www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMENDE GROTE MISLEIDING - DEEL 22: De Israël/UFO connectie

8 oktober 2023 door Tom Horn

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21

Voordat ik te diep inga op dit artikel, moet ik de lezer verzekeren dat dit geen presentatie van voorspellingen is. Het is eerder een presentatie van mogelijkheden. Er zijn dingen, waarvan sommige hier zijn opgenomen, die we absoluut in de gaten moeten houden. Er zijn dingen die de geschiedenis ons kan leren als we verder de toekomst in gaan. De tijd zelf is een rechte lijn, maar toch lijken gebeurtenissen cyclisch te zijn. Gebeurtenissen gebeuren niet altijd op dezelfde manier, maar toch is er meestal genoeg overeenkomst om ons een eerlijke waarschuwing te geven van wat er in het verschiet kan liggen. Het is ook moeilijk om een exacte datum of zelfs een exact jaar vast te stellen voor elke mogelijkheid van profetie die niet duidelijk in de Schrift staat. Kortom, we weten misschien niet de dag van bepaalde gebeurtenissen, maar we kunnen misschien wel het seizoen onderscheiden.

Tijdens het onderzoek voor deze serie kwam er steeds een anomalie naar boven. Normaal gesproken zou dit soort onderzoek niet tot dit soort dingen leiden, maar daar was het, keer op keer - zoveel zelfs, dat ik het gevoel kreeg dat het niet genegeerd mocht worden. Ik ging zelfs zo ver dat ik andere collega's en bevriende onderzoekers vroeg of er iets soortgelijks aan de hand was in hun verschillende vakgebieden. Te vaak om het af te doen als toeval, was hun antwoord ja. Maar toch, als er data opduiken, is het moeilijk om precies te weten hoe je de informatie moet presenteren, of zelfs of je het überhaupt wel aan het publiek moet presenteren. Als ik voor mezelf spreek, zou ik nooit iemand willen laten geloven dat ik een speciale openbaring heb als er ook maar de kleinste kans bestaat dat het allemaal gewoon toeval is. Daarom vraag ik de lezer om in gedachten te houden dat ik slechts mogelijkheden presenteer, geen voorspellingen. Ik sta natuurlijk achter mijn onderzoek en geloof dat wat hier wordt gepresenteerd zou kunnen gebeuren. Er kan echter ook iets heel anders gebeuren, of helemaal niets. Ik zal mijn bewijsmateriaal doornemen om te laten zien waarom ik denk dat bepaalde gebeurtenissen in de komende jaren mogelijk zijn, maar uiteindelijk is het aan de lezer om voor zichzelf te beslissen.

Profetie en voorspellingen zijn lastig. Daarom is het meestal het beste om weg te blijven van voorspellingen en niets meer te doen dan speculeren over profetie. Het interpreteren van Bijbelprofetieën, het ontcijferen van mogelijke verborgen betekenissen in de tekst en het toepassen van dit alles op onze huidige tijd biedt voldoende ruimte voor fouten, misrekeningen en onjuiste speculaties. We zien het de hele tijd op sociale media. Hoe vaak heeft YouTube of Facebook ons bijvoorbeeld niet verteld dat er binnenkort een komeet op aarde zou inslaan? Of dat NASA heeft gezegd dat we een lange tijd van totale duisternis over de hele planeet zullen ervaren? Hoe vaak zijn er Bijbelverzen gebruikt om deze beweringen te ondersteunen, om vervolgens keer op keer te bewijzen dat ze niet klopten? En dan, na een paar maanden, komt er een nieuwe bedreiging voor de wereld en de mensheid. Het lijkt erop dat we deze cyclus van verschillende click-bait artikelen elke paar maanden of zo doorlopen.

