www.wimjongman.nl

(homepagina)


TOP SECRET - DEEL 7: Naar de Navajo-natie...en verder dan de poort

18 februari 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33

We begonnen onze reis rijdend door de Rockies in de buurt van Hesperus Mountain, de hoogste top van de La Plata Mountains reeks. De prominente top ligt in het San Juan National Forest, wat ons in de buurt van de stad Mancos in Montezuma County, Colorado zou brengen. Hesperus is een van de heilige bergen van het Navajo-volk, en heet Dibé Ntsaa, dat de noordelijke grens markeert van de Dinetah, hun traditionele thuisland en de plaats van het Ute-volk. Terwijl we over deze bochtige wegen reden en steeds hoger kwamen, was er af en toe een onderbreking in de cederbomen, waardoor de door de wind gevormde sneeuwvlaktes tevoorschijn kwamen die het licht van de middagzon weerkaatsten. We bespraken hoe de toppen van deze bergtoppen met zandsteenformaties aan hun uiteinden gemakkelijk gebruikt konden worden als schuil-, observatie- en verdedigingsplaatsen - iets waarvan we niet konden helpen om te geloven dat het op een vreemde manier verband hield met de mysterieuze Anasazi en hun "Buitenaardse Vijand" die we hier waren komen onderzoeken. Terwijl we deze mogelijkheden bespraken op weg naar onze eerste bestemming, werd de rit plotseling hachelijk, omdat ijsresten zich vastklampten als schaduwen op het asfalt en muilezelherten, die zich tegoed hadden gedaan aan het buffelgras langs de snelweg, besloten de weg voor ons over te steken en tussen de sagebrush en de sneeuwflarden uit te komen. Voorzichtig door die situatie heen naar de uitgang even verderop, bereikten we de ons toegewezen ontmoetingsplaats en vonden daar de Cherokee gids al wachtend om ons mee te nemen achter de gesloten hekken.

Hij was ongeveer 1.80 meter lang, met diepbruine ogen, die ons van onder zijn breedgerande hoed bestudeerde toen we naderden. Zijn gezicht, gebeiteld door te veel blootstelling aan de zon, liet vermoeden hoe de klassieke Indiaanse lichaamsbouw van zijn voorouders eruit moet hebben gezien met zijn lange, zwarte haar in de traditionele paardenstaart. Hij stak een warme, maar kleine, bruine hand uit, waarop Carl Olafsen hem begroette met Yá'át ("hallo" in het Diné, de taal van de Navajo). Carl begreep dat "Yá'át'éh" "Hallo goede vriend" betekent, maar hem was aangeraden niet aanmatigend te zijn en het bij de kortere begroeting te houden.

"Nah, het is Yá'át'éh," corrigeerde onze gids, terwijl hij opnieuw glimlachte en Carls hand schudde, die hij met zijn beide handen omhelsde terwijl hij lachte.

Terwijl we onze uitrusting verzamelden, inclusief de camera-uitrusting, deed onze gids een rugzak om, en paste onze cameraman het licht aan. Even later gingen we te voet op pad, luisterend naar Carl die bleef oefenen wat hij wist van de inheemse taal, terwijl hij nooit helemaal kon evenaren hoe zacht de medeklinkeruitspraken van de Cherokee-man in de oren klonken.

"Mijn moeder was Engels," vertelde de gids ons. "En mijn vader was Cherokee. Mijn broers hebben de christelijke weg van mijn moeder gevolgd. Ik heb het pad van mijn vader gevolgd."

De lucht was fris, maar niet te koud, gevuld met een lichte geur van ceders, toen we op weg gingen langs het pad dat hij ons zou laten volgen. Het team vond het belangrijk dat ik meeliep, maar ik hield me opzettelijk wat op de achtergrond en liet Carl en Allie de leiding nemen. Dit was mijn manier om stilzwijgend te erkennen dat elke relatie die we met deze man of de anderen die we tijdens deze expeditie zouden ontmoeten, was begonnen met Mr. Olafsen en Mrs. Anderson - precies waar ik ze voor had ingehuurd om dit te bereiken voor SkyWatch TV. Maar het duurde niet lang voordat ik die aanpak begon te heroverwegen. Misschien moet ik de kloof verkleinen voor de veiligheid, dacht ik bij mezelf toen de ongelijke route steeds meer speciale aandacht vereiste. Het pad werd ook steiler, en ik pufte, worstelde om mijn jongere landgenoten bij te houden terwijl ik mijn slechte been voorzichtig neerzette langs de veiligste delen van het pad. Meer dan eens moest ik mijn hand uitsteken om me te stabiliseren, omdat lemen aarde en plantenresten wegglipten als ik te dicht bij de rand van de route kwam. Een keer moet de cameraman vlak achter mij zijn uitgegleden over het ijs, want plotseling zwaaiden zijn armen, wankelde hij en greep zich vast aan alles wat hij maar kon grijpen om zijn evenwicht te bewaren en niet halsoverkop over de heuvelrand te vallen. Hij greep met één voet een vaste plek, trok zijn hiel hard in om zich te corrigeren, raakte mijn schouder en gebruikte die om zich te stabiliseren. Ik zag de uitdrukking op zijn gezicht toen hij nadacht over de onbegrijpelijke rivier van rotsen en struikgewas waarin hij diep in de canyon beneden had kunnen vallen.

