www.wimjongman.nl

(homepagina)


TOP GEHEIM - Deel 31: De machtigste sterrenpoorten ter wereld? Amerika, het Vaticaan, en de portalen van Apollo-Osiris

20 april 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33

Je hebt me misschien onlangs op Daystar zien discussiëren over de geschiedenis van het Grote Zegel van de Verenigde Staten en het occultisme dat verbonden is met de profetieën ervan. Vanaf juni-juli zijn we van plan om in gerelateerde shows een werkelijk baanbrekend 6-weeks SkyWatch TV onderzoek uit te zenden, getiteld ZEITGEIST 2025, dat laat zien hoe dicht we zijn bij wat de 33e graad Meester Vrijmetselaar Manly P. Hall "De Geheime Bestemming van Amerika" noemde.

Enkele jaren geleden was ik op weg naar Roswell, New Mexico, voor een ontmoeting met David Flynn en een paar andere vrijbuiters. Ik herinner me dat we David gingen steunen, die een presentatie zou geven tijdens het beroemde Internationale UFO-festival. Terwijl ik reed, ging mijn mobiele telefoon, en aan de andere kant van de lijn was een andere vriend, filmmaker Chris Pinto. Hij wilde weten of ik geïnteresseerd zou zijn in een ontmoeting met hem in Washington, DC, over slechts twee dagen vanaf dan, om deel uit te maken van de History Channel's Brad Meltzer's Decoded serie. Normaal gesproken sla ik dergelijke uitnodigingen af, omdat ik te vaak heb gezien hoe deze programma's het wereldbeeld van de Christen verdraaien, en ik er doorgaans niet in geïnteresseerd ben om mezelf op te offeren om iemands seculiere kijkcijfers vooruit te helpen. Maar omdat het Pinto was, en het project klonk alsof het in zijn straatje paste (het team van Brad Meltzer zou "het historische mysterie onderzoeken over wat er gebeurd is met de hoeksteen van het Witte Huis"), stemde ik toe om mee te doen. The History Channel (HC) wilde dat ik zou spreken over de kwestie van het Washington Monument, waarom en hoe het was gebouwd, en of de vermiste hoeksteen van het Witte Huis er misschien onder verborgen lag. Het klonk onschuldig genoeg, en dus stemde ik toe om om te draaien en die kant op te gaan.

Twee dagen later - terwijl Pinto ergens aan de andere kant van de stad was en al voor het programma was gefilmd - ontmoette ik Meltzer's twee belangrijkste veldonderzoekers (die in de HC-serie over de hele wereld rondrennen om te onderzoeken wat de producenten pretenderen te onderzoeken) in DC - Christine McKinley en Scott Rolle. Christine is afgestudeerd als werktuigbouwkundig ingenieur aan de Polytechnische Universiteit van Californië, en Scott is een rechter in Frederick County, Maryland (en een acteur), dus ik was vooral geïnteresseerd in wat Christine zou vinden van het technische hoogstandje dat de Vrijmetselaars hadden toegepast bij de bouw van de grootste obelisk in zijn soort ter wereld (het Washington Monument). Er was een speciale vergunning voor het filmproject verkregen, en behalve Christine en Scott waren er minstens vijf cameramensen, twee producenten, een team technici, en een enorme menigte mensen die bijeengekomen was om te zien wat er aan de hand was. De producent wilde Christine en Scott (de "onderzoekers") filmen terwijl zij naar boven liepen (met de koepel van het Capitool op de achtergrond) terwijl ik vanuit de andere richting de obelisk naderde, en dan zouden we elkaar ontmoeten bij de voet van het monument, elkaar begroeten, en beginnen te praten over het mysterieuze bouwproject, waarom het was gebouwd, en tenslotte of ik geloofde dat de steen eronder begraven lag.

Maar er gebeurde iets anders.

