www.wimjongman.nl

(homepagina)


TOP GEHEIM - deel 24: Zoals boven, zo ook beneden

4 april 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33

De cirkelvormige banen bij CERN creëren enorme hoeveelheden energie als de deeltjes botsen, en sommige onderzoekers vrezen dat deze energie, plus de torsievelden die ontstaan uit de elektromagnetische interacties - in combinatie met het begrip donkere materie, waarover wordt getheoretiseerd als een massief, onzichtbaar web dat het hele universum verbindt - samen de god-poort kunnen vormen die de sleutel wordt genoemd tot het openen van de Afgrond.

De beschrijving van de wezens die opstijgen uit de Afgrond in Openbaring 9, zegt dat zij zullen opstijgen "als rook uit een grote oven". Dit is geen beeld van rook die zachtjes opstijgt uit een vuur, maar dichte, zwarte rook zoals die wordt uitgebraakt uit een massale vuurzee. Deze rook is zo dicht dat het de zon bedekt! Het momentum vereist een "motor" om het omhoog te stuwen, en een torsieveld kan daarbij helpen. Terwijl dit gebeurt, worden de vier engelen die in de Eufraat gebonden zijn, losgelaten (Openbaring 9:13), en deze vier leiden een hybride leger van tweehonderd miljoen, dat de macht heeft gekregen om een DERDE deel van de mensheid te doden!

Orde uit chaos, de dans van Shiva, het omverwerpen van een oude orde, het vervangen door een nieuwe, bedoeld door de geestelijke vijand van de mensheid, de vernietiger Apollyon, om Christus' duizendjarige heerschappij te verhinderen en voor altijd de terugkeer van de WARE KONING tegen te houden. Dit is wat de ingewijden van de mysteriegodsdiensten, de wetenschappers en politici die vertrouwen op rituelen en "kennis" als god, in plaats van God Almachtig - dit is hun uiteindelijke plan. Het is geen toeval dat CERN werd opgericht op bijna exact hetzelfde moment als de Bilderberg-groep.

De sporen voor de ATLAS-ring bij CERN hebben een occulte signatuur ingebouwd in hun ontwerp: ze zijn achthoekig. Het occulte "kruis" heeft acht punten. Het primaire kruis vertegenwoordigt de vier hoeken van de "klok", ook wel de "kardinale punten" genoemd. Dit zijn de lente-equinox, de zomerzonnewende, de herfst-equinox en de winterzonnewende. In de hemelen (de sterrenbeelden die de aarde omcirkelen en waarvan God ons vertelde dat ze zouden dienen als tekens en seizoenen); en volgens Michael S. Heiser, komen deze primaire richtingen overeen met de gezichten van de cherubs. In deel 2 van Dr. Heisers essay over Ezechiëls visioen, citeert hij het werk van Bijbelgeleerde Dan Block:

Sprekend over het visioen van hfdst. 1, maakt Dan Block, in zijn enorme tweedelige commentaar op de tekst van Ezechiël, de volgende opmerking: "Aangezien het inaugurele visioen tot de profeet kwam vanuit het noorden, zou het vooraanzicht (zuiden) een menselijk gezicht hebben gehad, waarbij de andere drie als volgt zijn gerangschikt": Noord (Adelaar/Phoenix), Oost (Os/Taurus), Zuid (Mens/Sagittarius), West (Leeuw/Leo).

Block voegt hieraan toe: "Als de gezichten in 10:14 ook met de klok mee worden opgesomd, is de volgorde identiek, en wordt de cherub geïdentificeerd met de stier." Andere geleerden (zoals Leslie Allen in de Word Biblical Commentary, vol. 1, van Ezechiël) merken op dat de vier gezichten de vier richtingen suggereren, of de kardinale punten. Hij heeft gelijk, en wat meer is, de gezichten van de wezens (cherubs) komen overeen met de vier windstreken van de dierenriem. Geleerden van de oude astronomie zullen je vertellen dat de dierenriem een Babylonische afleiding heeft - en dat is precies daar waar Ezechiël leefde en schreef.[i]

Deze vier punten worden voorgesteld in het hoofdkruis van de occulte achthoek. De tweede set van vier zijn kruis-kwart punten, die Imbolc, Beltane, Lammas, en Samhain voorstellen. Terwijl de eerste vier worden weerspiegeld in Gods schepping van zowel de gezichten van de cherubijnen als de sterrenbeelden, is deze tweede reeks van vier dat niet - dit zijn occulte feesten die gevallen engelen en goden eren. Imbolc viert Diana, Brigid, en andere vruchtbaarheidsgodinnen. Beltane, ook bekend als Walpurgisnacht, is een wellustige tijd van chaos en vruchtbaarheidsrituelen, gevierd op 1 mei-dag. Lammas is een oogstfeest, dat "broodmis" betekent, en het valt eigenlijk keurig samen met Thanksgiving. Samhain viert alle demonen en boze geesten, en wij spelen een afgezwakte versie van de oude riten na tijdens Halloween.

