www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMENDE GROTE MISLEIDING - Deel 17: DNA-oogst, Genetische manipulatie, en het Zaad van de Slang

3 juni 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37

Toen de voormalig Christelijk universiteitsprofessor en BBC-correspondent Dr. I.D.E. Thomas in zijn zeer aanbevolen boek The Omega Conspiracy het ontluiken van de zogenoemde buitenaardse ontvoeringsactiviteiten in de jaren '80 beschreef, legde hij verhelderende verbanden tussen het buitenaardse ontvoeringsfenomeen en de eindtijdprofetieën betreffende een terugkeer van de Nephilim, iets waar andere schrijvers sindsdien op hebben voortgebouwd. Documentatie van "ontvoerden" wereldwijd en de verhalen over het oogsten van DNA door "buitenaardse wezens" herinnerden hem aan de geschiedenis van biologisch misbruik door de Wachters. Dr. Thomas vertelde mij persoonlijk dat het speciale verlangen van de "aliens" naar menselijke en dierlijke moleculaire materie zou kunnen verklaren "waarom dieren zijn gedood, verminkt en gestolen door de aliens", een punt dat Vallée herhaalde in zijn boek The Invisible College: What a Group of Scientists Has Discovered About UFO Influences on the Human Race, toen hij schreef:

Om zich te materialiseren en een definitieve vorm aan te nemen, schijnen deze entiteiten een energiebron nodig te hebben... een levend wezen... een menselijk medium... Onze wetenschappen hebben nog niet het punt bereikt waarop zij ons een soort werkhypothese kunnen bieden voor dit proces. Maar we kunnen speculeren dat deze wezens levende energie nodig hebben die ze kunnen reconstrueren in fysieke vorm. Misschien is dat de reden waarom honden en andere dieren de neiging hebben te verdwijnen in [UFO] randgebieden. Misschien worden de levende cellen van die dieren op de een of andere manier door de ultraterrestrials gebruikt om vormen te creëren die wij kunnen zien en voelen met onze beperkte waarnemingen.[i]

Bewijsmateriaal betreffende het verzamelen van "levende cellen" uit dierlijke (en menselijke) verminkingen wijst op iets zeer ongebruikelijks en onwerelds. De precisie waarmee het materiaal wordt verzameld is vaak vergeleken met een "laserachtige" precisie, maar luitenant-kolonel Philip J. Corso (1915-1998), die tegenwoordig vooral bekend is vanwege zijn boek The Day After Roswell (waarin hij zijn betrokkenheid onthulde bij het naar verluidt back-engineeren van buitenaardse technologie die werd teruggevonden op de UFO-crashplaats in Roswell, New Mexico, in 1947), werkte voor zijn dood aan een manuscript, getiteld Dawn of a New Age, waarin een onbekende technologie wordt beschreven die verder gaat dan lasernauwkeurigheid en die wordt gebruikt door onsympathieke Buitenaardse Biologische Entiteiten (EBE's) voor het verwijderen van weefsel:

Uit een studie en laboratoriumrapporten blijkt dat het weefsel dat door de buitenaardse EBE's bij dieren en mensen wordt weggenomen, zich ook concentreert rond de celi-structuur. Zo delicaat en geperfectioneerd is hun geavanceerde aanpak dat wanneer zij de private reproductieve delen (vagina, penis, testikels) en het rectum, de ogen oren, uiers, enz. uitsnijden, zij niet door cellen snijden. De cellen worden gescheiden, niet doorgesneden. Zelfs de hersenen worden zo weggenomen dat er geen hersentrauma is.

