www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET HYBRIDE TIJDPERK (DEEL 11): Wat het milieu altijd zal zijn

15 maart 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41

We hebben in deze korte inleiding van de serie gekeken naar wat 'Het Milieu' niet is, door een paar van O'Donnell's onevenwichtige behandelingen af te breken. Maar nu we overgaan tot argumenten die geschreven zijn door echte leden van Het Milieu, wil ik voor eens en altijd een dynamisch aspect noemen van wat Het Milieu is... en wat het altijd zal zijn.

Wij - gelovigen en niet-gelovigen - moeten nu meer dan ooit de feiten kennen over de sprongen van het transhumanisme in het huidige tijdperk: de veelbelovende aspecten van het verbeteren van de kwaliteit van het menselijk leven aan de "pro"-kant, evenals de verontrustende mogelijkheid van het voor altijd negatief veranderen van de kwaliteit van het menselijk leven als de "tegens" die niet kunnen worden teruggedraaid.

Telkens wanneer het water van wetenschappelijke ontdekkingen te helder, te verfrissend, te mooi lijkt om waar te zijn, hebben we mensen nodig die bereid zijn om onder het glinsterende oppervlak te kijken om te ontdekken welke roofdieren er op de loer liggen net voorbij van wat we kunnen zien - of net voorbij van wat bepaalde mannen in laboratoriumjassen ons vertellen dat er is. (In veel gevallen is het de nabijgelegen en geleerde man in de labjas zelf die op de "rode alarmknop" drukt; ik denk hierbij aan de kunstmatige-intelligentie-expert Hugo de Garis - een beroemd onderzoeker op het gebied van "evolueerbare hardware" en auteur van The Artilect War).

We hebben "De Milieus" nodig die wetenschap en technologie met voorzichtigheid en terughoudendheid benaderen - ongeacht de "samenzweerderige" etiketten die deze individuen of groepen van de tegenpartij krijgen opgeplakt. Zonder hen en het besef achteraf dat zij opwekken, is het roofdier uiteindelijk verzekerd van zijn feestmaal, en worden wij de verslondenen.

Ik ben net zo blij als een schooljongen op het schoolplein tijdens de pauze om aan deze behoefte te voldoen. Mijn medewerkers zijn klaar voor de uitdaging. Het woord "milieu" als zelfstandig naamwoord impliceert een omgeving, een centrale ontmoetingsplaats, of een samenkomen. Maar O'Donnell heeft, door dit eenvoudige woord te gebruiken als bedrijfsidentificatie voor mijzelf en degenen die in dezelfde branche werkzaam zijn, geholpen ons nog meer te verenigen... en nu hebben we een naam. Wat één man zou hebben bedoeld als een generiek label voor een minderheid van samenzweerders die elkaar vleien over een "nu-verdwenen" website is uitgegroeid tot een eerbetoon aan onze lijn van werken. Een eerbetoon. Individueel is ieder van ons slechts een minderheidsstem, en hoe hard we ook schreeuwen in de wildernis, een stem kan slechts zo ver reizen. Samen vormen we Het Milieu, een collectieve kracht. En wezullen altijd alle moderne ontwikkelingen aanvechten die een potentiële bedreiging vormen voor dit huidige leven, onze toekomst, en onze eeuwige zielen.

Dank u, meneer O'Donnell, voor deze prachtige kans om de wereld nu erbij te betrekken als de leiders van het Transhumanistisch Verzet! Dank u voor het noemen van ieder van ons bij naam, de groep in uw krant bestaat uit: Thomas en Nita Horn, Rabbi Jonathan Cahn, Chuck Missler, Michael Bennett, Gary Stearman, Sharon en Derek Gilbert, Douglas Hamp, Cris Putnam, Stephen Quayle, Michael Lake, John McTernan, Noah Hutchings, Donna Howell, Larry Spargimino, Douglas Krieger, Douglas Woodward, Paul McGuire, Fred DeRuvo, Carl Teichrib, Gary Bates, Russ Dizdar, Michael Hoggard, Terry James, Terry Cook, en Frederick Meekins, onder anderen, van wie velen zullen delen in de hoofdstukken van dit werk.

Machines van liefdevolle genade (VAN MILIEU-LID CARL TEICHRIB)

"Heb je de robot gezien?" vroeg ik aan de portier toen we elkaar passeerden in de schemerig verlichte gang van het Empire Hotel in New York City.

Hij stopte en wierp me een nieuwsgierige blik toe. "Waar heb je het over?"

"Je liep vlak langs een robot," zei ik nuchter, terwijl ik naar een wachtend groepje mensen wees dat vijf deuren verder stond. "Hij is degene die zit."

