www.wimjongman.nl

(homepagina)


IS HET VATICAAN VERBONDEN MET DE KOMENDE GROTE MISLEIDING? - DEEL 2: Vaticaanse functionarissen "warmen" leken op voor ET-onthulling

22 augustus 2023 door SkyWatch Editor

()

Deel 1

Als ET-leven iets is wat Vaticaanse functionarissen al enige tijd privé hebben overwogen, waarom er dan zo openlijk over spreken in de afgelopen jaren, in wat sommigen zien als een voorzichtige, leerstellige onthulling in de richting van een mysterieus doel? Is dit een opzettelijke poging van kerkfunctionarissen om de leken "warm te maken" voor ET-onthulling? Zijn officiële kerkpublicaties over het onderwerp een poging om de klap te verzachten voordat de onthulling komt, om de gelovigen te helpen hun orthodoxie te behouden in het licht van ongekende komende kennis?

Schrijvend voor Newsweek in het artikel "The Vatican and Little Green Men", merkte journalist Sharon Begley op dat "[dit] misschien deel uitmaakt van een poging om te laten zien dat het Vaticaan de wetenschap omarmt... Interessant genoeg heeft het Vaticaan plannen om volgend voorjaar een conferentie in Rome te organiseren ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de Origin of Species, Charles Darwin's baanbrekende werk over de evolutietheorie. De organisatoren van de conferentie zeggen dat er verder gekeken zal worden dan vastgeroeste ideologische standpunten, waaronder verkeerd begrepen Creationisme. Het Vaticaan zegt het probleem van de evolutie te willen heroverwegen 'met een breder perspectief' en zegt dat een 'gepaste overweging meer dan ooit nodig is'"[i].

De "gepaste overweging" waar Begley het over had kan iets zijn waar Guy Consolmagno drie jaar eerder op zinspeelde in een interview met de Sunday Herald. In dat artikel werd erop gewezen dat Consolmagno's baan bestond uit het verzoenen van "de wildste uithoeken van sciencefiction met het onverbloemde dogma van de Heilige Stoel" en dat zijn laatste mentale dwaling ging over "het Jezuszaad", omschreven als "een hersenkronkelende theorie die speculeert dat, misschien, elke planeet die intelligent, zelfbewust leven herbergt ook een Christus kan hebben gehad die over zijn methaanzeeën liep, net zoals Jezus deed hier op aarde in Galilea. De verlossing van de Betelguesiërs kan gelijktijdig hebben plaatsgevonden met de verlossing van de aardbewoners."[ii]Dit klinkt als een geheiligde versie van panspermie - het idee dat het leven op Aarde lang geleden door iets werd "gezaaid", zoals een inslag van een asteroïde - maar in dit geval was "het zaad" goddelijk aangewezen en met Christus verzoend.

De merkwaardige connectie tussen de woordvoerders van het Vaticaan en de kwestie van buitenaardsen en verlossing werd verder gesuggereerd in het L'Osservatore Romano interview van mei 2008 met pater Funes in een artikel getiteld "The Extraterrestrial Is My Brother". In de Engelse vertaling van het Italiaanse artikel reageert Funes op de vraag of buitenaardsen verlost zouden moeten worden, wat volgens hem niet verondersteld moet worden. "God werd mens in Jezus om ons te redden," zegt hij. "Als er andere intelligente wezens bestaan, is het niet gezegd dat zij verlossing nodig zouden hebben. Ze zouden in volledige vriendschap met hun Schepper kunnen blijven."[iii]

Met "volledige vriendschap" gaf Funes weer hoe sommige theologen van het Vaticaan de mogelijkheid accepteren dat er een buitenaardse soort kan bestaan die moreel superieur is aan de mens - dichter bij God dan wij gevallen mensen zijn - en dat zij, als gevolg daarvan, hier kunnen komen om ons te evangeliseren. Pater Guy Consolmagno ging in dezelfde richting toen hij schreef in zijn boek Brother Astronomer: Avonturen van een Vaticaanse wetenschapper:

Dus de vraag of we wel of niet moeten evangeliseren is eigenlijk een betwistbaar punt. Elke alien die we vinden zal leren en veranderen door het contact met ons, net zoals wij zullen leren en veranderen door het contact met hen. Dat is onvermijdelijk. En ze zullen ons ook evangeliseren.[iv]

