www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET HYBRIDE TIJDPERK (DEEL 21): De inbedding van Transhumanisme in kerk en samenleving door voorspellende programmering

7 april 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41

Lid van 'Het Milieu' Wes Faull

Transhumanisme is het geloof of de theorie dat het menselijk ras kan evolueren voorbij zijn huidige fysieke en mentale beperkingen, vooral door middel van wetenschap en technologie. Dit is een groots idee. De evolutie van de mens. Op het eerste gezicht lijkt H+, of Human plus, veel voordelen te hebben die de mensheid kunnen helpen. Het heeft het potentieel om ouderdom en verval tegen te gaan, ons leven gemakkelijker te maken en ons beter uit te rusten om een steeds veranderende wereld bij te houden. Transhumanisme brengt ook tal van voor de hand liggende morele en ethische vraagstukken met zich mee die moeten worden aangepakt voordat men dit verbond aangaat. Maar de vraag blijft: Hoe zal de wereld ooit de ideologie van het transhumanisme aanvaarden? Hoe zou de mensheid, met alle onzekerheden die er zijn, een punt kunnen bereiken waarop zij een verbond aanvaardt om samen te smelten met monsters en machines? Een plan dat momenteel in werking is om dit doel te bereiken is voorspellend programmeren.

Voorspellend programmeren maakt gebruik van media om de kijker subtiel te beïnvloeden in de acceptatie van een idee na een verloop van tijd. Het is de onderliggende boodschap van een bepaald communicatiemiddel. Aan de oppervlakte ligt een visuele montage, of een rangschikking van beelden in een reeks die wordt gebruikt om een bepaalde boodschap over te brengen, en daaronder ligt een indirecte suggestie met de bedoeling die uiteindelijk in de samenleving te implementeren.

We leven in een tijd waarin marketinggenieën, scenarioschrijvers en producenten het applaus verdienen van Edward Bernays en Joseph Goebbels. De samenleving wordt voortdurend overspoeld met zorgvuldig opgestelde advertenties die specifiek gericht zijn op hun doelgroepen. Datamining is aan de top van het kunnen, en Google en Facebook zijn onderwerpen die we voor een andere keer zullen bewaren. Televisieshows, of regelmatig geprogrammeerde programma's, lijmen kijkers aan hun scherm voor een bepaalde tijdsperiode en leveren directe en onderliggende boodschappen aan het publiek, enkel om kort onderbroken te worden door een korte pauze waarin de kijkers verteld wordt wat ze moeten kopen alvorens terug te keren naar het conditioneringsproces. In drama's of verhaallijnen hebben de kijkers een band met een protagonist of antagonist, wat ook het geval mag zijn, en de aanbieders van inhoud kunnen hen door hun band bijna ongemerkt meeslepen om een bepaalde ideologie te verteren. In realityshows worden de kijkers geconditioneerd om een norm te aanvaarden omdat zij beroemdheden aanbidden of een bepaalde presentator bewonderen. Sportprogramma's spelen een soortgelijke rol en, zoals we de laatste tijd hebben gezien, zijn politieke standpunten en patriottisme (of beter nog, het ontbreken daarvan) in een voorheen onbekende arena binnengeslopen. De lijst gaat maar door, maar het behoeft geen betoog dat televisiecommunicatie een enorme rol speelt in hoe wij de wereld zien en verwerken. Hetzelfde kan worden gezegd van de filmindustrie. Met dit in gedachten, hier is een voorbeeld van voorspellende programmering. Voeg hier uw favoriete suggestie in.