Maar afgezien van heidense vieringen wordt de achthoekige vorm vereerd door geheime genootschappen. De achthoekige ster wordt soms de Chaos Ster (I-Ching) genoemd, Ishtar's Ster, de Dharmacakra, de 8 van Toverstaf in Aleister Crowley's Thoth Tarot Kaartspel, en hij wordt zelfs afgebeeld als de zon op de Piazza San Pietro in het Vaticaan. De Vrijmetselaars Chaos Ster wordt afgebeeld binnen een Ouroboros Cirkel (een slang die zijn staart opeet wordt een ouroboros genoemd, en het stelt soms Leviathan voor) die een kroon boven het hoofd van de slang bevat! Chaossterren kunnen ook worden onderscheiden met de "semiotische" (verborgen betekenis) logo's van de CIA, de oude vlag van Chaldea, de vredesconferentie van het Midden-Oosten in Annapolis - maar deze ster is soms verborgen in een veelpuntige ster die bekend staat als de "zwarte zon". De zwarte zon is bijzonder relevant voor dit essay, omdat zij ook een zwart gat voorstelt, maar ook kan staan voor wat Helena Blavatsky van het Theosofiegenootschap beweerde, dat het een uitgebrande zon was die door Sol was verslagen.

De achthoek is een vereerde vorm, en het getal acht komt voor in de Vrijmetselaars architectuur. David Bay van Cutting Edge Ministries, wanneer hij opmerkt dat het Washington Monument acht ramen heeft, zegt dit:

En onthoud ook het belang van het getal 8 in Occultische Numerologie, want het draagt de betekenis van "Nieuw Begin." Gecombineerd met de betekenis van Nummer 13, als "Extreme Rebellie", krijg je de totale boodschap dat dit "Nieuwe Begin" (Nieuwe Wereld Orde) moet worden uitgevoerd in "Extreme Rebellie".[ii]

Toen de kist van president Gerald Ford werd binnengebracht voor de begrafenisdienst, werd deze geplaatst op een achthoekige basis. Het logo van het Dharma Initiative in de televisieserie LOST is een achthoekige "chaos ster". Het Dharma Initiative had op het mysterieuze eiland een reeks bunkers opgezet om de vele anomalieën daar te bestuderen, vooral het vermogen van het eiland om tijd en ruimte te vervormen. De vernieuwde science-fiction serie Battlestar Galactica gebruikte octagons voor vele vormen in het schip, inclusief alle boeken en documenten. Het kruis van de Tempeliers is in feite een achthoek, misschien verwijzend naar de Chaos Ster, maar velen geloven dat het een weerspiegeling is van het "ambacht" verwant aan de Tempeliers, dat van de Vrijmetselarij. Veel van de hogere graden gebruiken Moorse architectuur en namen; imiteren deze de achthoekige constructie van het interieur van de Rotskoepel, waarvan velen zeggen dat die op de berg Moria staat?

De laatste serie botsingen voor de "eerste run" bij CERN liep van 17 december - 21 december 2012, precies de datum waarop de Maya kalender omrolde en naar verluidt een mystieke poort opende in de hemel en binnenin de aarde, die het einde van een tijdperk markeerde en het begin van een nieuw en laatste tijdperk van de mens (en, zoals gedocumenteerd in het boek Zenith 2016, is dit dezelfde datum die voorspeld werd door talrijke oude genootschappen en door predikers van rond de eeuwwisseling die geloofden dat de Antichrist en de Valse Profeet tussen 2012-2016 op aarde zouden aankomen en zich daarna aan de wereld bekend zouden maken). Na die botsing werd de LHC gesloten tot dit jaar, wanneer de wetenschappers van CERN botsingen op veel hogere energieniveaus willen laten plaatsvinden. De ATLAS-ring, één van de zeven detector-experimenten met het geforceerde acroniem dat "A Toroidal LHC Apparatus" zou betekenen ("toroidal" verwijst naar een donutvormig object, zoals een wervelwind), zou eigenlijk een "nudge, nudge, wink, wink" verwijzing kunnen zijn naar Atlas, de god die veroordeeld was om voor altijd de hemelen op zijn schouders te houden. Atlas was een Titaan die de kant koos van de verliezers in de Titanomachy, de strijd om de heerschappij tussen de Titanen en de Olympiërs. Zijn straf wordt vaak omschreven als het dragen van de hemelen, maar in feite kreeg hij de opdracht Uranus, de "hemel of luchtruim", omhoog te houden, zodat hij nooit meer kon paren met Gaia, de aardse moeder. ATLAS gebruiken om een portaal te openen zodat gevallen engelen weer met menselijke vrouwen kunnen paren en de mensheid kunnen kwellen is een GROTE knipoog naar de Illuminati.

