www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMST VAN DE ANTICHRIST - DEEL 16: Naties steken de rivier de Eufraat over richting Israël

20 september 2022 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17

Bijbelprofetie vertelt dat er een macht zal komen die kan wedijveren met die van de grote Führer van het Vierde Rijk. De macht zal komen uit de oosterse wereld. Johannes de Onthuller kreeg de profetie over deze enorme macht van de engel die de boodschap van Gods troon moest doorgeven.

Over deze militaire moloch wordt ons verteld in twee profetische passages:

En de zesde engel klonk, en ik hoorde een stem uit de vier hoornen van het gouden altaar dat voor God staat, zeggende tot de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn in de grote rivier de Eufraat.

En de vier engelen werden losgelaten, die bereid waren voor een uur, en een dag, en een maand, en een jaar, om het derde deel van de mensen te doden. En het getal der ruiters was tweehonderdduizend; en ik hoorde hun getal. (Openbaring 9:13-16)

En de zesde engel goot zijn fles uit op de grote rivier de Eufraat, en het water daarvan werd opgedroogd, opdat de weg van de koningen van het oosten bereid zou worden. (Openbaring 16:12)

Deze enorme militaire macht zal de westerse wereld naderen vanuit de verre uithoeken van de oosterse wereld. De aantallen zijn duizelingwekkend!

Het is moeilijk te begrijpen hoe dit gigantische aantal troepen kan worden verzameld voor hun aanval op het westen. Hoe de antichrist op zo'n brede basis de macht zal hebben kunnen vergaren die hij heeft, terwijl tegelijkertijd de koningen van het Oosten zijn opgestaan, is een soort raadsel.

Het lijkt er echter op dat een of andere bovennatuurlijke kracht de grens tussen de oosterse en de westerse wereld gescheiden heeft gehouden. Johannes' Openbaring lijkt aan te geven dat de rivier de Eufraat die grens afbakent.

China herbergt al jaren verreweg het grootste contingent militaire grondtroepen ter wereld. De Koreaanse oorlog van begin jaren vijftig bewijst dat ze al tientallen jaren formidabel zijn. De rode Chinese troepen vochten aan de zijde van Noord-Korea om te voorkomen dat de Noord-Koreaanse dictatuur onder de voet werd gelopen toen zij Zuid-Korea aanvielen. Amerika en de Zuid-Koreaanse troepen trokken de Noord-Koreaanse horden terug naar hun eigen grondgebied en zouden de Noord-Koreaanse dictatuur uiteindelijk hebben vernietigd, als er geen massale Chinese interventie was geweest.

Het was in zekere zin een ommekeer, want de Chinezen overrompelden zelfs de Amerikaanse troepen in sommige gevechten. Dus de Chinezen zijn geen 'Johnny-come-latelies'. Een aantal jaren geleden schreef Dr. Tim LaHaye het volgende:

De opkomst van China op het wereldtoneel als een machtige geopolitieke kracht om rekening mee te houden tijdens deze generatie heeft de aandacht van alle wereldleiders. Het is niet alleen het grootste land ter wereld, met een bevolking van 1,2 miljard (bijna vijf keer die van de Verenigde Staten), maar dat uitgestrekte rijk wordt geleid door de meest meedogenloze communistische leiders. En zij kijken hongerig naar hun Aziatische buren - Taiwan, India en de Filippijnen. Zij weten dat de rest van de wereld te laf is om hen met meer dan woorden te bedreigen. Als zij niet worden tegengehouden, zullen zij de wereld veroveren, want communisten zijn erop getraind hun socialisme aan de hele wereld op te leggen.[i]

Van wijlen Dr. LaHaye kan gezegd worden dat hij een zekere voorkennis had toen hij destijds schreef over de kolos die China is geworden. We zijn getuige geweest van de groei ervan op een manier die alleen bovennatuurlijk inzicht kon verschaffen.

