www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET HYBRIDE TIJDPERK (DEEL 25): Een dodelijke wond

17 april 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41

De Antichrist wordt in het boek Openbaring afgebeeld als gedood door een dodelijke hoofdwond. Toch beleeft hij op de een of andere manier een valse opstanding.

Wanneer in het boek Openbaring staat dat de mensheid het "beeld van het beest" aanbidt, over wat voor soort beeld heeft de apostel Johannes het dan? Verwijst de uitdrukking naar een levensechte holografische projectie zoals in Project Blue Beam, virtuele realiteit, het bewustzijn van de Antichrist geüpload in een vooraf gekloond lichaam of een levensechte robot, androïde of cyborg, of andere soorten transhumanistische technologieën?

Toen zag ik een tweede beest, dat uit de aarde kwam. Het had twee horens als een lam, maar het sprak als een draak. Het oefende al het gezag van het eerste beest voor zich uit, en deed de aarde en haar bewoners het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het verrichtte grote tekenen en deed zelfs vuur uit de hemel op de aarde neerdalen, voor het oog van de mensen. Vanwege de tekenen die het namens het eerste beest mocht verrichten, misleidde het de bewoners van de aarde. (Openbaring 13:11-13, NIV)

In deze verzen lezen we dat de mensen "het beeld van het beest" zullen aanbidden, samen met het "tweede beest" - de valse profeet. In Openbaring leren we dat de Valse Profeet de macht heeft om grote tekenen te doen, waaronder het oproepen van vuur uit de hemel voor het oog van de wereld.

Betekent dit interactie met UFO's, buitenaardse wezens, demonen, of Project Blue Beam technologieën die holografische, virtuele realiteit, of super-realistische weergaven creëren van ruimteschepen, buitenaardse wezens, de wederkomst en de vervoering in een door demonen geïnspireerd, door mensen geschapen verhaal, ontworpen om de massa's te misleiden tot het aanvaarden van de heerschappij van de Antichrist en een één-wereld regering?

Teken van het Beest-666

In Openbaring 13:16-18 lezen we dat het tweede Beest, of Valse Profeet, regeert over een wereldwijd economisch systeem en religie.

Hij zorgt ervoor dat allen, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, een merkteken krijgen op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand mag kopen of verkopen dan wie het merkteken of de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is wijsheid. Laat hij, die verstand heeft, het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens: zijn getal is 666. (Openbaring 13:16-18 NKJV)

Net zoals geld vandaag de dag geestelijk is, zal het dat nog meer zijn tijdens de Verdrukking. Als je op de achterkant van een Amerikaans $1 biljet kijkt, zie je allerlei occulte en satanische symbolen, zoals het alziende oog van Horus.

De piramide is een occult symbool en de woorden in het Latijn onder de piramide luiden, Novus Ordo Seclorum, of "Nieuwe Orde van de Eeuwen," wat veel onderzoekers interpreteren als "Nieuwe Wereld Orde." Deze onderzoekers geloven dat de vogel aan de linkerkant van de dollar geen adelaar is, maar een feniks. Dit staat voor de legendarische feniks die wordt verbrand, maar uit de as herrijst, oftewel weer tot leven komt.

Sir Francis Bacon, de kanselier van Engeland, hoofd van de Rozenkruizersorde, en de auteur van Het Nieuwe Atlantis, die een belangrijke rol speelde bij de oprichting van Amerika in het begin van de jaren 1600, plande dat Amerika het hoofd zou worden van de Nieuwe Wereldorde, of het "Nieuwe Atlantis". De achterkant van de Amerikaanse dollar is ingebed met numerologie en vele occulte symbolen, omdat het een uitbreiding is van het monetaire systeem dat ontwikkeld is in wat Openbaring 17-18 "Mysterie, Babylon" noemt, dat zijn oorsprong vond in het oude Babylon onder Nimrod, heerser van de eerste één-wereld regering, religie en economisch systeem.

In Openbaring 17 lezen we over de terugkeer van "Mysterie, Babylon" en het wereldregering, religie en economisch systeem dat daarmee gepaard gaat en dat begon bij de Toren van Babel.

