www.wimjongman.nl

(homepagina)


IS HET VATICAAN VERBONDEN MET DE KOMENDE GROTE MISLEIDING? - DEEL 3: VATT, reuzen, hybriden en het lichtspectrum van LUCIFER

24 augustus 2023 door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2

Er bestaat een fascinerend en mogelijk profetisch verband tussen de infraroodcapaciteit van het LUCIFER-apparaat om verder in het lichtspectrum te zien, de technologie die door "Wachters" wordt gebruikt om de legendarische reuzen en UFO's te creëren, en de profetie van Jezus Christus in antwoord op Zijn discipelen toen zij vroegen: "Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal het teken zijn van Uw komst en van het einde van de wereld?" waarop Jezus antwoordde: "Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Mensenzoon zijn" (Matteüs 24:3; 37).

Als directeur van het Future of Humanity Institute en professor in de filosofie aan de Universiteit van Oxford is Nick Bostrom een vooraanstaand pleitbezorger van wat bekend is komen te staan als transhumanisme - het idee dat we opkomende wetenschapsgebieden, waaronder genetica, zullen gebruiken om Homo sapiens te veranderen en een nieuwe vorm van de mens te creëren. Net als de Wachters in de dagen van Noach stelt Bostrom zich voor om mensen te vervangen door dieren, planten en andere synthetische levensvormen door gebruik te maken van moderne wetenschappen. Bij het beschrijven van de voordelen van combinaties van mens en dier in zijn online proefschrift Transhumanist Values erkent Bostrom dat dieren "sonar, magnetische oriëntatie of sensoren voor elektriciteit en trillingen" hebben, naast andere buitenmenselijke vermogens. Hij legt verder uit dat het scala aan zintuiglijke modaliteiten voor transmensen niet beperkt zou zijn tot die van dieren en dat er "geen fundamenteel obstakel is om bijvoorbeeld een vermogen toe te voegen om infrarode straling te zien of radiosignalen waar te nemen en misschien een soort telepathisch zintuig toe te voegen door onze hersenen te vergroten" (cursivering toegevoegd).[i].

Bostrom heeft gelijk als hij zegt dat het dierenrijk waarnemingsniveaus heeft die verder gaan dan de menselijke waarneming. Sommige dieren kunnen aardbevingen "voelen" en tumoren "ruiken". Anderen, zoals honden, kunnen geluiden horen tot wel 40.000 Hz en dolfijnen kunnen zelfs nog hoger horen. Er is ook aangetoond dat ten minste sommige dieren golflengtes zien die het normale menselijke vermogen te boven gaan en die, volgens het bijbelse verhaal van de ezel van Balaam, bepaalde dieren in staat stellen om in de wereld van de geesten te kijken.

Aan de Arizona State University, waar de Templeton Foundation momenteel een serie lezingen financiert met de titel Facing the Challenges of Transhumanism: Religion, Science, Technology,[ii] wordt transhumanisme specifiek gezien als een mogelijke bovennatuurlijke, niet alleen fysieke, transformatie. Sommige docenten aan de ASU worden "het volgende tijdperk in de menselijke evolutie" genoemd en geloven dat een radicale verandering van Homo sapiens een deur naar ongeziene intelligentie zou kunnen openen. Daarom lanceerde ASU in 2009 een ander onderzoek om communicatie met "entiteiten" te onderzoeken. Met de naam SOPHIA project (naar de Griekse godin), is het uitdrukkelijke doel van het onderzoek om communicatie te verifiëren "met overleden mensen, spirituele gidsen, engelen, buitenaardse entiteiten en/of een universele intelligentie/god."[iii].

