www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMENDE GROTE MISLEIDING - DEEL 23: Een planeet op aarde die de hemel wordt genoemd

10 oktober 2023 door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22

Dit deel van de serie zal zeker je geest en verbeelding tot het uiterste oprekken, en misschien nog wel verder. Sommige van de hier besproken informatie en beschrijvingen zullen moeilijk te bevatten zijn, maar het is de moeite waard, zelfs als het een of twee extra leesbeurten betekent. De concepten die hier worden uitgelegd zijn zeker veel vreemder dan de gebruikelijke buitenaardse theorieën, maar dit zijn misschien wel degenen met het meeste ondersteunende bewijs, gevonden in zowel de wetenschap als oude geschriften.

Een vraag die vaak gesteld wordt door ufologen en liefhebbers van buitenaardse wezens is: wat als buitenaardse wezens hier al zijn? Het is een terechte vraag. Het lijkt er immers op dat elk jaar de meldingen van UFO-fenomenen en ontvoeringen door buitenaardse wezens toenemen. Zou het logisch zijn dat buitenaardse wezens voortdurend naar onze planeet komen, heen en weer, gedurende duizenden, zo niet miljoenen jaren? Of zou het misschien logischer zijn om bases en stations hier op aarde te hebben?

Dit zijn geldige vragen als je het idee accepteert van normale, fysieke, driedimensionale buitenaardse wezens die hun oorsprong op een andere planeet hebben en momenteel interactie hebben met de mensheid. Hoe zit het echter met de ETI waarover wordt gesproken in de Podesta Wikileaks e-mails uit een "aangrenzend universum?". Als een wezen de fysieke ruimte kan overstijgen, hoe kunnen we dan ooit hopen dat we ze kunnen lokaliseren? Vreemd genoeg zou een combinatie van oude geschriften en de nieuwste wetenschappelijke bevindingen ons het antwoord kunnen geven.

Extra zwaartekracht

De aarde heeft een sterker zwaartekrachteffect dan op basis van haar massa zou moeten. Metingen van de massa van de Aarde vertellen ons dat deze ongeveer 13.170.000.000.000.000.000.000.000 (of 1,317×10^25) pond zou moeten zijn. In werkelijkheid weegt de aarde echter ongeveer 13.170.658.500.000.000.000.000.000 pond. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien geen groot verschil. In feite is het slechts een fractie van ongeveer een twintigduizendste (1/20.000), of een verschil van ongeveer 0,005 procent. Hoewel dit misschien niet veel lijkt op een normale menselijke schaal, is het enorm op een schaal ter grootte van de aarde. Bekijk het zo: Er is ongeveer 658.500.000.000.000.000.000.000 (6,585×10^20) pond massa op aarde volledig onberekend. In feite is dit de meest conservatieve schatting; de hoeveelheid mysterieuze massa op aarde zou bijna het dubbele kunnen zijn. Er wordt geschat dat er tussen .005 en .008 procent extra massa op de Aarde is. Om dit in perspectief te plaatsen: de diameter van de Aarde is 7.917,5 mijl. Als we .005 procent van 7.917,5 mijl nemen, houden we .395875 mijl over, of ongeveer 637 meter. Dit betekent dat als je 0,005 procent van de diameter van de aarde zou nemen en het op zijn kop zou zetten, het 637 meter in de lucht zou reiken. Als we kijken naar de oppervlakte van de aarde (196,9 miljoen vierkante mijl), dan komt 0,005 procent overeen met iets meer dan de grootte van Vermont (9.614 vierkante mijl). Als we bedenken dat de hele aarde ongeveer 260 biljoen kubieke kilometer groot is, dan is er 13 miljoen kubieke kilometer onbekende massa. Niemand weet wat deze extra massa is, waar het zich precies bevindt, waarom we het niet kunnen zien of waarom we het niet kunnen meten buiten de zwaartekrachtseffecten. Maar natuurlijk zijn er theorieën.

De belangrijkste theorie is dat er een ring van donkere materie rond de evenaar van de aarde zou kunnen zijn van ongeveer 119 mijl dik en 43.000 mijl breed. Donkere materie is volkomen mysterieus, maar wordt geschat op ongeveer 80 procent van de materie in het universum. Niemand weet precies wat het is, maar het wordt gemeten door te kijken naar de zwaartekracht van verre hemellichamen, zoals sterrenstelsels, en die vervolgens te vergelijken met de verwachte hoeveelheid zwaartekracht op basis van metingen aan zichtbare materie. Kortom, sterrenstelsels oefenen een veel grotere zwaartekracht uit dan ze zouden moeten kunnen op basis van zichtbare materie. Iets in het heelal dat de zwaartekracht beïnvloedt is volledig onzichtbaar en onwaarneembaar, vandaar de naam "donkere materie".

Het interessante aan zwaartekracht is het schijnbare vermogen om naar andere ruimtelijke dimensies te lekken, wat momenteel de leidende theorie is om te verklaren waarom zwaartekracht veel zwakker is dan de andere drie natuurkrachten. Dit betekent dat donkere materie eigenlijk extradimensionale materie zou kunnen zijn. Een object in de vierdimensionale ruimte zou nog steeds de zwaartekracht van de driedimensionale ruimte beïnvloeden. De "extra" zwaartekracht zou gemeten kunnen worden. In feite zijn er discrepanties in metingen van de zon gevonden waarbij donkere materie als oorzaak wordt gesuggereerd.[i] Er zijn ook discrepanties in metingen van de maan.[ii] Donkere materie zou een verklaring kunnen zijn.[iii] Als donkere materie echt extradimensionale materie is, en als dit is wat gemeten wordt als extra massa, hoe zou deze vreemde, buitenaardse materie er dan uit kunnen zien? Bestaan er extradimensionale constructies en, zo ja, verblijven daar entiteiten die bestaan uit dimensies buiten de onze? De oude Schrift zou ons een antwoord kunnen geven.

Pilaren en funderingen van de aarde

Ergens in de extradimensionale ruimte lijkt er een ondersteuningssysteem voor de Aarde te zijn. De Bijbel noemt pilaren en funderingen van de Aarde. Job 9:6 toont hun verband met de Aarde:

Die de aarde uit haar plaats doet schudden, en haar pilaren doet beven.

Het lijkt er ook op dat de pilaren de Aarde en de Hemel op de een of andere manier met elkaar verbinden.

Job 26:11 zegt:

>De pilaren van de hemel beven en zijn verbaasd over zijn berisping.

Hier wordt naar deze pilaren verwezen als "van de Hemel", wat betekent dat ze lijken te bestaan als spirituele/extradimensionale constructies. Samen met Job 9:6 lijkt de tekst aan te geven dat deze pilaren hun oorsprong in de Hemel hebben en op de een of andere manier verbonden zijn met de Aarde. Er zijn echter plaatsen in de Schrift waar naar de pilaren wordt verwezen als zijnde "van de Aarde" (1 Samuël 2:8). Het lijkt erop dat het antwoord op de vraag waar het ene uiteinde van een pilaar begint en het andere uiteinde eindigt een kwestie van perspectief is. De belangrijkste conclusie is dat de pilaren niet alleen "van de aarde" zijn; ze zijn niet slechts driedimensionale constructies die ergens in de aarde zijn ingebed. Ze zijn ook "van de Hemel". Als deze pilaren extradimensionaal zijn, zou dat kunnen verklaren hoe ze zowel van de Aarde als van de Hemel kunnen zijn.

We lezen ook hoe God geestelijke pilaren kan gebruiken om zijn doelen te voltooien in Exodus 13:21:

En de Heer ging hun voor bij dag in een wolkkolom, om hun de weg te wijzen; en bij nacht in een vuurkolom, om hun licht te geven; om te gaan bij dag en bij nacht.

Interessant genoeg hebben we een andere aanwijzing van extradimensionaliteit in Exodus 14:24:

En het geschiedde, dat de Here in de morgenwake door de vuurkolom en de wolkkolom naar de scharen der Egyptenaren keek, en de scharen der Egyptenaren verontrustte.

De tekst vertelt ons dat de Heer (enkelvoud) naar de Egyptenaren keek door de vuur- en wolkkolom (meervoud). Was God in de vuurkolom of was Hij in de wolkkolom? Zoals Dr. Michael Heiser zou zeggen, is het antwoord "ja".