De portier draaide zich om en keek naar een Aziatische man die op een karretje zat.

"Dat is geen mens," benadrukte ik. "Het is een zeer geavanceerde robotkop op een namaaklichaam."

De man staarde, en staarde nog wat meer. "Nee... dat is een mens." Hij klonk minder overtuigd van wat hij geloofde dan van wat hij zag. "Hij moet gehandicapt zijn, daarom zit hij in het wagentje."

"Doe jezelf een plezier. Loop erheen en kijk goed. Je zult zien dat het helemaal geen persoon is."

Ik wees op een persoon in de groep die er identiek uitzag als degene die zat en legde uit dat de man die stond Hiroshi Ishiguro was, een Japanse uitvinder van robotica, en dat het "hoofd" zijn creatie was - een robotdubbelganger of gemenoïde die draait op geavanceerde software en automatisch reageert op zijn veranderende omgeving. De portier flapte eruit: "Dat kan niet waar zijn!"

"Loop gewoon even langs om te kijken," verzekerde ik hem. "Het is niet wat je denkt."

Teruglopend door de gang, slenterde mijn sceptische vriend langs de groep, de persoon in kwestie waakzaam onderzoekend. Spoedig stond hij stil, op slechts een paar meter afstand, nauwlettend turend naar de levensechte figuur. En het staarde terug naar hem.

Op een steenworp afstand van de plaats waar deze ongewone interactie plaatsvond, vond een buitengewone bijeenkomst plaats. Twee dagen lang, half juni 2013, was het Lincoln Center in New York City de thuisbasis van het Global Future 2045 International Congress (GF2045), een synthese van mens en machine, geest en materie, oosterse spiritualiteit en westers secularisme. Onder de prestigieuze persoonlijkheden bevonden zich James Martin, de tech-ondernemer en de grootste weldoener van Oxford in zijn negenhonderdjarige geschiedenis; Peter Diamandis, de bedenker van de XPRIZE en medeoprichter van de Singularity University; Ray Kurzweil, de befaamde ingenieur-directeur van Google; en Martine Rothblatt, de ontwikkelaar van SiriusXM Radio. De gevierde pionier op het gebied van kunstmatige intelligentie, Marvin Minsky,sprak de enthousiaste menigte toe via een videofeed. Dmitry Itskov, de Russische mediamagnaat die aan de wieg stond van het 2045 Initiative - de organiserende entiteit achter de bijeenkomst - stond zowel op als naast het podium in de schijnwerpers. Neurowetenschappers en bewustzijnstheoretici, ontwikkelaars van robots, posthumane denkers en religieuze leiders waren bijeengekomen om de grenzen van de toekomstige menselijke evolutie te verkennen.

In tegenstelling tot wereldwijde evenementen die ik eerder had bijgewoond, werd mijn toegang tot de GF2045 mogelijk gemaakt door een mediapas. Magnum Veritas Productions, een documentaire filmbedrijf, had me aan boord gehaald als adviseur en interviewer. Onze tijd op het congres was daarom verdeeld tussen het evenement zelf, persconferenties en het afnemen van face-to-face interviews in het Empire Hotel.

Het was een meeslepende en interactieve ervaring met enkele van de leidende geesten in de transhumanistische beweging.

Maar wat is transhumanisme?

WAAROM WORDT "DE ONTHULLING" ZO BELANGRIJK GEACHT DAT MEER DAN 2 DOZIJN INTERNATIONAAL ERKENDE DESKUNDIGEN BIJEENKOMEN OM ONTWIKKELINGEN TE ONTHULLEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE EINDTIJD!?

Trans-wat?

Een oude maar accurate definitie kan gevonden worden in de 1883 editie van The Imperial Dictionary of the English Language: "Transhuman (trans-hu'man), a. Voorbij of meer dan menselijk."[i] Een hedendaagse beschrijving zou als volgt kunnen klinken: Transhumanisme is de opzettelijke evolutie van de mensheid door middel van wetenschap en technologie.

Lincoln Canon, toenmalig voorzitter van de Mormon Transhumanist Association, gaf in 2013 deze definitie: "Transhumanisme is het ethisch gebruik van technologie om onze vermogens uit te breiden van het menselijke naar het posthumane."[ii]

Transhumanisme is dus een omschakeling, een opstap, maar niet het eindstadium; het is een overgang naar een posthumaan potentieel, dat verder gaat dan wat we momenteel zijn. Het is een toekomstgerichte visie, een visie die wordt gevoed door ongelooflijke wetenschappelijke en technische vooruitgang en de mogelijkheden die zij bieden: het sterk vergroten van cognitieve vermogens, het verbeteren van zintuiglijke input, genetische herstructurering om ziekte en zwakte permanent te elimineren, het vinden van manieren om ons bewustzijn in een niet-corruptief lichaam te verplaatsen, de verlenging van het menselijk leven tot het punt van onsterfelijkheid - en zelfs de herrijzenis van de doden.

