www.wimjongman.nl

(homepagina)


IS DE VATICAAN VERBONDEN MET DE KOMENDE GROTE MISLEIDING? - DEEL 6: Van de Necronomicon tot Nibiru

31 augustus 2023 door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5

Simon's Necronomicon arriveerde op de golf van een hernieuwde interesse in het occulte die in de jaren '60 en '70 over de Westerse wereld spoelde. Interessant genoeg was het een Frans tijdschrift voor sciencefiction dat de opleving hielp aanwakkeren, en wel door de werken van H.P. Lovecraft te publiceren voor een nieuw publiek. Planète werd begin jaren '60 gelanceerd door Louis Pauwles en Jacques Bergier en hun tijdschrift bracht een nieuw legioen bewonderaars voor het "gebogen genie". Belangrijker voor onze studie hier was echter het boek dat Pauwles en Bergier in 1960 samen schreven, Les matins des magiciens (Morgen van de Magiërs), dat in 1963 in het Engels werd vertaald als Dawn of Magic.[i]

Het boek behandelde alles van piramidologie (het geloof dat de Egyptische piramides oude geheimen bevatten) tot vermeende geavanceerde technologie in de oude wereld. Ook prezen de auteurs Arthur Machen, de Ierse auteur van horrorfictie, over overlevende Keltische mythologische wezens en bespraken ze het genie van H.P. Lovecraft in één adem met de wetenschapper Albert Einstein en psychoanalyticus Carl Jung. Van Lovecraft leenden Bergier en Pauwles die ene gedachte die van groter belang zou zijn dan alle andere in hun boek. Zoals we hebben gezien, speculeert Les matins des magiciens dat buitenaardse wezens verantwoordelijk kunnen zijn voor de opkomst van het menselijk ras en de ontwikkeling van zijn cultuur, een thema dat Lovecraft bedacht.[ii] (nadruk toegevoegd)

Het succes van Pauwles en Bergier inspireerde anderen om aan de slag te gaan met de concepten die ze hadden ontwikkeld uit de geschriften van Lovecraft. De meest succesvolle hiervan was ongetwijfeld Erich von Däniken's Chariots of the Gods, het best verkochte Engelstalige archeologieboek aller tijden.[iii]

Je kunt in ieder geval één ding zeggen over von Däniken: hij was niet verlegen om het uitdagen van de geaccepteerde geschiedenis:

Ik beweer dat onze voorouders in een ver verleden bezoek uit het heelal hebben ontvangen, ook al weet ik nog niet wie deze buitenaardse intelligenties waren of van welke planeet ze kwamen. Niettemin verkondig ik dat deze "vreemdelingen" een deel van de toen bestaande mensheid vernietigden en een nieuwe, misschien wel de eerste, homo sapiens voortbrachten.[iv]

Het boek had het geluk gepubliceerd te worden in 1968, hetzelfde jaar waarin Stanley Kubrick's epische verfilming van Arthur C. Clarke's 2001: A Space Odyssey in de bioscoop kwam. De film, gebaseerd op het idee dat geavanceerde buitenaardse technologie de menselijke evolutie had geleid, was de best verdienende film van het jaar en werd in 2002 door de Online Film Critics Society uitgeroepen tot de "beste sci-fi film aller tijden". [v] Tegen 1971, toen Chariots of the Gods eindelijk in de Amerikaanse boekwinkels verscheen, had NASA drie keer mensen op de maan gezet (waaronder Edgar Mitchell in Apollo 14, die we later zullen bespreken voor zijn inspanningen om president Obama te ontmoeten om ETI's uit een "aangrenzend universum" te bespreken) en het publiek was volledig klaar voor wat von Däniken aan het verkopen was.