Toen ik de obelisk tegenover de koepel begon te beschrijven en de rijke Egyptische symboliek met betrekking tot Osiris, Isis, de Vrijmetselaars, en hoe het mechanisme van deze magische apparaten speciaal was ontworpen om een doorgang of "stargate" te openen die Osiris in staat stelt uit de onderwereld op te staan om zijn rechtmatige plaats in te nemen in elke president van de VS (daarover zo dadelijk meer), raakte de producer geboeid door de verhaallijn en wilde mij blijven filmen (bijna twee uur lang), waarbij hij in feite de verhaallijn beschreef uit mijn aanstaande boek Zeitgeist 2025. Toen week Christine McKinley ook van het script af en legde uit dat haar vader een 32e graad vrijmetselaar was geweest, en ze wilde weten of ik dacht dat hij deel had uitgemaakt van een occulte organisatie. Dat leidde tot nog een half uur discussie en, nou ja, we zijn nooit meer teruggekomen op de oorspronkelijke reden van mijn aanwezigheid. De producent benaderde me toen om te vragen of ze de film die ze hadden opgenomen konden gebruiken voor een ander project bij History Channel, waar ik mee instemde, maar er nooit meer iets over hoorde.

Toen de aflevering van Decoded over de vermiste hoeksteen van het Witte Huis op televisie werd uitgezonden, was ik - alweer - blij dat mijn gezicht niet in een productie van History Channel was opgenomen (en ik heb ze sindsdien verschillende keren afgewezen, het meest recent voor hun programma Search for the Lost Giants, waarin ze me praktisch smeekten om te verschijnen om te bespreken hoe transhumanisme en de genetische revolutie misschien een herhaling was van wat de oude Wachters deden bij het creëren van Nephilim). Ze hebben echter wel het interview van Chris Pinto opgenomen in de aflevering van Decoded wat die dag werd gefilmd, gevolgd door de "onderzoekers" die ergens achteraf in een bar of poolhal de Vrijmetselaars als Amerikaanse helden verdedigden en Pinto afschilderden als een maffe samenzweringstheoreticus. Ik hoefde maar naar een paar andere afleveringen van Decoded te kijken om te begrijpen dat het een kortstondige list was, bedoeld voor vermaak, kijkcijfers en verkoop, maar helemaal niets over serieus onderzoekswerk of het "decoderen" van wat dan ook.

Dat gezegd hebbende, moet ik het History Channel en Brad Meltzer bedanken voor die Washington-DC-ervaring en hun schandelijke behandeling (framing) van de bekroonde en echte onderzoekende filmmaker, Chris Pinto. Zij hebben mij onbedoeld één van de "duizend lichtpuntjes" gegeven die ons er uiteindelijk van hebben overtuigd om SkyWatch TV te lanceren en om bonafide onderzoeksreportages een integraal onderdeel te maken van onze toekomstige media-inspanningen. In feite is het komende Zeitgeist 2025-boek en -onderzoekserie slechts een deel van wat zal worden gevolgd door nieuwe inzichten in de krachtigste sterrenpoorten ter wereld - Amerika, het Vaticaan, en de portalen van Apollo-Osiris

Hoeveel mensen weten dat zich het volgende in Washington, DC, bevindt: 1) een stargate; 2) tweeënzeventig (72) pentagrammen aan de basis van de stargate om de "onsterfelijken" te controleren; 3) krachtige generatoren (koepel en obelisk) ontworpen uit de oudheid om de stargate te laten werken; en 4) oude profetieën verbonden met dit apparaat die precies duidelijk maken wie er in de toekomst door de mystieke doorgang zal komen? Hoeveel mensen weten ook dat soortgelijke apparaten en profetieën zijn ingebouwd in het hoofdkwartier van het Vaticaan in Rome?

De Koepel en de Obelisk

Ongetwijfeld zal de overgrote meerderheid van de mensen, wanneer zij naar Washington DC en het Vaticaan kijken, nooit begrijpen hoe deze steden een van de grootste openlijke samenzweringen aller tijden vormen. Daar, in al hun glorie en recht voor de ogen van de wereld, bevindt zich een oeroud talismanisch diagram dat gebaseerd is op de geschiedenis en de cultus van Isis, Osiris en Horus, met inbegrip van de magische nutsvoorzieningen die de terugkeer van de godheid moeten bewerkstelligen.

Het oerconcept - vooral dat van heilige koepels tegenover obelisken - werd in de oudheid ontworpen met het uitdrukkelijke doel van regeneratie, wederopstanding en apotheose, voor de incarnatie van de godheid uit de onderwereld naar het aardoppervlak door vereniging van de respectieve figuren - de koepel (oude structurele voorstelling van de baarmoeder van Isis) en de obelisk (oude voorstelling van de opgerichte mannelijke fallus van Osiris).