Een breed scala van technologieën en theoretische toepassingen werkt als een wortel voor de ezel: Virtuele en augmented reality, brain-computer interfacing en de anticipatie van het uploaden van iemands geest in een kunstmatige drager, alomtegenwoordige aansluiting op het wereldwijde netwerk, cybernetica en chipimplantaten, kunstmatige intelligentie (AI), robotica en zelfreplicerende machines, nanotechnologie, genetische manipulatie, chemische schakelaars voor stemmingscontrole en verscherpt bewustzijn, en cryonics voor degenen die het zich kunnen veroorloven te investeren in een geprojecteerd ontwaken.[iii]

Door gebruik te maken van deze technologieën en hun invloed op individuen en beschaving te voorspellen, wordt het aanbod van perfectie - het smeden van een optimale soort met bijna oneindige mogelijkheden door het werk van onze handen - meer dan alleen maar een verleidelijke droom. Het wordt een geloof.

De andere optie is te blijven zoals we zijn, in onze beperkingen te berusten, een paar decennia te worstelen en te sterven. Dat is onaanvaardbaar.

Zo wordt wetenschap heilbrengend met hoop geplaatst in de speculaties van wat technologie kan brengen. Transhumanisten, zij die deze belofte van techno-futures koesteren, kijken vol verwachting uit naar de Singulariteit - dat hypothetische tijdstip waarop informatie en technologie de mensheid voorbijstreven en ons dwingen volledig te integreren in hanteerbare materie. De singulariteit zal onze beperkingen van vlees en botten doorbreken: Mens, machine en informatie zullen samensmelten in een nieuwe creatie. Posthumaniteit is het verwachte resultaat, onze evolutie voorbij de mens: Übermensch.

Max More, oprichter van het Extropy Institute, een vroege groep die neo-menselijke evolutie bespreekt, gaf deze uitleg tijdens een interview op GF2045:

Transhumanisme kun je zien als, in sommige opzichten, een erfgenaam van de doelstellingen van de Verlichting van fundamentele vooruitgang in de menselijke conditie.... Maar het gaat een stap verder dan het humanistische doel van algemene verbetering van de menselijke conditie door wetenschap en technologie en goede wil, en het realiseert zich dat de mensheid zelf beperkt is. Door onze genetische erfenis zijn er bepaalde beperkingen aan onze levensduur, aan onze gezondheid, aan ons geestelijk welzijn, aan onze cognitieve vermogens. En we realiseren ons dat we dit humanistische doel verder kunnen brengen en dat we de menselijke conditie zelf kunnen veranderen.

We kunnen wetenschap en technologie gebruiken om de oorzaken van veroudering te begrijpen en we kunnen leren om die oorzaken weg te nemen. Het is geen onoplosbaar probleem; het is in feite een technisch probleem, een wetenschappelijk probleem. Er is niets speciaals aan de menselijke levensduur. Het is gewoon een ongeluk; een evolutionair ongeluk.... En waarom zouden we dat accepteren? Dus eigenlijk gaat transhumanisme over het nemen van controle over onze eigen menselijke evolutie, en beslissen hoe lang we willen leven, hoe slim we willen zijn, hoe goed gemoduleerd onze emoties moeten zijn. Het gaat echt over het omdraaien van onze keuzes naar onszelf in plaats van natuurlijke selectie."[iv]

Transhumanisme wordt vaak opgevat als een secularistische benadering van onbegrensde vooruitgang, een humanistische filosofie die streeft naar de expansie, versnelling en het overwinnen van natuurlijke beperkingen van de mensheid.

Historisch gezien put het uit een intellectuele lijn die zich uitstrekt over de moderniteit, en het blijft een cerebrale en techno-culturele beweging. Het is echter belangrijk op te merken dat niet alle wetenschappers en technologiedeskundigen de posthumane visie delen. Nog niet zo lang geleden werden degenen die geloofden in levensverlenging en toekomstverbetering afgewezen door de heersende wetenschappelijke gemeenschap, die reputaties op het spel had staan.[v] Maar de tijden zijn veranderd.

Transhumanisme is uit de marge getreden.

