www.wimjongman.nl

(homepagina)


TOP GEHEIM - Deel 17: De engel in de wervelwind oproepen

16 maart 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33

In een gedeelte van het boek Zenith 2016 genaamd "Summoning the Angel in the Whirlwind" staat:

Op 20 januari 2001 stond president George W. Bush tijdens zijn eerste inaugurele rede tegenover de obelisk die bekend staat als het Washington Monument en verwees tweemaal naar een engel die "in de wervelwind rijdt en deze storm leidt." Zijn verwijzing werd toegeschreven aan John Page, een staatsman uit Virginia, die na de ondertekening van de Onafhankelijkheidsverklaring aan Thomas Jefferson schreef: "We weten dat de race niet voor de snelste is, noch de strijd voor de sterke. Denkt u niet dat een engel in de wervelwind meereist en deze storm bestuurt?

Vijf weken na de inhuldiging, op woensdag 28 februari, stond Congreslid Major R. Owens van New York voor het Huis van Afgevaardigden en bad tot de "Engel in de Wervelwind". Hij vroeg de geestelijke macht om de toekomst en het lot van de Verenigde Staten te leiden. Achtentwintig weken later (in totaal 33 weken vanaf de inauguratie - een getal dat van onschatbare waarde is voor mystici en occulte broederschappen) vielen negentien islamitische terroristen (volgens het officiële verhaal) de Verenigde Staten aan, waarbij zij vier commerciële vliegtuigen kaapten en er twee in de Twin Towers van het World Trade Center in New York City lieten neerstorten, een derde in het Pentagon, en een vierde, die op Washington DC was gericht, stortte neer in de buurt van Shanksville, Pennsylvania. Wat er die dag gebeurde resulteerde in bijna 3000 directe doden, minstens twee dozijn vermisten, en de weg werd vrijgemaakt voor veranderingen in de bestaande wereldorde...

Het uitnodigen van engelen door gekozen functionarissen, gecombineerd met passieve burgerlijke conformiteit, is de sleutel tot het openen van deuren voor bovennatuurlijke wezens om deel te nemen aan het sociale bestuur. Dit is een klassiek principe van demonologie. Geesten gaan waar zij worden uitgenodigd, of het nu is om bezit te nemen van een individu of om de heerschappij over een regio over te nemen. Men zou daarom kunnen stellen dat de Verenigde Staten vanaf 2001 zo geneigd werden in het volgen en het niet aanvechten van ongekende veranderingen in al lang bestaand Amerikaans beleid, inclusief de Christelijke regels voor rechtvaardige oorlog, dat een machtige kracht die bij de Illuminati bekend staat als de "Moriah Veroverende Wind," alias "de Engel in de Wervelwind" de uitnodiging van de regering aannam en zichzelf troonde in de hoofdstad van het land. Onmiddellijk daarna richtte het zijn ogen op het oude huis van de Bab-Illi, Babylon, waar de begeerde "Poort van de Illi" al eens eerder was opengegaan.[i]

Het occulte rijk tracht altijd Gods vermogens na te bootsen door magische rituelen en esoterische kennis. Hier wordt het hemelse portaal dat alleen wordt geopend tegen de wil van de Almachtige God en dat in 2 Koningen een "wervelwind" wordt genoemd, nagebootst door gevallen engelen en corrupte mensen in een verdraaide oproep tot actie. De overwinnende wind van Moria is de sleutel tot het openen van de afgrond. Er is een reden waarom God verbiedt met de doden en de gevallenen om te gaan - omdat het oproepen van de wervelwind (die probeert de Einstein-Rosen Brug te openen) van deze kant alleen maar zal leiden tot het openen van de Hel zelf. Het is als het oude verhaal van de dame of de tijger, waarin een man de keuze krijgt tussen twee deuren. Achter de ene zit een mooie wulpse vrouw die al zijn verlangens zal vervullen. Achter de andere zit een uitgehongerde tijger die hem aan stukken zal scheuren en verslinden.

