www.wimjongman.nl

(homepagina)


TOP GEHEIM - Deel 23: Geheimen van de CERN Stargate

30 maart 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33

De Large Hadron Collider zou een deur kunnen openen naar een extra dimensie en door deze deuropening zou iets kunnen komen, of we zouden er iets doorheen kunnen sturen. -Sergio Bertolucci, directeur voor onderzoek en wetenschappelijke informatica bij CERN

Het idee van meerdere universums is meer dan een fantastische uitvinding en het verdient om serieus genomen te worden. -Aurelien Barrau, Frans deeltjesfysicus bij CERN

Tom Hanks zal te zien zijn in de film van Dan Browns boek Angels and Demons, waarin wetenschappers bij CERN anti-materie maken. Maar het nieuwe experiment bij de LHC om antimaterie te begrijpen kost minder dan Tom Hanks aan de film zal verdienen. -Dr. Chris Parkes, Universiteit van Glasgow, UK, CERN

De bestuursraad van CERN wilde een soort tijdmachine bouwen die een venster zou kunnen openen op hoe het heelal er in de eerste microseconden van zijn bestaan er uitzag... We zouden zelfs bewijs kunnen vinden voor het bestaan van andere dimensies. Maar om deze voorwaarden te creëren, wist de CERN-raad dat er een technisch mirakel nodig was. -James Morgan, BBC wetenschapsverslaggever

Het laboratorium dat wij kennen als CERN werd geboren in 1952, niet lang na de Tweede Wereldoorlog en de komst van de atoombom. Sinds die tijd is een deel van het onderzoek van CERN in het publieke lexicon terechtgekomen en bijna een begrip geworden. Deze Europese faciliteit begon als een na-oorlogs fysicaproject en groeide uit tot een internationale kliek die op zoek is naar niets minder dan God.

CERN is een Frans acroniem dat is gebaseerd op de naam van het werkcomité dat de mogelijkheden bedacht voor een natuurkundig laboratorium dat zou worden bestuurd door een ander opkomend orgaan, de Gemeenschappelijke Markt, die uiteindelijk zou uitgroeien tot het herrezen Romeinse Rijk, de Europese Unie. De naam van het comité was de Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Europese Raad voor Nucleair Onderzoek). Slechts twee jaar later, in 1954, werd het werkcomité ontbonden, en begon de formele organisatie met haar werkzaamheden, en werd de officiële naam veranderd in Organisatie Européen pour la Recherche Nucléaire (Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek). Vreemd genoeg had, toen het de officiële naam veranderde, ook het acroniem moeten veranderen, want het vroegere "comité" was een tijdelijke entiteit die had bijgedragen tot het ontstaan van een groot onderzoekslaboratorium; het acroniem CERN en de Franse benaming Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire waren nog niet zo wijd verbreid dat een nieuwe naam problematisch zou zijn geweest. Waarom hebben de oprichters dan niet gelijktijdig de naam en het acroniem veranderd?

Hier kwam Werner Karl Heisenberg erin, een beroemde Duitse Nobelprijswinnaar voor natuurkunde die vaak "de grondlegger van de kwantummechanica" wordt genoemd. Hij stond aan het hoofd van het Kaiser Wilhelm Instituut tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar hij leiding gaf aan de nazi-inspanningen om een atoomwapen te ontwikkelen. Velen in het Westen zeggen dat de Geallieerden veel aan Heisenberg te danken hadden, want men gelooft dat hij de nazi's feitelijk afremde en opzettelijk misleidde, in de hoop dat de Geallieerden de race om "de bom te vinden" zouden winnen. Lew Kowarski, een van Heisenbergs collega's, beweert dat Heisenberg er op onverklaarbare wijze op had aangedrongen dat het oorspronkelijke acroniem CERN van kracht zou blijven.

Werner Heisenberg begreep heel goed wat de kwantumfysica inhield voor de mensheid. Inherent aan dit theoretische rijk, bevolkt door stompzinnige vergelijkingen en pijprokende wetenschappers, ligt wat ik het "Babylon Potentieel" noem. Dit is de "geheime kennis" - de wetenschappelijke verplichting, geïnformeerd en gedreven door spirituele adviseurs - die de Bijbel aanhaalt als de sleutel tot het openen van een poort naar de "goden". Het is Entemenanki, Baba-alu, de opening van de Abzu, de deuropening naar de Hel.

