www.wimjongman.nl

(homepagina)


TOP SECRET - Deel 3: Dingen die belangrijk zullen zijn om te weten vóór 2025 - Wat is een portaal?

9 februari 2021 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33

Doorgangen, poorten en portalen naar onzichtbare rijken zijn een bekend maar fantastisch onderwerp. Het onderwerp is esoterisch, niet omdat het niet besproken wordt, maar eerder omdat het zelden serieus behandeld wordt buiten een reductionistisch wetenschappelijk wereldbeeld. In de eerste betekenis is een portaal een technologische of bovennatuurlijke deuropening die twee plaatsen, dimensies of punten in de tijd met elkaar verbindt - bijvoorbeeld een wormgat in een science-fiction film of de kleerkast in Het betoverde land achter de kleerkast van C.S. Lewis. In bovennatuurlijke zin kan een "portaal" een gebed, een ritueel, of een veranderde staat van bewustzijn inhouden. Illustraties kunnen zelfs een Ouija-bord bevatten als een "doorgang van communicatie" met het geestenrijk. Een portaal kan een verbinding vormen met een andere plaats in een universum (teleportatieportaal); een parallelle wereld (interdimensionaal portaal); het verleden of de toekomst (tijdportaal); en andere bestaansvlakken, zoals de hemel, de hel, of andere nawerelden (preternatural portals). De meesten van ons leren er al over op de kleuterschool.

Lewis Carroll maakte het idee populair met zijn Through the Looking Glass uit 1871, een verhaal (later bewerkt tot Alice in Wonderland) over een meisje dat door haar spiegel stapt en een andere wereld binnengaat. In 1930 lanceerde Frank L. Baum's Wonderful Wizard of Oz Dorothy over de regenboog naar een andere realiteit. In 1950 introduceerde C.S. Lewis de bovengenoemde christelijke allegorie over de leeuw, de heks en de kleerkast, waarin de personages via een portaal verborgen in een kleerkast naar een fantastische alternatieve werkelijkheid met pratende dieren reizen, het land van Narnia. Deze beroemde christelijke allegorie werd natuurlijk een reeks boeken die bekend staat als de "Kronieken van Narnia". In de serie is Aslan de leeuw een type van Christus, treffend beschreven als "goed", maar niet noodzakelijkerwijs "veilig". In boek 6, The Magician's Nephew [Het neefje van de tovenaar (deel 1 in NL)], diende het "woud tussen de werelden" als een portaal binnen een dynamisch multiversum, waaronder het land Narnia.

Het bestaan van een portaal-doorgang volgt logischerwijs uit het bestaan van deze andere rijken. Bestaan er zulke fantastische rijken? Het geloof in een of andere hemel is bijna universeel, zodat het raakvlak tussen onze ervaringsruimte van deze wereld en het transcendente hemelse rijk een geschikt onderwerp is voor theologisch onderzoek. In de Schrift brengen de poorten naar de hemel een veranderde bewustzijnstoestand met zich mee, zoals dromen en visioenen. Na te hebben gedroomd over engelen die opstegen en neerdaalden, verklaarde Jakob Bethel tot "de poort van de hemel" (Genesis 28:17). Het eerste vers van Jesaja beschrijft het boek als het "visioen van Jesaja", wat een telepathische boodschap van God betekent die in symbolische vorm wordt gegeven (1 Samuël 3:1; Ezechiël 7:26). Het is ook interessant dat Paulus niet zeker wist of hij in zijn lichaam was of erbuiten toen hij naar de derde hemel reisde (2 Korintiërs 12:2). In hoofdstuk 8 van "De wetenschap van de poorten," zullen we uitleggen waarom de wetenschap gedwongen is te erkennen dat het bewustzijn de fysieke materie beïnvloedt. Buitenaardse poorten zijn prominent aanwezig in religieuze structuren over de hele wereld.