Maar hou je vast, want dit verontrustende konijnenhol gaat nog veel dieper: In een artikel voor de Interdisciplinaire Encyclopedie van Religie en Wetenschap website, legt pater Giuseppe Tanzella-Nitti-een Opus Dei theoloog van de Pauselijke Universiteit van het Heilige Kruis in Rome uit hoe we eigenlijk geëvangeliseerd zouden kunnen worden tijdens contact met "spirituele buitenaardse wezens," omdat elke gelovige in God, zo stelt hij, een buitenaardse beschaving zou begroeten als een buitengewone ervaring en geneigd zou zijn om de buitenaardse te respecteren en de gemeenschappelijke oorsprong van onze verschillende soorten te erkennen als zijnde van dezelfde Schepper. Volgens Giuseppe zou dit contact door buitenaardse intelligentie dan nieuwe mogelijkheden bieden "om de relatie tussen God en de hele schepping beter te begrijpen."[v] Giuseppe stelt dat dit de Christen er niet onmiddellijk toe zou verplichten "om zijn eigen geloof in God op te geven alleen maar op basis van de ontvangst van nieuwe, onverwachte informatie van religieuze aard van buitenaardse beschavingen,"[vi] maar dat een dergelijke afstandname snel daarna zou kunnen komen wanneer de nieuwe "religieuze inhoud" afkomstig van buiten de Aarde wordt bevestigd als redelijk en geloofwaardig. "Zodra de betrouwbaarheid van de informatie is geverifieerd," zou de gelovige "zulke nieuwe informatie in overeenstemming moeten brengen met de waarheid die hij of zij al kent en gelooft op basis van de openbaring van de Ene en Drie-enige God, door een herlezing [van het Evangelie] uit te voeren inclusief de nieuwe gegevens. "vii] Hoe dit "completere" ET evangelie ons begrip van verlossing door Jezus Christus zou kunnen benadrukken of aanzienlijk zou kunnen veranderen, wordt besproken in de Exotheologie-sectie van dit boek, maar de voormalige vice-directeur van het Vaticaanse observatorium, Christopher Corbally, heeft in zijn artikel "What if There Were Other Inhabited Worlds?" misschien wel het belangrijkste aspect samengevat toen hij concludeerde dat Jezus misschien wel niet het enige Woord van verlossing zou blijven: "Ik zou proberen het buitenaardse te verkennen door 'het' te laten zijn wat het is, zonder me te haasten naar een classificatiecategorie, zelfs niet uitgaande van twee geslachten," zei Corbally, voordat hij deze bom liet vallen:

Hoewel Christus het Eerste en het Laatste Woord is (de Alfa en de Omega) dat tot de mensheid is gesproken, is hij niet noodzakelijkerwijs het enige woord dat tot het universum is gesproken... Want het Woord dat tot ons is gesproken lijkt een equivalent "Woord" dat tot buitenaardse wezens is gesproken niet uit te sluiten. Ook zij kunnen hun "Logos-gebeurtenis" hebben gehad. Wat die gebeurtenis ook mag zijn geweest, het hoeft geen herhaalde dood en wederopstanding te zijn, als we God meer verbeelding toestaan dan sommige religieuze denkers lijken te hebben gehad. Want God, als almachtige, is niet beperkt tot één vorm van taal, de menselijke.[viii]

Dat hooggeplaatste woordvoerders van het Vaticaan de laatste jaren in toenemende mate dergelijke taal hebben gebruikt om de waarschijnlijkheid van buitenaardse intelligentie te erkennen en de dramatische rol die de introductie van ET's in de menselijke beschaving zou kunnen spelen met betrekking tot het veranderen van gevestigde geloofsbelijdenissen over antropologie, filosofie, religie en verlossing, zou wel eens meer gevolgen voor de toekomst kunnen hebben dan waar de meesten op voorbereid zijn.

Artikel gaat verder onder video:

Het Vaticaan, buitenaardse wezens en regeringselites. Is het allemaal toeval?

En dan is er nog dat LUCIFER-apparaat op de Grahamberg, dat eerder op de website van het Observatorium van het Vaticaan werd beschreven als “NASA AND THE VATICAN’S INFRARED TELESCOPE CALLED [LUCIFER]—A German built, NASA and The Vatican owned and funded Infrared Telescope…for looking at NIBIRU/NEMESIS,"[ix] dat pas werd verwijderd nadat we het grote publiek erover hadden ingelicht. Nibiru en Nemesis zijn hypothetische planeten die zogenaamd na zeer lange perioden terugkeren in een baan rond de Aarde. Ze zijn in de moderne mythe verbonden met "Planeet X" en het meest duister met de vernietiging van planeten die volgens sommigen plaatsvond tijdens een grote oorlog tussen God en Lucifer toen de machtige engel uit de hemel werd verstoten. Gebruiken Rome en andere wereldmachten het LUCIFER-apparaat om iets te observeren dat de rest van ons niet kan zien - iets waarvan zij geloven dat het deze oude oorlog vertegenwoordigt (of erger nog, om een oogje te houden op naderende eindtijd engelachtige transportapparaten/UFO's - iets waar Vader Malachi Martin op zinspeelde)? De laatste theorie is interessant in het licht van de demonische naam van het infraroodapparaat. Infraroodtelescopen kunnen objecten waarnemen die te koel of te ver weg en te zwak zijn om met zichtbaar licht waargenomen te worden, zoals verre planeten, sommige nevels en bruine dwergsterren. Bovendien heeft infraroodstraling een langere golflengte dan zichtbaar licht, wat betekent dat het door astronomisch gas en stof kan gaan zonder verstrooid te worden. Objecten en gebieden die in het zichtbare spectrum aan het zicht worden onttrokken, waaronder het centrum van de Melkweg, kunnen dus worden waargenomen door de infraroodtechnologie van LUCIFER.[x] Maar wat UFO-onderzoekers al enige tijd fascineert, is hoe infraroodtechnologie ook kan worden gebruikt om ongeïdentificeerde vliegende objecten te vinden en te volgen die niet met andere telescopen of het blote oog kunnen worden gezien. In feite zijn enkele van de meest verbazingwekkende UFO's die ooit op film zijn vastgelegd, vastgelegd met infrarood.

