www.wimjongman.nl

(homepagina)


TOP GEHEIM - Deel 13: Meer Geheimen van de Babalon Werken

7 maart 2021 door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33

Als je mijn twee bestsellers Saboteurs en Shadowland hebt gelezen, ben je misschien al op de hoogte van de basisgeschiedenis van "The Babalon Working" en gerelateerde connecties tussen Hillary Clinton en haar hechte occulte politieke kring. Zo niet, dan kunt u hier (Engelstalig) een samenvatting lezen.

De beruchte "Babalon-werking" uitgevoerd door NASA Jet Propulsion Laboratory raketgeleerde Jack Parsons en Scientology oprichter L. Ron Hubbard opende naar verluidt een poort die het moderne UFO tijdperk aanwakkerde dat een paar maanden later volgde. Occult geleerde Kenneth Grant schrijft: "Het [Babalon] werk begon vlak voor de golf van onverklaarbare luchtverschijnselen die nu bekend staat als de 'Great Saucer Flap'. Parsons opende een deur en er vloog iets naar binnen."[i] Hoewel we graag een dergelijk verband willen onderzoeken, bieden de geschriften van Crowley en Parsons weinig steun voor een verband met Babalon, laat staan voor het feit dat de werkingen de oorzaak zijn van het moderne UFO tijdperk. Het lijkt veel waarschijnlijker dat dit helse Babalon portaal de weg vrijmaakte voor ideeën als de transgender wet van Californië en de wijdverbreide culturele acceptatie van het homohuwelijk.

Thelema is een filosofie die gedefinieerd wordt door de stelregel: "Doe wat gij wilt zal de gehele wet zijn." Het komt uit Aleister Crowley's Boek van de Wet, dat werd gekanaliseerd door een onstoffelijke demonische intelligentie genaamd Aiwass.[ii] Thelema is een narcistische ideologie die ten grondslag ligt aan verschillende esoterische magische genootschappen zoals de A∴A∴ en de Ordo Templi Orientis die zich fundamenteel verzetten tegen Gods morele wet. Satan richt zich op seksualiteit omdat voortplanting het menselijk vermogen is dat het dichtst bij het goddelijke komt. Als gevolg hiervan is het niet al te verwonderlijk dat seksuele perversie en "seksmagie" essentiële onderdelen zijn van occulte rituelen. Parsons en Hubbard's "werk" bracht allerlei afwijkende seksuele activiteiten met zich mee.

In de Thelemische literatuur heeft Babalon drie conceptuele aspecten: 1) de Poort naar de Stad van de Piramiden, 2) de Scharlaken Vrouw, en 3) de Grote Moeder.[iii] Het eerste aspect lijkt het meest veelbelovend voor ons onderzoek naar een mogelijke UFO-connectie. Zij dient als een portaal voor tovenaars, maar waarschijnlijk niet op de manier die men zou verwachten. Een occulte referentie legt uit:

Binnen het mystieke systeem van Crowley bereikt de adept een laatste stadium waarin hij of zij de Afgrond moet oversteken, die grote wildernis van het niets en de ontbinding. Choronzon is de bewoner daar, en het is zijn taak de reiziger gevangen te houden in zijn betekenisloze wereld van illusie. Echter, Babalon is wenkend aan de andere kant. Als de adept zich aan haar overgeeft - het symbool van deze daad is het gieten van het bloed van de adept in haar graal - wordt hij in haar bevrucht, om vervolgens herboren te worden als een meester en een heilige die in de Stad van de Piramiden woont.[iv]

Met andere woorden, de grote hoop van de adept is reïncarnatie als een meester en heilige in de Stad van de Piramiden. Het klinkt veelbelovend om een erepositie te verkrijgen in een exotische plaats als Egypte, maar in werkelijkheid komt het alleen maar neer op hetzelfde oude "éénisme". In plaats van in een glamoureuze metropool te wonen, zijn de bewoners van de zogenaamde stad gedesintegreerd. Volgens Thelemapedia: "Zij hebben hun aardse ego-identiteiten vernietigd en zijn niets meer dan hoopjes stof geworden (d.w.z. de overgebleven aspecten van hun Ware Zelf zonder het zelfbesef van 'ik')."[v] Monisme biedt geen onderscheid, geen rechtvaardigheid, geen hoop en geen liefde...niets anders dan ontbinding en opgaan in het betekenisloze geheel. Occultisme belooft een mooie stad, maar levert alleen desintegratie.