Aan het begin van het proces kan de suggestie worden geplaatst in een fictief verhaal of zelfs science-fiction formaat in een film. Hierdoor kunnen de kijkers verder op het pad worden gebracht, omdat het idee niet wordt gepresenteerd in de werkelijkheid of als ooit voorkomend in de samenleving. Vervolgens komt het idee terug in een paar verschillende televisieshows - hoe meer afleveringen, hoe beter. Om de suggestie verder te verankeren worden er meer films gemaakt om het onderwerp in een positief en negatief daglicht te stellen; op deze manier wordt het onderwerp bespreekbaar gemaakt en wordt het gewenste resultaat bekend gemaakt. Daarna wordt het thema verspreid in advertenties in zowel gedrukte als digitale media. Wassen, spoelen en herhalen. Tijdens elke cyclus wordt een hogere frequentie van de suggestie toegevoegd, en meer realiteit wordt opgenomen om bij te blijven met de huidige trends. De bekende analogie van de kikker in de pot met water komt in gedachten: Als je een kikker in een kokende pot met water laat vallen, zal hij zich onmiddellijk uit die pot verwijderen, maar als je de temperatuur langzaam opvoert, zal de kikker in de pot blijven omdat de verandering in temperatuur schijnbaar onmerkbaar is. Het nadeel is dat, ongeacht de snelheid van escalatie, kokend water een onfortuinlijk einde is voor de beoogde kikker, zoals transhumanisme dat is voor de wereld. Voorspellende programmering desensibiliseert en conditioneert langzaam het publiek, en verdooft het tot onderwerping en acceptatie. Laat me, voor ik te ver in deze richting ga, dit terugbrengen tot mijn persoonlijk leven en het idee van transhumanisme.

Ik ben een kind van de late jaren '70 en '80. Tot mijn favoriete tekenfilms toen ik opgroeide behoorden programma's gebaseerd op DC Comics en Marvel, namelijk de Super Friends en Spiderman. Op de voet gevolgd door de Fantastic Four en Captain America. Ik heb vaak gekeken hoe de Justice League het opnam tegen de Legion of Doom, en hoe Spiderman de boel kwam redden. Ik herinner me duidelijk het verlangen om superkrachten te hebben die ik kon gebruiken om het kwaad te bestrijden en onrechtvaardigheid in de wereld te bestrijden. Als ik vandaag beter kijk, zie ik dat de helden uit mijn kindertijd eigenlijk de producten waren van het transhumanisme. Peter Parker's DNA werd veranderd door een beet van een radioactieve spin. Hij werd Spiderman toen hij de vaardigheden kreeg van bovenmenselijke kracht, Spidey-zintuig, behendigheid, superieure acrobatische vaardigheden, spinnenwebklieren, en het vermogen om zich aan de meeste oppervlakken te hechten.[i] Barry Allen's DNA werd veranderd toen een bliksemschicht zijn lab trof en hem The Flash maakte. De meta-menselijke snelheid die hij kreeg van zijn elektrocutie gaf hem de middelen om de zwaartekracht te trotseren, tegen muren en over water te rennen, en sneller te bewegen dan de tijd zelf.[ii] De Fantastic Four DNA-verandering was het resultaat van hun aanval van kosmische stralen terwijl ze op een reis in de ruimte waren. Na de verandering, kon Reed Richards (Mister Fantastic) zijn lichaamsbouw en skeletstructuur uitrekken voorbij de maat van het menselijk begrip. Susan Storm (Invisible Girl) kon zichzelf onzichtbaar maken door licht om haar lichaam te buigen. Johnny Storm (Human Torch) kreeg het vermogen om te vliegen en te vuren. Benjamin Grimm (het Ding) kreeg bovenmenselijke kracht en rotsachtige stabiliteit door de ontploffing; helaas werd hij hierdoor ook zeer onaangenaam om naar te kijken.[iii] Steve Rogers nam deel aan Project: Rebirth, een geheimzinnig overheidsproject geleid door een pre-DARPA organisatie als je zou willen, dat zijn polio genas, hem bovenmenselijke kracht gaf, en Captain America op de wereld bracht.[iv] Ik ben jarenlang met deze helden op reis geweest, en waardeerde hoe zij hun speciale krachten gebruikten voor het welzijn van de mensheid. Al deze personages begonnen als gewone stervelingen, maar werden als goden. Ze leken ook een goede opvoeding te delen, dezelfde moraal en waarden aan te hangen, en hun pas ontdekte vermogens te gebruiken voor het welzijn van de mensheid. Hoe kan er iets mis zijn met het worden van een transgenetische supermens?