De Illuminati proberen al sinds de dagen van Nimrod de afgrond te openen. Zij die dat doen, geloven dat aan de andere kant eeuwig leven en ultieme macht en kennis op hen wachten, maar u en ik weten wel beter. In plaats van hun dorst naar macht te lessen, zullen de entiteiten aan de andere kant van de poort - wanneer geopend - hen één voor één verslinden. De oude godin Ishtar, soms Inanna of Semiramis genoemd, werd vaak afgebeeld rijdend op een tijger. Afgelopen zondag nog, tijdens de rust van de Super Bowl, kwam Katy Perry - het muzikale equivalent van een moderne godin - de arena binnen rijdend op een enorme, bewegende "tijger" met rode ogen. Deze gebeurtenis, zoals zovele andere die in muziekvideo's en bij prijzenshows worden opgevoerd, zou wel eens georkestreerd kunnen zijn door menselijke/demonische allianties die dergelijke spektakels gebruiken als geheime rituelen om de deur open te krijgen.

Katy Perry bereed de tijger - ze leek zowel de dame als het beest te zijn. De Illuminati geloven dat zij alles kunnen "temmen" wat door de poort komt, maar alleen God controleert de wervelwinden en alles wat erdoorheen gaat. De tijger zal alleen binnenkomen als God het toestaat.

En dan zal de hel ons ruimte/tijd-geheel binnengaan.

Telkens wanneer ik het onderwerp van bijbelse poorten ter sprake breng, is het eerste incident wat de meeste collega's noemen, de poort van Babylon die Nimrod probeerde te bouwen. Laten we eens kijken naar de passage die deze dwaze poging beschrijft om de afgrond te ontsluiten. We vinden het in Genesis 11:

Heel de aarde had één taal en eendere woorden.

En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen.

En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem.

En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!

Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren,

en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.

Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen.

Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad.

Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde. (Genesis 11:1–9)

Ervan uitgaande dat ze deze gebeurtenis zelfs maar onderwijzen, zullen de meeste predikanten en Bijbelstudieleiders vandaag de dag de botsing in Babylon tussen God en de mensheid allegoriseren of op zijn minst bagatelliseren, maar dit is een slechte dienst aan hun studenten. Ongeveer tien jaar geleden schreef ik een serie artikelen over deze gebeurtenis. Getiteld "Stargates, Ancient Rituals, and Those Invited through the Portal", waarin ik voortborduurde op het goede onderzoek van onze dierbare overleden broeder en semiotisch genie, David Flynn:

In zijn baanbrekende opus Cydonia: De Geheime Kronieken van Mars, verbond Flynn Nimrods bouw van de Toren van Babel met de rebellenplaneet Mars:

Nimrod... een reus van het ras van de Nephilim... ontwierp het plan voor de toren... [en werd] in de mythe geassocieerd met Nergal, de Babylonische God van Mars... De Toren van Babel was een toren naar Mars.

Symboliek gebruikt door de mysteriescholen verlichtte de geschriften van de Italiaanse dichter Dante, die schreef over de connecties tussen de Toren van Babel, Reuzen en Mars. Intrigerend is dat Dante Mars identificeerde met Satan. Paradiso Canto IX:127-142:

Florence, de stad gesticht door Mars, die Satan, die als eerste zijn Maker de rug toekeerde en uit wiens nijd zo'n groot verdriet is voortgekomen, betaalde en die vervloekte leliebloem verspreidt, die de schapen en lammeren op een dwaalspoor heeft gebracht, omdat hij van de herder een wolf heeft gemaakt.

De oude Cabiri (Gibborim) die Cyclopeïsche muren en megalithische forten bouwden, namen vele vormen aan, maar zij kwamen allen uit dezelfde plaats voort. Zij daalden uit de hemel neer op de aarde. Volgens de oude Soemerische mythe, toen Nergal, de God van Mars, uit de hemel werd gestoten, daalde hij neer met... demonen...

Dus niet alleen was Nimrod een Nephilim... niet alleen ontwierp hij de Toren van Babel ("poort der Goden")... niet alleen werd hij geassocieerd met Mars en bouwde hij de toren van Babel naar de rebelse gevangenisplaneet... maar hij was, net als andere reuzen, daimonisch (demonisch) van oorsprong. De betekenis hiervan kan niet over het hoofd worden gezien. Babel was een Nephilim-poort en het is geprofeteerd om de toekomstige locatie te zijn van waaruit "poorten" opengaan en "reuzen" terugkeren. (tussen haakjes toegevoegd)

De Heer inspireerde Mozes om over deze epische gebeurtenis te schrijven, en de beschrijving en verborgen aanwijzingen bieden net genoeg informatie om vele waarheden over Babel te onderscheiden. Dit was niet slechts een toren, bedoeld om de hemel te bereiken vanwege zijn hoogte. Dit was een Stargate, waarvan het ontwerp was geïnspireerd door verboden kennis. Nimrod had het geheim ontcijferd om een poort te openen - een Einstein-Rosen Brug die zou leiden naar de hoogten waar Satan ooit jaloers op was: de Zijden van het Noorden - de Hemelse Troon.

