www.wimjongman.nl

(homepagina)


IS HET VATICAAN VERBONDEN MET DE KOMENDE GROTE MISLEIDING? - DEEL 15: Bovennatuurlijk Buitenaards Ruimte Onderzoek

21 september 2023 door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14

Oppervlakkig gezien lijkt het wetenschappelijk onderzoek naar de ruimte legitiem en vrij te zijn van bovennatuurlijkheid of spiritualiteit. Maar zoals we in de rest van deze serie zullen zien, is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om de twee van elkaar te scheiden. We hebben de neiging om twee kanten te zien in modern onderzoek: koude, harde wetenschap aan de ene kant en metafysische, mystieke inzichten aan de andere kant. Zelden zien we een waarheid vertegenwoordigd die ergens in het midden ligt - een waarheid die niet materialistisch en niet mystiek is, maar ergens ertussenin.

Onderzoekers uit de twintigste en eenentwintigste eeuw zijn niet de eersten die naar de sterren kijken en zich afvragen wat daar werkelijk is. De mensen in de oude wereld hadden dezelfde vragen en hadden in werkelijkheid veel meer tijd en interesse tot hun beschikking. De theologen en astronomen uit de oudheid waren immers niet bezig met het krijgen van meer likes op Facebook of het bedenken van de perfecte reactie op een gemene opmerking op hun YouTube-video. Nee, onze voorouders hadden de focus om dieper over deze vragen na te denken dan de meesten vandaag de dag.

Wat de mensen in de oude wereld echter misten, was wetenschappelijk inzicht, innovatie en uitvinding. Ze hadden meer tijd, maar minder middelen om de antwoorden op hun vragen te vinden. Vandaag de dag hebben we meer instrumenten tot onze beschikking, maar minder interesse op wereldwijde schaal. Minder mensen kijken naar de sterren, minder vragen worden gesteld en minder potentiële ontdekkingen worden gedaan. Natuurlijk hebben we de afgelopen honderd jaar grote vooruitgang geboekt en veel nieuwe ontdekkingen gedaan - veel meer dan duizenden jaren daarvoor. Maar hoe zit het met de potentiële ontdekkingen? Wat zouden we kunnen doen als meer mensen geïnteresseerd waren? We leven op een planeet met meer dan zeven miljard mensen, meer mensen tegelijk dan ooit tevoren. Het lijkt er echter op dat een kleiner percentage van de bevolking geïnteresseerd is in wat onze voorgangers voor heilig hielden.

Stel je voor dat we wetenschap en spiritualiteit niet van elkaar hadden gescheiden. Stel je voor dat wetenschap eigenlijk hand in hand gaat met het bovennatuurlijke en dat we, als we beide niet erkennen, de helft van het antwoord missen. Zelfs vanuit een echt bijbelse context, stel je voor dat wetenschap en theologie, beide in hun juiste context, ons een rijker beeld kunnen geven van de kosmos en daarbuiten.

Mensen willen graag meer weten; ze zijn op zoek naar antwoorden. Velen weten echter niet de juiste vragen te stellen om tot kennis te komen. Kortom, veel mensen zoeken op de verkeerde plaatsen.

Het "Wow!" Signaal

Elke keer dat er een signaal uit de ruimte wordt gedetecteerd, of het nu volledig natuurlijk is of dat er een anomalie in zit, wordt de vraag opgeworpen of we alleen zijn in het universum. Zowel onderzoekers als leken vragen zich af of iets van "daarbuiten" probeert met ons te communiceren. Is het een direct, opzettelijk contact of pikken we gewoon een oude ET-televisieshow op van miljoenen lichtjaren ver weg? Feit is dat de Aarde luistert. We weten alleen niet wie er spreekt.

