www.wimjongman.nl

(homepagina)


IS HET VATICAAN VERBONDEN MET DE KOMENDE GROTE MISLEIDING? - DEEL 11: Podesta's ETI Wikileaks

12 september 2023 door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10

Oude religies en moderne sciencefiction zijn niet de enige factoren die de beweging voor officiële onthulling beïnvloeden. Het is niet verrassend dat we veel beweging zien in de politiek. In de recente geschiedenis, misschien wel meer dan ooit tevoren, is de discussie mainstream geworden onder presidentskandidaten en allerlei politieke kringen.

Tijdens de presidentsrace tussen Donald Trump en Hillary Clinton in 2016 deden zich veel vreemde en onverwachte gebeurtenissen voor. Geheime opnames werden vrijgegeven. E-mails werden verwijderd. Beledigingen en geruchten werden door iedereen rondgestrooid. Sterker nog, de term "Wikileaks" werd een veelgebruikt woord in het hele land.

De website wikileaks.org werd het centrale punt voor het vrijgeven van gehackte e-mails van leden van de Democratische partij. Deze e-mails besloegen een breed scala aan onderwerpen en werden bijna dagelijks onderzocht en onder de loep genomen. In de meeste populaire e-mails werd van alles besproken, van politieke strategieën tot persoonlijke kwesties en zelfs ongunstige gevoelens van bepaalde Democraten tegenover Hillary Clinton. Via Wikileaks kregen de gemiddelde Amerikanen deze e-mails in handen, wat leidde tot een van de meest beruchte schandaalbeschuldigingen aller tijden: #Pizzagate.

Er waren echter ook andere e-mails die wat meer onder de radar bleven. Sommige onderzoekers vonden ze te gek voor woorden. Anderen namen ze ongelooflijk serieus, maar hadden geen grote uitlaatklep zoals de nieuwsmedia tot hun beschikking. Dit waren de ETI e-mails met betrekking tot John Podesta, de officiële onthulling van UFO-documenten van de overheid en het aandringen op een erkenning van de Amerikaanse overheid van de legitimiteit van het UFO-fenomeen.

Wie is John Podesta?

John Podesta, een zelfbenoemde katholiek die nauw samenwerkt met Catholics in Alliance for the Common Good en Catholics United, is de voormalige voorzitter van de 2016 Hillary Clinton presidentiële campagne. Daarvoor was hij stafchef van president Bill Clinton en adviseur van president Barack Obama. Podesta is erepatroon van de University Philosophical Society (ook bekend als "The Phil"). Hij was ook de Amerikaanse vertegenwoordiger in het VN High-Level Panel in de Post-2015 Development Agenda.[i] Dit is een proces geleid door de Verenigde Naties om het toekomstige wereldwijde ontwikkelingskader te definiëren dat de huidige Millenniumdoelstellingen (MDG's) zal opvolgen. De MDG's bevatten acht wereldwijd overeengekomen doelen op specifieke gebieden:

Armoedebestrijding

Onderwijs

Gelijkheid van mannen en vrouwen

Bekrachtiging van vrouwen

Gezondheid van kinderen en moeders

Duurzaamheid van het milieu

Vermindering van hiv/aids en overdraagbare ziekten

Een wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling opbouwen[ii]

In 2013 bracht het High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda een rapport uit met de titel "A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development", dat een universele agenda beschrijft om extreme armoede wereldwijd uit te roeien tegen 2030 en de belofte van duurzame ontwikkeling in te lossen.[iii] Dit rapport roept de hele wereld op om zich te scharen achter een "Nieuw Mondiaal Partnerschap" dat hoop en een specifieke rol biedt voor iedereen in de wereld. Om dit doel te bereiken, vraagt het rapport dat de post-2015 doelen vijf grote transformatieve verschuivingen aansturen:

  1. Laat niemand achter: Na 2015 moeten we naar het terugdringen en het beëindigen van extreme armoede, in al zijn vormen. We moeten ervoor zorgen dat niemand - ongeacht etniciteit, geslacht, geografie, handicap, ras of andere status - fundamentele economische kansen en mensenrechten worden ontzegd.
  2. Duurzame ontwikkeling centraal stellen: We moeten de sociale, economische en milieudimensies van duurzaamheid integreren. We moeten nu handelen om het alarmerende tempo van de klimaatverandering en de achteruitgang van het milieu, die ongekende bedreigingen voor de mensheid vormen, af te remmen.
  3. Transformeer economieën voor banen en inclusieve groei: Een diepgaande economische transformatie kan een einde maken aan extreme armoede en de bestaansmiddelen verbeteren door gebruik te maken van innovatie, technologie en het potentieel van het bedrijfsleven. Meer gediversifieerde economieën, met gelijke kansen voor iedereen, kunnen sociale integratie bevorderen, vooral voor jongeren, en duurzame consumptie- en productiepatronen stimuleren.
  4. Vrede en effectieve, open en verantwoordelijke instellingen voor iedereen opbouwen: Vrij zijn van conflicten en geweld is het meest fundamentele recht van de mens en de essentiële basis voor het opbouwen van vreedzame en welvarende samenlevingen. Tegelijkertijd verwachten mensen over de hele wereld dat hun regeringen eerlijk zijn, verantwoording afleggen en inspelen op hun behoeften. We roepen op tot een fundamentele verschuiving - om vrede en goed bestuur te erkennen als een kernelement van welzijn, niet als een optioneel extraatje.
  5. Een nieuw mondiaal partnerschap smeden: Een nieuwe geest van solidariteit, samenwerking en wederzijdse verantwoording moet ten grondslag liggen aan de post-2015 agenda. Dit nieuwe partnerschap moet gebaseerd zijn op een gemeenschappelijk begrip van onze gedeelde menselijkheid, gebaseerd op wederzijds respect en wederzijds voordeel. Mensen moeten centraal staan, inclusief degenen die getroffen zijn door armoede en uitsluiting, vrouwen, jongeren, ouderen, gehandicapten en inheemse volkeren. Het moet maatschappelijke organisaties, multilaterale instellingen, lokale en nationale overheden, de wetenschappelijke en academische gemeenschap, bedrijven en particuliere filantropie omvatten.

Naast de inspanningen die overeenkomen met een globalistische agenda, verdiende Podesta in 2013 ook $90.000 als adviseur van de Hansjorg Wyss Foundation (of HJW Foundation), de privéstichting van miljardair Hansjorg Wyss, die biotechnologische instituten in Amerika en Zwitserland creëert en financiert. Wyss werd ook CEO van Synthes, een industriegigant die gespecialiseerd is in het maken van platen en schroeven om botbreuken te stabiliseren.

In 2009 beschuldigde de openbare aanklager in Philadelphia Synthes van het uitvoeren van illegale klinische proeven en experimenten op mensen. Tussen 2002 en 2004 had Synthes een product getest met de naam Norian XR, een cement dat in bot kan veranderen wanneer het in het menselijk skelet wordt geïnjecteerd. De FDA vertelde Synthes expliciet Norian niet te promoten voor bepaalde wervelkolomoperaties, maar het bedrijf besloot de FDA te negeren en toch door te gaan. Ten minste vijf patiënten bij wie Norian in de ruggengraat werd geïnjecteerd, stierven op de operatietafel. Interviews met meer dan twintig voormalige werknemers en chirurgen die betrokken waren bij het Norian-project, honderden pagina's rechtbankverslagen en bedrijfsdocumenten die in de zaak zijn ingediend, onthullen dat Synthes niet alleen meerdere waarschuwingen negeerde, maar ook de waarschuwingen van wetenschappers negeerde die stelden dat het cement dodelijke bloedstolsels kon veroorzaken.[iv] Dit gebeurde allemaal voordat Podesta een consultantpositie aanvaardde bij de HJW Foundation.

In 1995 was John Podesta van grote invloed op een proces dat ertoe leidde dat president Bill Clinton Executive Order 12958 ondertekende, die nieuwe standaarden creëerde voor het classificatieproces van documenten binnen de overheid. Dit leidde tot een enorme en succesvolle inspanning om meer dan achthonderd miljoen pagina's historisch waardevolle documenten te declassificeren. Een van de resultaten hiervan was dat de regering in 1995 toegaf dat ze al meer dan twintig jaar betrokken was bij de financiering van zeer geheime en speciaal toegankelijke programma's op het gebied van remote viewing. De inspanning richtte zich ook op geheime UFO-gegevens.