In termen van demografische en culturele kenmerken, is de beweging smal en breed. Ze is smal in die zin dat ze statistisch en professioneel voorspelbaar is, zoals blijkt uit enquêtes binnen de transhumanistische gemeenschap. Er bestaan variaties van studie tot studie; niettemin geeft het volgende onderzoek uit 2012, gepubliceerd door het Journal of Personal Cyberconsciousness, een interessante momentopname. Wat betreft opleiding en beroep, 28,8 procent en 27,6 procent heeft een graduaat of bachelor diploma, en computers en wiskunde (27,8 procent) vormen de grootste beroepenvelden. De meesten zijn ongehuwd (64,4 procent), etnisch blank (85,4 procent), man (90,1 procent), en vallen binnen een jong professioneel spectrum (45,8 procent tussen 20-29 jaar en 21,5 procent tussen 30-39 jaar). De meerderheid woont in grote stedelijke centra (43,8 procent), en minder dan 5 procent identificeert zich als landelijk.[vi] Breedheid wordt gevonden in culturele berichtgeving. Transhumane thema's waren en zijn overheersend in de amusementsindustrie: Avatar, de Star Trek serie, 2001: A Space Odyssey, The Matrix en X-Men franchises, Elysium, i,Robot, Gamer, Transcendence, Blade Runner, The Island, Virtuosity, Tron en Tron: Legacy, Surrogates, Lucy, District 9, Ghost in the Shell, Splice, en de Terminator serie-waarbij technologie zowel vernietiger als redder is. De online gaming wereld is verweven met transhumanistische identifiers, samen met frequente sacraliserende patronen.[vii]

Dr. Thomas Horn en Jimmy Evans verklaren de grootste bedreiging die transhumanisme vormt voor de mensheid op Daystar

De impact van technologie op industrieën - waaronder de medische wereld, lucht- en ruimtevaart, grondtransport en landbouw - levert een krachtige bijdrage aan de discussie. De explosieve groei van informatietechnologieën, op internet gebaseerde diensten, de slimme aansluiting van apparaten en toestellen, en de datastromen die de samenleving naadloos met elkaar verbinden, dragen bij tot het algemene discours. We bevinden ons in de stroom van de algoritme-economie, of we ons daar nu bewust van zijn of niet, en de meesten van ons hebben subjectieve identiteiten-online profielen die gevormd zijn door kijkgewoonten en de projectie van aanwezigheid via virtuele sociale platforms.

We leven in een steeds veranderende, steeds meer geïntegreerde matrix van informatie en technologie.

Sociopolitieke interpretaties binnen de transhumanistische beweging zijn divers, maar sterkere trek naar politiek links is opmerkelijk. Uit de enquête van 2012 bleek dat 32,7 procent zich identificeerde als liberaal, 16,9 procent als socialistisch, en 4,2 procent als marxistisch. Gematigden vormden 15,6 procent, en de libertarische benadering met zijn beperkte overheid en vrije markten vormde 27,4 procent, een aanzienlijke minderheid wanneer men deze afzet tegen het gecombineerde percentage van linkse transhumanisten.[viii] Enquêtes in 2013 en begin 2017 door het Institute for Ethics and Emerging Technologies onthulden een dominant links perspectief.[ix]

Voor de libertaire transhumanist zal de wetenschap ons bevrijden om individuele smaken, gevoeligheden en verlangens te verkennen, onafhankelijk van gecentraliseerde autoriteit. In het Beloofde Land van het technomarxisme zal de postmens opereren in een volmaakt collectivisme. Klassenverschillen verdwijnen onder de revolutie van de evolutionaire wetenschap; zelfs sekse en geslacht vervagen in het korfbestaan.

Transhumanisme is ook voorgesteld binnen een technocratisch kader, de bedrading van de werkelijkheid voor optimale efficiëntie en verbondenheid: Algoritmen en slimme energiekalibratie zullen de koers van de neo-menselijkheid bepalen.

Hoe de beschaving ook opnieuw wordt opgestart, in deze vorm van de dingen die komen gaan, zullen "machines van liefdevolle genade" ons leiden naar groene weiden.[x]

Filosofisch gezien is de beweging geworteld in de thema's van de moderniteit. Elementen van Saint Simon's management-door-experts kunnen worden onderscheiden; het positivisme van Auguste Comte steekt van onder de oppervlakte. Er bestaat een brede overlapping met Karl Marx.[xi] De invloed van Nietzsche is zichtbaar.[xii] Darwins evolutionaire paradigma wordt uitvergroot als heilige openbaring, en eugenetica - de wetenschap van menselijke verbetering door genetische selectie, berucht geworden door het Derde Rijk - is een omstreden associatie die sommige transhumanisten erkennen en anderen verwerpen.[xiii]

"Ik zie het verband niet tussen transhumanisme en eugenetica," zei Dmitry Itskov tijdens een interview, terwijl hij uitlegde dat zijn transhumanisme voor iedereen is.[xiv] Toen ik Max More ernaar vroeg, was zijn onmiddellijke reactie: "Ik zie niet in dat eugenetica veel te maken heeft met transhumanisme." Hij was echter bereid een gevolgtrekking te erkennen, maar benadrukte: "Transhumanisme gaat er echt over ons de keuze te geven wie we willen zijn."[xv]

