www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMST VAN DE ANTICHRIST - Deel 6: Israël zal een helse overeenkomst ondertekenen

25 augustus 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17

De Antichrist zal, wanneer hij op het geopolitieke wereldtoneel arriveert, in de meest bedrieglijke vermomming zijn die ooit is gebruikt om de waarheid te verdoezelen. Onze vriend Terry James zei het zo:

*****

De eerste keer dat ik een televisieprogramma zag was rond 1950. Onze buren, een ouder echtpaar, nodigden me elke middag uit om in hun huiskamer te komen zitten, en de grootmoederlijke dame, Omie, serveerde me zelfgebakken koekjes en een "pop" zoals we frisdrank noemden in Illinois in die dagen. Voor een jongen van acht waren die dertig minuten de hemel op aarde.

Met de "William Tell Ouverture" op de achtergrond galoppeerde een groot wit paard met zijn ruiter, die een witte hoed en een zwart masker droeg. Hij werd op de voet gevolgd door een pinto paard met een man in gevlochten buckskin aan boord.

Dat klopt. Het waren Silver en Scout, met de Lone Ranger en Tonto, zijn altijd aanwezige metgezel.

In elk programma kwam de gemaskerde man in de een of andere situatie te hulp. Ik herinner me dat ik me elke aflevering afvroeg of hij op tijd zou komen. Dat kwam hij altijd, natuurlijk.

In het genre van de heroïsche fictie wordt de protagonist, de "good guy", vaak afgebeeld als de man met de witte hoed - althans symbolisch. We horen deze helden in algemene termen de "man op het witte paard" noemen. Hij rijdt het toneel op met het doel alle misstanden recht te zetten - alles weer in orde te maken.

In die afleveringen van de Lone Ranger was er altijd wel een verschrikkelijke situatie die hij moest rechtzetten. Het waren echte nagelbijters, zelfs met de buffering van koekjes en pop om de angst te verzachten.

De wereld bevindt zich momenteel in een problematische tijd die spoedig zal leiden tot een nog ergere tijd van problemen. De grootste profeet aller profeten, de Here Jezus Christus, heeft zelfs gezegd dat er een tijd zal komen die erger zal zijn dan alle andere. Hij zei dat het een tijd van "grote verdrukking" zal zijn. Dit is waar wij de term "Verdrukking" vandaan hebben, zoals toegepast op de zeven jaren die onmiddellijk voorafgaan aan de tweede komst van Christus. We hebben tot nu toe gezien dat dit tijdperk ook wel de zeventigste week van Daniël wordt genoemd; het is hetzelfde tijdsbestek van die zeven jaren die door de profeet Jeremia zijn voorspeld als een tijd van grote moeilijkheden voor Gods uitverkoren volk, Israël: "Helaas, want die dag is groot, zodat niemand hem gelijk is; het is zelfs de tijd van Jakobs benauwdheid; maar hij zal daaruit gered worden" (Jeremia 30:7).

Deze zeven jaren van verschrikking zullen volgen op de Opname, en zullen worden ingeluid met de ondertekening van een verbond van valse vrede door een man, de "vorst die komen zal" (Daniël 9:26), die de naam Antichrist heeft gekregen. Het Schriftgedeelte dat het meest specifiek over deze komende vorst spreekt, is er een waarmee de meeste studenten van Bijbelprofetie grondig vertrouwd zijn:

En ik zag, toen het Lam een van de zegels opende, en ik hoorde, als een donderslag bij heldere hemel, een van de vier dieren zeggen: Kom en zie. En ik zag, en zie, een wit paard; en Die op hetzelve zat, had een boog; en Hem werd een kroon gegeven; en Hij ging uit, veroverende, en om te overwinnen. (Openbaring 6:1-2)

We krijgen het beeld van het eerste van de vier paarden van de Apocalyps terwijl zij hun ruiters door de laatste zeven jaar van de menselijke geschiedenis voeren, vlak voor de wederkomst van Christus op aarde. De eerste ruiter op dat spectaculaire witte paard is niemand minder dan de Antichrist. Zoals de profetie zegt, zal hij komen en alles en iedereen op zijn pad veroveren.