Amerika en andere westerse democratieën hebben door slechte handelsovereenkomsten en andere verkeerde betrekkingen met de Chinese communistische regimes door de jaren heen precies gedaan wat LaHaye dacht dat ze zouden kunnen doen door hen te helpen het dodelijke militaire niveau op te bouwen dat ze nu hebben bereikt. Dr. LaHaye schreef verder:

Dankzij Amerikaanse kapitalisten die zwaar hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van deze achterlijke natie, alleen maar om ongelooflijke winsten te behalen, beleeft China, dat anders nooit economisch had kunnen concurreren op het wereldtoneel, zijn eerste echte groei in honderden jaren. Als zij ongebreideld hun gang kunnen gaan, zullen deze investeerders, of hun kleinkinderen, spijt krijgen van dergelijke op winst gerichte investeringen zonder interne sociale hervormingen te eisen die het Chinese volk fundamentele vrijheden zouden hebben verleend. Het zal de komende jaren interessant zijn om Rusland en China te zien strijden om de suprematie in het gebied. Zonder het te beseffen, zouden zij beiden de Bijbelprofetieën kunnen vervullen.[ii]

De fenomenale opkomst van China tot zijn huidige machtspositie heeft een diepgaande betekenis voor Bijbelprofetie. Velen geloven dat het een trend aangeeft dat de wereldwijde geopolitieke omstandigheden zich voorbereiden op het laatste grote wereldconflict dat meer dan 1900 jaar geleden door de apostel Johannes werd beschreven. Nogmaals, hier is de profetie die hem werd gegeven:

En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat; en haar water werd opgedroogd, opdat de weg bereid zou worden voor de koningen uit het oosten. (Openbaring 16:12)

Deze "koningen uit het oosten" hebben Bijbelprofetiegeleerden jarenlang in verwarring gebracht, want weinigen spraken over hen tot de communistische overname van China tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien is het duidelijk geworden dat deze natie een profetische rol speelt in de eindtijd, hoe klein ook. Hoewel China duizenden jaren lang tevreden is geweest om binnen haar uitgestrekte grenzen te blijven en vrijwel op zichzelf te leven, hebben de communistische dictators dat allemaal veranderd. Zij schijnen dezelfde obsessie te hebben als de communisten voor hen - wereldverovering.

Amerika in China's vizier

Eeuwen geleden zei Napoleon Bonaparte: "Als China ontwaakt, zal de wereld beven." Je hoeft geen profeet te zijn om in te zien dat op dit moment in de geschiedenis de tijd van beven is aangebroken.

China, met 's werelds grootste bevolking en enorme economische en militaire macht, is niet langer de papieren tijger die het voor de Tweede Wereldoorlog was. Tijdens ons leven heeft het de wereld opgeschrikt en velen in het militaire complex bang gemaakt met zijn enorme economische en militaire potentieel. De meesten die de confrontatie van de Sino-wereld van naties gadeslaan, weten dat China een positie heeft bereikt die minstens even sterk is als die van de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog. China heeft al kernwapens, of zal dat binnenkort doen, en het heeft een leveringssysteem dat door elk land in het Oosten wordt gevreesd. Dit land handelt onvoorstelbaar in wapens door ze te kopen van Rusland en elk van de voorheen verarmde satellietlanden die ze willen verkopen. Dan draait het zich om en verkoopt het wat het niet wil houden aan de olierijke bondgenoten die het zich kunnen veroorloven (zoals Iran, Irak of zelfs India).

China kreeg Hongkong terug toen het negenennegentigjarige huurcontract afliep. Zijn agressieve eis om Taiwan en de Spratly-eilanden geeft aan dat het een strategie heeft om heel Azië te controleren. Wie de Spratly's controleert, controleert niet alleen de oliecontroleposten naar de van olie afhankelijke landen in het Oosten, waaronder Japan, Taiwan en de Filippijnen, maar ook Australië, Indonesië en Singapore, waar 50 procent van de wereldbevolking woont. China baseert zijn aanspraken op deze bijna onbewoonbare eilanden op eeuwenoude documenten, maar is waarschijnlijk meer geïnteresseerd in de vermoedelijk rijke olievelden eronder dan in hun ligging, omdat geen enkel land vandaag of in de nabije toekomst kan floreren zonder olie.

Hun onderneming in de Zuid-Chinese Zee, waarbij zij hele eilanden bouwen en die met militaire middelen versterken, geeft aan waar hun gedachten op zijn geconcentreerd. Zij bedreigen zelfs de befaamde Amerikaanse marine met hun nieuw gebouwde vliegdekschepen en ander angstwekkend militair arsenaal.

De Chinese interesse gaat echter veel verder dan alleen de gebieden die zij in hun deel van de wereld kunnen overmeesteren. Zij kijken naar punten in het Westen om te pesten en over te nemen; zij hebben vele percelen onroerend goed en andere economische activa in de Verenigde Staten en andere gebieden gekocht. Dit is te danken aan inhalige Amerikaanse kapitalisten die zich meer zorgen maken om winst dan om de veiligheid van het land. En, presidentiële regeringen voorafgaand aan die van Donald J. Trump leken gretig om verschrikkelijke handelsdeals te sluiten. Blijkbaar deden ze dat in veel gevallen om de communistische regeringsleiders te laten zien dat we hen geen kwaad willen doen.

