www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET HYBRIDE TIJDPERK (DEEL 23): Transhumanisme als gestuurde evolutie van Homo sapiens naar IETS ANDERS

12 april 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41

Homo sapiens wordt nu, in vergelijking met andere dieren, geacht een superieure mentale ontwikkeling te hebben. Echter, één van de doelen van het transhumanisme is om die ontwikkeling te verhogen tot een toestand die veel verder gaat dan wat mogelijk is voor gewone Homo sapiens. Wij hebben nu het vermogen tot gearticuleerde spraak, maar als iets als het uploaden van een persoon in een globaal brein beschikbaar is, zou de spraak die in die omgeving beschikbaar is niet langer gearticuleerd of zelfs maar verstaanbaar zijn voor normale Homo sapiens. Zelfs het idee van een rechtopstaande houding zou in een virtuele omgeving een betwistbaar punt zijn.

Dit is de reden waarom veel transhumanisten transhumanisme uitleggen als een gerichte evolutie van Homo sapiens naar iets nieuws, beters en totaal anders. Dit type wezen wordt Homo superieur (H+) genoemd, of soms Homo futures.[i] Eén van de meer verontrustende dingen aan dit concept is hoe dit zal worden gedaan en wat het betekent voor de rest van de mensheid.

Veel van het transhumanisme berust op de toepassing van genetische manipulatie. In een notendop, is het idee dat een persoon zijn of haar genen en/of DNA kan veranderen om de algemene biologie van die persoon te verbeteren. Dit zou de beperkingen van de menselijke biologie sterk verminderen. Bepaalde verbeteringen kunnen relatief kleine "upgrades" zijn, zoals mensen superkracht of nachtzicht geven, maar kunnen ook zo extreem zijn als onsterfelijkheid of immuniteit voor elke bekende ziekte. Hoewel dit zeker verleidelijke resultaten zijn, is het onmogelijk om de toekomstige gevolgen van deze verbeteringen te kennen.

Een zeker en onvermijdelijk gevolg van transhumanisme is het doorgeven van bewerkte/verrijkte genen van generatie op generatie. Dit betekent dat er uiteindelijk een wereld zou kunnen bestaan waarin de keuze om menselijke kinderen te verwekken met een menselijke partner volledig zou worden weggenomen, waardoor de transhumanistische agenda tegen de wil van de rest van de menselijke bevolking zou worden opgedrongen. Het zou vandaag de dag kunnen worden gedefinieerd als louter een persoonlijke keuze, maar dat is slechts in de verste verte geldig voor, op zijn hoogst, één generatie. Het nemen van een tatoeage is bijvoorbeeld een persoonlijke keuze, maar wanneer een getatoeëerde persoon een baby krijgt, wordt de baby niet geboren met ook tatoeages. Bij transhumanisme heeft de toekomstige generatie geen keuze, en als deze keuze eenmaal gemaakt is voor leden van die toekomstige generatie, is er geen weg meer terug. Een Homo superieur baby kan nooit opgroeien en besluiten een Homo Sapien te zijn, zelfs niet als hij of zij het moreel oneens is met wat het transhumanisme met zijn of haar biologische opmaak heeft gedaan.

Ook ontstaat een Homo superieur niet zomaar uit het niets; er is een Homo sapiens nodig om een Homo superieur te creëren, wat betekent dat voor de toevoeging van elke Homo superieur er een Homo sapiens verloren gaat. Na verloop van tijd zouden deze twee factoren (de krimpende genenpool van de Homo sapiens en het verlies van bestaande Homo sapiens) uiteindelijk resulteren in een volledige uitroeiing van de soort. Dit staat bekend als specicide. Terwijl het grote kwaad van genocide wordt gedefinieerd als "de opzettelijke en systematische uitroeiing van een nationale, raciale, politieke of culturele groep" [ii], is specicide (in de context van dit hoofdstuk) de feitelijke uitroeiing van de gehele menselijke soort.