Nu zeg ik natuurlijk niet dat er nooit een tijd van letterlijke duisternis zal zijn of een tijd waarin iets op de aarde zal botsen. Bijbelprofetieën, wetenschappelijke waarschijnlijkheden en zelfs gewoon gezond verstand lijken te zeggen dat deze dingen uiteindelijk zullen gebeuren. Ik geloof echter niet dat enig bewijs suggereert dat dit zal gebeuren zonder dat andere profetieën eerst vervuld moeten worden. Het belangrijkste punt is dat we allemaal, inclusief ikzelf, voorzichtig moeten zijn met zogenaamde profetieën op sociale media en andere gebieden van onze moderne wereld. Het is tegenwoordig veel te gemakkelijk om op een dwaalspoor gebracht te worden.

Dat gezegd hebbende, geloof ik absoluut dat echte profetie in onze tijd in vervulling gaat. Ik geloof dat er grote gebeurtenissen plaatsvinden en als we er aandacht aan besteden, hebben we een betere kans om voorbereid te zijn op wat er komen gaat. Dit omvat niet alleen fysieke voorbereiding, maar ook mentale, emotionele en spirituele voorbereiding. Kortom, het gaat er niet om wat we weten; het gaat erom hoe we het gebruiken.

Een verrassende en duistere verbinding

Er lijkt iets vreemds op te doemen tussen nu en het jaar Zeitgeist 2025. Een stukje van deze puzzel kwam toen ik het bijzondere boek What Dwells Beyond: The Bible Believer's Handbook to Understanding Life in the Universe van de verbazingwekkend getalenteerde bijbelonderzoeker Jeffrey W. Mardis. Hier volgt een stukje trivia van SkyWatchTV en Defender Publishing: Jeffrey is niet alleen een fenomenaal onderzoeker, hij is ook het talent achter veel van de boekomslagen van Defender Publishing. Jeffrey is in alle opzichten een echt begaafd individu.

In hoofdstuk 2 van What Dwells Beyond legt Mardis een interessant verband. Hij laat zien hoe bepaalde belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël lijken overeen te komen met gebeurtenissen die het idee van buitenaards leven elders in het universum nieuw leven inblazen. Bijvoorbeeld, in 600 voor Christus (ongeveer) brandde Nebukadnezar Jeruzalem plat. In diezelfde tijd begon een merkwaardig geloof dat Kosmisch Pluralisme wordt genoemd. Kosmisch Pluralisme is een term die gebruikt wordt om het bestaan te beschrijven van meer dan één planeet (meestal honderden of miljoenen planeten) bevolkt met intelligent leven.

In 70 na Christus brandde Rome Jeruzalem plat. In hetzelfde jaar schreef de beroemde filosoof Plutarch in zijn De Facie in Orbe Lunae (Over het gezicht in de maan): "De mannen op de maan, als ze bestaan, zijn licht van lichaam en in staat om gevoed te worden."[i]

Wat dit citaat zo belangrijk maakt is dat Plutarch de laatste grote filosoof was die serieus commentaar gaf op Kosmisch Pluralisme voordat het in de Middeleeuwen nieuw leven werd ingeblazen.

Er was een derde belangrijke connectie tussen Kosmische Pluraliteit en belangrijke gebeurtenissen in Israël. De moderne ufologie en de opkomst van buitenaardse wezens in de publieke opinie begon in 1947 met de UFO-crash in Roswell, New Mexico. Een jaar later, in 1948, werd Israël weer een natie. Zoals Mardis in zijn boek toegeeft, zou dit allemaal toeval kunnen zijn. Jeffrey Mardis noch ik willen beweren dat er een verband bestaat. Het lijkt echter vreemd dat deze twee onderwerpen in de geschiedenis (opmerkelijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël en Kosmische Pluraliteit) overeen lijken te komen.