Toen kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen en sprak met mij en zei tegen mij: "Kom, ik zal je het oordeel laten zien van de grote hoer die op vele wateren zit, met wie de koningen van de aarde ontucht gepleegd hebben, en de inwoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar ontucht." En Hij voerde mij weg in de Geest naar de woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens. De vrouw was gekleed in purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, hebbende in haar hand een gouden beker vol gruwelen en de vuiligheid van haar ontucht. En op haar voorhoofd was een naam geschreven: Mysterie, Babylon de Grote, de Moeder der hoeren en der gruwelen der aarde (Openbaring 17:1-5, NKJV)

WAAROM WORDT "DE ONTHULLING" ZO BELANGRIJK GEACHT DAT MEER DAN 2 DOZIJN INTERNATIONAAL ERKENDE EXPERTS BIJEENKOMEN OM ONTWIKKELINGEN TE ONTHULLEN DIE VERBONDEN ZIJN MET DE EINDTIJD!?

Gedurende deze tijd zal de Valse Profeet een wereldwijd economisch systeem inluiden dat direct verbonden is met de wereldwijde religie. Iedereen op de planeet aarde zal verplicht zijn het merkteken van het Beest te ontvangen als hij of zij wil kopen of verkopen.

Om deel te nemen aan het economisch systeem, gezondheidszorg en andere voordelen te ontvangen, zult u het merkteken van het Beest moeten ontvangen. Als je er echter voor kiest het merkteken van het Beest te aanvaarden en de Antichrist te aanbidden, beschrijft Openbaring 14 een engel in de hemel die de mensen waarschuwt voor hun lot.

Toen volgde een derde engel hen en zei met luide stem: "Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en zijn merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, zal hij zelf ook drinken van de wijn van de toorn van God, die met volle kracht wordt uitgegoten in de beker van zijn verontwaardiging. Hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel in de tegenwoordigheid van de heilige engelen en in de tegenwoordigheid van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in eeuwigheid; en zij hebben geen rust, dag noch nacht, wie het beest en zijn beeld aanbidden, en wie het merkteken van zijn naam ontvangt". (Openbaring 14:9-11, NKJV)

Elon Musk en de "AI Apocalyps"

Onlangs waarschuwde Tesla CEO Elon Musk, sprekend voor Amerikaanse gouverneurs, dat kunstmatige intelligentie een "existentiële bedreiging" vormt voor de menselijke beschaving.[i]

Musk gebruikte het voorbeeld van computerspeltechnologie, zoals virtual reality, dat al een punt nadert dat het niet meer te onderscheiden is van de werkelijkheid. "Als je uitgaat van welk tempo van verbetering dan ook, dan zullen de games niet meer te onderscheiden zijn van de werkelijkheid, gewoonweg niet meer te onderscheiden," zei hij. "Zelfs als de snelheid van die verbeteringen met 1000 zou dalen, zitten we duidelijk op een traject om games te hebben die niet te onderscheiden zijn van de werkelijkheid."

Musk ging verder en zei dat mensen zich grote zorgen moeten maken over AI. "Ik blijf de noodklok luiden," aldus Musk. In 2014 vergeleek Musk "A.I. ontwikkelaars met mensen die demonen oproepen die ze denken te kunnen beheersen." Het jaar daarop ondertekende hij een brief waarin hij waarschuwde voor "het risico van een A.I. wapenwedloop." Begin 2017 schreef Maureen Dowd een artikel in Vanity Fair over Musk's "kruistocht om de A.I. Apocalyps te stoppen."

"In een opzienbarend publiek verwijt aan zijn vrienden en collega techneuten, waarschuwde Musk dat ze de middelen creëren zouden kunnen tot hun eigen vernietiging," schreef Dowd. "Hij vertelde Bloomberg's Ashlee Vance, de auteur van de biografie Elon Musk, dat hij bang was dat zijn vriend Larry Page, een mede-oprichter van Google en nu de C.E.O. van het moederbedrijf, Alphabet, hele goede bedoelingen zou kunnen hebben maar toch 'per ongeluk iets kwaadaardigs zou kunnen produceren'- waaronder, mogelijk, 'een vloot van met kunstmatige intelligentie verrijkte robots die in staat zijn om de mensheid te vernietigen.'"[ii]

AI-heil en "Weg van de Toekomst"

De technologische vooruitgang van de maatschappij, zoals kunstmatige intelligentie, versnelt in hyperdrive, en transhumanisten zoals Musk en anderen uiten groeiende bezorgdheid dat wanneer kunstmatige intelligentie de menselijke intelligentie overtreft, dat computers, robots, androïden en cyborgs mogelijk over de mensheid zouden kunnen heersen.

