www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMENDE GROTE MISLEIDING- Deel 29: De Braan-wereld, waar wetenschap de hemelse plaatsen raakt?

1 juli 2021 door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37

We zijn allemaal bekend met de drie dimensies van lengte, breedte en diepte, maar hoe kunnen we beginnen na te denken over hogere dimensies? De illustratie uit Vlakland is nuttig. Net zoals een vierkant op een vel papier geen idee heeft van diepte, zijn wij ons misschien niet bewust van onzichtbare dimensies. Extrapoleer de Vlakwereld-openbaring naar voren, en je hebt het basisconcept achter de vertakte-wereld theorie. Braneworld-kosmologie stelt dat onze vier-dimensionale ruimtetijd is als het vel papier, een membraan of "brane" (uitgebreid object) dat eenvoudig een subruimte is van een grotere, multidimensionale ruimte. Het grote idee is dat ons zichtbare, vierdimensionale ruimtetijd-universum beperkt is tot zijn eigen hersenpan binnen een hoger-dimensionale ruimte die "de brane" [membraan] wordt genoemd. De massa zou andere [mem]branen kunnen bevatten, die in feite parallelle universa zijn. Hoewel het moeilijk voor te stellen is, zou een parallel universum zich op slechts een micron afstand van dit universum kunnen bevinden. Wij kunnen het niet zien omdat zijn lichtfotonen aan zijn braan vastzitten, net zoals onze fotonen aan onze braan vastzitten, maar toch theoretiseren wetenschappers dat gravitatiekrachten van het ene naar het andere membraan-universum kunnen reiken. Als dat zo is, dan zouden we het bestaan van andere [mem]braan-werelden moeten ontdekken.

Dit klinkt misschien als science fiction, maar concepten van hogere dimensionaliteit, die vroeger in de marge van de kosmologie werden gezien, zijn in de hoofdstroom terechtgekomen. Paul J. Steinhardt is Albert Einstein Professor in de Wetenschappen aan de Princeton Universiteit, waar hij zowel aan de faculteit natuurkunde als aan de faculteit astrofysica verbonden is. Hij is vooral bekend om zijn werk in de theoretische braan-kosmologie en legt uit: "Onze driedimensionale wereld kan worden gezien als een membraanachtig oppervlak dat is ingebed in de ruimte met een extra, vierde ruimtelijke dimensie."[i] Ons universum is dus één "braan-wereld" en er bestaat een andere braan-wereld, een parallel-universum, op minder dan de breedte van een atoom afstand. Dit is waarschijnlijk een vreemd domein waar de wetten van de fysica geheel anders zouden kunnen zijn. Lijkt dit te veel op een science fiction roman? Niet zo snel. Steinhardt gelooft dat we er al kwantificeerbaar bewijs voor hebben.

Wetenschappers zijn tot de verontrustende ontdekking gekomen dat zij slechts een klein percentage van de waargenomen gravitatie-effecten in de ruimte kunnen verklaren. In de afgelopen tien jaar hebben astronomen ontdekt dat elk sterrenstelsel wordt omgeven door supermassieve, maar onzichtbare bronnen van zwaartekracht. Zij weten dit omdat sterrenstelsels veel te snel ronddraaien gezien de hoeveelheid materie die wij zien. Iets enorms en onzichtbaars oefent een sterke zwaartekracht uit op deze sterrenclusters. Omdat we het niet kunnen zien, wordt het donkere materie genoemd. David Spergel, een leider van de Wilkinson Microwave Anisotropy Probe ruimtemissie, onthult:

"Uit onze experimenten blijkt dat het periodiek systeem, dat de atomen of normale materie omvat waaruit het hele universum zou bestaan, in feite slechts 4,5 procent van het geheel beslaat," aldus hoofdtheoreticus Spergel. "Studenten leren slechts een klein deel van het universum uit hun schoolboeken. Het zou donkere materie en donkere energie zijn die de volgende 22 procent en 73,5 procent van het universum omvatten."[ii]

Dit is een verbazingwekkende bekentenis van onwetendheid. Het lijkt erop dat de recente, hooghartige uitspraak van Stephen Hawking in The Grand Design over de Schepper gebaseerd was op een onvolledige gegevensverzameling.

