www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het Hybride Tijdperk (Deel 17): Gemanipuleerde tegencultuur, Plato's Atlantis, en onuitsprekelijke gruwelen

29 maart 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41

Ondanks de bewering wetenschappelijk, rationeel en op empirisch bewijs gebaseerd te zijn, zijn humanisme en transhumanisme evenzeer op geloof gebaseerd als het christendom dat is, en vormen zij dus een "nieuwe godsdienst", zoals Julian Huxley en de stichters ervan beweerden.

De religieuze doctrine van het humanisme leert dat de mens willekeurig is geëvolueerd uit niets - slechts uit pure chaos en willekeurig toeval. Als zodanig heeft het leven geen betekenis, omdat de mens het product is van Darwin's evolutietheorie, ondanks het feit dat er geen gedocumenteerd, empirisch bewijs is dat de evolutie waar is. Uiteindelijk wordt het geloofd door irrationele en religieuze ijver en een "sprong naar boven" in een mystiek die willekeurig de rede en de wetenschap verwerpt.

Darwin's evolutietheorie, letterlijk genomen en in zijn duidelijke betekenis medegedeeld door zijn intellectuele, wetenschappelijke en filosofische aanhangers, stelt dat het leven absoluut geen betekenis heeft, behalve wat een mens verkiest te scheppen, en dat er geen God of absoluut goed of fout is. De evolutietheorie stelt duidelijk dat het hele evolutieproces, waartoe ook het transhumanisme zou behoren, gebaseerd is op een biologisch mechanisme waarin "alleen de sterksten overleven" en brute kracht en macht, of "macht maakt het gelijk hebben", de "uiteindelijke werkelijkheid" zal zijn.

Degenen die dit duidelijk zien, en niet door een roze bril, weten dat dit betekent dat, omdat er geen zin voor het leven is, of een persoonlijke God, uiteindelijk iedere man of vrouw het evolutionaire recht heeft om absoluut alles te doen, als hij of zij de macht of brute kracht heeft om ermee weg te komen.

Omdat transhumanisme en humanisme niet erkennen dat de mens een gevallen natuur heeft, hebben zij geen goede controlemechanismen om het kwaad in toom te houden, en daarom zijn de elite totalitairen bezig de wereld te overheersen met wreedheid en geweld die onvoorstelbaar zijn voor transhumanisten en humanisten die een zelfopgelegde morele code bezitten.

Net als het irrationele idealisme van de tegencultuur van de jaren '70, die liefde en vrede beloofde, maar eindigde bij een rock 'n' roll concert op de Altamonte Speedway in Californië - waar de Rolling Stones op het podium "Sympathy for the Devil" ten gehore brachten en een outlaw motorbende, de Hells Angels, een man vlak bij het podium vermoordde terwijl documentairemakers zijn moord op meerdere camera's vastlegden. Vrede en liefde vervaagden snel met deze moord, en de vreedzame hippies werden vervangen door de gewelddadige revolutionairen die bekend staan als de Weather Underground.

De Achilleshiel van Humanisme en Transhumanisme

De fundamentele basisfout van zowel humanisme als transhumanisme is dat zij weigeren de realiteit te erkennen dat mannen en vrouwen werden geschapen naar het beeld van de oneindige, persoonlijke, Levende God van het Universum en het DNA van God kregen.

Wat Sir Francis Bacon en de transhumanisten nastreven, namelijk de mensheid in staat te stellen zichzelf te ontwikkelen door middel van wetenschap en technologie, zodat zij kunnen heersen over het leven, is wat God aan Adam en Eva gaf in de Hof van Eden, waar zij de macht kregen om over hun leven en de aarde te heersen en te regeren, samen met het feit dat zij heerschappij kregen.

Deze krachten, samen met het feit dat zij niet verouderden of ziek werden en onsterfelijke wezens waren, gingen verloren toen Adam en Eva het ene gebod van de Schepper afwezen om niet te eten van de vrucht van de boom in het midden van de tuin. Zij werden verleid door een interdimensionaal wezen dat in de Bijbel Lucifer wordt genoemd, die tot hen kwam in de vorm van een rechtopstaand, reptielachtig wezen, en de verleiding concentreerde zich rond zijn belofte dat, "jullie als goden zullen zijn."

