www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET HYBRIDE TIJDPERK (DEEL 19): Wat is transhumanisme precies, en waarom is het profetisch gevaarlijk?

3 april 2022 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41

Volgens de vooraanstaande bio-ethicus Wesley J. Smith is transhumanisme "een opkomende sociale beweging die de technologische verbetering van menselijke capaciteiten bevordert met het doel een utopisch tijdperk te creëren waarin 'postmensen' absolute morfologische vrijheid zullen genieten en duizenden jaren zullen leven."[i]

Transhumanisten zelf zijn directer in het beschrijven van hun doelen en de middelen om deze doelen te bereiken:

Biologie mandateert niet alleen zeer beperkte duurzaamheid, dood en slecht geheugenbehoud, maar ook beperkte snelheid van communicatie, transport, leren, interactie en evolutie... transhumanisten moeten overal de revolutionaire beweging tegen de dood en de bestaande biologische orde der dingen ondersteunen."[ii]

Kortom, transhumanisten geloven dat Gods ontwerp inherent gebrekkig is, dus moeten wij mensen ons bezighouden met "het versnellen van de evolutie en echte meesters worden van ons lot."[iii]

Zoltan Istvan, die zich in 2016 kandidaat stelde voor de Transhumanistische Partij (die hij oprichtte), distilleerde de doelstellingen van het transhumanisme in een filosofie die hij Teleologisch Egocentrisch Functionalisme noemt. Istvan vatte die ideeën samen met zijn Drie Wetten van het Transhumanisme:

1. Een transhumanist moet zijn eigen bestaan boven alles veilig stellen.
2. Een transhumanist moet streven naar het bereiken van almacht op een zo doelmatig mogelijke manier - zolang zijn acties niet in strijd zijn met de eerste wet.
3. Een transhumanist moet de waarde in het universum veilig stellen - zolang zijn daden niet in strijd zijn met de Eerste en Tweede Wet.

Het is u waarschijnlijk opgevallen dat de eerste van Istvans wetten regelrecht indruist tegen Jezus' beschrijving van ware liefde: "Geen grotere liefde heeft iemand dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden."[v]

Het hoeft u niet te verbazen dat Istvan een atheïst is. Zijn drie wetten zijn volkomen logisch voor hen die geloven dat er geen God is en dat er na de dood geen enkel bestaan is. Zelfs de daden van Jethro Knights, de hoofdpersoon van Istvan's roman The Transhumanist Wager, zijn begrijpelijk, zij het huiveringwekkend. Om de wereld te bevrijden van het bijtende bijgeloof van religie (zoals Istvan het ziet), vormen Knights en zijn team van supergenieën een nieuwe, onafhankelijke natie genaamd Transhumania, en vervolgens gaan zij over tot de vernietiging van het Vaticaan, de Kaaba in Mekka en de Klaagmuur in Jeruzalem, naast andere iconische religieuze en culturele plaatsen over de hele wereld.

En Knights heeft geen probleem met het aannemen van een eugenetica-programma dat Hitler trots zou hebben gemaakt:

We moeten de middelen aanwenden voor de echt begaafden en gekwalificeerden. Naar de presteerders van de samenleving - degenen die de rekeningen betalen door hun innovatie, genialiteit en harde werk. Zij zullen de beste weg naar de toekomst vinden. Niet de verliezers van de wereld, of de middelmatigen, of de onderdrukten, of de angsthazen. Zij zullen ons alleen maar naar beneden slepen, zoals ze al gedaan hebben.

Om eerlijk te zijn, zelfs andere transhumanisten worden afgeschrikt door The Transhumanist Wager.

The Transhumanist Wager heeft maar één idee - een fascistische interpretatie van de betekenis van transhumanisme, waarin de complexiteit van elke andere stroming van menselijk denken, inclusief transhumanisme zelf, wordt gereduceerd tot een spotprent.[vii]

Ik breng dit naar voren omdat het belangrijk is te begrijpen dat transhumanisme verschillende dingen betekent voor verschillende mensen, en niet alle transhumanisten zijn bereid om de "ongeschikten" uit te roeien.

