www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMENDE GROTE MISLEIDING - Deel 11: De terugkeer van hybride mensen

20 mei 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37

Ik was helemaal niet geschokt toen het officiële Amerikaanse Jezuïetenblad zich deze week uitliet over het aanstaande Pentagon-rapport over UFO's, door toe te geven dat de huidige katholieke mening is: "...we hebben iets dat sterk lijkt op bewijs dat we niet alleen zijn in het universum..." om er vervolgens aan toe te voegen: "Is Jezus ook voor buitenaardse wezens gestorven? Of zouden zij hun eigen menswording en verlosser nodig hebben? Of hadden zij misschien geen oerzonde die hun natuur en omgeving verstoorde en zouden zij daarom niet de 'gelukkige fout' hebben die onze bijzondere geschiedenis van verlossing heeft voortgebracht? Worden zij beheerst door ons gevoel van goed en kwaad of zou dat heel anders zijn? Of zouden zij überhaupt in staat zijn om te zondigen? Als wij ons bewust worden van het bestaan van andere rationele wezens in de kosmos, zou dat het theologisch onderzoek waarschijnlijk een nieuwe impuls geven en zou de intellectuele traditie van de kerk met betrekking tot deze vragen op opwindende en belangrijke manieren kunnen worden ingezet. Dus kom maar op, directeur van de nationale inlichtingendienst en het Pentagon. Laat maar eens zien wat je kunt. De katholieke intellectuele traditie staat klaar om de mensheid te helpen met het interpreteren en verwerken van het feit dat we niet alleen zijn in het universum..." [i]

Dit komt kort nadat het Vaticaan een conferentie heeft georganiseerd over transhumanisme[ii] en andere vormen van leven en geest die in de komende dagen zullen aansluiten op de kwestie van ET, en dit is iets wat ik al vele jaren bestudeer en waarover ik me heb uitgesproken.

Op 28 november 2012, tijdens het derde seizoen van Conspiracy Theory met Jesse Ventura, keek het TruTV programma naar "mens-dier hybride experimenten die vermoedelijk verder gingen dan de Petri-schaal met geruchten dat een real-life 'Planet of the Apes' wordt gecreëerd."[i] De producenten hadden eind 2011 contact met mij opgenomen met een verzoek om hulp. Ze wilden weten of wetenschappers in het geheim de Rubicon hadden overschreden met betrekking tot genetische experimenten tussen mens en dier, omdat ze zich voorbereidden op de opnames van seizoen 3, aflevering 4, getiteld "Manimal," die op Ventura's website als volgt wordt beschreven: "De wetenschap heeft grote doorbraken bereikt in het onderzoek naar medicijnen en transplantatietechnologie door te experimenteren met 'chimera's' - menselijk/dierlijke embryo-hybriden. Maar deze schijnbaar nobele doelen kunnen een veel snodere bedoeling verhullen - het creëren van half menselijke, half aap super-soldaten, de weg vrijmakend voor een real life Planet of the Apes krachtmeting."[ii] (De producenten boden aan, bij drie verschillende gelegenheden, om mij naar de set-locaties in de Verenigde Staten te vliegen om Ventura en de filmcrew te ontmoeten, maar ik wees ze af om redenen die later zullen worden onthuld. Omgekeerd, hoewel ik hun herhaalde uitnodiging om in de show te komen afsloeg, bracht ik wel talrijke uren met hen door als adviseur, door documentatie te verschaffen en als getuige-deskundige op te treden. Uiteindelijk bracht ik ze in contact met professor William B. Hurlbut, adviserend professor voor de afdeling Neurologie en Neurologische Wetenschappen aan het Stanford University Medical Center en lid van de Amerikaanse President's Council on Bioethics, die samen met mij en meer dan een dozijn andere deskundigen te zien is in de documentaire over transhumanisme, Inhuman.

