www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET HYBRIDE TIJDPERK (DEEL 40): De strijd om weerstand te bieden tegen biologische vervorming en machine-integratie

22 mei 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41

Nergens zal de strijd om deze menselijke biologische verandering en machine-integratie te weerstaan directer zijn dan in die religieuze huizen waar transhumanisme wordt gezien als een aanval op Gods creatieve genie, en waar, als gevolg daarvan, gelovige mensen proberen hun menselijkheid te behouden. Toch zal de oorlog tegen dergelijke gelovigen zich in het komende decennium evenzeer van binnenuit deze huizen en gezinnen ontwikkelen als door externe sociale invloeden.

Een eenvoudig voorbeeld: flits eens vooruit naar de nabije toekomst, wanneer veel van de eerder besproken technologie - feitelijk gebaseerd op opkomende technologieën en verwachte tijdschema's - gemeengoed is geworden. Uw dochter, Michelle, gaat naar het voorgezet onderwijs, komt binnen na haar de eerste dag in een nieuwe school.

"Nou, hoe ging het, schat?" vraagt u met een glimlach.

"Het ging wel," zegt ze, "hoewel de kinderen hier nog slimmer zijn dan op de vorige school." Maar dan pauzeert ze. Ze weet dat smeken om net als de meeste van haar klasgenoten verbeterd te worden, alleen maar zal leiden tot nog meer geruzie - wat jullie twee over dit onderwerp zo vaak deden. Hoe kan ze je laten begrijpen hoe het is om zelfs maar te proberen te concurreren met de transhumans? Het feit dat het merendeel van de studenten, studenten die half zo oud zijn als zij, summa cum laude zullen afstuderen met een IQ dat hoger is dan dat van Einstein tegen de tijd dat zij zelf daaraan toe is, is een belachelijke en onnodige belemmering, vindt ze. Ze kan het niet begrijpen. U hebt het nieuws gezien, de reclame, de artikelen in de H+ tijdschriften en televisiespecials over de voordelen van enhancement. Zelfs de huisarts heeft geprobeerd u te overtuigen. Maar waarschijnlijk is er een bezoekje van de kinderbescherming voor nodig, die in de VS binnenkort het Europese model volgt waar vanaf 2019 ouders wier kinderen geen basisaanpassingen kregen, worden aangeklaagd wegens verwaarlozing en hun kinderen en in pleeggezinnen worden geplaatst. Ze zou alleen willen dat het niet zover zou komen. Kon je maar zijn zoals die Emergent Christians 2.0 wiens techno-theologie ontstond tijdens de early enhancement rage van 2016-2018, gebaseerd op een universalistische imperatief voor "perfectionistische moraliteit" en de christelijke plicht om "genezers en vervolmaakders" te zijn, in tegenstelling tot de "bio-Luddite theologie" van jouw verouderde religieuze "goddelijke orde" concept, dat alleen maar dient om mensen zoals zij in het nadeel te houden. Daarom gaven ze je het schoolrapport van Prof. Joel Garreau over de gemiddelde middelbare scholier van vandaag, zodat je kon begrijpen hoe haar klasgenoten:

  • Verbazingwekkende denkvermogens hebben. Ze zijn niet alleen sneller en creatiever dan wie ze ooit ontmoet heeft, maar ook sneller en creatiever dan wie ze zich ooit voorgesteld heeft.
  • Ze hebben een fotografisch geheugen en kunnen zich alles herinneren. Ze kunnen boeken in minuten verslinden.
  • Ze zijn mooi, fysiek. Hoewel ze niet veel waarde hechten aan lichaamsbeweging, zijn hun lichamen opmerkelijk gespierd.
  • Ze praten terloops over een lang leven, misschien onsterfelijk zijn. Ze hebben het altijd over hun "volgende levens." Een van hen vertelt dat hij na zijn carrière als advocaat van plan is glas te gaan blazen en daarna nanochirurg te worden.
  • Een van haar nieuwe vriendinnen viel tijdens het joggen en liep een lelijke snee in haar knie op. Uw dochter werd gek, klaar om haar naar het ziekenhuis te brengen. Maar haar vriendin staarde naar de gapende wond en concentreerde haar gedachten erop. Binnen enkele minuten, stopte het bloeden.
  • Diezelfde vriendin is ingeënt tegen pijn. Ze voelt nooit lang acute pijn.
  • Deze nieuwe vrienden zijn altijd met elkaar verbonden, delen hun gedachten, hoe ver ze ook van elkaar zijn verwijderd, zonder dat er een duidelijke versnelling is. Ze noemen het "stille berichtgeving." Het lijkt wel telepathie.
  • Ze hebben de vreemde gewoonte hun hoofd op een bepaalde manier te draaien wanneer ze toegang willen tot informatie die ze nog niet onder hun eigen schedel hebben - alsof ze wachten op een levering die draadloos zal aankomen, wat ook gebeurt.
  • Een week of langer niet aan een stuk slapen. Ze grappen over het wegdoen van hun bedden, omdat ze deze zo zelden gebruiken.