Dit model uit de oudheid bestaat vandaag de dag op de grootste schaal in het hart van de hoofdstad van de machtigste regering ter wereld - de Verenigde Staten - en in het hart van de politiek invloedrijkste kerk ter wereld - het Vaticaan. Gezien dit feit en het patroon dat wordt gegeven door de apostel Paulus en de Apocalyps van Johannes (het boek Openbaring) dat de eindtijd zou culmineren in een huwelijk tussen een politieke (Antichrist) en een religieuze (Valse Profeet) autoriteit bij de terugkeer van Osiris/Apollo, is het goed voor ruimdenkende onderzoekers om deze profetie in steen zorgvuldig te overwegen, omdat het de spirituele energie definieert die bewust of onbewust wordt aangeroepen op beide locaties met potentiële vertakkingen voor Petrus Romanus (Paus Franciscus? ) ...en verder.

De hoofdstad van de VS is wel eens de "Spiegel Vaticaan" genoemd, vanwege de opvallend gelijkende lay-out en het ontwerp van de belangrijkste gebouwen en straten. Dit is geen toeval. In feite noemden de voorvaderen van Amerika de hoofdstad eerst "Rome". Maar het parallellisme tussen Washington en het Vaticaan wordt het duidelijkst geïllustreerd door het Capitoolgebouw en de koepel tegenover de obelisk die bekend staat als het Washington Monument, en in de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan door een soortgelijke koepel tegenover een bekende obelisk - beide zijn, volgens hun eigen officiële documenten, ontworpen naar het Romeinse Pantheon, de ronde koepelvormige rotunda "gewijd aan alle heidense goden". Deze indeling - een koepelvormige tempel tegenover een obelisk - is een oude, alchemistische blauwdruk die een belangrijke esoterische betekenis heeft.

VERBIJSTERENDE 2,5 UUR DUREND DAYSTAR PROGRAMMA IS SLECHTS EEN HINT VAN WAT ER IN JUNI OP SKYWATCH TV KOMT!

Voor wie het niet weet: het Capitool van de Verenigde Staten in Washington, DC, is historisch gezien gebaseerd op een heidens vrijmetselaarstempel-thema. Thomas Jefferson, die de leiding had over het antichristelijke "Romeinse Pantheon"-ontwerp, schreef aan de architect van het Capitool, Benjamin LaTrobe, dat hij het beschreef als "de eerste tempel gewijd aan... het verfraaien met Atheense smaak van de koers van een natie die ver voorbij het bereik van Atheense lotsbestemmingen keek"[i] (het "Atheense" rijk stond eerst bekend als "Osiria," het koninkrijk van Osiris). In 1833 was de afgevaardigde van Massachusetts, Rufus Choate, het daarmee eens en schreef: "We hebben geen nationale tempels gebouwd behalve het Capitool."[ii] William Henry en Mark Gray, in hun boek, Freedom's Gate: Lost Symbols in the U.S. Capitol, voegden hieraan toe dat "Het Amerikaanse Capitool talrijke architectonische en andere kenmerken heeft die het onbetwistbaar identificeren met oude tempels."[iii] Nadat zij verschillende kenmerken hebben opgesomd om hun bewering te staven dat het Amerikaanse Capitool een "religieuze tempel" is - waaronder het huisvesten van het beeld van een vergoddelijkt wezen, hemelse wezens, goden, symbolen, inscripties, heilige geometrie, zuilen, gebeden, en oriëntatie op de zon - concluderen zij:

De ontwerpers van de stad Washington DC oriënteerden het op de zon - in het bijzonder de opkomende zon op 21 juni en 21 december [dezelfde dag en maand als het einde van de Maya kalender in 2012]. De metingen voor deze oriëntatie werden gedaan vanaf de locatie van het centrum van de koepel van het Amerikaanse Capitool, waardoor het een "zonnetempel" werd. De uitlijning en de gecodeerde numerologie wijzen zowel naar de zon als naar de sterren. Een gouden cirkel op het Rotunda verhaal en een witte ster in de Crypte markeren deze plek... Het is duidelijk dat de bouwers het Capitool als Amerika's enige tempel beschouwden: een plechtige Zonnetempel om precies te zijn.[iv]