Het tweede "scharlakenrode vrouw" aspect van Babalon leek niet veel meer te zijn dan een eretitel voor Crowley's vrouwelijke seksmagick partners, van wie er zeven de titel kregen.[vi] Het derde aspect "Grote Moeder" is ontleend aan de "Moeder der hoeren" beeldspraak uit het boek Openbaring en is een belangrijke figuur in Crowley's "Gnostische Mis". Nogmaals, hoewel verdorven, blasfemisch en pantheïstisch, lijken deze aspecten geen verband te houden met vliegende schotels.

Het motief van Parsons en Hubbard was grotendeels zelfbevrediging, maar in de werken stond expliciet het doel om traditionele waarden te transformeren. De rituelen waren gericht op het incarneren van het archetypische goddelijke vrouwelijke en het veranderen van de cultuur door haar invloed. Het is bekend dat feminisme, homoseksualiteit en pantheïstisch monisme kort na de duistere aanroep van Parsons vanuit de ivoren torens van de academische wereld in het publieke bewustzijn werden gezaaid:

Het uiteindelijke doel van deze operaties, uitgevoerd in februari en maart 1946, was de geboorte van het magische wezen, of "maankind", beschreven in Crowley's werken. Gebruikmakend van de krachtige energie van IX graad Sex Magick, waren de riten bedoeld om een doorgang te openen waardoor de godin Babalon zelf in menselijke vorm zou kunnen verschijnen.[vii]

Parsons geloofde dat hij en Hubbard de taak volbrachten in een serie rituelen die hun hoogtepunt bereikten in maart 1946. Parsons' biografie bewaart een feestelijke verklaring over haar belichaming in de baarmoeder.

In een fragment uit zijn geschriften verklaarde Parsons, uitgeput en uitgelaten, zijn werk tot een succes. Hij geloofde dat Babalon, op de wijze van de Onbevlekte Ontvangenis, over negen maanden geboren zou worden uit een vrouw ergens op aarde. "Babalon is vandaag op aarde geïncarneerd en wacht op het juiste uur voor haar manifestatie," schreef hij.[viii]

Dienovereenkomstig zou men verwachten dat een vrouwelijk kind eind 1946 of begin 1947 geboren zou worden. Rituele magie gericht op de geboorte van het archetypische goddelijke vrouwelijke heeft weinig te maken met de moderne UFO golf en meer met het feminisme en het verplichte verbod op alle vormen van onderscheid, inclusief geslacht en seksuele voorkeur. Een invloedrijke feministe, geboren in 1947, biedt de meeste belofte voor het identificeren van de verrotte vrucht van Parsons' beruchte ritueel.[ix] Dat zou niemand minder zijn dan Hillary Rodham Clinton. Toch doet het de occulte connectie met onverklaarbare aereale fenomenen zeker niet af.

KIJK: DR. THOMAS HORN VERKLAART "DE BABALON WERKING"

Zoals gedocumenteerd in Exo-Vaticana, is de correlatie tussen het occulte en UFO-fenomenen reëel en is opgemerkt door wetenschappers die het onderwerp bestuderen, zoals Hugh Ross en Jacques Vallee. Bovendien schreef de astronoom Paul Davies: "Er kan geen duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen UFO-meldingen en beschrijvingen van religieuze ervaringen van, zeg, de Fatima-variëteit."[x] Een transparant verband tussen Thelemisch occultisme en vliegende schotels wordt getoond in een film van een van de meest prominente voorstanders ervan.

