www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET HYBRIDE TIJDPERK (DEEL 39): Het transmenselijke nieuwe gezicht van spirituele oorlogsvoering

19 mei 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41

Als de V.S. [vandaag] een nationale religie heeft, dan is het geloof in technologie de religie die er het dichtst bij in de buurt komt. - Scott Keeter, directeur van enquête-onderzoek voor het Pew Research Center

Opnieuw lijkt de mensheid klaar om zich halsoverkop in een ander menselijk, of duivels, bedenksel te storten dat redding en eeuwig geluk voor allen belooft. Deze keer wordt de Faustiaanse overeenkomst gesloten met technologie, wat John McDermott het "opiaat van de intellectuelen" noemde. - Dr. C. Christopher Hook

Wanneer de sterren op één lijn staan, zal Cthulhu weer opstaan om zijn heerschappij over de Aarde te hervatten, en een tijdperk van uitzinnige overgave inluiden. De mensheid zal "vrij en wild zijn en voorbij goed en kwaad, met wetten en moraal die opzij worden gegooid en alle mensen schreeuwen en doden en zich uitleven in vreugde." - Transhumanist Mark Dery, terwijl hij de opkomst viert van H.P. Lovecraft's kosmische monster

Op 20 juli 2010 stond er in de New York Times een artikel over een nieuwe non-profit organisatie genaamd de Lifeboat Foundation.[i] Het concept achter de groep is simpel maar verontrustend. Het beschermen van mensen tegen bedreigingen van potentieel catastrofale technologie - variërend van kunstmatige intelligentie die op hol slaat tot zelfreplicerende nanobots - vertegenwoordigt een opkomende mogelijkheid voor het ontwerpen van high-tech "schilden", en veel van hen, om de mensheid deze eeuw te beschermen.

"In het artikel staat bijvoorbeeld: "Er wordt gesproken over een neuro-ethisch schild om misbruik te voorkomen op het gebied van neurofarmaceutica, neuro-apparaten en neuro-diagnostiek. Erger nog is het tot slaaf maken van de wereldbevolking of iedereen zelfmoord laten plegen."

"En dan is er nog een Persoonlijkheidsbewaarder die mensen zou helpen hun persoonlijkheid intact te houden en een Nano Schild om te beschermen tegen al te agressieve nanoschepsels."

Als de Lifeboat Foundation klinkt als een opslagplaats voor overdreven reagerende nerds of zelfs regelrechte mafkezen, bedenk dan dat hun donateurs Google, Hewlett-Packard, Sun Microsystems en een indrukwekkende lijst van leidinggevenden uit de industrie en de technologie omvatten, waaronder namen in hun adviesraden zoals Nobelprijswinnaar en professor Eric Maskin van Princeton University.