Donkere materie suggereert dus dat meer nederigheid op zijn plaats is, omdat wetenschappers nu toegeven dat zij slechts een werkend percentage van de werkelijkheid kennen. Hoe levert donkere materie bewijs voor een kosmologie van vertakte werelden? Steinhardt stelt: "Hoewel we geen materie op de andere planeet kunnen aanraken, voelen of zien, kunnen we niettemin het bestaan ervan voelen omdat we de zwaartekracht ervan kunnen voelen."[iii] Hij betoogt dat er toch geen donkere materie in ons universum is, maar dat het materie is die in een parallel universum bestaat. Een nabije parallelle werkelijkheid, immuun voor ons licht, produceert gravitatie-effecten. Dit verklaart gemakkelijk donkere materie, een andersoortig kosmologisch raadsel. Interessanter is dat Steinhardt voorstelt dat deze twee membranen elkaar zelfs op bepaalde punten zouden kunnen raken, waardoor materie en straling van het ene naar het andere wordt overgebracht. Dit suggereert dat zwarte gaten in feite verbindingspunten zouden kunnen zijn tussen parallelle braan-werelden. Als een overmaat aan materie zich verzamelt op een punt van een van de beide brane's, wordt het zwaartekrachtsveld zo sterk dat het de andere brane baan naar zich toe trekt, en wat aan de ene kant een zwart gat is, is aan de andere kant een wit gat. Op deze manier zouden zwarte gaten poorten naar een parallel universum kunnen zijn. Dit idee uit de reguliere wetenschap lijkt opmerkelijk veel op het IDH en biedt een oplossing voor de verbijsterende oorsprong van RUFO's.

Een andere astrofysicus, Bernard Haisch, hoofdonderzoeker van verschillende NASA onderzoeksprojecten en tien jaar lang wetenschappelijk redacteur van Astrophysical Journal, heeft gesuggereerd dat RUFO's inderdaad bezoeken van een parallelle branewereld zouden kunnen voorstellen. Op zijn website, UFOSkeptic.org, verklaart hij de schijnbaar onmogelijke manoeuvres die RUFO's vertonen in termen van de kosmologie van de vertakte werelden:

Misschien is het mogelijk om van het membraan-universum dat onze vier-dimensionale ruimtetijd vormt, op te stijgen, zich in een van de bijkomende dimensies te bewegen waar de beperkingen van de snelheid van het licht misschien niet van toepassing zijn, en ons membraan-universum heel ver weg opnieuw binnen te gaan. Dit alles is natuurlijk speculatie, maar het is de moeite waard op te merken dat verdwijnen op zijn plaats, van vorm veranderen of soms discontinu van plaats naar plaats springen vaak wordt gemeld in UFO-waarnemingen. Dergelijk gedrag zou in verband kunnen worden gebracht met een beweging in en uit een loodrechte dimensie.[iv]

Haisch' theorie maakt het anderszins verbijsterende gedrag begrijpelijk. Het lijkt erop dat de meeste ruimdenkende wetenschappers die het RUFO bewijs bestuderen tot vergelijkbare conclusies komen.

Natuurlijk roept dit de vraag op: Als anders sceptische wetenschappers zo gemakkelijk dergelijke buitenwereldse concepten kunnen omarmen, waarom zijn zij dan zo gekant tegen het geloof in God, wonderen, en bovennatuurlijke fenomenen? De christelijke apologeet Dinesh D'Souza maakte dit punt in zijn bestseller uit 2008 What's so Great about Christianity:

Het lijkt de moeite waard om hier te wijzen op wat Harvard-astronoom Owen Gingerich als eerste lijkt te hebben opgemerkt: iedereen die in meerdere universa kan geloven, zou geen probleem moeten hebben om in hemel en hel te geloven. Zie ze maar als alternatieve universa, die buiten ruimte en tijd opereren volgens wetten die in ons universum niet gelden. Zelfs de atheïst zou nu in staat moeten zijn zich een rijk voor te stellen waarin geen kwaad of lijden bestaat en waar de bewoners nooit oud worden.[v]

Het Nieuwe Testament getuigt inderdaad dat onze waargenomen werkelijkheid slechts een deelverzameling is van een grotere ongeziene werkelijkheid: "Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen de geestelijke boosheden in hoge kringen" (Efeziërs 6:12). We veronderstellen dat het verfrissend is dat de astrofysica van de eenentwintigste eeuw eindelijk de apostel Paulus inhaalt.