In Kenneth Anger's film, Lucifer Rising, wordt de onsterfelijke Lucifer naar de aarde geroepen, die de "New Age of Horus" inluidt, gebaseerd op occulte filosofie. Anger is een belijdend thelemiet en underground filmmaker wiens "rol in het zichtbaar maken van de homocultuur binnen de Amerikaanse cinema, al dan niet commercieel, onmogelijk overschat kan worden."[xi] In de film wordt de komst van Lucifer aangekondigd door een armada van vliegende schotels die over Egypte vliegen. Een samenvatting van de plot luidt:

Lava barst uit en de godin Isis ontwaakt en roept haar man Osiris aan. In een kamer ver weg ontwaakt een man, zit op een troon in zijn appartement en spiest op de een of andere manier een vrouw in een bos ver weg, klimt dan in een badkuip om het bloed af te wassen. Later wekt de maan de godin Lilith, roept een magisch ritueel Lucifer op, en verschijnen er vliegende schotels boven Luxor, Egypte.[xii]

De Britse geleerde Mikita Brottman schreef: "Anger bedoelde dat Lucifer Rising zou staan als een vorm van ritueel dat de dood markeert van de oude religies zoals het Judaïsme en het Christendom, en de opkomst van het meer nihilistische tijdperk van Lucifer. "Dat luciferiaanse tijdperk is inderdaad wat we aan het begin van dit hoofdstuk hebben gedocumenteerd en, herinnerend aan het eerste aspect van Babalon, stelt de scène symbolisch de "Poort naar de Stad van de Piramiden" voor, die een vloot van gloeiende luciferiaanse lichtschepen inluidt.

Pharmakeion

De poort bij uitstek voor occultisten, medicijnmannen en sjamanen zijn geestverruimende stoffen. In het Nieuwe Testament is het Engelse woord "sorcery" een vertaling van het Griekse pharmakeiōn, waarvan het latere woord "pharmacy" is afgeleid (Galaten 5:20; Openbaring 9:2, 18:23, 21:8, 22:15). De term werd in het moderne gebruik overgenomen omdat de oorspronkelijke "apothekers" drankjes mengden om iemand in contact te brengen met de geestenwereld, zoals een moderne drogist hoestsiroop zou maken. Inheemse volkeren over de hele wereld hebben een groot aantal geneesmiddelen geïdentificeerd om deze taak te volbrengen. Hume stelt: "Het innemen van perceptie-veranderende substanties wordt door alle culturen erkend als een manier om naar de niet-materiële wereld van de geest te reizen."[xiv] Hoewel schaars, is er een kleine hoeveelheid wetenschappelijk bewijs betreffende zulke biochemische portalen.

Het baanbrekende onderzoek van psychiater Rick Strassman, waarbij de psychoactieve stof N,N-Dimethyltryptamine (DMT) werd gebruikt, was het eerste menselijke psychedelische onderzoek in de Verenigde Staten na twintig jaar van censuur. Voor het onderzoek werden zestig vrijwilligers geselecteerd die een voorkeur hadden voor stabiele mensen met positieve ervaringen met psychedelische drugs in het verleden. Zij werden geïnjecteerd met DMT onder klinisch toezicht aan de Universiteit van New Mexico's School of Medicine in Albuquerque, New Mexico, waar Strassman een vaste universitair docent psychiatrie was. Strassman, een boeddhist, behaalde een graad in de biologische wetenschappen aan de Stanford Universiteit en een cum laude verkregen graad als arts aan het Albert Einstein College of Medicine van de Yeshiva Universiteit en vervolgstudies aan de Universiteit van Californië, Davis. Zijn baanbrekende onderzoek werd een best-selling boek en documentaire.

DMT: The Spirit Molecule, gepubliceerd in 2000, toont aan dat DMT, dat op natuurlijke wijze vrijkomt uit de pijnappelklier, de beweging van de ziel in en uit het lichaam vergemakkelijkt, en geboorte- en doodservaringen, evenals diepe, meditatieve staat vergemakkelijkt. Meer dan de helft van de proefpersonen rapporteerden soortgelijke ervaringen van interactie met niet-menselijke wezens, die door de ervaringsdeskundigen werden omschreven als "buitenaardse ruimte-insecten"[xv] en "reptielachtig en mensachtig."[xvi] Bovendien waren de resulterende getuigenissen opmerkelijk consistent met bijna-dood ervaringen, ontvoeringen door buitenaardsen, en verschillende occulte technieken.

