www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMENDE GROTE MISLEIDING - Deel 30: Berserkers en het komende eschatologische oordeel van God

4 juli 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37

In het vorige bericht, deel 29, introduceerden we de fantastische waarneming van UFO Berserkers. Oorspronkelijk waren Berserkers legendarische Noorse krijgers die vochten met een beruchte, trance-achtige woede, een onderscheid dat vervolgens het Engelse woord "berserk"[i] inspireerde. Hoewel gebruikt met creatieve vrijheid, werd de naam Berserker onlangs gebruikt door schrijver Fred Saberhagen voor een serie korte science-fiction verhalen en romans. In zijn apocalyptische verhalen zijn de Berserkers zelfreplicerende vliegende machines die erop uit zijn alle leven op Aarde te vernietigen. Wij denken dat het geen toeval is dat deze biomechanische entiteiten functionele parallellen vertonen met de demonische sprinkhanenhordes die in de bijbelse profetie worden voorspeld (Joël 2 vgl. Openbaring 9). Wij zijn niet de eersten die een verband suggereren tussen deze insectoïde instrumenten van het goddelijk oordeel en het UFO-fenomeen.

In een postuum uitgegeven tekstboek, The Kingdom of the Occult, van Dr. Walter Martin, is een gedeelte van zijn UFO-presentatie uit de jaren 1970 overgeschreven. Hoewel niet algemeen bekend, nam hij niet alleen het UFO-fenomeen serieus, maar hij was ook ooggetuige van een vliegende schotel.[ii] In feite blies hij een foto op van het vaartuig waarvan hij getuige was, als ondersteuning van zijn lezing. Net als wij, neigde Martin naar de extradimensionale hypothese in plaats van ruimtewezens. Hij durfde ook te beweren dat UFO's een rol zouden kunnen spelen in Jezus' beschrijving van de gebeurtenissen voorafgaand aan Zijn wederkomst: "De harten der mensen bezwijken van vrees, en zien uit naar de dingen die op de aarde komen; want de krachten des hemels zullen geschud worden" (Lucas 21:26, onderstreping toegevoegd). "Dingen die op de aarde komen" impliceert dat zij zelf niet van de aarde zijn; zij zijn per definitie buitenaards. Naar aanleiding van deze tekst en parallellen in het boek Openbaring, stelde Martin deze profetische hypothese voor:

Naast wat er op de aarde komt, spreekt het boek Openbaring over de bodemloze put die geopend wordt (9:2). Een bodemloze put hoeft niet een put naar beneden te zijn - het kan heel goed een put naar boven zijn, want in de ruimte is er geen boven of beneden, maar van buiten de aarde. Hieruit zou kunnen blijken dat wat op aarde komt, uit de ruimte komt, en niet van onder de aarde. De symbolische taal kan gemakkelijk verwijzen naar de manifestaties van de machten der duisternis nabij de voleinding van het tijdperk. Het is bijbels voorspeld dat de antichrist zich zal openbaren met tekenen en leugenachtige wonderen, zodat hij, als het mogelijk was, de uitverkorenen zou misleiden (2 Thessalonicenzen 2:9; Mattheüs 24:24).[iii]

Dit is een fascinerend, zo niet beangstigend concept in het licht van de vroeg-Griekse schrijver Hesiod, die samen met Homerus wordt genoemd als een belangrijke bron voor de vroege Griekse mythologie, met name de "oorsprong" van de goden van de Griekse religie. In zijn Theogonie beschrijft Hesiod de "plaats" van de gevangen Titanen - de oude en machtige goden die de wereld regeerden tijdens de legendarische Gouden Eeuw:

En daar, allemaal in hun volgorde, zijn de bronnen en uiteinden van de sombere aarde en de mistige Tartarus en de onvruchtbare zee en de sterrenhemel, walgelijk en vochtig, die zelfs de goden verafschuwen.

