www.wimjongman.nl

(homepagina)


TOP GEHEIM - Deel 25: Patronen, Portalen, en 3, 6, 9 (Deel 1)

6 april 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33

Ik heb de Event Horizon gemaakt om de sterren te bereiken, maar ze is veel, veel verder gegaan dan dat. Ze heeft een gat in ons universum gemaakt, een poort naar een andere dimensie. Een dimensie van pure chaos. Puur... kwaad. Toen ze overstak, was ze gewoon een schip. Maar toen ze terug kwam... leefde ze! Kijk naar haar, Miller. Is ze niet prachtig? - Dr. Weir tegen Dr. Miller in de film Event Horizon

Het ding is hol! Het gaat eeuwig door, en... oh mijn God, het zit vol met sterren! - Arthur C. Clarke, 2001: A Space Odyssey

"De poorten van de hel staan dag en nacht open. De afdaling is glad en de weg is gemakkelijk. Maar terugkeren en de vrolijke hemel aanschouwen, daarin ligt de taak en het zware werk. — Virgil, The Aeneid

Als je de grootsheid van de 3, 6 en 9 kende, had je de sleutel tot het universum. - Nikola Tesla.

Weet je, ik zal nooit door iemand een "gedachtenlezer" genoemd worden, maar zelfs al kan ik met een grote mate van nauwkeurigheid voorspellen dat op dit moment, terwijl je dit leest, je de theorie van "werveling-gebaseerde wiskunde" waarschijnlijk niet in je gedachten zult hebben - maar dat zou het wel zo moeten zijn. Terwijl we mythologieën, symbolen, kunstwerken, bijbelse verwijzingen en zelfs fictieve voorstellingen van wormgaten en sterrenpoorten onderzochten, heb ik getracht jullie de geheimen over parallelle dimensies en het multiversum te onthullen, en hoe - beginnend aan het eind van de negentiende eeuw - wetenschappers de mysterieën van het atoom begonnen te ontsluieren, en daarmee de doos van Pandora van de kwantumfysica.

Nikola Tesla, een pionier wiens werk is gestolen, gekopieerd, gelauwerd en soms geprezen sinds zijn dood, wordt geciteerd als zeggend dat de getallen 3, 6, en 9 de sleutel tot het universum bevatten. Onlangs heeft Marco Rodin, een buitenbeentje in de wetenschap, een merkwaardige toespraak gehouden op de TEDx-conferentie in Charlotte, West Virginia. Als u nog nooit van de TED-talks hebt gehoord, zal ik een alinea wijden aan de geschiedenis achter dit collectief van technologiebewegingen en -opschudders.

Het vriendelijke acroniem TED staat voor "technology, entertainment, and design." Het is het geesteskind van grafisch ontwerper Richard Saul Wurman, die al vroeg zag dat deze drie disciplines zich begonnen samen te smelten tot een massieve nieuwe vorm van medium. Het is dan ook geen verrassing dat de startconferentie plaatsvond in 1984, het jaar waarin de Apple Macintosh het wereldtoneel betrad met zijn nu beroemde Super Bowl-commercial waarin IBM werd afgeschilderd als een soort Big Brother. Ironisch genoeg verzamelen Apple en zijn hand-held onderneming enorme hoeveelheden gegevens voor de enorme maar "verborgen" Big Brother kunstmatige intelligentie (AI) die in het internet groeit - maar dat is een onderwerp voor een andere serie en een andere dag.

TED is geprezen als innovatief, maar bekritiseerd als zijnde een gesloten club voor rijke insiders. Je kunt niet zomaar contact opnemen met TED en vragen om op de lijst van presentatoren te worden geplaatst. Laten we zeggen dat ik nooit op de lijst zal komen. Dit is hoe Sarah Lacy, een voormalige "insider" die plotseling van de lijst werd gehaald, het uitlegde:

Zakelijke conferenties hebben goede redenen om elitair te zijn; er worden deals gesloten en gesprekken op hoog niveau moeten soms privé blijven.