Hoewel deze verbeterde studenten haar met medeleven behandelen en weten dat ze biologisch en mentaal gehandicapt is buiten haar schuld, haat ze het als ze haar een "Natural" noemen. Het voelt zo neerbuigend. En dan, op de laatste school, was er die jongen waarmee ze uit wilde gaan, enkel om te ontdekken dat het in strijd was met de geïnformeerde-toestemmingsvoorschriften die twee jaar geleden door het Departement van Onderwijs werden uitgevaardigd en die romantische relaties tussen "Naturals" en de "Enhanced." Ze kon wel weg kruipen, ze schaamde zich zo. Maar ze heeft besloten om er niet meer over te vechten. Volgend jaar wordt ze achttien en ze heeft haar geld gespaard. Met de federale Unenhanced Student Aid-programma's van het Amerikaanse ministerie van onderwijs en het United Naturals Student Fund (UNSF), dat financiële hulp en steun biedt aan "Disaugmented American Students," van kleuterschool tot twaalf, met als motto "An augmented mind is a terrible thing to waste," zal ze genoeg hebben voor Genetische Verbetering Niveau 1 plus een paar speeltjes zoals de nieuwe extracraniële cybernetische communicator van Bluetooth. Het is niet veel, maar het is een begin, en hoewel je haar zult vertellen dat haar brein-machine-interface, en vooral haar genetische upgrade, haar - net als alle kinderen die ze in de toekomst krijgt - tot mens maakt, zal er volgens de genetische begeleider van de school niets zijn dat je kunt doen om haar wettelijk tegen te houden.

WAAROM WORDT "DE ONTHULLING" ZO BELANGRIJK GEACHT DAT MEER DAN 2 DOZIJN INTERNATIONAAL ERKENDE EXPERTS BIJEENKOMEN OM ONTWIKKELINGEN TE ONTHULLEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE EINDTIJD!?

De duivel zit in de details

Naarmate de transhumanistische filosofie en de GRIN-technologie in de samenleving worden geïntegreerd en nationale en particuliere laboratoria met hun zakelijke bondgenoten steeds geraffineerdere argumenten aanvoeren voor een zo breed mogelijke toepassing ervan, zullen degenen onder ons die de zin van het leven en de menselijke natuur koesteren zoals gedefinieerd door Joods-Christelijke waarden, geleidelijk verwikkeld raken in steeds diepere geestelijke conflicten over het behoud van onze menselijkheid te midden van wat volgens de auteurs in essentie een bovennatuurlijk conflict is.

[Opmerking vertaler: Dit is waar men naar streeft, maar het is een wereldbeeld dat technologisch verder gaat dan in het boek Openbaring is voorzegd. Daarom zal de Heer voor die tijd terugkeren, wat niet zo lang meer kan duren zodat deze technieken kunnen worden ingevoerd.]

