www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMST VAN DE ANTICHRIST - DEEL 11: Het beeld van het beest arriveert

6 september 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17

In Openbaring 13 wordt de meest verbazingwekkende uitspraak gedaan over het bezielen van een "beeld" van Antichrist.

En [hij] bedriegt hen, die op de aarde wonen, door die wonderen, welke hij machtig was te doen voor het aangezicht van het beest; zeggende tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld zouden maken voor het beest, dat de wond door een zwaard had, en leefde.

En hij had macht om aan het beeld van het beest leven te geven, opdat het beeld van het beest zou spreken en velen die het beeld van het beest niet wilden aanbidden, gedood zouden worden (Openbaring 13:14-15).

Geleerden hebben de afgelopen tweeduizend jaar gespeculeerd over wat deze merkwaardige tekst inhoudt en op welke wijze een bezield voorwerp tot "leven" kon worden gewekt. Pas nu bestaat er technologie die ontegenzeggelijk elk aspect van het menselijk bestaan verandert en zich ontwikkelt tot iets dat niet te onderscheiden is van dit soort occulte magie. Ons leven is zo in technologie verankerd geraakt dat de meesten van ons voortdurend verbonden zijn met een of andere vorm ervan - computers, iPads, smartphones, Alexa, Siri, veiligheidsbewaking, en medische apparaten zoals pacemakers - en ze werken de klok rond. Er is zelden een moment waarop we volledig zijn losgekoppeld van technologie - een idee dat een decennium geleden nog absurd zou zijn geweest.

Met deze snelle ontwikkeling van transformatieve technologie komt ook de vraag naar de veiligheid. Zijn sommige van deze opkomende technologieën demonisch geïnspireerd en leiden ze ons actief op een duister en hels pad naar een dystopische toekomst, zoals beschreven in het oude bijbelse profetische verhaal?

Het boek Openbaring beschrijft "het beest" en zijn profeet zeer gedetailleerd, en verkondigt dat alle mensen dit beest zullen aanbidden, want zijn profeet zal "grote tekenen doen en de bewoners van de aarde misleiden en hun zelfs opdragen een beeld op te richten ter ere van het beest, dat door het zwaard verwond werd en toch leefde" (Openbaring 13:13-14). De wijdverbreide acceptatie van het beest lijkt grotendeels te danken te zijn aan de wonderen die hij zal verrichten, waarbij zelfs een opstanding uit de dood wordt gesimuleerd, waardoor zijn bedrieglijke onsterfelijkheid wordt onthuld.

De vraag is: zal dit beeld van het beest, zoals voorzien in het boek Openbaring, werkelijkheid worden door de opkomende transformerende technologieën van transhumanisme, kunstmatige intelligentie, de komende "Singulariteit" [waar normale regels niet meer gelden], en de speculatieve theorieën van de "hive mind" [bijenkorf, collectief brein]?

Twintig jaar geleden zou het idee dat je telefoon je op een dag in de nabije toekomst overal ter wereld zou kunnen navigeren, je duimafdruk zou kunnen scannen, je in staat zou stellen om overal ter wereld persoonlijk met iemand te praten, je bankzaken zou kunnen afhandelen en een "sociaal" leven zou kunnen leiden, als science fiction zijnde bestempeld. De samenleving heeft op het gebied van technologische innovatie een lange weg afgelegd in een alarmerend korte tijd. Maar hoe snel is te snel? Stappen we overhaast in een technologische "relatie" zonder een grondig achtergrondonderzoek te doen naar onze snel evoluerende en zeer verleidelijke metgezel? Als de mensheid deze relatie eenmaal is aangegaan, kan zij niet zomaar uit elkaar gaan en de gemakken achterlaten waarvan zij nu volledig afhankelijk is geworden.