Maar wanneer geloofsbrieven op het laatste moment worden ingetrokken, puur op basis van de grillen van een belangrijker lid van de TED-gemeenschap, lijkt het binnenwerk gewoon te veel op een countryclub voor een organisatie waarvan de stellaire inhoud draait om pluralisme en verheffing. Het is het Sarah Silverman incident weer helemaal opnieuw: Oh, je hebt een van de belangrijkere mensen zich ongemakkelijk laten voelen? Dan ben je hier weg.

Als je veel van deze gesprekken bekijkt, zul je snel een patroon opmerken. Globale agenda's zoals overbevolking, dierenrechten, transhumanisme, singulariteit, meditatie, klimaatverandering, en augmented thinking zijn maar een paar van hun onderwerpen. Deelnemers betalen tienduizenden dollars voor het voorrecht om "gezien te worden" en "te zien", en sprekers moeten zich houden aan die van de Sapling Foundation, het moederbedrijf en de organisator van het evenement.

Nu je die referentie in je achterzak hebt, laten we teruggaan naar Marco Rodin. Zijn presentatie op TEDx bracht een nieuwe manier van denken over getallen en het universum - en zelfs over kwantumfysica - op de voorgrond. Rodin's theorie berust op het mysterieuze getal 9. Hier is een uittreksel van een van Rodin's nieuwsbrieven:

Het laatste getal dat nog verklaard moet worden uit De Wiskundige Vingerafdruk van God is het getal 9. Het getal negen is Energie die zich manifesteert in een gebeurtenis van één moment in onze fysieke wereld van schepping. Het is uniek omdat het het middelpunt is doordat het het enige getal is dat zich identificeert met de verticale, rechtopstaande as. Het is de singulariteit of het Oerpunt van Eenheid. Het getal negen verandert nooit en is lineair. Bijvoorbeeld alle veelvouden van 9 zijn gelijk aan 9. 9 x 1 = 9, 9 x 2 = 18, maar 1 + 8 = 9, 9 x 3 = 27, maar 2 + 7 = 9. Dit komt omdat het in een rechte lijn uit het massamiddelpunt uit de kern van elk atoom komt, en uit de singulariteit van een zwart gat. Het is compleet, onthult perfectie, en heeft geen pariteit omdat het altijd gelijk is aan zichzelf. Het getal negen is het ontbrekende deeltje in het universum dat bekend staat als Donkere Materie.[ii]

Rodin beweert dat het bissecteren van een cirkel (360 graden, wat herleid wordt tot het getal 9) een oneindig aantal verborgen negens oplevert, wat leidt tot een ultieme singulariteit. Als je de cirkel eenmaal bissect, krijg je twee hoeken van 180 graden, die elk tot 9 herleiden. Een kwart doorsnede geeft vier hoeken van 45 graden, elk herleid tot 9, en zo verder tot in het oneindige. Rodin noemt dit een interne progressie. Als je veelhoeken in een cirkel plaatst, krijg je weer een reeks negens. Een piramide in de cirkel geeft drie hoeken van 60 graden; 6 x 3 = 18, wat herleidt tot 9. Een vierkant geeft vier hoeken van 90 graden; 4 x 9 = 36, herleid tot 9, enzovoort - een progressie die hij een "vacuüm" noemt. De singulariteit en het vacuüm. Rodin noemt dit een externe progressie, en de twee gecombineerd - beweert hij - vormen de geheime vingerafdruk van God in de vorm van een torsieveld. Een spiraal. De engel in de wervelwind, zou je kunnen zeggen. Volgens Rodin is zijn werk op dit gebied geprezen door Russell Blake, senior onderzoeker bij Microsoft:

Russell Blake, senior onderzoeker bij Microsoft, heeft over Marko's werk gezegd: "Deze fantastische samenhang bestaat al sinds het begin der tijden, maar moet nog door de mensheid worden benut en het potentieel is werkelijk verbijsterend! De Rodin Torus is niet alleen driedimensionaal, maar zelfs vierdimensionaal en hoger!

Is Rodin iets op het spoor? Heeft hij de "Steen der Wijzen" van de kwantummechanica ontdekt en het geheim van de vingerafdruk van God, waar Nikola Tesla misschien op zinspeelde? Het is heel goed mogelijk dat zijn wiskunde een mysterie onthult dat bekend is in veel oude heidense religies, gebaseerd op esoterische kennis die aan Nimrod werd gegeven, en die de wereldleider gebruikte om een godspoort te bouwen.