Het resulterende bewijs schokte Strassman, die bij zichzelf toegaf: "Dit klinkt als niet iets waarover ik ooit heb gehoord in het droomleven van mijn therapie patiënten. Het is veel bizarder, goed herinnerd, en innerlijk consistent."[xvii] De uniforme getuigenis van degenen die deelnamen aan het onderzoek was dat de wezens met wie zij in wisselwerking stonden echt waren. Schrijver en bewustzijnsonderzoeker Graham Hancock vraagt zich af: "Zijn het gewoon vreemde 'hersenspinsels'? De meeste mainstream wetenschappers zouden zeggen van wel - hoewel ze niet kunnen verklaren waarom de evolutie identieke, zeer fantasierijke Gothic romanschrijvers in al onze hersenen zou hebben geïnstalleerd. Of zou het kunnen zijn dat deze vreemde, complexe, universele ervaringen met evoluerende verhaallijnen op de een of andere manier net zo echt zijn als de ervaringen die we als vanzelfsprekend beschouwen in normale bewustzijnstoestanden?"[xviii]

De meeste westerse wetenschappers nemen gewoon aan dat al dergelijke ervaringen subjectieve hallucinaties zijn, voortgebracht door een gedrogeerd brein. Er is echter eigenlijk geen goede reden om deze reductionistische interpretatie te accepteren. Strassman wijst erop: "Het is echter net zo waarschijnlijk als de theorie dat deze werelden 'alleen in onze geest' bestaan, dat zij in werkelijkheid 'buiten' ons zijn en op zichzelf staan."[xix] Wij geloven dat dit waar is en in eerste instantie waren wij verbaasd dat iemand die in Westerse scholen is opgeleid, open zou staan voor de werkelijkheid van het geestenrijk, dat wil zeggen, totdat wij ontdekten dat Strassman een volleerd Boeddhist is.

In 1984 verkreeg Strassman de "lekenwijding in een westerse boeddhistische orde,"[xx] wat waarschijnlijk verklaart waarom hij er zo op gebrand lijkt om de materialistische consensus overboord te gooien. In de inleiding stelt hij voor. "DMT kan onze hersenen in staat stellen om donkere materie of parallelle universa waar te nemen, rijken van bestaan die bewoond worden door bewuste entiteiten. Eerlijk gezegd lijkt het ons ook zo, en het is opmerkelijk wanneer wetenschappers bewijs ontdekken voor spirituele werkelijkheden die de Bijbel duizenden jaren geleden onthulde over de relatie tussen het fysieke lichaam van de mens dat gemaakt is van klei en de door God geblazen, immateriële ziel.

In plaats van te denken aan de hersenen als biologische vleescomputer, biedt Strassman het "ontvanger van de werkelijkheid" model voor de hersenfunctie. Zoals een televisie zijn inhoud uit de ether ontvangt, zo bevindt het bewustzijn of de geest zich buiten ons lichaam. Als dat zo is, verklaart dat waarom veranderde bewustzijnstoestanden "van kanaal veranderen" en het mogelijk maken om programma's uit andere werelden te bekijken.[xxii] Strassman correspondeerde met Oxford professor in de natuurkunde David Deutsch, een voorstander van de Many Worlds Interpretation (MWI) van de kwantummechanica en de auteur van The Fabric of Reality, over DMT dat de hersenen verandert om te werken als een ontvanger van informatie uit parallelle werelden.