WAAROM WORDT "DE ONTHULLING" ZO BELANGRIJK GEACHT DAT MEER DAN 2 DOZIJN INTERNATIONAAL ERKENDE EXPERTS BIJEENKOMEN OM ONTWIKKELINGEN TE ONTHULLEN DIE VERBONDEN ZIJN MET DE EINDTIJD!?

Aan de halfgod kant van de medaille, waren mijn favorieten Superman, Wonder Woman en Aquaman. Deze wezens zijn zo geboren. Superman (Clark Kent), of Kal-El (Stem van God) werd geboren op de planeet Krypton, en was begiftigd met een arsenaal aan superkrachten. Hij kon vliegen, en hij had hittezicht, een ijskoude adem, en bovenmenselijke kracht en snelheid. Hij gebruikte deze gaven om de bewoners van de aarde te beschermen.[v] Wonder Woman (Diana Prince) werd geboren op het eiland Themyscira en was de nakomeling van Koningin Hippolyta van de Amazones en Zeus. Haar buitengewone behendigheid, kracht, uithoudingsvermogen, verhoogde zintuigen, gevechtsvaardigheden, en de mogelijkheid om snel te genezen tijdens een gevecht waren allemaal genetisch opgewaardeerde geschenken van de Griekse goden. Aquaman (Arthur Curry) was het product van een liefdesrelatie tussen Atlantanna, Koningin van Atlantis, en een vuurtorenwachter uit Maine genaamd Tom Curry. Hij was een ander die bovenmenselijke kracht en veerkracht had, samen met de vermogens om telepathisch het zeeleven te controleren, heel snel te zwemmen, en onder water te ademen. vii] Al deze mensen waren geboren met postmenselijke vermogens die zij gebruikten om de mensheid veilig te houden. Ook zij leken te zijn opgevoed door ouders met hoge morele normen die met succes aan hen werden doorgegeven en die zij in hun dagelijks leven bleven tonen. Zou geboren worden met geavanceerde vermogens of zelfs het manipuleren van het menselijk genoom om dit verhoogde niveau van bestaan te bereiken ooit negatieve gevolgen kunnen hebben?

Enter de Legion of Doom. Samengesteld en geleid door het meesterbrein van Lex Luthor, is deze transhumane groep van supervillains een uitstekend voorbeeld dat bewijst dat het kwaad bestaat en alle niveaus van technologie, wetenschap en maatschappelijke vooruitgang overstijgt. Kwaad is een kwestie van het hart. Van de buitenaardse superschurken was Bizarro afkomstig van de planeet htraE, dat is "aarde" achterstevoren gespeld, en hij was een bekende aartsvijand van Superman. Hij had dezelfde bovenmenselijke vaardigheden als Superman, maar hij koos ervoor ze te gebruiken om degenen die streden voor waarheid en gerechtigheid te dwarsbomen. Brainiac is een ander wezen uit een ander melkwegstelsel dat op een missie was om de kennis van het universum te verkrijgen. Het is bekend dat hij beschavingen gevangen heeft genomen en ze als trofeeën van zijn zoektocht heeft gebotteld, terwijl hij hun planeten in puin achterliet.[ix] Sinestro van de planeet Korugar is een groot voorbeeld van de morele kwestie. Hij was een van de grootste Groene Lantaarns en blonk uit in het in vrede houden van zijn rechtsgebied van de planeet, maar trots en macht zorgden ervoor dat hij overliep van het korps en zijn tirannieke missie van "vredeshandhaving" naar het universum ten koste van alles.[x] Er waren ook leden van de bende die als stervelingen geboren waren en supervillains werden. Giganta, bijvoorbeeld, werd getransformeerd door magische stof gestolen van Apache Chief, en het zorgde ervoor dat ze groeide. Omdat haar hart slecht van aard was, groeide ze niet alleen in kracht en gestalte, maar ook in ongerechtigheid. Ze was in gelijk gezelschap met de Legion of Doom en gebruikte haar vermogen om de inspanningen van de Super Friends te dwarsbomen.[xi] Cyrus Gold werd geboren in Gotham City en leidde een misdadig leven. Na zijn dood in het Slachtmoeras herrees hij met onsterfelijkheid, bovenmenselijke kracht en de eigenschap bijna ondoordringbaar te zijn, en werd Solomon Grundy.[xii] Alleen omdat iemand posthumaan geboren wordt, of zelfs als hij of zij Mens 2.0 wordt, kunnen we niet veronderstellen dat die persoon automatisch geperfectioneerde gedragseigenschappen zal bezitten.