De meeste geleerden en studenten uit het fundamentalistische kamp, die de pre-Millennial, Pre-Trib visie van de Bijbelprofetie zijn toegedaan, geloven dat de boog in deze afbeelding aangeeft dat deze "vorst" zal komen op een vredesplatform. Hij heeft een boog, maar toont geen pijlen. Dit is precies het beeld dat de profeet Daniël kreeg om te profeteren: "En door zijn beleid zal hij ook de kunstnijverheid in zijn hand doen bloeien; en hij zal zich groot maken in zijn hart, en door vrede velen verderven" (Daniël 8:25,a,b).

Een "kroon" wordt hem "gegeven", dus blijkbaar zijn de meeste van zijn veroveringen zoals die van Hitler waren in het allereerste begin van zijn agressie. Bij de eerste eisen van de Führer ontmoette hij bijna geen weerstand. Het lijkt erop dat hetzelfde het geval zal zijn wanneer de toekomstige tiran, die Antichrist wordt genoemd, ten tonele verschijnt. Hij zal er uitzien als een grote vredestichter en iemand die de orde kan herstellen, die ongetwijfeld totaal vernietigd zal zijn. Hij zal zelfs voorspoed beloven, zoals de profetie van Daniël aangeeft: Hij zal "ambacht doen bloeien."

Maar hij "zal velen vernietigen" door zijn veroveringen, zijn "vrede stichten" en zijn "ambacht doen bloeien". Hij zal zeker een masker dragen, en zijn motieven en bedoelingen zullen in niets lijken op die van mijn jeugdheld op zijn witte paard, die om nobele redenen een masker droeg. Het masker van de Antichrist zal voor een tijd het grootste bedrog camoufleren dat ooit tegenover de mensheid is gepleegd.

Door de omstandigheden in de wereld zal het bedrog er een zijn waar bijna iedereen in zal trappen, of het aas zal inslikken, zoals ze zeggen, haak, lijn en zinklood. [i]

*****

De eerste atoomexplosie bracht de mensheid aan de rand van zelfvernietiging. In feite waren de wetenschappers er helemaal niet zeker van dat, toen de bom op die vroege ochtend in Alamogordo, New Mexico, tot ontploffing kwam, de atmosfeer zelf niet verder zou exploderen in een kettingreactie die niet meer te stoppen was. Trouw aan de gevallen aard van de mens en zijn neiging om alles te vernietigen wat hij aanraakt, waren de wetenschappers bereid het risico te nemen.

Ten tijde van de eerste atoomproef werden de gruwelijke feiten over Hitlers moord op zes miljoen Joden voor het oog van de wereld onthuld. De reactie was zo groot dat zelfs de elitieleiders die één wereldregering wilden bereiken via de opkomende organisatie van de Verenigde Naties, niet konden voorkomen dat de sympathie voor de Joden de wedergeboorte van Israël teweegbracht.

Deze twee monumentale gebeurtenissen - de geboorte van de atoombom in 1945 en de wedergeboorte van Gods uitverkoren natie drie jaar later - vormden het toneel voor één van de meest dramatische profetieën in de Bijbel over eindtijdzaken.

Het vullen van een beker vol met bedwelming

Opnieuw komen we bij Zacharia's waarschuwing over Jeruzalem en de regio van het Midden-Oosten, waarvan God zegt dat Hij een "beker van bedwelming" voor de hele wereld zal maken:

Zie, Ik zal Jeruzalem maken tot een beker van bedwelming voor alle volken rondom, wanneer zij in de belegering zullen zijn, zowel tegen Juda als tegen Jeruzalem.

En te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen des aanstoots voor alle volken; allen, die zich daarmede belasten, zullen in stukken gehouwen worden, hoewel alle volken der aarde tegen haar verzameld zullen zijn....