Anders Sandberg, onderzoeksmedewerker aan de Oxford Martin School, was bereid om de beweging te situeren binnen de liberale eugenetica - het nastreven van genetische verbetering zonder toevlucht te nemen tot gezaghebbende mandaten. Sandberg, die gepromoveerd is in de computationele neurowetenschappen, maakte deel uit van het Enhance Project van de Europese Unie, "dat kijkt naar de ethiek van het verbeteren van mensen, het verlengen van de levensduur, het verbeteren van de stemming, het verbeteren van de intelligentie, het verbeteren van lichamen."[xvi]

De duistere geschiedenis van de eugenetica doet veel transhumanisten ineenkrimpen bij de suggestie van gemeenschappelijkheid. Tegelijkertijd hebben opmerkelijke figuren buiten de gemeenschap een neo-eugenetica gesuggereerd die aansluit bij de beweging. Robert Edwards, de Britse medische onderzoeker die in-vitro fertilisatie ontwikkelde, sprak zich openlijk uit voor genetische interventie: "Binnenkort zal het voor ouders een zonde zijn om een kind te krijgen dat de zware last van een genetische ziekte met zich meedraagt. Nobelprijswinnaar James Watson pleitte voor een nieuwe eugenetica. Dr. John Glad, een expert in Russische geschiedenis die zijn pensioen wijdde aan eugenetische overwegingen, nam een inclusieve kijk op menselijke verandering: "Eugenetici zien ook de noodzaak open te staan voor genetische manipulatie, machineverbetering, en zelfs contact met wezens van andere planeten."[xix]

En waarom niet streven naar menselijke vooruitgang door genetische verandering of door overvloeiing met machines? Of als een buitenaards ras ons de sleutels tot perfectie aanbiedt, zoals is gesuggereerd door sommigen die beweren dat er buitenaards contact is geweest - waarbij het vermengen van genetisch materiaal wordt beloofd om een verbeterde menselijke hybride te produceren - waarom niet? Als alles wat bestaat materieel is, als de werkelijkheid gegrondvest is op naturalisme, als de hemel op aarde een soort techno-moderniteit is, dan is het besturingssysteem van de beschaving pragmatisme. Waarom zo preuts doen over methoden? Het doel heiligt de middelen.

Toegegeven, de pragmatische mentaliteit wordt gemakkelijk herkend, zelfs gevierd, maar praktisch en filosofisch staat dit haaks op sommige van de transhumanisten die ik ken. De meesten die ik heb ontmoet geloven in het oriënteren van verandering binnen ethisch aanvaardbare patronen, waarbij zij hun perspectieven inkaderen door middel van een moreel kompas. De Mormoonse Transhumanistische Associatie (MTA) komt in mijn gedachten, net als de prille Christelijke Transhumanistische Associatie. Ik heb persoonlijk contact gehad met de oprichters en leden van beide groepen, en ik respecteer hun goede bedoelingen: een langere levensduur, uitroeiing van ziekten, verbetering van de kwaliteit van het leven, en het streven om goede werken te doen. Hoewel ik het niet eens ben met hun kosmologisch wereldbeeld,brengen zij een belangrijk ethos in de conversatie en nodigen zij kritische en tegengestelde stemmen uit op hun platform. Daarvoor juich ik hen toe.

Het onderwerp is echter belangrijker dan een enkele groep. Geavanceerde militaire toepassingen - waaronder verbeteringsprogramma's via DARPA,[xxi] robotachtige gevechtsvoertuigen,[xxii] en de wedloop om kunstmatige intelligentie voor nationale veiligheid - passen binnen het milieu, net als uw smartphone met bewakingsmogelijkheden en de internettechnologieën die we dagelijks gebruiken. Toen de Indiase premier Modi zichzelf tijdens de verkiezingscampagne van 2014 als een levensgroot, driedimensionaal hologram naar delen van zijn land straalde, kwam zijn projectie van aanwezigheid overeen met transhumane modellen.[xxiii] Autonome auto's en slimme steden maken deel uit van de mix. Cyborgs zijn niet langer toekomstfantasieën, zoals weergegeven in de april 2017 editie van National Geographic.[xxiv] Klonen, biohacking, genome editing, en designer baby's: Bio-ethiek, van oudsher gericht op abortus en euthanasie, worstelt nu met complexe neo-eugenetische vraagstukken. Technische sprongen nemen toe in een tempo dat exponentieel aanvoelt. Het publiek heeft niet alleen moeite om de snelheid van de innovatie te verwerken, maar is ook moreel op drift en contextueel losgekoppeld in een tijd waarin griezelige wijsheid nodig is.

