www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET HYBRIDE TIJDPERK - DEEL TWEE: Het enge "Hybride Tijdperk" Voorspeld door C.S. Lewis

22 februari 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41

In 'De afschaffing van de mens' voorzag C.S. Lewis de geleidelijke afschaffing van wat conservatieven de "morele wet" zouden noemen, gebaseerd op Joods-Christelijke waarden, die plaats zouden maken voor "de dode hand van de grote planners en conditioneerders" die zouden beslissen wat mensen biologisch zouden moeten worden. De term "grote planners en conditioneerders" komt overeen met de moderne voorstanders van het transhumanisme, die hun blauwdruk voor de toekomst van de soort beschouwen als de blauwdruk die uiteindelijk over het lot van de mens zal beslissen. Een stap in de richting van de verwezenlijking van dit doel werd gezet toen de Amerikaanse National Science Foundation (NSF) en de Human Enhancement Ethics Group (gevestigd aan de Polytechnic State University van Californië) een vijftig pagina's tellend rapport uitbrachten, getiteld "Ethics of Human Enhancement: 25 Questions & Answers."[i] Dit door de overheid gefinancierde rapport behandelde de definities, scenario's, verwachte maatschappelijke verstoringen en beleids- en juridische kwesties die moeten worden overwogen op weg naar het posthumanisme. Enkele van de onderwerpen die in de studie aan de orde komen zijn:

  • Wat zijn de beleidsimplicaties van menselijke verbetering?
  • Is het onderscheid tussen natuurlijk en kunstmatig verbeteren van de mens van moreel belang?
  • Roept menselijke verbetering problemen op met betrekking tot eerlijkheid, toegang en gelijkheid?
  • Maakt het uit of er een "versterkte kloof" bestaat tussen de "nieuwe" classificaties van mensen?
  • Hoe zou zo'n kloof de communicatie tussen "normale" en "verbeterde" mensen bemoeilijken?
  • Hoe moet de verbetering van kinderen worden benaderd?
  • Welke maatschappelijke ontwrichting kan het gevolg zijn van verbeterng van menselijke conditie?
  • Zouden er grenzen moeten zijn aan verbetering voor militaire doeleinden?
  • Kunnen verbeterde mensen beschouwd worden als iemands intellectuele eigendom?
  • Zullen we de betekenis van "ethiek" moeten heroverwegen, gezien de dageraad van verbetering?

Het rapport "Ethics of Human Enhancement" werd geschreven door het NSF-gefinancierde onderzoeksteam van Dr. Fritz Allhoff (Western Michigan University), Dr. Patrick Lin (California Polytechnic State University [die grote aanstoot nam aan het feit dat ik hem wees op transhumanistische profetische kwesties]), Prof. James Moor (Dartmouth College), en Prof. John Weckert (Center for Applied Philosophy and Public Ethics/Charles Sturt University, Australië) als onderdeel van een driejarig ethisch onderzoek naar menselijke verbetering en opkomende technologieën. Dit kwam er nadat het Amerikaanse National Institute of Health de Case Law School in Cleveland $773.000 had toegekend voor het opstellen van richtlijnen voor het bepalen van het overheidsbeleid inzake wat de volgende stap in de menselijke evolutie zou kunnen zijn - "genetische verbetering". Maxwell Mehlman, Arthur E. Petersilge Professor in de Rechten, directeur van het Law-Medicine Center aan de Case Western Reserve University School of Law, en professor in de bio-ethiek aan de Case School of Medicine, leidde het team van professoren in de Rechten, artsen en bio-ethici tijdens het twee jaar durende project "om normen te ontwikkelen voor tests op menselijke proefpersonen in onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van genetische technologieën om 'normale' individuen te verbeteren."[iii] Na het eerste onderzoek begon Mehlman met het geven van twee universitaire lezingen: "Gerichte Evolutie: Public Policy and Human Enhancement," en "Transhumanism and the Future of Democracy," over de noodzaak voor de maatschappij om te begrijpen hoe opkomende wetenschappelijke gebieden, in de komende jaren, zullen veranderen wat het betekent om mens te zijn, en wat dit betekent voor democratie, individuele rechten, vrije wil, eugenetica en gelijkheid. Andere rechtenfaculteiten, waaronder Stanford en Oxford, hebben soortgelijke "Human Enhancement and Technology"-conferenties georganiseerd, waar transhumanisten, futuristen, bio-ethici en rechtsgeleerden hebben overlegd over de ethische, juridische en mogelijk onvermijdelijke gevolgen van de posthumaniteit.