Dr. Hugh Ross is enigszins uniek in die zin dat hij een astrofysicus is met een bijbels wereldbeeld. Daardoor is hij meer dan de meesten gekwalificeerd om ideeën in de marge van wetenschap en theologie te beoordelen. Hoewel ze vaak door elkaar worden gehaald, maakt Ross een onderscheid tussen interdimensionaal en extradimensionaal:

Uiteindelijk lijkt het het beste om de ETH te laten varen en de tweede optie te overwegen: de interdimensionale hypothese, of IDH. Terwijl de IDH in zijn meer populaire versies afwijkt van de geverifieerde en verifieerbare werkelijkheid, houdt de extradimensionale hypothese een belofte in. En hier staat de onderzoeker op steviger grond, wetenschappelijk gesproken. De ruimte-tijd stellingen tonen aan dat de bovennatuur moet bestaan, omdat de natuur duidelijk is voortgebracht door iets buiten zichzelf. Daarom bestaat er een wetenschappelijk geloofwaardige mogelijkheid dat RUFO's van buiten de vier bekende dimensies van het universum komen.[vi]

Ross maakt een onderscheid tussen de paranormale benadering en de extra dimensies die door de snaartheorie worden verondersteld. Toch lijkt de zemelenwereld-kosmologie ruimte te hebben voor elementen van beide. Heel interessant zijn twee lopende zaken uit 2012 die het soort absurde prestaties vertonen die zoveel wetenschappers ertoe hebben gebracht om een variant van de IDH te omarmen.

De Chileense luchtmacht wordt aangevallen: Berserkers of Bumble Bijen?

Het eerste geval werd wereldwijd bekend gemaakt door Leslie Kean in een stuk van 13 maart 2012 in de Huffington Post: "UFO Caught On Tape Over Santiago Air Base."[vii] Op de zonnige middag van 5 november 2010 gaf de Chileense luchtmacht een luchtshow ter viering van een commandowisseling op de luchtmachtbasis El Bosque in Santiago. De show bestond uit de gebruikelijke acrobatiek en gierende flybys. Natuurlijk hadden velen in de uitbundige menigte hun mobiele telefoons en videocamera's gericht op de dappere daden van de vliegeniers. Alles leek te gaan zoals gepland, en niemand merkte iets vreemds op. Dat wil zeggen, niet, tot later een ingenieur van de nabijgelegen Pillán vliegtuig-faciliteit zijn digitale camera-beelden bekeek. Toen hij de video in slow motion bekeek (de low-altitude, overhead flyby gemaakt door F16, F5, en Halcone jets), was de ingenieur geschokt om te zien dat de hoge snelheid jets werden geschaduwd door een eigenaardige, grillig bewegende UFO!

De zilverachtig uitziende schotel, die in een paar beelden het zonlicht scheen te weerkaatsen, vloog zo snel langs de jets dat niemand op de grond hem kon zien. Het leek letterlijk rondjes te draaien om de high-tech militaire gevechtsvliegtuigen, misschien om met ze te spelen. De luchtvaartenthousiasteling gaf zijn beelden door aan het Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos ("Comité voor de Studie van Afwijkende Luchtverschijnselen," [CEFAA]), de officiële onderzoekseenheid van de Chileense regering, voor analyse. Volgens Kean verzamelde de CEFAA zeven video's van de UFO, genomen vanuit verschillende gezichtspunten. Bij het bestuderen van video's uit verschillende hoeken van dezelfde gebeurtenis, kwam het eerste panel van deskundigen tot een consensus:

Elke video bevatte drie verschillende, voornamelijk horizontale loopings die door de UFO binnen enkele seconden na elkaar werden gevlogen. Het object maakte elliptische passeerbewegingen ofwel dichtbij of rond elk van de drie sets van uitvoerende straaljagers. Het vloog langs de Halconen, F5's en F16's met snelheden zo snel dat het niet werd opgemerkt door de piloten of iemand op de grond eronder.[viii]