Vlak daarna was er een laan die ophield bij een bergtop. Ik kon zien dat het pad dat wij volgden daar scherp naar rechts afboog. Waar het pad ons daarna heen zou leiden, werd aan het zicht onttrokken door een mengelmoes van dennen en jeneverbessen, yucca's, moerbeibomen, cactuskersen en Gambel eiken. Door de bomen heen kon je een glimp opvangen van iets kunstmatigs dat tegen de rotswand voor ons was uitgehouwen.

Toen we er dichter bij kwamen, werd ons pad breder en kwamen we op een plateau terecht dat tijdelijk gemakkelijker begaanbaar was. We liepen snel over dit gedeelte naar de smalle opening in de bomen, en begonnen toen weer bergopwaarts over een gebied dat nog steeds bezaaid was met stukken ijs en sneeuw.

Uiteindelijk werd de helling weer steiler en het pad zigzagde. Ik sleepte me weer naar boven, worstelde om mijn gewicht te behouden, gromde en klauterde de zware heuvel op als de oude man die ik ben, tot ik al snel fysiek uitgeput was. Ik pauzeerde, liet mijn voorhoofd tegen mijn arm zakken, veegde het zweet van mijn voorhoofd, rustte een paar seconden uit, ging toen door, tot mijn hart zo hard bonsde dat ik dacht dat het zou exploderen. Schor ademhalend, de koele berglucht met steeds pijnlijker slokken opslurpend, begon ik me in gedachten af te vragen of de eisen van deze bergtocht voor mij gewoon niet te hoog gegrepen waren.

Toen gebeurde er iets. We kwamen bij een bocht in het pad en zagen een paar honderd meter verderop iets heel groots en kunstmatigs in zicht komen, waarvan de grootsheid mij onmiddellijk nieuwe energie gaf. Alle teamleden die mij en de cameraman waren voorgegaan, waren op dat punt gestopt en stonden ons op te wachten. Zij waren vol ontzag, net als wij. Ons was verteld over de meer dan vierduizend archeologische vindplaatsen en zeshonderd klifwoningen die aan de Anasazi werden toegeschreven - een mysterieus volk dat geen geschreven documenten bijhield en dat dorpen op de toppen van mesa's bouwde en absoluut verbazingwekkende klifwoningen in grotten en onder rotsformaties in de wanden van deze ravijnen, maar niets had ons kunnen voorbereiden op hoe adembenemend het was wat zij tot stand hadden gebracht, en hoe het werkelijk was.

Onze Cherokee-gids had dit duidelijk al eerder gezien, terwijl hij op ons wachtte tot we het allemaal in ons opgenomen hadden. Vlak voor ons stond een opmerkelijk complex dat volgens sommige archeologen lang voor de tijd van Christus was gebouwd en dat op zijn minst achthonderd jaar geleden plotseling en op mysterieuze wijze was verlaten (maar bedenk wel dat over bijna alles van de Anasazi, iedereen zijn beste gok kan doen). Kleding, gereedschap, en zelfs voedselvoorwerpen behoorden tot de materialen die zij snel hadden achtergelaten. Deze locatie alleen al was een kleine stad, drie verdiepingen hoog en gebouwd tegen een steile bergwand, maar er lagen nog meer dan zeshonderd van dergelijke klifwoningen in het verschiet.

Een van de vele Anasazi-nederzettingen die we die dag bezochten (en net zo grandioos als de beste die we hadden gezien) is een plaats die het Spruce Tree House wordt genoemd. Het is de op twee na grootste klifwoning in de omgeving, en ik noemde deze in het bijzonder omdat het een site is die ú kunt bezoeken in het Mesa Verde National Park! Als je een glimp wilt opvangen van wat wij onderzochten in dit oude en mysterieuze gebied, raad ik je aan erheen te gaan. Het Spruce Tree House is een verbazingwekkend bouwwerk met een lengte van 65 m, een diepte van 27 m, 120 kamers, tien vergaderzalen, acht ceremoniële kiva's en twee torens, die allemaal in de zijkant van een rotswand zijn gebouwd met stenen die zijn gehakt en opgehaald uit een rivier kilometers verderop.