"Het is duidelijk dat het debat over menselijke verbetering een zeer gepassioneerd en persoonlijk debat is, dat de kern raakt van wat het betekent om mens te zijn," verklaarde Dr. Lin in het NSF-rapport. Vervolgens voegde hij er met verrassende openhartigheid aan toe: "Sommigen zien het als een manier om ons potentieel te vervullen of zelfs te overstijgen; anderen zien het als een duister pad naar het worden van Frankenstein's monster."[iv]

Dr. Thomas Horn en Jimmy Evans leggen de grootste bedreiging uit die transhumanisme vormt voor de mensheid op Daystar

Omdat elke poging om elke potentiële GRIN-tech, catastrofale Frankenstein's monster mogelijkheid in een serie als deze te behandelen onpraktisch zou zijn, vat ik in de volgende paar items een paar van de meer belangrijke gebieden samen waarop bio-ethici, regelgevers, en conservatieve Christenen geïnformeerd en betrokken zouden moeten zijn in de publieke dialoog over de potentiële voordelen en bedreigingen die deze opkomende gebieden van wetenschap vertegenwoordigen:

SYNTHETISCHE BIOLOGIE

De synthetische biologie is een van de nieuwste gebieden van biologisch onderzoek waarbij wordt getracht nieuwe levensvormen en biologische functies te ontwerpen die niet in de natuur voorkomen. Het concept ontstond in 1974, toen de Poolse geneticus Waclaw Szybalski speculeerde hoe wetenschappers en ingenieurs weldra "de fase van de synthetische biologie van het onderzoek op ons gebied" zouden binnentreden. Wij zullen dan nieuwe controle-elementen bedenken en deze nieuwe modules aan de bestaande genomen toevoegen of geheel nieuwe genomen opbouwen. Dit zou een gebied zijn met een onbeperkte uitbreiding [van] het bouwen van nieuwe... 'synthetische' organismen, zoals een 'nieuwe betere muis'."[v] Na de speculatie van Szybalski bereikte het gebied van de synthetische biologie zijn eerste grote mijlpaal in 2010 met de aankondiging dat onderzoekers aan het J. Craig Venter Institute (JCVI) een volledig nieuwe levensvorm met de bijnaam 'Synthia' hadden gecreëerd door kunstmatig genetisch materiaal, dat chemisch was gesynthetiseerd, in te brengen in cellen die vervolgens in staat waren om te groeien. De website van het JCVI legt uit:

Genomische wetenschap heeft ons begrip van de biologische wereld sterk verbeterd. Zij stelt onderzoekers in staat de genetische code van organismen uit alle levenstakken te "lezen" door de volgorde te bepalen van de vier letters waaruit het DNA is opgebouwd. Het sequencen van genomen is nu routine geworden, waardoor duizenden genomen in de openbare databanken zijn opgenomen. In wezen digitaliseren wetenschappers de biologie door de A, C, T en G van de chemische samenstelling van DNA om te zetten in 1's en 0's in een computer. Maar kan men het proces omkeren en beginnen met 1's en 0's in een computer om de kenmerken van een levende cel te definiëren? We zijn begonnen deze vraag te beantwoorden [en] nu heeft dit wetenschappelijk team onder leiding van Drs. Craig Venter, Hamilton Smith, en Clyde Hutchison de laatste stap gezet in hun zoektocht om het eerste...synthetische genoom te creëren [dat] is "opgestart" in een cel om de eerste cel te creëren die volledig wordt bestuurd door een synthetisch genoom.