Als men het huidige model van natuurlijke evolutie aanvaardt, zien we dat een soort niet is uitgestorven om een andere, meer geavanceerde soort te scheppen. Zo werden bijvoorbeeld primaten niet uitgestorven door de natuur om de mens te scheppen. Men zou kunnen aanvoeren dat natuurlijke selectie heeft bijgedragen tot het uitsterven van die soorten; dit is echter niet dezelfde context als bij menselijkheid versus transhumanisme. Het streven naar transhumanisme is geen natuurlijke evolutie; het is eerder een onnatuurlijke inmenging. De uitroeiing van Homo sapiens is geen natuurlijke selectie; het zou eerder vergelijkbaar zijn met het onnatuurlijk uitroeien van een diersoort als gevolg van onnodig menselijk ingrijpen. Als Noord-Korea bijvoorbeeld een kernwapen zou afvuren op de poolcirkel, waardoor alle ijsberen zouden sterven, zou iemand dat dan als natuurlijke selectie beschouwen?

Daarom is het irrationeel om transhumanisme te definiëren als moreel of zelfs als een stap in het streven naar moraliteit. Wat aantoonbaar een natuurlijk proces is in onze eigen handen nemen als mensen, het veranderen ten koste van een hele soort en anderen tegen hun wil onderwerpen aan die beslissing is, in ieder geval, immoreel.

Dit wil niet zeggen dat transhumanisten vandaag immoreel zijn of niet het beste met de mensheid voor hebben. Persoonlijk beschouw ik de uitgesproken bedoelingen van het transhumanisme niet als slecht. Maar om er werkelijk zeker van te zijn dat dit het beste is voor de mensheid, zou elk standpunt, idee of geloof (met inbegrip van religie) kritiek en kritisch onderzoek moeten verwelkomen. Het is de enige manier om zeker te weten of onze manier van denken juist is, door het logisch af te zetten tegen tegengestelde meningen en de opties af te wegen. Ik doe dit zeker als christen en ik nodig andere christenen uit om ook kritisch over hun geloof na te denken. Ik geloof dat dit ons geloof kan versterken en ons in staat kan stellen bepaalde tradities of culturele interpretaties die niet tegen het geheel van de Bijbel op kunnen, te laten varen.

Op dezelfde manier is het heilzaam om toe te staan dat wetenschappelijke bezigheden ook aan een logische toetsing worden onderworpen. In feite zou ik willen stellen dat het dwaas is om dat niet te doen. Door dit te doen met transhumanisme, is het mijn mening dat dit idee veel verder gaat dan een persoonlijke keuze. Als het slechts een persoonlijke keuze was, zou mijn inleiding tot dit hoofdstuk heel anders zijn. Maar omdat het de potentie heeft om de rest van ons te beïnvloeden, is het de moeite waard om dit van tevoren te erkennen voordat ik inga op de andere morele, politieke en economische vertakkingen van het transhumanisme. Hoezeer het aan de oppervlakte ook een persoonlijke keuze mag lijken, de huidige transhumanistische agenda heeft geen andere uitkomst dan die van onvermijdelijke dwang, slavernij en uiteindelijke uitroeiing.

WAAROM WORDT "DE ONTHULLING" ZO BELANGRIJK GEACHT DAT MEER DAN 2 DOZIJN INTERNATIONAAL ERKENDE EXPERTS BIJEENKOMEN OM ONTWIKKELINGEN TE ONTHULLEN DIE VERBONDEN ZIJN MET DE EINDTIJD!?