Bij hun dierlijke en menselijke verminkingen hebben de aliens een gevoelloze onverschilligheid ten opzichte van hun slachtoffers getoond. Hun gedrag is verraderlijk en het lijkt erop dat zij onze aarde gebruiken en het aardse leven manipuleren. Sceptici zullen hen verontschuldigen dat zij misschien welwillend zijn en willen helpen, maar er is geen bewijs dat zij iemand hebben genezen of menselijke kwalen hebben verlicht. Aan de andere kant hebben ze pijn, lijden en zelfs de dood veroorzaakt.[ii]

Corso was bataljonscommandant van de Europese luchtverdediging in de Tweede Wereldoorlog, hoofd van de afdeling Speciale Projecten van de Inlichtingendienst onder Generaal Douglas MacArthur, en vier jaar lang staflid van de Nationale Veiligheidsraad van President Eisenhower. Corso's ongepubliceerde werk illustreert dat de wetenschap en het doel achter de vermeende moderne ET-mensen-hybridisatie agenda zo in mysteries is gehuld dat zelfs de leiders van 's werelds meest prestigieuze inlichtingendiensten het niet schijnen te doorgronden (behalve natuurlijk als er op boven-top-secret niveau zwarte overheidsinstanties zijn die met de buitenaardse entiteiten deelnemen in een soort kosmische Watergate waarin het kweekprogramma zich voltrekt). Veel zogenaamde klokkenluiders-boeken en gelekte dossiers hebben hetzelfde gesuggereerd, maar Vallée's vermoeden is dat veel ervan, zo niet de meeste van deze "bronnen" in feite verzinsels zijn van medeplichtige regeringsgevolmachtigden, die worden verspreid om de feitelijke doelstellingen van het programma zo volledig te vertroebelen met dubbelhartigheid, halve waarheden en trucjes dat het publiek nooit echt kan weten wat er aan de hand is. "Er is een echt UFO-fenomeen en het wordt niet verklaard door de onthullingen van vermeende regeringsagenten met deftige codenamen als Condor of Falcon,"[iii] concludeerde hij in Revelations: Alien Contact and Human Deception.

Dr. David Jacobs, een historicus die gespecialiseerd is in populaire cultuur aan de Temple University, heeft op basis van meer dan twintig jaar onderzoek geconcludeerd dat het overheersende doel van het UFO-fenomeen ontvoering met snode bedoelingen is. Hij legt uit:

Zo zijn er sterke aanwijzingen dat de meeste, zo niet alle, "close encounter" UFO-waarnemingen het begin of het einde zijn van ontvoeringen. Zelfs waarnemingen op hoog niveau kunnen wijzen op ontvoeringen. Statistieken van Gallup Polls over UFO-waarnemingen variëren van 9 procent tot 14 procent sinds de jaren '50. Als een percentage van deze waarnemingen ontvoeringen maskeert, dan is het aantal ontvoeringsgebeurtenissen hoog.[iv]

Dit suggereert een meer sinistere agenda achter UFO's dan wetenschappelijke exploratie. Tegelijkertijd dat een modern "buitenaards" programma van het fokken en hybridiseren van mensen heimelijk plaatsvindt, vergelijkbaar met wat de oude Wachters deden, is iets, hoe absurd het ook mag lijken, waar een groeiend aantal geleerden, gebaseerd op accumulatief fysiek en ooggetuigen bewijs, tot inkeer komt.

GA VERDER IN HET INTERVIEW HIERONDER NAAR 15:00, KIJK WAT VOORMALIG D.O.D. INLICHTINGENOFFICIER LUIS ELIZONDA TOEGEEFT OVER DE CONCLUSIES VAN HET PENTAGON OVER DEMONEN EN UFO'S (HIJ ZAL MEER INFORMATIE HIEROVER ONTHULLEN IN DE KOMENDE "GREAT DELUSION" DOCUMENTAIRE VAN SKYWATCH TV!)

In zijn boek Secret Life: Firsthand, Documented Accounts of UFO Abductions combineert professor Jacobs wetenschappelijke en onderzoeksmethoden om de verslagen van tientallen "ontvoerden" te analyseren, waaronder meer dan driehonderd onafhankelijk bevestigde verhalen van dergelijke ervaringen, die in verontrustende details de voortplantingsprocedures beschrijven waarvan ontvoerden beweren dat ze werden toegediend door "kleine buitenaardse wezens". Jacobs' zeer verontrustende conclusie kwam overeen met die van Vallée en anderen - dat buitenaardse ontvoerders complexe voortplantingsexperimenten uitvoeren waarbij buitenaardse hybride wezens worden verwekt, zwanger worden, hybridiseren en op Aarde worden geïntegreerd.