Het springsteenachtige vluchtpatroon van het vaartuig is echt te eigenaardig om in woorden te beschrijven, dus we stellen voor dat u naar het online artikel van de Huffington Post gaat, waar u de beelden in slow motion kunt bekijken. Een expert op het gebied van digitale beeldvorming, Alberto Vergara, merkte op: "Wanneer we de hele scène frame voor frame bekijken, zijn we in staat geweest ons te realiseren dat het [object] zich blijkbaar heeft voortbewogen met een snelheid die veel hoger is dan die van enig vliegend object van bekende makelij."[ix] Waarlijk, dit lijkt weer een voorbeeld te zijn van de wet tartende luchtacrobatiek die in verband wordt gebracht met RUFO's die onderzoekers voortdurend in verwarring brengen en die suggereert dat er gebruik wordt gemaakt van extra dimensies.

Natuurlijk, een geval als dit, waarbij luchtmachtpersoneel en beeldmateriaal uit meerdere hoeken betrokken zijn, stelt het wereldbeeld van de scepticus op de proef. Dienovereenkomstig waren internet-debunkers er snel bij om te beweren dat de onverklaarbare anomalie gewoon een insect was dat dicht bij de lens vloog. Maar deze sceptici bekeken slechts één van de clips afzonderlijk. De CEFAA neemt de zaak serieus, omdat de UFO verscheen op meerdere video's die te ver uit elkaar waren genomen om hetzelfde insect vast te leggen. Kean ging zelfs zo ver dat hij de mening van een paar entomologen inriep. Brett C. Ratcliffe, professor aan de Universiteit van Nebraska Departement van Entomologie, concludeerde: "Geen idee wat het is, maar het lijkt geen insect te zijn."[x] De CEFAA riep de hulp in van twee deskundige studies om tot een meer wetenschappelijke conclusie te komen over wat dit zou kunnen zijn:

Bruce Maccabee, gepensioneerd marine fysicus, en Richard Haines, hoofd wetenschapper van het National Aviation Reporting Center on Anomalous Phenomena (NARCAP), analyseerden de tapes nauwgezet. Het feit dat de anomalie op meer dan één camera werd vastgelegd, is de doorslaggevende factor om na te gaan of het geen insecten zijn die dicht bij de cameralenzen vliegen en zo de valse indruk wekken dat een verafgelegen object met superhoge snelheid vliegt. Beide deskundigen zochten naar gevallen in de videobronnen waarin hetzelfde UAP (Unidentified Aerial Phenomenon) te zien was vanuit verschillende, ver van elkaar verwijderde, waarnemingsperspectieven (d.w.z. camera 1, camera 2). Hoewel Maccabee niet in staat was om beslissend vast te stellen, documenteerde Haines een geval van meervoudige camera bevestiging. Hij legt uit: "Er is aangetoond dat de UAP die door beide camera's is geregistreerd... zich op minstens 13 meter van camera 1 bevond en waarschijnlijk nog veel verder. Dit zou effectief alle vliegende insecten elimineren, omdat ze niet met 90 km/u vliegen."[xi] In zijn conclusie maakt hij het punt duidelijk:

Zouden alle UAP hier vliegende insecten kunnen zijn? Per saldo is het antwoord zeer waarschijnlijk nee vanwege de lineariteit van hun vlucht, hun hoge hoeksnelheid, hun incidentele spontane en onverwachte verschijning binnen een videoframe, hun schijnbare trajecten ten opzichte van de verschillende vliegtuigformaties, hun bijna consistente ovale vorm en bijna horizontale oriëntatie, hun gebrek aan enige andere kleur dan grijs en wit en misschien wel het belangrijkste, voor één UAP... zijn relatief grote afstand tot de twee camera's.[xii]

De CEFAA gaf deze verklaring uit: "Na het horen van de entomologen die de beelden hebben bekeken, zijn we het er bij de CEFAA over eens dat deze foto's niets laten zien waaruit geconcludeerd kan worden dat het insecten zijn."[xiii] In november 2012 is de zaak nog steeds gecategoriseerd als officieel onopgelost.