( )

LBT ingenieurs laten aan de auteurs het LUCIFER apparaat zien en uitleggen hoe het werkt met gebruik van infrarood.

Jaren voordat dit soort technologie naar de Grahamberg werd gebracht in de vorm van het LUCIFER-apparaat, speculeerden we in ons boek The Ahriman Gate hoe de regeringen van de wereld in het geheim gebruik zouden kunnen maken van infrarood en aangepaste hooggevoelige telescopen om een verborgen UFO armada in de gaten te houden die net voorbij de planeet Mars geparkeerd staat. Op pagina 205, fictionaliseren we:

Honderdtwintig mijl verderop keek een senior technicus van de topgeheime satellietcontrolefaciliteit van de Amerikaanse luchtmacht in zijn Outdoorsman magazine toen hij onverwacht iets ongewoons zag op zijn SCF-monitor. Wat het ook was, het stond in lichterlaaie. Hij viel van zijn achteroverleunende positie en rolde zijn stoel in de richting van het scherm. "Laat iemand de kolonel zoeken," zei hij een seconde later. "Zeg hem dat hij hierheen moet komen... snel."

De sergeant gooide het tijdschrift opzij en stelde de camera's bij om de gevoeligheid van de kaarten te optimaliseren. Een vroegtijdige waarschuwingssatelliet meldde abnormale veranderingen binnen en buiten de atmosfeer van de aarde, zoals de senior tech nog nooit eerder had gezien.

Hij veranderde de RTC-instellingen en racete naar buiten om naar de lucht te kijken.

Visueel kon niets ongewoons worden vastgesteld.

Hij keerde terug naar zijn station en staarde opnieuw naar de monitor. De enorme vlam groeide en gaf een ongelooflijke temperatuurstijging aan.

Waarom de instrumenten rapporteerden wat zijn ogen niet konden bevestigen, was een raadsel. Volgens de computer stond de hemel in brand, brandde door en viel uiteen als een scheur in het weefsel van de ruimte.

"Dadgummit!" zei hij ongeduldig, "Waar is de wachtcommandant!?"

Precies op dat moment kwam de kolonel de kamer binnengestormd. "Wat is er, sergeant!?"

"We hebben onbekende aanwinsten, meneer... kijk hier eens naar."

De kolonel liep snel naar de volgcomputer op afstand en leunde over de schouder van de sergeant. Op het scherm was een snel uitdijende roodheid te zien.

"Breng je dit in kaart?" vroeg hij.

"Ja, meneer."

"Is het monochromatisch? Oriental bird flashing?" vroeg hij, insinuerend dat de Chinezen misschien een laser op de satelliet richtten om de Amerikanen in verwarring te brengen.

"Het is geen laser, meneer."

De kolonel stapte achteruit, nog steeds naar het scherm kijkend terwijl hij de hotline naar NORAD oppikte.

De opperbevelhebber van het North American Aerospace Defense Command Center nam op. "CINC-NORAD."

"Dit is Cricket Control," zei de kolonel. "KH-20 registreert enorme energiewaarden. Hebben jullie ongeplande thermiek?"

"We hebben activiteit van aards tot hemels."

"Naar de hemel?"

"Ja."

"Hoe breed?"

"Van de blauwe tot de rode planeet."

"Weet u dat zeker?"

"Ja."

"Wat is het? Warmte?"

"Negatief."

"Zonnevlam?

"Nee."

"Wat dan wel?"

"We kunnen de oorzaak op dit moment niet bevestigen, Kolonel, maar wat het ook is... het groeit exponentieel. Cricket moet doorgaan met de coördinatie van SGLS auto-tracking en afstandsgegevens naar Missie Controle."