Jacobs schreef:

[De buitenaardsen] willen gebruik maken van het vermogen dat mensen hebben om zichzelf te herscheppen. Ze willen menselijk sperma en eieren. Ze willen menselijke fysieke betrokkenheid bij het nageslacht. Ze willen volledige kennis van de voortplantingsfysiologische processen. En dit ontvoeringsprogramma lijkt enorm te zijn. Ontvoerden melden regelmatig kamers met wel tweehonderd tafels met mensen in verschillende stadia van onderzoek. De buitenaardsen jagen hen zo snel mogelijk weg nadat de procedures zijn voltooid, vermoedelijk zodat meer mensen kunnen worden binnengebracht. Het bewijsmateriaal wijst erop dat dit vierentwintig uur per dag doorgaat, maand na maand, jaar na jaar. De hoeveelheid tijd en energie die in het fokprogramma wordt gestoken is enorm.[v]

Naast Jacobs en Vallée waren er andere opmerkelijke wetenschappers die geloofden dat er iets onaards aan de hand is in verband met buitenaardse activiteit, waaronder: Dr. Josef Allen Hynek, de Amerikaanse astronoom en professor die de leiding had over Project Blue Book; Dr. Hermann Julius Oberth, een van de grondleggers van de rakettechniek en de astronautiek; Lynn E. Catoe, senior bibliograaf voor onderzoek naar overheidspublicaties door de Library of Congress voor het US Air Force Office of Scientific Research; Dr. Karla Turner, een academicus die haar carrière opgaf om zich uit te spreken nadat ze haar eigen ontvoerdenstatus had ontdekt; en wijlen Harvard Medical School professor en Pulitzerprijswinnaar, Dr. John Edward Mack. Na te hebben gewerkt met "ontvoeringservarenden", waaronder interviews met meer dan honderd mensen van verschillende leeftijden en achtergronden, presenteerde Mack de verhalen van dertien personen in verbazingwekkend detail in zijn boek Abduction: Human Encounters with Aliens, waarin hij tot vrijwel dezelfde conclusie kwam als zijn collega's:

Wat ruimschoots wordt bevestigd, is dat het ontvoeringsfenomeen op een of andere centrale manier betrokken is bij een fokprogramma dat resulteert in de creatie van buitenaardse/menselijke hybride nakomelingen... Mijn eigen indruk is dat we misschien getuige zijn van... een onhandige samenvoeging van twee soorten, in elkaar gezet door een intelligentie die we niet kunnen doorgronden.

Maar toch, als demonen die zich voordoen als buitenaardse wezens werkelijk achter een fantastisch fok- en hybridisatieschema zitten, wat zou dan hun doel zijn? Bijbelgeleerde en profetie-expert Gary Stearman gelooft dat het duistere opperheren zijn, die tevoorschijn zijn gekomen om te herhalen wat er gebeurde in de dagen van Noach, om een generatie van genetisch veranderde pseudo-mensen te scheppen voor de dienst van Satan en de Antichrist ter voorbereiding van Armageddon. Hij wijst op Mattheüs 24:37, waarin staat: "Maar gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn." Stearman gaat dan verder:

Jezus spreekt hier duidelijk over het toekomstige oordeel, de Verdrukking, de wederkomst en bepaalde gebeurtenissen die daaromheen zullen plaatsvinden.

Hij zegt dat Zijn komst zal plaatsvinden in een tijd waarin de sociale omstandigheden zullen lijken op die welke de wereld teisterden in de dagen van Noach. Uit Genesis 6 kunnen we nu opmaken dat deze een invasie van duistere krachten uit de hemel zal omvatten... Het UFO-ontvoeringsfenomeen is slechts een masker voor gevallen engelen die hun natuurlijke domein hebben verlaten om zich bezig te houden met het smerige werk van het scheppen van een ander ras, dat zal optreden als hun gevolmachtigden... Nu, net als [in de dagen van Noach], dringen zij binnen in de verboden gebieden van de menselijke voortplanting. wellustig en hongerig naar macht, proberen ze hun eigen ras te stichten, en hun eigen gebied van controle.