Verbindingen vandaag de dag zijn sterker en talrijker

Toen we het begin van 2017 ingingen, werden we herinnerd aan een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Israël. Honderd jaar eerder, in 1917, werd de Balfour Verklaring geschreven. De Balfour Verklaring was een brief, gedateerd 2 november 1917, van Arthur James Balfour (de minister van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk) aan Walter Rothschild (een leider van de Britse Joodse Gemeenschap) voor verzending aan de Zionistische Federatie van Groot-Brittannië en Ierland. Vreemd genoeg was minder dan een maand eerder (13 oktober) in ditzelfde jaar de beroemde Fatima-waarneming. Destijds werd het gepubliceerd als een verschijning van Maria, de moeder van Jezus. Maar bij het lezen van de ooggetuigenverslagen van wat het "Mirakel van de Zon" zou worden genoemd, wordt het duidelijk dat dit een waarneming van een UFO was.[ii] Ook in 1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog, waren er talloze meldingen van UFO's van soldaten op alle slagvelden. Er werd zelfs gemeld dat de Duitse piloot Manfred Freiherr (beter bekend als de Rode Baron), geloofde dat hij een UFO had neergeschoten boven België in het voorjaar van 1917.[iii]

De Balfour Verklaring was eigenlijk niet de eerste stap in de richting van een thuis voor het Joodse volk. In 1897 (120 jaar geleden in 2017) werd in Bazel, Zwitserland, het Eerste Zionistische Congres gehouden door Theodor Herzl, de oprichter van de moderne Zionistische beweging, en werd de Verklaring van Bazel ingediend. Hierin stond: "Het zionisme streeft naar de vestiging van een thuis voor het Joodse volk in Palestina, beveiligd door publiek recht." Het nieuwe programma, dat bekend werd als het Programma van Bazel, werd aangenomen onder de volgende voorwaarden:[iv]

Het zionisme richt zich op het vestigen van een publiek en wettelijk verzekerd thuis voor het Joodse volk in Palestina. Voor het bereiken van dit doel acht het Congres de volgende middelen bruikbaar:

1. De bevordering van de vestiging van Joodse landbouwers, ambachtslieden en handelaren in Palestina.
2. De federatie van alle Joden in lokale of algemene groepen, volgens de wetten van de verschillende landen.
3. Het versterken van het Joodse gevoel en bewustzijn.
4. Voorbereidende stappen voor het verkrijgen van die gouvernementele subsidies die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het zionistische doel.

In datzelfde jaar vond mogelijk het beroemdste UFO-incident naast Roswell plaats. Het Aurora UFO-incident vond naar verluidt plaats op 17 april 1897. Plaatselijke bewoners beweerden dat een UFO was neergestort op een boerderij in de buurt van Aurora, Texas, en dat dit zou hebben geleid tot de dood van de piloot van het buitenaardse vaartuig. Het lichaam van de alien zou begraven zijn in een ongemarkeerd graf op de plaatselijke begraafplaats.

Iets recenter, in 1977, werd Menachin Begin premier van Israël en in 1978 tekende hij de Camp David Vredesakkoorden met de Egyptische president Anwar Sadat. Dit werd mogelijk gemaakt door president Jimmy Carter. De Camp David Vredesakkoorden zijn rijk aan geschiedenis over wat ze deden voor Israël, Egypte, Amerika en andere naties. Het was een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van Israël.

Vreemd genoeg waren 1977 en 1978 ook belangrijke jaren in de moderne ufologie. De regering van Brazilië heeft geheime veiligheidsdossiers vrijgegeven met betrekking tot Operatie Schotel, een topgeheim onderzoek door de Fuerza Aerea Brasileira naar de UFO-vlucht van 1977 in de noordelijke staat Para. Beginnend in oktober 1977 en eindigend in de eerste helft van 1978, onderging de stad Colares in de Braziliaanse staat Para extreme UFO- en buitenaardse activiteit, zelfs tot het punt dat het door de krant O Liberal een UFO-invasie werd genoemd.[v] Dit staat nu bekend als de Colares UFO Flap.