Echter, zodra Adam en Eva van de vrucht aten, drong de doodskracht hun wezen en de hele schepping binnen. Onmiddellijk wisten zij dat zij stervende waren en dat zij hun bovennatuurlijke vermogen om te heersen en te regeren hadden verloren. Bovendien veroorzaakte deze doodskracht, die de Bijbel de wet van zonde en dood noemt, dat zij een gevallen menselijke natuur openbaarden, die in de kern duister, slecht en in opstand tegen God was.

Het is niet zo dat mannen en vrouwen hun vermogen hebben verloren om liefdevol, vriendelijk en medelevend te zijn, en om opmerkelijke prestaties te leveren zoals wetenschap en technologie, maar het is gewoon zo dat de doodskracht die in hen werkzaam is voortdurend, zoals de film Star Wars beweert, "de donkere kant van de kracht" vrijgeeft.

Het definitieve bewijs voor de zondeval van de mens is de dood zelf. Zowel christenen als transhumanisten erkennen dat de dood iets is dat overwonnen moet worden; het is alleen zo dat zij radicaal verschillende benaderingen hebben over de manier waarop dit bereikt moet worden.

De doodskracht

Ooit in mijn leven geloofde ik dat het hele begrip zonde belachelijk was - een archaïsch concept dat was overgebleven uit de religieuze Middeleeuwen.

Ik geloofde ook niet in het kwaad als zodanig, of in demonen, of een persoonlijke duivel. Ik vond dat belachelijk, zielig en een middel voor religieus autoritarisme om de creativiteit, het vrije denken, het gedrag, de seksualiteit en het vermogen om wetenschap en rede te gebruiken om een utopische samenleving te creëren, van mannen en vrouwen te onderdrukken.

Hoewel, gebaseerd op waarneembaar, meetbaar en historisch bewijs, geloof ik dat alle mannen en vrouwen diep in hun DNA een neiging hebben tot gedachten, handelingen en gedragingen die dood en onderdrukking op elk niveau teweegbrengen.

Toen de mensheid oorspronkelijk werd geschapen met het DNA van God, bestonden zij in hun optimale en verbeterde staat. Maar toen de zondeval plaatsvond en de doodskracht de eerste man en vrouw binnendrong, werd hun DNA opnieuw geconfigureerd door de doodskracht. Als gevolg daarvan bevat iedere man of vrouw die sinds die tijd is geboren het DNA van God, maar in een sterk gedegradeerde vorm die van generatie op generatie wordt doorgegeven.

WAAROM WORDT "DE ONTHULLING" ZO BELANGRIJK GEACHT DAT MEER DAN 2 DOZIJN INTERNATIONAAL ERKENDE EXPERTS BIJEENKOMEN OM ONTWIKKELINGEN TE ONTHULLEN DIE VERBONDEN ZIJN MET DE EINDTIJD!?

Welk wetenschappelijk empirisch bewijs hebben we voor het bestaan van een doodskracht? We beschikken niet over voldoende wetenschappelijk bewijs om deze doodskracht te kwantificeren. Persoonlijk geloof ik echter dat we op een dag de technologie zullen hebben om de realiteit van deze doodskracht te onthullen.

Door de geschiedenis van de mensheid heen waren veel dingen echt, maar we hadden niet de technologie om ze te bewijzen. Bijvoorbeeld, scalaire technologie is echt, en we weten dit nu omdat we de technologie hebben om het te gebruiken en te meten. Hetzelfde zou gelden voor de tien verschillende dimensies die door de kwantumfysica en de snaartheorie zijn bewezen, elektromagnetische golven, bio-energetische velden, biofotonen, en andere ontdekkingen.

De gemanipuleerde tegencultuur, Plato's Atlantis, en onuitsprekelijke gruwelen

De zondeval van de mens is de verklaring waarom de poging van het transhumanisme om kunstmatige onsterfelijkheid en een wetenschappelijk gemanipuleerde hemel op aarde te scheppen op de lange duur niet kan werken. Toen ik mijn ervaringen met de tegencultuur vertelde, realiseerde ik me pas decennia later, na enorm veel onderzoek, dat de hele tegencultuurbeweging, samen met "vrede, liefde, sex, drugs en rock 'n' roll", niet een of andere spontane culturele beweging was.

Deze beweging was ontworpen en gecreëerd door de verborgen handen van Aldous Huxley's "wetenschappelijke dictatuur" en mensen als Bertrand Russell, Dr. Gregory Bateson, Dr. Timothy Leary, Dr. John C. Lilly, het Stanford Research Institute, het Tavistock Institute, Ken Kesey, en anderen die gesteund en gefinancierd werden door de Britse en Amerikaanse inlichtingendienst.