Stel je een tweedimensionaal universum voor dat Flatland heet en bewoond wordt door tweedimensionale wezens die Flatlanders heten. Als ik, als een driedimensionaal wezen, twee vingers in Flatland zou steken, zouden Flatlanders twee cirkels zien die schijnbaar onafhankelijk van elkaar zijn. Deze tweedimensionale cirkeldelen van mijn vingers zouden vanuit een tweedimensionaal perspectief volledig gescheiden entiteiten lijken. Een Flatlander zou kunnen vragen: "Welke cirkel is Tom - de rechter of de linker?" Zoals hierboven gezegd, zou het antwoord "ja" zijn. In deze gedachteoefening is het niet eens zo dat ik op twee plaatsen tegelijk ben; althans niet precies. Ik dupliceer mezelf niet om op twee plaatsen voor Flatlanders te verschijnen. Ik ben gewoon die twee cirkels, en ben zelfs nog veel meer, waarvan de Flatlanders niets kunnen zien. Hetzelfde concept kan worden toegepast op God en de pilaren in Exodus 14:24.

We kunnen ook meer leren door te kijken naar wat de Bijbel zegt over de fundamenten van de Aarde. Om een punt te bewijzen stelt God Job een reeks onkenbare vragen in hoofdstuk 38 van het boek Job. Specifiek staat er in Job 38:4-7:

Waar waart gij toen Ik de grondvesten der aarde legde? Verklaar, als gij verstand hebt.

Wie heeft de maten daarvan gelegd, als gij het weet? Of wie heeft de lijn daarop gespannen?

Waarop zijn de fundamenten ervan bevestigd? Of wie heeft de hoeksteen ervan gelegd?

Toen de morgensterren samen zongen en alle zonen Gods juichten van vreugde?

Het punt van deze vragen is om Job te laten zien dat er dingen gaande zijn waar hij niets van kan weten. Waar was Job toen God de grondvesten van de aarde legde? Job was nog niet geboren; dit was een volledig onkenbare tijd vanuit zijn perspectief. Waar zijn de fundamenten bevestigd? Zoals we eerder zagen, lijken ze te zijn vastgemaakt in de Hemel, ergens in de extradimensionale ruimte. Als ze alleen maar ergens in of op Aarde waren vastgemaakt, zou de vraag zijn oorspronkelijke punt hebben verloren. Job wordt niet verondersteld deze vragen te kunnen beantwoorden; ze worden gesteld om een punt te bewijzen. Het enige deel dat hij misschien kon beantwoorden was de vraag wie de funderingen had gemaakt en opgemeten. Het is duidelijk dat het God was, wat nog eens aantoont dat Zijn schepping een spirituele component heeft.

Extradimensionale wateren en het Firmament

Het water op Aarde nu, althans een deel ervan, kan een extradimensionale bron hebben. Het lijkt erop dat de aarde vóór de zondvloed een beetje anders was opgebouwd dan we vandaag de dag zien. Genesis 1:7 zegt: "En God maakte het uitspansel en verdeelde de wateren, die onder het uitspansel waren, van de wateren, die boven het uitspansel waren; en het was alzo."

We leren dat God iets maakte dat een uitspansel werd genoemd om de wateren boven en onder het uitspansel van elkaar te scheiden. Er is veel gediscussieerd over wat het uitspansel precies is. We krijgen een aanwijzing in Genesis 1:8, waar staat: "En God noemde het uitspansel de hemel. En de avond en de morgen waren de tweede dag." Genesis 1:20 zegt: "En God zeide: Laat de wateren overvloedig voortbrengen het bewegend schepsel, dat leven heeft, en gevogelte, dat boven de aarde vliegen kan, in het open uitspansel des hemels." Genesis 1:16-17 zegt:

En God maakte twee grote lichten; het grote licht om over de dag te heersen en het kleine licht om over de nacht te heersen; Hij maakte ook de sterren.

En God stelde ze aan het uitspansel van de hemel om licht te geven op de aarde.

We leren drie dingen uit deze verzen. Ten eerste werd het uitspansel "hemel" genoemd. Ten tweede is het uitspansel open en vliegen er vogels in. Ten derde bevinden de zon, maan en sterren zich ook in het uitspansel. Het eerste vers zou ons kunnen laten denken dat het uitspansel iets puur geestelijks is, maar het tweede en derde vers ontkrachten die theorie. Het tweede vers zou ons kunnen doen geloven dat het firmament gewoon de lucht om ons heen is of zelfs de bovenste atmosfeer, maar het derde vers ontkracht dat ook. Het derde vers zou ons ervan kunnen overtuigen dat het firmament de ruimte is, maar het tweede vers ontkracht dat ook. Dus wat moeten we met deze informatie?

Dit is iets dat nogal wat discussie heeft veroorzaakt. Eén theorie die naar voren is gebracht om dit te verklaren staat bekend als de "baldakijn-theorie". Deze theorie stelt dat er bij de schepping een bol van water of ijs om de hele aarde zat. Dit is wat de Bijbel het "uitspansel" noemt in het boek Genesis en elders. Toen, ten tijde van de zondvloed, kwam het uitspansel naar beneden en bedekte de aarde en al haar bewoners. Deze theorie werd populair onder christenen, en met reden. Het lijkt veel te verklaren, hoewel er problemen zijn met het idee dat iets vasts, of zelfs vloeibaars, de aarde omhult. Met name het woord "in" in de beschrijvingen die we hebben bekeken vormt een uitdaging voor de Canopy Theory.

Ten eerste vertelt Genesis 1:20 ons dat de vogels boven de Aarde vliegen, maar in het open uitspansel van de Hemel. Als het uitspansel iets vasts of vloeibaars was dat de hele aarde omvatte, dan zouden vogels er waarschijnlijk niet in kunnen vliegen. Ze zouden eronder kunnen vliegen, maar dat is niet wat er in de tekst staat. Ook zou het idee van iets vasts of vloeibaars dat de aarde omvat waarschijnlijk niet als open worden beschreven. Als het iets was dat de aarde omsloot, zou het als "gesloten" worden beschreven. Toch is het uitspansel iets openlijks waar vogels in kunnen vliegen. We lezen ook in Genesis 1:16-17 dat de zon, maan en sterren zich in het uitspansel bevinden. Er staat niet dat ze zich boven of onder het uitspansel bevinden, maar erin. Dit sluit ook uit dat iets vasts of vloeibaars de aarde omhult.

Wat hier zou kunnen gebeuren is een beschrijving van iets waar wij als mensen geen echt begrip van hebben vanwege onze beperkte waarneming. We zouden te maken kunnen hebben met iets dat niet helemaal spiritueel is, maar ook niet helemaal fysiek. In deze teksten zouden we beschrijvingen kunnen lezen van iets extradimensionaals. Genesis 1:7 vertelt ons dat een van de doelen van het uitspansel was om de wateren erboven te scheiden van de wateren eronder. Het woord "boven" in het Hebreeuws is al, wat ook "voorbij" kan betekenen.[iv] Zoals we later in voorbeelden zullen zien, wordt het woord "boven" in de Schrift niet altijd gebruikt als een ruimtelijke richting. Soms wordt het gebruikt om iets te beschrijven van spirituele/extradimensionale oorsprong.

Het uitspansel dat in Genesis wordt beschreven zou in feite vierde-dimensionale ruimte (hyperruimte) of iets binnen de vierde ruimtelijke dimensie kunnen zijn. Om dit idee te illustreren kun je je de tweedimensionale ruimte van Flatland voorstellen. Denk aan een cirkel, ongeveer een voet in diameter, geknipt uit papier als voorbeeld van de Flatland Aarde. Stel je voor dat de cirkel van papier op een voetstuk rust, een paar centimeter boven je salontafel in je woonkamer thuis. Flatlanders, die geen begrip hebben van "omhoog" of "omlaag", hebben toegang tot en kunnen reizen rond de rand van de cirkel, maar kunnen er niet onder of boven. Zelfs als ze erin zouden slagen om in de cirkel naar het centrum te graven, zouden ze nog steeds niet in staat zijn om het voetstuk te zien waarop het rust.