Onder de tientallen onderzoekspapers, begrotingsposten van het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), verdachte locaties waar de ethiek van experimenten met mensen en dieren mogelijk de grens van het aanvaardbare heeft overschreden, en berichten in de media die ik destijds doorstuurde naar de producenten, bevond zich een bericht met de titel "Wetenschappers willen debat over dieren met menselijke genen", dat liet doorschemeren hoe ver wetenschappers zijn gekomen en hoe ver ze van plan zijn te gaan met het hybridiseren van mensen en dieren. Het nieuwsbericht begon met: "Een muis die kan praten? Een aap met het syndroom van Down? Honden met menselijke handen of voeten? Britse wetenschappers willen weten of dergelijke experimenten aanvaardbaar zijn,"[iii] en ging toen verder met onthullingen dat wetenschappers in Groot-Brittannië zich nu op hun gemak voelen met tot 50/50 integratie van dier en mens. Het artikel impliceerde dat niet al het onderzoek dat momenteel wordt ontworpen op embryonaal niveau wordt gehouden, en dat volledig volgroeide gedrochten (zoals het schepsel in de film Splice uit 2010) in stilte worden bestudeerd.

Het duurde niet lang om te vermoeden of het artikel van Reuters louter speculaties waren of dat er inderdaad al wetenschappers waren die experimenteerden met mens-diercreaties voorbij het embryonale stadium. In juli 2011 gaf de Britse Academy of Medical Sciences (AMS) in een 148 pagina's tellend rapport toe dat dergelijke wetenschap zich zo snel ontwikkelt en in zoveel laboratoria over de hele wereld zonder passend toezicht wordt uitgevoerd, dat er dringend behoefte is aan een internationale regelgevende commissie om toezicht te houden op de creatie van deze deels menselijke, deels dierlijke, deels synthetische chimpansees. Interessant is dat de AMS niet opriep tot een verbod op de wetenschap, maar eerder tot een internationaal toezichthoudend orgaan waaronder de wetenschap volledig en officieel haar gang kan gaan. In de précis van haar analyse beschouwt de AMS "onderzoek waarbij menselijke DNA-sequenties in dieren worden ingebracht, of menselijke en dierlijke cellen of weefsels worden vermengd, om entiteiten te creëren die wij aanduiden als 'dieren die menselijk materiaal bevatten'" (ACHM).[iv] De academie gaf vervolgens toe: "Dergelijke benaderingen zijn al lang bekend, en duizenden verschillende ACHM zijn gebruikt in biomedisch onderzoek, toch hebben ze relatief weinig publieke discussie gekregen."[v] Van welk soort wezens wisten de vooraanstaande wetenschappers van Groot-Brittannië of vermoedden ze dat ze nu in het geheim werden bestudeerd? Uit de samenvatting van het AMS document, vinden we:

  • Uitgebreide wijziging van de hersenen van een dier, door implantatie van van de mens afgeleide cellen, welke zou kunnen resulteren in veranderde cognitieve capaciteit die het menselijk "bewustzijn" of "gevoel" benadert, of "mensachtige" gedragscapaciteiten.
  • Situaties waarin zich functionele menselijke geslachtscellen (eicellen, zaadcellen) kunnen ontwikkelen uit voorloperceltypes in een dier; en waarin vervolgens bevruchting tussen menselijke en dierlijke geslachtscellen kan plaatsvinden [ja, mensen, we hebben het hier over dieren die zwanger kunnen worden van menselijk sperma en geboorte kunnen geven aan mens-dieren].
  • Cellulaire of genetische modificaties die zouden kunnen resulteren in dieren met aspecten van mensachtig uiterlijk (huidtype, ledemaat- of gezichtsstructuur) of eigenschappen, zoals spraak [met andere woorden, Nephilim].[vi]

Slechts één dag nadat de AMS dit rapport verspreidde, publiceerde de populaire UK Mail Online een verhaal waarin gedetailleerd werd beschreven, in slechts één geval alleen (van mogelijk tienduizenden):