Om te begrijpen wat deze uitspraken binnenkort kunnen betekenen voor de toekomst van de wereld, moet men begrijpen hoe deze [sterrenpoort] aparati - de koepel en de obelisk er tegenover - belangrijke archaïsche en moderne protocollen faciliteren voor het opwekken van profetische bovennatuurlijke alchemie. In de oudheid stelde de obelisk het "ontbrekende" mannelijke orgaan van de god Osiris voor, dat Isis niet kon vinden nadat haar echtgenoot/broer was gedood en in veertien stukken gehakt door zijn boosaardige broer Seth (of Set). Het verhaal bevat een gedetailleerd verslag van de jaloerse broer en de tweeënzeventig samenzweerders [belangrijke numerologie waar we later in dit hoofdstuk op terugkomen] die Osiris in een kist lieten klimmen, die Seth snel sloot en in de Nijl gooide. Osiris verdronk, en zijn lichaam dreef de rivier de Nijl af, waar het bleef haken aan de takken van een tamariskboom. In Byblos vond Isis zijn lichaam op de oever van de rivier en nam het onder haar hoede. Tijdens haar afwezigheid stal Seth het lichaam opnieuw en hakte het in veertien stukken, die hij in de Nijl wierp. Isis doorzocht de oever van de rivier totdat zij alle stukken had teruggevonden, met uitzondering van de geslachtsdelen, die door een vis (Plutarch zegt een krokodil) waren opgeslokt. Isis voegde de dertien delen van het lijk van Osiris samen en verving het ontbrekende orgaan door een magisch facsimile (Obelisk), dat zij gebruikte om zichzelf te bezwangeren, waardoor Osiris weer tot leven kwam in de persoon van zijn zoon Horus. Dit legendarische ritueel voor de reïncarnatie van Osiris vormde de kern van de Egyptische kosmologie (evenals de Rozenkruisers/ Vrijmetselaars mythen over sterven en opstaan) en werd op fantastische wijze vereerd op de meest imposante schaal in heel Egypte door torenhoge Obelisken (die de fallus van Osiris voorstelden) en Koepels (die de zwangere buik van Isis voorstelden) waaronder in Karnak waar de rechtopstaande Obelisken werden "gevitaliseerd" of "gestimuleerd" door de energie van de masturbatoire Zonnegod Ra die op hen neer scheen.

Er zijn historische aanwijzingen dat deze uitgebreide mythe en haar rituelen oorspronkelijk gebaseerd kunnen zijn geweest op echte personen en gebeurtenissen. In dit verband is het opmerkelijk dat in 1998 de voormalige secretaris-generaal van de Egyptische Hoge Raad van Oudheden, Zahi Hawass, beweerde het graf van de god Osiris (Apollo/Nimrod) op het Plateau van Gizeh te hebben gevonden. In het artikel "Sandpit of Royalty" van de krant Extra Bladet (Kopenhagen) van 31 januari 1999, werd Hawass geciteerd:

Ik heb een schacht gevonden die negenentwintig meter verticaal de grond in ging, precies halverwege tussen de piramide van Chefren en de Sfinx. Op de bodem, die gevuld was met water, hebben we een grafkamer gevonden met vier pilaren. In het midden staat een grote granieten sarcofaag, waarvan ik verwacht dat het het graf is van Osiris, de god... Ik graaf al meer dan dertig jaar in het zand van Egypte, en tot nu toe is dit de meest opwindende ontdekking die ik heb gedaan.... We hebben de schacht in november gevonden en zijn onlangs begonnen het water op te pompen. Er zullen dus verschillende jaren voorbijgaan voordat we klaar zijn met het onderzoek naar de vondst.[v]

Voor zover wij weten heeft deze ontdekking uiteindelijk niet de fysieke overblijfselen van de vergoddelijkte persoon opgeleverd. Maar wat het wel illustreerde is dat tenminste enkele zeer invloedrijke Egyptologen geloven dat Osiris een historische figuur was, en dat zijn lichaam ergens in of bij de Grote Piramide werd bewaard. Manly P. Hall, die wist dat de vrijmetselaarslegende van Hiram Abiff een nauwelijks verhulde profetie was van de herrijzenis van Osiris, begreep misschien waar Zahi Hawass naar op zoek was, en waarom. Bedenk dat hij in De Geheime Leer van alle Eeuwen schreef: "De stervende God (Osiris) zal herrijzen! De geheime kamer in het Huis van de Verborgen Plaatsen zal herontdekt worden. De Piramide zal weer staan als het ideale embleem van... wederopstanding, en regeneratie."[vi]