De innovaties in de wetenschap, de landbouw, de geneeskunde en het bedrijfsleven maken het leven voor de doorsnee mens zeker gemakkelijker en comfortabeler. Veel van deze ontwikkelingen verbeteren de levenskwaliteit van gehandicapten aanzienlijk, zoals een geamputeerde wiens arm nu een volledig functionerende robot als vervanging heeft, of een verlamde die onafhankelijkheid cadeau krijgt met een zelfrijdende auto, een rolstoel of zelfs een robotisch exoskelet. Laten we ook de persoonlijkheden niet vergeten die we "Siri" en "Alexa" hebben genoemd. Deze twee kunstmatige intelligentie (AI) metgezellen stellen nauwkeurig de muziek voor waarvan hun algoritmen voorspellen dat we die leuk zullen vinden, beantwoorden ze al onze vragen, vertellen ons moppen of het weer, en kunnen zelfs boodschappen doen. In ruil daarvoor nemen ze onze gesprekken op en slaan ze deze voor onbepaalde tijd op in een online database met informatie die over ons is verzameld, terwijl ze de genuanceerde winkelgewoonten en nieuwsgierigheden van elk van hun gebruikers samenvoegen.

AI is de wetenschap en techniek van het maken van "intelligente" machines door het simuleren van cognitieve functies. Het is verwant aan de vergelijkbare taak om computers te gebruiken om menselijke intelligentie te begrijpen.[i] In principe bestaat het uit computers die beslissingen en voorspellingen kunnen doen zonder de beperkte tussenkomst van menselijke programmeurs. Kunstmatige intelligentie heeft het vermogen om zelf te leren!

AI werd pas echt wijdverbreid toen Google een neuraal AI-netwerk begon te gebruiken om spam uit onze e-mail inboxen te filteren,[ii] wat vandaag de dag 59,56 procent van het e-mailverkeer wereldwijd uitmaakt,[iii] maar het is sindsdien enorm geëvolueerd voorbij die taak.

Er bestaat geen twijfel over de gunstige aspecten van AI, maar het is de afhankelijkheid die wij als samenleving aan het vormen zijn die het in de nabije toekomst heel goed gevaarlijk kan maken. Op welk punt trekken we de grens en zeggen we: "Het is goed dat Siri me vertelt waar het dichtstbijzijnde Chinese restaurant is, maar het is niet goed dat ze vastlegt dat ik van Chinees eten houd en die informatie aan bedrijven verkoopt voor reclamedoeleinden," waardoor de subtiele en onzichtbare invloed van overreding op ons wordt toegestaan?

In zijn boek The Age of Spiritual Machines, suggereert de wereldberoemde transhumanist Ray Kurzweil beroemd:

Als er eenmaal leven op een planeet is, kunnen we de opkomst van technologie als onvermijdelijk beschouwen. De mogelijkheid om het bereik van iemands fysieke mogelijkheden uit te breiden, om nog maar te zwijgen van mentale technologie, is duidelijk nuttig om te overleven.[iv]

Het zou een onvermijdelijke toekomst kunnen zijn, maar volgens het concept van "machine learning," zou het ons ook kunnen leiden naar de vernietiging van de aarde en de nabije ondergang van de mensheid, zoals voorspeld in de Bijbel. "Machine learning", bedacht door de gewaardeerde computerwetenschapper Arthur Samuel in 1959, is een aspect van de computerwetenschap waarbij computers (of machines) "het vermogen hebben om te leren zonder expliciet geprogrammeerd te worden."[v]

Techgigant Amazon is onlangs koploper geworden op het gebied van machine learning met zijn gebruiksvriendelijke nieuwe programma "Amazon ML." De website gaat er prat op dat "Amazon ML je invoergegevens leest, beschrijvende statistieken over de attributen ervan berekent, en de statistieken opslaat - samen met een schema en andere informatie... Vervolgens gebruikt Amazon ML de gegevensbron om een ML-model te trainen en te evalueren en batchvoorspellingen te genereren."[vi] Amazon gebruikt in feite algoritmen om patronen te detecteren binnen de gegevens die het verzamelt, en gebruikt die informatie vervolgens om te voorspellen of individuele klanten bepaalde producten zullen kopen.