Ter herinnering, de eerste poging om van Israël een thuis te maken voor het Joodse volk vond 120 jaar geleden plaats, dezelfde tijd als het Aurora UFO incident. Honderd jaar geleden werd de Balfour Verklaring ingediend, hetzelfde jaar als de Fatima waarneming en ook toen de Rode Baron geloofde dat hij een UFO neerschoot. Zeventig jaar geleden, in 1947, vond de UFO-crash van Roswell plaats. Rond diezelfde tijd, in 1948, werd Israël weer een natie. In 2017 is het vijftig jaar geleden dat de Zesdaagse Oorlog (of Derde Arabisch-Israëlische Oorlog) van 1967 plaatsvond, waarin Israël zich verdedigde tegen de binnenvallende legers van omringende landen. Vreemd genoeg vond op datzelfde moment de meest intensieve en langdurige golf van UFO-waarnemingen aller tijden plaats.[vi] Dit alles in aanmerking nemend, zou het nabije toekomstige jaar 2025 getuige kunnen zijn van een belangrijke Israël/UFO geschiedenis die samenkomt.

Bijbelse jaarcycli van grote vreemdheid

Er komt een vreemde kwestie naar boven als we deze getallen in een bijbelse context bekijken. In de woorden van Jezus Christus staat in Mattheüs 24:32-34:

  • Leer nu een gelijkenis van de vijgenboom: Wanneer zijn tak nog zacht is en bladeren voortbrengt, weet gij dat de zomer nabij is:

  • Zo ook weet gij, wanneer gij al deze dingen zult zien, dat het nabij is, ja, voor de deuren.

  • Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal niet voorbijgaan, voordat al deze dingen vervuld zijn.

Binnen de bijbelse eschatologie wordt algemeen aangenomen dat de vijgenboom een voorstelling van Israël is. Dit doet ons ook afvragen hoe lang een generatie volgens de Bijbel is. Er zijn verschillende mogelijkheden. Sterker nog, er zijn andere getallen- en tijdcycli die lijken te corresponderen met dit type studie.

De eerste waar we naar kunnen kijken is 120 jaar. In Genesis 6:3 (KJV) zei God: "Mijn geest zal niet altijd met de mens strijden, want ook hij is vlees; maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn."

Een populaire interpretatie hiervan zegt dat God verwees naar de Zondvloed. Men gelooft dat Hij zei dat Hij niet altijd zou accepteren wat er in de wereld gebeurde, maar dat Hij dat nog maar 120 jaar zou laten duren. Dan zou God de Zondvloed sturen.

Vervolgens kunnen we naar honderd jaar kijken. In Genesis 15:13-16 vertelt God Abram dat zijn nakomelingen vierhonderd jaar lang verdrukt zullen worden in een land dat niet van hen weg is (Egypte). Vervolgens staat er in de vierde generatie dat ze zullen terugkeren naar hun eigen land. Om te weten hoe lang een generatie is, hoeven we in dit geval slechts vierhonderd jaar door vier generaties te delen. We houden dan een generatie over die gelijk is aan honderd jaar in deze context.

De volgende is zeventig jaar. Psalm 90:10 (NKJV) zegt: "De dagen onzes levens zijn zeventig jaren; en indien zij door kracht tachtig jaren zijn, nochtans is hun roem slechts arbeid en smart; want het wordt spoedig afgesneden, en wij vliegen weg."

Sommigen hebben dit zo geïnterpreteerd dat een kandidaat voor een bijbelse generatie zeventig jaar is (of mogelijk zelfs tachtig).

De volgende is vijftig jaar. Leviticus 25:8-17 vertelt ons over de zeven cycli van zeven jaar (negenenveertig jaar) en het Jubeljaar (vijftigste jaar) in het oude Israël. Het Jubeljaar was in feite een grote reset-knop. Het land mocht niet gezaaid of geoogst worden. Slaven en gevangenen werden vrijgelaten. Schulden werden kwijtgescholden.

Tot slot kunnen we kijken naar veertig jaar. Er zijn een heleboel significante dingen waar we op kunnen wijzen met betrekking tot een periode van veertig jaar, maar kijk meer specifiek naar de woorden van de Heer in Psalm 95:10, waarin staat: "Veertig jaar lang was Ik bedroefd over dit geslacht, en zei: Het is een volk dat dwaalt in zijn hart, en het heeft mijn wegen niet gekend."