In Egypte, waar rituelen werden uitgevoerd om de geest van Osiris daadwerkelijk "op te wekken" in de regerende farao, werd politiek gezag gevestigd in de vorm van goddelijk koningschap of theocratisch staatsmanschap (later weerspiegeld in de politieke en religieuze doctrine van koninklijke en politieke legitimiteit of "het goddelijk recht van koningen," die hun recht om te regeren zouden ontlenen aan de wil van God, met de uitzondering in sommige landen dat de koning onderworpen is aan de Kerk en de paus). Dit betekende onder meer dat de Egyptische farao tijdens zijn leven buitengewoon gezag genoot als "zoon van de zonnegod" (Ra) en de incarnatie van de valkengod Horus. Bij zijn dood werd de farao Osiris, de goddelijke rechter van de onderwereld, en op aarde nam zijn zoon en voorganger zijn plaats in als de nieuw gezalfde manifestatie van Horus. Zo bood elke generatie farao's de goden een woordvoerder voor de huidige wereld en voor het hiernamaals, terwijl zij het volk ook een goddelijk leiderschap boden.

Toch kan de oplettende lezer zich afvragen: "Was er iets meer aan de vergoddelijking van de farao dan geloof in rituele magie?" Het cultuscentrum van Amun-Ra in Thebe zou wel eens het antwoord kunnen geven, omdat zich daar het grootste religieuze bouwwerk ooit bevond - de tempel van Amun-Ra te Karnak - en de plaats waar vele buitengewone mysterieuze riten plaatsvonden. De grote tempel met zijn honderd mijl lange muren en tuinen (het voornaamste voorwerp van fascinatie en verering door de nemesis van Mozes - de farao van de Exodus, Ramses II) was de plaats waar elke farao zijn goddelijkheid verzoende in het gezelschap van Amun-Ra tijdens het festival van Opet. Het festival werd gehouden in de tempel van Luxor en omvatte een processie van goden die op schuiten de rivier de Nijl op werden gevaren, van Karnak naar de tempel. De koninklijke familie vergezelde de goden op de boten, terwijl de Egyptische leken langs de oever liepen en hardop riepen en verzoeken aan de goden richtten. Eenmaal in Luxor aangekomen, ging de farao en zijn gevolg het heilige der heiligen binnen, waar de ceremonie werd uitgevoerd om de geest van Osiris in de koning op te wekken en de farao werd getransfigureerd in een levende godheid. Buiten wachtten grote groepen dansers en muzikanten in spanning af. Wanneer de koning tevoorschijn kwam als de "wedergeboren" Osiris, barstte de menigte uit in vrolijkheid. Vanaf die dag werd de farao beschouwd als de zoon en spirituele incarnatie van de Allerhoogste Godheid, net zoals de god die in het Grootzegel van de Verenigde Staten is gegraveerd dat zal zijn. Het alziende oog van Horus/Apollo/Osiris boven de onvoltooide piramide op het Grootzegel vertegenwoordigt deze gebeurtenis.

Moderne mensen, vooral in Amerika, zien de symbolen die in deze magie worden gebruikt - de koepel die de zwangere buik van Isis voorstelt, en de obelisk, die de opgerichte fallus van Osiris voorstelt - misschien als profaan of pornografisch. Maar het waren in feite geritualiseerde vruchtbaarheidsvoorwerpen, waarvan de ouden geloofden dat zij tastbare reacties, eigenschappen of "manifestaties" in de materiële wereld konden teweegbrengen. De obelisk en de koepel als imitaties van de mannelijke en vrouwelijke voortplantingsorganen van de godheden konden, door de voorstelling van de overheid, het wezen of de wezens die erdoor werden gesymboliseerd, tot bestaan oproepen. Daarom waren er binnen de tempel of koepel ook tempelprostituees die de menselijke manifestatie van de godin vertegenwoordigden, beschikbaar voor rituele seks als een vorm van imitatieve magie. Deze prostituees begonnen hun diensten aan de godin gewoonlijk als kinderen, en werden op zeer jonge leeftijd ontmaagd door een priester of, zoals bij Isis, door een gemodelleerde obelisk van de fallus van Osiris. Soms werden deze prostituees op grond van hun schoonheid uitgekozen als de seksuele partners van heilige tempelstieren die als de incarnatie van Osiris werden beschouwd. Op andere plaatsen, zoals in Mendes, werden tempelprostituees in coïtus geofferd aan goddelijke geiten. Door dergelijke imitatieseks werden de koepel en de obelisk "energie-ontvangers", die in staat waren de essentie van Ra uit de zonnestralen op te nemen, die op hun beurt het "zaad" van de onderwereld Osiris voortbrachten. Het zaad van de dode godheid zou, volgens het bovennatuurlijke, vanuit de onderwereld via de basis (testikels) van de obelisk naar boven [door het portaal] zenden en op magische wijze vanuit het hoofd van de toren uitstralen naar de schoot (koepel) van Isis waar de incarnatie in de zittende farao/koning/president zou plaatsvinden (tijdens wat vrijmetselaars ook wel de opwekkingsceremonie [van Osiris] noemen). Op deze wijze kon Osiris gewoonlijk "opnieuw geboren worden" of reïncarneren als Horus en voortdurend de geestelijke bestemming van de natie sturen.