Ironisch genoeg is de humanistische samenleving die het transhumanisme heeft voortgebracht, gebaseerd op Charles Darwins evolutietheorie, waarin de sterkste overleeft. Alle evolutietheorieën zijn gebaseerd op het geloof dat genetisch sterkere en intelligentere soorten zullen heersen over inferieure soorten of deze zullen doen uitsterven.

Dit is ironisch omdat de alomtegenwoordige vrees van veel transhumanisten is dat de door de mens gecreëerde AI zichzelf zal ontwikkelen en sterker en intelligenter zal worden dan de mensheid. Zoals we hebben opgemerkt, voorspelt Kurzweil dat de Singularity rond 2045 zal plaatsvinden, wanneer AI-computers, robots en androïden superieur aan de mensheid zullen worden. Musk heeft gewaarschuwd dat wanneer machines de mensheid kunnen overtroeven, dit het einde van de mensheid zou kunnen betekenen.

In wat lijkt op een poging om aan de goede kant te blijven van hun nieuwe god, heeft Levandowski wat Wired noemt de "Eerste Kerk van Kunstmatige Intelligentie", opgericht. "De nieuwe religie van de kunstmatige intelligentie heet Weg van de Toekomst," schreef Mark Harris in Wired. "Papieren zijn ingediend bij de Internal Revenue Service in mei (2017) en noemen Levandowski als de leider (of 'decaan') van de nieuwe religie, evenals CEO van de non-profit corporatie gevormd om het te leiden. In de documenten staat dat de activiteiten van WOTF zich zullen richten op "de realisatie, acceptatie en aanbidding van een Godheid gebaseerd op Kunstmatige Intelligentie (A.I.) ontwikkeld door middel van computerhardware en -software. Dat omvat ook het financieren van onderzoek om de goddelijke A.I. zelf te helpen creëren."[iii]

Dr. Thomas Horn en Jimmy Evans verklaren de grootste bedreiging van transhumanisme voor de mensheid op Daystar

Beeld van God en Zielloze AI

Humanisten en transhumanisten verwerpen het bijbelse scheppingsverhaal dat zegt dat God de mens schiep naar Zijn evenbeeld. In Genesis 1 lezen we hoe God de eerste man en vrouw schiep:

God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. God zegende hen en zei tegen hen: "Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u; vervult de aarde en onderwerpt haar; heerst over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht en over al wat op de aarde leeft." (Genesis 1:27-31, NKJV)

Wat we hiervan kunnen leren is dat mannen en vrouwen het DNA van God hebben. Oorspronkelijk, in de hof van Eden, hadden Adam en Eva het volledig zuivere en onbedorven DNA van God. Maar toen zij door Lucifer verleid werden, waren zij ongehoorzaam aan Gods enige gebod en lieten zij de doodskracht vrij - waardoor de wet van zonde en dood in de hele schepping en de hele mensheid in werking trad, wat resulteerde in de zondeval van de mens.

Humanisten bespotten de zondeval als een zielig sprookje. Maar sinds de zondeval hebben Adam en Eva de degradatie van hun DNA ervaren, waardoor de doodskracht hen en de wereld kon veranderen.

Maar zelfs in de gevallen staat van de mens, is hij nog steeds in staat tot God-achtige prestaties op het gebied van creativiteit, wetenschap en technologie. Bovendien heeft iedere man en vrouw een ziel of geest die volledig gescheiden is van hun biologische lichaam. Het feit dat de wetenschap nog niet voldoende ontwikkeld is om technologieën te ontwikkelen om de ziel te kwantificeren - haar te meten, te fotograferen, haar bio-energetisch veld te analyseren en de frequenties die haar samenstellen en genereren - betekent niet dat zij niet bestaat.