Maar pas in de laatste vijftig jaar hebben hun activiteiten een snelheid en een doel gekregen die ons vertellen welke tijd het is, profetisch gesproken. Jezus heeft ons in feite gezegd, dat wanneer wij dergelijke dingen beginnen te zien gebeuren, Zijn verschijning niet ver weg zou zijn.[vii]

Op de Watcher-website bevestigde onze dierbare vriend en overleden christelijk genie David Flynn - met zijn vroege online onderzoek als eerste veel van de meest populaire theorieën van vandaag over het buitenaards-hybride plan als een eindtijdbedrog met als doel de mensheid te misleiden - de waarschuwingen van Gary Stearman:

Het Boek Henoch legt uit dat de Zonen van God het eerst neerdaalden op de berg genaamd Hermon ... De rebellerende engelen waren van plan Gods plan voor de aarde te dwarsbomen door de nakomelingen van Adam te vernietigen. Satans doel bij het organiseren van het Nephilim/menselijke hybridisatie-programma was om de bloedlijn te verontreinigen die Jezus Christus zou voortbrengen, de Messias, de Bloedverwant Verlosser. Nu het einde der tijden nadert, heeft Satan de interactie tussen mensen en rebellenengelen op grote schaal georkestreerd. Het plan is nu om te voorkomen dat enig vlees gered kan worden. Door het manipuleren van menselijke genetica, hetzij onder het mom van "buitenaardse ontvoering" of door gewillige sterfelijke medeplichtigen te voorzien van de juiste technologie... worden er op dit moment humanoïde hybriden gecreëerd die niet helemaal menselijk zijn... De tweede golf van hybride "Nephilim-creatie" is Satans laatste poging om alle Zonen van Adam te vernietigen, zodat niemand verlost kan worden wanneer Jezus Christus terugkeert aan het Einde der Tijden.[viii]

Men kan de conclusies van Gary Stearman en David Flynn niet lezen zonder te denken aan Genesis 3:15, waar staat: "En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad [zera, dat 'nageslacht', 'nakomelingen' of 'kinderen' betekent] en haar zaad" (nadruk toegevoegd). Vanaf de Middeleeuwen geloofden kerkleiders dat dit genotype of "zaad" zou zorgen voor de mystieke komst van de Antichrist en uiteindelijk de terugkeer van de Nephilim zou betekenen - de hereniging van demonen met mensen. In 1976 heeft de academicus N.P. Dubinin, de eerste directeur van het Instituut voor Cytologie en Genetica van de Siberische afdeling van de USSR Academie van Wetenschappen (1957-1959) misschien een sleutelelement begrepen in verband met hoe Satans "zaad" de Antichrist in de laatste dagen op Aarde zou bezielen. Hij beschreef op welke manier volgens hem de genetische revolutie zou leiden tot "een uitwisseling van levende vormen" die zou plaatsvinden "tussen de aarde en andere werelden."[ix] Na het lezen van zijn materiaal uitte de Russisch-orthodoxe aartspriester Vladislav Sveshnikov zijn apocalyptische angsten door te zeggen: "We moeten toegeven dat de hedendaagse wetenschap de weg bereidt voor de komst van de Antichrist." Waarom stelde Sveshnikov zich voor dat de "uitwisseling" van genetisch materiaal "tussen de aarde en andere werelden" zou leiden tot de Antichrist? Hij zag iets wat deed denken aan de komst van de Wachters die zich herhaalde in "de manipulatie van genen om de 'superman' of 'mens-god' van Nietzsches verbeelding te produceren, die tegelijkertijd de 'duivel-mens' of 'Antichrist' van de christelijke patristische leer zal zijn."[x]

