gelooft op basis van de openbaring van de Ene en Drie-enige God, door een herlezing [van het Evangelie] uit te voeren met inbegrip van de nieuwe gegevens. "Hoe dit "completere" ET-evangelie ons begrip van verlossing door Jezus Christus zou kunnen demotiveren of aanzienlijk wijzigen, wordt besproken in het hoofdstuk Exotheologie van dit boek, maar voormalig onderdirecteur van het Vaticaanse observatorium, Christopher Corbally, heeft in zijn artikel "Wat als er andere bewoonde werelden zouden zijn?" misschien wel het belangrijkste aspect samengevat toen hij concludeerde dat Jezus eenvoudigweg niet het enige Woord van verlossing zou kunnen blijven: "Ik zou proberen het buitenaardse te verkennen door 'het' te laten zijn wat het is, zonder me te haasten naar een classificatiecategorie, zelfs niet uitgaande van twee geslachten," zei Corbally, voordat hij de volgende bom liet vallen:

Christus is het Eerste en het Laatste Woord (de Alfa en de Omega) gesproken tot de mensheid, maar hij is niet noodzakelijkerwijs het enige woord dat tot het universum is gesproken... Want het Woord dat tot ons is gesproken, lijkt een gelijkwaardig "Woord" gesproken tot buitenaardse wezens niet uit te sluiten. Ook zij kunnen hun "Logos-gebeurtenis" hebben gehad. Wat die gebeurtenis ook geweest mag zijn, het hoeft niet een herhaalde dood en wederopstanding te zijn, als we God meer fantasie toestaan dan sommige religieuze denkers schijnen te hebben gedaan. Want God, als almachtige, is niet beperkt tot één vorm van taal, de menselijke.[viii]

Dat hooggeplaatste woordvoerders van het Vaticaan de laatste jaren in toenemende mate dergelijke taal hebben gebruikt om de waarschijnlijkheid van buitenaardse intelligentie te erkennen en de dramatische rol die de introductie van ET's in de menselijke beschaving zou kunnen spelen met betrekking tot het veranderen van gevestigde geloofsbelijdenissen over antropologie, filosofie, religie en verlossing, zou wel eens meer toekomstgevolgen kunnen hebben dan waar de meesten op voorbereid zijn.

BEKIJK: DR. THOMAS HORN OVER HET KOMENDE VATICAAN-ALIEN BEDROG

En dan is er nog dat LUCIFER-apparaat op de berg Graham, dat eerder op de Vaticaanse Observatorium website werd beschreven als "NASA EN DE VATICAANSE INFRAROOD TELESCOOP GEHETEN [LUCIFER] - Een in Duitsland gebouwd, en in het bezit van NASA en het Vaticaan en door hen gefinancierde Infrarood Telescoop... voor het kijken naar NIBIRU/NEMESIS,"[ix] een artikel dat pas werd verwijderd nadat wij het grote publiek erover hadden ingelicht. Nibiru en Nemesis zijn hypothetische planeten die vermoedelijk na zeer lange perioden terugkeren in een baan dicht bij de Aarde. Zij worden in moderne mythen in verband gebracht met "Planeet X" en op duistere wijze met de vernietiging van planeten die volgens sommigen plaatsvond tijdens een grote oorlog tussen God en Lucifer toen deze machtige engel uit de hemel werd geworpen. Gebruiken Rome en andere wereldmachten het LUCIFER-apparaat om iets waar te nemen wat wij niet kunnen zien - iets waarvan zij geloven dat het deze oude oorlog vertegenwoordigt (of erger nog, om een oogje te houden op naderende engelentransportmiddelen/UFO's in de eindtijd - iets waar Vader Malachi Martin op zinspeelde)? De laatste theorie is interessant in het licht van de demonische naam van het infrarood apparaat. Infrarood telescopen kunnen objecten waarnemen die te koel of te ver weg en te zwak zijn om in zichtbaar licht waargenomen te worden, zoals verre planeten, sommige nevels, en bruine dwergsterren. Bovendien heeft infrarode straling een langere golflengte dan zichtbaar licht, wat betekent dat het door astronomisch gas en stof kan gaan zonder verstrooid te worden. Objecten en gebieden die in het zichtbare spectrum aan het zicht worden onttrokken, waaronder het centrum van de Melkweg, kunnen dus door de infraroodtechnologie van LUCIFER worden waargenomen.[x] Maar waar UFO-onderzoekers al enige tijd gefascineerd over zijn, is hoe infraroodtechnologie ook kan worden gebruikt om ongeïdentificeerde vliegende objecten te spotten en te volgen, die met andere telescopen of het blote oog niet kunnen worden gezien. In feite zijn enkele van de meest verbazingwekkende UFO's die ooit op film zijn vastgelegd, opgenomen met infrarood.