Het is een grote kloof, en als eens een mens binnen de poorten was... Daar staat het vreselijke huis van de duistere Nacht, gehuld in donkere wolken. Vooraan staat de zoon van Iapetus onwrikbaar de wijde hemel op zijn hoofd met onvermoeide handen, waar Nacht en Dag elkaar naderen en begroeten als ze de grote drempel van brons passeren... En daar hebben de kinderen van de donkere Nacht hun woningen, Slaap en Dood, vreselijke goden. De stralende Zon kijkt nooit naar hen met zijn stralen, noch als hij opgaat in de hemel, noch als hij neerkomt uit de hemel. (Regels 736-744)

HesiodsTheogonie krijgt een fascinerend mysterie als men bedenkt dat de Bijbel de plaats van de gevangen rebellerende engelen karakteriseert met dezelfde woorden die Hesiod gebruikt om de plaats van de titanische goden te beschrijven - "Tartarus" en de "Bodemloze Put" (zie 2 Petrus 2:4; Openbaring 9:1-11; 11:7; 17:8; 20:1-3). Koppel dit aan griezelig gelijkende ontdekkingen op de eigenlijke maan Iapetus, de op twee na grootste natuurlijke satelliet van Saturnus, en je begrijpt waarom een groeiend aantal onderzoekers openstaat voor de mogelijkheid dat synthetisch ogende planetoïden zoals Iapetus wel eens kunstmatig zouden kunnen zijn, zoals het lijkt te zijn. Zou het de bodemloze put kunnen zijn?

In de Griekse mythologie was Iapetus de zoon van Uranus en Gaia, en vader van Atlas, Prometheus, Epimetheus, en Menoetius. Omdat Atlas een "vader van de mensheid" was, werd Iapetus in de mythe opgevat als een stamvader, een scheppergod, van de Homo sapiens. De Italiaanse astronoom en ingenieur Giovanni Domenico Cassini ontdekte de maan Iapetus van Saturnus in 1672 met behulp van zijn kleine brekingstelescoop. Cassini ontcijferde het verdwijnen en weer verschijnen van Iapetus correct als het gevolg van het synchroon draaien van de maan met één halfrond voortdurend gericht naar Saturnus. Iapetus wordt ook verdeeld door een grote kloof die gevormd wordt door een reusachtige, ommuurde drempel aan zijn evenaar, zoals te zien is op de foto van Iapetus hieronder. Dit kenmerk werd ontdekt tijdens een nieuwjaarsvlucht in 2005, toen NASA's Cassina ruimtevaartuig de 1300 bij 20 kilometer hoge rand fotografeerde (het equivalent van 2000 bij 19 km) die zich over een derde van de evenaar van de maan uitstrekt. Er is geen andere maan in het zonnestelsel gevonden met zo'n verbluffend kenmerk: letterlijk een 18.000 meter hoge muur. Vergelijk dit feit eens met Hesiods beschrijving van een grote drempel van brons:

Het is een grote golf... duistere Nacht gehuld in donkere wolken. Ervoor ligt de zoon van Iapetus... waar Nacht en Dag elkaar naderen en begroeten als ze de grote drempel van brons passeren... En daar hebben de kinderen van de donkere Nacht hun woningen, Slaap en Dood, vreselijke goden. De stralende Zon kijkt nooit naar hen met zijn stralen, noch als hij opgaat in de hemel, noch als hij neerkomt uit de hemel. (Regels 736-744)

In The Search for Life in the Universe schreven Tobias Owen, de man van de NASA die het gezicht op Mars ontdekte, en Donald Goldsmith: "Deze ongewone maan [Iapetus] is het enige object in het zonnestelsel dat we serieus zouden kunnen beschouwen als een buitenaards uithangbord - een natuurlijk object dat opzettelijk is aangepast door een geavanceerde beschaving om onze aandacht te trekken."[iv]

In een e-mail aan Tom Horn van een paar jaar geleden maakte wijlen David Flynn hierover een interessant punt, inclusief de mogelijkheid dat de "bodemloze put" (eerder genoemd) eigenlijk een "ster" (of een buitenaards object) in de hemel zou zijn:

Tom, je bent onverschrokken genoeg om een kwestie aan te pakken die velen niet durven te onderzoeken. En je hebt gelijk over poorten [en dat verschillende wezens er doorheen zijn gekomen] ....

