www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET HYBRIDE TIJDPERK (DEEL 41): Verraderlijke details achter de volwaardige transhumanisme Ear-Gate overval

24 mei 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41

De komst van mobiele telefoons, iPods en andere "persoonlijke apparaten" hebben de oor-poorten van een hele generatie gevaarlijk aangetast. Naast de voor de hand liggende fysieke risico's die gepaard gaan met het gebruik van mobiele telefoons en het sms'en tijdens het rijden, zijn er ook effecten gemeten op het taalvermogen van tieners en een duidelijk verhoogde incidentie van tinnitus, een chronisch "suizen-in-de-oren."

Uit een onderzoek van ChildWise uit 2005 bleek dat een op de vier kinderen onder de acht jaar een mobiele telefoon had, een cijfer dat steeg tot 89 procent tegen de tijd dat het kind elf jaar oud was.

"Teenagers: A Generation Unplugged" is een studie uit 2008 waarin werd vastgesteld dat vier van de vijf tieners een draadloos toestel bij zich hebben (een stijging van 40 procent ten opzichte van 2004) en dat hun mobiele telefoons, na kleding, de tweede plaats innemen bij het communiceren van persoonlijke sociale status en populariteit, "hoger dan juwelen, horloges en schoenen". Bovendien beschouwt meer dan de helft (52 procent) mobiele telefoons als een vorm van entertainment en 80 procent vindt dat een mobiele telefoon een gevoel van veiligheid geeft, terwijl 36 procent er een hekel aan heeft dat anderen hun exacte locatie kennen.

Hoewel een recente studie van de Wereldgezondheidsorganisatie [WHO] vaststelde dat het verband tussen mobiele telefonie en kanker niet sluitend is, erkende de VN [Verenigde Naties] wel dat het onderzoek in 2010 onder dertienduizend deelnemers een tot 40 procent hogere incidentie van glioom, een kankergezwel in de hersenen, aantrof bij de 10 procent die de mobiele telefoon het meest gebruikte. Hoewel er binnen de wetenschappelijke gemeenschap bijna unanieme overeenstemming bestaat over het feit dat het gewoon nog te vroeg is om de door straling veroorzaakte schade nauwkeurig te voorspellen, erkennen zelfs de meest bescheiden schattingen minimale gevolgen, de naar schatting 4,6 miljard gebruikers van mobiele telefoons "lijken bereid het risico te nemen" zonder "harde garanties" dat ze veilig zijn.[i]

Zo erg als deze incidenten voor lichamelijke schade lijken, de psychologische en spirituele implicaties zijn beduidend diepgaander - en sinister.

"Gedachten lezen" is volwassen geworden. Voor het eerst gepubliceerd in januari 2009, onthulde CBS technologie uitgevoerd aan de Carnegie Mellon Universiteit die het mogelijk maakt om te zien wat er gebeurt in de hersenen terwijl mensen denken. Met behulp van gespecialiseerde magnetische resonantie kan neuro-activiteit worden vastgelegd door hersenactiviteit te analyseren.[ii]

Terwijl de mainstream media de lijn science fiction-actual science zorgvuldig uitvegen, belasten zowel overheids- als particuliere onderzoeksgroepen de gebieden van neuro-vingerafdrukken, neuro-databases, en abjecte neuro-controle.

Na het in kaart brengen van het menselijk dna door het Human Genome Project, is het Human Brain Project, hpb, van start gegaan. De internationale onderzoeksgroep hoopt een "blauwdruk van normale hersenactiviteit" te verschaffen met het doel de hersenfunctie te begrijpen voor een betere gezondheidszorg, maar inherent aan de studie is de zeer reële mogelijkheid van het bedreigen van autonoom en onbegrensd denken. Als in 2002 de BBC het had over draadloze sensoren die op afstand hersengolven en anatomische functies registreren en opwekken,[iii] en in 2008 Scientific American meldde dat wetenschappers "selectief de hersenfunctie kunnen controleren door transcraniële magnetische stimulatie (tms)" via het pulseren van krachtige elektromagnetische velden in de hersenen of de hersencircuits van een proefpersoon,[iv] wat zou dan een meer actuele en sinistere toepassing kunnen zijn?

Onbegrensd kwaad

Een studie uit maart 2010, gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences, rapporteerde dat elektromagnetische stromen gericht op de rechter 'temperoparieto junction' (TPJ), gelegen net boven en achter het rechteroor (dezelfde locatie die hierboven werd genoemd uit Exodus 29:20 waar de priesters gezalfd moesten worden opdat zij van God zouden horen), het vermogen van een persoon om morele oordelen te vellen kan aantasten door een stroom op te wekken die dit deel van de hersenen verstoort.