Ook moet worden opgemerkt dat Nimrod het voorbeeld is voor een hele reeks "stervende goden" die werden aanbeden onder de namen Osiris (mogelijk een woordspeling op Assur, dat een andere naam kan zijn voor Nimrod, de Assyriër), Herakles, Horus, Tammuz, Mithras, Cernunnos, Marduk, en misschien zelfs Koning Arthur (eens de toekomstige koning). Toen de talen in de toren door elkaar werden gehaald, namen de verbijsterde bouwers en doodsbange burgers, die ongetwijfeld geloofden dat Nimrod een god was die meer goden naar hun stad zou brengen en de "gouden eeuw" waarover hun voorouders spraken, zou doen herleven, het verhaal over en vertelden het met variaties op de namen, waardoor de legende van de "stervende god" zich over alle beschavingen van de wereld verspreidde. Alle legenden eindigen met de belofte dat hun god(en) in de laatste dagen zal (zullen) terugkeren en een nieuw tijdperk zal (zullen) inluiden.

Nimrods Stargate bevond zich waarschijnlijk direct boven Enki's verblijfplaats, de Abzu (Afgrond), waarvan gezegd wordt dat het een zoetwatermeer diep in de aarde is. De Machtige Jager Nimrod, samen met de gecombineerde inspanningen van de "ene geest" van de mensheid, gebruikte gevallen engelen technologie en opende bijna de Abyss - maar de Heer kwam persoonlijk tussenbeide, een uiterst zeldzame gebeurtenis, omdat de Abyss gesloten moet en zal blijven totdat de Heer toestaat dat het geopend wordt. En wij die in deze dagen leven - dagen die passen bij de "laatste dagen" - lezen over de moderne technologie en dwaze experimenten (CERN, bijvoorbeeld) die kunnen dienen als onderdelen van de laatste "sleutel" om dit afschuwelijke hellegat te ontsluiten. Het volgende hoofdstuk zal ingaan op de historische basis voor hoe dit alles tot stand zou kunnen komen.

Profetie, 2025, 'De boodschapper' Apophis, en de verschrikkelijke goden die ermee komen

Babylon: Poort van de Goden of Poort naar de Vernietiging?

Babylon, gelegen aan de oever van de rivier de Eufraat, was de beroemdste oostelijke stad van de oudheid, en was ook de volmaakte voorstelling van goddeloosheid in de heilige Schrift. Als Israëls kwelgeest, ontvoerder, verwoester en uiteindelijke woonplaats in ballingschap, werd Babylon door God in de Schrift gebruikt om een vernietigend oordeel over andere naties te brengen (b.v. Jeremia 21:2-10 en 25:8-11).[ii] De naam "Mysterie Babylon" die aan de grote hoer van de Apocalyps wordt toegeschreven, belichaamt de verleidelijkheid van wereldse spiritualiteit die slaaf is van rijkdom en genot (Openbaring 18:11-19). Zij berijdt uitdagend "het beest" of verkrijgt gezag door haar associatie met de Antichrist - de Mens der Zonde (2 Thessalonicenzen 2:3). De sacharine wijn die uit haar gouden beker der gruwelen klotst "heeft de gehele aarde dronken gemaakt: De volken hebben van haar wijn gedronken; daarom zijn de volken krankzinnig geworden" (Jeremia 51:7). Hoewel Babylon als apocalyptisch symbool een geopolitieke locatie overstijgt, suggereren wij dat "bovennatuurlijk Babylon" Israël nog steeds zal aanvallen vanuit de woestijnen van Irak als een eerste onderdeel van Gods oordeel tijdens de Dag des Heren.

Maar hoe zijn de bovennatuurlijke aspecten van deze strategische locatie begonnen?