Zoals Dr. Michael Lake uitlegde in zijn kaskraker boek, The Shinar Directive was Nimrods toren veel meer dan alleen een hoog gebouw:

Misschien was Nimrod ijverig aan het werk om meer dan alleen een interdimensionaal landingsplatform te creëren; het is heel goed mogelijk dat hij een oude interdimensionale portaalgenerator aan het bouwen was. Het is heel goed mogelijk dat de toorn van God kwam omdat de mensheid "eendrachtig" bezig was met het creëren van een mechanisme om de hemel zelf te bestormen![iv]

Nimrods onvoltooide werk gaat vandaag de dag nog steeds door, verborgen in de overlevering van mysteriegodsdiensten en geheime genootschappen; en er komt een dag waarop de portaalgenerator misschien weer op gang komt. Als Rodin gelijk heeft, dan heeft zijn presentatie misschien leden van de elite TED groep opgeschrikt. Kennis, wanneer te snel vrijgegeven, kan gevaarlijk blijken. Timing is alles, en de poorten en portalen die op verschillende plaatsen in de wereld bestaan, wachten op het signaal voor de terugkeer van de "oude goden" uit Noachs tijd.

Dus waar zijn deze portalen? Een snelle zoekactie op Google levert duizenden websites op die een lijst geven van de veronderstelde locaties van de "poorten naar de hel", soms ook wel "portalen naar andere dimensies" genoemd, maar een tiental komt bij zo ongeveer iedereen terug op de lijst. We zullen beginnen met degene die bijna elke lezer al moet hebben uitgevogeld (tenminste in gedachten).

Profetie, 2025, 'The Messenger' Apophis, en de verschrikkelijke goden die ermee komen

De Bermuda Driehoek

De coördinaten van dit merkwaardige deel van de Atlantische Oceaan zijn 25,0000 graden Noord, 71,0000 graden West, en het gebied vormt een bijna gelijkzijdige driehoek met Bermuda, Puerto Rico, en het zuidelijke puntje van Florida als de punten. Verslagen over vreemde voorvallen gaan ten minste terug tot de tijd waarin Christoffel Columbus de "kompasvariaties" ervoer die zelfs vandaag nog vaak worden gemeld. Hij schreef in zijn logboek:

Donderdag 13 september 1492

Op deze dag, aan het begin van de nacht, draaiden de kompassen naar het noordwesten en 's morgens iets naar het noordoosten.

Maandag 17 september,

De loodsen namen het noorden, markeerden het [de Poolster], en ontdekten dat de kompassen een vol punt [11 en een kwart graden] noordwestwaarts gingen; en de matrozen waren angstig en terneergeslagen en zeiden niet waarom. De admiraal was hiervan op de hoogte en hij beval bij het ochtendgloren het noorden opnieuw te markeren, en zij stelden vast dat de kompassen juist waren. De oorzaak was dat de Poolster schijnt te bewegen en niet de kompassen.

Zondag 23 september

Daar de zee kalm en glad was geweest, klaagden de mannen, zeggende dat, daar in die streek geen woeste zeeën [Sargasso Zee] waren, het nooit zou waaien voor een terugkeer naar Spanje. Maar later rees de zee hoog en zonder wind, hetgeen hen verwonderde waarom de Admiraal hier zegt dat de hoge zee voor mij zeer noodzakelijk was, een teken dat niet was voorgekomen behalve in de tijd van de Joden toen zij Egypte verlieten en zich beklaagden tegen Mozes, die hen uit gevangenschap had gehaald.

Zondag, 30 september

Ook zegt de Admiraal hier als de nacht komt, de kompassen noordwest een kwart, en als de dageraad komt, vallen ze precies samen met de Poolster.[v]

Op 11 oktober meldden Columbus en zijn mannen dat zij een onverklaarbaar "licht aan de horizon" zagen.