Uiteraard is de vraag of men in God gelooft een belangrijke factor in de vraag of men eeuwig leven door middel van technologie een goed idee vindt. Maar theïsten (zoals christenen) kunnen zeer verschillende opvattingen hebben over transhumanisme, variërend van acceptatie tot aan, nou ja, 'Het Milieu'.

WAAROM WORDT "DE ONTHULLING" ZO BELANGRIJK GEACHT DAT MEER DAN 2 DOZIJN INTERNATIONAAL ERKENDE EXPERTS BIJEENKOMEN OM ONTWIKKELINGEN TE ONTHULLEN DIE VERBONDEN ZIJN MET DE EINDTIJD!?

Zo is er bijvoorbeeld een zeer actieve Mormoonse Transhumanistische Vereniging. Dit is niet geheel onverwacht, aangezien de Mormoonse theologie gaat over apotheose (tenminste voor mensen) - letterlijk goden worden. viii] Maar hoewel het een kortere sprong is naar transhumanisme vanuit de doctrines van de Kerk van de Heiligen der Laatste Dagen dan vanuit het Nieuwe Testament, bestaat er, zoals hierboven opgemerkt, een kleine, maar groeiende, Christelijke Transhumanistische Vereniging.

Het is moeilijk in te zien hoe een christen met een futuristische visie op profetie het transhumanisme kan omarmen. Dit gezegd hebbende, streven niet alle Christelijke transhumanisten naar virtuele onsterfelijkheid en "absolute morfologische vrijheid" - het naar believen veranderen van je lichaamsvorm, lichamelijke vermogens en geslacht. Velen van hen lijken zich alleen maar bezig te houden met het verbeteren van de kwaliteit van leven voor de armen en vertrapten, en zien dit als een missie die in de voetsporen van Jezus treedt.

En toch geven goedbedoelende christenen die zich aansluiten bij de transhumanistische beweging, omdat zij geloven dat de vooruitgang in de genetica, robotica, kunstmatige intelligentie en nanotechnologie betere hulpmiddelen zal opleveren om deze missie te vervullen, stilzwijgend hun goedkeuring aan een alternatieve religie die verlossing door middel van technologie belooft. Door te beloven ons meer dan menselijk te maken, verklaren transhumanisten en hun christelijke medestanders dat Gods ontwerp onvolmaakt is en verbeterd moet worden.

Door ons. Zeker. Omdat wij slimmer zijn en betere technologie hebben dan God.

Met andere woorden, in hun poging om de mensheid tot H+ te maken, zullen zij, ironisch genoeg, de soort degraderen tot H-. En er is geen garantie dat als ze ook maar enigszins slagen, Mensheid 2.0 nog steeds "menselijk" zal zijn op enige betekenisvolle manier.

Zogenaamde "christelijke" transhumanisten hebben goede bedoelingen. De Christian Transhumanist Association beschrijft haar missie als volgt:

Als Christelijke Transhumanisten streven wij ernaar om wetenschap en technologie te gebruiken om deel te nemen aan Gods verlossende doeleinden, om leven te cultiveren en de schepping te vernieuwen:

1. Wij geloven dat Gods missie de transformatie en vernieuwing van de schepping inhoudt, inclusief de mensheid, en dat wij door Christus geroepen zijn om deel te nemen aan die missie: werken tegen ziekte, honger, onderdrukking, onrechtvaardigheid, en dood.
2. Wij streven naar groei en vooruitgang in elke dimensie van ons mens-zijn: geestelijk, lichamelijk, emotioneel, geestelijk - en op alle niveaus: individu, gemeenschap, maatschappij, wereld.
3. Wij erkennen wetenschap en technologie als tastbare uitingen van onze door God gegeven impuls om te onderzoeken en te ontdekken en als een natuurlijk uitvloeisel van het geschapen zijn naar het beeld van God.
4. Wij laten ons leiden door Jezus' grootste geboden: "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, ziel, verstand en kracht... en heb uw naaste lief als uzelf."
5. Wij geloven dat het doelbewuste gebruik van technologie, in combinatie met het volgen van Christus, ons in staat zal stellen meer mens te worden over de hele breedte van wat het betekent schepselen te zijn naar het beeld van God. ix]

Het analyseren van de bevestiging van de CTA brengt het risico met zich mee dat we een reeks stromannen opzetten, en we zijn niet van plan om dat te doen als het aan ons ligt. Hoe we op hun vijf punten reageren hangt af van hoe we onze termen definiëren.

