www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET HYBRIDE TIJDPERK (DEEL 16): De transhumanistische "wetenschappelijke dictatuur," gemanipuleerde plagen, en de waarheid achter een ontvolkingsplan

27 maart 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41

Wat de meeste mensen zich niet realiseren is dat Aldous Huxley's "wetenschappelijke dictatuur" gebaseerd is op het gebruik van gedachtenbeheersing om de massa's te overheersen zonder dat zij zich daarvan bewust zijn, en om hen te programmeren om van hun slavernij te houden. Wereldwijd leven we onder het zachte totalitarisme van het humanisme en in toenemende mate onder een "wetenschappelijke dictatuur" waarin de globalistische elite heimelijk regeert.

Het doel van de kunstmatig gecreëerde tegencultuur was het christendom neer te halen, het huwelijk, traditionele morele waarden, nationalisme, patriottisme en het kapitalisme, die allemaal in de weg stonden van het vestigen van een één-wereld socialistische staat. Het is geen toeval dat Aldous Huxley in 1936 naar Los Angeles verhuisde om het gebruik van de drug mescaline onder de Hollywood elite te promoten. Huxley was een belangrijke "veranderingsagent" die naar Amerika kwam om het gebruik van LSD te verspreiden en massacontrole te veranderen.

Zbigniew Brzezinski, één van de machtigste leden van de globalistische elite die zich tot aan zijn dood enkele jaren geleden voordeed als een meelevende humanist, schetste al in 1971 duidelijk het plan van de elite voor de mensheid.

"Het technetronische tijdperk houdt de geleidelijke verschijning in van een meer gecontroleerde samenleving," schreef Brzeziński in zijn boek, Between Two Ages: Amerika's rol in het Technetronisch Tijdperk. "Een dergelijke samenleving zal worden gedomineerd door een elite, die zich niet laat weerhouden door traditionele waarden. Spoedig zal het mogelijk zijn om bijna continu toezicht te houden op elke burger en complete bestanden bij te houden met zelfs de meest persoonlijke informatie over de burger. Deze bestanden zullen onmiddellijk kunnen worden opgevraagd door de autoriteiten."

Tenslotte herinnert Brzezinski de elite eraan dat deze zelfde technologie hen in staat stelt de maatschappij te heroriënteren en te controleren op manieren die nooit eerder voor mogelijk werden gehouden, waardoor de elite in staat zal zijn de massa's te regeren door middel van een wereldwijde "wetenschappelijke dictatuur". Hier zien we hoe de utopische visie van het humanisme, of het creëren van een door de mens gemaakt paradijs op aarde, altijd een dynamiek creëert waarin het doel de middelen heiligt.

"Het potentieel om de massa's te controleren is nog nooit zo groot geweest, nu de wetenschap de macht ontketent van genetica, biometrie, bewaking, en nieuwe vormen van moderne eugenetica (transhumanisme); uitgevoerd door een wetenschappelijke elite die is uitgerust met systemen van psycho-sociale controle (het gebruik van psychologie bij het controleren van de massa's)," schreef Brzezinski.

Onder de verschillende monsters die openlijk roepen om een "wetenschappelijke dictatuur" was Dr. Jose Delgado, de directeur van neuropsychiatrie aan de Yale Medical School die experimenteerde op mensen en voorstander was van "mind control". "We hebben een programma van psychochirurgie nodig voor politieke controle van onze samenleving," zei Delgado. "Het doel is fysieke controle van het verstand. Iedereen die afwijkt van de gegeven norm kan chirurgisch worden verminkt.... Het individu kan denken dat de belangrijkste realiteit zijn eigen bestaan is, maar dit is slechts zijn persoonlijke gezichtspunt. Dit mist historisch perspectief. De mens heeft niet het recht om zijn eigen geest te ontwikkelen. Dit soort liberale oriëntatie heeft grote aantrekkingskracht. We moeten het brein elektronisch controleren. Op een dag zullen legers en generaals worden bestuurd door elektrische stimulatie van de hersenen."[i]

Dr. Delgado, zowel humanist als transhumanist, gelooft dat hij als lid van de wetenschappelijke elite de massa's moet dwingen zich te onderwerpen aan psychochirurgie voor de politieke overheersing van een samenleving. Dr. Delgado heeft nog meer uitspraken gedaan zoals die hierboven, plus dat hij een leven lang bezig is geweest met het ontwikkelen van de technologie om het te doen.

WAAROM WORDT "DE ONTHULLING" ZO BELANGRIJK GEACHT DAT MEER DAN 2 DOZIJN INTERNATIONAAL ERKENDE EXPERTS BIJEENKOMEN OM ONTWIKKELINGEN TE ONTHULLEN DIE VERBONDEN ZIJN MET DE EINDTIJD!?