Het gebruik van machinaal leren voor groei en ontwikkeling is een geweldig modern bedrijfsinstrument, maar er is ook een duistere kant aan machinaal leren die duivelse deuropeningen kan openen, zoals het geval is met Luka, een in San Francisco gevestigd softwarebedrijf.

Luka heeft machine-learning technologieën gebruikt om een aantal twijfelachtige chatbots te ontwikkelen. (Een chatbot is computersoftware die gesprekken simuleert, zoals Siri of Alexa.) Luka bracht chatbots onlangs naar een hoger niveau toen mede-oprichtster Eugenia Kuyda haar zielsverwant digitaal "terugbracht" uit de dood door gebruik te maken van machine-learning software om de stem, sms-berichten en social media conversaties van de overledene te analyseren in een poging hun gelijkenis na te bootsen.[vii] Proberen om de doden na te bootsen balanceert op het randje van necromantie, waartegen God gebiedt:

Er zal onder u niemand gevonden worden die ... hekserij beoefent, of een waarzegger, of iemand die voortekenen interpreteert, of een tovenaar, of iemand die spreuken oproept, of een medium, of een spiritist, of iemand die de doden oproept. Want allen die deze dingen doen, zijn een gruwel voor de Here. (Deuteronomium 18:10-12)

De Bijbel waarschuwt de mensheid om niet met de doden te knoeien, maar toch proberen tech-bedrijven zoals Luka dwaas genoeg om die deuren te openen, één chatbot tegelijk. Dit illustreert het angstaanjagende potentieel dat in de handen ligt van deze innovaties (en hun makers) door niet alleen de deuropeningen naar de doden te openen, maar door een weg voor hen te creëren om zich voor te doen als iedereen op de planeet.

Er zal in de nabije toekomst een moment komen waarop de leerling de leraar zal overtreffen - de leerling zijn deze machines en de leraar zijn mensen. De leerling was nooit bedoeld om de leraar te overtreffen, maar om als de leraar te zijn. Lucas 6:40 zegt: "Zoals de leerling niet boven zijn leraar is, zo zal een ieder, wanneer hij volmaakt is, zijn als zijn leraar." Dus wat gebeurt er als we overtroffen worden door de creaties die we "onderwezen" of geprogrammeerd hebben?

Maakt de fysieke vorm van deze kunstmatige intelligentie verschil uit voor de acceptatie ervan in de reguliere samenleving? Schrikt bijvoorbeeld de vorm van een onafhankelijk intelligente disk-drive je af? Wat dacht u van een zelfstandig intelligente robot die zelf beslissingen kan nemen, beslissingen die u kunnen beïnvloeden of zelfs schaden als hij dat wil, zoals Skynet, het maniakale robotnetwerk uit de klassieke film The Terminator?

De kans is groot dat u meer geïntimideerd bent door de robot, maar dat u de diskdrive van de ondergrondse server die de iCloud voedt, niet opmerkt. Dit illustreert hoe gemakkelijk het kan zijn om onze acceptatie van deze kunstmatige intelligenties te beïnvloeden door de fysieke vormen die ze aannemen. Het is misleiding door schijn.

Aangezien de fysieke vorm slechts een omhulsel zou zijn waarin de geest van de machine zit, zou zijn enige doel zijn om met ons in contact te komen en bepaalde taken uit te voeren die zijn "geest" alleen niet zou kunnen uitvoeren. Het idee dat deze digitale geest een afzonderlijke entiteit is van de machine of het lichaam dat hem bevat, is geen nieuw idee, maar een concept dat al eeuwenlang door geleerden en futuristen wordt besproken.