Zoals de fictieve oefening met de zeventienjarige "Michelle" hierboven illustreert, zullen de intensivering van de techno-spirituele kwesties, waarmee christelijke gezinnen deze eeuw te maken zullen krijgen, gelijktijdig op zowel geestelijk als wetenschappelijk niveau escaleren. Deze materiële/immateriële strijd, die filosoof en theoloog Francis Schaeffer eens beschreef als altijd in oorlog "in de gedachtewereld", is voor sommigen moeilijk te bevatten. Het idee dat een technologie die de mens transformeert, het DNA van natuurlijke en synthetische wezens vermengt en de mens met de machines doet versmelten, op de een of andere manier gebruikt zou kunnen worden of zelfs geïnspireerd zou kunnen worden door boosaardig bovennaturalisme om vernietiging in de materiële wereld teweeg te brengen, is voor sommigen zo exotisch dat het ondenkbaar is. Toch zou niets fundamenteler duidelijk moeten zijn, zoals studenten van geestelijke oorlogsvoering zullen begrijpen. Wij zijn lichaam (fysieke vorm), geest (ziel, wil, emoties), en geest, dus alles in de materiële en immateriële wereld het potentieel heeft om ons psychosomatisch bestaan en onze beslissingen te beïnvloeden. "Er is geen conflict in ons leven dat strikt een geestelijke kwestie is," schrijft Robert Jeffress in zijn boek, De Goddelijke Verdediging. Dit komt omdat "er nooit een tijd is waarin de geest gescheiden is van het lichaam. Evenzo is er geen onrust in ons leven die alleen psychologisch of fysiek is, omdat onze geest, samen met Gods Geest in ons en demonische geesten om ons heen, ook altijd aanwezig is."[ii] Jeffress' punt dat materiële prikkels niet gescheiden kunnen worden van geestelijke omstandigheden geeft aan waarom de Bijbel zo bezorgd is over de antithesen van transhumanisme; de integriteit van ons lichaam en onze geest. Het doel is om beide in gehoorzaamheid aan Christus te brengen (2 Kronieken 10:5) omdat dit de plaats is waar de strijd het eerst gestreden en gewonnen wordt. Er is nog nooit een huwelijksbreuk geweest die niet daar begon - geen moord, geen diefstal, geen afgoderij - maar dat de strijd in de verbeelding werd opgevoerd, vervolgens met de zintuigen werd verbonden, en de beslissing om te handelen aan de overwinnaar werd gegeven.

Hoe de technologie er nu voor staat om dit spel tussen geest en lichaam te verheffen, ligt verborgen in de schaduw van het National Institute of Health en DARPA, die gedurende meer dan drie decennia honderden miljoenen dollars hebben geïnvesteerd, niet alleen in het ontwerpen van nieuwe DNA constructies, maar ook in het vervaardigen van arrays van micro-elektroden, supercomputers en algoritmen om de neurale code van de hersenen te analyseren en te ontcijferen, de complexe "syntaxis" en communicatieregels die elektrische neuronpulsen in de hersenen omzetten in specifieke digitale en analoge informatie die wij uiteindelijk waarnemen als beslissingen, herinneringen en emoties. Begrijpen hoe deze geheime hersentaal functioneert en deze vervolgens ontleden tot digitale computercode (reeksen van enen en nullen), waar ze opnieuw kan worden samengesteld tot woorden en commando's en vervolgens kan worden gemanipuleerd, staat centraal in de militaire neurobiologie, het onderzoek naar kunstmatige intelligentie en de cybernetica.