Wetenschappers hebben meer dan 150 mens-dier hybride embryo's gecreëerd in Britse laboratoria. De hybriden zijn de afgelopen drie jaar in het geheim geproduceerd door onderzoekers die onderzoek deden naar mogelijke geneeswijzen voor een groot aantal ziekten. De onthulling komt slechts een dag nadat een comité van wetenschappers waarschuwde voor een nachtmerrie "Planet of the Apes"-scenario waarin het werk aan mens-dier-creaties te ver gaat.[vii]

Hoewel dergelijke chimera's zogenaamd op embryonaal niveau worden vernietigd, gaven deskundigen die op dit gebied betrokken zijn en die door Reuters werden geïnterviewd toe: "Sommige wetenschappers op sommige plaatsen willen grenzen verleggen."[viii] Met andere woorden, er bevinden zich nu hoogstwaarschijnlijk Splice-achtige wezens in laboratoriumsettings, locaties die deze wetenschappers onbenoemd hebben gelaten. Martin Bobrow, professor in de medische genetica aan de Universiteit van Cambridge, liet doorschemeren waarom dit het geval is: "Er is een hele reeks nieuwe wetenschappelijke technieken die het niet alleen gemakkelijker maar ook belangrijker zullen maken om deze soortoverschrijdende experimenten te kunnen doen" (cursief toegevoegd).[ix] Eén plaats waar onderzoekers dit onderzoek misschien al zo "belangrijk" vonden dat het het verleggen van die "grenzen" rechtvaardigt waar de Britse wetenschappers op zinspeelden, is het Yerkes National Primate Research Center aan de Emory University in Georgia (oorspronkelijk gevestigd in Orange Park, Florida). Het is een van de acht nationale centra voor primatenonderzoek die worden gefinancierd door de National Institutes of Health (NIH); zowel Yerkes als de NIH hebben belangstelling getoond voor het combineren van dierlijke en menselijke genetica om een nieuwe soort te creëren. Discovery Channel besprak (in een aflevering van "Unsolved History" op 27 maart 1998) een verslag van Dr. Gordon Gallup, een psycholoog van de Universiteit van Albany, over het Yerkes National Primate Research Center, waarin hij bekende dat "een mens-chimpansee hybride met succes werd verwekt en geboren [in het centrum] maar kort daarna door de wetenschappers werd vernietigd. "Dit zou niet als een verrassing moeten komen, aangezien Emory's professoren, waaronder Rabbi Michael Broyde, zeer recentelijk hebben betoogd dat de Joodse wet dierlijke mensen zou ondersteunen, zolang de technologie superieure mensen voortbrengt. In een artikel van 7 oktober 2011 op de website van de universiteit, zegt Broyde:

Genetische manipulatie (GE), waarbij de eigenschappen van verschillende individuen, of dieren, worden gecombineerd, heeft al geleid tot verbazingwekkende combinaties.... De Joodse wet zou soortgelijke opzettelijke mens-mens-chimerisme ondersteunen, waarbij het embryonale materiaal van twee foetussen wordt gemengd, of mens-dier chimerisme, waarbij de cellen van een mens worden gemengd met cellen van een ander zoogdier... processen en technologieën die resulteren in gezonde, of gezondere, kinderen zijn intrinsiek goed en moeten worden omarmd, niet gevreesd.[xi]

Professor Broyde heeft gelijk als hij stelt dat het genetisch veranderen van "de eigenschappen van verschillende individuen... heeft geleid tot verbazingwekkende combinaties." In feite werden de eerste bekende genetisch veranderde mensen meer dan een decennium geleden geboren als resultaat van een experimenteel programma in het Institute for Reproductive Medicine and Science of Saint Barnabas in New Jersey. In een artikel uit die tijd werd een deel van het onderzoek uitgelegd: "De baby's werden geboren bij vrouwen die problemen hadden om zwanger te worden. Extra genen van een vrouwelijke donor werden in hun eicellen ingebracht voordat deze werden bevrucht in een poging hen in staat te stellen zwanger te worden. Genetische vingerafdruktesten op twee één jaar oude kinderen bevestigen dat zij DNA hebben geërfd van drie volwassenen - twee vrouwen en één man."[xii] Met betrekking tot deze experimenten wijst Dr. Joseph Mercola op iets zeer belangrijks:

Vandaag de dag zijn deze kinderen in hun vroege tienerjaren, en terwijl de oorspronkelijke studie beweert dat dit "het eerste geval van menselijke kiembaan genetische modificatie was die resulteerde in normale gezonde kinderen," betwijfelden latere rapporten dergelijke beweringen van absoluut succes [wat betekent dat niet alle genetisch gemanipuleerde kinderen noodzakelijkerwijs gezond waren]. Toch leken de auteurs in 2001 te denken dat ze alles onder controle hadden, door te verklaren:

"Dit zijn de eerste gerapporteerde gevallen van germline [kiembaan] mtDNA genetische modificatie die geleid hebben tot de overerving van twee mtDNA populaties in de kinderen die het resultaat zijn van ooplasmatische transplantatie. Deze mtDNA-vingerafdrukken tonen aan dat de overgedragen mitochondriën kunnen worden gerepliceerd en in stand gehouden in de nakomelingen, en dus een genetische modificatie zijn zonder mogelijk de mitochondriale functie te veranderen."

Het is relevant te begrijpen dat deze kinderen extra genen hebben geërfd - die van twee vrouwen en één man - en deze extra set genetische kenmerken aan hun eigen nakomelingen zullen kunnen doorgeven. Een van de meest schokkende overwegingen hierbij is dat dit herhaaldelijk is gedaan, terwijl niemand weet wat de gevolgen kunnen zijn van het hebben van de genetische eigenschappen van drie ouders voor het individu, of voor hun latere nakomelingen. Gebaseerd op wat ik heb geleerd over de genetische manipulatie van planten, ben ik geneigd te zeggen dat de gevolgen mogelijk enorm, ernstig en totaal onverwacht kunnen zijn.[xiii]

FLASHBACK: Dr. Thomas Horn bespreekt profetische implicaties van genetisch gemodificeerde mensen, transhumanisme op strategische perspectieven 2017

Voor degenen die geneigd zijn te geloven dat het verbijsterende rapport hierboven een geïsoleerd incident was, Britse wetenschappers herhaalden dezelfde experimenten in 2008, en de Oregon Health & Sciences University (OHSU) voerde vergelijkbaar onderzoek uit met als doel genetisch gemanipuleerde "superbaby's" te produceren in 2012.[xiv] Toch, ongeacht hoe vaak deze en andere vormen van menselijk genetisch knutselen in het geheim zijn uitgevoerd buiten het publieke of congres om (historische precedenten suggereren vele, vele malen), is het belangrijk om te begrijpen hoe kiembaan genetische manipulatie werd gebruikt in dit ene voorbeeld waarin dertig genetisch gemodificeerde kinderen werden gecreëerd, omdat het de modus operandi weerspiegelt die de gevallen engelen gebruikten met Nephilim - erfelijke modificaties introduceren in het menselijke genotype die letterlijk wereldwijd geboren worden met veranderingen in de genenpoel door natuurlijke voortplanting. Dr. Mercola's bezorgdheid is dus zeer terecht, omdat de huidige genetische manipulatie (GE) modellen op mensen hetzelfde potentieel in zich dragen als toen "al het vlees" werd bedorven in het Oude Testament en door God moest worden vernietigd. Als gevolg hiervan wordt kiembaan-engineering door sommige conservatieve bio-ethici beschouwd als de meest gevaarlijke van de menselijke verrijkingstechnologie, omdat het de macht heeft om de aard zelf van de mensheid werkelijk opnieuw samen te stellen tot postmens, waarbij elke cel van een embryo wordt veranderd en dat leidt tot overdraagbare modificaties die zich uitstrekken tot alle volgende generaties.