Nu zou je kunnen bepalen dat de driedimensionale ruimte rondom de cirkel, in elke richting van de woonkamer, het "uitspansel" van je huis wordt genoemd, dat je "de hemel" besluit te noemen. Natuurlijk is de tweedimensionale ruimte van Flatland nog steeds een deel van de driedimensionale ruimte eromheen. Daarom zouden Flatlandvogels die in de tweedimensionale ruimte rond de Flatland Aarde vliegen nog steeds "in het uitspansel van de Hemel" zijn.

Stel je voor dat je op verschillende plaatsen op de rand van de cirkel waterdruppels plaatst om de Flatlanders oceanen en zeeën te geven. Je besluit zelfs om je Flatlanders wat licht te geven, dus je plaatst een bureaulamp op je salontafel en zet hem zo neer dat een deel van het licht van de lamp hun tweedimensionale ruimte binnendringt. De Flatlanders kunnen het licht zien, maar hoe zou het er voor hen uitzien? Omdat ze geen idee hebben van omhoog of omlaag, zouden ze alleen een tweedimensionaal stukje van de gloeilamp zien, dat er voor hen uit zou zien als een cirkel. Ze zouden op geen enkele manier kunnen weten dat er meer achter dit licht zit, dat in de woonkamer van jouw huis (uitspansel van de Hemel) is geplaatst. Ze zouden ook de standaard van de bureaulamp kunnen opmerken. Maar omdat ze niet kunnen zien hoe de standaard en de lamp met elkaar verbonden zijn in de driedimensionale ruimte, lijkt de standaard in zijn geheel een apart object. De Flatlanders zouden weer een tweedimensionale cirkel zien. Ze zouden zelfs kunnen zien dat een deel van het licht van de gloeilamp weerkaatst tegen de standaard. Je vertelt ze dat het licht de "Zon" wordt genoemd en de standaard de "Maan". Je besluit ze meer licht te geven, dus hang je een stel kerstlampjes zo op dat alleen de miniatuurlampjes hun ruimte binnendringen. Je zegt tegen de Flatlanders dat ze deze lampjes "sterren" moeten noemen. Opnieuw kunnen ze de sterren zien, maar ze kunnen niet zien hoe ze met elkaar verbonden zijn in jullie driedimensionale ruimte, dus gaan ze ervan uit dat de sterren los van elkaar staan.

Om het interessant te houden, besluit je om heel creatief te worden. Je zet het voetstuk op een draaiend platform, waardoor de Flatland Aarde gaat draaien. Vervolgens zet je een elektrische trein op je salontafel en plaatst het draaiende platform met het voetstuk en de Flatland Aarde op de nu bewegende trein. Je plaatst de bureaulamp op een andere roterende sokkel in het midden van de rotatie van de trein. Het is zo getimed dat de lamp in het midden blijft staan terwijl het voetstuk ronddraait met de Flatland Aarde. Na uren werk heb je een Flatland Earth gemaakt die rond de zon draait, een eigen maan heeft en zelfs sterren om naar te kijken. Je hebt een werkend universum gemaakt.

De Flatlanders zien dit alles natuurlijk alleen in twee dimensies. De Zon, Maan, Aarde en sterren van de Flatlanders lijken allemaal afzonderlijke objecten die alleen door de ruimte zweven. De Flatlanders kunnen geen van de mechanismen zien die dit alles mogelijk maken. Toch kun je ze over de mechanismen vertellen. Je kunt ze vertellen over de zon, maan en sterren die je in de woonkamer/firmament van je huis/de hemel hebt geplaatst. Je kunt zelfs proberen de levende oom aan hen uit te leggen door te zeggen dat het een soort scheiding is tussen hun wereld en de jouwe.

Stel je nu voor dat het buiten regent terwijl dit allemaal gaande is. Je zou aan de Flatlanders kunnen uitleggen dat het firmament/woonkamer er is om het water buiten het firmament/woonkamer te scheiden van de beperkte hoeveelheid water die ze op hun eigen Flatlander Aarde hebben. Met andere woorden, het firmament scheidt de wateren boven van de wateren beneden. Wat zou er gebeuren als de koffietafel waarop dit allemaal gebeurt onder een raam zou staan? Wat zou er gebeuren als je besloot dat raam te openen en het water binnen te laten? We zouden het antwoord kunnen vinden in het verslag van de Zondvloed van Noach. Genesis 7:11 zegt:

In het zeshonderdste jaar van Noachs leven, in de tweede maand, de zeventiende dag van de maand, op dezelfde dag werden alle fonteinen van de grote diepte opgebroken, en de vensters van de hemel werden geopend.

De vensters van de hemel werden geopend. Onthoud ook dat het uitspansel de naam "Hemel" kreeg. De vensters van het uitspansel, dat op zijn plaats was gezet om de wateren boven (of boven) te scheiden van de wateren beneden, werden geopend en de wateren boven konden de aarde overspoelen. Stel je opnieuw de Flatland Aarde voor en het open raam van de woonkamer op een regenachtige dag. Voor Flatlanders zou dit verwoestend zijn en hun wereld volledig verdrinken. Maar dan, na de verwoesting, stopt de regen, worden enkelen gered en wordt het raam weer gesloten.

Als we met dit alles rekening houden, kunnen we passages zoals Psalm 104:313 in een duidelijker perspectief zien:

Hij legt de balken van zijn bovenkamers in de wateren, die de wolken tot zijn wagen maakt, die wandelt op de vleugels van de wind,

Die zijn engelen tot geesten maakt, zijn dienaren tot een vuurvlam.

U die de grondvesten van de aarde hebt gelegd, opdat zij in eeuwigheid niet zou worden verplaatst,

U bedekte haar met de diepte als met een kleed; de wateren stonden boven de bergen.

Bij Uw berisping sloegen zij op de vlucht; bij de stem van Uw donder haastten zij zich weg.

Zij trokken op over de bergen, zij daalden af in de dalen, naar de plaats die U voor hen hebt gegrondvest.

U hebt een grens gesteld opdat zij niet voorbijgaan, opdat zij niet terugkeren om de aarde te bedekken.

Hij zendt de bronnen in de dalen; zij stromen tussen de heuvels.

Zij geven te drinken aan al het gedierte des velds; de wilde ezels lessen hun dorst.

Bij hen hebben de vogels van de hemel hun huis; zij zingen tussen de takken.

Hij besproeit de heuvels vanuit Zijn bovenkamers; de aarde is tevreden met de vrucht van Uw werken.

Droog land verschijnt van gene zijde

Net als het idee van extradimensionaal water zou ook het land van de aarde zelf een extradimensionale oorsprong kunnen hebben. Genesis 1:9 stelt dat "God zei: Laat de wateren onder de hemel samenkomen op één plaats en laat het droge land verschijnen.

Het woord "verschijnen" in dit vers komt van het Hebreeuwse woord ra'ah. Dit woord lijkt het onderscheid aan te geven van iets dat al bestaat, maar nu in staat is om gezien of waargenomen te worden.[v] Om dit te illustreren, kunnen we het vergelijken met Genesis 12:7. "En de Heer verscheen aan Abram: "En de Heer verscheen aan Abram en zei: Aan uw zaad zal Ik dit land geven; en hij bouwde daar een altaar voor de Heer, die aan hem verscheen."

Dit betekent natuurlijk niet dat de Heer op dat moment voor Abram werd geschapen. De Heer bestond al, maar bevond zich op een voor Abram onwaarneembare plaats. Hetzelfde zou gezegd kunnen worden over het droge land van Genesis. Als het droge land was geschapen als een extradimensionale constructie en vervolgens in onze drie dimensies van de ruimte werd geduwd, dan zou het vanuit ons perspectief schijnbaar uit het niets verschijnen.

Opnieuw kunnen we kijken naar het voorbeeld van de Flatland Aarde. Stel je voor dat je, in plaats van een cirkel van papier, begint met een keramische tegel die je op het voetstuk legt. Een enkele Flatlander staat op de hoek van de tegel. Nogmaals, de Flatlander heeft geen omhoog of omlaag, dus hij zou zich niet bewust zijn van het feit dat hij op de tegel staat. Voor de Flatlander zou er niets anders dan lege ruimte voor hem zijn. Op die tegel, dicht genoeg bij de Flatlander om hem te kunnen zien, maar niet zo dichtbij dat hij verdrinkt, giet je een ronde plas water. Voor de Flatlander zou het lijken alsof er een kleine cirkel water verschijnt als je begint te gieten en zich uitbreidt als je doorgaat met gieten. Aan de randen van de plas (en ook in het midden) leg je hoopjes aarde en stenen. Vanuit een volledig tweedimensionaal perspectief, dat alleen het water kan zien, zou het voor de Flatlander lijken alsof er vanuit het niets droog land "verschijnt". Als een Flatlander dit allemaal zou zien gebeuren, zou hij de bron ervan niet kunnen waarnemen. Hij zou alleen weten dat zijn fysieke werkelijkheid letterlijk voor zijn ogen verscheen.