Moralistische Wetgeving

Eén van de grootste problemen bij het verwerken van de transhumanistische agenda is het definiëren van wat immoreel is en wat illegaal zou moeten zijn. Immoraliteit en illegaliteit zijn twee zeer verschillende dingen. Moraliteit varieert enigszins van persoon tot persoon, en zelfs nog meer cultureel. Iemand kan het oneens zijn met wat ik als immoreel beschouw zonder de wet erbij te betrekken. Bijvoorbeeld, ik geloof dat overspel immoreel is. Ik zou zelfs willen beweren dat dit een objectieve morele kwestie is in plaats van een subjectieve. Overspel maakt gezinnen kapot, brengt emotionele schade toe aan de kinderen van de bedriegende echtgenoot en heeft het vermogen om het wereldbeeld van alle betrokkenen radicaal te veranderen. In Amerika is overspel echter niet illegaal. Er zijn veel dingen in onze cultuur die de meerderheid van de mensen als immoreel beschouwt, maar die om een goede reden legaal blijven.

We zouden zeker niet willen leven in een cultuur waar elke geaccepteerde immorele zaak illegaal werd gemaakt. Als dat het geval zou zijn, zou ons Eerste Amendement recht op vrije meningsuiting volledig worden uitgewist. Liegen is immoreel, maar als het illegaal zou worden gemaakt, zouden we niet langer in een vrije samenleving leven. Als het op vrije meningsuiting aankomt, moet ofwel alle meningsuiting vrij zijn, ofwel niets ervan.

Er zijn ook dingen die illegaal zijn, maar niet per se immoreel. Bijvoorbeeld, niet stoppen voor een stopteken is illegaal. Als het opzettelijk is om door een stopbord te rijden, zou je kunnen zeggen dat het immoreel is, omdat het andere mensen in gevaar kan brengen met letsel of zelfs de dood tot gevolg. Echter, als een stopteken per ongeluk wordt genegeerd, terwijl het mogelijk onzorgvuldig en dom is, zou het niet noodzakelijkerwijs als immoreel moeten worden beschouwd. Wanneer het echter om de verkeerswet zelf gaat, is opzet geen factor. Of een persoon loopt door het stopteken of niet. Als hij of zij dat doet, heeft die persoon een illegale daad begaan.

Moraliteit, in tegenstelling tot de wet, verschilt van persoon tot persoon. Een christen kan andere morele richtlijnen hebben dan een boeddhist, hoewel sommige richtlijnen voor moraliteit elkaar kunnen overlappen. De Westerse cultuur heeft over het algemeen enkele verschillen in morele richtlijnen dan de Oosterse of Midden-Oosterse culturen. Daarom zijn voor een beschaafde samenleving zowel wet als moraal nodig, hoewel zij soms kunnen verschillen.

In de Amerikaanse cultuur heerst onder de meeste mensen een moraal van vrijheid. Deze moraal zegt in feite: "Laat mij met rust en ik laat jou met rust." Het is het idee dat iemand vrij is om te doen wat hij of zij wil, zolang het maar niet iemand anders schaadt of anderen ervan weerhoudt hun vrijheid uit te oefenen om te doen wat zij willen. Een van de belangrijkste oefeningen in dit soort moraal is de vrijheid van mensen om met hun eigen lichaam te doen wat zij willen, ook wel "morfologische vrijheid" genoemd. Zolang het geen nadelige gevolgen heeft voor anderen, staat de Amerikaanse culturele opvatting van moraliteit dit toe.

Dit uitgangspunt van de Amerikaanse moraal is waar het transhumanisme zich op baseert. Het belangrijkste argument is: "Ik zou met mijn lichaam moeten kunnen doen wat ik wil." Ja, het principe is waar; de manier waarop het wordt gebruikt is een beetje onoprecht. Als transhumanisme specifiek beperkt zou blijven tot het eigen lichaam, dan zou het een non-issue zijn in de Amerikaanse samenleving. Maar, zoals eerder besproken, is transhumanisme niet beperkt tot diegenen die eraan wensen deel te nemen. Uiteindelijk, al binnen één enkele generatie, zullen veranderde genen en mutaties absoluut overslaan op de genenpoel van de rest van de mensheid. Daarom is dit een kwestie die niet alleen de transhumanist aangaat, maar ook de niet-transhumanist die zijn nageslacht volledig Homo Sapiens wenst te houden.