Terwijl belangrijke studies in de neurowetenschappen zijn uitgevoerd met "neuro-prothesen" in het achterhoofd om gehandicapten te helpen - bijvoorbeeld het kunstmatige cochleaire implantaat dat tot nu toe ongeveer 188.000 mensen wereldwijd hebben ontvangen - is DARPA "minder geïnteresseerd in het behandelen van gehandicapten dan in het verbeteren van de cognitieve capaciteiten van soldaten," zegt voormalig senior schrijver bij Scientific American, John Horgan. "DARPA ambtenaren hebben dit vooruitzicht geschonden met cyborgkrijgers die complexe gevechtsprocedures rechtstreeks in hun hersenen downloaden, zoals de helden van de Matrix," en heeft "belangstelling voor de ontwikkeling van technieken die de mentale processen van potentiële vijanden kunnen onderzoeken en mogelijk manipuleren [door] op afstand signalen op te nemen uit de hersenen van vijandelijk personeel, om 'hun gedachten te lezen en hen te controleren."[iii] Omdat wat zich binnen de militaire technologie ontwikkelt, uiteindelijk naar de bredere cultuur migreert, waar het snel wordt omarmd voor concurrentievoordelen of wederzijdse voordelen, zijn de vertakkingen van de neurobiologie niet ontsnapt aan de internationale belangstelling van zowel openbare als particuliere instanties. Wereldwijd worden nu hele onderzoeksgebieden ontwikkeld op basis van het idee dat doorbraken deze eeuw ongekende mogelijkheden zullen bieden om de menselijke geest te lezen, te beïnvloeden en zelfs te beheersen. De implicaties van dit gebied zijn zo onthutsend dat Frankrijk in 2010 het eerste land was dat een eenheid voor gedragsonderzoek oprichtte die speciaal ontworpen was om "neurobeleid" te bestuderen en vast te stellen om te regelen hoe zaken als "neuromarketing" (een nieuw gebied van marketing dat de sensorimotorische en cognitieve reacties van consumenten op stimuli analyseert om te decoderen welk deel van de hersenen consumenten vertelt om bepaalde koopbeslissingen te nemen) in de toekomst gebruikt kunnen worden om toegang te krijgen tot onbewuste besluitvormingselementen van de hersenen om gewenste reacties te produceren. Dit precedent voor neurobeleid van de overheid komt geen seconde te vroeg, aangezien 's werelds grootste halfgeleiderchipproducent, Intel Corp., vóór het jaar 2020 hersencommunicators op de markt en "in de hoofden van zijn klanten" wil hebben. In wat alleen maar als Matrix creep kan worden omschreven, ontwerpen onderzoekers van Intel Labs Pittsburgh wat volgens hen "the next big thing" zal zijn - hersenchips waarmee consumenten een groot aantal nieuwe elektronische en communicatiegadgets kunnen bedienen door middel van neurale commando's. Ontwikkelaars bij Toyota en de Universiteit van Utah werken ook aan hersenzenders, waarvan zij hopen dat zij zullen bijdragen tot de opbouw van een wereldwijde "hive mind".

Uit deze ontwikkelingen komt in de verte het kreunen voort van een "angstig onbekend" waarin de architectuur van het menselijk brein - zoals getransformeerd door huidige en toekomstige cybernetische uitvindingen - begint te handelen op manieren die grenzen aan het bovennatuurlijke. Denk aan experimentele telepathie, waarbij gedachten van geest tot geest worden overgedragen, zodat mensen kunnen communiceren zonder dat zij hoorbaar hoeven te spreken. De meesten weten niet dat Hans Berger, de uitvinder van de elektro-encefalografie (EEG, de registratie van elektrische activiteit langs de hoofdhuid die wordt veroorzaakt door het afvuren van neuronen in de hersenen) sterk geloofde in paranormale verschijnselen en hersensignalen wilde decoderen om een non-verbale overdracht tussen mensen tot stand te brengen. Grin-technologie stelt voor zijn droom te verwezenlijken.

Een ander voorbeeld is telekinese (psychokinese), waarbij fysieke materie wordt bewogen of gemanipuleerd via directe beïnvloeding door de geest. Hoe ongelooflijk het ook moge lijken, zowel dit idee als het hierboven beschrevene worden door DARPA en andere nationale laboratoria onderzocht zijnde geen utopie. Een dergelijke brein-tot-brein transmissie tussen ver van elkaar verwijderde personen alsmede brein-tot-computer communicatie werd vorig jaar gedemonstreerd aan het Instituut voor Onderzoek van Geluid en Trillingen van de Universiteit van Southampton met gebruikmaking van elektroden en een Internet-verbinding. Het experiment in het instituut ging verder dan de meeste brein/machine-interfacetechnologie (BMI) tot dusver, en demonstreerde daadwerkelijk brein/brein-communicatie (B2B) tussen personen op afstand. Dr. Christopher James, die toezicht hield op het experiment, gaf het volgende commentaar "Hoewel BCI [brain-computer interface] niet nieuw meer is en communicatie van persoon tot persoon via het zenuwstelsel al eerder werd aangetoond in werk van Prof. Kevin Warwick van de Universiteit van Reading, laten we hier voor het eerst echte brein-tot-brein-interfacing zien. We moeten de volledige implicaties hiervan nog begrijpen". Bij het experiment kon een persoon die BCI gebruikte gedachten, vertaald als een reeks binaire cijfers, via het internet overbrengen naar een andere persoon, wiens computer de cijfers ontving en ze doorstuurde naar de hersenen van de tweede gebruiker.[iv]