Een chronologische lijst van de meest bekende "verdwijningen" kan online worden gevonden, met inbegrip van de gebeurtenis van Columbus, plus:

1609 - Het Zee-avontuur

1812 - Theodosia Burr Alston, de dochter van de voormalige vice-president van de Verenigde Staten Aaron Burr. Zij was passagier aan boord van ThePatriot, die op 30 december 1812 van Charleston, South Carolina naar New York City voer, en waar nooit meer iets van werd vernomen.

1814 - De USS Epervier en haar bemanning verdween terwijl ze het vredesverdrag vervoerden om de oorlog tussen Amerika en de Noord-Afrikaanse Barbarijse Staten te beëindigen.

1872 - Mary Celeste

1881 - De Ellen Austin stuitte op haar reis in 1881 op een ander schip, dat zonder een enkele ziel aan boord voer. De Ellen Austin zette een deel van haar bemanning over op het andere schip en probeerde ermee naar New York te varen. Het andere schip verdween plotseling. Later dook het weer op, maar weer zonder een mens aan boord. Daarna verdween het weer spoorloos.

1918 - USS Cyclops: De verdwijning van dit marineschip resulteerde in het grootste verlies aan mensenlevens in de geschiedenis van de US Navy. Het raakte spoorloos vermist met een bemanning van 309, ergens na 4 maart 1918 en na het verlaten van het eiland Barbados.

1941 - De USS Proteus en de USS Nereus verdwenen, net als hun zusterschip de USS Cyclops eerder deed, langs dezelfde route.

1945 - Vlucht 19: Het waren trainingsvliegtuigen van TBM Avenger bommenwerpers van de US Navy die op 5 dec. 1945 vermist raakten terwijl ze boven de Atlantische Oceaan vlogen. Het mysterie werd nog groter toen twee Martin Mariner reddingsvliegtuigen met 13 bemanningsleden werden uitgestuurd om naar de vermiste toestellen te zoeken. Maar één van de Martin Mariners zelf keerde niet terug en werd nooit meer getraceerd.

1945 - PBM Martin Mariner: Twee Martin Mariner vliegtuigen werden op 5 december 1945 erop uitgestuurd om te zoeken naar de Vlucht-19. Een ervan keerde niet terug. Lees het volledige verhaal.

1948 - Tudor Star Tiger: Een Tudor Mark IV vliegtuig verdween in de Bermuda Driehoek kort voordat het zou landen op het vliegveld van Bermuda in januari 1948.

1948 - Gevechtvliegtuig DC-3 Verdwijning: De vlucht Douglas DC-3 NC16002 verdween in de Bermuda Driehoek toen het slechts 50 mijl ten zuiden van Florida was en op het punt stond te landen in Miami op 28 december 1948.

1954 - Vlucht 441 Verdwijning: De vlucht 441, een Super Constellation Naval Airliner, verdween in de Bermuda Driehoek op 30 oktober 1954

1963 - Marine Sulphur Queen: Deze 524-voet vervoerder van gesmolten zwavel vertrok op 2 februari 1963 vanuit Beaumont, Texas met 39 bemanningsleden. Het werd op 4 februari als verloren opgegeven in de Straat van Florida.

1967 - Witchcraft: Een 23-voet kajuitkruiser raakte voorgoed vermist in het Bermuda Driehoek-gebied in de nacht van 22 december 1967. De eigenaar nam het buitengaats, alleen maar om naar de lichten van de kustlijn van Miami te kijken.

1968 - USS Scorpion: (SSN-589) een Nucleair aangedreven onderzeeër van de Amerikaanse marine verdween in mei 1968 in de Bermuda Driehoek.

1971 - Sting-27, een USAF Phantom straaljager, verdween volledig spoorloos. Officiële rapporten gaven aan dat het mogelijk een inslag had ondergaan, maar de details werden nooit onthuld.

1976 - De Sylvia L. Ossa, een ertsschip van 590 voet met een bemanning van 37 verdween op 140 mijl van Bermuda.

1991 - De piloot van een Grumman Cougar jet deed een routine radioverzoek om de vlieghoogte te verhogen. Tijdens het stijgen verdween het vliegtuig geleidelijk van de radar en verdwijnt.