Hoe is het Babylon Potentiaal verbonden met een eenvoudig acroniem-CERN? Hier is het antwoord: Hoewel Heisenberg het misschien niet wist, is CERN een afgekorte titel voor de oude god die door de Kelten werd aanbeden: Cernnunos. De naam betekent "gehoornde", en zijn strenge beeld verschijnt in verschillende vormen, gewoonlijk met "hertenhoorns" op zijn hoofd, en hij wordt dikwijls vergezeld door een slang met een ramskop. Zijn aanbidders vierden de geboorte van Cernunnos in december tijdens de winterzonnewende. Als de Keltische god van de onderwereld is hij een evenbeeld van Hades en Pluto. Cernunnos controleert de schaduwen, en hij is een stervende/opstijgende god naar de orde van Osiris en Horus. Cernunnos wisselt de controle over de wereld af met de maangodin Danu (een andere vorm van Diana/Isis/Semiramis). Deze verstrengelde en soms antagonistische relatie is vergelijkbaar met die van Shiva en Kali - een belangrijk punt om op te merken omdat het Shiva-beeld de bezoekers van het hoofdkwartier van CERN in Genève verwelkomt.

 

Het Shiva-beeld stelt de Hindoe-god voor in zijn "nataraja"-positie, een kosmische dans die het oude universum vernietigt ten gunste van een nieuwe schepping.[ii] Dit ritueel wordt uitgevoerd op de rug van een dwerg, een demon met de naam Apasmara, waarvan gezegd wordt dat hij onwetendheid vertegenwoordigt. Net als bij mysteriegodsdiensten en geheime genootschappen (waarvan de vrijmetselarij een goed voorbeeld is) ontvangen de ingewijden verborgen kennis die wordt doorgegeven van mentor op leerling, en elk bereikt niveau brengt meer opheldering over het ware doel van de organisatie (of sekte). Leden worden als "verlicht" beschouwd, terwijl allen die er niet toe behoren werelds zijn en in duisternis wandelen. Wij zijn onwetend. Daarom illustreert de Shiva-dans de superpositie van de verlichten over de ruggen en zielen van de blinden. Voor de Illuminati zijn de echte onwetenden natuurlijk de dwaze christenen. Zoals ik vaak in mijn vorige boeken heb gezegd, kennen de laagste leden van deze mysteriegodsdiensten en geheime genootschappen zelden de waarheden die zijn voorbehouden aan de weinigen die de show daadwerkelijk leiden.

Shiva is vergeleken met Dionysus,[iii] een andere vruchtbaarheidsgod die in verband wordt gebracht met vegetatie, bossen, stromen, en dansen - krachten die ook aan Cernunnos worden toegeschreven. Alle drie hebben heerschappij over de onderwereld: Dionysos, de zoon van Zeus en de sterfelijke Semele, is een soort beestengod (die zijn volgelingen ertoe aanzet zich als "beesten" te gedragen - zie de Maenaden, de gekke vrouwen die Dionysos volgden en in zijn behoeften voorzagen, die in het Romeinse pantheon Bacchus wordt genoemd. De Maenaden dansten en dronken zich tot extatische razernij, gewoonlijk gekleed in reebruine huiden (iets wat de volgelingen van Cernunnos ook doen), en droegen een lange stok of staf versierd met een dennenappel (symbool van de pijnappelklier, zelf beschouwd als een doorgang naar een ander rijk). Net als Osiris en Nimrod reisde Dionysus naar de onderwereld - in dit geval om zijn moeder te redden. Semele is nog een andere maangodin, en zij past in het Semiramis/Isis/Danu/Diana model.

Het lijkt ook eerlijk om inheemse spiraalvormige rotstekeningen te onderzoeken (elders in dit boek beschreven) die heel vaak gehoornde mensachtige figuren tonen in de nabijheid van een werveling. Hoewel geleerden net zoveel speculeren als ieder ander, interpreteren zij deze spiralen meestal als een symbool voor de poort naar een lange reis. iv] Zouden deze oude petrogliefen ook voortekenen kunnen zijn van de gehoornde beestgod die uit een werveling-spiraal tevoorschijn komt?