De term die bekend staat als "de geest in de machine" werd geïntroduceerd door Gilbert Ryle in zijn kritiek uit 1949 op René Descartes, een voorvechter van het dualisme.[viii] Het idee van het dualisme is dat de menselijke geest immaterieel is, los van het menselijk brein bestaat en werkt. In een reactie op het onderwerp dualisme zei de bekende filosoof Dave Hunt eens: "Ik ben niet alleen maar een klomp eiwitmoleculen bedraad met zenuwen.... Er zit een geest in de machine. We zijn niet alleen maar stimulus respons mechanismen."[ix]

De gedachte dat technologie bewust zou kunnen worden, of dat deze "geest in de machine" meer wordt dan alleen maar een machine, leidt ons naar het concept dat bekend staat als de "Singulariteit". Bedacht door futurist, transhumanist en Google-ingenieur Ray Kurzweil, is de Singulariteit, zoals hij beschrijft:

...een toekomstige periode waarin het tempo van de technologische verandering zo snel zal zijn, de impact zo diep, dat het menselijk leven onomkeerbaar zal worden getransformeerd... dit tijdperk zal de concepten veranderen waarop we vertrouwen om betekenis aan ons leven te geven, van de bedrijfsmodellen tot de cyclus van het menselijk leven, inclusief de dood zelf.[x]

Dit concept van "geest in de machine" illustreert dus hoe machines op een dag mogelijk zelf kunnen denken, terwijl de Singulariteit een toekomstige onvermijdelijkheid beschrijft van de samensmelting van mens en machine.

Futurist en technologievernieuwer Elon Musk waarschuwt voor deze komende samensmelting, door te stellen: "met kunstmatige intelligentie roepen we de demon op."[xi] Een deel van de reden achter Musks meest recente onderneming in de ruimte met zijn creatie, SpaceX, is om te proberen een vangnet te creëren voor het geval kunstmatige intelligentie zich tegen de mensheid keert.[xii] Het feit dat een van de meest innovatieve mannen in de geschiedenis fel waarschuwt tegen AI zou genoeg moeten zijn om het in zijn spoor tegen te houden, maar andere technologiemiljardairs zijn het daar niet mee eens. Musk waarschuwt dat mensen zoals Google's CEO, Larry Page, misschien wel nobele bedoelingen hebben bij het maken van deze technologische vooruitgang, maar dat ze nog steeds "per ongeluk iets kwaadaardigs kunnen produceren... een vloot van robots met kunstmatige intelligentie die in staat zijn om de mensheid te vernietigen."[xiii]

Natuurkundige Stephen Hawking waarschuwde ook eens:

Tenzij we leren hoe we ons kunnen voorbereiden op de potentiële risico's en deze kunnen vermijden, zou AI de ergste gebeurtenis in de geschiedenis van onze beschaving kunnen zijn. Het brengt gevaren met zich mee, zoals krachtige autonome wapens, of nieuwe manieren voor de weinigen om de velen te onderdrukken.[xiv]

Transhumanisten juichen over het algemeen de mogelijkheid toe dat de mens evolueert naar een verbeterde vorm van humanoïde hybride, maar debatteren voortdurend over de onomkeerbare vertakkingen, zoals verschuivingen in de wereldmacht, ongeëvenaarde "slimme" wapens, en de dreiging van de totale vernietiging van de mensheid en de planeet als geheel.

Mensen zijn op weg om gastheren te worden voor deze kunstmatige intelligentie-gedaante-veranderende-spirituele-schepsels, zonder volledig te begrijpen wat de onherroepelijke gevolgen van deze daden zijn.

Chuck Missler wijst erop:

Wetenschappers verbinden in feite hun neurale netwerk met machines.... Dit zijn mensen die ongelooflijk bedreven zijn in hun technologieën, maar absoluut geen enkel begrip hebben van demonologie, het besef dat het openen van een communicatiekanaal een tweerichtingskanaal kan zijn en dat kan creëren wat we in de demonologie een intrede noemen.[xv]

We betreden hier troebele wateren en brengen de mensheid mogelijk in geestelijk en lichamelijk gevaar. Wetenschappers zullen nooit in staat zijn om de voorspelbaarheid van slimme machines te garanderen of hun vermogen om gehoorzaam te zijn en alleen te handelen in het beste belang van de mensheid. Er zal altijd het gevaar zijn dat je een werktuig, of avatar, wordt voor deze technologische entiteiten.