Het is moeilijk om de impact te overschatten die Chariots of the Gods de afgelopen halve eeuw heeft gehad op de UFO-onderzoeksgemeenschap en het wereldbeeld van miljoenen mensen over de hele wereld. In 1973 bouwde schepper van de Twilight Zone Rod Serling een documentaire rond Chariots met de titel In Search of Ancient Astronauts, waarin astronoom Carl Sagan en Wernher von Braun, architect van de Saturn V raket, figureerden.[vi] Het jaar daarop werd een speelfilm met dezelfde titel als het boek uitgebracht in de bioscoop. Tegen het begin van de eenentwintigste eeuw had von Däniken meer dan zestig miljoen exemplaren van zijn zesentwintig boeken verkocht, die allemaal het idee promootten dat onze scheppers van de sterren kwamen.[vii]

Dit ondanks het feit dat von Däniken in een interview in 1974 aan de National Enquirer vertelde dat zijn informatie niet afkomstig was van archeologisch veldwerk, maar van reizen buiten het lichaam naar een plaats genaamd Point Aleph, "een soort vierde dimensie" buiten ruimte en tijd.[viii]

Juist. Zou dat dezelfde kosmische plek zijn waar Kenneth Grant de etherische Necronomicon vond?

In 1976 gooide een Russisch-Amerikaanse econoom en journalist olie op het vuur van de oude astronauten met zijn boek The 12th Planet. Voor Zecharia Sitchin waren de Soemerische teksten, 's werelds oudst bekende geschriften, hun verhalen over goden en halfgoden historische verslagen van buitenaardse wezens van een planeet genaamd Nibiru die de mensheid schiepen uit apen om als goedkope arbeidskrachten te dienen.

Ondanks het feit dat Sitchin universeel wordt afgewezen door erkende geleerden, heeft hij een diepgaande invloed gehad op de astronautenbeweging uit de oudheid en op de cultuur in het algemeen. Dr. Michael Heiser, auteur van de website www.SitchinIsWrong.com, noemde hem "misschien wel de belangrijkste voorstander van de oude astronautenhypothese in de afgelopen decennia."[ix] Sinds de publicatie van De 12e Planeet zijn er miljoenen exemplaren van Sitchins boeken verkocht in meer dan twee dozijn talen. [x] Zijn ideeën hebben populaire sciencefictionfilms en televisieprogramma's geïnspireerd, vooral de Stargate franchise, en een onderzoek uit 2017 van de Chapman University wees uit dat 35 procent van de Amerikanen gelooft dat buitenaardsen de aarde in ons verre verleden hebben bezocht, terwijl dat in 2015 nog 20,3 procent was.

Misschien vind je het een raar idee, maar als één op de drie mensen erin trapt, is het geen randgeval meer. De aantrekkingskracht van het concept is gemakkelijk genoeg te begrijpen. Als het enige dat je van goddelijkheid scheidt de geavanceerdheid van onze technologie is, dan lijkt de oude leugen die de slang aan Eva vertelde niet zo vergezocht.

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO:

Het Vaticaan, buitenaardse wezens en regeringselites. Is het allemaal toeval?

MUFON springt aan boord

De beweringen van von Däniken en Sitchin, om eerlijk te zijn, houden geen steek. Hun theorieën zijn ontkracht en von Däniken heeft zelfs toegegeven dingen verzonnen te hebben,[xii] maar gebrek aan bewijs heeft gekke ideeën nooit lang tegengehouden. En nu, dankzij een nieuwe generatie ware gelovigen, delven Ancient Aliens en zijn imitators nog steeds goud van Von Däniken, vijf decennia nadat zijn eerste boek in de schappen lag.

Evangelisten voor buitenaardse wezens hebben het Amerikaanse publiek effectief bekeerd sinds Chariots of the Gods bijna vijftig jaar geleden viral ging. Zoals we al eerder opmerkten, geloven meer volwassenen in de V.S. in ETI dan in de God van de Bijbel. Het is interessant dat serieuze UFO-onderzoekers zich storen aan de invloed van de aliensmeme op hun werk.