Wat de ontwikkeling van dergelijke ondernemende onderzoeksgroepen illustreert is dat zelfs als men niet gelooft in de speculaties uit de vorige delen van deze serie, waarin verbijsterende concepten worden gesuggereerd als Nephilim die via GRIN-technologie in postmenselijke lichamen herrijzen, de hele maatschappij - ongeacht religieuze of seculiere wereldbeelden - zou moeten overwegen dat wat we nu doen via genetische modificatie van levende organismen en het op grote schaal creëren van nieuwe synthetische levensvormen ofwel een schending is van de goddelijke orde (bijbelse schepping, zoals de auteurs van deze serie geloven) ofwel een chaos ten opzichte van de natuurlijke evolutie, of beide. De weg die we zijn ingeslagen is dus bezaaid met onbekende gevaren, en de Lifeboat Foundation ziet terecht hoe het transhumane tijdperk abrupt kan resulteren in de behoefte aan "schilden" om de soorten op aarde te beschermen tegen designer-virussen, nanobugs, prion-besmetting, en een groot aantal andere duidelijke en actuele gevaren. Een deel van de voor de hand liggende redenen hierachter is, naast de bekende tekortkomingen van biotechnologiebedrijven en onderzoeksfaciliteiten om onpartijdig te blijven in hun veiligheidsbeoordelingen (zij hebben een gevestigd belang in het beschermen van de goedkeuring en distributie van hun producten), dat futuristische denktanks zoals de Lifeboat Foundation begrijpen dat de uitdrukking "zij die niet leren van de geschiedenis zijn gedoemd deze te herhalen" niet voor niets axiomatisch is. De menselijke natuur heeft een duidelijke staat van dienst in het ontwikkelen van verdedigingsmechanismen pas nadat natuurlijke of gefabriceerde bedreigingen tot een catastrofe hebben geleid. Wij mensen lijken gedoemd om veel vaker van onze fouten te leren dan van preventie. Denk maar aan de manier waarop kernreactoren pas veiliger werden na de ramp in Tsjernobyl, of aan de manier waarop de Verenigde Naties een tsunami-waarschuwingssysteem ontwikkelden nadat 230.000 mensen waren omgekomen door een titanische golf in de Indische Oceaan. Dit feit van de menselijke aard voorspelt een bijzonder slechte wind voor de mensheid wanneer het wordt afgezet tegen de existentiële dreigingen van biologische creaties, kunstmatige intelligentiesystemen of geo-engineering van de natuur, die het potentieel in zich dragen om niet alleen een averechtse uitwerking te hebben maar ook om de koers van de mensheid voorgoed te wijzigen. "Onze houding door de menselijke geschiedenis heen is geweest om gebeurtenissen als deze te ervaren en dan voorzorgsmaatregelen te nemen," schrijft Prof. Nick Bostrom. "Die strategie is volkomen zinloos met existentiële risico's [zoals vertegenwoordigd in GRIN tech]. Per definitie krijg je niet de kans om te leren van ervaring. Je hebt maar één kans om het goed te doen."[ii] Vanwege de werkelijk catastrofale dreiging die dus uitgaat van de grotendeels ongereguleerde GRIN vooruitgang deze eeuw, wil Richard Posner, een Amerikaanse rechter in hoger beroep en auteur van het boek Catastrophe: Risk and Response, een "Office of Risk and Catastrophe" opzetten in het Witte Huis. Het bureau zou worden belast met het identificeren van potentieel gevaarlijke technologieën en het inschakelen van deskundigen om haar eigen risicobeoordeling te onderbouwen." Het probleem op dit moment, voegt Posner toe, "is dat geen enkel overheidsdepartement verantwoordelijkheid neemt voor dit soort situaties."[iii] Het is niet verrassend dat veel transhumanisten Posner's idee betwisten, zeggende dat het gewoon weer een onnodige bureaucratie is die wetenschappelijke vooruitgang in de weg zou staan.

Maar van groter belang en herhaaldelijk ontbrekend in dergelijke seculiere overwegingen is wat de auteurs van dit boek als het belangrijkere element beschouwen: bovennatuurlijkheid en spiritualiteit. Naast de materiële gevolgen van de bedreigingen die uitgaan van de genetische revolutie is er iets dat de meeste wetenschappers, ingenieurs en bio-ethici niet begrijpen - dat de mens niet slechts een reeks biologische functies is. Wij zijn geest en ziel en kwetsbaar voor geestelijke, niet alleen omgevingsgevaren. Dus de "schilden" waar de Lifeboat Foundation aan werkt zullen ons slechts tot op zekere hoogte beschermen. We zullen ook geestelijke schilden nodig hebben als GRIN de grotere vragen opwerpt over hoe mensveranderende verbeteringen onze ziel zelf kunnen veranderen (zegt Joel Garreau), naast honderden directe nieuwe uitdagingen waarmee christenen, gezinnen en bedieningen te maken zullen krijgen.