Pleiadean Berserkers gonzen in de Mijlen Hoge Stad?

Op 8 november 2012 zond het lokale Fox31 filiaal KDVR in Denver, CO een nieuwsverhaal uit: "Mile High Mystery: UFO Sightings in Sky Over Denver" door onderzoeksjournalist Heidi Hemmat, en publiceerden het vervolgens op hun website.[xiv] Omdat we toen de bovenstaande Chileense zaak op de voet volgden, viel deze ons op. De UFO die in deze video wordt gespot lijkt er opmerkelijk veel op, met zijn geagiteerde, bliksemsnelle bijna gewelddadige manier van vliegen. Precies zoals in het Chileense geval, is de entiteit niet met het blote oog te zien, maar verschijnt alleen wanneer de video wordt vertraagd. Nog verbazingwekkender is dat ook in dit geval meerdere video's van hetzelfde fenomeen te zien zijn.

MEER DAN 10 JAAR IN DE MAAK! DOCUMENTAIRE MET PENTAGON-INSIDERS, WETENSCHAPPERS, THEOLOGIE EXPERTS OVER UFO'S EN DE KOMENDE GROTE MISLEIDING (KOMT IN AUGUSTUS)

Als gerenommeerd journaliste was ze noodzakelijkerwijs dubieus toen ze voor het eerst werd benaderd door een lokale man (die anoniem blijft) die beelden beloofde van een echte UFO. Tot haar verbazing zag ze een kogelachtige entiteit opstijgen vanuit de stad en ongestraft door de Denver hemel vliegen. De getuige zette het beeld stil om te wijzen op een schijnbare vuuruitbarsting toen het een haarspeldbocht maakte. De acrobatiek ging door, weefde in en uit het beeld, totdat het heimelijk terugkeerde naar het punt van oorsprong in het metrogebied van Denver. De video werd opgenomen boven op een heuvel in Federal Heights, dat bekend staat om zijn schilderachtige uitzicht op Denver in het zuiden. In het nieuwsbericht wordt de naamloze, verduisterde videograaf verteld dat hij, voordat hij het bekendmaakte, de afgelopen maanden tussen 12.00 en 13.00 uur regelmatig dezelfde mysterieuze voorstelling in de lucht had gezien! Bij het analyseren van de korte clips in het nieuwsbericht, pauzeer dan de video op het punt 1:43 als het object opstijgt. Merk op dat het lijkt te draaien en zonlicht reflecteert. Pauzeer opnieuw op 1:47, deze keer op een neerwaartse baan, en zie een andere reflecterende flits. Deze reflectie bevestigt dat het om een extern object gaat en niet om een interne camera-afwijking of een digitaal artefact. Beter nog, deze zaak kan bogen op een ongekende bevestigende video, onafhankelijk opgenomen door KDVR fotojournalist Noah Skinner. De professionele videojournalist stelde zich op precies dezelfde plek op en maakte opnamen tijdens het afgesproken tijdstip. Hij merkte niets ongewoons op. Tot zijn verbazing, toen hij de beelden in slow motion bekeek, zag hij dezelfde UFO! Zijn beelden zijn ook beschikbaar op de KDVR website onder het originele verhaal. Onafhankelijke bevestiging toont op zijn minst aan dat de originele beelden legitiem zijn. Natuurlijk blijft de identiteit van de entiteit die over Denver zoemde, onopgelost. Daarom heeft KDVR Steve Cowell geraadpleegd, een voormalig verkeersvlieger, vlieginstructeur en FAA ongevallenpreventie adviseur. Na bestudering van het videobewijs, leek Cowell verbijsterd dat een conventionele verklaring uitbleef. Hij zegt: "Het is heel vreemd; dat is geen vliegtuig; dat is geen helikopter; dat zijn geen vogels... hmm, ik kan het niet identificeren."[xv] Verbijsterd als hij lijkt, veronderstelt hij dat de ongelooflijke snelheid het in staat stelt zich te onttrekken aan detectie met het blote oog en aan de publieke controle. De expert verduidelijkt direct: "Omdat het aan de definitie voldoet, is het een Unidentified Flying Object."[xvi] Volgens de verslaggever zei hij ook dat het zeker geen insect was. Omdat het zo vaak vliegt gedurende een specifiek tijdslot, is het misschien vastgelegd op radar?