Het echte gevaar is hoe deze prestaties binnen de menselijke-geest-naar-synthetische intelligentie de spreekwoordelijke "geest in de machine" kan brengen waar geen moderne mens ooit is geweest, een kloof overbruggend tussen onbekende entiteiten (zowel virtueel als reëel), misschien zelfs uitnodigend tot overname van onze soort door kwaadaardige intelligentie. Merk op dat de experimenten hierboven worden uitgevoerd in het Instituut voor Onderzoek van Geluid en Trillingen van Southampton. Enkele jaren geleden leidde het onderzoek van wetenschapper Vic Tandy naar geluid, trillingsfrequenties, en oogbolresonatie tot een proefschrift (eigenlijk getiteld "Ghosts in the Machine") dat werd gepubliceerd in de Journal of the Society for Psychical Research. Tandy's bevindingen schetsten wat hij dacht dat "natuurlijke oorzaken" waren voor bepaalde gevallen van spook materialisatie. Tandy ontdekte dat 19-Hz staande luchtgolven, onder bepaalde omstandigheden, zintuiglijke verschijnselen in een open omgeving konden veroorzaken die op een geest wezen. Hij produceerde zelfs een angstaanjagende gemanifesteerde entiteit die leek op hedendaagse beschrijvingen van "buitenaardse grijstinten". Een soortgelijk fenomeen werd in 2006 ontdekt door neuroloog Olaf Blanke van het Brain Mind Institute in Lausanne, Zwitserland, toen hij met een team werkte om de bron van epileptische aanvallen bij een jonge vrouw te ontdekken. Ze waren elektrische stroompjes aan het toedienen via chirurgisch geïmplanteerde elektroden in verschillende delen van haar hersenen, toen ze bij het bereiken van haar linker temporoparietale junctie (TPJ, ongeveer boven het linkeroor) plotseling de aanwezigheid van een schim achter haar voelde staan. Het spook begon haar lichaamshouding na te bootsen, ging onder haar liggen toen ze op bed lag, ging achter haar zitten, en probeerde later zelfs een testkaart van haar af te pakken tijdens een taaloefening. Terwijl de wetenschappers de activiteit interpreteerden als een natuurlijke, hoewel mysterieuze, biologische functie van de hersenen, is het mogelijk dat zij eigenlijk poorten van waarneming in de geestenwereld ontdekten, die door God gesloten waren na de zondeval van de mens? Waren Tandy's "geest" en Blanke's "schaduwpersoon" levende onbekenden? Als dat zo is, is het dan niet verontrustend dat voorstanders van menselijke geest-naar-machine-intelligentie blijvende omstandigheden kunnen creëren die vergelijkbaar zijn met de bevindingen van Tandy en Blanke, waardoor gesimuleerde of werkelijke relaties tussen mensen en "entiteiten" ontstaan? Op de dertiende Europese bijeenkomst over cybernetica en systeemonderzoek aan de universiteit van Wenen in Oostenrijk, leek een origineel artikel van Charles Ostman deze mogelijkheid te bevestigen:

Als deze ontwikkelingsdrempel wordt overschreden, als een index van onze symbiose mens/internet die meer uitgesproken, en onomkeerbaar wordt, beginnen we communicatiemodaliteiten te ontwikkelen die van nature nogal "niet-menselijk" zijn, maar "sociaal-operatieve" normen van de nabije toekomst zijn. Onze collectieve ontwikkeling en inzet van complexe metasystemen van kunstmatige entiteiten en synthetische levensvormen, en de acceptatie daarvan als integraal onderdeel van de operationele "cultuurnorm" van de nabije toekomst, is in feite de voorbereidende ontwikkelingsstap, als een procedure die effectieve communicatieve toegang mogelijk maakt tot een aaneengesloten verzameling van ontelbare "soorten" en entiteittypen (synthetisch en "echt") die functioneren als procesbemiddelaars.