"Begrepen," zei de Kolonel en hing op.

Bij de computer mompelde de senior tech onder zijn adem: "M-misschien heeft de hel zijn mond geopend om ons naar binnen te laten gluren."

"Wat?"

Hij keek de kolonel bezorgd aan. "Iets wat oma me vertelde... iets uit de Bijbel."

"Wat heeft de Bijbel van je oma hiermee te maken, sergeant?"

"Ze zei dat in de laatste dagen de hel zou opengaan en dat er een grote oven met insectenkoppen uit zou kruipen...of zoiets..."

"Hel! Insecten! Doe niet zo stom, sergeant, en pas die satellietinstellingen aan!"

"J-ja, meneer."[xi]

Toen, op pagina 218, gaven we de eerste hint van wat komen ging:

Buiten en boven de Aarde werd de scheur in het weefsel van de ruimte steeds groter. Het was gegroeid tijdens de nacht en nu overspande een gebied zesenzestigduizend mijl breed en miljoenen mijlen lang, de huidige afstand van de aarde naar Mars.

NASA's krachtigste telescoop had om 6 uur 's ochtends Pacific Daylight Time in de kloof gekeken en niets ongewoons gezien. Tot overmaat van ramp waren de infrarode en ultraviolette waarnemingen van NORAD nog steeds niet ontcijferd. Topdeskundigen van NASA's Chandra X-ray Observatory werden opgeroepen en haastten zich naar het militaire centrum om het fenomeen te bestuderen.

Om 7:35 uur ontdekten astronomen van het Marshall Space Flight Center iets ongewoons. Met behulp van een aangepaste "harde" röntgentelescoop met hoge gevoeligheid werden mysterieuze objecten diep in de kloof gelokaliseerd - honderdduizenden - sommige groter dan voetbalvelden en andere kleiner dan huizen, die in de richting van de aarde bewogen. De onderzoekers konden de nieuwsgierigheid niet verklaren, alleen dat de armada van objecten de opening van de kloof zou doorbreken en in minder dan een uur de atmosfeer van de Aarde zou binnendringen.[xii]

[Wie dit boek Ahriman Gate wil lezen geeft maar een berichtje. Het is in pdf of html formaat. Zelf vindt ik het een nogal bizar verhaal. Maar ben dan ook geen liefhebber van dit soort verhalen.]

VOLGENDE: VATT, reuzen, hybriden en het lichtspectrum van LUCIFER

Eindnoten

[i] Sharon Begley, “The Vatican and Little Green Men,” Newsweek , May 15, 2008, http://www.newsweek.com/blogs/lab-notes/2008/05/15/the-vatican-and-little-green-men.html .

[ii] Neil Mackay, “And On the Eighth Day—Did God Create Aliens?” Sunday Herald—Scotland , November 28, 2005, http://www.sundayherald.com/53020 (site discontinued; see alternatively, from Signs of the Times : http://www.sott.net/articles/show/106410-And-on-the-eighth-day-did-God-create-aliens- ).

[iii] Father Josè Funes, “The Extraterrestrial is My Brother,” L’Osservatore Romano , May 14, 2008 (English translation of article viewable here: http://padrefunes.blogspot.com/ ).

[iv] As quoted by article: Brother Guy Consolmagno, “Would You Baptize an Extraterrestrial?: A Jesuit Priest Says the Discovery of Life Elsewhere in the Universe Would Pose No Problem for Religion,” Beliefnet , last accessed December 4, 2012, http://www.beliefnet.com/News/Science-Religion/2000/08/Would-You-Baptize-An-Extraterrestrial.aspx?p=2 .

[v] Giuseppe Tanzella-Nitti, “EXTRATERRESTRIAL LIFE,” Interdisciplinary Encyclopedia of Religion and Science , last accessed December 4, 2012, http://www.disf.org/en/Voci/65.asp .

[vi] Ibid.

[vii] Ibid.

[viii] J. Antonio Huneeus, “The Vatican Extraterrestrial Question,” Open Minds Magazine , June/July 2010, Issue 2, 59.

[ix] See: http://www.vaticanobservatory.org/VO-NEWS/index.php/videos/item/79-lucifer.html .

[x] Paul Ogilvie, “How Does an Infrared Telescope Work?” eHow , last accessed December 4, 2012, http://www.ehow.com/how-does_4926827_infrared-telescope-work.html .

[xi] Thomas and Nita Horn, The Ahriman Gate (Sisters, Oregon: Musterion Press, 2005), 205.

[xii] Ibid., 218.

Bron: IS THE VATICAN CONNECTED TO COMING GREAT DECEPTION?—PART 2: Vatican Officials “Warming Up” Laity For ET Disclosure » SkyWatchTV