De tekst in Genesis is niet specifiek genoeg om ons te vertellen waar de aarde, het water of het land precies was toen God ze schiep. Het vertelt ons ook niet dat alles wat we zien alles is wat er is. Sterker nog, het lijkt juist het tegenovergestelde te zeggen. Er lijkt veel meer te zijn in de schepping dan wat we kunnen ervaren in onze driedimensionale fysieke werkelijkheid. In feite lijkt onze werkelijkheid, net als de stapels stenen op het voetstuk, deel uit te maken van een veel grotere en rijkere extradimensionale constructie. De Aarde die God schiep lijkt meer te zijn dan een eenzame, draaiende, blauwe bal in de lege ruimte. Ze lijkt uit meerdere delen te bestaan, sommige stilstaand en sommige bewegend, sommige driedimensionaal en sommige extradimensionaal, maar allemaal wonderbaarlijk ingewikkeld en prachtig complex.

De cirkel en het voetbankje

Er is nog een mysterie dat de moeite waard is om te onderzoeken, dat bekend staat als de "cirkel van de aarde". Jesaja 40:22 zegt:

Hij is het die op de aarde zit en haar bewoners zijn als sprinkhanen, die de hemelen uitspant als een gordijn en ze uitspreidt als een tent om in te wonen.

Samen met het leren van meer over de schepping van de hemelen en hoe ze zijn "uitgespreid" (nogmaals, stel je voor dat je extradimensionale ruimte probeert uit te leggen aan een Flatlander; je zou kunnen zeggen dat het is uitgerekt en overal om hem heen is uitgespreid), leren we dat er iets is waar God op zit, genaamd de "cirkel van de aarde". Omdat dit iets is waar God op de een of andere manier op zit, kunnen we daaruit afleiden dat de cirkel van de aarde niet iets puur fysieks is; er zit een spiritueel/extradimensionaal aspect aan. Dit roept de vraag op: Heeft de cirkel van de Aarde überhaupt iets driedimensionaals, of is het puur extradimensionaal? Psalm 8 zou ons een aanwijzing kunnen geven.

Psalm 8 is een interessante passage in de Schrift. De psalmist personifieert het concept van wijsheid. Hij behandelt wijsheid alsof het een bewuste entiteit is en geeft het een stem. In deze passage krijgen we een tijdlijn van de schepping. Psalm 8:24-27 zegt:

Toen er geen diepten waren, werd ik voortgebracht; toen er geen fonteinen waren die overvloedig van water waren.

Voordat de bergen gevestigd waren, voordat de heuvels waren, werd ik voortgebracht:

Toen Hij de aarde nog niet gemaakt had, noch de velden, noch het hoogste deel van het stof der wereld.

Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een kompas zette op het gezicht van de diepte.

De eerste drie verzen van deze passage vertellen ons dat de context van wat er gezegd wordt vóór de schepping van de aarde is. Vers 26 stelt zelfs specifiek dat God op dit moment de aarde nog niet heeft geschapen. Vers 27 vertelt ons dat we het nu hebben over toen God de hemelen schiep. Er staat dan dat God een "kompas" op het "gezicht van de diepte" zette. Gebaseerd op dezelfde Hebreeuwse woorden die worden gebruikt, is het "gezicht van de diepte" hier hetzelfde als het "gezicht van de diepte" in Genesis 1:2.[vi] Ook is het woord "kompas" in deze passage hetzelfde Hebreeuwse woord als "cirkel" in Jesaja 40:22.[vii] Nogmaals, er was nog geen droog land verschenen. Daarom moet de cirkel van de Aarde een ander concept zijn dan alleen het droge land van de Aarde. Om dit verder te illustreren kunnen we de keten van gebeurtenissen uit Genesis vergelijken met Psalm 8.

In het boek Genesis leren we dat het uitspansel dat de wateren verdeelde werd geschapen voordat het droge land verscheen. Het uitspansel werd op zijn plaats gezet op de tweede dag van de schepping in Genesis 1:6-8. Het droge land verscheen op de derde dag. Het droge land verscheen op de derde dag in Genesis 1:10-13. Vergelijkend met Genesis, als Psalm 8 zegt dat de cirkel van de Aarde ergens voor het uitspansel werd geschapen, dan weten we dat de cirkel van de Aarde iets moet zijn dat op de eerste of tweede dag werd geschapen, voordat het droge land verscheen. Psalm 8:27-29 zegt:

Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar; toen hij een kompas op het vlak van de diepte zette:

Toen hij de wolken boven vestigde; toen hij de fonteinen van de diepte versterkte:

Toen hij aan de zee zijn gebod gaf, dat de wateren zijn gebod niet voorbij zouden gaan; toen hij de fundamenten van de aarde aanwees.

Zoals we eerder hebben gezien, was het de bedoeling van het besluit van de Heer dat het uitspansel de wateren zou verdelen. Het eerste gedeelte van Psalm 8:29 is vergelijkbaar met Genesis 1:8, waarin de schepping en het doel van het uitspansel op de tweede dag wordt uitgelegd. Het laatste deel van Psalm 29 is vergelijkbaar met Genesis 1:9, en verklaart de fundamenten/pijlers van de aarde waar we eerder naar keken en het verschijnen van het droge land. Daarom werd de cirkel/kompas van de Aarde geschapen en op zijn plaats gezet vóór de schepping van het uitspansel en het verschijnen van het droge land. Als de cirkel/kompas van de Aarde niet hetzelfde is als het droge land, wat is het dan wel?

Herinner je ons voorbeeld van de Platland Aarde op het punt dat we water overgoten en stenen en aarde in het water lieten vallen om droog land te creëren voor de Flatlanders. Stel je voor dat je net daarvoor een berg aarde en/of stenen maakt voordat je begint met het vormen van je Flatland Earth. Je maakt de top van de berg plat in de vorm van een cirkel en plaatst daar een troon. Stel je nu voor dat je koffietafel van glas is en dat alles eronder de "diepte" of de "diepte" wordt genoemd, waarvan delen misschien zelfs de "afgrond" of de "bodemloze put" bevatten; mogelijk zijn dit allemaal woorden die verwijzen naar hetzelfde gebied onder je koffietafel. Je plaatst je berg op de keramische tegel, die op de sokkel rust. Vervolgens giet je water rond je berg om een soort gracht te vormen. Vervolgens laat je aarde en stenen in het water vallen om droog land te maken voor de Flatlanders. Je troon rust nog steeds op de cirkel van de Flatland Aarde, en hoewel hij op een bepaalde manier verbonden is, is hij toch een andere constructie dan de Flatland Aarde zelf. In feite kun je op deze manier op de cirkel van de Flatland Aarde zitten, die zich in jouw Hemel bevindt, en tegelijkertijd de Flatland Aarde tot jouw voetbank maken. Dit idee is vergelijkbaar met Jesaja 66:1, waarin staat: "Zo zegt de Heer: De hemel is mijn troon en de aarde is mijn voetbank; waar is het huis dat gij voor Mij bouwt en waar is de plaats van mijn rust?"

In zekere zin lijken de cirkel van de aarde en de aarde zelf op elkaar, maar de Schrift maakt duidelijk dat ze niet hetzelfde zijn. Het lijkt erop dat de cirkel van de Aarde meer verbonden is met de heilige berg van God, die op veel plaatsen wordt beschreven, zoals in Jesaja 65:25. De wolf en het lam zullen samen eten:

De wolf en het lam zullen zich samen voeden, en de leeuw zal stro eten zoals de os; en stof zal het vlees van de slang zijn. Zij zullen op mijn heilige berg, spreekt de Heer, geen kwaad doen en niet verderven.