Dat is natuurlijk complete waanzin, want de focus van de Chinese communisten - net als die van de Sovjets en nu de Russen - is om de wereld te domineren. Amerika staat dat streven in de weg, en dus is Amerika hun vijand en moet het verraderlijk worden aangepakt. President Trump erkent dit en heeft stappen ondernomen om de situaties recht te zetten in termen van militaire paraatheid en economisch inzicht. Dit heeft volgens ons de tanden van de globalisten op scherp gezet. Zij willen China niet confronteren, maar het op de een of andere manier overhalen om een rustige, goede wereldburger te worden.

Bijbelprofetie zegt dat dit niet zal gebeuren. Elke dag laat China door zijn gedrag zien dat dit niet gaat gebeuren. Het is op weg naar een botsing met de westerse landen en Amerika.

Openbaring heeft ons verteld dat de "koningen van het oosten" tijdens het laatste deel van de Verdrukking naar de rivier de Eufraat zullen komen en deze dan zullen oversteken. Die bovennatuurlijke barrière die de rivier de Eufraat voorstelt, zal dan blijkbaar op de een of andere manier worden doorbroken:

En de zesde engel goot zijn fles uit op de grote rivier de Eufraat, en het water daarvan werd opgedroogd, opdat de weg van de koningen van het oosten zou worden bereid. (Openbaring 16:12)

Hoewel velen die deze profetie lezen, geloven dat het opdrogen van de Eufraat zal komen door de vernietiging van een dam in het noorden of het afslaan van het water, geloven wij dat het Woord van God duidelijk maakt dat dit bovennatuurlijk is. Er zijn blijkbaar demonische geesten ergens onder de Eufraat die gereserveerd worden tot de tijd van de nadering van dit leger.

Het lijkt erop dat deze demonische geesten daadwerkelijk deze menselijke krachten zullen binnendringen en in zich opnemen als zij de rivier oversteken. De door de Hemel ingestelde barrière die de oosterse wereld op de een of andere manier scheidt van de westerse zal dan vallen, en het leger van tweehonderd miljoen mensen, bezeten door werkelijk kwaadaardige geestelijke wezens, zal de westerse wereld binnentrekken om, zo zegt de profetie, een derde van de wereldbevolking te doden.

Hoe zit het dan met de Führer van het Vierde Rijk? Moet hij de wereld niet beheersen?

Nogmaals, het is moeilijk een definitief antwoord te geven gezien de grote macht die de Antichrist op dat moment zal bezitten. De enige logische conclusie ligt misschien in de bovennatuurlijke barrière van de rivier de Eufraat. Het lijkt erop dat deze door demonen bewaakte versperring op zijn plaats is gebleven - vanwege Gods remmende kracht - totdat de koningen van het Oosten bereid zijn voor een uur en een dag, zoals de profetie voorspelt.

Wanneer het leger van tweehonderd miljoen man is aangekomen, worden de demonen vrijgelaten om in de menselijke legers te stromen. De rivier wordt bovennatuurlijk opgedroogd.

Is het ver gezocht om te zeggen dat wanneer God de enorme waterzijde van de Rode Zee kon tegenhouden terwijl drie of vier miljoen Israëlieten door een opgedroogde zeebodem trokken, God de rivier de Eufraat kan opdrogen met een loutere beweging van zijn machtige hand?

Dus, de massale militaire macht van de oosterse wereld verenigt zich om hun slag te slaan naar wereldheerschappij. Zij zijn ervan overtuigd, blijkbaar door satanische inspiratie, dat dit het moment is om hun slag te slaan. Zij zullen dat doen en de antichrist zal er nota van nemen als hij berichten krijgt over wat er gebeurt in het gebied dat wij nu kennen als Irak.

Maar tijdingen uit het oosten en uit het noorden zullen hem verontrusten; daarom zal hij met grote woede uitgaan om te vernietigen en velen te verdelgen. (Daniël 11:44)

Het volgende wat de profetie ons vertelt over de daden van het beest doet ons denken aan Adolf Hitler. De antichrist zal blijkbaar een beetje gek worden en leren dat iemand zijn recht op volledige macht durft uit te dagen. Opnieuw wordt ons verteld: "Daarom zal hij met grote woede voortgaan om te vernietigen, en velen te verdelgen."