De eerste grote gebeurtenis die werd gecategoriseerd als een mogelijke communicatiepoging van buitenaardse wezens vond plaats op 15 augustus 1977. Het was een smalband radiosignaal dat werd ontvangen door de Big Ear radiotelescoop van de Ohio State University. Het signaal zelf leek afkomstig te zijn van het sterrenbeeld Boogschutter. Astronoom Jerry R. Ehman ontdekte het afwijkende signaal een paar dagen later toen hij de eerder opgenomen gegevens bekeek. Het resultaat van het signaal was zo schokkend dat hij de waarde op de afdruk omcirkelde en er "Wow!" op schreef, vandaar dat het nu het "Wow! signaal" wordt genoemd. Vreemd genoeg duurde het hele signaal tweeënzeventig seconden gedurende welke Big Ear het kon waarnemen.

In eerste instantie suggereerde Ehman dat het signaal afkomstig kon zijn van de aarde en teruggekaatst kon worden door een stuk ruimtepuin naar het Grote Oor. Hij veranderde later van gedachten, nadat verder onderzoek had uitgewezen dat dit een onwaarschijnlijke verklaring was vanwege zeer specifieke vereisten die onrealistisch waren voor een reflectie.[i] Ook was het 1420MHz signaal binnen wat het "beschermde spectrum" wordt genoemd. Dit is een bandbreedte die gereserveerd is voor astronomische doeleinden; al het andere is verboden om binnen dit bereik uit te zenden. Ehman gaf de mogelijkheid toe dat het signaal afkomstig was van het leger of iemand anders op Aarde; hij blijft er echter bij dat de meest waarschijnlijke verklaring voor het signaal een buitenaardse oorsprong is.

In 2017 stelde Antonio Paris voor dat de bron van het signaal de waterstofwolk rond twee kometen zou kunnen zijn geweest, 266P/Christensen en 335P/Gibbs. Hij beweerde dat ze zich op het moment van het signaal op ongeveer de juiste positie bevonden. Later bleek echter uit een meer gedetailleerde analyse dat de kometen zich niet op het juiste moment in de bundel bevonden. Ook zijn bekende kometen niet radio-helder op deze frequenties.

Op de vijfendertigste verjaardag van het Wow! signaal in 2012 straalde Arecibo Observatory een poging uit om te reageren op de oorsprong van het signaal. De uitzending bevatte ongeveer tienduizend Twitter-berichten die door National Geographic Channel waren verzameld met de hashtag "#ChasingUFOs" ter promotie van een van de televisieseries van het kanaal. Er zat ook een serie videovignetten bij met verbale boodschappen van verschillende beroemdheden.[ii] In een poging om de kans te vergroten dat het signaal door buitenaardsen zou worden herkend als een opzettelijke communicatie van een andere intelligente levensvorm, voegden de wetenschappers van Arecibo een herhalingssequentie toe aan elk bericht. Ze straalden de transmissie ook uit met ruwweg twintig keer het vermogen van de krachtigste commerciële radiozender.

Ondanks verschillende pogingen van Ehman en anderen is het signaal niet meer gedetecteerd. Ondanks vele pogingen, waaronder theorieën over de natuurlijke of door de mens veroorzaakte oorsprong, is niemand in staat geweest om het signaal adequaat te verklaren op een manier die consistent is met de gegevens. Tot op de dag van vandaag beschouwen veel wetenschappers, onderzoekers en ufologen het Wow! signaal als de sterkste kandidaat voor een buitenaardse radiotransmissie die ooit is ontdekt.

Signalen in sterren

Zoals met alles moeten we bij ontdekkingen rekening houden met de interpretatie die we krijgen. Eind 2016 ging er bijvoorbeeld een verhaal viraal over een wetenschappelijk artikel waarin de ontdekking van ETI-signalen uit de ruimte werd geclaimd.[iii] Andere publicaties bleven wat meer op de vlakte en gaven toe dat het ETI zou kunnen zijn of dat het gewoon zou kunnen zijn dat we niet alles van sterren begrijpen.[iv] Vanwege de beperkte informatie over deze ontdekking werd het aan mensen overgelaten om de gegevens te interpreteren hoe ze wilden.