Als de mensheid zich tot de digitale cloud wendt om richting te geven, zullen onze waarden dan het algoritme van de massa weerspiegelen? Crowd-gnosis? Groepswijsheid dicteert nu wat aanvaardbaar is en wat niet.

In zijn artikel voor het GF2045 programma heeft Peter Diamandis het gehad over levende informatie, een oneindig groeiend algoritme. Wat hij beschreef is het verlangen naar een 'hive mind':

Wij mensen zijn begonnen technologie in onszelf op te nemen. De mens zelf is informatietechnologie geworden. In de afgelopen decennia is de mensheid plotseling begonnen te veranderen van een losse verzameling van zeven miljard individuen in een nieuw soort voortdurend morfonerend niet-fysiek sociaal weefsel, geweven uit dicht op elkaar aangesloten arrays van mobiele persoon-knooppunten.

In dit proces zijn wij, de mensheid, een nieuw organisme aan het worden: een meta-intelligentie. Als soort, als dit nieuwe organisme, worden we bewust op een ongekend nieuw niveau, in een nieuw rijk op kosmische schaal.

Terwijl we de metamorfose ondergaan om dit nieuwe organisme van meta-intelligentie te worden, gaan we van evolutie door natuurlijke selectie - Darwinisme - naar evolutie door intelligente leiding. We beginnen de evolutie van onze biologie en van onze geest zelf te sturen .... Naarmate we onze gedachten, onze memes, ons bewustzijn beginnen te bevrijden van de biologische beperkingen die we momenteel hebben, zal dit ons in staat stellen om veel sneller en steeds sneller te evolueren.[xxv]

Wanneer Diamandis over toekomsten spreekt, luisteren anderen.

Zijn werk in het ontwikkelen van ondernemingen in de ruimte heeft hem verheven tot een wereldleider, en zijn XPRIZE is een verzamelpunt geweest voor beïnvloeders-denk aan Larry Page, de oprichtende CEO van Google; Ray Kurzweil; Arianna Huffington; Ratan Tata van het Tata-imperium van bedrijven; en wereldwijde technologiestrateeg, Salim Ismail. In juni 2017 sloot XPRIZE zich aan bij de Internationale Telecommunicatie-Unie van de Verenigde Naties om kunstmatige intelligentie te promoten als een revolutionair middel voor wereldwijd goed-AI voor gezondheidszorg, onderwijs, armoedebestrijding en mensenrechten. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN zijn nu een prioriteit voor AI-toepassingen.[xxvi]

AI is industrieën en diensten opnieuw aan het vormgeven. Het succes van Amazon is gekoppeld aan haar AI-technologieën. Kunstmatige intelligentie speelt een rol op de achtergrond van onze online aankopen en bankactiviteiten; zelfrijdende auto's zijn uitgerust met AI; gezondheidszorgprogramma's maken gebruik van AI-toepassingen. Uw beleggingsportefeuille wordt misschien al beheerd door een robo-adviseur. We knipperen nauwelijks met onze ogen wanneer kunstmatige intelligentie zijn intrede doet in de mainstream.

Toen hij in de eerste jaren van de nieuwe eeuw het digitale teken aan de wand zag, stelde David Gelernter, hoogleraar computerwetenschappen aan Yale, zich een poëtisch beeld voor van een met computers verzadigd bestaan:

De toekomst zal vol zijn met computers. Ze zullen overal rondhangen in weelderige groei, zoals Spaans mos. Ze zullen zwermen als sprinkhanen. Maar een zwerm is niet alleen maar een grote menigte: Individuen in de zwerm verliezen hun identiteit; de computers die deel uitmaken van deze wereldwijde zwerm zullen samensmelten tot de naadloze substantie van de cybersfeer.

Zouden we ons kunnen bevinden in een hive-mind economie waar alles met elkaar verbonden is in een wereldwijd smart grid, het perfecte bewakingssysteem, kopen en verkopen via een door AI beheerde crypto-currency? Als dat zo is, dan zou de gnosis van het algoritme de mensheid waarneembaar kunnen beheren als een hulpbron in de transformerende economie. En naarmate het enorme internet der dingen vorm krijgt, waarin alles, van draagbare medische apparatuur tot apparaten, voertuigen en mensen - elk denkbaar object, miljarden en miljarden - voortdurend gegevens uitzendt via ingebouwde sensoren, bevinden we ons wellicht in een wereld waarin AI dicteert wat efficiënt en levensvatbaar is, en wat overbodig is en moet worden beëindigd. Denk eraan, wereldburger, u bent het product.