Het debat over kiembaan-engineering is daarom van het allergrootste belang, omdat, wanneer veranderingen in de genetische nakomelingen van de "downline" in gang worden gezet, het genotype en fenotype (aard, fysieke opmaak en gedrag) van de mensheid zullen worden veranderd zonder hoop op terugdraaiing, waardoor de toekomst van de mensheid voorgoed wordt veranderd. Desondanks hebben we volgens "ethici" als professor Julian Savulescu van de Universiteit van Oxford niet alleen "een morele verplichting" om dergelijke mensen te ontwikkelen, maar zouden embryo's die in de toekomst niet aan bepaalde genetische verbeteringen voldoen, niet mogen leven.[xv] Dr. Richard Seed, een natuurkundige in Chicago, gaat nog verder en waarschuwt iedereen die plannen heeft om deze droom in de weg te staan, dat ze hun verzet maar beter kunnen heroverwegen: "We gaan goden worden, punt uit. Als het je niet bevalt, ga weg. Je hoeft niet bij te dragen, je hoeft niet mee te doen, maar als je mij gaat dwarsbomen om een god te worden, dan ga je problemen krijgen. Er zal oorlog zijn."[xvi] Professoren Seed en Savulescu staan niet alleen in hun sterke overtuigingen. Dr. Gregory Stock, een gerespecteerd voorstander van kiembaantechnologie, stelt dat de mens niet alleen een morele verantwoordelijkheid heeft om het menselijk genotype te "verbeteren", maar ook dat de krachtige nieuwe technologie die ons nu ter beschikking staat om de bestaande biologische beperkingen te overstijgen, de plannen van transhumanisten onvermijdelijk, zo niet imminent maakt. "We hebben miljarden uitgegeven om onze biologie te ontrafelen, niet uit ijdele nieuwsgierigheid, maar in de hoop ons leven te verbeteren," zegt hij. "We zijn niet van plan ons hiervan af te keren."[xvii] Elders geeft Stock echter wel toe dat dit zou kunnen leiden tot "clusters van genetisch verbeterde supermensen die ons zullen domineren, zo niet tot slaaf maken."[xviii]

Dus van de "Mens-Aap Leger"-plannen van Ilya Ivanov onder Sovjet dictator Joseph Stalin,[xix] tot aan het begin van de twintigste eeuw toen Adolf Hitler Josef Mengele opdroeg gruwelijke experimenten uit te voeren op levende mensen in concentratiekampen om hun genetische theorieën te testen, en tot aan de VS, waar tot in de jaren zeventig meer dan zestigduizend Amerikanen werden gesteriliseerd omdat zij genetisch inferieur werden geacht, heeft de droom om op een dag de volgende stap in de menselijke evolutie te zetten door middel van engineering van de homo-superior altijd zijn voorvechters gehad. Het verschil tot voor kort was dat het de Frankensteiniaanse visionairs ontbrak aan biotechnologische vaardigheden en aan de wil van het publiek om "grootschalige genetische en neurologische manipulatie van onszelf" mogelijk te maken.[xx] Vandaag is dat veranderd: de technologie is er, en de wil om een nieuwe vorm van de mens te scheppen is op zijn minst in de kinderschoenen komen te staan, zo niet stiekem al helemaal gevorderd. Zelfs de recente Olympische Spelen onderstreepten deze wetenschap door te wijzen op het spookbeeld van clandestien gemodificeerde mensen. De bovenmenselijke prestaties van de Chinese zwemster Ye Shiwen brachten John Leonard, de directeur van de World Swimming Coaches Association, ertoe om de wereldrecordprestatie van de zestienjarige te omschrijven als "verdacht", "verontrustend" en "ongelooflijk." De autoriteiten die Ye Shiwen hebben getest op drugsmisbruik hadden ook moeten kijken "of er iets ongewoons aan de hand is in termen van genetische manipulatie," zei hij. Dr. Ted Friedmann, voorzitter van het geneticapanel van het Wereld Anti-Doping Agentschap, was het daarmee eens en zei dat het hem "helemaal niet zou verbazen" als er nu in het geheim genetische verbeteringen bij mensen worden gebruikt.