Ook al gaat het hier om kindertekenfilms, toch zou deze analyse moeten helpen om duidelijk te maken hoe voorspellende programmering werkt. De onderliggende boodschappen die door het medium van deze tekenfilms werden overgebracht, waren alle doordrenkt van suggestie van het idee van transhumanisme. Deze fantastische fictieve verhalen - tekenfilms, let wel - plantten allemaal een postmenselijk, bovenmenselijk verlangen in mijn onschuldige geest. Ik was niet zo'n striplezer toen ik jong was, maar dat was weer een ander medium om ze over te brengen. Deze verhalen werden ook overgebracht in verschillende live-action televisieprogramma's. Spoel door naar vandaag en we vinden een vernieuwing of nieuwe cyclus van hetzelfde. De nieuwe tekenfilmpresentaties van deze en andere personages zijn de volgende generatie blijven vermaken, en hun live-action televisieprogramma's doen het goed. Momenteel zendt het CW Network de Green Arrow, The Flash, de Legends of Tomorrow, en Supergirl uit. Fox houdt de concurrentie bij via Gotham, Legion en zijn nieuwe aanwinst, The Gifted. Netflix producties omvatten Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, en The Punisher - die allemaal een protagonist en/of antagonist transhumans hebben. Stripverhalen dateren van tientallen jaren voor mijn geboorte, en ik ken ze niet goed genoeg om een vergelijking en contrast te geven van hun inhoud tegenover hun transformatie in animatie, televisieshows en films, maar ik weet wel dat, vandaag, het eindproduct qua productiewaarde echt verbazingwekkend is! Vandaar de huidige opleving van DC en Marvel op het grote scherm. Box-office smashes die naamgeving verdienen zijn onder andere The Avengers, Batman, Superman, Wonder Woman, Spiderman, Guardians of the Galaxy, Justice League, en X-Men. De levering van deze epische verhalen in 4K high definition overtreft gemakkelijk die van de zwart-wit dagen van Superman op TV, The Flash van de jaren '80, of zelfs Christopher Reeve vliegend voor een groen scherm. De moderne kijker kan nu vrijwillig in de presentatie worden gegooid via 3D- en 4D IMAX-ervaringen en de gevechten uit de eerste hand meemaken, door zichzelf in te pluggen in de hardwired conditionering. Naarmate het verlangen groeit naar superkrachten en menselijke evolutie vanuit de bijgewerkte bioscoopervaring en televisieseries, begeleiden videospelletjes het effect met first-person controls. Voeg daarbij de hedendaagse propaganda voor het accepteren van de homoseksuele agenda, politieke steekproeven en de verdeel-en-heers mentaliteit op alle fronten, en het is duidelijk dat we worden aangevallen door de beste programmeurs die er te koop zijn.