Deze gebouwen, gebouwd in de hoge rotsrichels langs de Mesa Verde vallei, zijn gemaakt van zeer nauwkeurig gehouwen stenen die met mortel werden vastgezet. Zelfs na meer dan achthonderd jaar verlaten te zijn geweest, blijven de muren opmerkelijk sterk. Je kunt ook de hand- en voetgrepen zien die in de rotswanden zijn uitgehouwen en die dienden als angstaanjagend klimtoestel, dat de bewoners langs deze steile bergwanden beklommen om hun tuinen op de top van de mesa te verzorgen, waar ze bonen, pompoenen en maïs verbouwden.

Uur na uur, terwijl wij deze bouwwerken bestudeerden, konden wij het niet helpen ons af te vragen waarom de Anasazi in zulke vreselijk gevaarlijke omstandigheden zulke verbazingwekkende forten hadden uitgehouwen. Wat zij deden ging veel verder dan de noodzaak van onderdak en bescherming tegen poema's en beren. Het zou duizend keer gemakkelijker zijn geweest om hun onderkomens te bouwen en te verdedigen in de buurt van de rivier waaruit de stenen waren geoogst - tenzij zij zich natuurlijk probeerden te verdedigen tegen iets gevaarlijkers dan rivaliserende stammen, beren en grote katten. Het enige wat wij ons konden voorstellen was dat deze enorme hoeveelheid extra inspanning iets te maken had met de behoefte aan een letterlijke citadel van fantastische verdedigbare proporties.

Maar waartegen?

We denken dat we het ongelofelijke... en beangstigende... antwoord op die vraag later hebben gevonden bij het bekijken en ontcijferen van de oude petrogliefen die de Anasazi hebben achtergelaten. Ze vertellen een verbazingwekkend verhaal, en het is er een dat heel goed overeenkomt met de bijbelse geschiedenis. Zelfs de medicijnman die we de volgende dag zouden bezoeken, gaf dit feit toe.

DAG 3: Dr. Thomas Horn en pastor Jimmy Evans zijn terug op Joni Table Talk voor een derde dag om de opkomende gebieden van de technologie uit te leggen en hoe het verband houdt met de zonden van de Wachters en de huidige 'Dagen van Noach'.

Terwijl we verder liepen, had onze gids ook theorieën over het Anasazi-volk, en gaf hij zijn veronderstellingen over hoe ze leefden, hoe ze deze steden bouwden, en waarom ze, in wat een nacht leek te zijn, vertrokken. Hij vertelde ons deze gedachten terwijl hij ons verder leidde in de verborgen nederzettingen waar het publiek niet mag komen en liet ons een van de kiva's zien waar geen dak op zat (kiva's werden op twee manieren gebouwd, sommige met dak en sommige zonder). Een van de kiva's die hij ons liet zien was een ronde kamer, met een doorsnede van ongeveer 2 meter en gebouwd op een diepte van 3 meter in de vloer van de ruïnes. Andere kiva's in deze vallei hebben daken waar een enkele ladder in het midden van de ruimte zou zijn afgedaald door een gat van drie voet. Hij legde uit hoe de kiva's werden (en worden) gebruikt voor rituelen, en ook hoe ceremoniële gereedschappen die archeologen in de nissen van deze oude kiva's hadden gevonden, werden gebruikt door medicijnmannen om de portalen te openen die in dit boek worden bestudeerd, om zo in contact te komen met parallelle werkelijkheden. Toen leidde hij ons een eindje verder naar een gat in de grond waar een ladder van met leer aan elkaar gebonden takken nauwelijks boven de aarde uitstak. Dit was een andere ondergrondse kiva, en hij vroeg of we er binnen wilden gaan. We hadden dagen doorgebracht in gebed en voorbereiding voor dit onderzoek, maar nu pauzeerden we om hierover na te denken en om voor onszelf te bidden. Kiva's worden in veel inheemse geloofssystemen beschouwd als een portaal naar een andere wereld, een plaats waar de kachina geesten zich kunnen manifesteren en kunnen communiceren met medicijnmannen (wat sommigen een sjamaan noemen). Maar de Cherokee verzekerden ons dat in deze kiva het gat in de vloer diende als de symbolische plaats van oorsprong van de stam - wat de Hopi sípapu noemen, waaruit de volkeren uit de onderwereld te voorschijn kwamen en waar de doden volgens hun godsdienst nog steeds kunnen worden opgeroepen - en dat gat was gedicht en begraven. Dit werd gedaan toen de kiva werd verlaten en de stam de sípapu-doorgang gesloten wilde houden om de toegang tot de lagere wereld te beschermen. Sommige medicijnmannen, zoals degene die we de volgende dag zouden ontmoeten, zeggen zelfs dat er een "poortwachter" bestaat, net voorbij de sípapu, en wanneer de ceremonie wordt uitgevoerd, zou deze poortwachter een persoon die niet goed is voorbereid niet naar het hiernamaals laten gaan, omdat hij of zij anders plotseling zou worden getroffen door hongerige geesten die de domeinen van hun voorouders bewonen.