Wat is mijn punt? Met zijn naam, en door een bronzen beeld van Shiva prominent voor het hoofdkwartier te plaatsen, geeft CERN aan diegenen met "ogen om te zien" aan, dat het ware doel van de botsmachine is om een poort naar de onderwereld te openen - een stargate of "god-poort" te creëren, die zou dienen als een doorgang tussen werelden. Ordo ab chao, "orde uit chaos", is al millennia het plan, en de invasie begint wanneer de Afgrond eindelijk wordt geopend, en zijn monsterlijke inwoners worden vrijgelaten.

Klinkt dat vergezocht? Wist je dat de Large Hadron Collider de tweede poging is van westerse wetenschappers om zo'n poort te creëren? De eerste enorme Hadron Collider, gebouwd in Waxahachie, Texas, werd gesloten nadat het Congres bijna 3 miljard dollar in de infrastructuur ervan had gestoken. In de volksmond bekend als Desertron, was de geplande omtrek voor de hoofdring meer dan 86 km, ongeveer 3,3 keer groter dan de CERN-faciliteit. De constructie van Desertron zou energieniveaus tot veertig TeV per proton mogelijk hebben gemaakt! De grootste energie-output van CERN tot nu toe is iets meer dan acht TeV met plannen om het dit jaar te verhogen tot een intrigerende dertien TeV.[v] Als de Waxahachie collider de potentie had om CERN te overtreffen in de tachtiger jaren, waarom werd het dan niet meer gefinancierd en de bouw gestopt? Nou, stel je de scène voor in Raiders of the Lost Ark. Nadat hij Indiana Jones hoort zeggen dat Bolloq (de rivaliserende archeoloog die voor de nazi's werkt) een staf van de verkeerde lengte heeft gebruikt, roepen Sallah en Indiana allebei uit: "Ze graven op de verkeerde plek!"

Locatie, locatie, locatie

Saint-Genis-Pouilly is een gemeente in het graafschap Ain in het oosten van Frankrijk. Het ligt op de grens met Zwitserland, genesteld in de uitlopers van het Jura gebergte en het Meer van Genève (Lac du Leman voor de Fransen) - en, vanwege zijn unieke ligging valt het onder het grensoverschrijdende gebied van Genève. De ALICE-, ATLAS-, en MERYN-experimenten liggen in deze regio. De gemeente bestaat uit vier steden: Saint-Genis (soms gespeld als Saint-Genix), Pouilly, Pregnin, en Flies. "Jura" betekent in het Oud-Noors "beest". Dionysos, Cernunnos en tot op zekere hoogte Osiris zijn allen "beest"-goden. Osiris, met zijn "groene" huid, weerspiegelt de bosnatuur van Cernunnos en Dionysus. Maar, nu meer ter zake, als dit CERNunnos Illuminati-experiment slaagt, zal het de poort naar een beest openen. Maar de term "Jura" verwijst ook naar het Latijnse woord voor "wet". Dit is een andere weerspiegeling van de oude godin Columbia, Athena, Maat, Themis, Dike, en allen die "Vrouwe Justitia" zijn, een godheid die onze zielen afweegt in de balans. Het Jura-gebergte doemt op boven de CERN-campus als oude rechters die toezicht houden op de bouw en uitvoering van het nieuwe Babylonportaal. Het boek Zenith 2016 legt de occulte betekenis van deze godheden met Vrouwe Justitia uit:

Volgens Vergilius en de Cumaeïsche Sibyl, wiens profetie de novus ordo seclorum van het Groot Zegel van de Verenigde Staten vormde, begint de Nieuwe Wereld Orde tijdens een tijd van chaos, wanneer de aarde en de oceanen wankelen - een tijd zoals vandaag. Dit is het moment waarop de "zoon" van de belofte op aarde arriveert - de vleesgeworden Apollo - een heidense verlosser, geboren uit "een nieuw ras van mensen die uit de hemel zijn neergezonden", wanneer "helden" en "goden" met elkaar worden vermengd. Dit klinkt griezelig gelijksoortig aan wat de Wachters deden tijdens de schepping van de nephilim en aan wat wetenschappers deze eeuw doen via genetische manipulatie van mens-dier chimaeren. Maar om te begrijpen waarom zo'n fantasievolle profetie over Apollo, zoon van Jupiter, die terugkeert naar de Aarde, belangrijk voor je moet zijn: In de oude literatuur was Jupiter de Romeinse vervanger van Jahweh als de grootste van de goden - een "tegen-Jahweh". Zijn zoon Apollo is een vervanger van Jezus, een "tegen-Jezus". Deze Apollo komt om de uiteindelijke Nieuwe Wereld Orde te regeren, wanneer "Gerechtigheid terugkeert, de oude Saturnus'[Satans]-heerschappij terugkeert." De oude godin Gerechtigheid, die Satans heerschappij teruggeeft (Saturnia regna, de heidense gouden eeuw), was bij de Egyptenaren bekend als Ma'at en bij de Grieken als Themis, terwijl zij bij de Romeinen Lustitia heette. Beelden en reliëfs van haar sieren duizenden overheidsgebouwen en rechtbanken over de hele wereld, vooral in Washington D.C., als de vertrouwde Vrouwe Justitia, geblinddoekt en met een weegschaal en een zwaard in de hand. Zij vertegenwoordigt de handhaving van de wereldlijke wet en is, volgens de bezwering van de Sibyl, de autoriteit die wereldwijde naleving zal eisen tot het hoogtepunt van Satans heerschappij samenvalt met de komst van Apollo. Wat meer is, de nauwkeurigheid van de Bijbel betreffende dit onderwerp is alarmerend, inclusief het idee dat "heidense gerechtigheid" overgave zal vereisen aan een satanisch systeem in een uiteindelijke wereldorde onder de heerschappij van Jupiters zoon.[vi]

Dit fragment uit Zenith 2016 en de relatie van CERN met het Jura-gebergte wordt nog duidelijker als we de tweede van de eerder genoemde steden onderzoeken - Pouilly, door de Romeinen opgericht als Apolliacum, dat naar verluidt diende als locatie voor een tempel voor Apollo. Apollo, of Apollyon, wordt in het boek Openbaring genoemd als behorend tot de koning van de hybride, gevallen engelenwezens die opstaan uit de put - de afgrond - wanneer deze wordt ontsloten. Ook moet worden vermeld dat ten tijde van de Romeinse bezetting van het gebied, de overheersende bewoners de Kelten waren, hetgeen ons terugvoert naar Cernunnos. Op een omslachtige manier, als woordspeling bedoeld, omvatten de ringen van CERN een verscheidenheid van oude goden die allen verbonden zijn met de onderwereld:

En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven.

En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put..

En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.

En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden.

En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt.

En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.

En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen.

En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen.;

En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen.

En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.

En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon.. (Openbaring 9:1-11)

Zowel Apollyon (Grieks) als Abaddon (Hebreeuws) betekenen "de vernietiger", net zoals Shiva de vernietiger is. Deze "goden", deze gevallen engelen uit de put, zijn van plan een nieuwe wereldorde op te richten op de ashoop van de oude, over de ruggen van "onwetende dwergen" zoals jij en ik. Peter Goodgame werpt verder licht op de identiteit van deze "koning"-sprinkhaan:

En wie is deze Griekse god Apollyon die zijn vreemde verschijning doet in het boek Openbaring? Charles Penglase is een Australische professor, gespecialiseerd in de oude Griekse en Nabije Oosten godsdiensten en mythologie. In zijn boek Greek Myths and Mesopotamia: Parallels and Influence in the Homeric Hymns and Hesiod toont Penglase zorgvuldig en methodisch aan dat de Griekse mythen en legenden over Apollo eenvoudigweg Griekse hervertellingen waren van de Babylonische mythen over de opkomst aan de macht van de god Marduk, die zelf weer gebaseerd waren op eerdere legenden over de Soemerische jager/held Ninurta. Bovendien was, volgens David Rohl, de oorspronkelijke naam voor Ninurta in feite Nimurda, wiens historische identiteit kan worden herleid tot koning Enmerkar van Uruk, dezelfde figuur die in de Bijbel bekend staat als Nimrod.[vii]

Is het niet verbazingwekkend dat, na twee wereldoorlogen waarin miljoenen en miljoenen mensenlevens werden opgeofferd - en na de ontdekking van een machtig wapen dat de geschiedenis voor altijd veranderde, namelijk de atoombom - de overwinnaars van beide oorlogen samen zouden komen om een wetenschappelijke onderneming te vormen die de geheimen van het universum zou ontsluieren? En is het niet nog verbazingwekkender dat dit collectief van 's werelds knapste koppen een van de donkerste gebeurtenissen uit de bijbelse geschiedenis weerspiegelt, namelijk die van de Toren van Babel?