Dr. Thomas Horn en Jimmy Evans leggen de grootste bedreiging uit die transhumanisme vormt voor de mensheid op Daystar

Een ander, maar vergelijkbaar onderwerp is om de Kerk transhumanisme te laten accepteren. De Kerk wordt verondersteld "in de wereld te zijn, maar niet van de wereld". Helaas is het tegenwoordig moeilijker om die twee uit elkaar te houden dan vroeger. Hoe dan ook, de Kerk is in de wereld, dus ook wij worden beïnvloed door de eerder genoemde programmeertechnieken in de media. Buiten dit dilemma moeten we ook op onze hoede zijn met betrekking tot de leer die van binnenuit wordt onderwezen. Voor het ware Lichaam van Christus, de Gemeente, Zijn Bruid, is de Bijbel onze kaart van het bestaan. Het is onze basis van waarheid. Het is de Waarheid. Het is het geschreven Woord van God. Daaruit vinden we dat de Schrift ons zegt "iedere geest te beproeven". Het Woord is "door God geopenbaard" en wordt gebruikt voor "lering, wederlegging en verbetering, om ons op te richten tot alle volmaakte werken." Aan deze norm moeten wij alles toetsen om te weten wat de waarheid is, want er zijn er die haar verdraaien. We vinden in de Bijbel veel opmerkingen die direct van toepassing zijn op transhumanisme of posthumaan worden.

We lezen in Filippenzen 3:20-21 dat:

Ons burgerschap is in de hemel, vanwaar wij ook uitzien naar de Heiland, de Here Jezus Christus: Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam, naar de werking, waardoor Hij zelfs in staat is alle dingen aan Zich te onderwerpen.

En Paulus, verder sprekend in 1 Korintiërs 15:42-54 over het menselijk lichaam en de opstanding van de doden, zegt:

Het wordt gezaaid in verderf, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid: Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid, het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht, het wordt gezaaid als een natuurlijk lichaam, het wordt opgewekt als een geestelijk lichaam. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.... En zoals wij het beeld van het aardse hebben gedragen, zullen wij ook het beeld van het hemelse dragen. Dit zeg ik u, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet kunnen beërven, noch kan verderf de onvergankelijkheid beërven. Zie, ik onthul u een geheimenis; Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ogenblik, in een twinkeling van een oog, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden. Want het vergankelijke moet het onvergankelijke aannemen en het sterfelijke de onsterfelijkheid. En wanneer het vergankelijke het onvergankelijke en het sterfelijke het onsterfelijke zal hebben aangenomen, dan zal geschieden, wat geschreven staat: De dood is verzwolgen in de overwinning.

Johannes raakt hetzelfde onderwerp wanneer hij ons in zijn eerste brief vertelt:

Geliefden, nu zijn wij de zonen Gods, en het is nog niet te zien, wat wij zullen zijn; maar wij weten, dat, wanneer Hij zal verschijnen, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. (1 Johannes 3:2)

Er is veel informatie te verwerken, dus laat mij de passages samenvatten die betrekking hebben op gelovigen in Christus. Jezus Christus zal uit de hemel terugkeren en onze vernederde lichamen in verheerlijkte lichamen veranderen en alle dingen aan Zich onderwerpen. Het huidige gevallen vlees dat wij bewonen is gezaaid in corruptie, oneer en zwakheid, en zal worden opgewekt in onverderfelijkheid, heerlijkheid en macht. Het natuurlijke aardse lichaam kan het koninkrijk Gods niet beërven, en het zal daartoe worden omgevormd tot een geestelijk lichaam. Het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen wanneer het wordt veranderd en de dood zal worden verzwolgen in overwinning. Wat hier vooral niet mag ontbreken is dat onze wonderbaarlijke verandering in onsterfelijkheid, het voltooid worden in Christus, of postmenselijk, door niemand anders dan Jezus, de Christus, tot stand komt. Het gebeurt wanneer we Hem zien zoals Hij is, wanneer Hij "zelf zal neerdalen van de hemel met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods; en de doden in Christus zullen eerst opstaan: Dan zullen wij, die leven en overblijven, met hen opgenomen worden in de wolken, om de Here tegemoet te gaan in de lucht; en zo zullen wij eeuwig met de Heer zijn" (1 Tessalonicenzen 4:16-17).