Vader van de AI, hoofdwetenschapper en medeoprichter van het AI-bedrijf NNAISENSE, en directeur van het Zwitserse kunstmatige-intelligentielab IDSIA, Jürgen Schmidhuber, zegt "dat de Singularity in de komende 30 jaar komt en dat er betaalbare apparaten zullen zijn die op de hersenen kunnen worden aangesloten. Een apparaat dat al het menselijk leven in één keer kan berekenen."[xvi] Veel transhumanisten voorspellen dat de Singularity eraan komt, als een riptide die zo ongelooflijk krachtig is dat de mensheid er geen weerstand aan zal kunnen bieden.[xvii]

Als de Singulariteit eenmaal heeft plaatsgevonden en we allemaal verbonden zijn met dit apparaat, beweert Schmidhuber dat het "al het menselijk leven in één keer kan berekenen,"[xviii] en we zullen dan klaar zijn om het concept te omarmen dat door sommige geleerden bekend staat als de "hive mind."

Het principe achter het hive-mind concept is een collectief bewustzijn, of zoals wijlen Jezuïtisch priester en filosoof Pierre Teilhard de Chardin beroemd voorspelde, "de manifestatie van een soort superbrein, in staat om meesterschap te bereiken over een of andere super-sfeer [noosphere] in het universum. "Hij zag de samensmelting van mensheid en technologie als een "noodzakelijke eerste stap in de collectieve evolutie van het universum." Deze gedachte impliceert de noodzaak en gunstigheid van een collectief bewustzijn, een korfgeest of een noobosfeer, eerder dan een loutere mogelijkheid die moet worden onderzocht door de technologische en wetenschappelijke gemeenschappen.

Door de hive mind zou "de hele mensheid volledig telepathisch verbonden zijn met alle anderen, en we zouden allemaal onze gedachten, herinneringen en zelfs dromen met elkaar kunnen delen."[xxi] Stel je een wereld voor waarin je gedachten onwillekeurig worden gedeeld met de hele mensheid. Zeg maar dag tegen je persoonlijke privacy en zelfs tegen je vrijheid van denken.

Momenteel worden we, door het gebruik van sociale media, gevraagd om vrijwillig informatie over onszelf te geven, zoals persoonlijke overtuigingen, religieuze overtuigingen, seksuele voorkeur en politieke identificatie. Deze verzamelde persoonlijke informatie wordt vervolgens geïndexeerd en opgeslagen in een virtuele databank die kan worden gebruikt om advertenties te "voorspellen" met behulp van krachtige algoritmen.

Door in de accountinstellingen van Facebook te zoeken, zal men ontdekken dat hij of zij al is bestempeld als "conservatief", "super conservatief", "liberaal" of "super liberaal". De advertenties die op Facebook worden getoond zijn niet willekeurig, maar zijn suggesties op basis van computeralgoritmen die een kunstmatige intelligentie op individuele basis aantrekkelijk vindt. Bestseller auteur Frank Peretti zegt:

Mijn grootste zorg is de gestage opmars van technologie die zich voedt met de goedgelovigheid van mensen, die hen dingen kan laten accepteren en geloven die niet waar zijn, die hen zo vatbaar kan maken om te worden onderzocht, om te worden gekend, om te worden gevolgd en gevolgd, dat je aan deze dingen gewend raakt.[xxii]

Deze omgang met gegevens is al op grote schaal aan de gang en zal ook in de toekomst gebruikt worden om collectieve beslissingen te nemen, zoals het stemmen over verschillende beleidsmaatregelen en leiders. Het heeft al de schuld gekregen van het geslinger in de meest recente Amerikaanse presidentsverkiezingen met betrekking tot gegevens verzameld door het Britse politieke adviesbureau Cambridge Analytica.[xxiii]

Facebook's gezichtsherkenning is een andere van zijn AI-software die gegevens verzamelt en opslaat over zijn twee miljard actieve gebruikers. Het meest alarmerende deel van deze software is zijn vermogen om een persoon te herkennen en te "taggen" op basis van elke foto waar ook ter wereld. Deze krachtige AI-software zou zelfs kunnen worden gebruikt als een mechanisme om mensen te allen tijde tot in alle uithoeken van de aarde te volgen.