De antichrist zal beginnen met het afslachten van zovelen als zijn troepen tegenkomen. Ondertussen zullen de koningen van het Oosten, geleid door China, ongetwijfeld hetzelfde doen. Dat zij een derde van de mensen op aarde doden, wijst vrijwel zeker op het gebruik van kernwapens.

Waarom deze mate van dodelijkheid niet wordt ontketend als de koningen van het Oosten naar de moordvelden van Armageddon rijden, is een raadsel. Misschien is het omdat de oosterse horde niet wil dat de plundering die zij begeren in het Midden-Oosten radioactief wordt gemaakt.

Het enige wat we zeker weten is dat dit bloedbad zal plaatsvinden. God heeft het gezegd!

China en de Bijbel

China wordt niet veel genoemd in de Bijbel. In feite omvat de verwijzing naar China, "koningen van het oosten", meer dan alleen China. Die uitdrukking betekent eigenlijk "koningen van de rijzende zon", waaronder ook Japan en mogelijk andere Aziatische landen vallen. Zoals Dr. John Walvoord, een geleerde en schrijver die beschouwd wordt als de decaan van profetieleerden toen hij kanselier was van het Dallas Theological Seminary, over deze uitdrukking schreef:

Er is enige neiging geweest om de uitdrukking "de koningen van het oosten" letterlijk te nemen, "de koningen van de zonsopgang" als specifiek verwijzend naar Japan, waar de opkomende zon een symbool is van de politieke macht. Het ligt echter meer voor de hand om de term "rijzende zon" te beschouwen als een synoniem voor het oosten.[iii]

Sommige bijbelleraren suggereren dat "de Sinieten" waarnaar verwezen wordt in Genesis 10:17, en opnieuw in Jesaja 49:12, de plaatsen zijn waar het "land van Sinim" ligt. Nadat God de Sinieten uit de toren van Babel had verstrooid, vestigden zij zich kennelijk in het Oosten in wat wij nu kennen als China. Daarna raakten zij geïsoleerd van de rest van de wereld.

Na de Grote Vloed droegen de vroegste kolonisten de verhalen over de schepping en de ene ware God met zich mee. Vroege missionarissen in China wezen op de waarheid van God in de Chinese beeldtaal.

Dr. Tim LaHaye rapporteerde:

Mijn zwager, al meer dan 20 jaar missionaris in Taiwan, vertelde me dat de Chinese naam voor God "ShangTi" is, die bestaat uit twee pictografische symbolen: "boven" (of hemels) en "keizer." Samen betekenen ze "Hemelse Keizer". In een land dat vele goden aanbidt, is het interessant dat de vroegste Chinese karakters (die tot 4500 jaar teruggaan) aangeven dat zij één God erkenden boven alle keizers en andere goden.[iv]

Chuck Missler geeft andere illustraties van Chinese pictogrammen:

Bijvoorbeeld, het woord "boot" bestaat uit drie Chinese karakters: schip, acht en mond, wat een overdracht zou kunnen zijn van de acht monden op de ark. Het woord "begin" (van de zonde) combineert de pictogrammen voor "vrouw, stiekem en mond". Het Chinese woord voor "duivel" combineert vier woorden: beweging, tuin, man en privé. Nog duidelijker is het woord voor "verlangen of begeren". Het bestaat uit twee bomen en het symbool voor vrouw. Ongetwijfeld zijn er nog veel meer Chinese tekens die terug te voeren zijn op Genesis vóór de Toren van Babel.

Een ander interessant gegeven dat studenten van China vinden, is dat de oudste Chinese kalenders zevendaagse kalenders zijn. Gezien hun heidense achtergrond kunnen we alleen maar speculeren dat ook dit een overblijfsel is uit het boek Genesis. Geografisch gezien heeft de rivier de Eufraat, een van de eerste rivieren die in de Bijbel worden genoemd, eeuwenlang gediend als de natuurlijke scheidslijn tussen Oost en West. Voor Bijbelgeleerden is het duidelijk dat het jodendom en het christendom een enorme invloed hadden op de wereld ten westen van de Eufraat, maar zeer weinig invloed op het Oosten. In plaats daarvan heeft de meester-misleider de miljarden zielen van de volkeren van het Oosten veroordeeld met een opeenvolging van valse godsdiensten zoals het boeddhisme, het hindoeïsme, het taoïsme en combinaties daarvan. De draak, het officiële symbool van China, overmeesterde de primitieve bijbelse leer van de eerste kolonisten met het polytheïstische pantheïsme dat zij nu hebben. Het idee dat "god is alles en alles is god" is eigenlijk een afwijzing van de God van de Bijbel.[v]

De dreiging van China vandaag de dag

Opnieuw klinken de woorden van Tim LaHaye over de onheilspellende natie uit het Verre Oosten ons nu in de oren. Ze waarschuwen voor de dingen die komen gaan.