Profetie, 2025, 'De boodschapper' Apophis, en de verschrikkelijke goden die er mee komen

Er wordt gezegd dat één mogelijke locatie voor de toren direct boven de veronderstelde locatie van de Abzu, de Afgrond, was! Probeerde Nimrod werkelijk de sprinkhanen te ontketenen in weerwil van Gods ultieme timing? Nimrod, vergoddelijkt als Apollo door de Grieken en als Osiris door de Egyptenaren, wordt door veel theologen beschouwd als dezelfde "geest" die in de laatste dagen naar de aarde zal terugkeren als de Antichrist. In feite, in het Nieuwe Testament, is de identiteit van de god Apollo (herhaald-gecodeerd op het Grote Zegel van de Verenigde Staten als de vrijmetselaars-"messias" die terugkeert om de aarde te regeren in een nieuwe Gouden Eeuw), dezelfde geest - geverifieerd door dezelfde naam - die de politieke leider van de eindtijd Nieuwe Wereld Orde zal bewonen. Nogmaals, uit Zenith 2016 lezen we:

Volgens belangrijke Bijbelprofetieën zal de Antichrist het nageslacht of de incarnatie zijn van de oude geest, Apollo. Twee Thessalonicenzen 2:3 waarschuwt: "Want die dag zal niet komen, tenzij er eerst een zondeval komt, en de mens der zonde openbaar wordt, de zoon des verderfs [Apoleia; Apollyon, Apollo]" (tussen haakjes toegevoegd). Tal van wetenschappelijke en klassieke werken identificeren "Apollyon" als de god "Apollo" - de Griekse godheid "van dood en pestilentie," en Webster's Dictionary wijst erop dat "Apollyon" een veel voorkomende variant van "Apollo" was door de geschiedenis heen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in het klassieke toneelstuk van de oude Griekse toneelschrijver Aeschylus, De Agamemnon van Aeschylus, waarin Cassandra meer dan eens herhaalt: "Apollo, gij vernietiger, o Apollo, Heer van de schone straten, Apollyon voor mij." Dienovereenkomstig duikt de naam Apollo in de oude literatuur op met het werkwoord apollymi of apollyo (vernietigen), en geleerden waaronder W.R.F. Browning geloven dat apostel Paulus de god Apollo geïdentificeerd kan hebben als de "geest van de Antichrist" die werkzaam was achter de vervolgende Romeinse keizer Domitianus, die in zijn tijd erkend wilde worden als "de vleesgeworden Apollo". Een dergelijke vereenzelviging van Apollo met despoten en "de geest van de Antichrist" is zelfs in de moderne geschiedenis consequent. Zie bijvoorbeeld hoe de naam van Napoleon letterlijk vertaald "de ware Apollo" betekent.

Openbaring 17:8 verbindt de komst van de Antichrist eveneens met Apollo, door te openbaren dat het Beest zal opstijgen uit de bodemloze put en zal binnentreden:

Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.[viii]

Veel profetie-geleerden stellen Nimrod gelijk met Gilgamesj, de held van het oude Soemerische scheppingsverhaal dat rond 2000 v.Chr. werd geschreven. Gilgamesj beweerde tweederde "god" te zijn, wat onmogelijk leek tot vandaag, nu elke dag baby's worden geboren met drie ouders (een proces waarbij één "ouder" een vrouw is die haar eicel doneert als drager voor het DNA van de andere twee ouders). Maar Genesis verwijst naar Nimrod als een man die "begon een machtige te zijn op de aarde" (Genesis 10:8 cursief toegevoegd). Het Hebreeuwse woord dat vertaald wordt met "begon te zijn" is khalal, wat seksuele ontheiliging of genetische vervuiling impliceert - een proces. Nimrod was een Gibbowr (machtige) aan het worden, wat meestal wordt gebruikt als verwijzing naar reuzen. Nimrod was hoogstwaarschijnlijk een product van een profane paring van gevallen engel (god) en mens. Hij is Apollo, Cernunnos, Abaddon, Osiris, en Horus, en hij keert terug als koning van de sprinkhanen (hybride gevallen engelen) uit de put! En CERN kan de stargate zijn van deze onheilige poort.