Het station nam contact op met de Federal Aviation Administration (FAA), die ontkende ook maar enige informatie te hebben, en raadpleegde ook het North American Aerospace Defense Command (NORAD), dat 130 km verderop in Colorado Springs is gevestigd, die antwoordde: "Ons commandocentrum heeft hun gegevens bekeken en zij hebben geen waargenomen luchtactiviteit in de omgeving van Denver gedurende de door u aangegeven tijden. "Nadat het eerste verhaal viraal ging op het Internet, werd het station overspoeld met vragen, en honderden mensen die verschillende verklaringen aanboden, waaronder door de wind weggeblazen puin, op afstand bestuurde vliegtuigen, een surveillance drone van de regering, en top-geheime militaire vliegtuigen. Hoewel het station het niet zei, is er zeker iemand die buitenaardsen voorstelde? Een overvloed aan mogelijkheden daargelaten, was de meest populaire conventionele verklaring, net als bij het Chileense geval, insecten die dicht bij de lens vlogen en die verre, snel bewegende objecten leken te zijn. Ondanks de ontkenning van luchtvaartexpert Steve Cowell, rechtvaardigde de prevalentie van de insectenhypothese een analyse door een entomoloog en andere deskundigen.

Nadat de luchtvaartexpert, een gepensioneerd militair drone-expert, en andere onderzoekers unaniem drones en radiografisch bestuurbare vliegtuigen hadden afgewezen, brachten de journalisten de video naar Mary Ann Hartman, een professionele entomologe die werkzaam is als vice-president van wetenschap en natuurbehoud bij het nabijgelegen Denver Butterfly Pavilion. Na de video vele malen bekeken te hebben, gaf zij haar professionele mening: "Na het bekijken van de verschillende opnames, moet ik zeggen, 'nee'. Ik geloof niet dat het een insect is. De vorm komt niet overeen met die van een insect."[xviii] Desondanks heeft dit de sceptici niet tevreden gesteld, en bij het ter perse gaan van dit boek woedt de controverse nog steeds. Tot slot zijn een paar opmerkingen op zijn plaats:

1: De oorspronkelijke cameraman, die maandenlang het fenomeen heeft bestudeerd, gelooft dat de UFO's opstijgen en landen in de buurt van 56th Avenue en Clay Street in Denver. Het feit dat het fenomeen enigszins voorspelbaar is en op dezelfde plaats ontstaat en weer terugkeert, logenstraft de insectenhypothese.

2: Hij ging naar het gebied en keek uit naar iemand die een op afstand bestuurbaar vliegtuig bestuurde en ondervroeg ook de buren - het mocht niet baten.

3: Het vliegtuig lijkt te draaien en zonlicht te weerkaatsen als het door het beeld vliegt in verschillende opnames. Dit komt niet overeen met een insect in de buurt van de lens.

4: Op 1:06 in de originele nieuwsuitzending, breekt iets uit wat lijkt op een straal-stuwraket, gelijktijdig met een acute verandering van richting. Sceptici moeten toch toegeven dat insecten geen zichtbare energie-uitbarstingen uitzenden als ze in de lucht haakse bochten maken.

5: Het nieuws meldde dat de "T" kruising van 56th Avenue en Clay Street (hieronder afgebeeld) een woonwijk was, maar ze vergaten te vermelden dat de nabijgelegen Kingdom Hall van Jehova's Getuigen gevestigd is op 2675 West 56th Avenue met extra faciliteiten direct aan de overkant van de straat.

Hoewel afdoend bewijs ontbreekt, is de onderzoeker ervan overtuigd dat de UFO regelmatig op deze locatie ontstaat en terugkeert. Zoals gedocumenteerd in het bestseller boek Exo-Vaticana, hadden de stichters van Jehova's Getuigen overtuigingen die opmerkelijk veel lijken op negentiende-eeuwse occulte groepen en moderne UFO-cults. De nabijheid van de geobserveerde baan van de UFO bij het Kingdom Hall complex wijst er op zijn minst op dat het hier om een parafysische spirituele entiteit gaat.