Met andere woorden, Aldous Huxley's dystopische Brave New World is al aan het binnensluipen onder de radar van het grootste deel van het publiek. Menselijke prenatale diagnose, het screenen van foetale genomen, en ontwerp-kinderen waren slechts de eerste barsten in de dam die incrementele veranderingen als gevolg van het menselijk genetisch reservoir deze eeuw tegenhielden, en deskundigen geven dat nu toe. Dit geldt ook voor de eerder genoemde Academy of Medical Sciences, hetzelfde scherpzinnige wetenschapsorgaan dat zich onlangs aansloot bij de British Academy, de Royal Academy of Engineering en de Royal Society om in 2012 een beperktere gezamenlijke studie te produceren met de titel "Human Enhancement and the Future of Work", waarin zij de alarmerende trend documenteerden die erop is gericht om mensen zowel cognitief als fysiek te verbeteren. In deze nieuwe studie karakteriseert het gezamenlijke team de ernstige bezorgdheid over het ontluikende "hybride tijdperk" als zijnde reeds begonnen en waarin de komst van een nieuwe vorm van de mens aan de horizon staat. Welke nieuwe rassen van hominiden voorzien zij? Een voorbeeld van bladzijde 26 van hun werk laat zien hoe mensen zouden kunnen worden gemanipuleerd om serpentine-achtige kwaliteiten te hebben:

De deelnemers bespraken hoe dit soort technieken in de toekomst het onderzoek naar de uitbreiding van het gezichtsveld van de mens met extra golflengten kan ondersteunen. Er bestaan voorbeelden bij dieren, zoals slangen die infrarode golflengten kunnen waarnemen, die een bron van onderzoek zouden kunnen vormen voor de ontwikkeling van benaderingen die bij de mens kunnen worden gebruikt. Mogelijke toepassingen kunnen worden overwogen in het leger, maar ook in andere beroepen, van nachtwakers, veiligheidsinspecteurs, jachtopzieners, enz, met inbegrip van de mogelijkheid van een verbeterd zicht 's nachts.[xxiii]

Om er zeker van te zijn dat de "slangenmensen" van morgen niet alleen in het donker zien, maar ook op de juiste wijze zijn aangesloten op het eindtijd-netwerk dat zij zullen dienen, zullen de opdoemende reptielachtige-mensen ook Borg-achtige "fysieke en digitale verbeteringen hebben, zoals cybernetische implantaten en geavanceerde machine-interfacing technologieën," volgens een andere studie van de Academy of Medical Sciences.

Telkens wanneer deze auteurs spreken over het onderwerp transhumanisme en het op handen zijnde tijdperk van "menselijke verbetering", zijn mensen verbaasd te vernemen op welke vele manieren de regering van de Verenigde Staten belastinggeld heeft uitgetrokken voor instellingen als de Case Law School (Cleveland, Ohio) voor het ontwikkelen van de feitelijke richtlijnen die zullen worden gebruikt voor het bepalen van het regerings- en overheidsbeleid rond de volgende stap in de menselijke evolutie door middel van genetische verandering. Maxwell Mehlman, hoogleraar bio-ethiek aan de Case School of Medicine, ontving niet lang geleden bijna een miljoen dollar om een team van hoogleraren in de rechten, artsen en bio-ethici te leiden tijdens een twee jaar durend project "om normen te ontwikkelen voor tests op menselijke proefpersonen in onderzoek waarbij genetische technologieën worden gebruikt om 'normale' individuen te verbeteren."[xxv] Na het eerste onderzoek begon Mehlman door de Verenigde Staten te reizen om twee universitaire lezingen te geven: "Directed Evolution: Public Policy and Human Enhancement" en "Transhumanism and the Future of Democracy." Deze lezingen zijn bedoeld om universiteitsstudenten te informeren en te overtuigen van de noodzaak voor de maatschappij om te begrijpen hoe opkomende gebieden van de wetenschap reeds in gang hebben gezet wat sommigen het "Hybride Tijdperk" noemen, een tijd waarin wat het betekent om mens te zijn, voor altijd zal worden veranderd.