En het zal te dien dage geschieden, dat Ik al de volken, die tegen Jeruzalem komen, zal trachten te verderven. (Zacharia 12:1-3, 9)

De beker is gevuld met een interessante mengeling van oude haat, kernwapens en olie uit het Midden-Oosten. De Heer heeft deze beker niet gevuld met dodelijke ingrediënten; dat deed de gevallen mensheid zelf. God zegt eenvoudig dat Hij het eigen zondige mengsel van de mens zal gebruiken om dit wereldsysteem tot een einde te brengen, zodat Zijn Messias, Jezus Christus, de orde kan herstellen op deze stervende, in verval rakende planeet.

Bij de reiniging die zal plaatsvinden zullen pilaren van vuur vermengd worden met het bloed van de rebellen die zich tegen God verzetten. Een aantal plaatsen in de Bijbel beschrijven oorlogsvoering die nucleair zou kunnen zijn, zoals het tafereel beschreven in Joël 2:2-3, dat voorspelt dat op "een dag van duisternis en duisternis, een dag van wolken en van dikke duisternis...een vuur verteert vóór hen, en achter hen brandt een vlam."

Zelfs het herscheppen van de aarde aan het einde van het Millennium lijkt thermonucleair te zijn. Maar, dit is niet verrassend. De wetenschap vertelt ons al vele jaren over de aard van het atoom, dat bijeengehouden wordt op een manier die niemand echt kan verklaren. Het elektron, neutron, proton, enz. draaien rond en kleven aan elkaar op een mysterieuze manier. Maar tegelijkertijd geeft het atoom grote hitte en energie af.

Jezus, natuurlijk, houdt uiteindelijk alle materie bij elkaar (zie Kolossenzen 1:17). Het is Jezus, niet de valse vredestichters die de wereld willen regeren, die de brandende lont uit de nucleaire nachtmerrie zal halen en echte vrede zal brengen: "De weg des vredes kennen zij niet, en er is geen oordeel in hun doen en laten; zij hebben kromme wegen gemaakt; wie daarin gaat, zal geen vrede kennen" (Jesaja 59:8).

Satans Handtekening

Satan's eerste poging om een wereldregering te vestigen werd gestopt toen God persoonlijk naar de aarde kwam en het stopte! Het Genesis 11 verslag van de torenbouwers van Babel op de vlakten van Shinar is het verhaal van het humanisme, de filosofie van de mensheid over wie de baas zou moeten zijn. Die filosofie stelt dat de mens voor zichzelf en voor de planeet kan zorgen zonder enige hulp of tussenkomst van God. In feite verklaart het humanisme, volgens zijn voorvechters zoals de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche, dat "God dood is".

Vandaag de dag is er een beweging terug naar de houding van de torenbouwers. Satans vingerafdrukken staan overal op de hedendaagse pogingen om de Schepper van de planeet te schoppen. We zien dit in de recente geschiedenis van onze eigen natie.

Gebed en Bijbellezen in openbare scholen werden gestopt door beslissingen van het Hooggerechtshof in 1963. In 1973 begon de beslissing van het Hooggerechtshof in de abortuszaak, Roe v. Wade, het doden van meer dan vijfenzestig miljoen baby's in de baarmoeder van hun moeder, volgens de laatste schattingen.

Sinds die beslissingen is in de VS het dodelijk geweld op openbare scholen toegenomen. Het leven lijkt in de ogen van veel jongeren zo ver te zijn afgezwakt dat er in de gangen en klaslokalen van scholen met grotere regelmaat moorden worden gepleegd in plaats van schermutselingen op het schoolplein. Het humanisme raakt steeds meer verankerd in het denken van onze leerlingen. De filosofie is "doe wat juist is in je eigen ogen," een echo van de waarschuwing in Spreuken: "De weg van een dwaas is juist in zijn eigen ogen" (Spreuken 12:15).

De ultieme humanist doet wat juist is in zijn eigen ogen; hij wordt een wet voor zichzelf. Satans werelddictator, de antichrist, zal die ultieme humanist zijn.

De wereldwijde machthebbers komen bijeen om voor God te spelen. Zij denken dat zij vrede kunnen afdwingen aan de rest van ons. Deze internationalistische regeringsleiders en politici willen een einde maken aan de oorlog, zodat hun Nieuwe Wereldorde de hemel op aarde kan brengen.