De profeet Johannes bevestigt de locatie van deze berg in Openbaring 21:10:

En Hij voerde mij weg in de geest naar een grote en hoge berg, en toonde mij die grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God.

Verzen 22 en 26 van het eerste hoofdstuk van het boek Ezechiël geven ons een goede voorstelling van het idee van deze extradimensionale constructie. Ezechiël ziet cherubs uit de hemel die een soort platform ondersteunen waarop de troon van God zit. Ezechiël 1:22 zegt:

En de gelijkenis van het uitspansel op de hoofden van de levende wezens was als de kleur van het verschrikkelijke kristal, boven hun hoofden uitgestrekt.

Jesaja 1:26 zegt:

En boven het uitspansel, dat boven hun hoofden was, was de gelijkenis van een troon, als de gedaante van een saffiersteen; en op de gelijkenis van de troon was de gelijkenis als de gedaante van een mens daarboven.

Het is interessant dat het platform hier wordt beschreven als het uitspansel. Maar als we terugdenken aan het doel van het uitspansel uit Genesis, dan is Ezechiël's beschrijving logisch. Het doel van het uitspansel was om iets extradimensionaals te scheiden van iets fysieks. Natuurlijk lijkt deze scheiding vierdimensionale ruimte te zijn die letterlijk de hele tijd om ons heen is, ook al kunnen we het niet waarnemen. Aangezien er niet echt een goede manier is om een hoger-dimensionale ruimte uit te leggen of voor te stellen vanuit ons beperkte driedimensionale perspectief, is er geen betere manier om het idee weer te geven dan met een platform dat God en Zijn troon scheidt van Zijn dienaren, de engelen die Hem dragen?

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO

KIJKEN! MYSTERIEUZE VERDWIJNING VAN DE ANASAZI... EEN REPTIELENBEDRIEGER... EN DE MODERNE UFO-ALIENS KWESTIE

De tralies van de Aarde

De Aarde lijkt ergens in haar diepten ook tralies te bezitten. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat dit puur fysieke balken zijn, maar als we de Schrift verder onderzoeken, zien we dat dit idee niet wordt ondersteund door de tekst. Een van de bekendste aspecten van het verhaal van Jona is hoe hij overleefde in de buik van een grote vis. Maar als we Jona's beschrijving van de gebeurtenis in zijn gebed lezen, zien we dat wat we op de zondagsschool hebben geleerd misschien niet helemaal juist is. In Jona 2:5-7 staat:

De wateren omringden mij, tot aan mijn ziel toe; de diepte sloot mij rondom, het onkruid was om mijn hoofd gewikkeld.

Ik ben nedergedaald tot op de bodem der bergen; de aarde met haar grendelen was om mij heen tot in eeuwigheid; maar Gij hebt mijn leven uit het verderf opgewekt, o Here, mijn God.

Toen mijn ziel in mij flauwviel, dacht ik aan de Heer; en mijn gebed kwam tot U, in Uw heilige tempel.

Vers 5 vertelt ons dat de wateren Job omringden, zelfs tot in de ziel. We lezen ook dat de "diepte" zich om hem heen sloot. Hier worden verschillende Hebreeuwse woorden gebruikt voor "wateren" en "diepte". "Diepte" komt van het Hebreeuwse woord tehowm, dat ook "afgrond" en "het graf" kan betekenen.[viii] We lezen ook dat het onkruid onder het water zich om zijn hoofd sloot. Vers 6 vertelt ons dat hij afdaalde naar de bodem van de bergen. Daarom is het waarschijnlijk dat Jona op dit punt echt verdronken was en op weg was naar Sheol.

Om dit verder te ondersteunen zegt Jona 2:6 dat de Heer Jona's leven "uit het verderf" opwekte. Het Hebreeuwse woord voor "verderf" hier is shachath, wat "put, vernietiging, graf" betekent.[ix] In vers 7 zegt Jona dat zijn "ziel in hem flauwviel". Toen dit gebeurde, herinnerde Jona zich de Heer en bad. God bracht Jona toen weer tot leven en, zoals Jona 2:10 beschrijft:

En de Heer sprak tot de vis, en hij braakte Jona uit op het droge.

Dit is nog meer bewijs dat er meer is op aarde dan wat we zien. Er is iets buiten het fysieke leven en de dood. Er is een extradimensionaal aspect. De tralies van de put zijn slechts één voorbeeld.

Vier hoeken en uiteinden van de aarde

Eén ding dat ons een aanwijzing geeft dat we te maken hebben met iets extradimensionaals in de Schrift is de aanwezigheid van een geestelijke entiteit, of dat nu een engel is of God zelf. Stel je opnieuw de Platland Aarde voor, en denk deze keer aan de keramische tegel waar de tweedimensionale Platland Aarde op rust. in plaats van een cirkel is de tegel zelf een vierkant. Hoewel de tegel en het voetstuk nog steeds, tenminste gedeeltelijk, worden beschouwd als onderdelen van de Flatland Aarde, ervaren Flatlanders alleen een tweedimensionale cirkel. Echter, door het bestaan van de tegel bestaan er wel degelijk hoeken in de driedimensionale ruimte. Je zou kunnen proberen dit aan de Flatlanders uit te leggen. Je zou ze zelfs de algemene richting van deze hoeken kunnen geven. Op basis van die algemene richtingen zouden ze zelfs idiomen kunnen ontwikkelen als "vanuit de vier hoeken van de Aarde" om het hele kenbare landschap van hun tweedimensionale planeet te beschrijven. Maar ondanks dit alles konden ze de echte hoeken nooit zelf ervaren.

Dit is een voorbeeld van wat er aan de hand zou kunnen zijn met onze driedimensionale Aarde als de Schrift de "vier hoeken" beschrijft. In Openbaring 7:1 staat:

En na deze dingen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat de wind niet zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch op enige boom.

De aanwezigheid van engelen op deze hoeken geeft ons het bewijs dat dit extradimensionale constructies zijn. Het lijkt er ook op dat de engelen een manier hebben, door een onbekende extradimensionale bron, om de winden van de aarde volledig te stoppen. Zou dit kunnen betekenen dat, net als het droge land, de winden van de Aarde een extradimensionale bron hebben die op zijn plaats is gezet ten tijde van de schepping?

Natuurlijk betekent niet elke keer dat de vier hoeken genoemd worden dat er iets extradimensionaals aan de hand is. In Jesaja 11:12 staat bijvoorbeeld:

En hij zal een vaandel voor de volken oprichten en de verstotenen van Israël verzamelen en de verstrooiden van Juda uit de vier windstreken bijeenbrengen.

Er zijn waarschijnlijk geen verstotenen van Israël in de vierdimensionale ruimte. Bovendien in Ezechiël 7:2 staat:

Ook, gij mensenzoon, zo zegt de Here God tot het land Israël: Een einde, het einde is gekomen over de vier hoeken van het land.

Het land Israël heeft niet slechts vier hoeken (hoewel het hemelse deel van het land dat wel zou kunnen hebben). Nogmaals, dit gaat niet over een letterlijke vierhoek, maar is een idioom om het idee van het hele land over te brengen. Net zoals het woord "land" niet alleen wordt gebruikt om te verwijzen naar de letterlijke aarde onder de voeten van het volk Israël, maar ook wordt gebruikt om te verwijzen naar het volk zelf: Israël als natie, volk en land.

We zien hetzelfde met de "uiteinden van de aarde". Jesaja 43:6 zegt:

Ik zal tot het noorden zeggen: Geef op; en tot het zuiden: Houd niet terug; breng mijn zonen van ver, en mijn dochters van de einden der aarde.

Nu zijn er gebieden waar de "einden der aarde" naar iets buitendimensionaals zouden kunnen verwijzen. Matteüs 24:31 stelt:

En hij zal zijn engelen zenden met groot trompetgeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel tot het andere.