Wat we wel weten is vrij eenvoudig. Op 10 oktober 2016 uploadden de astronomen Ermanno Borra en Eric Trottier een vroege versie van een artikel met de titel "Discovery of Peculiar Periodic Spectral Modulations in a Small Fraction of Solar-type Stars" naar arXiv.org.[v] Het artikel werd officieel gepubliceerd in het novembernummer 2016 van het wetenschappelijke tijdschrift Publications of the Astronomical Society of the Pacific. In het artikel gebruikten de twee astronomen gegevens van de Sloan Digital Sky Survey (SDSS) om 2,5 miljoen sterren te analyseren. Daarvan ontdekten ze dat 234 sterren een vreemd signaal produceerden. In het artikel werd de mogelijkheid onderzocht dat het signaal van ETI afkomstig was, gebaseerd op een eerdere voorspelling van Borra, maar de astronomen gaven ook toe dat dit speculatief was.

Borra beschreef het speculatieve idee in een artikel uit 2012.[vi] Hij suggereert dat "technologie die nu beschikbaar is op aarde gebruikt zou kunnen worden om signalen te versturen die de vereiste energie hebben om te worden gedetecteerd op een doel dat zich 1000 lichtjaar verderop bevindt." Dit betekent, volgens dit idee, dat ETI zijn bestaan aan anderen zou kunnen signaleren door lichtpulsen te verzenden met tijdsintervallen van enkele seconden. Deze pulsen zouden gedetecteerd kunnen worden in de spectra. Borra en Trottier besloten een database met spectrale signalen van 2,5 miljoen sterren te doorzoeken en vonden er 234 die aan de voorspelling voldeden. Nadat ze hadden aangetoond dat instrumentele problemen en andere gebruikelijke verklaringen de bevindingen niet konden verklaren, suggereerden Borra en Trottier dat deze signalen veroorzaakt konden worden door lichtpulsen die door ETI werden gegenereerd om ons op hun bestaan te attenderen. Ze ontdekten dat de gedetecteerde signalen precies de ruimte hadden die een ETI-signaal volgens het vorige artikel zou hebben. Hoewel Borra en Trottier verklaarden het eens te zijn met deze voorspelling, gaven ze ook toe dat het een hypothese is die met verder werk bevestigd moet worden. Met andere woorden, het is vreemd en zou ETI kunnen zijn, maar de ETI-hypothese kan niet worden bevestigd met deze gegevens. Er moet meer werk worden gedaan.

Het Rosetta komeetsignaal

Vrij recent konden wetenschappers van de Europese Ruimtevaartorganisatie een geluid detecteren dat geproduceerd werd door komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko (kortweg komeet 67P/C-G) met behulp van het Rosetta ruimtevaartuig. Het geluid wordt volgens de theorie geproduceerd door "oscillaties in het magnetische veld in de omgeving van de komeet."[vii] Het magnetometerexperiment van het Rosetta-ruimtevaartuig registreerde het geluid voor het eerst toen het in augustus 2014 binnen een straal van tweeënzestig mijl van de komeet vloog. Komeet 67P/C-G zendt dit "lied" uit ver onder de frequentie die een mens daadwerkelijk kan horen. De frequentie van het geluid werd met een factor van ongeveer tienduizend verhoogd om een hoorbare weergave van het geluid te creëren.

Wetenschappers weten nog niet precies hoe het geluid van de komeet ontstaat. ESA-wetenschappers denken dat het afkomstig zou kunnen zijn van neutrale deeltjes van de komeet die de ruimte in worden geslingerd en geïoniseerd. Onderzoekers weten echter nog niet precies hoe de fysica van de oscillaties werkt. Komeet 67P/C-G is iets compleet nieuws en anders.

Vanwege het vreemde geluid dat van deze komeet uitgaat, vragen sommigen zich af of het signaal kunstmatig is in plaats van natuurlijk. Anderen geloven echter dat het volledig natuurlijk is, zij het een beetje anders dan eerder waargenomen kometen. Is het mogelijk dat dit een voorbeeld is van een communicatiepoging van buitenaardse wezens?