Een andere factor is dat alle levende mannen en vrouwen de wet van God in hun hart geschreven hebben, of zij er nu voor kiezen die te negeren of te onderdrukken. De wet van God die in hun hart is geschreven, of hun innerlijke wezen, is de programmering van God die de software van God bestuurt, dat is het lichaam, de ziel en de geest.

Omgekeerd is transhumanisme het creëren van zelf-evoluerende machines die zielloos zijn door middel van kunstmatige intelligentie. In zeer reële zin zijn AI-computers, robots en androïden naar het evenbeeld van de mens gemaakt. Maar AI naar het evenbeeld van de mens werkt vanuit rede, logica, pragmatisme, en zogenaamd wetenschappelijk empirisme. Dit betekent dat evoluerende AI machines geen geweten zullen hebben, geen besef van goed en kwaad of oprecht mededogen, en zij zullen niet in staat zijn om de agape, de onbaatzuchtige liefde van Jezus Christus te kennen en uit te drukken. AI machines zullen altijd zielloos zijn, omdat alleen God Zijn schepping, de mensheid, een ziel kan geven. Alle andere soorten leven op de planeet aarde zijn zielloos.

De waarheid is dat een zeer reëel wezen, Lucifer, sinds het begin God heeft willen zijn. Lucifer's voornaamste verleiding aan de mensheid is: "Gij zult als goden zijn" (Genesis 3:5). Lucifer wil over de aarde heersen en aanbeden worden als God. Het grote bijbelse mysterie dat de apostel Johannes in Openbaring 17-18 beschrijft - mysterie Babylon - onthult hoe Satan van plan is dit te volbrengen.

Mysterie Babylon is eenvoudigweg een occulte religie, gebaseerd op Luciferiaanse programmering. Mysterie, Babylon heeft 's werelds eerste één-wereld regering, religie en economisch systeem voortgebracht, en zal in de laatste dagen terugkeren als de Nieuwe Wereld Orde - de opkomende wereldregering, cashloze maatschappij, en universele religie.

Dit alles wordt aangestuurd door Lucifer en zijn volgelingen. Het is een mechanisme om Lucifer in staat te stellen God te vervangen, zichzelf te vestigen in de herbouwde Joodse Tempel in Jeruzalem, en te eisen dat alle mensen op aarde hem aanbidden. Bovendien zal door de Valse Profeet een wereldwijd economisch systeem worden gecreëerd dat vereist dat mensen het merkteken van het Beest aannemen.

Hoewel transhumanisten puur op geloof afgaan omdat zij geen wetenschappelijke gegevens hebben om precies te voorspellen waar AI en zelf-evoluerende machines naar toe gaan, is het bij het analyseren van de toekomst van cruciaal belang om te begrijpen dat de planeet aarde, de hele schepping, de mensheid en alle technologieën die de mensheid creëert, onder de onzichtbare beperkingen staan van de persoonlijke levende God van het universum en Zijn wetten.

Het mag dan tijdelijk en oppervlakkig lijken alsof transhumanisten en de wetenschappelijke scheppers van AI onbeperkte vrijheid hebben om te scheppen wat zij maar kunnen, maar de bijbelse God is nog steeds het Opperwezen.

VOLGENDE: Terugkeer van de dagen van Noach

Eindnoten

[i] Camila Domonoske, “Elon Musk Warns Governors: Artificial Intelligence Poses ‘Existential Risk,’” NPR, July 17, 2017, (https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/07/17/537686649/elon-musk-warns-governors-artificial-intelligence-poses-existential-risk).

[ii] Maureen Dowd, “Elon Musk’s Billion-Dollar Crusade to Stop the A.I. Apocalypse,” Vanity Fair , March 26, 2017.

[iii] Mark Harris, “Inside the First Church of Artificial Intelligence,” Wired , November 15, 2017, (https://www.wired.com/story/anthony-levandowski-artificial-intelligence-religion).

Bron: THE HYBRID AGE (PART 25): A Deadly Wound » SkyWatchTV