Het is veelzeggend dat veel van deze technocraten toegeven beïnvloed te zijn door het werk van mensen als Friedrich Nietzsche (van wie de uitdrukking "God is dood" afkomstig is) en Goethe, de schrijver van Faust. Nietzsche was de grondlegger van de übermensch of "Overman" waarvan Adolf Hitler droomde dat hij die kon ontwikkelen, en de "entiteit" waarin de mens, volgens Nietzsche, uiteindelijk zal evolueren. Net als de oude Wachters voor hen, dromen transhumanisten ervan leven te geven aan Nietzsche's Übermensch door mensen opnieuw samen te stellen met dieren, planten en andere synthetische levensvormen, onder andere door het gebruik van recombinant-DNA-technologie, kiembaan-engineering en transgenetica, waarbij de genetische structuur van de ene soort wordt veranderd door genen van een andere soort over te brengen. Terwijl de president van de Verenigde Staten, George W. Bush, ooit opriep tot wetgeving om "het creëren van menselijk-dierlijke hybriden en het kopen, verkopen of patenteren van menselijke embryo's te verbieden"[xxvi], is het vooruitzicht van dierlijke mensen "een onderwerp van serieuze discussie in bepaalde wetenschappelijke kringen", schrijft Joseph Infranco, senior counsel voor het Alliance Defense Fund. "We zijn de science fiction van de gekwelde hybriden van H.G. Wells in het eiland van dokter Moreau ver voorbij; we leven in een tijd waarin wetenschappers serieus de creatie van menselijk-dierlijke hybriden overwegen."[xxvii] De voormalige voorzitter van de President's Council on Bioethics, Leon Kass, heeft het misschien wel het beste gezegd in de inleiding van zijn boek, Life, Liberty and the Defense of Dignity: The Challenges of Bioethics:

De menselijke natuur zelf ligt op de operatietafel, klaar om veranderd te worden, voor eugenetische en psychische "verbetering", voor een grootscheeps herontwerp. In toonaangevende laboratoria, academisch en industrieel, vergaren nieuwe scheppers vol vertrouwen hun krachten en scherpen rustig hun vaardigheden aan, terwijl op straat hun evangelisten [transhumanisten] ijverig een posthumane toekomst voorspellen. Voor iedereen die geeft om het behoud van onze menselijkheid, is de tijd gekomen om op te letten. xxviii]

VOLGENDE KEER: Maar zijn "zij" betrokken bij "hen"?

Eindnoten:

[i] https://www.americamagazine.org/faith/2021/05/19/ufo-alien-life-catholic-church-240702

[ii] https://www.accesswire.com/553782/Global-Thought-Leaders-Assemble-At-The-Vatican-For-The-Transhuman-Code-Meeting-Of-The-Minds

[i]Conspiracy Theory with Jesse Ventura ,” Wikipedia, The Free Encyclopedia , last modified January 11, 2013, http://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_Theory_with_Jesse_Ventura .

[ii] Jesse Ventura, “Conspiracy Theory—Season 3, Episode 4: ‘Manimal,’” JesseVentura.net , at the time of this writing, article is on front of official website, last accessed January 11, 2013: http://www.jesseventura.net .

[iii] Kate Kelland, “Scientists Want Debate on Animals with Human Genes,” Reuters , November 9, 2009, http://www.reuters.com/article/2009/11/10/us-science-animal-human-idUSTRE5A900R20091110 .

[iv] “Animals Containing Human Material,” The Academy of Medical Sciences , last accessed January 11, 2013, http://www.acmedsci.ac.uk/p47prid77.html .

[v] Ibid., in full report.

[vi] Ibid., in full report.

[vii] Daniel Martin and Simon Caldwell, “150 Human Animal Hybrids Grown in UK Labs: Embryos Have Been Produced Secretively for the Past Three Years,” UK Mail Online , July 22, 2011, http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2017818/Embryos-involving-genes-animals-mixed-humans-produced-secretively-past-years.html .

[viii] Kate Kelland, “Scientists Want Debate on Animals with Human Genes,” Reuters , November 9, 2009, http://www.reuters.com/article/2009/11/10/us-science-animal-human-idUSTRE5A900R20091110 .

[ix] Ibid.