MUFON, het Mutual UFO Network, dat zichzelf "s werelds oudste en grootste onderzoeksorgaan op het gebied van UFO-fenomenen"[xiii] noemt, is de afgelopen jaren helemaal in de ban geraakt van buitenaardse wezens. De groep steunt nu openlijk pseudowetenschappelijke en New Age (met andere woorden, occulte) interpretaties van het UFO-fenomeen in plaats van zich te houden aan wat kan worden ondersteund door bewijs. Het thema van MUFON's nationale conventie in 2017 was bijvoorbeeld "The Case for a Secret Space Program," wat door een criticus werd omschreven als "schaamteloos onwetenschappelijk en irrationeel."[xiv]

Op de conferentie was een van de sprekers een man die beweert dat hij werd gerekruteerd voor "een '20 & Back' opdracht waarbij leeftijdsregressie (via Farmaceutische middelen) en ook tijdregressie naar het beginpunt van de dienst werd uitgevoerd." In gewoon Engels, beweert hij dat hij twintig jaar heeft gediend in een off-planet onderzoeksproject, en toen werd teruggestuurd in de tijd naar een paar minuten na zijn vertrek en "leeftijdsregressie" zodat niemand zou merken dat hij twintig jaar ouder is dan de rest van ons.[xv]

Juist.

Een andere spreker beweerde dat hij was voorgeïdentificeerd als een toekomstige president van de Verenigde Staten in een CIA/DARPA-programma genaamd Project Pegasus, dat naar verluidt informatie verzamelde over gebeurtenissen in het verleden en de toekomst, zoals de identiteit van toekomstige presidenten. Hij beweerde ook dat Barack Obama zijn kamergenoot was in 1980 in een CIA-project genaamd Mars Jump Room, een teleportatieprogramma dat stagiairs naar een geheime basis op de rode planeet stuurde.

Juist.

De inhoud van MUFON's symposium in 2017 was zo overdreven dat Richard Dolan, al lange tijd voorstander van openbaarmaking van ETI's, het nodig vond om publiekelijk uit te leggen waarom hij zitting zou nemen in een door MUFON gesanctioneerd discussiepanel met mannen die zonder enige bevestiging beweerden dat ze deel hadden uitgemaakt van een "geheim ruimteprogramma".

Toen ik hoorde dat ik in een panel zou zitten met Corey [Goode], Andy [Basiago], Bill [Tompkins] en Michael [Salla], belde ik Jan [Harzan, MUFON's Executive Director] en vroeg hem beleefd wat hij dacht. Ik zei dat ik me zorgen maakte over de beslissing van MUFON om mensen binnen te halen met beweringen die onmogelijk te verifiëren zijn. MUFON wordt tenslotte verondersteld op bewijs gebaseerde standaarden te hebben.[xviii]

Misschien zou het ons niet moeten verbazen dat MUFON is veranderd van een "op bewijs gebaseerde" organisatie in een organisatie die oncontroleerbare beweringen promoot op haar nationale conventie. Terwijl de controverse groeide over het thema van MUFON's 2017 conventie, werd onthuld dat MUFON's "Inner Circle" New Age leraar J. Z. Knight bevatte.[xix]

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO

KIJKEN! WAT KOMT ER NU ONZE REGERING UFO'S BEVESTIGT?

Volgens de website van MUFON geeft de Inner Circle "advies" aan de organisatie omdat haar dertien leden - een merkwaardig toevallig aantal - "een ongeëvenaarde vrijgevigheid ten opzichte van MUFON hebben getoond door in één keer meer dan $5.000 te doneren".

Hmm. Dus de enige kwalificatie om Amerika's belangrijkste UFO-onderzoekscollectief te adviseren en te leiden is een extra vijf groten in je zak. En één van MUFON's Inner Circle verdient haar brood met het verpakken en verkopen van opnieuw geciteerde leringen van Madame Helena Blavatsky.

Z. Knight, geboren in Roswell, New Mexico (!), in maart 1946, net rond de tijd dat Jack Parsons en L. Ron Hubbard hun magische ritueel, de Babylon [sic] Werken aan het afronden waren, beweert de geest van Ramtha de Verlichte te kanaliseren, een krijger die vijfendertigduizend jaar geleden leefde in het mythische land Lemurië.

Ramtha, zegt Knight, leidde Lemurische troepen tegen de tirannieke Atlantiërs voordat hij uiteindelijk zijn troepen vaarwel zei en in een lichtflits ten hemel steeg.[xx] Tien jaar nadat hij voor het eerst verscheen, richtte Knight Ramtha's School van Verlichting op, waarmee ze een zeer rijke vrouw is geworden door het verkopen van counseling sessies gebaseerd op de wijsheid van de oude Lemurische krijger.