De hoofdauteur, Liane Young, produceerde "opvallend bewijs" dat de rechter tpj "cruciaal is voor het maken van morele oordelen," en merkte ook op dat "onder normale omstandigheden, mensen zeer zelfverzekerd en consistent zijn in dit soort morele oordelen." De onderzoekers geloven dat transmagnetische stimulatie, tms, interfereerde met het vermogen van de proefpersoon om de bedoelingen van anderen te interpreteren, wat suggereert dat ze worden verondersteld "moreel schuldig te zijn."[v] Latere publicaties hebben een interesse van het Amerikaanse leger voorgesteld om transmagnetische stimulatie te gebruiken om de gevechtsduur van soldaten te verbeteren door de noodzaak om te stoppen voor slaap te verminderen.[vi]

Met de erkende identificatie, documentatie en catalogisering van "brain-printing" via draadloze apparaten, en de relatief recente vrijgave van de moreel consequente bevindingen van transmagnetische stimulatie, roept de premisse van Stephen King's 2006 roman, Cell, een beangstigend mogelijk scenario op:

Mobiele telefoons brengen de apocalyps naar miljoenen nietsvermoedende mensen door hun hersenen van elke menselijkheid te ontdoen, en alleen agressieve en destructieve impulsen achter te laten ....

Wat als mobiele telefoons geen kanker veroorzaken? Wat als ze iets veel ergers zouden doen? Wat als ze de gebruiker zouden veranderen in een zombie moordmachine?

Of misschien alleen maar een blik op een toetsenbord voor het uitschakelen: De boodschap is duidelijk: CONTROL ALT DELETE

Denk-gaten - Van Nachtmerries tot Inceptie

Van Sue Bradley's huiveringwekkende e-mail hierboven waarin wordt besproken hoe het gebied van het rechteroor (dat in het Oude Testament gezalfd moest worden voor het priesterlijk horen van God) nu het doelwit is van elektromagnetische stromen om te illustreren hoe iemands moreel oordeel aangetast kan worden, tot het werk van neuroloog Olaf Blanke die een "schaduwpersoon" voortbracht door het linker TPJ aan het linkeroor te stimuleren, komen ernstige vragen op over de mysteries van de geest en wat God misschien weet dat wij niet weten (en daarom waarom de priesters daar gezalfd werden) over spirituele poorten die in deze gebieden bestaan. Nogmaals, benaderen wij, door op deze wijze in te grijpen in of te manipuleren met de hersenen, een verboden onbekende?

Een ander voorbeeld van hoe neurowetenschappen in de nabije toekomst en de integratie van mens en machine de menselijke hersenen kunnen herconfigureren om grensverleggende (of meer dan grensverleggende) bovennatuurlijke activiteit mogelijk te maken, betreft bepaalde videospelletjes die voor het slapen gaan worden gespeeld en waarvan is aangetoond dat zij mensen in staat stellen de controle over hun dromen over te nemen, om de alternatieve werkelijkheid van droomwerelden vorm te geven op een manier die geestelijke oorlogvoering weerspiegelt. Volgens LiveScience senior schrijver Jeremy Hsu, ontdekten gepubliceerde studies over de dromen van hard-core gamers door Jayne Gackenbach, een psycholoog aan de Grant MacEwan University in Canada, dat gamers een omgekeerde dreigingssimulatie ervoeren in nachtmerries, waardoor de dromer de bedreiger kon worden in plaats van de bedreigde. Met andere woorden, een eng nachtmerriescenario veranderde in iets "leuks" voor een gamer, waardoor de speler de rol van de agressor of demonische aanvaller op zich kon nemen. "Ze rennen niet weg; ze draaien zich om en vechten terug. Ze zijn agressiever dan de normen," legde Gackenbach uit. "Niveaus van agressie in gamersdromen omvatten ook hyper-geweld, niet in tegenstelling tot dat van een R-rated film," en wanneer deze dromende gamers agressief werden, "oh boy, dan gaan ze uit hun dak."[viii]

WAAROM WORDT "DE ONTHULLING" ZO BELANGRIJK GEACHT DAT MEER DAN 2 DOZIJN INTERNATIONAAL ERKENDE EXPERTS BIJEENKOMEN OM ONTWIKKELINGEN TE ONTHULLEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE EINDTIJD!?