[x] “What is the Chuman?” Opentopia , last accessed January 11, 2013, http://encycl.opentopia.com/term/Chuman .

[xi] Mary Loftus, “Jewish Law Supports Emerging Reproductive Technology, Broyde Says,” Emory , October 7, 2011, http://www.law.emory.edu/faculty/faculty-news-article/article/jewish-law-supports-emerging-reproductive-technology-broyde-says.html .

[xii] Michael Hanlon, “World’s First GM Babies Born,” UK Mail Online , last accessed January 11, 2013, http://www.dailymail.co.uk/news/article-43767/Worlds-GM-babies-born.html#ixzz2Cg03IwTl .

[xiii] Dr. Joseph Mercola, “Dozens of Genetically Modified Babies Already Born—How Will They Alter Human Species?” Mercola Health , July 17, 2012, http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/07/17/first-genetically-modified-babies-born.aspx#_edn1 .

[xiv] Ethan A. Huff, “GMO Babies Now Being Engineered in Labs Under Guise of Preventing Incurable Disease,” Natural News , November 16, 2012, http://www.naturalnews.com/037993_GMO_babies_incurable_disease.html .

[xv] Alex Newman, “Genetically Engineered Babies are Moral Duty, ‘Ethics’ Guru Claims,” The New American , August 22, 2012, http://www.thenewamerican.com/culture/faith-and-morals/item/12564-genetically-engineered-babies-are-moral-duty-%E2%80%9Cethics%E2%80%9D-guru-claims .

[xvi] “Richard Seed,” Wikipedia, The Free Encyclopedia , last modified March 26, 2009, http://en.wikiquote.org/wiki/Richard_Seed .

[xvii] Gregory Stock, Redesigning Humans: Choosing Our Genes, Changing Our Future (Boston, MA: Houghton Mifflin Harcourt, 2003), 13.

[xviii] Joe Garreau, Radical Evolution: The Promise and Peril of Enhancing Our Minds, Our Bodies—and What it Means to Be Human (New York: Broadway, 2005) 116.

[xix] “Ilya Ivanovich Ivanov,” Wikipedia, The Free Encyclopedia , last modified December 12, 2012, http://en.wikipedia.org/wiki/Ilya_Ivanovich_Ivanov#Human-ape_hybridization_experiments .

[xx] Jerome C. Glenn, “The State of the Future,” Kurzweil Accelerating Intelligence , July 14, 2012, http://www.kurzweilai.net/the-state-of-the-future .

[xxi] John Naish, “Genetically Modified Athletes: Forget Drugs. There Are Even Suggestions Some Chinese Athletes’ Genes Are Altered to Make Them Stronger,” UK Mail Online , July 31, 2012, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2181873/Genetically-modified-athletes-Forget-drugs-There-suggestions-Chinese-athletes-genes-altered-make-stronger.html .

[xxii] Ibid.

[xxiii] “Human enhancement and the future of work,” science report by the Academy of Medical Sciences, British Academy, the Royal Academy of Engineering and the Royal Society (October, 2012), 26.

[xxiv] “Animals Containing Human Material,” The Academy of Medical Sciences , last accessed January 11, 2013, http://www.acmedsci.ac.uk/p47prid77.html .

[xxv] Case Western Reserve University, “Case Law School Receives $773,000 NIH Grant to Develop Guidelines for Genetic Enhancement Research: Professor Max Mehlman to Lead Team of Law Professors, Physicians, and Bioethicists in Two-Year Project” (press release, April 28, 2006).

[xxvi] George W. Bush, in his January 31, 2006, State of the Union address.

[xxvii] Joseph Infranco, “President Barack Obama Warped and Twisted Science with Embryonic Stem Cell Order,” LifeNews April 13, 2009, http://www.lifenews.com/bio2823.html .

[xxviii] Leon R. Kass, Life, Liberty, and the Defense of Dignity: The Challenge for Bioethics (New York, NY: Encounter, 2002), introduction.

Bron: THE COMING GREAT DECPTION—PART 11: The Return of Hybrid Humans » SkyWatchTV