Denk opnieuw aan het voorbeeld van de Platte Aarde. Het hele huis dat de Flatland Aarde bevatte werd "Hemel" genoemd. Dit betekent dat de Hemel zich boven en onder Flatland Aarde bevindt, ook al hebben Flatlanders geen begrip van boven en beneden. De uiteinden van de Hemel zouden voor een Flatlander gewoon op en neer kunnen zijn; boven en onder. De uiteinden van de tweedimensionale ruimte is wat er boven en onder ligt. In dit vers hebben we opnieuw een engel om ons te waarschuwen dat dit iets extradimensionaals zou kunnen zijn. Daarom zou het feit dat engelen uitgaan "van het ene uiteinde van de hemel tot het andere" kunnen verwijzen naar het hele driedimensionale bestaan dat we kennen. Dit zou verder ondersteund kunnen worden door Job 28:24, waarin staat:

Want hij kijkt naar de einden der aarde, en ziet onder de gehele hemel;

Wat is er onder de hele hemel? Driedimensionale werkelijkheid; net zoals tweedimensionale werkelijkheid beschouwd zou kunnen worden onder het geheel van driedimensionale werkelijkheid.

De boom van Nebukadnessar

Een ander voorbeeld van het gebruik van iets buitendimensionaals om een natuurkundig concept uit te leggen vinden we in hoofdstuk 4 van het boek Daniël. Nebukadnessar beschrijft een droom waarin hij een boom ziet die de hele aarde bedekt en waarin later een "wachter en een heilige" verschijnen. Daniël 4:11-13 zegt:

De boom groeide en was sterk, en zijn hoogte reikte tot aan de hemel, en zijn aanblik tot aan het einde van de gehele aarde:

De bladeren daarvan waren schoon, en de vruchten daarvan veel, en daarin was spijs voor allen; het gedierte des velds had er schaduw onder, en het gevogelte des hemels woonde in zijn takken, en alle vlees werd daarvan gevoed.

Ik zag in de visioenen van mijn hoofd op mijn bed, en zie, een wachter en een heilige daalden neer uit de hemel.

Nogmaals, de aanwezigheid van extradimensionale wezens kan ons bewijs geven dat er iets extradimensionaals gebeurt. Maar Nebukadnessar vertelt ons dat de boom "tot aan de hemel reikte" en gezien werd "tot aan het einde van de aarde". Zoals we eerder hebben besproken, kunnen de "uiteinden van de aarde" letterlijk naar overal op aarde verwijzen. Als de boom naar de hemel reikt, reikt hij ook naar een hogere dimensie. Als we opnieuw het voorbeeld van de Platte Aarde gebruiken, stel je dan voor dat je een boom in het midden van de cirkel plaatst met zijn takken die rondom de cirkel naar beneden hangen. De boom zou naar jouw huis/de Hemel reiken en de takken (tenminste de delen ervan die de tweedimensionale ruimte doorbreken) zouden toegankelijk zijn voor iedereen rondom de Flatland Aarde. Ook al konden de Flatlanders niet de hele constructie van de boom zien, ze zouden toch kunnen genieten van wat er kwam van de delen die hun ruimte doorbraken. De boom zou hen nog steeds schaduw, fruit en zelfs een thuis voor de vogels kunnen bieden. Natuurlijk wordt hier een droom beschreven die Nebukadnessar kreeg om hem een boodschap te geven en hem iets te leren. Dit was geen letterlijke gebeurtenis. Daarom is niet alles in de droom volledig fysiek of volledig extradimensionaal, maar toch is het zeer symbolisch en metaforisch.

Stilstaande aarde in beweging

Hoe kan iets niet bewegen en toch tegelijkertijd bewegen? Geloof het of niet, maar dit is niet zo onmogelijk als het op het eerste gezicht lijkt. Neem een zakhorloge. Als het dicht is en op je bureau ligt, ziet het er perfect stil, stationair en onbeweeglijk uit. Als je echter in het horloge zou kunnen kijken, zou je verschillende tandwielen in beweging zien om het horloge draaiende te houden. De hele constructie van het horloge staat stil, maar het horloge beweegt nog steeds. Als er maar één bewegend tandwiel was, zou je het horloge niet stationair kunnen noemen.

Stel je twee micro-organismen voor die op een van de tandwielen in het horloge leven. De ene zou tegen de andere kunnen zeggen: "De plaats waar wij op leven, het 'horloge' genaamd, is constant in beweging." De ander zou kunnen zeggen: "Nee, het horloge is vast en stationair; het beweegt niet." Technisch gezien zouden ze allebei gelijk hebben. Het tandwiel van het horloge waarop ze leven is in beweging, maar de rest van het horloge waarvan ze geen idee hebben staat stil.

In zekere zin kunnen hogere dimensies op deze manier werken. In ons voorbeeld van de Platte Aarde staat het voetstuk waarop de vierhoekige tegel ligt op een modeltreinwagon die constant in beweging is. Toch ligt de hele constructie van de Flatland Earth stil op de salontafel. De Platland Aarde beweegt dus door de tweedimensionale ruimte, maar staat stil als we de extra derde dimensie in ogenschouw nemen.

We hebben een vergelijkbare beschrijving in de Bijbel als het gaat om de Aarde. We hebben verzen die lijken te beschrijven dat de Aarde stilstaat. Er zijn er zelfs die beloven dat de aarde nooit bewogen zal worden, maar er zijn er ook die beloven dat de aarde ooit bewogen zal worden. Of we hebben te maken met een bijbelse tegenstrijdigheid of we moeten meer overwegen dan de drie ruimtelijke dimensies die we kunnen waarnemen. In Eerste Kronieken 16:30 staat:

Vrees voor Hem, de ganse aarde; ook de wereld zal stabiel zijn, opdat zij niet bewogen wordt.

Psalm 93:1 zegt:

De Here regeert, Hij is bekleed met majesteit; de Here is bekleed met kracht, waarmede Hij Zich omgord heeft; ook de wereld staat vast, dat zij niet bewogen kan worden.

Psalm 96:10 laat niet alleen zien dat de aarde stilstaat, maar ook dat zij nooit bewogen zal worden:

Zeg onder de heidenen dat de Here regeert; ook de wereld zal vaststaan, dat zij niet bewogen zal worden; Hij zal het volk rechtvaardig oordelen.

Maar Jesaja 13:13 belooft dat de aarde zal worden bewogen:

Daarom zal Ik de hemelen doen schudden, en de aarde zal uit haar plaats bewegen, in de toorn van de Here der heirscharen, en ten dage van zijn hevige toorn.

Soms lijkt er een verschil te zijn tussen wat de "wereld" en de "aarde" wordt genoemd. In feite zijn het verschillende Hebreeuwse woorden.[x] Het lijkt erop, tenminste op bepaalde momenten (niet elke keer), dat het woord "wereld" kan verwijzen naar de hele constructie van de wereld in alle dimensies, terwijl de "aarde" lijkt te verwijzen naar de driedimensionale delen die we kunnen waarnemen. Nogmaals, dit is geen perfecte regel en is waarschijnlijk niet in alle gevallen van toepassing, maar in ieder geval op bepaalde momenten wel. Psalm 89:11 zegt bijvoorbeeld:

De hemelen zijn van U, ook de aarde is van U; de wereld en haar volheid hebt Gij gegrondvest.

Dit vers geeft God het eigendom en de eer voor Zijn schepping, maar maakt toch een bepaald onderscheid. Het eerste deel van het vers maakt een duidelijk onderscheid tussen de "hemelen" en de "aarde". Dan, in de tweede helft, behandelt het vers een derde entiteit, "de wereld en de volheid daarvan," wat lijkt te wijzen op de gehele constructie van de aarde, extradimensionale aspecten inbegrepen (pilaren, hoeken, staven, enz.). Dit kan helpen verklaren hoe een Aarde in beweging ook stationair kan zijn en hoe de Schrift kan beloven dat het nooit verplaatst zal worden, maar ook beloven dat het verplaatst zal worden.

Zien vanuit een Hoger-Dimensionaal Perspectief

Bij de terugkeer van Jezus wordt ons in de Bijbel verteld dat iedereen in de wereld Hem zal zien. Hoe kan dit mogelijk zijn? Zelfs mensen in naburige landen zouden niet in staat zijn om ook maar één persoon op de Olijfberg te zien neerdalen. Er zou hier natuurlijk een technologische component kunnen zijn. In de afgelopen decennia hebben bijbelonderzoekers het idee geopperd dat televisie, mobiele telefoons en internet de hele wereld toegang zouden kunnen geven om de terugkeer van de Here Jezus te zien. Toch heeft niet iedereen in de wereld toegang tot deze dingen. Misschien zal de wereld in de toekomst, ten tijde van de wederkomst van Jezus, technologisch meer verbonden zijn, of misschien is er hier iets meer aan de hand. In Openbaring 1:7 staat:

Zie, Hij komt met wolken, en alle oog zal Hem zien, en ook die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen om Hem jammeren. Amen.