De openingsverklaring klinkt onschuldig genoeg, maar wat wordt precies bedoeld met deelnemen aan "Gods verlossende doeleinden"? Als we de definitie van het woord "verlossend" accepteren als "handelend om iemand te redden van dwaling of kwaad", dan is transhumanisme, op de juiste manier gericht, een middel om dat doel te bereiken. Wie kan naar een kind kijken dat lijdt aan, laten we zeggen, een slopende verwonding of een genetisch defect van welke aard dan ook zonder te denken dat het een fout of kwaad is? Zou ieder van ons niet alles doen wat in zijn macht ligt om zo'n fout recht te zetten?

Maar hoe definiëren we "fout" of "kwaad"? Als wij Gods verlossingsdoel interpreteren volgens het duidelijke Evangelie dat Paulus aan de gemeente te Korinthe gaf "als van het eerste belang" - dat "Christus voor onze zonden gestorven is in overeenstemming met de Schriften, dat Hij begraven is, dat Hij op de derde dag is opgewekt in overeenstemming met de Schriften"[x] - dan is het kwaad waarvan wij verlost zijn geestelijk, ook al zijn de lichamelijke, emotionele en geestelijke onvolkomenheden die onze wereld teisteren soms neveneffecten van dat kwaad. Met andere woorden, wat de Christian Transhumanist Association "de transformatie en vernieuwing van de schepping" noemt, moet duidelijker worden gedefinieerd voordat wij ons bij die missie kunnen aansluiten.

En wij staan zeker welwillend tegenover "het werken tegen ziekte, honger, onderdrukking, onrechtvaardigheid en dood". Jezus genas de zieken en voedde de hongerigen, en de Bijbel is duidelijk over de plicht van een christen om de armen, wezen en weduwen te helpen. Maar Jezus kwam ook "om de werken van de duivel te vernietigen."[xi] Hij heeft veel demonen uitgedreven, en zijn keuze van de berg Hermon voor de Transfiguratie was opzettelijk.[xii] We zitten midden in een zeer lange geestelijke oorlog, en God wordt niet voor niets Heer der Heerscharen - d.w.z. Heer der Legerscharen - genoemd.

Jezus zei niet: "De armen heb je altijd bij je," omdat er niet genoeg liefdadigheidsinstellingen zijn, maar omdat het kwaad de standaardinstelling is van het menselijk hart. Er zullen altijd mannen en vrouwen zijn die zichzelf verrijken ten koste van anderen.

Dat is het kwaad waarvan de wereld verlost moet worden. En Christus is de Verlosser - niet jij en ik.

Dr. Thomas Horn en Jimmy Evans verklaren de grootste bedreiging die Transhumanisme vormt voor de mensheid op Daystar

Dat is de kern van de zaak. Wat proberen Christelijke transhumanisten te bereiken? Hoewel zij wetenschap, technologie en de volledige inzet van onze geest in dienst van onze Heer omarmen, zien zij misschien niet in dat het gevaarlijk is om te ver te gaan. Wetenschappers en tech-ondernemers als Stephen Hawking en Elon Musk hebben eveneens waarschuwingen laten horen over de gevaren van op hol geslagen wetenschap; Musk beschreef de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, "onze grootste existentiële bedreiging", zelfs als "het oproepen van de demon."[xiii]

Ds. Dr. Christopher J. Benek, oprichtend voorzitter van de Christian Transhumanist Association, erkent dat "de praktische resultaten van escapistische concepten in wetenschap en technologie net zo slecht zijn als in de theologie."[xiv] Maar, net als Hawking en Musk, stelt hij dat we toch vooruit moeten:

Christenen zijn geroepen om te helpen bij Christus' verlossende doelen op aarde, terwijl we proberen Christus' grote gebed "op aarde zoals in de hemel" te actualiseren.