Veertien tot twintig eeuwen voordat de Perzen, Grieken en Romeinen de eerste mythen herschreven in hun eigen scheppingsverslagen, produceerde het oude land Sumerië (bekend als Shinar en later Babylon) originele verslagen van schriftgeleerden die in detail beschreven hoe bepaalde "goden" uit de Hemel neerdaalden - soms in "vliegende" machines en soms door magische deuropeningen die verbonden waren met specifieke bergen. Deze verhalen werden op Sumerische kleitabletten van spijkerschrift gedrukt met gebruikmaking van pictogrammen en andere symbolen om het eerste bekende systeem van schrift en registratie te produceren. De fantastische ontmoetingen vertelden hoe bezoeken van de "goden" leidden tot geavanceerde wetenschappelijke en geheimzinnige kennis, die later werd gecodificeerd in de Babylonische Mysteriën en de verering van Ishtar, Tammuz, Ashtaroth, en verschillende Baals. De meeste geleerden erkennen tegenwoordig talrijke parallellen tussen de Soemerische verhalen over de schepping en de komst van de "goden" en de bijbelse verhalen over de schepping en de val van Lucifer en de latere invasie van de Hoeders. De strijd tussen Lucifer en God wordt bijvoorbeeld omgedraaid in een beroemd Soemerisch epos waarin een strijd ontstaat tussen de "heerser van de hemelen" en de "macht van de lucht". Dit gebeurt in de vroege Sumerische mythologie nadat Enki, de god van wijsheid en water, het menselijk ras uit klei schiep. Het blijkt dan dat Anu, die aanvankelijk de machtigste van de Soemerische goden was en de "heerser van de hemelen", in macht en populariteit wordt verdrongen door Enlil, de "god van de lucht". Voor de christelijke geest kan dit gemakkelijk worden opgevat als niets minder dan Satan, de god van de lucht, die doorgaat met zijn pretentie van de troon van God en zich meester maakt van Jahwe, "de Heer van de hemelen". Het wijst ook op een poging van Satan en zijn engelen om de heidense Soemeriërs te verleiden hen te zien als de "opperste" goden (boven de God van de hemel) en aanbidding waardig.

Een ander voorbeeld van dit patroon is te vinden in de legende die "Enumaelish" wordt genoemd, waarin Marduk, de grote god van de stad Babylon, wordt verheven boven de welwillende goden en wordt geprezen als de schepper van de wereld. Het symbool van Marduk is een draak (zoals Satan in Openbaring 12:9), de Muscrussu genaamd, waarvan de fabel verschillende verdraaiingen blijkt te bevatten van de belangrijke elementen van het bijbelse scheppingsverhaal.

Genesis hoofdstuk 6, alsmede talrijke bijbelse apocriefen, bevestigen dit verhaal van wezens die uit de hemel neerdaalden om zich als goden voor te stellen. Dergelijke oude testamenten omvatten Henoch, Jubileeën, Baruch, het Genesis Apocryphon, Philo, Josephus, en verschillende andere oude geschriften. De Hebreeën zelf verwezen naar deze zogenaamde goden als gevallen Benei ha-Elohim (zonen van God) die zich het meest berucht vermengden met mensen, waardoor ze deels hemelse, deels aardse hybriden voortbrachten die Nephilim werden genoemd.

Wat verder opvalt in de Soemerische teksten en in de latere Griekse en Romeinse mythologieën (de Arcadische mythen) is de wanhopige zoektocht van de beschavingen van na de zondvloed om de kennis van deze "goden" terug te krijgen nadat deze verloren was gegaan in het epos van de zondvloed. Volgens de vroegste geschriften omvatte dit ook engelen-technologie, grenzend aan "magie". Het Boek van Henoch (gelezen door alle theologen van de vroege kerk, waaronder Justin Martyr, Clemens van Alexandrië, Origin, Irenaeus, Tertullianus, Eusebius, Hieromius, en Augustinus, om er maar een paar te noemen, en geciteerd door de discipelen en nog steeds opgenomen in sommige versies van de Bijbel vandaag de dag) vertelt over een van deze vliegende "goden" (een gevallen Wachter genaamd Semjaza) die "toverijen" onderwees. Een andere, Baraqijal genaamd, onderwees de kracht van de astrologie; Azael onderwees in wapens; Araqiel, Shamsiel, en Sariel onderwezen in waarnemingen van de aarde, de zon en de maan; enzovoort. Uit deze geheimen leerden de mannen de oorlog te bevorderen, terwijl de vrouwen leerden "charmes en betoveringen" te gebruiken om de reuzen zelf in hun bed te lokken en zo nog meer genetische gruweldaden te verspreiden. En dit - de rol van genetische manipulatie - stond centraal in wat deze "goden" van plan waren en uiteindelijk waarom God allen vernietigde in de zondvloed behalve Noachs familie. Inderdaad, de Bijbel beschrijft de oorzaak van de zondvloed als een reactie op "al het vlees" dat "bedorven was, zowel mens als dier".