Podesta heeft zich openlijk verzet tegen het buitensporige gebruik van geheimhouding en classificatie binnen de overheid. In een toespraak in 2004 aan de Princeton Universiteit veroordeelde hij wat hij noemde de "buitensporige geheimhouding van de overheid" en de "opgeblazen geheimhoudingsbureaucratie" van de VS.[v] Podesta is al lange tijd een voorstander van de openbaarmaking van UFO-dossiers door de overheid. Hij heeft petities aan de regering gesteund om bestanden met betrekking tot het UFO-fenomeen vrij te geven. In 2002 werd hij tijdens een nieuwsconferentie, georganiseerd door de Coalition for Freedom of Information, als volgt geciteerd: "Het is tijd voor de regering om dossiers die meer dan 25 jaar oud zijn te declassificeren en om wetenschappers te voorzien van gegevens die zullen helpen bij het vaststellen van de werkelijke aard van dit fenomeen."[vi] Zoals Wikileaks in duidelijker detail onthulde, is één van John Podesta's belangrijkste drijfveren het doel van de officiële openbaarmaking van UFO's samen met vermeend huidig buitenaards contact met mensen.

De spelers in de e-mails

Tijdens haar campagne voor het presidentschap van de Verenigde Staten deed Hillary Clinton een vreemde belofte met betrekking tot UFO's. In januari 2016, om een vraag van een verslaggever over UFO's te beantwoorden tijdens een ontmoeting met de Conway Daily Sun, verklaarde Clinton dat ze "het tot op de bodem zou uitzoeken."[vii] Het artikel van de publicatie meldde dat Clinton de vraag van de verslaggever met enthousiasme had beantwoord. CNN publiceerde echter een soortgelijk verhaal met de kop: "Hillary Clinton (grapje) belooft UFO-onderzoek."[viii] Het artikel gaat verder met te stellen dat Clinton slechts een grapje maakte toen ze beloofde naar UFO's te kijken, en noemde het zelfs een "slip van de tong" antwoord. In een artikel in de New York Times stond daarentegen:

Mevrouw Clinton heeft gezworen dat ze, behoudens bedreigingen voor de nationale veiligheid, overheidsdossiers over het onderwerp zou openen, een verschuiving ten opzichte van president Obama, die het onderwerp meestal afdoet als een grap.... Mevrouw Clinton, een voorzichtige kandidaat die vaak betreurt het onderwerp te zijn van Republikeinse samenzweringstheorieën, heeft verrassend gemak getoond door zich te storten in de discussie over de mogelijkheid van buitenaardse wezens.[ix]

Misschien was de reden dat CNN beweerde dat het een grap was, te wijten aan de samenzweerderige aard van UFO's en de angst om geassocieerd te worden met wat voor sommigen beschouwd wordt als "Republikeinse samenzweringstheorieën".

In ieder geval lijkt het erop dat Clinton het onderwerp UFO's wel degelijk serieus neemt. Ze was zelfs bekend genoeg met het onderwerp om Jimmy Kimmel te corrigeren in een late-night televisie-interview. Toen Kimmel Hillary Clinton vroeg naar UFO's, zei ze: "Weet je, er is een nieuwe naam. Het is Onverklaarbaar Luchtverschijnsel, UAP; dat is de nieuwste naamgeving."[x] Joseph G. Buchman, die een belangrijke organisator en moderator was voor de 2013 Citizen Hearing on Disclosure in Washington, D.C., zei: "Hillary heeft dit onderwerp omarmd met een absoluut ongekend niveau van interesse in de Amerikaanse politiek."[xi]

De campagnevoorzitter van Hillary Clinton, John Podesta, schreef in zijn voorwoord voor het boek UFO's: Generals, Pilots and Government Officials Go on the Record, geschreven door onderzoeksjournalist Leslie Kean en uitgebracht in 2010, "De tijd om het gordijn over dit onderwerp op te trekken is allang voorbij."[xi] Toen Podesta in 2015 tijdens de regering-Obama het Witte Huis verliet, postte hij op Twitter:

Eindelijk, mijn grootste mislukking van 2014: Het wederom niet veiligstellen van de #disclosure of the U.F.O. files. #thetruthisstilloutthere

Podesta's interesse in officiële openbaarmaking met betrekking tot UFO's werd nog meer openbaar gemaakt door zijn gelekte e-mails via WikiLeaks. Podesta's gelekte e-mails toonden meerdere e-mails van Dr. Edgar Mitchell (1940-2016), astronaut van de Apollo 14 en zesde man op de maan, waarin plannen en verzoeken voor ontmoetingen met Podesta met betrekking tot de openbaarmaking van UFO's werden gedetailleerd. Deze e-mails bevatten ook Terri Mansfield, die Mitchell beschreef als zijn "katholieke collega", en Eryn Sepp, speciaal assistent van de adviseur van de president.