Aldous Huxley kwam in 1936 naar de Verenigde Staten om mescaline te verspreiden onder de Hollywood amusementsindustrie en keerde jaren later terug om invloed uit te oefenen op Project MKULTRA en om de "wetenschappelijke dictatuur" in Amerika te consolideren, waarover hij in het begin van de zeventiger jaren openlijk sprak op een bijeenkomst van vooraanstaande neuropsychiaters van de Universiteit van Californië, Berkeley.

De realiteit is dat er twee Aldous Huxleys zijn. De ene staat bekend als een meelevende intellectueel die transhumanisme, wetenschap en technologie wilde gebruiken om de hele mensheid te helpen. De tweede is de Huxley die openlijk schreef en sprak over het tot slaaf maken van de mensheid.

Deze dichotomie [tweedeling] is duidelijk bij talrijke humanistische en transhumanistische leiders. De reden hiervoor is dat elite humanisten en transhumanisten sterk geloven in een deel van Plato's Republiek, waarin hij schreef dat het legendarische Atlantis echt was en werd geregeerd door tien filosoof-koningen, of een wetenschappelijke elite, voor het welzijn van de massa's.

Het is interessant dat zowel de Verlichting als de Franse Revolutie een geïdealiseerde utopische visie op de toekomst van de mensheid boden door de werkelijkheid te negeren en een humanistische of transhumanistische mystiek aan te nemen die in direct conflict was met de rede.

De verheven humanistische ideeën van de Franse Revolutie, die de Godin van de Rede door de straten van Parijs lieten paraderen, het geloof in de verlichte of verlichte mens, eindigden in een bloedbad en massale onthoofdingen in de straten van Parijs. Het "wetenschappelijk humanisme" van de Franse Revolutie bracht de socialistische, marxistische en communistische revoluties voort, die niet alleen geen utopische staat, geen "arbeidersparadijs", geen eerlijke herverdeling van rijkdom en geen ongekende menselijke vrijheid opleverden. Maar elke marxistische en communistische revolutie, zonder uitzondering in de geschiedenis, heeft geleid tot een reeks bloedige revoluties in communistische of marxistische naties, waarbij uiteindelijk meer dan tweehonderd miljoen mensen zijn omgekomen en miljoenen zijn veroordeeld tot heropvoedingskampen, psychiatrische inrichtingen en onuitsprekelijke martelingen.

De "sprong naar boven" van totalitaire staten

Deze wetenschappelijk-marxistische samenlevingen produceerden niet alleen geen economische welvaart of een eerlijke herverdeling van rijkdom, maar zij beroofden de mensen van hun vrijheden, verlaagden hun levensstandaard, en creëerden onderdrukkende totalitaire staten.

Wanneer we echter de Humanistische Manifesten I, II en III lezen, samen met de transhumanistische verklaringen, zien we consequent een ontkenning van het duidelijke historische empirische bewijs over dergelijke totalitaire staten, maar we zien deze consequente "bovenverhaal-sprong" naar een soort mystiek-humanistisch-optimisme dat waanzinnig irrationeel is over de aard van alle totalitaire staten.

Ondanks de zelfkritiek binnen de Humanistische Manifesten van Julian Huxley en anderen die de gevaren van communisme en marxisme erkennen, bestaat er nog steeds een irrationele romantiek over een utopische en communistisch-socialistische wereldstaat.

Deze romantiek ontkent het empirisch bewijs van de geschiedenis, verwerpt de rede, en voert ons mee in een "sprong naar boven" naar mystiek. Dit blijkt vaak uit een mystiek en romantisch verlangen naar de Verenigde Naties als de mogelijke ideale humanistische staat of socialistische wereldstaat die het paradijs op aarde zal inluiden onder de nieuwe godsdienst van de mens, die volgens het boek Openbaring geregeerd zal worden door de antichrist.

Het definitieve lied van wijlen Beatle John Lennon, Imagine, dat over de hele wereld wordt gezongen op oudejaarsavond als de bal op Times Square valt, is een hymne op "wanneer de wereld één zal zijn," omdat hij tragisch genoeg door een roze bril keek en zich "voorstelde" dat er een wereld zou zijn zonder geld, grenzen, hemel en hel, religie, en wat Ode aan de Vreugde dichter Friedrich von Schiller de "broederschap van de mens" noemde.