Deutsch, een pionier op het gebied van kwantumcomputing,[xxiii] gelooft dat contact met dergelijke werelden mogelijk is, maar alleen door middel van complexe algoritmen met behulp van de computers van de toekomst. Toen Strassman het idee opperde dat DMT biologische kwantumcomputers mogelijk zou maken, leek dit Deutsch onmogelijk, omdat voor een dergelijke technologie een temperatuur in de buurt van het absolute nulpunt nodig was. Scheikundigen hebben echter voortdurend processen ontwikkeld die supergeleiding bij steeds hogere temperaturen mogelijk maken. Strassman suggereert dat DMT op vergelijkbare wijze de fysische eigenschappen van de hersenen verandert, zodat kwantum-computing plaatsvindt bij lichaamstemperatuur, waarbij toegang wordt verkregen tot parallelle universa.

Wij beweren dat iets als de bovenstaande theorie waar kan zijn zonder de Vele Werelden Interpretatie te aanvaarden. In hoofdstuk 8 ("De wetenschap van portalen") bespreken wij waarom wij de MWI absurd vinden. In plaats van deze als oneindige mogelijkheden te beschouwen, interpreteren wij ze als zeer reële binnendringingen in het geestenrijk waar de onsterfelijken wonen. Beschouw Graham Hancock's beoordeling van de wezens die hij ontmoette op psychedelica:

Mijn intuïtie was dat ik glimpen had gekregen, hoe kort ook en hoe vervormd ook door mijn eigen culturele conditionering, van wezens die absoluut echt zijn in een modaliteit die de wetenschap nog niet begrijpt, die om ons heen en met ons bestaan, die zich zelfs bewust van ons lijken te zijn en een actieve belangstelling voor ons hebben, maar die vibreren op een frequentie die buiten het bereik van onze zintuigen en instrumenten ligt en dus over het algemeen volledig onzichtbaar voor ons blijven.

Psychedelica zijn een bewustzijnsportaal naar het immateriële rijk-maar zijn niet noodzakelijk een veilig portaal. Strassman stelde met betrekking tot de geestmolecule:

Het trekt ons in werelden die alleen hijzelf kent. We moeten ons goed vasthouden, en we moeten voorbereid zijn, want spirituele werelden omvatten zowel hemel als hel, zowel fantasie als nachtmerrie. Hoewel de rol van de geestenmolecule engelachtig mag lijken, is er geen garantie dat hij ons niet naar het demonische zal voeren.[xxv]

In feite verklaart het de bijbelse verboden tegen tovenarij net zo goed als de meest onderlegde christelijke apologetiek.

Het grote gevaar is dat het onderwerp in handen is van een onbekende intelligentie. De Bijbel waarschuwt dat engelachtige verschijningen misleidend kunnen zijn (2 Korintiërs 11:14). Paranormale auteurs Brad en Sherry Steiger bieden de "these dat de buitenaardse wezens, engelen, spirituele gidsen, demonen, en goden of godinnen die door onwetende, maar op de een of andere manier ontvankelijke personen worden ontmoet, in feite het product kunnen zijn van een multidimensionale intelligentie die zichzelf verbergt in fysieke vormen die voor mensen aanvaardbaarder zijn dan haar ware beeld - als zij al een waarneembare vorm heeft"[xxvi].

Het lijkt redelijk om te stellen dat de Bijbel de mogelijkheid ondersteunt van reizen naar de geestenrijken via veranderde staten van bewustzijn. Voorbeelden hiervan zijn: Jakobs visioen van de "poort van God", gezien tijdens een droom; Ezechiëls visioen van Gods troon (Ezechiël 1); Jesaja's visioen van de troonzaal (Jesaja 1); Paulus die zich afvraagt of hij uit zijn lichaam is (2 Korintiërs 12); Petrus' verklaring, "in een trance zag ik een visioen," (Handelingen 11: 5); Paulus die schrijft: "Ik was in trance" (Handelingen 22:17); en Johannes' verklaring dat hij "in de Geest" was (Openbaring 1:10). God gebruikt veranderde toestanden, maar het lijkt erop dat dit door Zijn wil gebeurt en niet door de wil van de ervaarder. Dromen, visioenen, trances en reizen buiten het lichaam worden in de Schrift allemaal als echte "portalen" beschouwd, maar het opwekken ervan met psychotrope middelen, oosterse meditatietechnieken of rituelen is verboden als tovenarij.