Het is een understatement om te zeggen dat technologie vaak hand in hand werkt met ongeziene krachten om ons geloof op de proef te stellen of nieuwe kanalen te openen voor geestelijke oorlogsvoering. Dit is in de loop der tijden op duizenden manieren geïllustreerd - van de creatie van Ouija borden voor contact met de geestenwereld tot online pornografie poorten. Maar de huidige koers die de GRIN technologie en de transhumanistische filosofie met de mensheid vaart, dreigt de realiteit van deze gevaren tot kwantitatief hogere niveaus te verheffen. Sommige van de spirituele gevaren die nu al opduiken als gevolg van moderne technologie omvatten onbekende termen als "i-dosering", waarbij tieners "digitaal high" worden door specifieke internetvideo's af te spelen via koptelefoons die gebruik maken van repetitieve tonen om binaurale beats te creëren, waarvan in klinische studies is aangetoond dat ze bepaalde hersengolftoestanden opwekken waardoor de geluiden uit het midden van het hoofd lijken te komen. Sjamanen hebben eeuwenlang variaties van dergelijke repetitieve tonen en drummen gebruikt om de "centrale geest" te stimuleren en te concentreren, om contact te maken met de wereld van de geesten en om veranderde bewustzijnstoestanden te bereiken.

Meer in het algemeen creëert het internet zelf, samen met steeds meer vormen van elektronische informatie-gestuurde technologie, een nieuw soort verslaving door "onze hersenen opnieuw te bedraden", zegt Nora Volkow, wereldberoemd hersenwetenschapper en directeur van het National Institute of Drug Abuse. De verlokking van "digitale stimulatie" kan dopamine-afgifte in de hersenen veroorzaken die de hartslag en bloeddruk beïnvloedt en leidt tot drugachtige pieken en dalen. De verslavende zucht naar digitale stimulatie leidt tot het elektronische equivalent van Attention Deficit Disorder (ADD) onder een groeiende bevolking, waarbij constante uitbarstingen van informatie en digitale stimulatie iemands vermogen om zich te concentreren ondermijnen - vooral bij kinderen, wier hersenen nog in ontwikkeling zijn en die van nature moeite hebben om impulsen te weerstaan of prioriteiten te veronachtzamen. Een groeiende hoeveelheid literatuur verifieert deze e-connectie met persoonlijkheidsfragmentatie, cyberrelaties boven persoonlijke relaties, en andere psychosociale problemen. Volkow en andere onderzoekers zien deze asociale trends leiden tot een wijdverspreide afname van empathie tussen mensen - wat essentieel is voor de menselijke conditie - als gevolg van het feit dat mensen meer en meer aandacht besteden aan iPads, mobiele telefoons en computerschermen dan aan elkaar, zelfs wanneer ze in dezelfde kamer zitten. Nieuw onderzoek toont aan dat deze situatie een elektronische pandemie aan het worden is, aangezien mensen zich steeds meer losmaken van traditionele familierelaties, terwijl ze tegenwoordig drie keer zoveel digitale informatie consumeren als in 2008, zevenendertig keer per uur e-mails checken, zevenendertig keer per uur sms'en en gemiddeld twaalf uur per dag besteden aan het opnemen van andere e-media.