Een soortgelijke kwestie die in ons geheugen "pingelde" vanuit vroegere ervaringen met exorcisme en het verband tussen geluidsresonantie en contact met bovennatuurlijkheid, heeft te maken met mensen die beweren bezeten of "gedemoniseerd" te zijn geraakt na pogingen om geestenpoorten te openen door middel van vibrerend zingen in New Age draaikolken of "Moeder Aarde" energieplaatsen zoals Sedona, Arizona. Toen wij Sue Bradley over dit onderwerp vroegen of zij geloofde dat er een verband zou kunnen bestaan tussen akoestiek, harmonischen, geluidsresonantie en geestenpoorten, stuurde zij ons dit lange en schokkende antwoord per e-mail:

Tom en Nita:

Van de oudheid tot de New Age, resonantie en harmonieën zijn al lang erkend als voertuigen van communicatie en manifestatie. Oude rotspartijen, heilige tempels en monumenten zijn millennia lang gebruikt als ontmoetingsplaatsen voor de zogenaamde spiritueel verlichte mensen. Door recent begrip van kwantumverstrengeling en de hoge-energiefysica van geluid en licht, beide met aanpasbare trillingskenmerken, kunnen deze populaire plaatsen voor bijeenkomsten met rituele gezangen en offergaven, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van oude spreuken en wiskundige harmonische codes in verschillende sets van tandemfrequenties, wel eens meetbare en veel grotere esoterische effecten hebben dan zelfs recentelijk werd aangenomen.

Let op wat New Ager en moderne sjamaan Zacciah Blackburn van Sacred Sound, Sound the Codes zegt dat hij op zulke plaatsen te horen kreeg:

Het is niet louter toeval dat veel van de oude stenen tempels van de wereld werden gemaakt met kristallijne ingebedde stenen, zoals graniet, die bekend staan om hun eigenschappen om energie door te geven of op te slaan. Door middel van Heilige Klank en bewustzijnspraktijken hebben de ongeziene "wijsheidsbewaarders" en bewakers van deze heilige tempels met mij gecommuniceerd en mij laten zien hoe je bewustzijnsfrequenties in je hart en geest kunt vasthouden en ze kunt combineren tot geluidscodes om een "sleutel" te creëren die de "bibliotheken" van deze tempels van oude sterwezens en wijsheidsbewaarders opent voor de moderne reiziger die met zuivere intentie komt.

Met dit in gedachten, bedenk ook hoe het woord "oor" 120 keer voorkomt in de Schrift, "oren" 151 keer, en belangrijk is met betrekking tot geluid dat verbonden is met spiritueel horen. Voor het eerst gebruikt in Exodus 15:26, is het oor verbonden met een verbondsrelatie voor hen die luisteren naar de stem van de Heer en zijn inzettingen onderhouden. Het rechteroor wordt herhaaldelijk beschreven in de Levitische instructies: "Dan zult gij de ram doden en van zijn bloed nemen en het op het puntje van het rechteroor van Aäron en op het puntje van het rechteroor van zijn zonen leggen" (Exodus 29:20; [Leviticus 8:23 en 24; 14:14,17,25, en 28].

Latere verwijzingen naar het oor en het gehoor worden gepresenteerd als smeekbeden aan God door zijn dienaren en door God als raadgevingen, waarschuwingen en berispingen.

Het oor als een geestelijke poort, "Ear-Gate" genoemd, verscheen voor het eerst in het Engels door een allegorie van John Bunyan in 1682. Bunyan's klassieker, The Pilgrim's Progress, was het meest gelezen en vertaalde boek in de Engelse taal, afgezien van de Bijbel: het was ook een belangrijk onderdeel van het onderwijs en werd beschouwd als verplichte lectuur in de VS vanaf de koloniale tijd tot aan de Tweede Wereldoorlog. Terwijl The Pilgrim's Progress de ontmoetingen en obstakels van een man op zoek naar verlossing allegoriseert, verhaalt Bunyan's The Holy War or The Losing and Taking Again of the Town of Mansoul het kosmische conflict om de zielen van de mensheid met Peretti-achtige beschrijvingen en precisie.