De Engelse theoloog George Hawkins Pember was het met deze premisse eens, en in zijn meesterwerk uit 1876, Earth's Earliest Ages [GRATIS IN COLLECTIE], analyseerde hij de profetie van Christus die zegt dat de eindtijd een herhaling zou zijn van "de Dagen van Noach." Pember schetste de zeven grote oorzaken van de antediluviaanse vernietiging en documenteerde het begin van hun ontwikkeling tijdens zijn leven. Net als Stearman, Flynn, en Sveshnikov, concludeerde hij dat het zevende en meest angstaanjagende teken de terugkeer van de Nephilim en de komst van Antichrist zou zijn: "De verschijning op aarde van wezens uit het Vorstendom der Lucht, en hun onwettige omgang met het menselijk ras."[xi]

Het lijkt er dus op dat de sociale, spirituele en academische intellectuelen die nu geloven dat we dicht bij integratie zijn met intelligent buitenaards leven (en die ook geloven dat deze ontdekking uiteindelijk de gevestigde doctrines van wetenschap, religie en verlossing zou kunnen herconfigureren) dichter bij de waarheid zouden kunnen zijn dan sommigen van hen zich hebben voorgesteld. Gebeurtenissen die zich in het afgelopen decennium hebben ontvouwd, voorspellen een nabije toekomst waarin "buitenaardse invloeden" onder leiding van een man met ongewone intelligentie op aarde zullen aankomen als voorvechters van een "nieuw" evangelie. Talrijke Schriftplaatsen voorspelden de komst van de buitenwereldse leider voor wat hij werkelijk is - de ultieme incarnatie van het heidendom; het "beest" van Openbaring 13:1. Zoals Jezus Christus het "zaad van de vrouw" was (Genesis 3:15), zal de Antichrist het "zaad van de slang" zijn. Maar de profeet Daniël heeft misschien een nog grotere aanwijzing gegeven over de identiteit van deze komende valse verlosser. Hij zegt in hoofdstuk 11 vers 39 van zijn boek dat de antichrist een aanbidder zal zijn van de god der machten - een god die zijn vaderen niet kenden, een tekst die letterlijk kan worden uitgelegd als: een vreemde god.

VOLGENDE KEER: Astro-Apologetiek en de Eindtijd

Eindnoten:

[i] Dr. Jacques Vallée, The Invisible College: What a Group of Scientists Has Discovered about UFO Influences on the Human Race (New York, NY: Dutton; 1st edition, 1975), 233.

[ii] Philip J. Corso, Dawn of a New Age, Part II , 28, as retrieved November 23, 2012 from: “Full Text of ‘Philip J. Corso—Dawn of a New Age,’” Internet Archive , last accessed February 8, 2013, http://archive.org/stream/PhilipJ.Corso-DawnOfANewAge/PhilipJ.Corso-DawnOfANewAge_djvu.txt .

[iii] Dr. Jacques Vallée, Revelations: Alien Contact and Human Deception (San Antonio, TX: Anomalist Books, 2008), 236.

[iv] David M. Jacobs, The Threat: Revealing the Secret Alien Agenda , 1st Fireside ed. (NY: Simon & Schuster, 1999), 121.

[v] David M. Jacobs, Secret Life: Firsthand, Documented Accounts of UFO Abductions , (New York, NY: Touchstone, 1999), 309.

[vi] John E. Mack, Abduction: Human Encounters with Aliens (New York, NY: Ballantine Books, 1995) 404–405.

[vii] Gary Stearman, “The Ghastly Truth About the Days of Noah,” Prophecy in the News Magazine , November 1999, 15.

[viii] David Flynn, “Seraphim, Cherubim & Ezekiel’s Wheels: Aliens, Nephilim & the Days of Noah,” Watcher Website , last accessed February 8, 2013, http://www.mt.net/~watcher/noah.html .

[ix] Vladimir Moss, “Genetics, UFOs, and the Birth of the Antichrist,” last accessed February 8, 2013, http://www.orthodoxchristianbooks.com/articles/205/genetics,-ufos-birth-antichrist/ .

[x] Ibid.

[xi] “G. H. Pember: A Short Biography,” Raiders News Network , last accessed February 8, 2013, http://www.raidersnewsupdate.com/pember.pdf .

Bron: THE COMING GREAT DECEPTION—PART 17: DNA Harvesting, Genetic Manipulation, and the Seed of the Serpent » SkyWatchTV