De ware Christus blijft natuurlijk altijd buiten hun plannen. Op een dag zal de hele wereld echter een valse Christus accepteren, die dat ongrijpbare ding dat vrede heet, belooft. Satan zal er eindelijk in geslaagd zijn om zijn Antichrist op zijn plaats te zetten als absolute heerser over deze gevallen wereld. Hij zal geen vrede brengen, maar de ergste oorlog die de mensheid ooit heeft meegemaakt. Wanneer de Heer Zijn machtige hand van terughoudendheid van de aarde opheft, zal alle vrede verdwijnen. God zal de humanisten genoeg touw geven, en zij zullen zichzelf ophangen.

De gestippelde lijn...

Daniël kreeg een onthutsende profetie voor het einde van het tijdperk:

En na twee en zestig weken zal de Messias worden uitgeroeid, maar niet voor zichzelf; en het volk van de vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom verwoesten; en het einde daarvan zal zijn met een vloed, en tot het einde van de oorlog zijn verwoestingen bepaald.

En hij zal het verbond met velen bevestigen gedurende één week; en in het midden van de week zal hij het offer en de offerande doen ophouden, en om het uitspreiden van gruwelen zal hij het woest maken, tot aan de voleinding toe, en dat bepaald zal worden uitgegoten over het woeste. (Daniël 9:26-27)

De profetie wijst op een vredesproces onder leiding van de duivel zelf. De satanisch bezeten mens genaamd Antichrist zal de vrede afdwingen "die velen zal verderven".

Niet alleen zal Israël vallen voor het valse vredesplan, maar de hele wereld zal het gretig aanvaarden. De angst, ongetwijfeld opgewekt door wat er gebeurt in de nasleep van de opname, zal zo groot zijn dat iedereen, uit angst voor nucleaire verwoesting, het zal tekenen.

De ruiter op het tweede van de vier paarden van de Apocalyps (Openbaring 6), de rode, staat volgens de meeste profetiewaarnemers voor een oorlog zoals die nog nooit op de planeet is voorgekomen. Het is in deze tijd dat waarschijnlijk nucleaire uitwisselingen tussen naties zullen plaatsvinden, terwijl de atomaire geest eerder door Gods blijvende hand werd tegengehouden. Wanneer de Heilige Geest zich terugtrekt als Beperker (2 Thessalonicenzen 2), zal die hand worden opgeheven en zal oorlog uitbreken op een ongekende schaal.

Met het einde van de beschaving aan de onmiddellijke horizon als gevolg van de vreeswekkende dingen die de leiders van de naties zien aankomen, zullen zij overeenkomen om alle meningsverschillen - of tenminste sommige - voor een tijd opzij te zetten. Een echte roep om vrede en veiligheid zal inderdaad over de hele wereld gehoord worden.

De grote leider die de antichrist zal worden, zal zich voordoen als de redder van de wereld. Zijn reputatie zal ongetwijfeld zijn meest dramatische stijging beginnen vanaf het moment dat hij allen verleidt te tekenen voor het verbond van een vrede waarvan God zegt dat het een contract is "met dood en hel" (Jesaja 28:16, 18).

Vanaf het moment dat Israël ermee instemt de antichrist en zijn vredesplan te volgen, zullen de zaken verhit raken - letterlijk, zonder twijfel in nucleair vuur. Nadat de oorlog is uitgebroken met de ruiter op het rode paard, zal de ruiter op het zwarte paard volgen, wat duidt op grote hongersnood, een hongersnood over de hele aarde. Dan zal de dood komen, en de verloren zielen van de hongersnood en het bloedbad zullen naar de hel gaan vanwege ongeloof. Dit is geprofeteerd in het symbool van het chloros, of groenachtig gekleurde, paard en ruiter, de vierde ruiter van Openbaring 6.

Israël dat het verbond met de dood en de hel ondertekent, zal de ergste tijd van de hele geschiedenis inluiden. Nogmaals, Jezus zei dat het zo verschrikkelijk zal zijn dat als Hij niet zou terugkeren om er een eind aan te maken, geen vlees zou overleven (Mattheüs 24:25-26).