De stad Mansoul, ontworpen naar het evenbeeld van de almachtige Shaddai, is het doelwit van de bedrieglijke en boosaardige reus Diabolus. Mansoul is een stad met vijf poorten: de Oorpoort, de Oogpoort, de Mondpoort, de Neuspoort en de Gevoelspoort. De eerste en meest strategische poort wordt als eerste doorbroken: de Oorpoort.

De negentiende-eeuwse theoloog, Rev. Robert Maguire, geeft commentaar op het belang van de Ear-Gate:

Dit was de poort van het publiek, en door deze poort moeten de woorden van de verleider binnendringen, als de verleiding wil slagen. In de oren van onze eerste moeder fluisterde de sluwe slang de verleidelijke woorden van zijn listen en door de poort van het oor viel hij haar hart aan en veroverde het. Gehoor geven aan de verleider is de volgende stap naar gehoorzaamheid aan zijn wil.

Een van de twee hoofdmachten van Mansoul, het Verzet, bezwijkt snel onder een pijl uit het leger van Diabolus. De beloften van Diabolus zijn bekend: uitbreiding van de stad mens-ziel, vergroting van hun vrijheid en in de subtiliteit van het patroon identiek aan Eden, het verbod van de Boom der Kennis zelf aanvechten.

Dr. Maguire gaat verder met het beschrijven van deze eerste inval bij de Oorpoort met de introductie van Mr. Ill-Pause, een ander van het duivelse leger dat Mansoul bezoekt:

Satan heeft vele mysterieuze engelen die klaar staan om de verleidingen van hun meester te beantwoorden en zijn sluwe ouvertures aan te prijzen. Zo haalt Ill-Pause de mannen van Mansoul over; en zie! op de verleiding van buitenaf (die op zichzelf volstrekt krachteloos was), antwoordt de toegeving van binnenuit. Dit is de fatale daad, en wordt onmiddellijk gevolgd door een andere ernstige ramp - de dood van Onschuld, een van de meest vooraanstaande en eerbare stedelingen. Zijn gevoelige ziel was vergiftigd door het contact met de adem van de verlorene.

De Heilige Oorlog gaat verder met de burgeroorlog die in Mansoul woedt en de nederlaag van de reus Diabolus en zijn demonische leger door de zoon van Shaddai, Emmanuel, maar de allegorie vindt misschien een directere toepassing in de eenentwintigste eeuw dan vroeger. Dat komt doordat de verleiding van de hightech meer dan ooit in de geschiedenis vaste voet heeft gekregen - en wel onder de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Deze generatie met een hoog risico, waarvan de meesten nooit de prachtige waarheden van John Bunyan hebben gehoord, is cultureel op drift geraakt en heeft geen spirituele vorming gekregen door een onderwijssysteem dat tolerantie boven absoluten stelt en door sociale vorming die technologie boven erfgoed stelt.

VOLGENDE: Verraderlijke details achter de volwaardige Ear-Gate Assault overval

Eindnoten:

[i] Garreau, 7–8.

[ii] Robert Jeffress, The Divine Defense: Six Simple Strategies for Winning Your Greatest Battles (Colorado Springs, CO: WaterBrook, 2006) 78.

[iii] John Horgon, “We’re Cracking the Neural Code, the Brain’s Secret Language,” Adbusters (1/25/06) (https://www.adbusters.org/the_magazine/63/Were_Cracking_the_Neural_Code_the_Brains_Secret_Language.html).

[iv] “Brain-Computer Interface Allows Person-to-Person Communication Through Power Of Thought,” ScienceDaily (10/6/09) (http://www.sciencedaily.com/releases/2009/10/091006102637.htm).

[v] Charles Ostman, The Internet as an Organism: Emergent Human / Internet Symbiosis (Vienna, Austria: Thirteenth European Meeting on Cybernetics and Systems Research at the University of Vienna, April 9–12, 1996) emphasis added.

[vi] Sounding the Codes (2007) http://www.thecenteroflight.net.

[vii] Robert Maguire, Charles J. Doe, Commentary on John Bunyan’s The Holy War (2009) 11.

[viii] Ibid., 7.

Bron: THE HYBRID AGE (PART 40): The Struggle To Resist Biological Alteration And Machine Integration » SkyWatchTV