In dit vers staat specifiek "ieder oog zal hem zien" en, nog verbazingwekkender, er staat "ook zij die hem doorstoken hebben". Over het algemeen wordt dit geïnterpreteerd als de afstammelingen van hen die Jezus doorstoken hebben, Zijn vijanden, of de Romeinen, of onbekeerlijke mensen. Misschien is hier iets letterlijkers aan de hand. Misschien betekent dit vers dat degenen die Jezus meer dan tweeduizend jaar geleden letterlijk doorstoken hebben, Hem vanuit hun eeuwige verblijfplaats zullen zien, samen met de rest van de levende en fysieke wereld. Dit zou ons een aanwijzing kunnen geven dat hier een soort samenkomst van het geestelijke en het lichamelijke plaatsvindt. Als de doden en eeuwig verdoemden Jezus kunnen zien, is het dan logisch dat de rest van de wereld dat ook kan?

We hebben misschien een aanwijzing over hoe dit mogelijk zou kunnen zijn in Matteüs 4:8, waar staat:

Opnieuw neemt de duivel hem mee naar een zeer hoge berg en toont hem alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid.

In het Hebreeuws is het woord lian vertaald naar het Engelse "exceeding" en betekent "zeer, buitengewoon, buitengewoon bovenmate". Hoe hoog moet een berg zijn om als "bovenmate" te worden beschouwd? Als we het ons herinneren van eerder, hoeft het woord "hoog" niet altijd hoog in de lucht te betekenen, maar kan het soms verwijzen naar de onkenbare delen van de Hemel. Het is waarschijnlijk dat de duivel Jezus in dit vers meenam naar een extradimensionale berg waar Hij werkelijk alle koninkrijken van de wereld in één keer kon zien. In een Flatland Aarde zou het vanaf je troon in het midden van de cirkel relatief eenvoudig zijn om om je heen te kijken en alle koninkrijken van Flatland te zien - hoewel zoiets voor Flatlanders onmogelijk zou zijn in twee dimensies. We zien dit idee herhaald uit Johannes' eigen beschrijving in Openbaring 21:10:

En Hij voerde mij weg in de geest naar een grote en hoge berg, en toonde mij die grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God.

Johannes kon dit in de geest zien gebeuren op een grote en hoge berg. Het is duidelijk dat dit niet zomaar een aardse berg is. Dit beschrijft de heilige berg van God die in de hemel bestaat.

Als er ten tijde van de wederkomst van Jezus een soort convergentie is van extra dimensies naar de onze, zou dit kunnen verklaren hoe de hele wereld Hem zal kunnen zien. Stel je voor dat je de Flatland Aarde zo zou vouwen dat de Flatlanders aan elke kant van de cirkel je recht aankijken. Technisch gezien zou je hun realiteit in een extradimensionale ruimte vouwen. Dit geeft de Flatlanders echter geen driedimensionaal zicht. Ze zouden nog steeds alleen kunnen zien wat zich recht voor hen bevindt. Als zij en/of hun wereld echter zo gebogen zouden zijn dat ze naar je toe kijken, zouden ze je allemaal tegelijk kunnen zien, ongeacht hoe ver ze van elkaar verwijderd zijn in de tweedimensionale ruimte. De driedimensionale ruimte, of wat zij als de Hemel zouden beschouwen, zou voor hen openstaan. Openbaring 19:11 beschrijft de terugkeer van Jezus:

En ik zag den hemel geopend, en ziet een wit paard; en hij, die op hetzelve zat, heette getrouw en waarachtig, en in gerechtigheid oordeelt hij en voert oorlog.

Dit zou de oorzaak kunnen zijn van het grote schudden van de aarde ten tijde van Jezus' terugkeer. Zacharia 14:4 zegt:

En Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem is in het oosten, en de Olijfberg zal in het midden daarvan splijten naar het oosten en naar het westen, en er zal een zeer groot dal zijn; en de helft van de berg zal zich verwijderen naar het noorden, en de andere helft naar het zuiden.

Stel je nu eens voor hoe deze vouwing eruit zou zien vanuit het perspectief van de Flatlanders. Hun perspectief zou verschoven worden van dingen die ze eerder konden zien. Ze zouden de zon, maan of sterren niet meer kunnen zien omdat hun gezichtsveld boven hen in de extradimensionale ruimte is verschoven. In feite, voor Flatlanders, zouden de zon, de maan, en de sterren uit knipperen, geen licht geven, en volledig weg vallen tijdens de tijd van dit plooien/schudden. Mattheüs 24:29-30 stelt:

Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen uit de hemel vallen, en de machten van de hemelen zullen geschud worden:

En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen der aarde rouw bedrijven, en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met kracht en grote heerlijkheid.

We zien deze trend met de zon en de maan voortgezet in beschrijvingen van het Nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21:23, waarin staat:

En de stad had geen behoefte aan de zon, noch aan de maan, om daarin te schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar licht.

Het is heel goed mogelijk dat de oude bijbelse profeten probeerden een letterlijke vouwing van onze drie dimensies van de werkelijkheid in een extradimensionale ruimte te beschrijven. Dit zou extreem traumatisch zijn voor degenen die er mentaal, emotioneel of spiritueel niet op voorbereid zijn. We zouden zelfs geneigd kunnen zijn om te geloven dat zo'n daad de Aarde volledig zou vernietigen; dit hoeft echter niet het geval te zijn. Net zoals het vouwen van een Platland Aarde deze niet zou vernietigen; het zou alleen zijn vorm veranderen. Onze fysieke Aarde zal worden geschud en veranderd, maar zal de reis overleven.

Het Nieuwe Jeruzalem Boven

Na alle chaos staan er prachtige dingen te gebeuren voor de gelovige in Jezus. Er zijn nieuwe dimensies van het bestaan om te verkennen. Er is een nieuw, extradimensionaal Jeruzalem. Er zijn zelfs nieuwe, extradimensionale lichamen voor Gods kinderen.

Alles wat we nu zien in de driedimensionale werkelijkheid is als een schaduw van de ware, extradimensionale werkelijkheid. Net zoals een vierkant slechts een schaduw is van een kubus, is de aarde zelf slechts een schaduw van de hemel. Galaten 4:25-26 laat dit zien in het voorbeeld van Jeruzalem:

Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en beantwoordt aan Jeruzalem, dat nu is, en met haar kinderen in slavernij is.

Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij en is de moeder van ons allen.

Er is een fysiek Jeruzalem en een "Jeruzalem dat hierboven is". Het woord "boven" zoals hier gebruikt komt van het Griekse woord ano, dat "van de hemelse gewesten" kan betekenen.[xi] We kunnen hier meer over leren door te vergelijken met de woorden van Jezus in Johannes 8:23, waar staat:

En Hij zeide tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld.

De woorden van God aanhalend, lezen we ook in Handelingen 2:19:

En Ik zal wonderen doen in de hemel boven, en tekenen op de aarde beneden; bloed, en vuur, en rookdamp.

Zoals we leren, is er onze fysieke wereld en een veel rijkere, hemelse werkelijkheid "daarboven". Nog iets interessants om op te merken is dat in Galaten 4:26 naar het "Jeruzalem hierboven" wordt verwezen als "de moeder van ons allen". Het woord "moeder" is vertaald uit het Griekse woord meter en kan als metafoor "de bron van iets, het moederland" betekenen.

We zien een tegenstelling van dit idee in Openbaring 17:5, waar staat:

En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Mysterie, Babylon De Grote, de moeder van de hoeren en de gruwelen der aarde.