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO

KIJKEN! MYSTERIEUZE VERDWIJNING VAN DE ANASAZI... EEN REPTIELENBEDRIEGER... EN DE MODERNE UFO-ALIENS KWESTIE

Om deze vraag verder te onderzoeken, nam SkyWatch TV documentairemaker Josh Peck contact op met J. R. Watts, een voormalig overheidsonderzoeker, inlichtingenanalist en codebreker, om te vragen wat hij van het vreemde geluid vond. Toen hij naar het geluidsfragment luisterde dat ik naar hem had gemaild, wilde ik weten of zijn goed getrainde oren iets konden oppikken dat kunstmatig zou kunnen zijn. Of klonk het volkomen natuurlijk? Als hij dit had ontvangen toen hij als codebreker voor de overheid werkte, was er dan iets in het geluid dat hem zou doen geloven dat er een verborgen boodschap was? Dit is wat Mr. Watts terugschreef:

Josh,

Ik heb geluisterd naar dit geluidsfragment dat je me e-mailde, het klinkt als een signaal dat door een echokamer werd doorgegeven. Er is een repetitieve cadans die in- en uitfade en dan weer opkomt, soms met een klein verschil in toonhoogte en toon. Tegenwoordig zijn akoestische apparaten, versterkers en geluidssynthesizers voor iedereen beschikbaar, dus het is mogelijk dat deze geluidstape door iemand is gemaakt.

Het is ook mogelijk dat het een geluid van paranormale oorsprong is, een mysterie dat onopgelost kan blijven als er door niemand nieuwe gegevens over naar voren worden gebracht. Het moet hoe dan ook een oorsprong hebben. Maar van welke oorsprong is de vraag en in dit geval denk ik niet dat iemand het ooit zal oplossen.

Als je een geluidstechnicus zo ver kunt krijgen om een soortgelijk geluid op band op te nemen, dan zou dit een aanwijzing kunnen zijn dat iemand gewoon besloot om vreemde geluiden op band op te nemen om een mysterie te creëren. Als dit het geval is, dan heeft deze persoon een soortgelijke denkwijze als degenen die de eindeloze zoektochten naar Bigfoot promoten.

Ik ben geen elektrotechnisch ingenieur, maar ik heb 5 jaar in de tv-productie gewerkt voordat ik rechercheur werd en ik heb dus ervaring met het werken op audioplaten. Technisch gezien zou dit geluid heel goed kunstmatig geproduceerd kunnen zijn door een bekwame geluidstechnicus of iemand met genoeg kennis die de kennis had om geluiden aan elkaar te monteren en er extra geluidseffecten in te verwerken.

Dat gezegd hebbende, aan de andere kant, als je op youtube gaat luisteren naar de geluiden die zijn opgenomen door de ruimtesonde Cassini toen deze in de buurt van Saturnus kwam, geloof ik dat de geluiden die zijn opgenomen en vervolgens teruggestuurd naar de aarde ons in staat stelden om geluiden in de ruimte te horen. Geluid is niet uniek voor de aarde, dus moet er ook geluid in de ruimte zijn.

Of er al dan niet een verborgen signaal of boodschap in dit geluidsfragment zit, zou beantwoord kunnen worden als je het vertraagt of versnelt, maar zelfs dan, als er een code op de band staat, zou je die nooit kunnen ontcijferen als je het taaltje niet kent, omdat je niets hebt om het mee te vergelijken, tenzij je andere banden hebt met soortgelijke geluiden en in staat bent om er iets van te decoderen. Moeilijk te zeggen hoe het zit.

Veel succes!

R. Watts

We moeten voorzichtig zijn

Vaker wel dan niet, wanneer er een vreemd signaal wordt gedetecteerd, bevatten de krantenkoppen iets over buitenaardse wezens - voornamelijk omdat het woord "buitenaardse wezens" opwindend is en meer bezoekers trekt voor een artikel. Het is een marketingtactiek. Het probleem is echter dat dit de lezer achterlaat met het idee dat buitenaardse wezens contact maken met de aarde zonder een eerlijke en evenwichtige oppositie. Typisch is dat latere artikelen die melden dat het signaal in kwestie van natuurlijke of menselijke oorsprong blijkt te zijn, niet dezelfde aandacht krijgen als de eerste.