Stelt u zich eens voor wat dit zou kunnen betekenen als overheidslaboratoria met onbeperkte budgetten, die werken zonder dat het Congres hierop toeziet (en misschien met entiteiten waarvan ze denken dat ze een geavanceerde buitenaardse intelligentie vertegenwoordigen), de genfuncties decoderen die ertoe leiden dat dieren bovennatuurlijke vermogens hebben op het gebied van zintuigen, reuk en zicht, en deze genetische instructies vermengen met de Homo Sapiens. Onder andere zouden er nu genetisch gemanipuleerde moderne "Nephilim" onder ons kunnen rondlopen, buitenaardse/menselijke hybriden die Homo sapiens lijken te zijn, maar die hypothetisch gezien onzichtbare krachten kunnen zien en er zelfs mee kunnen communiceren, inclusief die "Buitenaardse Entiteiten/Extraterrestrials" waar VATT astronomen en transhumanisten naar op zoek zijn. Klinkt dat vergezocht? Denk eens aan wat Ludovico Maria Sinistrari (1622-1701; een Italiaanse franciscaanse theoloog en adviseur van de Allerhoogste Heilige Congregatie van de Romeinse en Universele Inquisitie in Rome) geloofde. Hij werd beschouwd als een expert op het gebied van exorcisme en zonden met betrekking tot seksualiteit, waaronder het onderzoeken van personen die beschuldigd werden van seksuele relaties met demonen. Hij schreef:

Welnu, het wordt door Theologen en Filosofen onbetwist dat vleselijke gemeenschap tussen de mens en de Demon soms menselijke wezens baart; zo wordt de Antichrist geboren, volgens sommige Artsen, zoals Bellarmin, Suarez, Maluenda, enz. Zij merken verder op, dat de kinderen, die aldus door Incubi verwekt worden, uit natuurlijke oorzaak groot, zeer gehard en stoutmoedig, zeer trots en boosaardig zijn.[iv]

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO:

Het Vaticaan, buitenaardse wezens en regeringselites. Is het allemaal toeval?

We zullen in een ander deel van deze serie onderzoeken wat andere experts geloven over "buitenaards-menselijke hybriden", maar het patroon voor hybriditeit en het resultaat van een deel-mens die in niet-menselijke sferen kan kijken, wat mogelijk gedocumenteerd is in de Bijbel! Het verhaal van Nimrod (Gilgamesj/Apollo/Osiris) in het boek Genesis illustreert hoe, door genetische invloeden zoals een retrovirus of kiembaan genetische manipulatie, het DNA van een levend wezen gecodeerd kon worden om het een "geschikt verlengstuk" te maken voor infectie door andere-dimensionale entiteiten. Genesis 10:8 zegt over Nimrod: "En Koesj gewon Nimrod; hij werd een machtige op aarde." Drie gedeelten in dit ongekende vers geven aan dat er iets heel bijzonders met Nimrod gebeurde. Ten eerste zegt de tekst dat "hij begon te worden". In het Hebreeuws is dit chalal, wat in de Qal (enkelvoudige actieve) stam betekent "ritueel, seksueel of genetisch ontheiligd, verontreinigd of ontheiligd worden", maar in de Hiphil stam (causatief) betekent "beginnen". Het is zeker denkbaar dat de woordkeuze van de geïnspireerde auteur een uitdrukking voor een "ontheiligd begin" impliceert. Ten tweede vertelt dit vers ons precies wat Nimrod begon te worden - "een machtige" (gibborim), mogelijk een van de nakomelingen van de Nephilim. Zoals Annette Yoshiko Reed zegt in het Cambridge University boek, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity, "De Nephilim van [Genesis] 6:4 worden altijd... samengevoegd met de gibborim als het nageslacht van de Wachters en menselijke vrouwen."[v] En het derde deel van deze tekst zegt dat de verandering van Nimrod begon toen hij op "aarde" was. Daarom zou deze tekst in moderne taal nauwkeurig vertaald kunnen worden met:

En Nimrod begon genetisch te veranderen en werd een gibborim, het nageslacht van de wachters op aarde.