De wedloop om de geheimen van het atoom te ontsluieren, maakt deel uit van het millennia-oude plan van eeuwen: God te onttronen door middel van geheime kennis en rituelen. Het gekozen logo van CERN, dat de ringen van de colliders voorstelt, vormt een "666". Dit is semiotisch bedrog. Het openlijke symbool, zo wordt ons verteld, stelt slechts de ringen voor, maar Bijbelgeleerden die profetie kennen - zij die "ogen hebben om te zien" kunnen de waarheid onderscheiden. Maar deze semiotische sluier kan veel meer verbergen. De opening van dit hoofdstuk bevat een citaat van Sergio Bertolucci, directeur van CERN, die impliceert dat het werkelijke doel van de botsmachines is om een poort naar andere dimensies te openen. CERN gebruikt zijn enorme ringen om antimaterie, anti-zwaartekracht, en misschien zelfs torsievelden te bestuderen en te creëren,[ix] waarover is getheoretiseerd als een middel om door tijd en ruimte (en misschien dimensies) te reizen. Torsievelden - als ze bestaan - zijn als wormgaten naar een andere dimensie.

Een merkwaardige passage komt voor in het Oude Testament:

Het gebeurde nu, toen de HEERE Elia in een storm zou opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. (2 Koningen 2:1)

Gilgal is de locatie van een oude steencirkel, naar het voorbeeld van Stonehenge. Volgens auteur Barry Chamish is de volledige naam van deze installatie de "Cirkel van de Reuzen" (Gilgal-Rephaim):

De Israëlische UFO-ervaring is uniek en zeer gecompliceerd. Ik heb slechts één aspect ervan aangestipt; maar het is van vitaal belang voor het begrijpen van de Israëlische puzzel. Van de zeven best gedocumenteerde ontmoetingen met buitenaardse wezens die aantoonbaar in verband staan met UFO's, waren er zes waarbij reuzen betrokken waren. Deze reuzen waren vastbesloten om bewijs van hun komst achter te laten in de vorm van met cadmium doordrenkte landingscirkels, kilometers onmogelijke voetsporen en doelbewuste communicatie met getuigen. Inderdaad, het overvloedige bewijsmateriaal wijst er sterk op dat er vandaag reuzen in Israël rondzwerven.

Zoals ze er 5000 jaar geleden ook waren en zij ook bewijs van hun bestaan achterlieten. De reuzen stamden af van de Nephilim, letterlijk de gevallenen. In de oudheid vielen entiteiten uit de hemel neer op Israël en werden later de doodsvijanden van de Hebreeuwse volken.

De cirkel van de reuzen-Gilgal Rephaim. Een 5200 jaar oud monument waarvan sommigen geloven dat het is gebouwd door de bijbelse reuzen, ook wel Nephilim genoemd.

Een reuzenkoning was Og van Bashan. De bijbel vermeldt dat zijn bed vier meter lang was. Het grondgebied van Bashan omvatte de Golan Hoogvlakte. Op de Golan Hoogvlakte staat de Israëlische versie van Stonehenge. In het Engels Gilgal Rephaim genoemd, de Cirkel van de Rephaim of reuzen, deze plaats bestaat uit vijf concentrische ringen waarvan de schoonheid alleen van bovenaf kan worden bewonderd. Helaas was er voor de eenvoudige nomaden van 5000 jaar geleden vermoedelijk geen manier om de cirkels van bovenaf te zien.

De plek is enorm. De buitenste cirkel heeft een diameter van 159 meter en er is meer dan 37.000 ton rots gebruikt voor de bouw van het complex. Twee openingen in de cirkels zijn mogelijk gebruikt om de zonnewende en het opkomen van Sirius in 3000 v. Chr. te meten.