Op 30 augustus 2016 publiceerde CNN bijvoorbeeld een verhaal online met de kop "Hoor je me nu? Strong signal' from sun-like star sparks alien speculation."[viii] De volgende dag, 31 augustus 2016, publiceerde CNN een ander verhaal: "Signaal van zonachtige ster waarschijnlijk van Aardse variëteit."[ix] Er is niet veel giswerk nodig om erachter te komen welk artikel de meeste views trok. Terwijl het eerste artikel uitlegde dat er een mysterieus signaal was gedetecteerd en beweerde dat de bron buitenaards zou kunnen zijn, legde het tweede artikel uit dat het signaal van menselijke oorsprong was en per ongeluk als buitenaards was beschouwd.

Zelfs als de schrijvers van een website proberen om eerlijkere koppen te plaatsen, komt dit soort sensatiezucht nog steeds voor. Op 18 juli 2017 publiceerde Sci-News een artikel met de kop "Arecibo Observatory's Radio Telescope Detects Strange Signal from Nearby Star Ross 128."[x] Het artikel werd tientallen keren gedeeld op Facebook. Een paar dagen later, op 23 juli, publiceerde de site nog een artikel met de kop "'Weird!' Signaal van Ross 128 is niet van buitenaardse intelligentie, zeggen astronomen."[xi] Ondanks dat dit artikel een meer treffende kop had, werd het maar 22 keer gedeeld op Facebook. Deze keer had het tweede artikel op het eerste gezicht de sensationelere en spannendere titel, maar in dit specifieke geval bevatte het ook een waarheid die de fantasie van buitenaardse communicatie ontkrachtte. Het eerste artikel, zelfs met een eerlijkere en (pardon de woordspeling) nuchtere kop, kreeg meer shares (en vermoedelijk meer views) dan het tweede, omdat het de mogelijkheid van iets buitenaards promootte terwijl het tweede dat niet deed. Fantasie overtroeft feiten.

Dit soort dingen gebeurt eigenlijk heel vaak. De mogelijkheid van het fantastische (zoals buitenaardse communicatie) is voor velen veel interessanter en te verkiezen boven de realistische, door bewijs gestaafde waarheid. Daarom wordt het eerste artikel met een sensationele kop meestal vaker bekeken dan het tweede artikel waarin wordt uitgelegd dat het eerste artikel niet deugt. Dit is ook de reden waarom het, vooral bij een mogelijke onthulling of andere belangrijke aankondiging, belangrijk is om te weten wie de informatie verschaft, om het beschikbare bewijs te kennen en om het vermogen te hebben om waarneming en interpretatie van elkaar te scheiden.

VOLGENDE: Exoplanete waterwerelden en chaotische zeemonsters

Eindnoten

[i] Ehman, Jerry R. (February 3, 1998). “The Big Ear Wow! Signal. What We Know and Don’t Know About It After 20 Years” www.bigear.org/wow20th.htm.

[ii] “Humanity Responds to ‘Alien’ Wow Signal, 35 Years Later.” www.space.com/17151-alien-wow-signal-response.html.

[iii] http://www.independent.co.uk/news/science/aliens-proof-evidence-facts-stars-scientists-extraterrestrial-life-et-intelligence-a7377716.html.

[iv] https://phys.org/news/2016-10-stars-strange-aliens-contact.html.

[v] https://arxiv.org/abs/1610.03031.

[vi] https://arxiv.org/pdf/1210.5986v1.pdf.

[vii] https://www.space.com/27737-comet-song-rosetta-spacecraft.html.

[viii] http://www.cnn.com/2016/08/30/health/seti-signal-hd-164595-alien-civilization/index.html.

[ix] http://www.cnn.com/2016/08/31/europe/seti-signal-hd-164595-not-alien-civilization/.

[x] http://www.sci-news.com/astronomy/ross-128-signals-05052.html.

[xi] http://www.sci-news.com/astronomy/weird-signal-ross-128-extraterrestrial-intelligence-05064.html.

Bron: IS THE VATICAN CONNECTED TO COMING GREAT DECEPTION?—PART 15: Supernatural Outer Space Research » SkyWatchTV