In het Westen zijn portalen prominent aanwezig in de kunst en architectuur van heilige ruimtes. Middeleeuwse kathedraal- en kerkingangen werden ontworpen om spirituele transformatiepoorten te zijn. In die tijd werd de kerk gezien als een allegorie voor de stem van Christus. Het ingangsportaal werd geïnterpreteerd in het licht van Jezus' stijlfiguur: "Ik ben de deur; als iemand door Mij binnengaat, zal hij behouden worden; hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden" (Johannes 10:9). De middeleeuwse geleerde Calvin Kendall merkte op dat kathedralen vaak de figuur van Christus op één lijn plaatsten met de verticale toegang van de deur om deze typologie te symboliseren. Kendall stelt: "Het portaal was ontworpen om de middeleeuwse christenen te helpen bij het ervaren van de kerk als een mystieke ruimte die zowel de woonplaats van God was als de plaats waar men binnenging in zijn of haar betere natuur."[ii] Als een wormgat naar een ander universum dienden kerkdeuren als een overgang tussen de profane gewone wereld en de gewijde ruimte.

In het Oosten komt de oude naam "Babylon" van de gehelleniseerde vorm van het Akkadische Bab-Ilu, dat "de poort van god" betekent. In hoofdstuk 7 verdiepen we ons in Babylon en zijn poorten. De Babylonische astrologie was het eerste georganiseerde systeem van astrologie, ontstaan in het tweede millennium v. Chr.[iii] In India stelt de Vedische astrologie dat zevenentwintig constellaties - aangeduid als "Nakshatra's" of kosmische energieportalen - het menselijk lot beïnvloeden in plaats van de twaalf sterrentekens van de dierenriem.[iv] De grondlegger van het Chinese Taoïsme, Lao Tzu, zou technieken hebben geleerd om uit het lichaam te gaan, en in sommige Taoïstische sekten verwerft een adept het vermogen om "te vliegen en vrij rond te dwalen door betoverde eilanden, heilige bergen of hemelse sferen."[v]

Gelegen ten oosten van Japan, tussen Iwo Jima en Marcus Eiland, heeft de Duivelszee een vergelijkbaar onverklaarbaar record van verdwijnende schepen en vliegtuigen als zijn beruchte tegenhanger in Bermuda. Blijkbaar is het ernstig genoeg dat de Japanse regering het gebied officieel als een gevarenzone heeft bestempeld. Nog vreemder is dat het Aokigahara Bos aan de voet van de berg Fuji in Japan, in de hele wereld berucht is geworden als het "Zelfmoordbos" - in feite is het een portaal naar Hades.

Het Oosten heeft het Westen beïnvloed via de theosofie en later de New Age beweging, maar de inheemse Amerikanen waren eveneens pantheïstisch en animistisch. De berg Shasta in Californië heeft indiaanse legenden over kleine mensen en reuzen. De scheppingsmythe van de Apache bevat reuzen en uilachtige wezens, naast talrijke andere "monsters", evenals de Navajo en verwante stammen. Sedona in Arizona, wordt internationaal geroemd om zijn wervelingplaatsen. Meer dan één auteur heeft gesuggereerd dat deze wervelingen portalen zijn naar andere werelden of dimensies. Aangezien Sedona de meest bekende dimensionale portaalplaats in Amerika is, bezochten wij de Sedona wervelingen, en konden wij de gelegenheid niet voorbij laten gaan om de nabijgelegen Superstition Mountains te verkennen, die volgens de inheemse Amerikaanse traditie de vroegere woonplaats was van bovenmenselijke reuzen. De Superstitions herbergen ook een oud medicijnwiel, Circlestone genaamd, dat nogal wat UFO-activiteit aantrekt. About.com noemt de Superstitions en Sedona als de top twee paranormale hotspots in de VS.[vii] Als er portalen naar andere werelden bestaan, zouden we verwachten ze daar te vinden (en het lijkt erop dat we dat deden).