Dit veroorzaakt nog meer problemen voor religieus gezinde mensen, zoals christenen. In Amerika worden burgers geacht vrijheid van godsdienst te hebben, wat betekent dat zij hun godsdienst kunnen belijden zonder vervolging door de overheid of andere burgers. Een belangrijke christelijke overtuiging is dat het fysieke lichaam een geschenk van God is, en dat het noodzakelijk is het met respect te behandelen in overeenstemming met de bijbelse leer. Het veranderen van de genetica in iets anders dan het menselijke zou, volgens sommige christelijke interpretaties, kunnen worden beschouwd als het verlies van het beeld van God naar hetwelk alle mensen zijn geschapen. Een christen zou iemand niet willen dwingen iets immoreels niet te doen als het alleen van invloed zou zijn op de persoon die het doet, maar wanneer iemand iets wil doen dat van invloed zal zijn op de rest van de mensheid op een manier die het recht op het houden van een ongewijzigd menselijk nageslacht intrekt, zullen de meeste christenen dat onaanvaardbaar vinden.

De vraag komt ook op: Als succesvolle transhumanisten in de toekomst niet langer als mensen worden beschouwd, vallen zij dan onder de geaccepteerde mensenrechten? Zouden transhumanisten hun eigen Bill of Rights nodig hebben? Dit is wat één transhumanist heeft voorgesteld.

Zoltan Istvan is een leider in de transhumanistische beweging.[iii] Hij stelde zich in 2016 kandidaat om de transhumanistische agenda onder de aandacht te brengen. Hij is de auteur van The Transhumanist Wager, een roman die zich verdiept in de idealen van het transhumanisme.

In 2015 lanceerde Zoltan een vijf maanden durende nationale tournee in een bus in de vorm van een doodskist om de boodschappen van het transhumanisme te verspreiden. Aan het einde van de tournee overhandigde Zoltan de Transhuman Bill of Rights aan het Congres. Zoltan zei:

Je leest de Verklaring van de Rechten van de Verenigde Naties, waarop de meeste democratieën zich baseren, [en] hier zijn we 65 jaar later, er staat niets in dat spreekt over cyborgisme. Er staat niets in over de vraag of je een kunstmatige intelligentie of een robot mag martelen. Er staat niets in over of je met robots mag trouwen. Ik kan je vertellen dat transhumanisten en cyborgs, mensen die deze dingen willen proberen, ervoor zullen vechten.[iv]

De Transhuman Bill of Rights omvat onder andere: een universeel recht om onbeperkt te leven en onvrijwillig lijden uit te bannen door middel van wetenschap en technologie; de overtuiging dat oud worden behandeld moet worden als een ziekte; en het principe dat, onder de wet, geen enkel cultureel, etnisch of religieus perspectief dat het regeringsbeleid beïnvloedt de wetenschap van de levensverlenging, de gezondheid van het publiek, of de mogelijke maximale hoeveelheid levensuren die burgers bezitten, mag belemmeren.[v]

Kapitalistische versus socialistische benaderingen van de transhumanistische agenda

De politieke en economische opvattingen van prominente transhumanisten zijn gevarieerd. Sommigen zien het voordeel van privatisering van technologisch onderzoek en ontwikkeling om concurrentie op de vrije markt te bevorderen met de hoop op snellere en effectievere vooruitgang. Bijvoorbeeld, stel je voor dat Apple alleen producten zou ontwikkelen voor transhumanisten. Hoogstwaarschijnlijk zou de technologie die nodig is om de doelstellingen van de transhumanistische agenda te verwezenlijken, veel verder gaan dan wat nu beschikbaar is.