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO

KIJKEN! WAT KOMT ER NU ONZE REGERING UFO'S BEVESTIGT?

Nadat hij in 1972 met pensioen ging bij NASA, onderzocht Edgar Mitchell zijn interesses in bewustzijn en paranormale fenomenen. In 1973 richtte Mitchell het Institute of Noetic Sciences op, dat als doel heeft "wereldwijd een bewustzijnsverandering teweeg te brengen - waarbij mensen inzien dat we allemaal deel uitmaken van een onderling verbonden geheel en geïnspireerd worden om actie te ondernemen om de mensheid en de planeet te helpen zich te ontwikkelen. "Over UFO's wordt Mitchell geciteerd als iemand die zegt dat hij "er voor 90 procent zeker van is dat veel van de duizenden ongeïdentificeerde vliegende objecten, of UFO's, die sinds de jaren 1940 zijn geregistreerd, toebehoren aan bezoekers van andere planeten."[xiii] Mitchell richtte ook Quantrek op, een organisatie die onderzoek doet naar nulpuntenergie en andere gebieden van de kwantumfysica met als doel nieuwe energiebronnen te ontdekken. Over Quantrek wordt Mitchell als volgt geciteerd:

En aan de andere kant daarvan is een nieuwere inspanning, een andere inspanning, een parallelle inspanning, die ik heb ondernomen en die te maken heeft met het kwantumhologram en het feit dat we nieuwe energiebronnen nodig hebben. Er is een nieuwe organisatie genaamd Quantrek, die betrokken is bij de diepere, harde wetenschappen van die inspanning, en parallel aan wat het Instituut doet met zijn transformatiewerk.[xiv]

Terri Mansfield was de vrijwillige medeoprichter en uitvoerend directeur van de Arizona Department of Peace Campaign van 2003-2009, die de oprichting van een departement van vrede op kabinetsniveau in Washington D.C. ondersteunde. Men hoopte dat dit departement zou dienen als een paraplu om non-profitorganisaties te ondersteunen die al bezig waren met het beëindigen van geweld in gemeenschappen. Op hun website wordt Terri als volgt omschreven:

Terri Donovan Mansfield is de Executive Vice President voor Fundraising in the Public Interest (FPI), opgericht door President en CEO Suzanne Mendelssohn, PhD, de enige ETI gehoorzaamheidsgenezeres op aarde en tevens wetenschapsintuïtief voor tau neutrino zero point energy (ZPE). Dr. Mendelssohn heeft ook speciale ervaring op het gebied van wetenschap, bewustzijn, theologie, vredestichting, gezondheidszorg, armoede, rassenverhoudingen, rechtvaardigheid voor vrouwen, onderwijs, milieu, dierenwelzijn, onderwijs en kunst. FPI werkt uitsluitend samen met miljardairs om 501©3 fiscaal aftrekbare organisaties te steunen die werken aan planetaire sociale verandering.[xv]

Wat betreft haar mening over ETI en haar connectie met Mitchell en Podesta, vermeldt Mansfields website ook:

Daarnaast is Terri de directeur van de ETI (Extraterrestrial Intelligence) Peace Task Force. De ETI van het aangrenzende universum zijn geweldloos, gehoorzaam aan God en superieur aan alle hemellichamen in ons universum. In deze hoedanigheid werkte ze nauw samen met wijlen Apollo 14 astronaut Dr. Edgar Mitchell, met de bedoeling dat ze eerst een ontmoeting zouden hebben met voormalig Witte Huis raadsman John Podesta, en daarna met President Obama over alle ETI-gerelateerde zaken.[xvi]

Mansfield combineert haar katholieke geloof met haar geloof in buitenaardse wezens en beschrijft haar eigen mening over de rol van ETI in het menselijk leven met deze oproep tot actie voor 2017:

2017, Jaar van Gerechtigheid, & Gehoorzaamheid aan Gods 100% Geweldloze ETI

Terwijl we 2017, het Jaar van Gerechtigheid, binnengaan, zijn iedereen en iedereen uitgesloten van onze missie en onze omgeving die nu niet in gehoorzaamheid zijn aan God.