Speciaal Hagmann Report: Tom Horn & Steve Quayle over "Portalen en het dreigende buitenaardse bedrog"

Omdat alle religieuze tradities en zelfs materialistische wetenschap alternatieve werelden erkennen, gaat dit boek ervan uit dat ze bestaan, maar evalueert ze kritisch, evenals verschillende ideeën over hoe ze interageren met de alledaagse wereld. Nadat we de lezer hebben meegenomen op onze avonturen in het Amerikaanse zuidwesten, verdiepen we ons in aardse mysteries, megalithische monumenten en plaatsen van macht. We verkennen ook alignementen, leylijnen en het wereldraster. Deze concepten worden geëvalueerd in termen van verschillende beweringen over dimensionale portalen en alternatieve realiteiten. Een dergelijk onderzoek is multidisciplinair en vereist een breed scala aan onderwerpen, van harde wetenschap tot religie en occultisme.

Nadat we u hebben meegenomen op een onderzoeksreis naar het Navaho-volk in Utah en Sedona, Arizona, verkennen we bijbelse plekken als Bethel en Babylon, maar ook aardse mysteries - piramides, megalithische monumenten, steencirkels en energiewervelingen. Vanuit de wetenschap laten we zien dat portalen mogelijkerwijs onderling verbonden zwarte gaten zijn die een wormgat naar een ander rijk vormen. We kijken in de duistere wereld van het occulte en mystiek waar portalen een prominente plaats innemen. Terwijl wij trachten deze zaken te verklaren binnen een bijbels bovennatuurlijk wereldbeeld, wordt de lezer gewaarschuwd: De literatuur over dit onderwerp loopt van cryptische theoretische fysica tot regelrechte metafysische waanzin. We hebben duizenden pagina's doorgezaagd en, zoals verwacht, zijn voorbeelden van het laatste alomtegenwoordig. Niettemin zegt het bestaan van vervalsingen niets over de realiteit van het echte ding.

Wij onderzoeken de hypothese dat dergelijke portalen niet alleen werkelijkheid zijn, maar dat zij in een geometrisch ontwerp zijn geplaatst wanneer zij als een raster in kaart worden gebracht. We durven ons af te vragen of het oude Boek van Henoch, conservatief gedateerd op 250 v. Chr., dat twaalf hemelse portalen beschrijft (Henoch 77:1), alleen maar lijkt op Ivan Sanderson's twaalf draaikolken (inclusief de beroemde Bermuda Driehoek) - of is het meer dan toeval? Baanbrekend paranormaal onderzoeker John Keel noemde dimensionale portalen "vensters".[viii]

Er zijn dus vele "spookachtige" plaatsen over de hele wereld, gemeden door de ouden of door hem heilig gemaakt. Dit zijn precieze geografische plaatsen, en iedereen die graaft in de geschiedenis en de overlevering van zulke plaatsen zal duizenden verhalen vinden over geesten, demonen, monsters en vliegende schotels, die zijn gelokaliseerd binnen een paar vierkante kilometer en die duizend jaar of meer tijd beslaan. Voor UFO-cultisten zijn dergelijke plaatsen Vensters: toegangspunten voor ruimteschepen naar een verre planeet. Occultisten leren dat dit Poorten zijn: zwakke plekken in het etherische omhulsel van de Aarde waardoor wezens van andere ruimte-tijd continu onze werkelijkheid binnensijpelen... Er zijn letterlijk duizenden van deze zwakke plekken over onze hele planeet. Paranormale en bovennatuurlijke activiteiten in deze gebieden schijnen te worden gecontroleerd door ingewikkelde cyclische factoren. Periodiek breekt de hel los op al deze plaatsen tegelijk, en dan hebben we een flap, of golf, van UFO-waarnemingen, verschijningen, klopgeesten, plotselinge onverklaarbare verdwijningen van dieren en mensen, mysterieuze branden, en zelfs een vorm van massa-gekte.[ix]

Tegenwoordig worden deze gebieden onvermijdelijk bestempeld als "paranormale hot spots" of "interdimensionale portalen". Keel's beroemdste werk, The Mothman Prophecies, ging over waarnemingen van een twee meter grote, gevleugelde mensachtige in Point Pleasant, West Virginia. Hollywood produceerde een speelfilm met Richard Gere in de hoofdrol in 2002, maar wat minder bekend is, is dat Point Pleasant rond dezelfde periode (1966-1967) een duidelijke toename had in UFO-waarnemingen en vele andere paranormale fenomenen.