Toen we even later afdaalden in dit deel van de oude wereld, zag ik dat de houten ladder helemaal glad was, met de hand gepolijst alsof hij lang geleden veelvuldig was gebruikt. Het enige licht dat binnenkwam, kwam uit het kleine gat waar we net doorheen waren geklommen. Carl deed een zaklamp aan en ik merkte dat de temperatuur net iets koeler was dan de buitenlucht erboven. Het dak was gemaakt van wat cederhout leek te zijn; de muren waren van steen en mortel. Er was een richel rondom om op te zitten, en we zagen sporen van een vuurplaats met een ventilatiegat aan één kant. Het was tegenover een kleine nis in een andere muur die ook was opgevuld. In het midden konden we zien waar ooit de sípapu had gestaan, en we waren blij dat die er niet meer was.

Terwijl de rest van de groep afdaalde in de kiva, was het moeilijk te beseffen dat we ons in een ceremoniële ruimte bevonden die misschien al honderden - misschien zelfs duizenden - jaren bestond vóór Christus in levenden lijve op de aarde wandelde. Het was ook een plaats die verlaten zou kunnen zijn geweest door dezelfde vijanden die Jezus en zelfs de Hebreeërs uit de oudheid te verduren hadden. Daarover later meer.

Na het filmen van het interieur van de oeroude kiva en het aanwijzen van bepaalde aspecten voor de komende televisiespecial, keerden we terug naar de oppervlakte, en onze gids vroeg wat we nog meer hoopten te zien en waarvoor speciale toestemming nodig was. Carl vertelde hem over specifieke ruïnes waar hij van gehoord had, en ook (en vooral) over rotstekeningen van reuzen en andere afbeeldingen uit het Oude Testament die ik zelf graag wilde zien. De Cherokee knikte en glimlachte, en zei: "Ik ken de plaatsen waar je het over hebt. Een ervan heet de Zonnetempel aan de andere kant van de mesa. We weten niet waar hij voor gebouwd is, maar ze hebben hem niet afgemaakt. En ik kan u zeggen waar u de rotstekeningen kunt zien die u in het reservaat zoekt, maar ik kan niet met u meegaan."

De Zonnetempel was inderdaad een ruïne die ik graag wilde zien, want het is een grote en belangrijke plaats die veel mysterie bevat omdat niemand, ook archeologen en cultuurhistorici niet, weet waar hij voor diende. Een geërodeerd stenen bekken met drie inkepingen in de zuidwestelijke hoek van het bouwwerk suggereert dat het misschien als zonnewijzer was bedoeld om de wisseling van de seizoenen aan te geven. Twee kiva's bovenop het bouwwerk, samen met het ontbreken van ramen of deuren elders, duiden erop dat het niet bedoeld was voor bewoning, hetgeen moderne Pueblo Indianen ertoe heeft gebracht te veronderstellen dat het een soort ceremoniële structuur was, waarschijnlijk bedoeld voor rituele doeleinden, gewijd aan de Zonnegod. De hoeveelheid steen die bij de opgravingen is verwijderd, wijst erop dat de oorspronkelijke muren tussen de 11 en 14 voet hoog waren. Deze muren waren dik, met een dubbele cementstructuur, met een kern van puin tussen de panelen voor sterkte en isolatie. Na bestudering van de Zonnetempel en een vergelijking met de oude Meso-Amerikaanse cultuur en bouwwerken, is het de mening van deze auteur (die even goed is als die van iemand anders, omdat we het niet echt weten) dat deze plaats bedoeld kan zijn geweest als een plaats voor mensenoffers, vergelijkbaar met die van de Azteken en de Maya's. Ik zeg dit om een paar redenen. Ten eerste, Dr. Don Mose Jr., een derde-generatie medicijnman die we tijdens dit onderzoek een groot deel van de dag hebben ontmoet (meer over hem later in deze serie), vertelde ons dat de oudste legenden van de Anasazi, die hij van zijn overgrootvader had gehoord (en die ook weer van zijn voorouders had gehoord), verhalen bevatten over de Anasazi die zich wendden tot tovenarij, offers en kannibalisme nadat zij "de weg kwijt waren" en krankzinnig waren geworden door een reptielachtig wezen, dat zij afbeeldden met een aureool boven zijn hoofd. (Afbeeldingen van dit wezen zijn opgenomen in de rotstekeningen die we filmden in de ravijnen, en ik denk dat zij waarschijnlijk getuigen van het gevallen reptiel [of de reptielen] van bijbelse faam, dat ook de mensheid misleidde). Ten tweede was het offeren van bloed een religieuze activiteit in de meeste premoderne culturen gedurende een bepaald stadium van hun ontwikkeling, vooral omdat daarbij de goden werden aangeroepen, en de "Zonnegod" was daar meestal de voornaamste van. Dit omvatte het offeren van dieren en mensen of het aderlaten van leden van de gemeenschap tijdens rituelen die onder toezicht stonden van hun priesters. De Maya's - die de Anasazi misschien beïnvloed hebben of omgekeerd - geloofden zelfs "dat de enige manier om de zon te laten opkomen was dat zij elke dag iemand of iets aan de goden offerden."[i]