Toegegeven, de bovenstaande alinea is een duistere visie, maar zoals futurist Gerd Leonhard schrijft: "Als we het vandaag al niet eens kunnen worden over wat de regels en ethiek zouden moeten zijn voor een internet van mensen en hun computerapparatuur, hoe zouden we het dan eens kunnen worden over iets dat in potentie duizend keer zo groot is?"[xxviii]

Transhumaan georiënteerde technologieën zijn zichtbaar in het hele scala van de samenleving, en geen enkele organisatie heeft greep op het volledige spectrum van verandering. Ramifications, voordelen, en onbedoelde gevolgen dringen door in het weefsel van de beschaving. Mogelijkheden voor groot goed, groot kwaad en grote verwarring liggen voor ons - aangemoedigd door het vermogen van onze technische creaties.

Kunnen we niet gewoon op de experts vertrouwen?

VOLGENDE: Wetenschap en Samenleving

Eindnoten: < /p>

[i] John Ogilvie, The Imperial Dictionary of the English Language: A Complete Encyclopedic Lexicon, Literary, Scientific, and Technological (Blackie & Son, 1883, edited by Charles Annandale), p. 415.

[ii] Lincoln Cannon, “The Purpose of the Mormon Transhumanist Association,” Mormon Transhumanist Association annual meeting, April 5, 2013, Salt Lake City, UT, as taken from my notes and media from the event. This speech can be viewed on MTA’s YouTube channel: https://youtu.be/iFhQf2R_IVs.

[iii] Cryonics is the technique of suspending a deceased person in a frozen state until such a time when science is able to resurrect the dead individual.

[iv] Max More, interviewed by Carl Teichrib for Magnum Veritas Productions, LLC., June 16, 2013, GF2045 Congress. Interview location: Empire Hotel, New York City.

[v] Brian Alexander, Rapture: How Biotech Became the New Religion (Basic Books, 2003), p. 3.

[vi] Hank Pellissier and Teresa Dal Santo, “Transhumanists: Who Are They, What Do They Want, Believe and Predict?” Journal of Personal Cyberconsciousness (Terasem Movement, Inc, 2013), Volume 8, Issue 1, p. 22–24.

[vii] Two studies of import: Robert M. Geraci, Virtually Sacred: Myth and Meaning in World of Warcraft and Second Life (Oxford University Press, 2014), and William Sims Brainbridge, eGods: Faith Versus Fantasy in Computer Games (Oxford University Press, 2013).

[viii] Pellissier and Dal Santo, “Transhumanists: Who Are They, What Do They Want, Believe and Predict?” Journal of Personal Cyberconsciousness , p. 22.

[ix] Who Are the IEET’s Audience? Institute for Ethics and Emerging Technologies, July 16, 2013, [https://ieet.org/index.php/IEET2/more/poll20130716]; What Do Technoprogressives Believe in 2017? Institute for Ethics and Emerging Technologies, February 18, 2017 (https://ieet.org/index.php/IEET2/more/hughes20170218).

[x] The Shape of Things to Come is the title of H. G. Wells’ 1933 technocratic novel. “Machines of Loving Grace” is part of the techno-utopian poem, All Watched Over by Machines of Loving Grace , penned by American poet, Richard Brautigan, and published in 1967.

[xi] On Marxism, see James Steinhoff, “Transhumanism and Marxism: Philosophical Connections,” Journal of Evolution and Technology , Volume 24, Issue 2, May 2014 (http:// jetpress.org/v24/steinhoff.pdf).

[xii] Stefan Lorenz Sorgner, “Nietzsche, the Overhuman, and Transhumanism,” Journal of Evolution and Technology , Volume 20, Issue 1, March 2009 (http://jetpress.org/v20/ sorgner.pdf).

[xiii] Eugenics was popularized in the early twentieth century throughout much of the Western world. The United States engaged in positive and negative eugenics, as did England, Canada, Australia, Denmark, Sweden (which continued into the 1970s), and other nations—including colonial-ruled countries. The Soviet Union worked to configure a socialist eugenics program. Nazi Germany employed eugenics within its framework as “racial hygiene,” and because of this, eugenics became tinctured by the horrors of the Third Reich. For more information on eugenics in narrow and broad applications, see Edwin Black, War Against the Weak: Eugenics and America’s Campaign to Create a Master Race (Four Walls Eight Windows, 2003); Richard Weikart, From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany (Palgrave Macmillan, 2004); Marc Hillel, Of Pure Blood (Ferni Publishers, 1979); Victoria F. Nourse, In Reckless Hands: Skinner v. Oklahoma and the Near-Triumph of American Eugenics (W. W. Norton & Company, 2008); Robert Proctor, Racial Hygiene: Medicine Under the Nazis (Harvard University Press, 1988); Stefan Kuhl, The Nazi Connection: Eugenics, American Racism, and German National Socialism (Oxford University Press, 1994); David Plotz, The Genius Factory: The Curious History of the Nobel Prize Sperm Bank (Random House, 2005); Andrew Kimbrell, The Human Body Shop: The Cloning, Engineering, and Marketing of Life (Regnery Publishing, 1997).