Anderen, aan de andere kant, kiezen voor een meer linkse benadering en geloven dat het de rol van de overheid is om de inspanningen van het transhumanisme te bevorderen. Hoewel deze benadering de financiële verantwoordelijkheid bij de particuliere burgers weghaalt, geeft zij alle macht aan de regering. Dit betekent dat de regering de zaak kan bevorderen zo langzaam of zo snel als zij wil. Dit geeft ook regelgevende macht aan de overheid. Als de regering de octrooien en rechten op deze technologieën en producten bezit, zal het de beslissing van de regering zijn hoe zij worden gebruikt en wie er toegang toe heeft. Deze aanpak, die aan de oppervlakte de kosten voor particulieren en bedrijven lijkt te verminderen, heeft als bijkomend nadeel dat de belastingen onvermijdelijk zullen stijgen. Immers, hoe kan de overheid betalen om transhumanistisch onderzoek te bevorderen en nieuwe technologieën te ontwikkelen? Of zij snijdt ergens anders in de kosten, of, wat veel waarschijnlijker is, verhoogt de belastingen van alle Amerikaanse burgers. Dit kruipt in het gebied van de immoraliteit, aangezien er mensen zijn die niet willen dat hun belastinggeld opgaat aan transhumanistische technologieën. Toch is het illegaal om te weigeren belasting te betalen.

Dr. Thomas Horn en Jimmy Evans verklaren de grootste bedreiging die transhumanisme vormt voor de mensheid op Daystar

Op dit moment is het onduidelijk of de kosten van transhumanistische technologie geprivatiseerd of gesocialiseerd zullen worden; er zijn echter problemen met beide scenario's. Als transhumanistische technologie geprivatiseerd wordt, dan hoeven de belastingen niet verhoogd te worden om het te financieren, de technologie zal waarschijnlijk veel sneller vooruit gaan, en de eigenlijke producten - of het nu microchips, injecties, pillen of iets anders zijn - zullen beschikbaar komen tegen de laagst mogelijke kosten voor de consument als gevolg van vrije-markt concurrentie. Dit zou echter ook resulteren in een gebrek aan regelgeving, net als nu het geval is. Transhumanistische technologieën zouden zich vrij over de bevolking kunnen verspreiden en zelfs degenen die er niet aan wensen deel te nemen op allerlei manieren beïnvloeden. Wat bijvoorbeeld als een transhumanist met bewerkte genen anoniem bloed zou doneren, en een persoon die niet aan transhumanisme wil deelnemen dit bloed onbewust zou ontvangen? Wat als een persoon niet verplicht is bekend te maken dat hij of zij veranderde genen heeft voordat hij of zij seks heeft met iemand anders? Uiteindelijk zouden veranderde genen gemakkelijk de norm kunnen worden, en diegenen die geen transhumanist willen zijn of geen transhumanistisch nageslacht op de wereld willen zetten, zullen die keuze herroepen zien. Zoals eerder gezegd, zou dit het einde van de Homo sapiens betekenen.

Aan de andere kant, als transhumanisme een door de overheid gefinancierd programma wordt, zou de overheid alle regels maken en beslissen hoe de technologie wordt gebruikt. Dit zou nog steeds gemakkelijk kunnen resulteren in veranderde genen in de genen van de algemene bevolking, zoals het vorige scenario, maar er zijn andere punten van zorg die in overweging moeten worden genomen. Het idee dat de regering alle beslissingen neemt, is misschien niet zo zorgwekkend als de mensen die het land besturen volkomen betrouwbaar en eerlijk zijn; maar dat is nooit het geval geweest. Macht corrumpeert, en in dit scenario zou de regering alle macht in handen hebben. Amerikaanse burgers, zowel transhumanisten als niet-transhumanisten, zouden de regering moeten vertrouwen om de technologie op verantwoorde wijze te gebruiken, maar velen, waaronder ikzelf, zouden niet enthousiast of optimistisch zijn over dat idee. Wat als zij besluiten om het alleen voor zichzelf te houden? Wat als ze besluiten de weg in te slaan van eugenetica en menselijke en/of transhumane experimenten? Als een transhumanist niet wordt beschermd door de Bill of Rights, wat zou de regering er dan van weerhouden om mensen die zij tot transhumanisten heeft gemaakt, te testen en erop te experimenteren? Wat zou kunnen beginnen als een onschuldige medische proef zou gemakkelijk kunnen uitdraaien op een gruwelijke en martelende nachtmerrie.