De JCVI site legt verder uit hoe de mogelijkheid om routinematig de software van het leven te schrijven een nieuw tijdperk in de wetenschap zal inluiden, en daarmee ook onnatuurlijke "levende" producten zoals Szybalski's "nieuwe betere muis". Jerome C. Glenn voegde daaraan toe voor het veertiende jaarlijkse rapport van het Millennium Project over de Staat van de Toekomst in 2010: "Synthetische biologen voorspellen dat zoals computercode wordt geschreven om software te maken om menselijke vermogens te vergroten, ook genetische code zal worden geschreven om levensvormen te creëren om de beschaving te vergroten."[vii] De nieuwe betere muizen, honden, paarden, koeien of mensen die uit deze wetenschap voortkomen, zullen in niets lijken op de versies die God volgens de conservatieve theologie heeft gemaakt. Onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen zullen wat Venter heeft bereikt zien als amateurisme vergeleken met hun posthumane plannen. Zij werken aan een derde Peptide Nucleïnezuur (PNA) streng - een synthetische hybride van eiwit en DNA - om de twee bestaande DNA-strengen van de mensheid van een dubbele helix naar een drievoudige op te waarderen. Deze wetenschappers "dromen ervan leven te synthetiseren dat volkomen vreemd is aan deze wereld - zowel om de minimale componenten die nodig zijn voor leven beter te begrijpen (als onderdeel van de zoektocht naar de essentie van het leven en hoe het leven op aarde is ontstaan) als, eerlijk gezegd, om te zien of ze het kunnen doen. Dat wil zeggen, ze hopen een nieuwe combinatie van moleculen samen te stellen die zichzelf kunnen organiseren, metaboliseren (gebruik maken van een energiebron), groeien, reproduceren en evolueren."[viii]

FLASHBACK: Dr. Thomas Horn bespreekt Profetische Implicaties van Transhumanisme op Strategische Perspectieven Conferentie

OCTROOIEREN VAN NIEUWE LEVENSVORMEN

Er ontstaan nu vragen over het "patenteren" van transgene zaden, dieren, planten en synthetische levensvormen door grote bedrijven, wat op zijn minst al gevolgen heeft voor de economie van landarbeiders en boeren door producten als Monsanto's "terminator"-zaden. Het patenteren van menselijke genen zal deze zaken doen escaleren, zoals bestseller auteur Michael Crichton een tijdje geleden opmerkte in een stuk voor de New York Times getiteld, "Patenting Life",[ix] waarin hij beweerde dat mensen in de toekomst zouden kunnen sterven omdat ze zich geen medische behandeling kunnen veroorloven als gevolg van medicijnen die het eigendom zijn van patenthouders van specifieke genen met betrekking tot de genetische opmaak van die personen. De voormalige raadsman van president Richard Nixon, Charles Colson, voegde daaraan toe: "Het patenteren van genen en ander menselijk weefsel is al begonnen de menselijke natuur tot eigendom te maken. Het misbruik van genetische informatie zal verzekeraars en werkgevers in staat stellen de ultieme vorm van discriminatie uit te oefenen. Ondertussen dreigt de vooruitgang in nanotechnologie en cybernetica de menselijke natuur zelf te 'verbeteren' en op een dag misschien wel te evenaren of te vervangen - wat sommige denkers nu al 'transhumanisme' noemen."[x]