We zullen waarschijnlijk nooit zeker weten wat het doel achter de Zonnetempel van de Anasazi was of waarom deze, zoals alles wat deze mensen bouwden, plotseling werd verlaten. Er bestaat enig bewijs voor een twintig jaar durende droogte van 1276 AD tot ongeveer 1299 AD, die kan worden gezien in oude boomringen, en sommigen geloven dat dit ertoe kan hebben bijgedragen dat de Anasazi eenvoudigweg uit het gebied zijn weggetrokken. Het grote probleem met deze theorie is dat zij niet verklaart waarom al het belangrijke voedsel, zout, kleding, en al het andere dat zo uitzonderlijk belangrijk zou zijn geweest voor de Anasazi, werd achtergelaten. Een andere theorie is dat naarmate de bevolking groeide, er sociale verdeeldheid of oorlog ontstond tussen sommige gemeenschappen. Maar ook dit wordt door geen enkel bewijs gestaafd en het onderzoek van het National Parks Department en archeologen, en zelfs de inheemse bevolking zelf geeft toe dat het onmogelijk is om met zekerheid te weten waarom deze mysterieuze klifbewoners er de ene dag waren en de volgende dag verdwenen. Zelfs de veronderstelling van historici dat de moderne Pueblo-volken van de Hopi, Zuni, Acoma, en Laguna de afstammelingen zijn van de Anasazi is een theorie die in tegenspraak is met sommige van hun eigen geschiedenissen. Een door ons geïnterviewde Indiaanse cultuurhistoricus vertelde ons dat toen zijn volk voor het eerst in het Four Corners gebied aankwam, zij ontdekten dat de Anasazi allang verdwenen waren en ze overal naar hen op zoek gingen. Ze wisten niet wie of waar ze waren, en toen zijn mensen uiteindelijk Chaco Canyon in New Mexico bereikten (waarvan ze aannamen dat het de hoofdstad van de Anasazi was geweest) om hen te zoeken, en ook daar ruïnes aantroffen en verlaten, gingen ze zitten huilen over wat er mogelijk met zo'n grote cultuur gebeurd kon zijn.

Gelukkig ging de mobiele telefoon van hoofdonderzoeker Carl Olafsen, terwijl hij over deze vragen (en meer) nadacht, en aan de andere kant van de lijn was een man die beslist een aantal antwoorden zou kunnen geven. We hadden gehoopt een audiëntie bij hem te krijgen en hadden het bijna opgegeven toen Don Mose Jr. belde, de medicijnman van de derde generatie waar ik het eerder over had. Deze gepensioneerde Navajo-academicus, die bekend staat om zijn gevoeligheid voor het christendom, is de auteur van veel schoolboeken van de Natie en van culturele programma's in het gebied van de Vier Corners, en hij is, zoals we zouden ontdekken, een bekwaam Indiaanse verhalenverteller (historicus van mondelinge overleveringen).

VOLGENDE KEER: Bevestiging van reuzen, wereldwijde vloed

Noot:

[i]http://en.wikipedia.org/wiki/Sacrifice_in_Maya_culture.

Bron: TOP SECRET SERIES—PART SEVEN: To the Navajo Nation…and Beyond the Gate » SkyWatchTV