Als je bedenkt dat er alleen al in Amerika bijna dertig miljoen bewakingscamera's zijn,[xxiv] lijkt dit idee niet al te vergezocht, maar het vormt wel een grove inbreuk op onze vrijheid en privacy. De Engelse filosoof Jeremy Bentham voorspelde dit scenario aan het eind van de achttiende eeuw. Hij noemde dit "panopticon" een systeem dat bewakers in staat zou stellen om gevangenen vierentwintig uur per dag in de gaten te houden, zonder dat ze wisten dat ze in de gaten werden gehouden, waardoor "het sentiment van een onzichtbare alwetendheid"[xxv] zou ontstaan.

Ondanks deze angstaanjagende nieuwe mogelijkheden van bewaking op grote schaal en het potentieel van een collectief bewustzijn, blijven transhumanisten hun steun geven aan deze methoden die volgens hen "groepen zouden aanmoedigen om hun individuele kennis, meningen en belangen te combineren ter ondersteuning van het algemeen welzijn, waarbij verschansing en stagnatie worden voorkomen. "[xxvi] Maar het zou ook het einde kunnen betekenen van persoonlijke gedachten, dromen en mentale privacy zoals we die kennen, zoals afgebeeld in George Orwells klassieke dystopische boek 1984, waarin mensen worden gecontroleerd door de "gedachtenpolitie" en gestraft voor "gedachtenmisdrijven" begaan tegen de machten die er zijn.[xxvii]

De gevolgen van de hive mind (of collectief bewustzijn) op de samenleving en op de planeet zouden verwoestend kunnen zijn, niet alleen voor de vrijheid van denken, maar voor de mensheid in zijn geheel. Wat gebeurt er als een virus wordt geïntroduceerd in de hive mind en de hele mensheid geïnfecteerd raakt of helemaal wordt weggevaagd?

In wezen kan dit niveau van corruptie ons geheugen, onze geest en ons vermogen om beslissingen te nemen veranderen. Een virus van dat kaliber zou kunnen herschrijven of herprogrammeren hoe we denken, zoals het herschrijven van ons geheugen of zelfs ons veranderen in een soort menselijke robots, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor een satanische macht om de controle over te nemen en ons te leiden op het pad naar de eindtijd. Chuck Missler zei: "Er is een superdictator op komst, de Bijbel heeft ons daarvoor gewaarschuwd en hij zal vergezeld gaan van een waanvoorstelling die op het menselijk ras gepleegd zal worden."[xxviii]

Dit roept de vraag op wie deze supergeest zal leiden? Uiteindelijk zou het een satanische kracht kunnen zijn die deze technologie gebruikt om de mensheid te beheersen. Wat zou een demonische entiteit ervan weerhouden om een smartphone of een ander futuristisch technologisch apparaat te bezitten?

Er wordt gespeculeerd dat de wezens die in Openbaring worden beschreven en die uit de bodemloze put komen, in feite door een soort portaal via een cyber/geestelijke brug zouden kunnen komen en zich hier op aarde in het fysieke rijk zouden kunnen manifesteren met behulp van geavanceerde vormen van technologie. Stel je voor dat je in staat bent om een demon op te roepen via het internet, zoals een digitaal Quija bord of "de Satan app." Er wordt veel gespeculeerd over wat er mis zou kunnen gaan, maar het enige wat zeker is, is dat de Bijbel ons waarschuwt dat er vreemde dagen aankomen. De grote misleiding wordt met de dag duidelijker.