ATLAS is samengesteld uit achthoekige secties die veel lijken op het heidense Rad des Tijds en de Chaosster. Is er iets aan deze configuratie dat macht heeft in het spirituele rijk? De Joodse Kabbala ziet het getal acht als een stap verder dan perfectie, waar zeven het getal is van perfectie en voltooiing:

Acht daarentegen staat symbool voor een entiteit die een stap boven de natuurlijke orde staat, hoger dan de natuur en haar beperkingen. Daarom duurt Chanoeka acht dagen - de vastberadenheid van de in de minderheid zijnde Makkabeeën om de Grieken te bestrijden was niet logisch of natuurlijk. Zij putten uit reservoirs van geloof en moed die geen deel uitmaken van de normale menselijke natuur. Daarom verdienden zij een wonder dat boven de natuur uitstak - een wonder dat acht dagen duurde - en om dit te herdenken steken wij op Chanoeka een achtarmige menora aan. In dezelfde geest besnijden wij onze kinderen wanneer zij acht dagen oude baby's zijn, omdat de brit milah het bovennatuurlijke en de logica tartende verbond van onze natie met G-d symboliseert.[iii]

In dit licht wordt het getal van de Messias vaak vermeld als acht, maar wanneer wordt verwezen naar de opening van de Afgrond, zou dit de anti-Messias zijn, Apollyon! Ik heb het al gehad over "semiotiek" (de kunst om betekenis te verbergen in symbolen); en het NASA ruimteprogramma is er vol van. Apollo 8 zou oorspronkelijk de Apollo 9-missie zijn, maar toen de maanlander niet klaar was voor een lage baan om de aarde, werd besloten dat de NASA het team dat klaar was naar boven zou sturen en het Apollo 8 zou noemen. De drie astronauten, Frank Borman (een vrijmetselaar), James Lovell, en William Anders werden de ruimte in gekatapulteerd op 21 december (daar is die mystieke datum weer), als de 1968-winterzonnewende, wanneer CERNunnos, de god van de Kelten, wordt gevierd door zijn volgelingen.

Profetie, 2025, 'De boodschapper' Apophis, en de verschrikkelijke goden die ermee komen

Maar er is een ander, weinig bekend onderdeel van CERN dat keurig aansluit bij Gods profetieën over het komende beest-systeem. De hoeveelheid data die geproduceerd wordt door de collider-experimenten is monumentaal in omvang en reikwijdte. Meer dan vijftien petabytes aan gegevens worden elk jaar geproduceerd, opgeslagen en geanalyseerd, en die hoeveelheid zal exponentieel groeien wanneer de LHC dit jaar op hogere energieniveaus begint te werken. Hoe kan één locatie al deze informatie verwerken? Dat kan het niet. In 2002 hebben visionairs van CERN het Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) opgezet:

Het Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) is een wereldwijde computerinfrastructuur die tot taak heeft computerhulpbronnen te leveren voor de opslag, distributie en analyse van de gegevens die worden gegenereerd door de Large Hadron Collider (LHC), zodat de gegevens gelijkelijk beschikbaar zijn voor alle partners, ongeacht hun fysieke locatie.

WLCG is 's werelds grootste computernetwerk. Het wordt ondersteund door vele geassocieerde nationale en internationale netwerken over de hele wereld, zoals European Grid Initiative (in Europa) en Open Science Grid (in de VS), alsook vele andere regionale netwerken.

WLCG wordt gecoördineerd door CERN. Het wordt beheerd en geëxploiteerd door een wereldwijde samenwerking tussen de experimenten (ALICE, ATLAS, CMS en LHCb) en de deelnemende rekencentra. Het wordt beoordeeld door een raad van afgevaardigden van financieringsinstanties van partnerlanden, en wetenschappelijk getoetst door het LHC Experiments Committee.[iv]

Veertig landen. Honderdzeventig miljoen rekencentra. Twee miljoen banen draaien er elke dag.[v]