Stel je voor dat er een vrijwillige medische proef was die een geldelijke beloning bood voor mensen die eraan deelnamen. Stel je voor dat het gaat om het testen van een geneesmiddel tegen verkoudheid door genen te bewerken. De medici besmetten je met een verkoudheid en gebruiken dan een proces van genetische manipulatie om je te genezen. Maar wat als dit, volgens de normen en het begrip van de cultuur, nu betekent dat je niet langer als mens of Homo sapiens wordt beschouwd, maar nu als Homo superieur wordt beschouwd, apart van de mensheid? Nu bevind je je in een situatie waarin je niet beschermd wordt door enige vorm van menselijke basisrechten. U bent nu eigendom van de regering, die u gebruikt zoals zij wil. Zou u de regering genoeg vertrouwen om te denken dat er goed voor u gezorgd zal worden? Ik in ieder geval niet.

Beide benaderingen, of ze nu meer kapitalistisch of socialistisch zijn, bieden een aantal zeer problematische potentiële uitkomsten die moeten worden overwogen voordat men zich halsoverkop in de transhumanistische agenda stort. Sommige van deze technologieën zijn al beschikbaar, maar tot nu toe zijn er binnen onze cultuur geen wettelijke normen of morele richtlijnen opgesteld om de rest van de bevolking of zelfs de transhumanisten zelf te beschermen. Ik, net als ieder ander rationeel mens, wil niet dat iemand kwaad wordt aangedaan, transhumanist of niet.

Herstel vs. Verheerlijking

De vraag aan de scepticus van transhumanistische ideeën, vooral aan degenen die christen zijn, is deze: Waar ligt de grens? Waar dwaalt de menselijke biologische verbetering af van aanvaardbaar naar onaanvaardbaar? We hebben vandaag de dag een overvloed aan technologieën en medische vooruitgang die ziekten en kwalen door middel van technologie kunnen genezen. Zou iemand met een protheseheup beschouwd worden als een transhumanist? Hoe zit het met degenen die ooglaseren? Wat als kanker zou kunnen worden genezen door genetische manipulatie, waar momenteel onderzoek naar wordt gedaan? Wat als een mens genetisch zou kunnen worden bewerkt om volledig resistent te worden tegen alle ziekten? Waar ligt de grens?

Er zijn door de jaren heen veel verschillende antwoorden gegeven, en het lijkt erop dat er geen algemene consensus is bereikt. Daarom kan ik alleen voor mezelf spreken in een poging om een antwoord te geven. Mijn persoonlijke overtuiging is dat het neerkomt op het verschil tussen herstel en verheerlijking. Herstelt de medische behandeling wat er ooit was, of wordt het verheerlijkt tot iets dat zogenaamd beter is? Is de heupprothese een poging om het gebruik van iemands heup te herstellen, of is het een poging om de botten zodanig te verbeteren dat ze niet meer kunnen breken of slijten? Herstelt een ooglaserbehandeling een normaal, menselijk gezichtsvermogen, of geeft het iemand een vermogen dat voor mensen onnatuurlijk is, zoals nachtzicht of infrarood zicht? Wordt de persoon hersteld tot een normaal menselijk vermogen of wordt de persoon verheerlijkt tot een bovenmenselijk vermogen?

Dat is waar voor mij de grens valt. De grens ligt op het punt waar iemand niet langer als mens kan worden beschouwd omdat hij of zij zich tot iets anders heeft ontwikkeld, als een Homo superieur. Als christen zou ik persoonlijk moeite hebben om iets te accepteren dat in de buurt komt van een verandering van mijzelf van mens in iets anders. Ik zou dat beschouwen als het opgeven van mijn beloofde erfenis van verheerlijking door God in het komende leven voor een inferieure menselijke en technologische verheerlijking in dit leven.