MENSELIJKE KLONEN

Het klonen van mensen werd in de jaren '90 in het vooruitzicht gesteld, onmiddellijk na de creatie van de veelgeprezen "Dolly", een kloon van een vrouwelijk schaap. Dolly was het eerste zoogdier dat werd gekloond met behulp van "somatische celkerntransplantatie", waarbij het DNA uit een onbevruchte eicel wordt verwijderd en de kern ervan wordt vervangen door het DNA dat moet worden gekloond. Tegenwoordig is een versie van deze wetenschap gebruikelijk in laboratoria voor genetische manipulatie over de hele wereld, waar "therapeutisch klonen" van menselijke en menselijke-dierlijke embryo's wordt gebruikt voor het oogsten van stamcellen (de stamcellen worden op hun beurt gebruikt om vrijwel elk type gespecialiseerde cel in het menselijk lichaam te genereren). Deze vorm van klonen kwam opnieuw in het nieuws toen uit documenten van het William J. Clinton Presidential Center bleek dat Elena Kagan, lid van het Hooggerechtshof, zich in het Witte Huis van Clinton had verzet tegen pogingen van het Congres om te voorkomen dat mensen speciaal voor experimentele doeleinden zouden worden gekloond. Een tweede vorm van het klonen van mensen wordt "reproductief klonen" genoemd en is de technologie die zou kunnen worden gebruikt om een persoon te creëren die genetisch identiek is aan een huidige of eerder bestaande mens. Hoewel Dolly met behulp van dit soort kloontechnologie is gecreëerd, hebben de American Medical Association en de American Association for the Advancement of Science zich, althans in dit stadium, terughoudend opgesteld ten aanzien van het gebruik van deze benadering om menselijke klonen te creëren. Overheidsinstanties, waaronder het Amerikaanse Congres, hebben wetgeving overwogen om het volwassen klonen van mensen te verbieden, en hoewel enkele staten beperkingen hebben ingevoerd, bestaat er in de Verenigde Staten, in tegenstelling tot de publieke perceptie en behalve wanneer instellingen federale financiering ontvangen, op dit moment geen federale wetgeving die het klonen van mensen verbiedt. De Verenigde Naties, de Europese Unie en Australië hebben eveneens een algeheel verbod op de technologie voor het klonen van mensen overwogen, maar zijn er niet in geslaagd dit goed te keuren, waardoor de deur wordt opengelaten voor perfectionering van de wetenschap, mocht de samenleving, de regering of het leger tot de overtuiging komen dat dergelijke knowhow intrinsieke waarde heeft.

HERDEFINIËRING VAN MENSEN EN MENSENRECHTEN

Waar biotechnologie uiteindelijk toe leidt, is niet alleen een herdefiniëring van wat het betekent om mens te zijn, maar ook een herdefiniëring van de daaruit voortvloeiende mensenrechten. Dr. James Hughes bijvoorbeeld, met wie ik heb gediscussieerd in zijn gesyndiceerde Changesurfer Radio show en die ook in mijn radio show is geweest en te zien is geweest in onze documentaire Inhuman, wil transgene chimpansees en mensapen genetisch opwaarderen zodat zij een "persoonlijkheid" krijgen. Het onderliggende doel van deze theorie zou zijn om vast te stellen dat cognitieve basisbekwaamheid gelijk zou moeten zijn aan "persoonlijkheid" en dat deze "cognitieve standaard" en niet "mens-zijn" de sleutel zou moeten zijn tot grondwettelijke bescherming en privileges. Dit zou onder andere leiden tot niet-menselijke "personen" en "niet-menselijke" mensen, waardoor het bestaande argument voor de intrinsieke heiligheid van het menselijk leven zou worden ontkracht, en de weg zou worden vrijgemaakt voor zaken als het oogsten van organen van mensen wanneer het verlies van cognitieve vermogens gelijk staat aan het verlies van "persoonlijkheid". Dit zouden volgens prof. Francis Fukuyama de eerste slachtoffers van het transhumanisme zijn, als het gaat om de vraag wie wel en wie niet volledig menselijk is en dus wordt vertegenwoordigd door de grondgedachte dat "alle mensen gelijk zijn geschapen". De meesten zouden aanvoeren dat ieder mens in dit plaatje past, maar vrouwen en zwarten vielen in 1776, toen Thomas Jefferson de Onafhankelijkheidsverklaring schreef, niet onder deze rechten. Dus wie kan zeggen welke beschermingen automatisch kunnen worden aangenomen in een tijdperk waarin de menselijke biologie is veranderd en waarin de theorie van de persoonlijkheid in twijfel trekt wat bio-ethici als Wesley J. Smith verdedigen als "menselijk exceptionalisme" (het idee dat menselijke wezens een speciale morele status hebben in de natuur en speciale rechten, zoals het recht op leven, plus unieke verantwoordelijkheden, zoals het rentmeesterschap over het milieu)? Sommige, maar niet alle, aanhangers van het menselijk exceptionalisme komen tot dit concept vanuit een bijbels wereldbeeld dat gebaseerd is op Genesis 1:26, waarin staat: "En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis; en laat hen heersen over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.""