De realiteit van de mensheid is dat mensen geroepen zijn om Medescheppers te zijn met God en met elkaar. Wij hebben een goddelijke aanstelling om mogelijkheden te onderzoeken en te bepalen wat de juiste keuzes zijn om wetenschap en technologie op de juiste manier te beheren.

Wel, we kunnen het gedeeltelijk er mee eens zijn. Ja, wij Christenen hebben de plicht om wetenschap en technologie op de juiste manier te beheren. Daarom ben ik er trots op deel uit te maken van 'Het Milieu', en daarom schrijf ik dit in plaats van naar Doctor Who te kijken.

Maar "Medescheppers met God"?

Whoa, daar is het. Dat is waar we in de problemen komen. Dat is waar overmoed kan leiden tot echt spectaculaire fouten. En hoewel ik er geen moment aan denk dat christelijke transhumanisten waarschijnlijk iets zullen doen dat in de buurt komt van wat seculiere transhumanisten voorstellen (zoals het samenvoegen van menselijke biologie met machines om goddelijke vermogens te verwerven), wordt de mensheid door de missie te omschrijven als co-creatie met God een stapje hoger in de kosmische orde geplaatst zonder Zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Eerlijk gezegd komt het concept van co-creatie ongemakkelijk dicht in de buurt van het terrein dat wordt bezet door dominionisten, een groep binnen het charismatische christendom die gelooft dat wij christenen de wereld letterlijk moeten overnemen voordat Jezus kan wederkomen. Ook zij zouden hun missie omschrijven als deelnemen aan "Christus' verlossende doelen op aarde". Zij geloven dat wij geroepen zijn om Gods vijanden te verslaan en hen tot een voetbank onder de voeten van Christus te maken. Wat kan er meer verlossend zijn dan dat?

Christelijke transhumanisten delen die mening niet. Mijn zorg is dat hun nadruk ligt op het verkeerde eind van het touw. Hoe nobel hun motieven ook zijn, ze trekken in dezelfde richting als de rest van de transhumanisten; dat wil zeggen, Luciferiaanse transhumanisten - een accurate beschrijving, of ze het erkennen of niet.

Ik bedoel niet dat niet-christelijke transhumanisten Satan aanbidden. Met "Luciferiaans" bedoel ik dat zij toegewijd zijn aan het doel om de hemel op aarde te scheppen - wat geleerden "antropocentrische soteriologie" zouden noemen, of redding door onze eigen werken.

Als christen ben ik ervan overtuigd dat ds. Dr. Benek en zijn collega's ontkennen dat hun hoop op verlossing op iets anders berust dan op de verzoenende dood van Jezus Christus. Maar dat roept de vraag op: Waarom werken aan de "transformatie en vernieuwing van de schepping"? Dr. Benek rationaliseert het zo:

Toen Christus mensen uitzond om effectief te doen wat wonderbaarlijk lijkt vanuit [een] gegeven perspectief in de tijd, riep hij hen op om zich een betere manier voor te stellen om naar de wereld te kijken en daagde hen vervolgens uit om die betere manier met daden in het bestaan te geloven. Nu de technologie de mogelijkheden van onze verbeelding uitbreidt, worden we geconfronteerd met nieuwe kansen om op een deugdzame manier in het wonder van deze mogelijkheden te leven.

Maar dat waren niet onze bevelen. In het begin werd ons gezegd: "Weest vruchtbaar, vermenigvuldigt u, vervult de aarde en onderwerpt haar."[xviii] Later gebood Jezus zijn leerlingen: "Gaat dan henen, maakt alle volken tot uw leerlingen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes."[xix] Daarin stond niets over omvormen en vernieuwen. Dat is wat het leger "mission creep" noemt.