[xiv] Dmitry Itskov, interviewed by Carl Teichrib for Magnum Veritas Productions, LLC., June 16, 2013, GF2045 Congress. Interview location: Empire Hotel, New York City.

[xv] Max More, interviewed by Carl Teichrib for Magnum Veritas Productions, LLC., June 16, 2013, GF2045 Congress. Interview location: Empire Hotel, New York City.

[xvi] Anders Sandberg, interviewed by Carl Teichrib for Magnum Veritas Productions, LLC., June 16, 2013, GF2045 Congress. Interview location: Empire Hotel, New York City.

[xvii] Quoted by Natalie Ball, “Eugenics through the Eyes of Nobel Laureates: Involvement in the Intentional Improvement of Man’s Inheritable Qualities from 1905–2010,” The Proceedings of the 20th Anniversary, History of Medicine Days Conference 2011: The University of Calgary, Faculty of Medicine, Alberta, Canada (Cambridge Scholars Publishing, 2015), p. 117.

[xviii] See James D. Watson, A Passion for DNA: Genes, Genomes, and Society (Cold Springs Harbor Laboratory Press, 2000).

[xix] John Glad, Future Human Evolution: Eugenics in the Twenty-First Century (Hermitage Publishers, 2006), p. 49. Glad was controversial for his endorsement of eugenics within the Jewish community, believing it was time for Jews to strengthen their genetic traits in order to remain a viable people group. He also boldly promoted sterilization and abortion programs for low-IQ women: “Abortion should be actively promoted, since it often serves as the last and even only resort for many low-IQ mothers who fail to practice contraception. Welfare policies need to be radically reexamined. Rather than simply pay low-IQ women more for each child, financial support should be made dependent on consent to undergo sterilization.… Eugenic family planning services are the greatest gift that the advanced countries can offer the Third World” (p. 97). For his thoughts on Jewish eugenics, see his book Jewish Eugenics (Wooden Shore, 2011).

[xx] The literature on UFO phenomena is rife with references to genetic modification. Lyssa Royal and Keith Priest in Visitors from Within (Royal Priest Research Press, 1992) offers channeled promises of a coming spiritual-physical upgrade in the mixing of alien and human genetics. In his book, Abduction: Human Encounters with Aliens (Charles Scribner’s Sons, 1994), John E. Mack broached the subject of biological intervention in the abduction experience, connecting this to evolutionary processes. David M. Jacobs’ troubling work, The Threat (Simon & Schuster, 1998), explores the topic of alien-human genetic exchange. Christian author Gary Bates explores similar themes in his volume, Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection (Creation Book Publishers, 2004).

[xxi] The United States Defense Advanced Research Projects Agency.

[xxii] In April, 2017, the US Marine Corps conducted beach-landing tests to evaluate the strengths and weaknesses of an integrated nonhuman platform: robot amphibious assault vehicles, MUTT units, V-Bat drones, unmanned aerial vehicles, and other bots and connected devices. Other nations too are building up integrated robotic combat forces.

[xxiii] Lance Price, The Modi Effect: Inside Narendra Modi’s Campaign to Transform India (Quercus, 2015), pp. 131–136.

[xxiv] D. T. Max, “Beyond Human,” National Geographic , April 2017, Vol. 231, No. 4, p. 40ff.

[xxv] Peter H. Diamandis, “Intelligent Self-Directed Evolution Guides Mankind’s Metamorphosis into an Immortal Planetary Meta-Intelligence,” Global Future 2045 International Congress (program), June 2013, p. 15.

[xxvi] The AI for Good Global Summit, hosted by ITU and XPRIZE—in partnership with a range of UN agencies—took place in Geneva, Switzerland, June 7–9, 2017.

[xxvii] David Gelernter, “The Second Coming—A Manifesto,” Science at the Edge: Conversations with the Leading Scientific Thinkers of Today (Union Square Press, 2003/2008, edited by John Brockman), p. 239.

[xxviii] Gerd Leonhard, Technology vs. Humanity: The Coming Clash Between Man and Machine (Fast Future Publishing, 2016), p. 67.

Bron: THE HYBRID AGE (PART 11): What The Milieu Will Always Be » SkyWatchTV