Maar behelsden de geheimen van de Wachters ook iets nog meer fantasievols? Iets dat de overlevenden van na de zondvloed wanhopig terug wilden winnen? Engelengeheimen van transdimensionale locaties en navigatie, die bestonden voordat het meeste leven op aarde door water was vernietigd? Is dat wat Nimrod op de vlakten van Shinar aan het bouwen was? Zou het kunnen zijn dat tegen de tijd dat God reageerde op de bouw van de toren, deze zo ver gevorderd was dat reuzen na de zondvloed door de poort kwamen (waarvan Jesaja zegt dat ze op diezelfde plaats achterblijven [daarover later meer]) om opnieuw in onze wereld te worden geïntroduceerd? Is dat hoe reuzen op de aarde waren voor en na de zondvloed, en waarom God neerdaalde om de bouw van de "toren" kort daarna te verjagen?

Nadat het water van de zondvloed was gezakt, zouden de zonen van Noach de samenleving snel weer hebben opgebouwd. Terwijl de kinderen van Sem het Midden- en Verre Oosten bevolkten, en Jefeth de Euraziatische en Grieks-Romeinse geografie ontwikkelde, zou het land van Shinar het vestigingswerk worden van Cham en zijn zoon Kanaän (Genesis 11:1-2). Hier zou Nimrod, die in de oudste literatuur als een reus wordt beschreven, uiteindelijk uitgroeien tot een "machtige" jager voor God en de eerste heerser van Babylon. Dit is in de Bijbel op deze manier vastgelegd:

En Koesj verwekte Nimrod; hij werd een machtige op de aarde.

Hij was een machtig jager voor het aangezicht des Heren; daarom wordt er gezegd: Gelijk Nimrod, de machtige jager voor het aangezicht des Heren.

En het begin van zijn koninkrijk was Babel, en Erech, en Accad, en Calneh, in het land van Shinar. (Genesis 10:8-10)

De naam "Babylon" is afgeleid van de Griekse vorm van de naam die gebaseerd is op de Akkadische meervoudsvorm Bāb-ilāni "poort der goden."[iii] In schril contrast met de inherent goddelijke claim ervan, gebruikten de oude Hebreeën de naam op een polemische manier: "Daarom heet zij Babel, omdat de Here daar de taal der ganse aarde in verwarring heeft gebracht" (Genesis 11:9). Op een sarcastische manier verbindt dit vers de naam van de stad, Babel, met het Hebreeuwse werkwoord balal, dat "verwarren, vermengen, vermengen" betekent.[iv] Gemist in de Engelse vertaling, inspireert God Mozes om te beschimpen: "Je beweert de 'poort van de goden' te zijn, maar je bent in werkelijkheid alleen maar de poort naar verwarring." De opzettelijke woordspeling is een bijbelse "verwijzing" gericht naar Babylon.

De ziggoerat van Babylon stond formeel bekend als Etemenanki, "Het Huis van het Fundament - Platform van Hemel en Aarde."[v] Het woord "ziggoerat" is afgeleid van het Akkadische ziqqurratu, "tempeltoren," een zelfstandig naamwoord dat is afgeleid van zaqāru, "hoog bouwen."[vi] De Babyloniërs en hun voorgangers, de Sumeriërs, geloofden in vele hemelen en aarden. Soemerische bezweringen uit het tweede millennium v.Chr. verwijzen bijvoorbeeld naar zeven hemelen en zeven aarden, mogelijk geschapen door zeven godengeneraties.[vii] Gezien het feit dat zeven hemelen deel uitmaken van de religieuze kosmologie die in het Jodendom en de Islam te vinden is, is de Soemerische traditie verrassend obscuur. In de Soemerische mythe "Inanna's afdaling naar de onderwereld", passeert de "Koningin van de Hemel" Inanna in totaal zeven poorten, die elk een prijs in goddelijke krachten vragen. De zevenvoudige structuur wordt getoond wanneer de poortwachter de opdracht krijgt "de zeven poorten van de onderwereld te laten grendelen."[viii]