Flynn citeert vervolgens uit Openbaring 9. "En Hij opende de bodemloze put .... En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde .... en de gedaanten van de sprinkhanen [waren] als paarden, die tot de strijd bereid waren; en... hun aangezichten [waren] als de aangezichten van mensen. En zij hadden het haar der vrouwen, en hun tanden waren als van leeuwen..." (Openbaring 9.1-8).

Flynn vervolgt] Hier wordt een leger van wezens beschreven met gemengde genetica [transgenics], maar alle soorten van aardse oorsprong. De overeenkomsten tussen de "sprinkhanen met menselijke gezichten" en de moderne berichten over "insectachtige" buitenaardse wezens [die neerdalen door dimensionale poorten] vallen op in de profetie van Johannes... Aangenomen wordt dat de sprinkhanen van Openbaring 9 "opstijgen" uit een bodemloze put ergens op aarde, omdat het verhaal van de sprinkhaneninvasie begint met een "ster" die uit de hemel op aarde valt en een engel met een sleutel. Het Griekse woord dat vertaald wordt met "vallen" is Pipto, wat betekent "afdalen van een hogere plaats naar een lagere". Als de ster zelf de bodemloze put IS, zou Openbaring 9 een buitenaards object kunnen beschrijven - een moederschip - dat in een baan rond de aarde beweegt met ontelbare wezens. Op dezelfde plaats in de Schrift is het woord "bodemloos" bathos, vaak vertaald als "hoogte" en het woord "put" is Phrear. Een phrear is in de Griekse mythologie een orcus, een diepe kloof begrensd door een kloof waar gevallen wezens gevangen zitten.... Openbaring 12 verklaart de zekerheid van Satan en zijn engelen die in de toekomst uit de hemel op de aarde zullen neerdalen. Voorlopig wachten ze... ergens in de ruimte. (Flynn, 2005)[v]

MEER DAN 10 JAAR IN DE MAAK! DOCUMENTAIRE MET PENTAGON-INSIDERS, WETENSCHAPPERS, THEOLOGIE-EXPERTS OVER UFO'S EN DE KOMENDE GROTE MISLEIDING (KOMT IN AUGUSTUS)

David Flynn's complete studie hierover werd gepubliceerd in zijn baanbrekende boek Cydonia: The Secret Chronicles of Mars (opnieuw verkrijgbaar in The David Flynn Collection), en men kan zich gemakkelijk voorstellen, als Flynn gelijk heeft, hoe een Officiële Onthulling van buitenaardse wezens zou kunnen worden opgedrongen aan een hysterische aardse samenleving door een plotselinge, onverklaarbare beweging van een buitenaardse planetoïde zoals Iapetus of een soortgelijke "maan" die onverwacht draait en als de bodemloze put richting Aarde gaat!

Het is waarschijnlijk geen toeval dat dit opvallend veel klinkt als de dimensionale bruggen van de vertakte wereld-kosmologie. Inderdaad, onze bedoeling met deze serie is om de vroege waarschuwing van Dr. Walter Martin te herhalen en te versterken. Op een donkere dag, misschien eerder dan u denkt, zal de profetie die Jezus Christus aan Zijn Apostel Johannes op het eiland Patmos gaf, zeker uitkomen. Johannes voorzag deze naderende gebeurtenis:

Ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen, en aan hem werd de sleutel van de bodemloze put gegeven. En hij opende de bodemloze put; en er kwam een rook uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en de lucht werden verduisterd vanwege de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde; en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd bevolen, dat zij het gras der aarde niet zouden krenken, noch enig groen ding, noch enige boom, maar alleen die mensen, die het zegel van God niet in hun voorhoofden hebben. (Openbaring 9:1-4)

Hoewel het van het grootst denkbare gevaar is om een ongelovige te zijn wanneer deze zekere beproevingen komen, is in het licht van de apocalyptische sprinkhanen, misschien de vliegende insecten oplossing voor de eerder genoemde UFO-gevallen op zijn minst gedeeltelijk juist? Natuurlijk, zij die in Christus zijn, hoeven niet te vrezen. Maar misschien denk je dat onze fantasierijke correlaties te fantasierijk zijn? De profetieën voorspellen het loslaten van de sprinkhanen na specifieke ongekende oordelen. We geven dus voorzichtig toe dat de recente waarnemingen waarschijnlijk geen verkenningsvluchten zijn. Maar als het toch eindtijd-voorspellingen blijken te zijn, dan hebben we tenminste een verband gesuggereerd. Niettemin passen deze recente waarnemingen van objecten die te snel vliegen om te kunnen zien, in het parafysische profiel dat wordt geassocieerd met extradimensionale entiteiten. Als het UFO-fenomeen legitiem verbonden is met eindtijdprofetie, dan zal het in frequentie en intensiteit toenemen. Maar toch, het kwantificeren van iets dat zo ongrijpbaar is, is uiterst problematisch. Dus, net als Elia, bid om bovennatuurlijke ogen om te zien.

Terugdenkend aan Elia's gebed voor de bovennatuurlijke waarneming van zijn dienaar, lijkt het opmerkelijk dat een wervelwind vol vuur en goddelijke strijdwagens opnieuw opduikt in de profetische Schrift. In dit geval worden zij echter uitdrukkelijk in verband gebracht met het eschatologisch oordeel van God, in wezen de Grote Verdrukking die haar hoogtepunt vindt in de slag bij Armageddon. De profeet Jesaja voorspelde:

Want zie, de HEER zal komen met vuur,

en met zijn wagens als een wervelwind,

om zijn toorn met woede te vertonen,

en zijn berispen met vlammen van vuur.

Want door vuur en door zijn zwaard zal de HEERE pleiten tegen alle vlees:

en de verslagenen des HEEREN zullen velen zijn. (Jesaja 66:15-16)

VOLGENDE KEER: Fátima - Voorbode van de Grote Misleiding?

Eindnoten:

[i] “Berserk,” Online Etymology Dictionary , last accessed January 16, 2013, http://www.etymonline.com/index.php?search=berserk.

[ii] Dr. Walter Martin, “A Christian View: UFO Encounters,” audio recording, Sermon Audio, last accessed January 15, 2013, http://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=2190615720 . This audio sermon was also included as a transcript in the following book: Dr. Walter Martin, Jill Martin Rische, and Kurt van Gorden, The Kingdom of the Occult (Nashville, TN: Thomas Nelson Inc., 2008), viewable here: http://books.google.com/books? id=n1qaOUDfCeEC&printsec=frontcover& dq=The+Kingdom+of+the+Occult&hl=en&sa=X&ei=vKL2ULH6B4Os8QS_pYHwCQ &ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false .

[iii] Dr. Walter Martin, Jill Martin Rische, and Kurt Van Gorden, The Kingdom of the Occult (Nashville, TN: Thomas Nelson Inc, 2008), 372–373.

[iv] Thomas Horn, Nephilim Stargates , 53.

[v] Thomas Horn, Nephilim Stargates: The Year 2012 and the Return of the Watchers (Crane, MO: Anomalos Publishing, 2007), 60–61.

Bron: THE COMING GREAT DECEPTION—PART 30: Berserkers And The Coming Eschatological Judgment Of God » SkyWatchTV