Dit wijst terug naar de veertigjarige zwerftocht van Mozes en de kinderen van Israël in de woestijn. Numeri 32:13 zegt:

En de toorn des Heren werd ontstoken tegen Israël, en Hij deed hen veertig jaar dwalen in de woestijn, totdat het gehele geslacht, dat kwaad gedaan had in de ogen des Heren, verteerd was.

Alles op een rijtje

Het vreemde van al deze getallen en cycli (er zijn er nog veel meer, maar voor het doel van dit artikel volstaan de genoemde) is dat we ze allemaal terug kunnen voeren door de geschiedenis van Israël en belangrijke gelijktijdige gebeurtenissen zien met betrekking tot UFO's en Israël, die ons leiden naar de huidige tijd (aftellend naar Zeitgeist 2025?)

120 jaar geleden (1897) - Aurora UFO/Eerste Zionistische Congres

100 jaar geleden (1917) - Fatima UFO/Balfour Verklaring

70 jaar geleden (1947-48) - Roswell UFO crash/Israël wordt een natie

50 jaar geleden (1967) - UFO-golf/Israël verdedigt Jeruzalem in de Zesdaagse Oorlog

40 jaar geleden (1977-78) - Colares UFO Flap/Kamp David Vredesakkoorden

KIJKEN! MYSTERIEUZE VERDWIJNING VAN DE ANASAZI... EEN REPTIELENBEDRIEGER... EN DE MODERNE UFO-ALIENS KWESTIE

Zoals eerder gezegd, zijn er meer merkwaardige data die te maken hebben met bijbelse jaarcycli, de geschiedenis van Israël en het UFO-fenomeen (dat Kosmische Pluraliteit promoot). Voor dit artikel is dit echter genoeg om het punt duidelijk te maken. Gezien het feit dat Israël op een iets andere kalender werkt dan wij in Amerika, kan het bijna onmogelijk zijn om de exacte datum of zelfs het exacte jaar aan te geven.

Al deze feiten en nog veel meer lijken te wijzen naar het jaar 2025 als een belangrijke tijd in de nabije toekomst. Het lijkt erop, als de geschiedenis zich herhaalt, dat we een belangrijke gebeurtenis in Israël zullen zien en tegelijkertijd een belangrijke gebeurtenis die het idee van Kosmische Pluraliteit promoot. Wat dit zou kunnen zijn, daar kunnen we alleen maar over speculeren. Zou het een oorlog kunnen zijn die ontbrandt in het Midden-Oosten waarbij Israël betrokken is? Zou er een officiële onthulling van UFO-kennis door de regering kunnen plaatsvinden? Zou er een andere grote UFO-waarneming kunnen zijn, of iets nog groters?

Zoals ik aan het begin van dit artikel al zei, is het niet mijn doel om te schrijven om jou, de lezer, van iets te overtuigen. Mijn doel is om je informatie en mogelijke verbanden te presenteren (die allemaal toevalligheden kunnen zijn) en je in staat te stellen om verder in het onderzoek te duiken en je eigen mening te vormen. Het is op zijn minst een goed idee om voorbereid te zijn voor het geval dat. Het is beter om voorbereid te zijn en het niet nodig te hebben dan onvoorbereid te zijn en het wanhopig nodig te hebben.

VOLGENDE: Een planeet op aarde die de hemel heet

Eindnoten

[i] Plutarch, and Herold Cherniss. Plutarch’s Moralia. Vol. XII. Harvard University Press, 1976.

[ii] The Miracle of the Sun, https://en.wikipedia.org/wiki/Miracle_of_the_Sun .

[iii] Nigel Watson. UFOs of the First World War. The History Press, 2015.

[iv] Jewish Virtual Library, The First Zionist Congress and the Basel Program,  https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Zionism/First_Cong_&_Basel_Program.’html .

[v] Brazilian Newspaper O Liberal for February 7, 2005.

[vi] The 1967 UFO Chronology: The Mother of all Sighting Waves (NICAP’s massive 85-page chronology of UFO incidents and events for 1967) www.nicap.org/waves/1967fullrep.htm .

Bron: THE COMING GREAT DELUSION—PART 22: The Israel/UFO Connection » SkyWatchTV