Dit vertelt ons dat de "moeder" (hetzelfde Griekse woord dat hier wordt gebruikt als in Galaten 4:26) van de hoeren en gruwelen der aarde Mysterie Babylon is. Er is veel discussie geweest over de identiteit van Mysterie Babylon. Het is heel goed mogelijk dat Mysterie Babylon de verdraaide versie van het Nieuwe Jeruzalem van de vijand is. Dit is in zekere zin de "heilige stad" van Satan. Het is een geestelijke/extradimensionale plaats, maar heeft door de tijd heen driedimensionale "schaduwen" gehad, zoals Babylon. Net zoals God een Jeruzalem boven heeft en een fysiek Jeruzalem beneden, heeft de vijand zich dat idee toegeëigend en het voor zijn eigen kwade doeleinden verdraaid. Voor alles wat God heeft, heeft Satan een inferieur en tegengesteld duplicaat. Als het Mysterie Babylon de moeder van deze slechte dingen is, dan betekent dit dat het de bron en het moederland ervan is. Dit zijn geestelijke problemen die uit een geestelijke bron komen, maar toch fysieke manifestaties hier op aarde vinden. Dit is natuurlijk erg, maar de gevolgen van deze waardeloze poging van de vijand zijn niet eens te vergelijken met de prachtige dingen die God voor ons, als gelovigen, in petto heeft in onze bron en ons moederland.

We leren meer over het Nieuwe Jeruzalem en enkele van de verbazingwekkende dingen waar we naar uit kunnen kijken in Openbaring 3:12, waar staat:

Wie overwint, zal ik tot een pilaar maken in de tempel van mijn God, en hij zal er niet meer uitgaan; en op hem zal ik de naam van mijn God schrijven, en de naam van de stad van mijn God, die het nieuwe Jeruzalem is, dat van mijn God uit de hemel neerdaalt; en op hem zal ik mijn nieuwe naam schrijven.

In Openbaring 21:2 staat:

En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalen van God uit de hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.

Terugkerend naar Galaten 4:26, als het Nieuwe Jeruzalem ons moederland en onze bron is, dan vertelt dit ons dat we niet alleen ooit inwoners van het Nieuwe Jeruzalem zullen zijn, maar dat we dat nu al zijn en in feite altijd al zijn geweest. Dit wil niet zeggen dat wij, gered door het bloed van Jezus, in die positie zijn gedwongen. We hebben nog steeds een vrije wil en een keuze te maken. Maar zodra we die keuze hebben gemaakt, betreden we op geestelijk niveau een plaats buiten de tijd met Jezus. In Efeziërs 2:4-6 staat:

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, om Zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad,

Zelfs toen wij dood waren in zonden, heeft Hij ons levend gemaakt samen met Christus (uit genade zijt gij behouden).

En heeft ons tezamen opgewekt en in de hemelse gewesten doen zitten in Christus Jezus.

Dit vertelt ons dat we, vanuit het perspectief van Jezus, al met Hem in de hemelse gewesten zitten. Hij heeft ons samen "opgewekt" (verleden tijd) en ons samen in de hemelse gewesten gezeteld. Dit beschrijft een gebeurtenis uit het verleden, maar het is nog steeds toekomst voor ons.

Deze beschrijving gaat alle dimensies van ruimte te boven. Dit gaat zelfs verder dan alle dimensies van tijd. Veilig zijn in de verlossing van Jezus betekent dat we met Hem mogen zitten in de eeuwigheid. Terwijl oneindigheid een spanwijdte van nooit eindigende tijd is, is eeuwigheid een staat buiten de tijd, in perfecte tijdloosheid. Dit is iets wat wij, als driedimensionale mensen die aan tijd gebonden zijn, op geen enkele manier kunnen bevatten. Toch vertelt de tekst ons dat het waar is. We zijn er al met Christus. Zo kan het Nieuwe Jeruzalem onze bron zijn, maar ook een toekomstige bestemming.

Terug naar de zwaartekracht

In december 2013 berichtte New Scientist over bewijs van donkere materie op de aarde.[xii] Zoals in het begin van deze studie al werd gezegd, weegt de aarde meer dan zou moeten. De anomalie is gemeten door ruimtesondes, waarvan verschillende hun snelheid op onverwachte manieren veranderden toen ze langs de Aarde reisden. De aarde leek een grotere zwaartekracht op deze sondes uit te oefenen. Ben Harris van de Universiteit van Texas in Arlington vroeg zich af of deze afwijking een toevalstreffer was of dat het opnieuw gemeten kon worden, dit keer door gebruik te maken van GPS-satellieten. De baan van GPS-satellieten is zeer goed bekend, dus als er een afwijking zou zijn, zou deze gemakkelijk te vinden moeten zijn. Na negen maanden testen berekende hij het verschil tussen wat werd verwacht op basis van hoe massief de aarde is en wat werkelijk werd geregistreerd. Harris ontdekte een gemiddeld verschil tussen 0,005 en 0,008 procent groter dan de waarde van de massa van de aarde. Dit betekent dat de aarde extra massa bezit die we op geen enkele manier kunnen zien of ervaren. Er wordt verondersteld dat donkere materie de boosdoener is.

Misschien is het geen ring van zwak interagerende massieve deeltjes (of WIMPs, de huidige toonaangevende theorie over donkere materie). Misschien is de extra gemeten zwaartekracht afkomstig van extradimensionale constructies. Immers, als de Bijbel juist is en er meer op Aarde is dan wat we kunnen zien, dan zouden we moeten verwachten dat de Aarde zwaarder is dan onze driedimensionale metingen kunnen verklaren. Misschien heeft de wetenschap de zwaartekracht gemeten die wordt uitgeoefend door delen van de pilaren, hoeken, staven, wateren en hoge bergen die in de extradimensionale ruimte aan onze planeet vastzitten. Misschien heeft de wetenschap per ongeluk de bijbelse fundamenten van de Aarde ontdekt waarover duizenden jaren geleden is geschreven.

Als dit waar is, is het dan een te grote sprong om te overwegen wat er in dit rijk zou kunnen wonen? Door de oude Schrift heen krijgen we vele voorbeelden van engelen, demonen, duivels, vorstendommen, machten, mindere goden en meer. Is het mogelijk dat het ETI dat in de Podesta e-mails wordt beschreven in één of meer van deze categorieën valt? Om terug te komen op de vraag aan het begin van deze serie: wat als "ze" hier al zijn?

VOLGENDE: Afsluiting van de serie

Eindnoten

[i] http://www.space.com/28723-dark-matter-sun-mystery.html.

[ii] http://science.time.com/2013/05/30/revealed-the-awesome-explanation-for-the-moons-extra-gravity/.

[iii] http://arstechnica.com/science/2015/11/scientist-says-huge-clumps-of-dark-matter-may-lie-just-beyond-the-moon/.

[iv] “H5921 – `al – Strong’s Hebrew Lexicon (KJV).” Blue Letter Bible. Accessed 11 Oct, 2016. https://www.blueletterbible.org//lang/Lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=H5921&t=KJV.

[v] “H7200 – ra’ah – Strong’s Hebrew Lexicon (KJV).” Blue Letter Bible. Accessed 11 Oct, 2016. https://www.blueletterbible.org//lang/Lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=H7200&t=KJV

[vi] “H8415 – tĕhowm – Strong’s Hebrew Lexicon (KJV).” Blue Letter Bible. Accessed 11 Oct, 2016. https://www.blueletterbible.org//lang/Lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=H8415&t=KJV.

[vii] “H2329 – chuwg – Strong’s Hebrew Lexicon (KJV).” Blue Letter Bible. Accessed 11 Oct, 2016. https://www.blueletterbible.org//lang/Lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=H2329&t=KJV.

[viii] “H8415 – tĕhowm – Strong’s Hebrew Lexicon (KJV).” Blue Letter Bible. Accessed 11 Oct, 2016. https://www.blueletterbible.org//lang/Lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=H8415&t=KJV.

[ix] “H7845 – shachath – Strong’s Hebrew Lexicon (KJV).” Blue Letter Bible. Accessed 11 Oct, 2016. https://www.blueletterbible.org//lang/Lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=H7845&t=KJV.

[x] “H8398 – tebel – Strong’s Hebrew Lexicon (KJV).” Blue Letter Bible. Accessed 12 Oct, 2016. https://www.blueletterbible.org//lang/Lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=H8398&t=KJV.

[xi] “G507 – anō – Strong’s Greek Lexicon (KJV).” Blue Letter Bible. Accessed 12 Oct, 2016. https://www.blueletterbible.org//lang/Lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=G507&t=KJV.

[xii] https://www.newscientist.com/article/mg22129503.100-gps-satellites-suggest-earth-is-heavy-with-dark-matter/?

Bron: IS THE VATICAN INVOLVED IN THE COMING GREAT DELUSION—PART 23: A Planet on Earth Called Heaven » SkyWatchTV