Maar lees het gloedvolle "Tribute to Jose Delgado, Legendary and Slightly Scary Pioneer of Mind Control" artikel in het Scientific American magazine, dat zorgvuldig de volledige waarheid over een menselijk monster weglaat. Dat Scientific American dit schrijft is te vergelijken met een eerbetoon aan Hitler en al die nazi-wetenschappers die experimenteerden op slachtoffers van concentratiekampen. Dit is een voorbeeld van de irrationaliteit van het humanisme en het transhumanisme - dat onuitsprekelijke daden tegen de mensheid op de een of andere manier worden gerechtvaardigd in de naam van de wetenschap.

"Jose Manuel Rodriguez Delgado, ooit een van 's werelds meest geprezen wetenschappers, is een stadslegende geworden, wiens carrière gehuld is in verkeerde informatie," schreef John Hogan in Scientific American. "Delgado was pionier in de meest verontrustende technologie, de hersenchip, die de geest manipuleert door neuraal weefsel elektrisch te stimuleren met geïmplanteerde elektroden."[ii]

Scientific American schrijft een eerbetoon aan een van de meest anti-menselijke en kwaadaardige neurowetenschappers die alles wat hij deed rechtvaardigde in naam van een psycho-beschaafde samenleving. De publicatie beweert dat de kritiek op Delgado gebaseerd is op een samenzweringstheorie, dus moeten we aannemen dat Scientific American de wetenschappelijke methode verwierp door de talrijke gedocumenteerde citaten van Delgado te verwerpen?

Een Clockwork Orange wereld

De "wetenschappelijke dictatuur" die overal om ons heen in een stroomversnelling raakt, begon pas echt op gang te komen tijdens de tegencultuur van de vroege jaren zeventig, toen onze overtuigingen, cultuur en waarden een radicaal social engineering-proces ondergingen. Zeer weinig denkers in die tijd realiseerden zich dit en waren bereid zich erover uit te spreken. De grote filmmaker Stanley Kubrick deed dat wel met zijn films als A Clockwork Orange, The Shining, en Eyes Wide Shut.

In zijn boek uit 1928, Propaganda, schreef Edward Bernays, de vader van de moderne reclame en public relations:

Als we de mechanismen en motieven van de groepsgeest begrijpen, is het nu mogelijk om de massa's te controleren en te regeren volgens onze wil (de wetenschappelijke elite) zonder dat ze het weten. Degenen die dit onzichtbare mechanisme van de samenleving manipuleren vormen een onzichtbare regering die de ware heersende macht is van ons land.... In bijna elke handeling van ons dagelijks leven, of het nu in de politiek is of in het zakenleven, in ons sociaal gedrag of in ons ethisch denken, worden we gedomineerd door een relatief klein aantal personen...die de mentale processen en sociale patronen van de massa's begrijpen. Zij zijn het die aan de touwtjes trekken die de publieke geest controleren.

De filosofie die dit alles mogelijk heeft gemaakt is het humanisme en het transhumanisme, met het geloof dat een genetisch superieure elite het Darwinistische recht heeft om wetenschap en technologie te gebruiken om de massa's te beheersen en tot slaaf te maken.

Daarnaast is het humanistische geloof dat het mogelijk is om het paradijs, de hemel op aarde, of een utopie te scheppen door middel van wetenschap en technologie de basis van deze filosofie.

Het tijdperk van de Verlichting en het tijdperk van de Rede begon met Sir Francis Bacon's Novum Organum in 1620 en eindigde met de Franse Revolutie in 1789. Vroege filosofen zoals Immanuel Kant (1724-1804), die oorspronkelijk de Verlichting propageerde, bekritiseerden haar uiteindelijk omdat zij was bezweken onder de irrationele Romantiek van filosofen als Jacques Rousseau, die een vroege vorm was van New Age mysticisme, een beetje zoals dat van de "hippie" tegencultuurbeweging van de jaren '60 die een product was van social engineering.

Gelijktijdig met de wetenschappelijke revolutie die door Aldous Huxley, Dr. Gregory Bateson en anderen werd gelanceerd, verzamelden de Macy Conferenties in Manhattan een consortium van neurologische wetenschappers, mind-control deskundigen van inlichtingendiensten, de komst van de cybernetica, het werk van Jon von Neumann, B.F. Skinner en B.F. Skinner's Walden Two, die het programmeren van de mens en de massa als een computer door middel van "gedragsmodificatie" propageerde.