Dit metafysische fenomeen, dat zijn oorsprong vond bij Nimrod/Semiramis en centraal stond in tal van andere oude culturen, werd vooral ontwikkeld in Egypte, waar Nimrod/Semiramis bekend stonden als Osiris/Isis (en in Ezechiël hoofdstuk 8 zetten de kinderen van Israël de obelisk ["beeld van jaloezie, "vers 5] tegenover de ingang van hun tempel - net zoals de koepel tegenover de obelisk staat in Washington DC, en in Vaticaanstad - en werden door God veroordeeld omdat zij de Zon [Ra] aanbaden terwijl zij huilden om Osiris [Tammuz]). De bekende vrijmetselaarsfiguur van de punt in een cirkel is het symbool van deze vereniging tussen Ra, Osiris, en Isis. De "punt" stelt de fallus van Osiris voor in het midden van de cirkel of baarmoeder van Isis, die op zijn beurt wordt verlevendigd door de zonnestralen van Ra, net zoals vandaag de dag wordt afgebeeld in het Vaticaan, waar de Egyptische obelisk van Osiris in een cirkel staat, en in Washington, DC, waar de obelisk hetzelfde doet, zo geplaatst dat hij het eerste is waar de zon (Ra) op valt als hij opkomt boven de hoofdstad en die, van bovenaf gezien, het magische punt vormt binnen een cirkel die bekend staat als een 'circumpunct'. De tovenarij wordt nog versterkt, volgens oude occulte overtuigingen, door de aanwezigheid van de Reflecting Pool in DC, die dient als een spiegel naar de hemel en "overdrachtspunt" voor [de onsterfelijke] geesten en energieën.

En wat zien de geesten precies als zij neerkijken op de Reflecting Pool in Washington? Zij zien een stad, gewijd en gebouwd ter ere van de legendarische goden Isis en Osiris, compleet met de dertien verzamelde stukken van Osiris (de oorspronkelijke dertien koloniën van Amerika); de vereiste obelisk, bekend als het Washington Monument; de koepel van het Capitool (van Isis) voor de bevruchting en incarnatie van de godheid in elke farao (president); en tenslotte, maar daarom niet minder belangrijk, de officiële regeringsgebouwen die zijn opgericht om hun respectievelijke tegenhangers tegemoet te treden en waarvan de hoekstenen, waaronder de koepel van het Amerikaanse waarvan de hoekstenen - waaronder de koepel van het Capitool van de Verenigde Staten - werden gewijd tijdens astrologische uitlijningen die verband hielden met het sterrenbeeld Maagd (Isis), zoals vereist was om de magie te laten plaatsvinden.

VOLGENDE KEER: Waar de vitaliteit van Osiris/Apollo (het Beest dat was, en niet is, en toch is) pulseert in afwachting van zijn uiteindelijke "verrijzenis"

Eindnoten:

[i]“Growth of a Young Nation,” U.S. House of Representatives: Office of the Clerk, last accessed January 30, 2012, http://artandhistory.house.gov/art_artifacts/virtual_tours/splendid_hall/young_nation.aspx.

[ii]“1964–Present: September 11, 2001, The Capitol Building as a Target,” United States Senate, last accessed January 30, 2012, http://www.senate.gov/artandhistory/history/minute/Attack.htm.

[iii] William Henry and Mark Gray, Freedom’s Gate: Lost Symbols in the U.S. (Hendersonville, TN: Scala Dei, 2009) 3.

[iv]Ibid., 4.

[v]“Sandpit of Royalty,”Extra Bladet (Copenhagen, January 31, 1999).

[vi]Manly P Hall, Secret Teachings, 104.

Bron: TOP SECRET SERIES—PART 31: The Most Powerful Stargates in the World? America, the Vatican, and the Portals of Apollo-Osiris » SkyWatchTV