Houd in gedachten dat China niet gecontroleerd wordt door democratie-liefhebbende liberalen zoals de meeste landen in de wereld. De Chinese leiders behoren tot de meest toegewijde communisten ter wereld. Het zijn geen "agrarische hervormers" of "progressieven", zoals onze media hen enkele jaren geleden probeerden voor te stellen. Zij zijn veeleer een meedogenloze groep eliteleiders die de kans op vrijheid hebben gestolen van het 1,2 miljard vrijheidslievende Chinese volk, en zij hebben nooit geaarzeld in hun plan om China te gebruiken als militair platform van waaruit zij de wereld kunnen veroveren. De gebeurtenissen van de komende twee decennia, als we inderdaad zo lang hebben, zullen dat bewijzen.[vi]

De plotselinge opkomst van China

Onze rubriek hier zou iemand kunnen doen vragen: "Wat bedoelt u met 'plotselinge opkomst'?". Op deze vraag - om de veronderstelling verder door te trekken - zou de vraagsteller kunnen volgen met: "De Chinezen zijn al tientallen jaren een belangrijk en groeiend item in het nieuws."

China is inderdaad uit de schaduw van het Verre Oosten getreden achter die lange muur die vanaf satellieten in de ruimte te zien is. Hun opkomst gaat van uur tot uur door. We hoeven tegenwoordig maar naar een willekeurig nieuwsbericht te luisteren. China staat centraal in de controverse over de COVID-19 crisis.

Topambtenaren van de regering die belast zijn met de nationale veiligheid kijken met beschuldigende gedachten naar de communistische regering van China. Bijna zeker, zeggen velen, is China schuldig aan het vrijlaten van het virus toen het ontsnapte uit een van hun laboratoria ergens in de buurt van Wuhan.

Die stad - groter in bevolking dan New York City - was enige tijd gesloten aan het begin van de verspreiding van het virus, zeggen deskundigen. We weten niet meer precies hoe, maar volgens het rapport bleek uit de inlichtingen uit het gebied dat veel wegen voor zwaar verkeer op een gegeven moment meer dan een week volledig waren afgesloten. Het was iets wat nog nooit was gedaan. Er was geen verklaring voor de afsluiting, aldus het rapport.

De conclusie van de nationale veiligheidsdeskundigen was dat de straten en wegen waren afgesloten, zodat de miljoenen mensen in de stad ze niet konden doorkruisen. Dit betekent volgens hen dat iets van zeer gevaarlijke aard de dictator, Xi Jinping, ertoe bracht het leven in het gebied volledig te verstoren.

Kort na de uitschakeling meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat Chinese militairen honderden, zo niet duizenden, uit hun appartementen haalden. Van diezelfde mensen is sindsdien niets meer vernomen. De mensen die inlichtingen verzamelen denken dat ze op de een of andere manier zijn meegenomen en gedood, en dat geprobeerd is het feit dat ze ooit hebben bestaan uit te wissen.

Waarom? Blijkbaar waren de verwijderden ziek van het virus. Ze werden verwijderd, denkt men, zodat de Chinese regering kon verbergen dat het virus in Wuhan en omgeving was uitgebroken.

Deze "theorie" is gebaseerd op feiten, aangezien de Amerikaanse inlichtingendiensten geen moeite hebben gedaan om het rapport te ontkrachten. Blijkbaar hebben elektronische apparaten die het gebied van Wuhan en het militaire wapenlaboratorium in de gaten houden, al deze activiteiten in en rond het gebied opgepikt.

De rapporten ontkrachten de theorie dat het virus zich heeft verspreid vanaf de zogenaamde natte markten in het gebied - de plaatsen waar het vlees wordt gekocht door het winkelend publiek. Zij kiezen blijkbaar, in sommige gevallen, voor levende dieren - exotische dieren. Men dacht dat vleermuizen het "vlees" waren waar het virus vandaan kwam.