Al deze verzen bevestigen hetzelfde idee. Als mens is ieder van ons een ziel met een lichaam en niet een lichaam met een ziel. De ziel is ons wezen, de innerlijke mens, en op dit moment bevindt zij zich in een omhulsel van vlees. Dit stelt ons in staat om in dit rijk op aarde te opereren en ons leven te leiden. Omdat de zonde door de mens de wereld is binnengekomen, waardoor wij van God gescheiden zijn geraakt, hebben deze met vlees beklede lichamen een houdbaarheidsdatum gekregen; zij zijn langzaam aan het afsterven sinds wij er onze bewoning van begonnen. Als de zonde niet door de mens de wereld was binnengekomen, dan zou de mensheid nog steeds in een fysiek en geestelijk, oog in oog bestaan met God; we zouden onsterfelijk zijn; en er zou geen noodzaak zijn geweest om een andere weg te bereiden om weer toegang te krijgen tot de Boom des Levens. De Hof van Eden zou nog steeds open zijn, en we zouden niet te maken hebben met ziekte, kwalen en dood. Zo is de zondeval van de mens. Dit is de reden waarom wij allen een Verlosser nodig hebben. Daarom is het verlossende werk van Jezus Christus aan het kruis noodzakelijk en de enige kwalificatie die wij hebben. Dit is de hoop die wij in Christus hebben. Hij is soeverein, Hij is getrouw, en Hij doet wat Hij zegt dat Hij gaat doen. Reken er maar op! De transformatie die volgens de Schrift zal plaatsvinden, draait specifiek om en is volledig afhankelijk van Jezus de Messias. Alleen door wat Hij deed en de missie die Hij op aarde volbracht, kunnen we op een dag volledig in Hem voltooid zijn. Transhumanisme is een poging van de mens om het kruis te ondermijnen en een poging om lichamelijk en geestelijk onsterfelijkheid te bereiken zonder Christus. Er zijn opstandingslichamen die de uitverkorenen zullen aantrekken wanneer wij veranderd zijn en Hem zullen zien zoals Hij werkelijk is, maar Jezus de Messias zal de auteur en voltooier van die transactie zijn. Hij is de enige met de autoriteit en het vermogen om dat te doen. De mensheid zal deze gebeurtenis niet voorkomen, en transhumanisme zal niet de boosdoener zijn. Wat als iemand je zou vertellen dat de Bijbel zegt dat je dit kunt bereiken vóór Zijn wederkomst?

VOLGENDE: Manifesteer zonen van God

Eindnoten:

[i] (http://marvel.com/universe/Spider-Man_(Peter_Parker)#axzz514Qb1W00), accessed December 12, 2017.

[ii] (http://www.dccomics.com/characters/the-flash), accessed December 12, 2017.

 

[iii] (http://marvel.com/universe/Fantastic_Four#axzz514Qb1W00), accessed December 12, 2017.

[iv] (http://marvel.com/universe/Captain_America_(Steve_Rogers)#axzz514Qb1W00), accessed December 12, 2017.

[v] (http://www.dccomics.com/characters/superman), accessed December 12, 2017.

[vi] (http://www.dccomics.com/characters/wonder-woman), accessed December 12, 2017.

[vii] (http://www.dccomics.com/characters/aquaman), accessed December 12, 2017.

[viii] (http://www.dccomics.com/characters/bizarro), accessed December 15, 2017.

[ix] (http://www.dccomics.com/characters/brainiac), accessed December 15, 2017.

[x] (http://www.dccomics.com/characters/sinestro), accessed December 15, 2017.

[xi] (https://en.wikipedia.org/wiki/Giganta), accessed December 15, 2017.

[xii] (http://www.dccomics.com/characters/solomon-grundy), accessed December 15, 2017.

Bron: THE HYBRID AGE (PART 21): Embedding Transhumanism into Church and Society Through Predictive Programming » SkyWatchTV