Hoe hersenmachine-interfacing deze kloof tussen mens-tot-mens relaties versus mens-machine integratie zal vermenigvuldigen zou de lezers om verschillende redenen grote zorgen moeten baren, waaronder hoe 1) de Borgificatie van de mens de achteruitgang van de familie-eenheid en intermenselijke relaties, waar de samenleving historisch van afhankelijk is geweest, op natuurlijke wijze zal verergeren; 2) de toename van euforische cybernetische verslaving zal vermenigvuldigen naarmate cerebrale stimulatie van de pleziercentra van de hersenen wordt toegevoegd aan bestaande natuurlijke zintuigen - gezicht, gehoor, smaak, reuk en tastzin; en 3) de dreiging van computervirussen of kapers die verbeterde menselijke neurale of cognitieve paden verstoren zal zich ontwikkelen naarmate cyber-verrijkte individuen evolueren. Ter illustratie van dit laatste heeft Dr. Mark Gasson, van de School of Systems Engineering aan de Universiteit van Reading in het Verenigd Koninkrijk, opzettelijk een in zijn hand geïmplanteerde microchip besmet die hem biometrische toegang door veiligheidsdeuren verschaft en die ook communiceert met zijn mobiele telefoon en andere externe apparaten. In het experiment kon Dr. Gasson (die het ermee eens is dat de volgende stap in de menselijke evolutie de transhumane visie is van veranderde menselijke biologie geïntegreerd met machines) aantonen hoe het computervirus waarmee hij zichzelf besmette zich verspreidde naar externe computersystemen in communicatie met zijn microchip. Hij vertelde BBC News: "Met de voordelen van dit soort technologie komen risico's. We [zullen] onszelf verbeteren maar net als de verbeteringen met andere technologieën, mobiele telefoons bijvoorbeeld, worden ze kwetsbaar voor risico's, zoals beveiligingsproblemen en computervirussen."[iv]

Dergelijke bedreigingen - computervirussen die van verbeterde mensen overgaan op verbeterde mensen via toekomstige cybernetische systemen - zijn het topje van de ijsberg. Het echte gevaar, hoewel het voor sommigen volkomen onvermijdelijk kan zijn, zal het verlies van individualiteit, anonimiteit, privacy en zelfs vrije wil zijn als gevolg van cybernetische integratie. Dr. Christopher Hook stelt: "Als geïmplanteerde apparaten de uitwisseling van informatie mogelijk maken tussen het biologische substraat en het cybernetische apparaat," dan zou een dergelijk apparaat in de hippocampus (het deel van de hersenen dat betrokken is bij de vorming, opslag en verwerking van het geheugen) voor het vergroten van het geheugen, bijvoorbeeld, "nauw verbonden zijn met het creëren en oproepen van herinneringen, alsmede met alle emoties die inherent zijn aan dat proces. Als dit apparaat het mogelijk zou maken informatie van het Internet te importeren, zou het dan ook mogelijk kunnen maken dat de herinneringen en gedachten van het individu door anderen kunnen worden gedownload of gelezen? Wat verhindert in wezen dat de hersenen zelf worden gehackt [of van buitenaf worden gecontroleerd]? Het laatste bastion van de menselijke privacy, de hersenen, zal zijn geschonden."[v]

WAAROM WORDT "DE ONTHULLING" ZO BELANGRIJK GEACHT DAT MEER DAN 2 DOZIJN INTERNATIONAAL ERKENDE EXPERTS BIJEENKOMEN OM ONTWIKKELINGEN TE ONTHULLEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE EINDTIJD!?

Ondanks deze belangrijke ethische en sociale gevaren, is de interesse van industrie en overheid in de technologische droom van het posthumanisme, zoals eerder in dit boek gedocumenteerd, meer dan laissez-faire. De gestage migratie naar de vervulling van biologisch en cybernetisch gemodificeerde mensen in combinatie met bedrijfs- en nationale investeringen zal deze eeuw voorspelbaar samensmelten, wat uiteindelijk zal leiden tot sterke culturele krachten die alle individuen dwingen om "aangesloten" te raken op het net. Wie zich verzet, zal worden achtergelaten als inferieure Luddieten (mensen die zich verzetten tegen nieuwe technologie), of erger nog, worden beschouwd als vijanden van de vooruitgang van de collectieven, zoals in de nachtmerrie-achtige visie van De Garis in de Artilect War of in voormalig contraterrorisme tsaar Richard Clark's Breakpoint, waarin mensen die technologische verbetering weigeren als "terroristen" worden afgeschilderd.