De vraag is nu of het virus per ongeluk uit de laboratoria is ontsnapt of opzettelijk is losgelaten. Het eerste lijkt de conclusie te zijn van de meeste inlichtingenmensen.

Nu zijn de beschuldigingen dat Xi Jinping en zijn kader van ondergeschikten besloten dat de toevallige vrijlating niet alleen China's economische omstandigheden tot stilstand zou brengen. Zij wilden dat alle economieën zouden lijden, zodat China zijn relatief dicht bij de nummer één staande economische positie kan behouden terwijl het uit de crisis komt. Het virus, zo luidt de gedachte, is door de Chinese regering in vliegtuigen gestopt en mensen hebben het naar grote steden over de hele wereld gebracht.

Dit lijkt zeker de plausibele verklaring van wat er is gebeurd. Het is veel meer dan alleen maar twijfelachtig dat dit zou kunnen zijn bedacht als onderdeel van een plan om de schade aan te richten die het heeft aangericht. De Chinezen hebben eenvoudigweg - misschien niet zo eenvoudig - geprofiteerd van de toevallige vrijlating van het virus. Hun strategie, als dat zo is, is briljant slecht.

Wij geloven dat het gepland is door de grootste intrigant die er is - Lucifer, de gevallene. Wij denken dat hij het vanaf het begin is begonnen en het duivelse plan blijft uitvoeren. Dus de Amerikaanse regering wierp een verdachte blik op het Chinese communistische regime en wees met een beschuldigende vinger, gebaseerd op elektronische en ter plaatse verkregen inlichtingen.

Wat betekent dit alles, profetisch gesproken? Onze gedachten zijn dat Satan dit alles vanaf het begin heeft gepland, maar dat het natuurlijk onder de volledige controle van God staat, aan wiens alwetendheid niets en niemand ontsnapt. Wij geloven dat dit het zoveelste signaal is dat de weg wordt vrijgemaakt voor het tijdperk van de Verdrukking en de uiteindelijke terugkeer van Zijn Zoon, de Heer Jezus, om de planeet te zuiveren van alle zonde en rebellie.

Het is vrijwel zeker dat China een hoofdrol zal spelen in het tijdperk van de Verdrukking. Het virus en het aandeel van China in het vrijkomen van de dodelijke en vernietigende effecten ervan zou wel eens kunnen zijn dat de Heer de oude Chinese draak bij zijn nek grijpt en naar de oppervlakte trekt van de borrelende ketel van rebellie tegen God - om zo zijn kwade bedoelingen bekend te maken. China toont zich de hegemoniale macht die consequent bewijst dat het niet alleen de Zuid-Chinese Zee en zijn invloedssfeer wil domineren, maar ook de grootste economische en militaire supermacht ter wereld wil worden.

Het coronavirus zou een pandemie kunnen zijn - een die naar onze inschatting sterk overdreven is wat betreft de potentiële dodelijke gevolgen. Het is echter waarschijnlijk dat Satan het tot stand heeft gebracht in de mate dat het zijn verwoesting over de wereld heeft aangericht. Maar de God van de Hemel beheerst het, zoals Hij uiteindelijk alles beheerst.

Zou China nu "ontmaskerd" zijn door alle waarnemers te waarschuwen voor zijn genocidale kwaad? Zou de Heer ervoor kunnen zorgen dat de Chinese draak wordt getoond als handlanger van de oude rode draak, Satan, zodat er geen excuus kan zijn dat de wereld niet is gewaarschuwd?

Die Chinese draak zal de koning van de koningen van het Oosten zijn; we hebben weinig twijfel. Nogmaals, zij en hun cohorten uit het Nabije Oosten en het Verre Oosten zullen verantwoordelijk zijn voor het doden van volledig een derde van de bewoners van de aarde in de latere stadia van de beweging van naties naar de slachtvelden van Armageddon.

VOLGENDE: Mysterie Babylon

Eindnoten:

[i] Dr. Tim LaHaye, Rising Sun nations on the move, (Ang, this is from one of our early books)]f

[ii] Ibid.

[iii] Walvoord reference

[iv] Need ref info.

[v] Chuck Missler, Kings of the east lust westward, (Angie, this is from one of our books)]***

[vi] LaHaye get ref info

Bron: COMING OF ANTICHRIST—PART 16: Nations Cross Euphrates River Toward Israel » SkyWatchTV