Tragisch genoeg werd Lennon doodgeschoten buiten zijn appartement in het Dakota gebouw - hetzelfde gebouw waar regisseur Roman Polanski de film Rosemary's Baby opnam met Mia Farrow en actrice Sharon Tate.

Rosemary's Baby was een occulte, transhumanistische baby geboren uit het DNA van een mens en een demon in Aleister Crowley's 'Moonchild Ritual'. Polanski en zijn vrouw, Sharon Tate, zouden deel hebben uitgemaakt van een of andere occulte groep, en zij werd in de buurt van Hollywood Hills op brute wijze doodgestoken door de volgelingen van de Manson-familie, Charles Manson. De tragische dood van Lennon en de dood van Tate deden de romantiek de das om.

Dr. Thomas Horn en Jimmy Evans verklaren de grootste bedreiging die transhumanisme vormt voor de mensheid op Daystar

Humanisme en Transhumanisme als de Nieuwe Religie

Uiteindelijk zijn humanisme en transhumanisme gewoon de nieuwe religie omdat veel van hun "doctrines van de theologie" van ons eisen dat we geloven of geloof hebben los van de rede en empirisch wetenschappelijk bewijs om dingen te geloven zoals Darwin's evolutietheorie.

Een verder bewijs dat het humanisme irrationeel is, is het feit dat het humanisme zichzelf uiteindelijk wil definiëren als een nieuw soort religie, wat precies het tegenovergestelde is van waar het humanisme zichzelf oorspronkelijk als definieerde, wat geen religie was, maar een product van wetenschap en rede. In "The Coming of the New Religion of Humanism"in The Humanist in 1962, schreef Julian Huxley:

Een groot deel van elke religie is gericht op de ontdekking en bescherming van goddelijkheid, en zoekt contact en gemeenschap met wat als goddelijk wordt beschouwd. Een humanistische religie moet het goddelijke herdefiniëren, het goddelijke ontdoen van de antropomorfe eigenschappen die de mens erin heeft geprojecteerd, zijn woonplaatsen zoeken in elk aspect van het bestaan, het ontlokken, en een vruchtbaar contact tot stand brengen met zijn manifestaties. Goddelijkheid is de voornaamste grondstof waaruit goden zijn gevormd. Vandaag moeten wij de goden omsmelten en het materiaal omvormen tot nieuwe en doeltreffende agentschappen, die de mens in staat stellen vrij en volledig te bestaan, zowel op geestelijk als op materieel niveau.

Julian Huxley's uitspraak is gebaseerd op een "sprong van boven naar beneden" van rede naar mystiek, omdat hij eenvoudig de christelijke God vervangt door de mens als God. Dit was de verleiding die Lucifer gaf aan Adam en Eva: "Gij zult zijn als goden." Ondanks wat Huxley zegt, hebben mensen zichzelf tot goden gemaakt. Huxley vervolgt:

Het karakter van alle religies hangt in de eerste plaats af van het patroon van haar ondersteunende raamwerk van ideeën, haar theologie in een uitgebreide zin.... Ik ben er zeker van dat de wereld de geboorte zal meemaken van een nieuwe religie, gebaseerd op wat ik evolutionair humanisme heb genoemd. Hoe het zich zal ontwikkelen en hoe het zal bloeien weet niemand - maar sommige van de onderliggende overtuigingen beginnen zich af te tekenen, en in elk geval is het duidelijk dat een dergelijk humanisme een krachtige religieuze, morele en praktische motivatie voor het leven kan opleveren.

Julian Huxley, de apostel Paulus van het humanisme, trachtte de mens te verschaffen wat de christelijke godsdienst doet - hetgeen irrationeel is, omdat het humanisme geacht wordt te zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en niet op geloof.

Tenslotte moet worden begrepen dat transhumanisme absoluut een religie is. Zowel het humanisme als het transhumanisme, die grotendeels op geloof en niet op rede of wetenschap zijn gebaseerd, maken handig gebruik van retorische taal om te zeggen, iets in de trant van: "transhumanisme is de nieuwe religie en het is de enige religie die waar is omdat zij gebaseerd is op wetenschappelijke feiten, empirisch bewijs en rede." Dit is niets anders dan de apologetiek van het humanisme, net zoals het christendom, het jodendom en de islam apologetiek bedrijven. Het is eenvoudigweg zeggen dat onze godsdienst, het transhumanisme, de enige ware godsdienst is, en dat je daarom alle andere moet verwerpen. Wat we zien is dat humanisme en transhumanisme het nieuwe evangelie van het transhumanisme prediken door middel van evangelisatie.