Volgens het werk Human Dignity in the Biotech Century, zal deze druk om verbeterd te worden dramatisch zijn voor mensen in alle sociale lagen, inclusief die in de middenklasse, recht, techniek, financiën, professionele velden, en het leger, ongeacht persoonlijke of religieuze opvattingen:

Bedenk eens of het leger, na miljarden te hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van technologieën om de cyborg-soldaat te creëren, individuele soldaten zou toestaan de verbeteringen te weigeren vanwege religieuze of persoonlijke bezwaren. Dat is niet waarschijnlijk. Individuen kunnen inderdaad van mening verschillen en technologische augmentatie weigeren, maar voor dergelijke dissidenten zullen de arbeidsmogelijkheden steeds schaarser worden.

Omdat het netwerk van cyborgs steeds meer samenwerking en harmonieuze coördinatie zal vereisen om de efficiëntie verder te verbeteren, zullen de prothesen middelen blijven invoeren om emoties te controleren of te moduleren om deze waarden te bevorderen. Ondertussen wordt het netwerk steeds meer gecontroleerd door centrale planningsstructuren om harmonie en efficiëntie te bevorderen. Hoewel iedereen zichzelf nog steeds als volledig autonoom beschouwt, wordt het gedrag in werkelijkheid steeds strenger gecontroleerd. Met elke stap worden degenen die cybernetisch zijn aangepast, steeds meer zoals de Borg, het ras van cybernetische organismen dat in de zesentwintigste eeuw van de Star Trek mythologie leeft. De Borg, eens volledig menselijk, worden "geassimileerd" door de grotere collectieve geest, waarbij ze hun individualiteit verliezen voor het welzijn van het geheel.

Mocht iemand denken dat de schrijvers van Human Dignity in the Biotech Century overdreven paranoïde zijn, bedenk dan dat NBIC (Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology, and Cognitive Science) directeur Mihail Roco, in het rapport van de Amerikaanse regering, Converging Technologies for Improving Human Performance, schreef:

De mensheid zou worden als één enkel, gedistribueerd en onderling verbonden "brein", gebaseerd op nieuwe kernpaden in de samenleving. Een genetwerkte maatschappij van miljarden menselijke wezens zou even complex kunnen zijn in vergelijking met een individueel wezen als een mens is met een enkele zenuwcel. Van lokale groepen van verbonden verbeterde individuen tot een wereldwijde collectieve intelligentie, belangrijke nieuwe capaciteiten zouden ontstaan uit relaties die voortkomen uit nbic-technologieën. Een dergelijk collectief sociaal systeem is verre van onnatuurlijk en kan worden vergeleken met een grotere vorm van biologisch organisme. Wij stellen ons de band van de mensheid voor die wordt aangedreven door een onderling verbonden virtueel brein van de gemeenschappen van de aarde die op zoek zijn naar intellectueel begrip en verovering van de natuur."[vii]

VOLGENDE: De strijd om weerstand te bieden tegen biologische verandering en machine-integratie

Eindnoten:

[i] Ashlee Vance, “The Lifeboat Foundation: Battling Asteroids, Nanobots and A.I.” New York Times (7/20/10) (http://bits.blogs.nytimes.com/2010/07/20/the-lifeboat-foundation-battling-asteroids-nanobots-and-a-i/).

[ii] Ian Sample, “Global Disaster: Is Humanity Prepared for the Worst?” Observer (7/25/10) (http://www.guardian.co.uk/science/2010/jul/25/disaster-risk-assessment-science).

[iii] Ibid.

[iv] Rory Cellan-Jones, “First Human ‘Infected with Computer Virus,’” BBC News (5/27/10) http://www.bbc.co.uk/news/10158517.

[v] Hook, 92.

[vi] Ibid., 93.

[vii] Mihail Roco and William Sims Bainbridge, ed. Converging Technologies for Improving Human Performance (New York: Kluwer Academic, 2003) emphasis in original.

Bron: THE HYBRID AGE (PART 39): The Transhuman New Face of Spiritual Warfare » SkyWatchTV