Isaac Asimov, auteur van de science-fiction serie I, Robot, R. Buckminster Fuller, uitvinder van de Geodesic Dome, en anderen die als "goden" fungeerden, hebben de evolutie van de mens en zijn bestemming gestuurd via transhumanisme, de Singulariteit, androïden, kunstmatige intelligentie, en wat H. G. Wells in zijn boek met die naam het Wereldbrein noemde, of de "korfgeest". Deze kwantumsprong in de samenleving vond plaats in Amerika toen de Verenigde Staten in het geheim duizenden nazi-raket-, genetische-, en mind-control wetenschappers importeerden als onderdeel van Operatie Paperclip.

Aldous Huxley, Dr. Gregory Bateson, en anderen introduceerden het idee van de "wetenschappelijke dictatuur" rechtstreeks uit Huxley's Brave New World, waar een toekomstige totalitaire staat de massa's regeert door middel van een genetisch gekweekte "wetenschappelijke dictatuur" die psychedelische drugs gebruikt zodat de bevolking niet weet dat hun gedachten geprogrammeerd zijn, dat ze zelfs in zo'n dictatuur leven, of dat ze geprogrammeerd zijn om van hun slavernij te houden.

Dr. Thomas Horn en Jimmy Evans Verklaren De Grootste Bedreiging Die Transhumanisme Vormt Voor De Mensheid Op Daystar

Wereldwijd politiek ontwaken

Brzezinski merkte terecht op dat als gevolg van het internet, sociale media, en aanverwante technologieën, een wereldwijde intellectuele en spirituele revolutie met zo'n snelheid groeit dat er nu een massaal ontwaken plaatsvindt over wat er aan de hand is. In 2009 publiceerde Brzezinski een artikel en gaf hij een toespraak in het in Londen gevestigde Chatham House, of het Royal Institute of International Affairs, waarvan het zusterinstituut de Council on Foreign Relations in de Verenigde Staten is.

"Voor de eerste keer in de geschiedenis is bijna de gehele mensheid politiek geactiveerd, politiek bewust en politiek interactief," zei Brzezinski. "Het is, in essentie, dit massale 'wereldwijde politieke ontwaken' dat de ernstigste en grootste uitdaging vormt voor de georganiseerde machten van de globalisering en de wereldwijde politieke economie: natie-staten, multinationale ondernemingen en banken, centrale banken, internationale organisaties, militairen, inlichtingendiensten, media en academische instellingen - de Transnationale Kapitalistische Klasse (TCC), of 'Superklasse'."

Brzezinski bleef praten over de globalistische elite, of de "Superklasse," en hun plannen voor een "wereldwijde politieke economie," maar verklaarde dat deze wordt bedreigd door mensen die het internet en de sociale media gebruiken en zich bewust worden van wat er gebeurt. Merk opnieuw op dat Brzezinski publiekelijk onthulde dat de globalistische elite hun "wetenschappelijke dictatuur" reeds hebben geïmplementeerd en dat zij volledig van plan zijn om over de aarde te heersen, waarbij zij de massa's tot hun slaven maken en alle rijkdom en technologie oppotten, inclusief transhumanistische technologie.

Ondanks de eindeloze retoriek van de humanisten en de transhumanistische elite over humanistische ethiek, mededogen, zorgzaamheid en wetenschap voor de verbetering van de mensheid, onthullen de gedocumenteerde geschriften en daden van veel humanisten en de meest invloedrijke leiders dat zij zullen blijven opereren vanuit het Darwinistische geloof in "macht maakt het correct."

Hieronder staan de woorden van humanist Bertrand Russell, zoals geciteerd uit zijn boek uit 1985, The Impact of Science on Society. Merk op dat hij openlijk stelt dat "werkelijk hooggestemde mensen onverschillig staan tegenover lijden, vooral het lijden van anderen." Wat Russell bedoelt is dat voor hemzelf en andere leden van de genetisch superieure elite, de gewone man wordt gezien als een mier.

Op dit moment neemt de wereldbevolking toe.... Oorlog heeft tot nu toe geen groot effect gehad op deze toename. Ik beweer niet dat geboortebeperking de enige manier is om te voorkomen dat de bevolking toeneemt. Er zijn er nog meer.... Als eens in elke generatie een Zwarte Dood over de wereld verspreid kon worden, konden de overlevenden zich vrijelijk voortplanten zonder de wereld te vol maken...de stand van zaken zou misschien wat onaangenaam zijn, maar wat maakt het uit? Echte hooggestemde mensen zijn onverschillig voor lijden, vooral dat van anderen.