Van het leren beïnvloeden van onze privédromen via game-tech tot het laten infiltreren en manipuleren van onze dromen door krachten van buitenaf, verontrustende ideeën verdiepen zich. In de film Inception uit 2010, met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol, gebruiken industriële spionnen een droommachine genaamd PASIV om bedrijfsgeheimen te stelen door middel van invasie en het "extraheren" van privé-informatie via de dromen van een slachtoffer. In een tweede scenario toont de film ideeën die in het brein van de persoon worden geplant (inception) zodat het individu ze als zijn of haar eigen ideeën ziet, waardoor het slachtoffer in de richting van bepaalde beslissingen of handelingen kan worden gestuurd - een moderne upgrade van hersenspoeling a la de Manchurian Candidate. Hoewel de film Inception fantasie is, is hij deels gebaseerd op technologie uit de nabije toekomst. Elektro-encefalogrammen, functionele magnetische resonantie imaging (fMRIS), en computertomografie (CT) scans worden al gebruikt om "de hersenen te lezen en zelfs te beïnvloeden," wijst Aaron Saenz van de Singularity Hub uit. Maar zou de fundamentele wetenschap die in de film Inception wordt onderzocht, de weg kunnen bereiden voor de verwezenlijking ervan? "We werken er zeker naartoe," voegt Saenz eraan toe:

In de komende decennia zouden we de middelen kunnen hebben om te begrijpen, misschien in vrij gedetailleerde termen, wat een persoon denkt. Als die barrière eenmaal is overwonnen, kunnen we misschien de middelen ontwikkelen om te beïnvloeden wat iemand denkt door zijn hersenen rechtstreeks te stimuleren. [Dus] hoewel de geest nog steeds een zeer mysterieuze plaats is, zal dat misschien niet voor altijd zo blijven.

Deze trend in de richting van een technologische invasie van de geest en geestbeheersing is of zou een beangstigend voorstel moeten zijn voor de meeste mensen, vooral voor hen die waarde hechten aan het concept van de vrije wil. Dat komt omdat de meeste seculiere neurowetenschappers de vrije wil zien als een verouderd religieus begrip dat te maken heeft met "een fictieve almachtige godheid" (God) die ervoor kiest om zich niet te bemoeien met de keuzes van individuen, waardoor ze moreel verantwoordelijk blijven voor hun daden en toekomstig oordeel. Sommige neurowetenschappers proberen zelfs bewijs te vinden tegen de vrije wil om aan te tonen dat de mens niet veel meer is dan een automaat wiens beslissingen vooraf worden bepaald door een complex mengsel van chemische reacties, gebeurtenissen in het verleden en zelfs de natuur, die samenwerken om iemands handelwijze te bepalen. In de jaren zeventig beweerde Prof. Benjamin Libet van de Universiteit van Californië in San Francisco het bewijs van deze theorie te hebben ontdekt door middel van een reeks proeven waarbij een "tijdskloof" tussen de beslissing van een brein om te handelen en het bewustzijn van de persoon over deze beslissing ertoe leidde dat de activiteit door het individu werd uitgevoerd. Zijn bevindingen ontketenden een stormachtig debat over de aloude filosofische vraag van de vrije wil, zegt Naomi Darom voor de online editie van de krant Haaretz in Israël. "Worden onze beslissingen, de basis voor onze ogenschijnlijk vrije activiteiten, genomen voordat we ons ervan bewust zijn? Met andere woorden, beslissen de hersenen ogenschijnlijk voor ons? En in hoeverre nemen we onze beslissingen eigenlijk bewust?" Prof. Hezi Yeshurun legde uit hoe degenen die zich bezighielden met het hersenonderzoek tot de conclusie kwamen "dat de vraag naar de vrije wil zinloos is, omdat het feit dat je hersenen feitelijk hebben beslist in je afwezigheid en dat ik kan weten wat je hebt besloten voordat jij dat doet, een beeld schetst van een automaat."[x]

De insinuatie dat een deel van het menselijk brein beslissingen neemt voordat de mens zich daar zelfstandig van bewust is, opent een bron van mogelijkheden voor civiele of militaire wapentechnologie om zich op dat aspect van het brein te richten en methoden te ontwikkelen om ideeën in het brein "in te brengen". DARPA, American Technology Corp., Holosonic Research Labs en anderen werken aan methoden om deze wetenschap aan te passen, waarbij gedachten en ideeën in de hersenen kunnen worden geprojecteerd of "geïmplanteerd" en door het individu als het zijne of hare worden waargenomen. Een tijdje geleden berichtte het tijdschrift Wired over de "sonische projector" van DARPA en over troepen die het Long Range Acoustic Device (lRAD) bestuderen als een aangepast "Stem van God"-wapen:

Het schijnt dat sommige troepen in Irak "gesproken" (in tegenstelling tot "krijsende") LRAD gebruiken om vijandelijke strijders in de war te brengen. Islamitische terroristen zijn vaak bijgelovig en, natuurlijk, zeer religieus. LRAD kan het "woord van God" in hun hoofd brengen. Als God, in de vorm van een stem die alleen jij kunt horen, je vertelt dat je je moet overgeven, of weg moet rennen, wat ga je dan doen?[xi]

Wired ging verder met te erkennen hoe het, van buitenaf gericht geluid," al lang bekend is en dat microgolven op bepaalde frequenties een auditief effect kunnen produceren dat klinkt alsof het van binnenuit iemands hoofd komt (en er is de zeurende kwestie van geclassificeerd microgolfwerk op Brooks Air Force Base waar de luchtmacht hardnekkig weigert over te praten)." Er wordt ook gemeld dat het Pentagon soortgelijk onderzoek testte tijdens de Golfoorlog van 1991 met behulp van een technologie die "silent sound spread spectrum" (SSSS) wordt genoemd, wat klaarblijkelijk leidde tot de overgave van duizenden Irakese soldaten die "stemmen begonnen te horen".

Gelovige mensen, met inbegrip van kerkelijke theologen en filosofen, zouden het idee van het gebruik van technologie om de gedachten van individuen te lezen en te manipuleren onverdedigbaar moeten vinden, omdat de voorhoede van de vrije wil fundamenteel is voor onze religieuze en filosofische ethiek. Voor de mens is de autonomie van het denken de meest fundamentele doctrine, waarin de mens niet wordt beheerst door oorzakelijkheid of voorbeschikt door mystieke krachten. Maar hoe deze kwesties - neurowetenschappen, hersenmachine-interfacing, cybernetica, mind control, en zelfs vrije wil - in feite een profetische samenloop van gebeurtenissen kunnen vertegenwoordigen die spoedig zullen samenkomen in een ultieme krachtmeting over de vrijheid van de mens, kan een onvermijdelijk en beestachtig aspect zijn van de profetie van de eindtijd.

Eindnoten:

[i] Frank Jordas, “Study on Cell Phone Link to Cancer Inconclusive,” Associated Press (2010) (http://abcnews.go.com/print?id=10668283).

[ii] “How Technology May Soon ‘Read’ Your Mind,” CBS 60 Minutes (June 2009) (http://www.cbsnews.com/stories/2008/12/31/60minutes/main4694713.shtm).

[iii] “Remote Control Brain Sensor,” BBC (November 2002) (http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/2361987.stm).

[iv] R. Douglas Fields, “Mind Control by Cell Phone,” Scientific American (May 2008) (http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=mind-control-by-cell).

[v] Liane Young, Joan Albert Camprodon, et al, “Disruption of the Right Temporo-Parietal Junction with Transcranial Magnetic Stimulation Reduces the Role of Beliefs in Moral Judgments,” Proceedings of the National Academy of Sciences (March 2010) (http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-03/miot-mjc032510.php).

[vi] Mark Baard, “EM Field, Behind Right Ear, Suspends Morality,” Sci-Tech Heretic (March 2009) (http://heretic.blastmagazine.com/2010/03/em-field-behind-right-ear-suspends-morality).

[vii] Stephen King, Cell (New York: Simon and Shuster, 2006).

[viii] Jeremy Hsu, “Video Gamers Can Control Dreams, Study Suggests,” LiveScience (5/25/10) (http://www.livescience.com/culture/video-games-control-dreams-100525.html).

[ix] Aaron Saenz, “Is the Movie ‘Inception’ Getting Closer to Reality?” (7/15/10) (http://singularityhub.com/2010/07/15/is-the-movie-inception-getting-closer-to-reality-video/).

[x] Naomi Darom, “Will Scientists Soon Be Able to Read Our Minds?” Haaretz (http://www.haaretz.com/magazine/week-s-end/will-scientists-soon-be-able-to-read-our-minds-1.291310).

[xi] Sharon Weinberger, “The ‘Voice of God’ Weapon Returns,” Wired (12/21/07) (http://www.wired.com/dangerroom/2007/12/the-voice-of-go/).

Bron: THE HYBRID AGE (PART 41): Insidious Details Behind The Full-Fledged Transhumanism Ear-Gate Assault » SkyWatchTV