De Antichrist zal dus voortkomen uit het herrezen Romeinse Rijk. De oorlogen zullen voortduren tot de zevenjarige Verdrukking zijn einde bereikt. De profetie van Daniël 9:27 bepaalt dat er vanaf de verwoesting van de Tempel en Jeruzalem tot het einde van de menselijke geschiedenis geen echte vrede zal zijn.

De komende vorst zal een verbond van veiligheid of vrede sluiten en ondertekenen voor één week - dat wil zeggen, zeven jaar. Na drie en een half jaar van het verbond, echter, zal hij de overeenkomst verbreken, en beginnen wat Jezus de Grote Verdrukking noemde en wat Jeremia 30:7 noemt een tijd van grote moeilijkheden, van een soort dat niemand ooit eerder heeft gezien of ooit nog zal zien. Dit wordt ook wel de Apocalyps genoemd.

Het eerste deel van deze ontzagwekkende profetieën is uitgekomen, zoals we al hebben gezien toen generaal Titus in 70 na Christus de opstandelingen in Jeruzalem aanviel en zijn troepen de Tempel volledig verwoestten - precies zoals Jezus had voorspeld. Veel profetieën moeten echter nog worden vervuld. Het groeiende wereldwijde gepraat over vrede bewijst dat er een enorme druk wordt opgebouwd. Niet alleen oorlog en vrede in het Midden-Oosten zijn in het geding, maar de wereldvrede staat op het spel.

Een van de meest bekende geleerden in de eschatologie, Dr. J. Dwight Pentecost, presenteerde een perspectief op de kwestie van het verbond van Daniël 9:26 en de opschudding die het gevolg is van Israëls aanvaarding van dit valse vredesakkoord:

Volgens Daniël 9:26-27 zal de vorst van het Romeinse rijk een verbond sluiten met Israël voor een periode van zeven jaar. Dit verbond herstelt klaarblijkelijk Israël tot een plaats onder de naties van de wereld en de integriteit van Israël wordt gegarandeerd door de Romeinse machten. Dit is niet alleen een poging om het langdurige geschil tussen de naties over Israëls aanspraak op Palestina te beslechten, maar het is ook een satanische nabootsing van de vervulling van het Abrahamitische verbond, dat Israël de eigendomsakte op het land gaf. Deze actie wordt door Johannes afgebeeld (Openb. 6:2) als een ruiter die op weg gaat om te overwinnen, aan wie de soevereiniteit wordt gegeven door vreedzame onderhandelingen. Deze toestand duurt drie en een half jaar, waarna het verbond door het Romeinse gezag wordt verbroken en de periode begint die bekend staat als de grote verdrukking (Matt. 24:21). Deze verdrukking op aarde wordt klaarblijkelijk veroorzaakt door Satan, die in het midden van de verdrukkingsperiode uit de hemel op aarde is geworpen (Openb. 12:9). Hij gaat uit in grote toorn (Openb. 12:12) om het overblijfsel van Israël en de heiligen van God aan te vallen (Openb. 12:17). De satanische activiteit die de naties in die dagen beweegt, wordt duidelijk afgebeeld door Johannes wanneer hij zegt:

"En ik zag drie onreine geesten als kikkers komen uit de mond van de draak, en uit de mond van het beest, en uit de mond van de valse profeet. Want zij zijn duivelsgeesten, die wonderen doen, die uitgaan naar de koningen der aarde en de gehele wereld, om hen te vergaderen tot de strijd op die grote dag van de almachtige God" [Openbaring 16:13-14].

Dit wil niet zeggen dat deze periode niet de periode is van Gods toorn over de zondige mens, maar het laat wel zien dat God, om Zijn toorn uit te storten, Satan toestaat een programma uit te voeren in zijn toorn over de hele wereld.