Terwijl Ramtha geen behoefte heeft aan comfort, houdt mevrouw Knight blijkbaar wel van mooie dingen.

Vanaf 2017 heeft de school tachtig fulltime medewerkers in dienst,[xxi] en de jaarlijkse winst uit de verkoop van boeken en audio loopt in de miljoenen.[xxii] Volgens Knight kan de leer van Ramtha worden samengevat tot geest boven materie: "Ramtha vertelt mensen dat als ze leren wat ze moeten doen, de kunst van het creëren van je eigen realiteit werkelijk een goddelijke daad is. Er is hier geen goeroe. Je creëert je dag. Je doet het zelf."[xxiii]

Dat gezegd hebbende, nemen jullie als auteurs aan dat Ms. Knight nog steeds naar beide kanten kijkt voordat ze de straat oversteekt.

Drie studenten van RSE produceerden in 2004 de film What the Bleep Do We Know, een low-budget film die de kwantumfysica verdraaide tot pseudowetenschappelijke New Age propaganda. Natuurlijk was Ramtha's doctrine van het veranderen van de fysieke wereld door de juiste spirituele discipline de kern van de film.[xxiv] Ondanks de kritiek van echte natuurkundigen heeft Bleep tot op heden wereldwijd bijna 16 miljoen dollar opgebracht.[xxv].

Z. Knight is misschien wel de rijkste weldoener van MUFON.[xxvi] Dit roept op zijn minst drie vragen op: Ten eerste, hoeveel "adviserende begeleiding" geven de dertien leden van MUFON's Inner Circle? Ten tweede, hoeveel doneert Knight boven de $5,000 Inner Circle drempel? En ten derde, hoe beïnvloedt haar rijkdom en wereldbeeld MUFON's benadering van het onderwerp ETI openbaarmaking?

Voor de goede orde, de auteurs zijn niet de enigen die deze vragen stellen. Voormalig MUFON staatsdirecteur James E. Clarkson, al dertig jaar lid, nam publiekelijk ontslag op 22 juli 2017, verwijzend naar Knight's invloedspositie binnen de groep: "Ik wil mijn reputatie op dit gebied niet in gevaar laten brengen door me aan te sluiten bij een rijke en machtige sekteleider die nu lid is van de MUFON Inner Circle."[xxvii]

Weet je, het klinkt bizar als we een stapje terug doen en de dingen samenvatten, maar er is geen manier om dit rationeel te laten klinken. De horrorfictie van H.P. Lovecraft, die geïnspireerd was door de geesten achter negentiende-eeuwse occultisten zoals Helena Blavatsky (en mogelijk dezelfde geest die communiceerde met Aleister Crowley), werd gefilterd door de Franse science-fiction scene in de jaren '60, aangepast door een Zwitserse hotelier en een Russisch-Amerikaanse directeur van een scheepvaartmaatschappij, en gerecycled naar de Verenigde Staten ten tijde van de eerste maanlandingen, waar het is uitgegroeid tot een wetenschappelijke religie die God vervangt door buitenaardse wezens.

Wauw.

Om onze vriend, Christelijk onderzoeker en auteur L.A. Marzulli te parafraseren: Nu we de vijftigste verjaardag van Chariots of the Gods naderen, is de aloude buitenaardse meme echt, ontluikend en niet meer weg te krijgen.

En de oude goden gebruiken het om de weg te bereiden voor hun terugkeer.

VOLGENDE: Science Fiction en het Evangelie van ET

Eindnoten

[i] Colavito, Jason (2005). The Cult of Alien Gods: H.P. Lovecraft And Extraterrestial Pop Culture. Amherst, NY: Prometheus Books. Kindle Edition (Kindle location 1227).

[ii] Ibid (Kindle locations 1296–1300).

[iii] Ibid (Kindle location 1338).

[iv] Von Däniken, Erich (1968). Chariots of the Gods: Unsolved Mysteries of the Past. New York: Berkley Books, p. viii.