Alleen diegenen zijn inbegrepen en uitgenodigd om met ons deel te nemen die in gehoorzaamheid aan God zijn, gefaciliteerd door 100% gehoorzaamheid aan Gods 100% daarom geweldloze, ETI, buitenaardse intelligentie.

Als proces van zelfuitschakeling werken we alleen met die ETI in het aangrenzende universum.

Gedurende miljoenen jaren zijn onze ETI geëvolueerd naar geweldloosheid en houden ze toezicht op alle hemellichamen in ons universum die nog niet 100% gehoorzaam zijn aan God.

Het is een voorrecht om God te dienen terwijl we onze ETI assisteren om nulpuntsenergie naar onze planeet te brengen.[xvii]

Deze overtuigingen, samen met die van Mitchell, zijn overheersend in hun gelekte e-mails aan John Podesta. Natuurlijk kan iedereen iedereen e-mailen. Betekent alleen het ontvangen van een e-mail dat Podesta betrokken was bij deze manier van denken? Betekent dit dat het Amerikaanse beleid met betrekking tot geheimhouding en onthulling werd gevormd door dit soort wereldbeeld? Natuurlijk niet. Alleen het ontvangen van een e-mail geeft geen van deze dingen aan. Maar wat als er bewijs zou zijn dat John Podesta Edgar Mitchel en Terri Mansfield zou hebben ontmoet nadat hun e-mails waren verstuurd? Als Mitchell en Mansfield hun standpunten kenbaar maakten in een e-mail en om een ontmoeting met Podesta vroegen, en als het verzoek werd ingewilligd, zou dit dan kunnen aantonen dat Podesta op zijn minst gedeeltelijk op dezelfde lijn zat wat betreft het bereiken van deze doelen?

VOLGENDE: Podesta's gelekte e-mails over bijeenkomsten en ETI

Eindnoten

[i] “UN Secretary-General appoints high-level panel on post-2015 development agenda.” United Nations Development Programme. July 31, 2012. Retrieved January 17, 2014. www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2012/07/31/un-secretary-general-appoints-high-level-panel-on-post-2015-development-agenda.html.

[ii] United Nations Millennium Development Goals website, retrieved July 7, 2017. https://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml.

[iii] https://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf.

[iv] http://fortune.com/2012/09/18/bad-to-the-bone-a-medical-horror-story/.

[v] Shipman, Tim (November 30, 2008). “UFO Enthusiasts Call on Obama to Release X-Files.” The Daily Telegraph. London, UK. Retrieved July 7, 2017. www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/3536229/UFO-enthusiasts-call-on-Obama-to-release-X-Files.html.

[vi] Norman, Tony (December 2, 2008). “Change Is Coming (But Not for Space Aliens).” Pittsburgh Post-Gazette . Retrieved December July 7, 2017. www.post-gazette.com/pg/08337/932038-153.stm.

[vii] http://www.conwaydailysun.com/newsx/local-news/123978-clinton-promises-to-investigate-ufos.

[viii] http://www.cnn.com/2016/01/04/politics/hillary-clinton-area-51-aliens/.

[ix] https://www.nytimes.com/2016/05/11/us/politics/hillary-clinton-aliens.html.

[x] https://www.youtube.com/watch?v=R95X8rwYD9o.

[xi] https://www.nytimes.com/2016/05/11/us/politics/hillary-clinton-aliens.html.

[xii] http://noetic.org/about/overview.

[xiii] “Edgar Mitchell on the UFO Cover-Up.” UFO UpDates . October 11, 1998. Archived from the original on January 28, 2007.

[xiv] http://www.edgemagazine.net/2008/07/edgar-mitchell/.

[xv] http://www.terrimansfield.com/terri/.

[xvi] Ibid.

[xvii] http://www.terrimansfield.com/2017-year-of-justice/.

Bron: IS THE VATICAN CONNECTED TO COMING GREAT DECEPTION?—PART 11: Podesta’s ETI Wikileaks » SkyWatchTV