Er zijn een aantal theorieën over de gebeurtenissen in de veldtocht van Armageddon: (1) Armageddon zal een conflict zijn tussen het Romeinse rijk en de noordelijke confederatie; (2) het zal een conflict zijn tussen het Romeinse rijk en de koningen van het oosten, of de Aziatische machten; (3) Armageddon zal een conflict zijn tussen alle naties en God; (4) het zal een conflict zijn tussen vier grote wereldmachten; (5) het zal een conflict zijn tussen het Romeinse rijk, Rusland, en de Aziatische machten; (6) het zal Rusland uitsluiten, maar plaatsvinden tussen de Romeinse, de oostelijke en de noordelijke machten, die Rusland zullen uitsluiten, gebaseerd op de theorie dat Ezechiël 38 en 39 plaatsvindt in het millennium; (7) Rusland is de enige agressor bij Armageddon, gebaseerd op de theorie dat er geen herleefde vorm van het Romeinse rijk zal zijn. Men kan zien wat een grote meningsverschillen er bestaan over de chronologie van de gebeurtenissen in deze veldtocht.[ii]

Israël staat tegenwoordig in het brandpunt van de woede. Dat geldt voor het doelwit van de eeuwige tegenstanders van de Joodse staat, de Arabische en Perzische islamistische vijanden. Het geldt ook voor de gehele internationale gemeenschap, waarvan de samenstellende naties Israël zien als de congestieve blokkade voor regionale en wereldvrede, terwijl deze belaagde planeet naar een tijd van ongekende problemen wankelt.

Zoals we hebben gezien, wordt die komende tijd van ongekende strijd, die alle naties naar Armageddon zal brengen, door Jesaja de profeet "de tijd van Jakobs benauwdheid" genoemd: "Helaas, want die dag is groot, zodat geen haar gelijk is; het is zelfs de tijd van Jakobs benauwdheid" (Jeremia 30:7a). En, het is Jakobs benauwdheid - de voorspelde einde-dagen, afschuwelijke behandeling van Israël door de naties van de aarde - die de God van de hemel ertoe zal brengen hen naar Armageddon te brengen. Dit is wat de profeet Joël voorspelt:

Ik zal ook alle volken verzamelen en hen doen nederdalen in het dal van Josafat, en zal daar met hen pleiten voor mijn volk en voor mijn erfenis Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben en mijn land verdeeld hebben. (Joël 3:2)

Armageddon lonkt

Dit zal de verzameling zijn van de volkeren der aarde, voorspeld in het boek Openbaring:

Want zij zijn de geesten der duivelen, die wonderen doen, die uitgaan naar de koningen der aarde en de gehele wereld, om hen te verzamelen tot de strijd op die grote dag van de almachtige God .... En hij verzamelde hen in een plaats, die in het Hebreeuws Armageddon heet. (Openbaring 16:14, 16)

Dit zal het hoogtepunt zijn van de verraderlijke omgang van de mensheid met Gods uitverkoren volk. De belofte die de Heer aan Abraham deed, omvat strenge gevolgen voor een ieder die het nageslacht van Abraham, Izaäk en Jakob zou vervloeken:

En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vervloekt; en in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. (Genesis 12:3)

De geschiedenis bevestigt de profetie

Gods verklaring wordt op de meest dramatische wijze bekrachtigd door te kijken naar de geschiedenis van de twintigste eeuw. Zoals we hebben gezien, maakten Adolf Hitler en het nazi-regime haat tegen en genocide op de Jood tot het middelpunt van het ongeëvenaarde kwaad dat zij uitspuwden. De as van de Führer en van zijn nazi-collega's is in schandelijke schande uitgestrooid over het landschap van de naties waarvan Josef Goebbels en de nazi-propagandisten arrogant opschepten dat zij de überbondgenoten zouden zijn in het almachtige vaderland voor hun duizendjarige Rijk.

Bij elk onderzoek naar de geschiedenis van Duitsland in de laatste twee jaar van de Tweede Wereldoorlog en de periode onmiddellijk daarna, moet men erkennen dat het was alsof de toorn van God over het land kwam. Dergelijke documentatie omvat zwart-wit beelden van Duitse mannen en vrouwen die door de geallieerde bevelhebber, generaal Dwight D. Eisenhower, gedwongen werden langs de skeletresten van duizenden Joodse lijken te lopen - opdat, zo verklaarde Eisenhower, het Duitse volk en de wereld de Holocaust nooit zouden vergeten. De nasleep ervan zou voor altijd worden vastgelegd.