VOLGENDE KEER: Mysterieuze Steencirkels, Nephilim Sterrenpoorten

Eindnoten

[i] As cited in John Carter, Sex and Rockets: The Occult World of Jack Parsons, new ed. (Los Angeles, CA: Feral House, 2004) 188.

[ii] John Greer, The New Encyclopedia of the Occult, 9781567183368.

[iii] “Babalon” in Thelemapedia, http://www.thelemapedia.org/index.php/Babalon#Babalon_as_the_Gateway_to_the_City_of_Pyramids

Accessed February 22, 2015.

[iv] “Babalon as the Gateway to the City of Pyramids,” Thelemapedia http://www.thelemapedia.org/index.php/Babalon#Babalon_as_the_Gateway_to_the_City_of_Pyramids (accessed February 22, 2015).

[v] “City of the Pyramids,” Thelemapedia, http://www.thelemapedia.org/index.php/City_of_the_Pyramids (accessed February 22, 2015).

[vi] “The Scarlet Woman Aspect” in Babalon, Thelemapedia http://www.thelemapedia.org/index.php/Babalon#Individual_Scarlet_Women (accessed February 22, 2015).

[vii] Hugh B. Urban, Magia Sexualis: Sex, Magic, and Liberation in Modern Western Esotericism (Berkeley, CA: University of California Press, 2006) 135–37.

[viii] George Pendle, Strange Angel: The Otherworldly Life of Rocket Scientist John Whiteside Parsons, 266.

[ix] Hillary Rodham Clinton (October 26, 1947), a potential 2016 presidential candidate, https://www.readyforhillary.com/splash/hillary. —However, it seems she was born a few months too late, according to Parsons, who thought she was incarnate in the womb by March 1946 requiring a December 1946 or January 1947 birth date.

[x]Paul Davies, Are We Alone? (New York: Basic Books, 1995) 133.

[xi] “Anger, Kenneth” at GLBTQ: An Encyclopedia of Gay, Lesbian, Bi-sexual, Transgender, and Queer Culture, http://www.glbtq.com/arts/anger_k.html (accessed February 28, 2015).

[xii] Lucifer Rising (1981), 366 Weird Movies, http://366weirdmovies.com/102-lucifer-rising-1981/ (accessed February 28, 2015).

[xiii]Jack Hunter, Moonchild: The Films of Kenneth Anger (London: Creation Books, 2002) 8.

[xiv] Hume, Portals, 117.

[xv] Rick Strassman, DMT: The Spirit Molecule, (Rochester, Vt.: Park Street Press, 2001) 8.

[xvi] Ibid., 191.

[xvii] Ibid., 314.

[xviii]Graham Hancock, Supernatural: Meetings with the Ancient Teachers of Mankind, rev. ed. (New York: Disinformation Co., 2007) 270.

[xix] Strassman, DMT, 54.

[xx]http://www.rickstrassman.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=68.

[xxi] Strassman, DMT, xvii.

[xxii] Strassman, DMT, 311.

[xxiii] David Deutsch, ”“uantum Theory, the Church-Turing Principle and the Universal Quantum Computer,” Proceedings of the Royal Society A 400, 1818 (July 1985) 97–117, http://web.archive.org/web/20030915061044/http:/www.qubit.org/oldsite/resource/deutsch85.pdf.

[xxiv]Graham Hancock, Supernatural: Meetings with the Ancient Teachers of Mankind, rev. ed. (New York: Disinformation Co., 2007) 101–2.

[xxv] Strassman, DMT, 55.

[xxvi] Brad Steiger; Sherry Steiger, Real Encounters, Different Dimensions and Otherworldly Beings (Visible Ink Press, 2013) Kindle Edition, 139–141.

Category: Featured, Featured Articles

Bron: TOP SECRET SERIES—PART 13: More Secrets Of The Babalon Working » SkyWatchTV