Pastor Larry Gray was een vroege Mothman ooggetuige. Hij zag het schepsel in zijn huis in de buurt van Point Pleasant in 1966 en identificeerde het als een van de onsterfelijken:

Ik keek naar rechts en daar, naast het bed, stond een twee meter lange vieze zilverachtig of lichtgrijs gekleurde figuur met zijn vleugelachtige armen uitgestrekt en iets wat leek op handen die naar beneden wezen. Het had een gloed, niet roemrijk, maar een vuile gloed. Zijn ogen waren teruggetrokken in zijn hoofd. Ik wist dat het ding naar mij keek. Ik kon het kwaad voelen dat iets afschuwelijks communiceerde. Het was zeker een niet-menselijk wezen. Het stond daar gewoon naar me te staren, het kwaad ontladend in de kamer. Mijn geest en lichaam voelden alsof ze verlamd waren. Ik kon niet spreken. Het was de duivel. Ik wist het. De duivel kan niet op tegen de kracht van het bloed van Jezus, dus in mijn gedachten bleef ik herhalen, "Jezus, door de kracht van Uw bloed, bescherm mij. Jezus, door de kracht van Uw bloed... Beetje bij beetje, verdween het "Ding". Het verdween alsof je zout op een slak strooide. Het was de duivel, ik weet dat het de duivel was."

Tijdens het onderzoek voor deze serie, bezocht ik Point Pleasant om de Mothman-legende te onderzoeken. Het plaatselijke Mothman-museum toont handgeschreven notities van John Keel, alsmede vergeelde krantenartikelen uit de tijd van de gebeurtenissen, bewaard onder glasplaten. Interessant is dat de UFO-flap in het gebied op hetzelfde moment als de Mothman waarnemingen werd gemeld in de Herald Dispatch van 16 maart 1967. Bovendien werd tijdens dezelfde korte periode een enorme, pterodactyl-achtige cryptide, bekend als een thunderbird, in de lucht gezien.

THOMAS HORN BESCHRIJFT EEN MYSTERIEUZE BERG WAAR EEN PORTAAL ZOU ZIJN

Het meest fascinerende aspect van de zaak is dat alle activiteit ophield toen de Silver Bridge instortte op 15 december 1967, waarbij zesenveertig automobilisten omkwamen die vastzaten in het vakantie-winkelende verkeer. Een paar getuigen meldden zelfs dat ze de Mothman in de buurt van de brug zagen toen die instortte, wat leidt tot een theorie dat de Mothman de bewoners waarschuwde voor de naderende ramp. Natuurlijk is de alternatieve theorie dat het monster de tragedie veroorzaakte. Wij denken dat de Mothman een van de gevallen onsterfelijken is. Vanuit deze merkwaardige geschiedenis lijkt het ons eerlijk om de hypothese van Keel te onderzoeken, namelijk het fantastische idee dat boven Point Pleasant een portaal of "venster" zich opende, dat zich vervolgens sloot op de dag dat de Silver Bridge instortte.