Maar vandaag de dag zijn zelfs mainstream nieuwsjournalisten vaag als ze denken aan de genocide die misschien wel zes miljoen Joodse levens heeft gekost, naast de levens van andere volkeren. Zij tonen hun geheugenverlies door duivels als Iraanse dictators, die de leugen verkondigen dat de Holocaust een fabeltje is dat door de Joden in de wereld is verzonnen, niet met volle kracht af te wijzen. Zelden worden dergelijke flagrante leugens van de hand gewezen door de zogenaamde vernietigers van de Joodse staat en het Joodse volk.

Tragisch genoeg leidt de weigering om de generaties na de Tweede Wereldoorlog om de waarheid te leren over de krankzinnige behandeling van het Huis van Israël, tot een tijd van nog grotere wreedheden, dus oordeel. De God van de Hemel zal gewelddadig reageren - meer zelfs dan Hij reageerde op de doodsdaden van de Nazi-demoni's.

We hebben de waarschuwing al eerder gezien, en het kan niet genoeg benadrukt worden:

De last van het woord des Heren voor Israël, spreekt de Here, die de hemelen uitspreidt, en het fundament der aarde legt, en de geest des mensen in hem vormt. Zie, Ik zal Jeruzalem maken tot een beker van bedwelming voor al het omringende volk, wanneer zij in de belegering zullen zijn, zowel tegen Juda als tegen Jeruzalem.

En te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen des aanstoots voor alle volken; allen, die zich daarmede belasten, zullen in stukken gehouwen worden, al zijn alle volken der aarde tegen haar verzameld... het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal trachten al de volken, die tegen Jeruzalem komen, te verderven. (Zacharia 12:1-3, 29).

Zal Amerika Israël verraden?

Nu komen we bij de volgende vraag: Zal Israël verraden worden door de VS?

Het is een terechte vraag, want we hebben in het afgelopen decennium een presidentiële regering gezien die verraderlijk omging met Amerika's belangrijkste bondgenoot in het Midden-Oosten. Zal er een toekomstige president en ministerie van Buitenlandse Zaken komen die verraderlijk met Israël zal omgaan?

De speciale gezant van de Amerikaanse president Barack Obama voor het Midden-Oosten, George Mitchell, dreigde op een bepaald moment in 2010 om financiële hulp aan Israël in te houden als de Joodse staat niet akkoord zou gaan met geëiste concessies om het vastgelopen vredesproces weer op de rails te krijgen. De regering-Obama dreigde de hulp in te houden als Israël niet aan de eisen voldeed. Het was een daad die, naar onze mening, Israël vervloekte.

Amerika, de natie die vrijwel zeker in het leven is geroepen om aan de zijde van Zijn uitverkoren volk te staan tijdens Israëls wedergeboorte in de moderniteit, is bovenmate gezegend. Wij moeten ons afvragen of er nog steeds anti-Israël trucjes aan het werk zijn binnen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de inlichtingendiensten om de Joodse staat te schaden. We hebben vóór, tijdens en na de presidentsverkiezingen van 2016 de pogingen gezien om een naar behoren gekozen president omver te werpen. Het is niet onredelijk om je af te vragen of ditzelfde kader van onwettige operatives de weg wijst naar het opzetten van de wereldwijde anti-Israël marginalisatie die door Zacharia is voorspeld.

Amerika's "Christendom"?

De weigering van de regering Obama om te erkennen dat God op de een of andere manier iets te zeggen heeft in de aangelegenheden van de mens, laat staan dat hij zich op enigerlei wijze bemoeit met de handelwijze van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken met Israël en zijn tegenstanders, is een voor de hand liggende conclusie. Per slot van rekening heeft de heer Obama zelf verklaard dat Amerika geen christelijke natie is.