Om te begrijpen hoe Nimrod als volwassen, levend exemplaar een gibborim kon worden, is het handig om dit voor te stellen in termen van de biologie zoals wij die kennen. Jaren geleden "begon" ik bijvoorbeeld diabeet te worden. Door slechte keuzes op het gebied van voeding, dieet en lichaamsbeweging nam de dokter aan dat er een genetische erfenis was ontstaan die mij op krachtige, metabolische manieren begon te veranderen. Maar alleen omdat het erfelijke, ziektegerelateerde genotype dat tot diabetes kan leiden aanwezig was, betekende dit niet noodzakelijkerwijs dat het zich zou ontwikkelen tot de medische aandoening. Het is heel goed mogelijk om drager te zijn van een genetische mutatie die het risico op het ontwikkelen van een bepaalde ziekte verhoogt, zonder dat je ooit in de loop van je leven met die aandoening te maken krijgt. Door een vroegere levensstijl, of misschien zelfs door bepaalde omgevingsfactoren, werd de genmutatie die betrokken is bij de werking van insuline "aangezet" en "werd" ik diabeet.

We hebben ons vaak afgevraagd of het verslag over Nimrod, waarin staat dat hij een "gibborim" "begon te worden", iets soortgelijks aangaf over zijn genetica, DNA of bloedlijn dat "aanging" als gevolg van zijn beslissingen, waardoor hij veranderde van het ene type wezen in het andere. Het is ook mogelijk dat Nimrod getroffen werd door een retrovirus dat in zijn genoom integreerde en in wezen zijn genetische make-up "herschreef", waardoor hij een "geschikt verlengstuk" werd voor een onderwereldse geest. Toen ik Sharon Gilbert, schrijfster van The Armageddon Strain wiens formele opleiding moleculaire biologie en genetica omvat, vroeg of zij dacht dat dit mogelijk was, antwoordde ze in een persoonlijke e-mail:

Absoluut! Retrovirussen injecteren tijdens hun "infectie" enkelstrengs RNA-strengen in somatische (lichaamseigen) cellen. Deze ssRNA-strengen krijgen toegang tot nucleotidenpools in de gastheercel en vormen een dubbelstrengs DNA-kopie. Dit dsDNA kan zichzelf vervolgens opnemen in het gastheerchromosoom met behulp van een viraal enzym dat "integrase" wordt genoemd. Het nieuwe "nepgen" geeft de cel vervolgens de opdracht om meer mRNA-kopieën van het oorspronkelijke virus-RNA te maken. Deze reizen dan de cel uit en infecteren de volgende cel, enzovoort.

Misschien wordt dit type genetisch herschrijven geïmpliceerd in Genesis 10:8, waar staat: "En Koesj gewon Nimrod; hij werd een machtige [gibborim] op aarde."

Naast deze wetenschappelijke deductie is er nog een andere reden waarom wij geloven dat dit verhaal verdacht is en dat heeft te maken met Nimrod's plotselinge vermogen om te "zien" wat anderen blijkbaar niet konden. Let op wat hij onmiddellijk na Genesis hoofdstuk 10 deed. Zodra hij "een machtige begon te worden" op aarde, een hoofdstuk later, begon Nimrod een toren te bouwen waarvan de top "tot aan de hemel zou reiken" (Genesis 11:4). Dit was de beruchte Toren van Babel en Nimrod ontwierp hem zo dat de top ervan tot in Shamayim ("hemel"), de verblijfplaats van God, zou reiken. De Joodse Encyclopedie bevestigt verschillende historische verslagen dat Nimrod, die volgens de Joodse Encyclopedie door verschillende culturen in de oudheid afwisselend werd aangeduid als Osiris, Orion, Apollo en Gilgamesj, de Toren van Babel bouwde in een poging op te stijgen naar de aanwezigheid van God. Jehovah zelf daalde neer en zei over het ontwerp van de toren: "Niets zal hen weerhouden wat zij zich hebben voorgenomen te doen" (Genesis 11:6). Met andere woorden, volgens de Heer zou Nimrod hebben bereikt wat hij zich had "voorgesteld" te doen - een toren bouwen waarvan de top tot in de verblijfplaats van God zou reiken.