Op een dag zullen we allemaal voor God moeten staan. Zelfs als onsterfelijkheid mogelijk zou zijn met technologische middelen, verandert dat niets aan dit feit: de dood zal nog steeds intreden. Uiteindelijk zal onze zon opbranden. Onze planeet zal onbewoonbaar worden. Zelfs als we een andere planeet vinden, zal het universum zelf uiteindelijk tot een einde komen. Door de exponentiële expansie van het heelal zal er een dag komen waarop alles te ver weg zal zijn van al het andere om nog een gunstig effect te hebben. Sterren zullen niet langer in staat zijn planeten op te warmen. Gravitationele banen zullen tot het verleden behoren. Het heelal zelf zal sterven. In het geval dat het universum eerder dan dat eindigt in een massale Higgs Field Doomsday gebeurtenis, zal zelfs de tijd zelf zijn beloop hebben. Wat er ook gebeurt, we kunnen niet eeuwig aan entropie ontsnappen.

Transhumanisme is op zijn best een tijdbom. Ongeacht het niveau en de verfijning van de technologie, niets kan echt eeuwig leven in dit leven. Het volgende leven zal voor ieder van ons komen. Ik denk dat het verstandig is om dit feit nu te erkennen en dienovereenkomstig te plannen. We zullen veel langer aan de andere kant van de dood zijn dan we ooit aan deze kant zouden kunnen zijn. Ik heb misschien het geluk tachtig of negentig jaar te leven, maar na de dood zal ik aan de andere kant zijn tot het einde der tijden en verder. Mijn zorg is niet om correct om te gaan met de technologie die een onvolmaakt, gebrekkig, menselijk ras kan voortbrengen. Mijn voornaamste zorg is om het goed te maken met de Schepper van de mensheid, het universum, en de tijd zelf, want alleen Hij kan mij werkelijk redden.

Het goede nieuws is dat Hij een weg heeft voorzien voor redding en gegarandeerde verheerlijking. Er is geen overheidssteun voor nodig, geen particuliere bedrijven, en er hoeft niet gewacht te worden op de ontwikkeling van geavanceerde technologie. Het is op dit moment beschikbaar voor ieder mens op aarde. En nog beter, de God die redt wil jou wanhopig vandaag dit geschenk geven door Zijn Zoon, en Hij wacht alleen maar op jou om het aan te nemen. Hij wil dit zelfs zo graag, dat Hij er Zijn leven voor gaf. Het kost je niets; de prijs is al betaald. Om je werkelijk voor te bereiden op de toekomst, vraag Jezus Christus vandaag nog in je leven en begin in Hem te geloven en Hem te volgen.[vii] Doe dit, en Jezus garandeert wat transhumanisme nooit kan bieden: U zult werkelijk en eeuwig gered worden.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

VOLGENDE: AI en het beeld van het Beest

Eindnoten:

[i] (https://www.globalresearch.ca/transhumanism-genetic-manipulation-and-the-age-of-human-destruction-towards-the-end-of-homo-sapiens/5373858).

[ii] (http://www.dictionary.com/browse/genocide).

[iii] www.ZoltanIstvan.com.

[iv] (https://www.salon.com/2016/02/19/now_this_is_an_outsider_candidate_zoltan_istvan_a_ transhumanist_running_for_president_is_promoting_the_facilitation_of_immortality/).

[v] (http://www.ibtimes.co.uk/zoltan-istvan-immortality-bus-delivers-transhumanist-bill-rights-us-capitol-1534388).

[vi] (https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2017/crispr-immunotherapy).

[vii] (https://bible.org/article/gods-plan-salvation).

Bron: THE HYBRID AGE (PART 23): Transhumanism As Directed Evolution From Homo sapiens To SOMETHING ELSE » SkyWatchTV