 

LTB ingenieur laat aan de auteurs het LUCIFER-apparaat zien en legt het gebruik van infraroodlicht uit.

Jaren voordat dit soort technologie naar de berg Graham werd gebracht in de vorm van het LUCIFER-apparaat, speculeerden wij in ons boek The Ahriman Gate hoe de regeringen van de wereld in het geheim infrarood en aangepaste hooggevoelige telescopen zouden kunnen gebruiken om een verborgen UFO armada in de gaten te houden die net voorbij de planeet Mars geparkeerd stond. Op pagina 205, hebben we gefictionaliseerd:

Honderdtwintig mijl verderop, keek een senior technicus van dienst bij de U.S. Air Force's top-secret Satellite Control Facility over zijn Outdoorsman magazine toen hij onverwachts iets ongewoons zag op zijn SCF monitor. Wat het ook was, het leek in lichterlaaie te staan. Hij viel uit zijn luie positie en rolde zijn stoel naar het scherm. "Laat iemand de kolonel zoeken," zei hij een seconde later. "Zeg hem dat hij hierheen moet komen... snel."

De sergeant gooide het blad opzij en stelde de camera's bij om de gevoeligheid van de beelden te optimaliseren. Een waarschuwingssatelliet rapporteerde abnormale veranderingen zowel binnen als buiten de atmosfeer van de Aarde, zoals de ervaren techicus nog nooit had gezien.

Hij veranderde de RTC-instellingen en rende naar buiten om naar de lucht te kijken.

Niets ongewoons kon visueel worden geverifieerd.

Hij keerde terug naar zijn station en staarde opnieuw naar de monitor. De enorme vlam werd groter, wat een ongelooflijke temperatuurstijging aangaf.

Waarom de instrumenten rapporteerden wat zijn ogen niet konden bevestigen was een raadsel. Wat de computer betreft, stond de hemel in brand, brandde door en kwam uit elkaar als door een scheur in het weefsel van de ruimte.

"Dadgummit!" zei hij ongeduldig, "Waar is de wachtcommandant!?"

Op dat moment kwam de kolonel de kamer binnenrennen. "Wat is er, sergeant?"

"We hebben onbekende aanwinsten, sir...kijk hier eens naar."

Snel naar de volgcomputer stappend leunde de kolonel over de schouder van de sergeant. Het scherm toonde een snel groeiende roodheid.

"Gaat u dit in kaart brengen?" vroeg hij.

"Ja, sir."

"Is het 'e'enkleurig? Orientaalse oplichting?" vroeg hij, insinuerend dat de Chinezen misschien een laser op de satelliet richtten om de Amerikanen te verwarren.

"Het is geen laser, sir."

De kolonel stapte achteruit, nog steeds naar het scherm kijkend, terwijl hij de hot line naar NORAD opnam.

De opperbevelhebber van het North American Aerospace Defense Command Center antwoordde. "CINC-NORAD."

"Dit is Cricket Control," zei de kolonel. "KH-20 ontvangt enorme energiemetingen. Hebt u ongeplande thermiek?

"We hebben activiteit van aards tot hemels.

"Naar de hemel?"

"Ja."

"Hoe breed?"

"Van de blauwe tot de rode planeet."

"Weet je dat zeker?"

"Ja."

"Wat is het? Warmte?

"Negatief."

"Zonnevlam?

"Nee."

"Wat dan?"

"We kunnen de oorzaak op dit moment niet achterhalen, kolonel, maar wat het ook is... het groeit exponentieel. Cricket moet doorgaan met de coördinatie van SGLS auto-tracking en bereik/afstand gegevens naar Missie Controle."

"Begrepen,' zei de kolonel en hing op.

Bij de computer mompelde de oudere technicus fluisterend: Misschien heeft de hel zijn mond geopend om ons naar binnen te laten gluren.