Dat dit gedeelte van de Schrift gezien zou kunnen worden als een secundaire ondersteuning voor het concept dat Nimrod "herleefde nakomelingen van de Wachter" is geworden, wordt ondersteund door het feit dat Nimrod zich plotseling bewust leek te zijn van waar en hoe hoog hij een toren moest bouwen, zodat de top ervan de woonplaats van God zou binnendringen. Werden zijn ogen plotseling geopend voor realiteiten die buiten de normale waarnemingswijze van de mens liggen? Ontwikkelde hij LUCIFER-achtige gezichtsvermogens, misschien inclusief infrarood? Toen hij gibborim werd, zou hij de neigingen van de Wachters hebben overgenomen, die als engelen in het bovennatuurlijke rijk konden kijken, inclusief waar de hemel zich bevindt en mogelijk waar je die kunt binnengaan. Zelfs de naam "Babylon" impliceert dit, een echo van het Noord- en Zuid-Amerikaanse Indiaanse geloof over torenhoge poorten en de betekenis "poort van God" of "poort naar God". Het is niet zo vergezocht als het klinkt, dat er heilige plaatsen zouden kunnen zijn waar wezens die in het bovennatuurlijke rijk kunnen kijken, letterlijk een hoge plaats op kunnen lopen - zoals de berg Graham - en de hemel binnen kunnen gaan. Talloze verslagen, ook uit de Bijbel, lijken het idee te staven dat de hemel bereikt kan worden op hoge torens of bergachtige locaties. Denk aan Mozes die God ontmoette op de Sinaï, Jezus die terugkeerde op de Olijfberg, de tweehonderd Wachters die "in de dagen van Jared neerdaalden op de top van de berg Hermon" (Henoch 6:6) en andere voorbeelden, waaronder de ladder van Jakob. Dit zou ook kunnen verklaren waarom mensen, diep in onze psyche, de neiging hebben om te geloven dat ze dichter bij God kunnen komen als ze de bergen opgaan.

Naast de mogelijkheid om plotseling in het bovennatuurlijke rijk te kunnen kijken als gevolg van integratie met gevallen engelen, zou Nimrod, als hij genetisch gemodificeerd was volgens de originele Watcher formule, dierlijke eigenschappen hebben geërfd in zijn nieuwe materiële samenstelling, en dieren kunnen, net als engelen, "domeinen" waarnemen die mensen niet kunnen waarnemen. Dit omvat voor de hand liggende dingen, zoals golflengten van het elektromagnetische spectrum, maar mogelijk iets nog wezenlijkers, zoals het geestenrijk. Dit is belangrijk om in gedachten te houden als we in deze serie overwegen hoe de beweging van moderne wetenschappers en transhumanisten om de Watcher-technologie nieuw leven in te blazen en mensen met dieren te vermengen, een onderdeel zou kunnen zijn van een groter buitenaards-menselijk fokprogramma dat al in gang is gezet...

...en een dieper, meer verontrustend voorstel over wat dit alles te maken heeft met het Vaticaan, astrobiologie, Petrus Romanus, grote misleiding en de komst van de Antichrist.

VOLGENDE: De assimilatie van het Hemeleiland voor buitenaardse evangelisatie

Eindnoten

[i] Nick Bostrom, “Transhumanist Values,” last accessed December 4, 2012, http://www.nickbostrom.com/ethics/values.html .

[ii] For more information on these lectures, see: “Facing the Challenges of Transhumanism: Religion, Science, Technology,” Arizona State University , last accessed December 4, 2012, http://transhumanism.asu.edu/ .

[iii] “The SOPHIA Project, Arizona State University , http://lach.web.arizona.edu/Sophia/ (site discontinued; see alternatively, from Arizona State University: http://lach.web.arizona.edu/veritas_research_program and http://www.lach.web.arizona.edu/sophia_project ).

[iv] Ludovico Sinistrari, De Daemonialitate et Incubis et Succubis (Demoniality; or, Incubi and succubi), from the original 1680 Latin manuscript translated into English (Paris, I. Liseux, 1872) 53. (The 1879 English translation of the book is available in full and for free online in scanned format by the California Digital Library here [last accessed December 4, 2012]: http://archive.org/details/demonialityorinc00sinirich .)

[v] Annette Yoshiko Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature (Cambridge, 2005), 214.

Bron: IS THE VATICAN CONNECTED TO COMING GREAT DECEPTION?—PART 3: VATT, Giants, Hybrids, and LUCIFER’s Light Spectrum » SkyWatchTV