Keel theoretiseerde dat elke staat binnen het vasteland van de Verenigde Staten tussen de twee en tien "Vensters" heeft.[xi] Hoewel een dergelijke bewering bijzonder moeilijk te rechtvaardigen is, hebben de meeste staten wel een voorbeeld. Toch is het een lastige opgave om te bepalen welke gebieden in aanmerking komen en welke niet. In Zones of Strangeness: An Examination of Paranormal and UFO Hot Spots, klaagt parapsycholoog Peter McCue over de moeilijkheden die gepaard gaan met het identificeren van dergelijke gebieden:

Wanneer het er op aankomt te beslissen of een gebied een hot spot is of was, zou het nuttig zijn betrouwbare gegevens te hebben over de frequentie van abnormale gebeurtenissen elders, zodat statistische vergelijkingen kunnen worden uitgevoerd. Voor zover ik weet, is dit soort informatie echter niet beschikbaar. Daarom zouden sommige gebieden ten onrechte als hot spots kunnen worden beschouwd, terwijl andere, die die status meer verdienen, over het hoofd kunnen worden gezien.[xii]

McCue's verhandeling uit 2012, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde onderzoeker, is een mijlpaal in de serieuze bestudering van het onderwerp portaalregio's. Er zijn niet veel gelauwerde academici bereid om een bijdrage te leveren, maar dat zal waarschijnlijk veranderen.

Gebieden met een geconcentreerde hoge mate van complexiteit bieden de meeste belofte voor het begrijpen van onverklaarbare fenomenen. Paranormaal onderzoeker Christopher O'Brien schreef:

Ik ben er vast van overtuigd dat locatie-specifieke locaties van ongewone, zogenaamde paranormale activiteit; portaalgebieden [kleine, afgebakende locaties waar onverklaarbare activiteit lijkt te zijn geconcentreerd], zich ophouden bij spooklocaties en andere geconcentreerde gebieden van activiteit, ons meest directe onderzoekspad kunnen zijn voor het bestuderen van de mechanica van paranormale manifestatie.[xiii]

Hoewel een bespreking van al deze portaalgebieden buiten het bestek van dit boek valt, volgt hierna een greep uit voorbeelden binnen de Verenigde Staten. O'Brien kwam tot die conclusie na vele jaren van veldwerk in de San Luis Valley regio van Colorado en New Mexico.

VOLGENDE KEER: Mysteries in de San Luis Vallei, Skinwalker Ranch, en meer.

Noten:

[i]MS Word 2013, Bing Dictionary.

[ii] Calvin B. Kendall, The Allegory of the Church: Romanesque Portals and Their Verse Inscriptions (Toronto: University of Toronto Press, 1998), xi.

[iii] James H. Holden, A History of Horoscopic Astrology (Tempe, AZ: American Federation of Astrologers, 1996) 1.

[iv]Prash Trivedi, The 27 Celestial Portals: The Real Secret Behind the 12 Star Signs Revealed (New Dehli: Sagar Publications, 2004) vii.

[v] Carol Zaleski, Otherworld Journeys: Accounts of Near-death Experiences in Medieval and Modern Times (New York: Oxford, 1987), 24, cited in Hume, Portals, 10.

[vi] William Becker and Bethe Hagens, “The Planetary Grid: a New Synthesis,” in Anti-Gravity and the World Grid: Lost Science Series, David Hatcher Childress ed., (Stelle, IL: Adventures Unlimited Press, 1987) 35.

[vii] Stephen Wagner, “Paranormal Hotspots,” About.com, http://paranormal.about.com/cs/earthanomalies/a/aa110303_3.htm (accessed February 11, 2015).

[viii] John A. Keel, Why UFOs: Operation Trojan Horse (New York: Manor Books, 1970) 182.

[ix]John A. Keel, Our Haunted Planet (London: Futura Publications, 1975) 53.

[x] Patrecia Gray, The Thing: Mothman Devil, or Spirit (CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012) 1.

[xi] Keel, Why UFOs, 182.

[xii] Peter A. McCue, Zones of Strangeness: An Examination of Paranormal and UFO Hot Spots (Bloomington, IN: Authorhouse, 2012) 11.

[xiii] Christopher O’Brien, Secrets of the Mysterious Valley (SCB Distributors, 2013) Kindle Locations 1101–1104.

Bron: TOP SECRET SERIES—PART THREE: Things That Will Be Important To Know Before 2025--What Is a Portal? » SkyWatchTV