VOLGENDE KEER: De ECHTE Berserkers en het komende eschatologische oordeel van God

Eindnoten:

[i] Paul Steinhardt transcribed from: Through the Wormhole , season 2, episode 10. “Are There Parallel Universes?” (Original air date: August 3, 2011), Discovery Channel.

[ii] “WMAP Space-Mission Survey of the Universe After the Big Bang Completed—Its Results Hint at a Far Stranger Cosmos,” The Daily Galaxy , October 8, 2010, http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2010/10/-wmap-space-mission-survey-of-the-universe-after-the-big-bang-completed-but-its-results-may-hint-at-.html.

[iii] Paul Steinhardt transcribed from: Through the Wormhole , season 2, episode 10. “Are There Parallel Universes?”

[iv] Bernard Haisch, “Extraterrestrial Visitation: The Speed-of-Light-Limit Argument,” UFO Skeptic , last accessed January 16, 2013, http://www.ufoskeptic.org/ .

[v] Dinesh D’Souza, What’s so Great about Christianity (Washington, DC: Tyndale House Publishers, Inc., 2008), 85.

[vi] Hugh Ross, Kenneth Samples, and Mark Clark, Lights in the Sky & Little Green Men: A Rational Christian Look at UFOs and Extraterrestrials (Colorado Springs, CO: NavPress, 2002), 168.

[vii] Leslie Kean and Ralph Blumenthal, “UFO Caught On Tape Over Santiago Air Base,” Huffington Post March, 13, 2012, http://www.huffingtonpost.com/leslie-kean/the-extraordinary-ufo-sig_b_1342585.html .

[viii] Ibid.

[ix] Leslie Kean, “Update on Chilean UFO Videos: Getting the Bugs Out,” Huffington Post , April 13, 2012, http://www.huffingtonpost.com/leslie-kean/update-on-chilean-ufo-vid_b_1424008.html .

[x] Brett C. Ratcliffe, as quoted in Leslie Kean, “Update on Chilean UFO,” http://www.huffingtonpost.com/leslie-kean/update-on-chilean-ufo-vid_b_1424008.html .

[xi] Richard F. Haines, “The El Bosque Video Case: A Preliminary Study of Anomalous Objects in Active Airspace,” International Air Safety Case Report IR-5 , 2012, 94, http://www.cefaa.gob.cl/web/videosfinal/halcones/NARCAP%20IR%2015a.pdf

[xii] Ibid.

[xiii] Leslie Kean, “Two New Reports on the Chilean ‘UFO’ Videos Produce Conflicting Result,” Huffington Post , November 15, 2012, http://www.huffingtonpost.com/leslie-kean/ufo-chile_b_2123947.html .

[xiv] Heidi Hemmat, “Mile High Mystery: UFO Sightings in Sky Over Denver,” KDVR , November 8, 2012, http://kdvr.com/2012/11/08/mile-high-city-mystery-ufo-sightings-in-sky-over-denver/ .

[xv] Steve Cowell, statements during KDVR video interview, “Mile High Mystery,” 2:17–2:30, http://kdvr.com/2012/11/08/mile-high-city-mystery-ufo-sightings-in-sky-over-denver/ .

[xvi] Ibid., 2:50.

[xvii] NORAD statement in response to KDVR station inquiry, “Mile High Mystery,” 3:25, http://kdvr.com/2012/11/08/mile-high-city-mystery-ufo-sightings-in-sky-over-denver/ .

[xviii] Heidi Hemmat, “Insect Expert: UFOs Over Denver Not Bugs; Images On Video Remain a Mystery,” KDVR , November 20, 2012, http://kdvr.com/2012/11/20/insect-expert-ufos-over-denver-not-bugs-images-on-video-remain-a-mystery/ .

Bron: THE COMING GREAT DECEPTION—PART 29: Braneworld, Where Science Meets the Heavenly Places? » SkyWatchTV