Maar in een echt geloofwaardig theologisch debat moeten beide zijden gedocumenteerd bewijs hebben dat hun godsdienst waar is. De godsdienst van het transhumanisme heeft nul gedocumenteerd bewijs om ook maar in de verste verte te bewijzen dat Darwin's evolutietheorie waar is, en dat is het fundamentele principe van de godsdienst van het humanisme en het transhumanisme.

Omdat zij weten dat zij geen enkel empirisch bewijs hebben met betrekking tot evolutie, eisen zij van ons geloof in humanisme en transhumanisme, hetgeen betekent dat hun godsdienst niet gebaseerd is op rede, wetenschap en empirisch bewijs, zoals zij met hand en tand beweren. Hier wordt een hoop intellectueel en retorisch tapdansen gedaan.

De religie van het Christendom daarentegen heeft talloze wetenschappelijke en gedocumenteerde historische feiten om zijn beweringen te staven, zoals de talrijke gedetailleerde profetieën die zijn uitgekomen en een historisch document, de Bijbel, dat nauwkeurig data en getuigenissen geeft met betrekking tot de vele profetieën die reeds zijn uitgekomen.

Tweeduizend jaar geleden werden de Joden uit Israël verdreven nadat hun tempel was verwoest, en zij werden over de hele wereld verspreid. Jezus Christus voorspelde dit aan zijn discipelen. Talrijke profeten uit het Oude Testament, waaronder Daniël, Ezechiël, Joël, Jeremia en anderen voorspelden dat de Joden in de laatste dagen zouden terugkeren naar het fysieke land Israël, wat in 1948 gebeurde.

Bovendien zijn er talrijke ooggetuigenverslagen van de dood en verrijzenis van Jezus Christus, samen met gedetailleerde profetieën betreffende Zijn maagdelijke geboorte en de plaats waar Hij geboren zou worden. De graftombe van Christus was omringd door het Romeinse equivalent van de "speciale strijdkrachten", en dus was er geen mogelijkheid dat Zijn lichaam gestolen was. Tenslotte waren er weer talloze ooggetuigenverslagen van mensen die Jezus zagen en met Hem spraken in Zijn nieuwe verheerlijkte lichaam. Dit is slechts een klein aantal bewijzen voor de beweringen van het Christendom.

Men kan er niet omheen dat het transhumanisme in de kern een religie is die een synthetische of virtuele verlossing aanbiedt in de vorm van het uploaden van het menselijk bewustzijn in een gekloond lichaam, humanoïde, androïde, cyborg of robot, zoals in de film Transcendence met Johnny Depp in de hoofdrol.

Transhumanisme biedt aan om de hemel op aarde te bouwen door middel van een wetenschappelijke, wereldwijde utopie, maar het negeert het empirische bewijs dat elke humanistische poging om het paradijs op aarde te bouwen is uitgelopen op een nachtmerrie.

De wereldregering van het oude Babylon bij de Toren van Babel mislukte omdat de persoonlijke, levende God van het Universum het kwaad zag dat door dit "Mysterie Babylon"-systeem zou worden voortgebracht. Andere humanistische pogingen om een utopie of paradijs te scheppen hebben vreselijk gefaald, van de Franse Revolutie tot de Bolsjewistische of Russische communistische revolutie tot elke andere communistische revolutie.

De laatste humanistische revolutie om ons heen is het plan van de globalistische elite voor een één-wereld regering, maar het is ingebed in hetzelfde totalitaire neurologische virus als zowel de Franse Revolutie als het communisme.

De ongelijkheid tussen wat humanisme en transhumanisme beweren te zijn versus wat zij produceren kan alleen worden begrepen wanneer wij erkennen dat humanisme irrationeel is, en het is niet gebaseerd op rede of wetenschappelijk empirisch bewijs, maar vereist geloof om te geloven, net als elke religie. Transhumanisme is een religie die eenvoudigweg van goden verandert. In plaats van de God van de Bijbel, aanbidden transhumanisten de mens als god.

VOLGENDE: De strijd die geen medelijden toont - Christelijke transhumanisten en de zoektocht van Gilgamesh

Bron: The Hybrid Age (Part 17): Engineered Counterculture, Plato’s Atlantis, and Unspeakable Horrors » SkyWatchTV