En het kan gevaarlijk zijn. Ten eerste, het legt onze focus op deze wereld in plaats van de volgende. Christenen hebben de absolute plicht om opofferende liefde te tonen aan de mensen om ons heen - maar we moeten nooit en te nimmer vergeten dat het hele doel van dat doen is om deuren te openen, zodat we het Evangelie van Jezus Christus kunnen delen.

Ten tweede staan we op het punt dat we voorgoed kunnen veranderen wat het betekent om mens te zijn op genetisch niveau. We naderen een dag waarop we een autonome intelligentie kunnen creëren die in staat is miljoenen, zo niet miljarden, keren sneller te denken dan wij. Het is misleidend om de krachten te bundelen met hen die niet alleen dat soort macht in menselijke handen willen leggen, maar ook Gods ultieme schepping, de mensheid, opnieuw willen ontwerpen en fundamenteel willen veranderen.

Dat is ironisch. Als christenen zijn we per definitie allemaal transhumanisten. Om te parafraseren wat Paulus aan de Korinthiërs schreef: wij zullen niet allen sterven, maar wij zullen allen veranderd worden.[xx] Bij Zijn wederkomst zal Jezus aan allen die Hem als Heer hebben aanvaard, de onsterfelijkheid schenken waarvoor wij oorspronkelijk geschapen waren om te genieten.

Nu is het begrijpelijk dat niet-christelijke transhumanisten dit afwijzen ten gunste van een inspanning op Manhattan Project schaal om de sleutel tot het eeuwige leven te ontsluiten. Maar waarom zou een Christen op Gods groene aarde Gods belofte inruilen voor een aanbod van kunstmatige onsterfelijkheid?

VOLGENDE: Hemel op Aarde?

Eindnoten:

[i] Smith, Wesley J. “The Trouble with Transhumanism,” Christian Life Resources , http://www.christianliferesources.com/article/the-trouble-with-transhumanism-1191, retrieved 12/24/17.

[ii] Danaylov, Nikola. “A Transhumanist Manifesto (Redux).” Singularity Weblog , March 11, 2016. (https://www.singularityweblog.com/a-transhumanist-manifesto/), retrieved 12/24/17.

[iii] Ibid.

[iv] (http://www.zoltanistvan.com/TranshumanistWager.html), retrieved 12/24/17.

[v] John 15:13.

[vi] Istvan, Zoltan. The Transhumanist Wager . Futurity Imagine Media LLC, 2013, pp. 127–128.

[vii] Searle, Rick. “Betting Against the Transhumanist Wager.” Institute for Ethics and Emerging Technologies, September 16, 2013. https://ieet.org/index.php/IEET2/more/searle20130916, retrieved 12/25/17.

[viii] Which is just one of several key points of LDS doctrine that disqualifies Mormonism as a Christian denomination.

[ix] (https://www.christiantranshumanism.org), retrieved 12/28/17.

[x] 1 Corinthians 15:3–4, ESV.

[xi] 1 John 3:8.

[xii] See Matthew 16:13–17:13. Jesus led Peter, James, and John “up a high mountain” in the vicinity of Caesarea Philippi, which can only be Hermon.

[xiii] Kumparak, Greg (2014). “Elon Musk Compares Building Artificial Intelligence to ‘Summoning the Demon’,” TechCrunch , October 26, 2014. (https://techcrunch.com/2014/10/26/elon-musk-compares-building-artificial-intelligence-to-summoning-the-demon/), retrieved 12/31/17.

[xiv] Benek, Christopher J. “How to Prevent an Artificial Intelligence God,” The Christian Post , October 20, 2017. (https://www.christianpost.com/news/how-to-prevent-an-artificial-intelligence-god-203458/), retrieved 12/28/17.

[xv] Ibid.

[xvi] Sadly, most American Christians don’t, either.

[xvii] Benek, op. cit.

[xviii] Genesis 1:28.

[xix] Matthew 28:19.

[xx] See 1 Corinthians 15:35–58.

Bron: THE HYBRID AGE (PART 19): So What Is Transhumanism, Exactly, And Why Is It Prophetically Dangerous? » SkyWatchTV