[v] “2001: A Space Odyssey Named the Greatest Sci-Fi Film of All Time By the Online Film Critics Society” (June 12, 2002). https://web.archive.org/web/20061126071451/http://ofcs.rottentomatoes.com/pages/pr/top100scifi , retrieved 8/27/17.

[vi] Von Braun was one of the 1,600 or so Nazi scientists, engineers, and technicians secretly brought to the U.S. after the war during Operation Paperclip.

[vii] Colavito, op. cit. (Kindle location 1346).

[viii] Sheaffer, Robert (1974). “Erich von Däniken’s ‘Chariots of the Gods’: Science or Charlatanism?” Originally published in NICAP UFO Investigator . https://www.debunker.com/texts/vondanik.html , retrieved 8/27/17.

[ix] Heiser, Dr. Michael S. (September 3, 2009). “Zecharia Sitchin: Why You Can Safely Ignore Him.” UFO Digest. http://www.ufodigest.com/news/0909/ignore-him.php , retrieved 10/17/17.

[x] Kilgannon, Corey (January 8, 2010). “Origin of the Species, From an Alien View.” The New York Times. http://www.nytimes.com/2010/01/10/nyregion/10alone.html , retrieved 10/17/17.

[xi] “Paranormal America 2017 Chapman University Survey of American Fears 2017” (October 11, 2017). https://blogs.chapman.edu/wilkinson/2017/10/11/paranormal-america-2017/ , retrieved 10/17/17.

[xii] “Erich von Daniken: Fraud, Lies and Bananas.” Forgetomori (April 8, 2012). http://forgetomori.com/2012/aliens/erich-von-daniken-fraud-lies-and-bananas/ , retrieved 8/27/17.

[xiii] http://www.mufon.com, retrieved 8/23/17.

[xiv] Sheaffer, Robert (August 1, 2017). “MUFON Unravels.” Bad UFOs. http://badufos.blogspot.com/2017/08/mufon-unravels.html, retrieved 8/26/17.

[xv] https://www.mufonsymposium.com/corey-goode, retrieved 8/26/17.

[xvi] https://www.mufonsymposium.com/andrew-bassagio, retrieved 8/26/17.

[xvii] Salla, Dr. Michael E. (December 26, 2015). “Jump Room to Mars: Did CIA Groom Obama & Basiago as future Presidents?” Exopolitics.org . http://exopolitics.org/jump-room-to-mars-did-cia-groom-obama-basiago-as-future-presidents/, retrieved 8/26/17.

[xviii] Dolan, Richard (July 18, 2017). “On Corey, Andrew, and the Whistleblowers.” https://www.facebook.com/notes/richard-dolan/on-corey-andrew-and-the-whistleblowers/1394366947350897/, retrieved 8/26/17.

[xix] http://www.mufon.com/the-inner-circle.html, retrieved 8/26/17.

[xx] Knight, Judy Zebra (2005). Ramtha, the White Book. Yelm, WA: JZK Publishing.

[xxi] Iwasaki, John (February 10, 1997). “JZ Knight Not Faking It, Say Scholars—But They Bristle at the Idea She’s Buying Them.” Seattle Post-Intelligencer . p. B1.

[xxii] Brenner, Keri (January 27, 2008). “Disillusioned Former Students Target Ramtha.” The Olympian . Via the Cult Education Institute. https://www.culteducation.com/group/1113-ramtha-school-of-enlightenment/17846-disillusioned-former-students-target-ramtha-.html, retrieved 8/26/17.

[xxiii] Ibid.

[xxiv] Gorenfeld, John (September 16, 2004). “‘Bleep’ of faith.” Salon. http://www.salon.com/2004/09/16/bleep_2/, retrieved 8/26/17.

[xxv] Box Office Mojo . http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=whatthe.htm, retrieved 8/26/17.

[xxvi] Meyers, Royce J., III (July 24, 2017). “Former MUFON State Director Resigns, Cites Cult Leader Involvement.” UFO Watchdog . http://ufowatchdog.blogspot.com/2017/07/former-mufon-state-director-resigns.html , retrieved 8/28/17.

[xxvii] Ibid.


Bron: IS THE VATICAN CONNECTED TO COMING GREAT DECEPTION?—PART 6: From the Necronomicon to Nibiru » SkyWatchTV