Het netwerk werd gebruikt om de ontdekking van het Higgs Boson op 4 juli 2012 aan te kondigen. Het raster zoemt overal om ons heen - van moment tot moment, van seconde tot seconde - en communiceert met gegevens die worden geproduceerd door de ringen van Saturnus. Ja, ik zei Saturnus. Op een zeer reële manier kan dit gezegd worden, omdat Saturnus weer een andere naam is voor de Vernietiger, Abaddon, Apollyon, Nimrod, Osiris, Shiva, Dionysus, en CERNunnos. En Saturnus gaat een zeer belangrijke rol spelen, volgens de profetie van Apollo/Nimrods oudste en machtigste Sibyl (de Cumaeïsche, ook bekend als Amalthaea), die de terugkeer van de god Apollo op het Grootzegel van de Verenigde Staten voorspelt. Als de oudste van de Sibyls en de zieneres van die onderwereld, opent Apollyon in de eindtijd, voorspelde zij dat Apollo naar de aarde zou terugkeren door mystiek "leven" dat hem van de goden was gegeven wanneer de godheid Saturnus (Satan?) terugkeert om over de aarde te heersen in een nieuwe heidense gouden eeuw.

In het begin van de Novus Ordo Seclorum profetie lezen we:

Nu is het laatste tijdperk, bezongen door Cumae's Sibyl, gekomen en gegaan, en het majestueuze rollen van de omcirkelende eeuwen begint opnieuw: Gerechtigheid keert terug, de oude Saturnus' heerschappij, met een nieuw ras van mannen neergezonden uit de hemel. Alleen gij, bij de geboorte van de jongen in wie het ijzer zal ophouden, het gouden ras zal ontstaan, bevriend u hem, kuise Lucina; 't is uw eigen Apollo die regeert.

Hij zal het leven van goden ontvangen en zien hoe helden en goden zich vermengen... en hij zal zelf door hen gezien worden.

Neem uw grootheid aan, want de tijd nadert. Lief kind van goden, groot nageslacht van Jove [Jupiter en Zeus]. Zie hoe het wankelt - 's werelds bedekte macht, Aarde, en wijde oceaan, en het diepe gewelf, allen, zie, verrukt over de komende tijd![vi] (tussen haken toegevoegd)

De Cumaeïsche Sibille, die in de Aeneis Aeneas een rondleiding gaf door het helse gebied, wordt ook door het Vaticaan geëerd als een "vat der waarheid" op hun altaren en geïllustreerde boeken en zelfs op het plafond van de Sixtijnse Kapel, waar vijf Sibyls, waaronder de Delphische (zoals degene uit wie Paulus in het Nieuwe Testament een demon wierp), zich bij de profeten van het Oude Testament voegen op plaatsen van heilige eer.

Zal de kracht van Saturnus' ringen en Apollo's (Apollyon's) komst zich voegen bij het dansende beeld van Shiva, die bij CERN een machtige ring achter zijn rug heeft, alsof hij deze magische cirkel (een chaos ster?) gebruikt om de ultieme dood en wedergeboorte cyclus te initiëren? Ringen als in een torsieveld of een wervelwind? Ringen als in een draaikolk, een tijdtunnel, een poort naar een andere dimensie? Het raster kan gezien worden als het brein van deze machtige machine, die commandeert en collationeert, zendt en ontvangt. En het galmt over de hele wereld, met dank aan de verbonden computers in veertig landen! CERN en zijn ringen liggen in het hart van een enorme datawolk die weldra een machtige rookkolom zou kunnen aandrijven die de zon zal blokkeren en zelfs een poging zal doen om de SON [de Zoon] te blokkeren.

VOLGENDE KEER: Patronen, Portalen, en 3, 6, 9

Eindnoten:

[i]Dr. Michael S. Heiser, “Ezekiel’s Vision, Part 2,” Paleobabble, http://michaelsheiser.com/PaleoBabble/2008/08/ezekiels-vision-part-2/ (accessed January 23, 2015).

[ii]David Bay, “Masonic Symbols of Power in Their Seat of Power—Washington D.C.,” Cutting Edge Ministries, http://www.cuttingedge.org/n1040.html (accessed January 23, 2015).

[iii] Eliezer Posner, “What is the Significance of the Number 8?”,http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/606168/jewish/Whats-the-Significance-of-the-Number-Eight.htm (accessed January 23, 2015).

[iv] Worldwide LHC Computing Grid information from CERN’s website: http://home.web.cern.ch/about/computing/worldwide-lhc-computing-grid (accessed January 20, 2015).

[v] From LHC Computing Grid’s “Public Site,” http://wlcg-public.web.cern.ch/ (accessed January 20, 2015).

[vi]John Dryden, trans., Georgetown University Online.

Bron: TOP SECRET SERIES—PART 24: As Above, So Below » SkyWatchTV