NANOTECHNOLOGIE EN CYBERNETICA

De technologie om menselijke hersenen met machines te laten versmelten vordert in een steeds sneller tempo. Nanotechnologie - de wetenschap van de engineering van materialen of apparaten op een atomaire en moleculaire schaal van één tot honderd nanometer (een nanometer is een miljardste meter) groot - staat op het punt om de ontwikkeling tussen hersen-machine-interfaces en cybernetische apparaten naar een geheel nieuw aanpassingsniveau voor menselijke modificatie te tillen. Dit zal gebeuren omdat, zoals Dr. C. Christopher Hook opmerkt:

Engineering of manipulatie van materie en leven op nanometerschaal [voorziet] dat de structuren van ons lichaam en onze huidige gereedschappen ingrijpend zouden kunnen worden gewijzigd. De afgelopen jaren hebben vele regeringen over de hele wereld, waaronder de Verenigde Staten met hun National Nanotechnology Initiative, en tal van academische centra en bedrijven steeds meer steun toegezegd aan de ontwikkeling van nanotechnologieprogramma's. Het leger, dat grote belangstelling heeft voor nanotechnologie, heeft het Center for Soldier Nanotechnologies (csn) opgericht [dat] geïnteresseerd is in het gebruik van dergelijke technologie om te helpen bij de totstandbrenging van een naadloze interface tussen elektronische apparatuur en het menselijk zenuwstelsel, waardoor de cyborg-soldaat wordt gecreëerd.

VOLGENDE: TRANSHUMANE EUGENETICA

Eindnoten:

[i] Authored by the NSF-funded research team—Dr. Fritz Allhoff (Western Michigan University), Dr. Patrick Lin (California Polytechnic State University), Prof. James Moor (Dartmouth College), and Prof. John Weckert (Centre for Applied Philosophy and Public Ethics/Charles Sturt University, Australia)— “Ethics of Human Enhancement: 25 Questions & Answers,” Nanowerk News , August 31, 2009, http://www.nanowerk.com/news/newsid=12381.php . See also: “ NSF-Funded Ethics Report on Human Enhancement Released Today Human Enhancement Ethics Group, August 31, 2009, http://www.humanenhance.com/category/news-and-events/press-releases/ .

[ii] Ibid.

[iii] Contact: Jeff Bendix, “Case Law School Receives $773,000 NIH Grant to Develop Guidelines for Genetic Enhancement Research,” EurekAlert , April 26, 2006, http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-04/cwru-cls042606.php.

[iv]NSF-Funded Ethics Report on Human Enhancement Released Today Human Enhancement Ethics Group, August 31, 2009, http://www.humanenhance.com/category/news-and-events/press-releases/ .

[v] Waclaw Szybalski, In Vivo and in Vitro Initiation of Transcription , 405. In A. Kohn and A. Shatkay (eds.), Control of Gene Expression, 23–24, and Discussion 404 405 (Szybalski’s concept of Synthetic Biology), 411–412, 415–417 (New York: Plenum, 1974).

[vi] “Overview,” FIRST SELF-REPLICATING SYNTHETIC BACTERIAL CELL , J. Craig Venter Institute, accessed April 18, 2011, http://www.jcvi.org/cms/research/projects/first-self-replicating-synthetic-bacterial-cell/.

[vii] “Global Challenges Facing Humanity,” The Millenium Project , accessed April 25, 2011, http://www.millennium-project.org/millennium/Global_Challenges/chall-14.html

[viii] Peter E. Nielsen, “Triple Helix: Designing a New Molecule of Life,” Scientific American , December 1, 2008, http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=triple-helix-designing-a-new-molecule&ec=su_triplehelix.

[ix] Michael Crichton, “Patenting Life,” New York Times , February 13, 2007, http://www.nytimes.com/2007/02/13/opinion/13crichton.html.

[x] Charles W. Colson, Human Dignity in the Biotech Century (Downers Grove, IL: InterVarsity, 2004).

[xi] C. Christopher Hook, Human Dignity in the Biotech Century (Downers Grove, IL: InterVarsity, 2004), 80–81.

Bron: THE HYBRID AGE—PART TWO: The Scary “Hybrid Age” Foresaw By C.S. Lewis » SkyWatchTV