We moeten zeggen dat we het op dat punt met deze president eens zijn. De Verenigde Staten zijn nooit een "christelijke" natie geweest, in de zin dat Amerika zich en masse heeft bekeerd tot een totale toewijding aan het volgen van Jezus Christus. Dat is nooit gebeurd. Dit land heeft echter, vanaf de vroegste plannen van de grondleggers, in zijn nationale oprichtingsdocumenten joods-christelijke beginselen verweven voor het leiden van leven en regeren.

Gebaseerd op deze gemakkelijk bewijsbare waarheid - want er is slechts een snelle blik nodig op de oprichtingsdocumenten om de bijbelse invloed te herkennen - is het gemakkelijk om te weten dat Amerika op zijn zachtst gezegd een natie is die onder voorzienige bewaking staat. God heeft, in duidelijke taal, door middel van profetische alwetendheid gesproken over wat er zal gebeuren als iemand, individueel of als bedrijf, verraderlijk omgaat met Zijn uitverkoren volk. Daarom is het dwaasheid dat iemand - ook de president van de Verenigde Staten of enig ander lid van de regering van deze natie - negeert wat er in de Bijbel staat over de omgang met Israël.

Menselijke regering, onbewust van Gods wil

Wij beseffen dat de vaststelling dat regeringsleiders God niet erkennen in hun bestuur geen diepgaande openbaring is, omdat humanistisch leiderschap de Schepper van alle dingen negeert. Wij wilden alleen het feit aan de kaak stellen wat de echte kern van het probleem is met betrekking tot het gebrek aan blijvende vrede in het Midden-Oosten en in de rest van de wereld. Hoewel de laatste regering Israël in veel opzichten een warm hart toedraagt, is het duidelijk dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de medewerkers van de inlichtingendiensten Gods Woord over de zaak Israël geen enkel gewicht toekennen bij het overwegen van het beleid ten opzichte van de Joodse staat. Zij verzetten zich tegen het eigen plan van de president om alle partijen in het vredesproces eerlijk te behandelen, maar zij gaan door met het vaststellen van tijdschema's voor het tot stand brengen van een tweestatenoplossing voor het "Palestijnse probleem", zoals zij dat zien.

Toen een ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in een interview werd gevraagd welke pressiemiddelen de VS hebben om Israël ertoe te brengen aan de Arabische en internationale eisen te voldoen, zei hij: "Volgens de Amerikaanse wet kunnen de Verenigde Staten hun steun aan leninggaranties aan Israël inhouden."

Gelukkig was de laatste president van Amerika misschien wel de trouwste van alle Israëlische voorstanders tot op dit moment in de geschiedenis van onze natie. Een groot deel van het Congres, met name in de Senaat, staat pal achter de Joodse staat. Maar op een dag zal Israël en de andere naties van de wereld een verbond van valse vrede worden opgedrongen, waarvan God meent dat die rechtstreeks uit de put van de hel komt. De gevolgen zullen enorm zijn voor allen die het document van de misleiding van Antichrist ondertekenen.

Als Amerika zich aansluit bij de rest van de naties in de samenkomst tegen Israël, zoals voorzegd in Zacharia 12:1-3, zal haar verraad Amerika's ondergang betekenen. Alle naties die tegen de Joodse staat komen, zegt God, zullen in stukken worden gehakt. Israël daarentegen zal hoe dan ook blijven bestaan, verklaart Hij in de sterkst mogelijke bewoordingen.

Nogmaals:

Dit is wat de Here zegt: "Hij die de zon aanstelt om overdag te schijnen, die de maan en de sterren verordent om 's nachts te schijnen, die de zee beroert zodat haar golven ruisen - de Here, de Almachtige, is zijn naam; alleen als deze verordeningen uit Mijn ogen verdwijnen," verklaart de Here, "zullen de nakomelingen van Israël ooit ophouden een natie voor Mijn aangezicht te zijn." (Jeremia 31:35-36)

VOLGENDE: Opkomst van de wereldregering

Eindnoten:

[i] Terry James, Rapture Ready…Or Not (Green Forest, AR: New Leaf, 2016) chapter 12.

[ii] Dwight J. Pentecost, Things to Come,

Bron: COMING OF ANTICHRIST- DEEL 6: Israël tekent een Helse overeenkomst " SkyWatchTV