Russell pleit niet voor het gebruik van transhumanistische technologie om ziekten te genezen, het leven te verlengen, of een paradijs op aarde te scheppen voor de massa's. Hij en andere leden van de elite zijn van plan om "de kudde af te maken" en alle "nutteloze eters" te doden door middel van door de mens veroorzaakte plagen die in laboratoria zijn ontwikkeld en via vaccins worden verspreid.

Een breed scala van medische wetenschappen en technologieën maakt gebruik van transhumanistische technologieën en genetische manipulatie. Maar het doel ervan is om de levensduur te verkorten, mensen eerder te laten sterven en hen wetenschappelijk dommer te maken op de manier die Aldous Huxley voorspelde in Brave New World.

Rationeel humanisme

Opgemerkt moet worden dat, beginnend met het tijdperk van de Verlichting en de Renaissance, en later gevoed door de ideeën van prominente humanisten als Julian Huxley, Aldous Huxley, H.G. Wells en Bertrand Russell, deze wereldwijde "wetenschappelijke dictatuur" rechtstreeks voortvloeit uit wat humanisten "rationeel humanisme" noemen en de zelfingenomen aanspraak van de elites op genetische superioriteit.

Prominente humanistische leiders als Julian Huxley, Aldous Huxley, H.G. Wells, Brzezinski en anderen hebben openlijk geschreven over hun genetische en Darwinistische recht om wreedheid, brute kracht, marteling, pijn en massale dood te gebruiken om hun doelen te bereiken. Russell schreef, net als de Huxleys en anderen die betrokken waren bij de "wetenschappelijke dictatuur", openlijk over hun plannen. Toen Russell schreef: "Echte hoogstaande mensen zijn onverschillig voor lijden, vooral dat van anderen," zei hij duidelijk dat de elite boven zaken als de traditionele bijbelse moraal staat, en dat zij als genetisch superieure wezens het evolutionaire recht hebben om alle noties van goed en kwaad terzijde te schuiven. Veel andere leden van de elite hebben hetzelfde gezegd.

De hoeveelheid literair bewijs is overweldigend en bewijst dat een aanzienlijk groot percentage van de elite, waaronder schrijvers, wetenschappers, kunstenaars, politici, internationale bankiers, en anderen, oproepen tot hun recht om de mensheid tot slaaf te maken en te doden. Nogmaals, let op Brzezinski's woorden: "Het technotronische tijdperk impliceert de geleidelijke verschijning van een meer gecontroleerde samenleving. Zo'n samenleving zou worden gedomineerd door een elite, die zich niet laat weerhouden door traditionele waarden."

Zoals vele elites geloven Russell, Brzezinski en anderen niet in de traditionele joods-christelijke morele waarden van goed en kwaad, en zij zijn niet van plan zich door deze waarden te laten beteugelen. Zij verwerpen bijbelse waarden zoals "heb uw naaste lief als uzelf" en kiezen voor humanistische waarden die zijn afgeleid van de Darwinistische evolutie waarbij de "macht gelijk heeft".

In de kern waren het deze Darwinistische overtuigingen die aan de basis lagen van Hitler en het Derde Rijk. Hitler en zijn topmensen geloofden dat zij deel uitmaakten van een meesterras van genetisch superieure wezens, en als zodanig hadden zij er geen probleem mee om meer dan acht miljoen mensen in de concentratiekampen te doden, waaronder Joden, omdat zij geloofden dat zij genetisch inferieur waren. Bovendien gebruikten de Nazi-wetenschappers eugenetica om genetisch een meesterras te kweken, wat een transhumanistisch concept is.

Irrationeel humanisme en transhumanisme

Er bestaat een duidelijk conflict tussen het mededogen, de mensenrechten, de menselijke waardigheid en de menselijke vrijheden die in de Humanistische Manifesten I, II en III staan, en de realiteit van alle op humanisme gebaseerde revoluties, beginnend met de Franse Revolutie.

Een van de hoofddoelen van het humanisme en het transhumanisme is het scheppen van een utopie of een transhumanistische hemel op aarde met behulp van wetenschap en technologie. Deze zelfde humanistische beloften weerklinken in transhumanistische geschriften, zoals Nick Bostrom's "The Transhumanist Declaration."

In dit document roept Bostrom op tot het gebruik van wetenschap en technologie om "onvrijwillig lijden te beëindigen," "het behoud van leven en gezondheid," "de verlichting van ernstig menselijk lijden," "beleidsvorming zou moeten worden geleid door een verantwoordelijke en inclusieve morele visie...met respect voor autonomie, individuele rechten...waardigheid van alle mensen over de hele wereld...morele verantwoordelijkheden tegenover generaties die in de toekomst zullen bestaan." Bostrom pleit vervolgens voor het welzijn van alle levensvormen, inclusief de mens en het bevoordelen van persoonlijke keuze.