Zoals de meeste mensen in de oude wereld en zelfs nu nog, beschouwden de Sumeriërs bergen als de schakel tussen hemel en aarde. In Tablet 9 van de standaardversie van het Epos van Gilgamesj is Mashuis een grote met ceders beboste berg. Deze heilige berg zou zich uitstrekken van de hemel tot de onderwereld. Tablet 9 van het epos luidt: "Toen bereikte hij de berg Mashu, die dagelijks het opkomen en ondergaan van de zon bewaakt, waarboven alleen de koepel van de hemelen reikt, en waarvan de flank reikt tot aan de onderwereld beneden, daar waakten schorpioenwezens over zijn poort."[ix] Omdat het woord "Mashu" afkomstig is van het Akkadisch voor "tweelingen," kan het vertaald worden als "twee bergen. "Wij suggereren dat de geschatte locatie tussen twee bergen die geschikt zijn om een "cederland" genoemd te worden, het bos was tussen de Libanonberg en de Hermonberg (wiens naam "Verboden Plaats" betekent) - de poort van de eerste afdaling van de Wachters en hun gevangenschap in de onderwereld, volgens het oude Boek van Henoch (ook interessant, zoals de meeste hooggeplaatste Vrijmetselaars weten, is dat deze locatie waarvan de stichters van hun orde afstammen, op 33graden oosterlengte en 33graden noorderbreedte van de Parijse Nulmeridiaan ligt!

Net als een door mensen gemaakte berg, was de ziggoerat een portaal - een poort tussen Hemel en aarde. Zo werd de stadspoort van Ninurta "verheven-stadspoort-van-hemel-en-aarde"[xi] genoemd, de ziggoerat te Larsa, "Het Huis van de Verbinding tussen Hemel en Aarde", en Borsippa, "Het Huis van de Zeven Gidsen van Hemel en Aarde" en Asshur, Het "Huis van de Berg van het Universum. "xii] Dit waren allemaal megalithische bouwwerken die de slecht opgevatte wens deelden om een "trap naar de hemel" te bouwen zoals het prototype dat in Genesis 11:4 wordt genoemd.

VOLGENDE KEER: Babel, Nimrod, en bouwwerken "Wiens top tot in de hemel reikt."

Eindnoten:

[i] Horn, Zenith 2016, 29–35.

[ii] Leland Ryken, et al., Dictionary of Biblical Imagery (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000) 68.

[iii]A. C. Myers (1987), The Eerdmans Bible Dictionary. rev., augm. translation of: Bijbelseencyclopedie, rev. ed. 1975 (117) (Grand Rapids, MI: Eerdmans).

[iv]“1101a, balal,” Robert L. Thomas, New American Standard Hebrew-Aramaic and Greek Dictionaries: Updated Edition (Anaheim: Foundation, 1998).

[v]http://www.bible-history.com/babylonia/BabyloniaThe_Ziggurat.htm.

[vi] Paul J. Achtemeier, Harper’s Bible Dictionary (San Francisco: Harper & Row, 1985) 1164.

[vii]Norriss S. Hetherington, ed., Garland Reference Library of the Humanities, vol.1634, “Cosmology: Historical, Literary, Philosophical, Religious, and Scientific Perspectives” (New York: Garland, 1993) 44.

[viii]Verse 117, “Inana’s Descent to the Nether World,” The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature, http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/section1/tr141.htm (accessed December 30, 2014).

[ix]The Epic of Gilgamesh, translated by Maureen Gallery Kovacs, electronic Ed., by Wolf Carnahan, 1998, http://www.sjsu.edu/people/cynthia.rostankowski/courses/119a/s4/The%20Epic%20of%20Gilgamesh.pdf (accessed December 30, 2014).

[x]Rivkah Schärf Kluger and Yehezkel Kluger, The Archetypal Significance of Gilgamesh: A Modern Ancient Hero, ed. Yehezkel Kluger (Einsiedeln, Switzerland: Daimon, 1991) 163.

[xi] The Manumission of Umanigar (3.134A) [Reading [K]Á.GAL-mah-ki-a[n-na] / dNin-urta-k[a]. Cf. Steinkeller 1989:73 n. 209.] In William W. Hallo and K. Lawson Younger, Context of Scripture (Leiden; Boston: Brill, 2003) 301.

[xii]Zondervan NIV Study Bible: Loose-Leaf Edition (Grand Rapids, MI: Hendrickson, 2005) 22.

Bron: TOP SECRET SERIES—PART 17: Summoning the Angel in the Whirlwind » SkyWatchTV