"Wat?"

Hij keek de kolonel bedenkelijk aan. "Iets wat oma me vertelde... iets uit de Bijbel."

"Wat heeft je oma's bijbel hiermee te maken, sergeant?

"Ze zei dat in de laatste dagen de hel open zou gaan, en een grote oven waar demonen met insectenhoofden uit zouden kruipen... of zoiets..."

"De hel! Insecten! Doe niet zo stom, sergeant, en stel de satelliet opnieuw in!"

"J-ja, sir."[xi]

Toen, op pagina 218, gaven we de eerste hint van wat komen ging:

Buiten en boven de Aarde, bleef de scheur in het weefsel van de ruimte groter worden. Hij was gedurende de nacht gegroeid en overspande nu een gebied van 65.000 mijl breed en miljoenen mijlen lang, de huidige afstand van de Aarde naar Mars.

De krachtigste telescoop van de NASA had om 6 uur 's morgens, Pacific Daylight Time, niets ongewoons gevonden. Tot overmaat van ramp waren NORAD's infrarood en ultraviolet waarnemingen nog steeds niet ontcijferd. Top specialisten van NASA's Chandra X-ray Observatory werden opgeroepen, en haastten zich naar het militaire centrum om het fenomeen te bestuderen.

Toen, om 7:35 AM, kwamen astronomen van het Marshall Space Flight Center met iets ongewoons. Met behulp van een aangepaste "harde" röntgentelescoop met hoge gevoeligheid waren mysterieuze objecten diep in de kloof gelokaliseerd - honderdduizenden, sommige groter dan voetbalvelden en andere kleiner dan huizen - die in de richting van de aarde bewogen. De onderzoekers konden de zeldzaamheid niet verklaren, maar wel dat de armada van objecten de opening van de kloof zou doorbreken en in minder dan een uur de atmosfeer van de Aarde zou binnendringen.[xii]

VOLGENDE KEER: VATT, reuzen, hybriden, en het lichtspectrum van LUCIFER

Eindnoten:

[i] Sharon Begley, “The Vatican and Little Green Men,” Newsweek , May 15, 2008, http://www.newsweek.com/blogs/lab-notes/2008/05/15/the-vatican-and-little-green-men.html .

[ii] Neil Mackay, “And On the Eighth Day—Did God Create Aliens?” Sunday Herald—Scotland , November 28, 2005, http://www.sundayherald.com/53020 (site discontinued; see alternatively, from Signs of the Times : http://www.sott.net/articles/show/106410-And-on-the-eighth-day-did-God-create-aliens- ).

[iii] Father Josè Funes, “The Extraterrestrial is My Brother,” L’Osservatore Romano , May 14, 2008 (English translation of article viewable here: http://padrefunes.blogspot.com/ ).

[iv] As quoted by article: Brother Guy Consolmagno, “Would You Baptize an Extraterrestrial?: A Jesuit Priest Says the Discovery of Life Elsewhere in the Universe Would Pose No Problem for Religion,” Beliefnet , last accessed December 4, 2012, http://www.beliefnet.com/News/Science-Religion/2000/08/Would-You-Baptize-An-Extraterrestrial.aspx?p=2 .

[v] Giuseppe Tanzella-Nitti, “EXTRATERRESTRIAL LIFE,” Interdisciplinary Encyclopedia of Religion and Science , last accessed December 4, 2012, http://www.disf.org/en/Voci/65.asp .

[vi] Ibid.

[vii] Ibid.

[viii] J. Antonio Huneeus, “The Vatican Extraterrestrial Question,” Open Minds Magazine , June/July 2010, Issue 2, 59.

[ix] See: http://www.vaticanobservatory.org/VO-NEWS/index.php/videos/item/79-lucifer.html .

[x] Paul Ogilvie, “How Does an Infrared Telescope Work?” eHow , last accessed December 4, 2012, http://www.ehow.com/how-does_4926827_infrared-telescope-work.html .

[xi] Thomas and Nita Horn, The Ahriman Gate (Sisters, Oregon: Musterion Press, 2005), 205.

[xii] Ibid., 218.

Bron: THE COMING GREAT DECEPTION—PART 2: Vatican Officials “Warming Up” Laity For ET Disclosure » SkyWatchTV