Deze doelen van het transhumanisme zijn prijzenswaardig, maar er is hier sprake van een grote discrepantie, omdat de vroegere en huidige leiders van het humanisme en transhumanisme vaak dezelfde zeer machtige mensen zijn die oproepen tot een totaal gecontroleerde totalitaire staat waar deze wetenschappen en technologieën zullen worden gebruikt om het leven van miljarden mensen te doden, tot slaaf te maken en te domineren met onuitsprekelijke wreedheid.

Lees de woorden van Julian Huxley nog eens, die als eerste de term "transhumanisme" gebruikte. Lees over de transhumanistische dictatuur waartoe Aldous Huxley opriep in Brave New World, dat niet werd geschreven als een waarschuwing, maar als een toekomstvisie voor de wereld. Denk ook aan Bertrand Russells doelstellingen voor de Nieuwe Wereldorde en Brzezinski's donderende stem die oproept tot het gebruik van wetenschap en technologie om de massa's te overheersen en te controleren als onmenselijke slaven.

De werkelijkheid is dat, op een persoonlijk niveau, humanisten en transhumanisten vaak de meest ethische, liefdevolle, zorgzame en medelevende mensen zijn die ik ben tegengekomen. Mijn moeder is een sterke humanist en veel van haar humanistische vrienden hebben meer integriteit en zetten veel meer liefde in daden dan veel evangelische en fundamentalistische mensen die ik heb ontmoet. De realiteit is dat zowel humanisten als evangelische christenen niet oppervlakkig of als een geheel kunnen worden beoordeeld.

Miljoenen evangelische en fundamentalistische christenen zijn ook echt liefdevol, meelevend, integer en leven volgens een hogere morele code. Het is duidelijk dat humanisten en christenen op veel gebieden sterk van mening verschillen over wat ware moraliteit inhoudt, maar ik heb het over de gebieden waarop christenen en humanisten raakvlakken hebben.

Bertrand Russell, een atheïst en humanist, baseerde zijn afwijzing van het christendom op de hypocrisie van de christenen, maar dat argument gaat twee kanten op, omdat grote aantallen humanisten lippendienst bewijzen aan zaken als sociale rechtvaardigheid, medeleven met mensen die pijn lijden en het milieu.

Maar op een fundamenteel niveau zijn humanisme en transhumanisme gebouwd op het fundament van Darwin's evolutietheorie, waarin "macht gelijk heeft" en alleen de sterkste overleeft. Dit impliceert dat zaken als macht, intelligentie, wetenschap, technologie en genetische superioriteit een onvermijdelijk klassesysteem, of kaste-systeem, creëren, waar Huxley over schreef in Brave New World.

Het christendom daarentegen is gebaseerd op de realiteit van een oneindige, persoonlijke, levende God van het heelal die de mensheid een Verlosser heeft gezonden, namelijk Jezus Christus.

De bijbelse God is een God van liefde, en Jezus Christus stierf aan een kruis in de echte ruimte, tijd en geschiedenis om de doodskracht, of zonde, te verwijderen van iedereen die ervoor kiest om in Jezus Christus te geloven en geloof te hebben in wat Hij deed.

Humanisten doen de Bijbel en het verslag van Christus af als niets meer dan een sprookje zonder wetenschappelijk of empirisch bewijs om het te ondersteunen. Maar er is een grote hoeveelheid gedocumenteerd historisch bewijs en wetenschappelijk empirisch bewijs om dergelijke beweringen te ondersteunen, waaronder archeologisch bewijs, talrijke vervulde profetieën in de geschiedenis, en meervoudige ooggetuigenverslagen van de wederopstanding van Jezus Christus die in elke rechtszaal in Engeland stand zouden houden.

VOLGENDE: Een gebrek aan wetenschappelijk bewijs om de beweringen van het humanisme te ondersteunen

Eindnoten:

[i] Congressional Record, vol. 118, No. 26 (1974).

[ii] John Horgan, “Tribute to Jose Delgado, Legendary and Slightly Scary Pioneer of Mind Control,” Scientific American , September 25, 2017, (https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/tribute-to-jose-delgado-legendary-and-slightly-scary-pioneer-of-mind-control).

Bron: THE HYBRID AGE (PART 16): The Transhumanist “Scientific Dictatorship," Engineered Plagues, And The Truth Behind A Depopulation Scheme » SkyWatchTV