1999 - Het vrachtschip Genesis zond een radiosignaal naar een nabijgelegen schip, dat een probleem met de lenspomp aangaf. Ondanks uitgebreide zoekacties door de kustwacht, werden het schip en de bemanning nooit meer gezien en nooit meer iets van hen vernomen.

2003 - Een pasgetrouwd stel Frank en Romina Leone ging op 18 juni 2003 vissen met hun gloednieuwe 16-voets boot. Ze vertrokken vanaf de Boynton beach inham in Florida maar keerden nooit terug. De US Coast Guard gaf uiteindelijk de zoek- en reddingsoperatie op na een groot deel van het zeegebied gedurende meerdere dagen te hebben uitgekamd.

2005 & 2007 - Bij twee afzonderlijke incidenten verdwenen twee Piper-PA vliegtuigen in het Bermuda Driehoek gebied. Eén op 20 juni 2005 tussen Treasure Cay eiland van de Bahamas en Fort Pierce van Florida. Er waren drie personen aan boord. Het tweede incident vond plaats op 10 april 2007 nabij Berry Island. Alleen de piloot was aan boord en geen passagiers.

2008 - Een Britten-Norman Islander (ook bekend als 3-motorige Trislander) steeg op 15 december 2008 omstreeks 15.30 uur op van Santiago naar New York met 12 personen aan boord. Ongeveer 35 minuten na het opstijgen, verdween het vliegtuig van de radar. Een grootscheepse zoekactie werd door de US Coast Guards op touw gezet, maar het vliegtuig werd nooit meer getraceerd. De laatst bekende locatie was ongeveer 4 mijl ten westen van West Caicos Island. Er zijn tot nu toe geen brokstukken gevonden.[vi] (nadruk toegevoegd)

Tegenover de Bermuda Driehoek, in de Duivelszee, ligt een gebied dat bekend staat als de Drakendriehoek. Haar geschiedenis loopt parallel met die van haar antipodale zuster, inclusief lange lijsten van vermiste vissersschepen, vliegtuigen, en zelfs de bemanning van USAF C-97, die verdween op 22 maart 1957. Onlangs dook de Drakendriehoek echter weer op toen vlucht MH370 van Malaysia Airlines van de radar verdween. Een artikel online gepubliceerd op Liveleak.com,[vii] laat doorschemeren dat dit mysterieuze gebied de schuld zou kunnen zijn van de tragedie. Zeker, autoriteiten en reddingspiloten leken in de weken na de verdwijning van het vliegtuig weinig tot geen idee te hebben waar het vliegtuig zich precies bevond gedurende de tijd dat het van de radar verdween, maar het was blijkbaar uit koers geraakt voordat het vermoedelijk neerstortte. Tot op heden zijn er nog geen brokstukken gevonden.

Eindnoten:

[i] Sarah Lacy, , TechCrunch, February 27, 2011, http://techcrunch.com/2011/02/27/the-haves-and-have-nots-the-true-story-of-a-reader-suddenly-de-invited-from-ted/ (accessed February 3, 2015).

[ii] Marco Rodin, “Vortex Based Mathematics, Basis for the Extraordinary Rodin Coil,” http://www.rexresearch.com/rodin/2-vbm.pdf (accessed February 3, 2015).

[iii] Ibid.

[iv] Dr. Michael K. Lake, “The Shinar Directive,” (Crane, MO: Defender) 257.

[v] Christopher Columbus log quoted from http://www.bermuda-triangle.org/html/columbus.html (accessed February 3, 2015).

[vi] Bermuda Triangle Famous Incidents and Disappearances, http://www.bermuda-attractions.com/bermuda2_000051.htm (accessed February 3, 2015).

[vii] Author unknown, “Malaysia Airlines flight MH370 disappearance mystery,” March 10, 2014, http://www.liveleak.com/view?i=23f_1394458001 (accessed February 3, 2015).

>VOLGENDE KEER: Mysteries, Bergen, en Poorten (Patronen, Portalen, en 3, 6, 9 - Deel 2)

Bron: TOP SECRET SERIES—PART 25: Patterns, Portals, and 3, 6, 9 (Part 1) » SkyWatchTV