Feit blijft dat Israëlische archeologen totaal verbijsterd zijn over de Gilgal Rephaim. Geen enkel ander complex in het Midden-Oosten lijkt erop en het is meer dan 500 jaar ouder dan de piramiden. De inheemse nomaden van die tijd hielden zich niet bezig met dit soort megalietenbouw, dus waren buitenstaanders waarschijnlijk de bouwers. Volgens de Bijbel waren de enige buitenstaanders die toen op de Golan Hoogvlakte leefden reuzen.

Misschien is het een gok, maar niemand is met een betere verklaring gekomen voor Israëls huidige UFO golf. Ik denk dat de reuzen uit de oudheid misschien naar huis komen. Ik sluit af met een sombere noot. De bijbelse reuzen waren Gods vijand en de legers van Israël waren het middel tot hun totale vernietiging. Er is een gegronde reden om de recente terugkeer van reuzen in Israël met enige vrees te bezien.

Het is intrigerend dat Elia juist op deze plaats was toen hij de boodschap van de Heer ontving dat hij spoedig door een wervelwind ten hemel zou worden opgenomen. Als Elia daar was gebleven om te wachten tot God hem zou laten halen, zouden de plaatselijke heidenen de bovennatuurlijke gebeurtenis misschien hebben toegeschreven aan de vorst van de macht der lucht - Baäl, de god van de stormen, of misschien Dagon, de god van de wind. Jezus noemt Satan "de vorst en de macht van de lucht". De wervelwind heeft een vorm die lijkt op die van een torsieveld, of wormgat. God Almachtig werkt met Zijn universum volgens Zijn regels en methoden, dus wat voor ons mensen, die beperkt zijn in de waarneming van ruimte en tijd, lijkt op een wervelwind, kan in werkelijkheid een wormgat zijn. Elia hoorde de belofte van de Heer, en hij verliet Gilgal.

In feite bleef Elia dagenlang reizen - tot grote verbazing van Elisa - en kwam uiteindelijk aan in Bethel, vervolgens in Jericho, en stak dan de Jordaan over (door er met zijn gewaad op te slaan en het water te scheiden, let wel!). Pas toen verscheen er een "wagen van vuur", getrokken door paarden van vuur, en werd Elia meegenomen door een wervelwind. Werd hij naar een andere dimensie getransporteerd, naar de hemel, via een wormgat? En deze "strijdwagens van vuur" - waren zij hemelse boodschappers of een andere manifestatie van Gods methoden zoals ze verschijnen voor menselijke zintuigen?

VOLGENDE KEER: Zoals boven, zo ook beneden

Eindnoten:

[i] CERN’s official names and founding information come from the Wikipedia entry, available at http://en.wikipedia.org/wiki/CERN (accessed January 12, 2015).

[ii]“The Nataraja Dance of Shiva,” Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Nataraja (accessed January 20, 2015).

[iii]Wendy Doniger O’Flaherty, History of Religions Vol. 20, No. 1/2, Twentieth Anniversary Issue (Aug.–Nov., 1980), 81–111, (University of Chicago Press) available online via JSTOR, http://www.jstor.org/discover/10.2307/1062337?sid=21105662919083&uid=4&uid=3739640&uid=2&uid=3739256 (accessed January 20, 2015).

[iv]D. Lewis-Williams (2002), .A Cosmos in Stone: Interpreting Religion and Society through Rock Art (Walnut Creek, CA: Altamira Press) 39.

[v]“Restarting the LHC: Why 13 TeV?” CERN website: http://home.web.cern.ch/about/engineering/restarting-lhc-why-13-tev (accessed January 20, 2015).

[vi] Thomas Horn, Zenith 2016 (Crane, MO: Defender, 2013) 138.

[vii] Peter Goodgame, “The Mighty One” (Red Moon Rising), available online via http://www.redmoonrising.com/Giza/Asshur9.htm (accessed January 20, 2015).

[viii]Horn, Zenith 2016, 139–140.

[ix]A. S. Belyaev, I. L. Shapiro, et al, “Torsion Phenomenology at the LHC” (December 2006), Cornell Library, http://arxiv.org/abs/hep-ph/0701002 (accessed January 20, 2015).

[x]Barry Chamish, “Strange UFO Sightings in Israel,” published online at http://www.mt.net/~watcher/chamishgiants.html (accessed January 23, 2015).

Bron: TOP SECRET SERIES—PART 23: Secrets of the CERN Stargate » SkyWatchTV