De Bijbel waarschuwt ons "deze koningen der aarde hebben één gezindheid, en zullen hun macht en kracht aan het beest geven" (Openbaring 17:13). Is dit een waarschuwing voor het gebruik van de korfgeest door het beest op de heersers van de wereld, die Johannes beschreef als "één geest" om de hele mensheid te bereiken en te beheersen, terwijl zij "het beest hun macht en kracht geven?" Het zou moeilijk zijn voor Johannes om het soort technologie aan de horizon van de hedendaagse innovatie te beschrijven toen hij meer dan tweeduizend jaar geleden Openbaring schreef. Toch lijkt hij de essentie van de hive mind duidelijk te vangen in die ene simpele uitspraak.

Transhumanist Hugo de Garis, een Australische onderzoeker en professor die bekend staat om zijn werk op het gebied van AI, beweert dat zijn onderzoek de creatie van "kunstmatige hersenen" mogelijk zou maken die het menselijke intelligentieniveau snel zouden overtreffen.[xxix] Zelfs nadat hij zijn carrière heeft gewijd aan het werken aan deze technologische doelen, schetst De Garis enkele schokkende voorspellingen over deze vooruitgang. In zijn boek Artilect beweert De Garis: "Een grote oorlog voor het einde van de 21e eeuw, met miljarden doden tot gevolg, is bijna onvermijdelijk."[xxx] Dit zou in feite een oorlog zijn tussen mens en machine. We hebben gezien hoe goed dat ging in de Terminator films.

Er zou een punt kunnen komen waarop de hive mind in werking is, kunstmatige intelligentie de boventoon voert, en de Singulariteit is bereikt, een tijd waarin de mens een slaaf is geworden van spirituele machines, hopeloos afhankelijk van technologie, en volledig misleid door de beloften dat deze technologieën de hele soort zullen verbeteren, en de mens onsterfelijk en goddelijk zullen maken, ongeveer zoals de eerste leugen beloofd door Satan in de Hof van Eden.

Velen binnen de transhumanistische beweging geloven dat de Singulariteit onvermijdelijk zal resulteren in postbiologische mensen. Deze synthetische hybride zal de mogelijkheid hebben om menselijke lichamen in te ruilen of zelfs hun genetische opmaak en geest te downloaden in een computersysteem of server. [xxxi] Dit geeft Apple's iCloud een griezelige nieuwe betekenis. (Apple wist waarschijnlijk al dat dit in de nabije toekomst was toen ze het creëerden).

Kurzweil voorspelt en werkt actief toe naar een dag waarop we in staat zullen zijn om de doden terug te brengen, vergelijkbaar met het idee achter techbedrijf Luka's chatbot die is afgeleid van online gegevens over de persoon met wie ze opnieuw in contact wilden komen. Door een kunstmatige intelligentie zoveel mogelijk informatie te geven over een persoon door middel van video's, foto's, en mogelijk zelfs DNA, zal het in staat zijn om een replica van die persoon te maken die niet te onderscheiden is van het origineel. [xxxii] Dit laat een open speelveld voor Satan om ons te misleiden, mogelijk door gebruik te maken van demonische bezetenheid van deze avatars die gemaakt zijn uit de herinneringen van onze overleden geliefden. Er is zelfs een nieuwe "transreligie", Terasem genaamd, die juist op dit principe is gebaseerd. Het bedrijf stelt zijn leden in staat een "mindfile" met informatie te creëren die later, lang na hun dood, in een robot kan worden geüpload. Het motto van het bedrijf is "leven is doelgericht, dood is optioneel, God is technologisch en liefde is essentieel."[xxxiii]

Veel andere technologen zijn tegenwoordig ook actief op zoek naar een hybride leven zonder dood, dat de almacht, alwetendheid en onsterfelijkheid van God nabootst, niet geremd door de fysieke beperkingen die de mensheid ooit onderging. Satan deed deze belofte voor het eerst in de Hof van Eden en cirkelt nu weer om de mensheid heen en maakt deze claim opnieuw: "Want God weet, dat wanneer gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad" (Genesis 3:5, NIV).

Het idee dat de mens onsterfelijk en goddelijk kan worden door middel van transhumanisme lijkt het grootste bedrog dat men zich kan voorstellen voor het menselijk ras. Zoals besproken in de film The Last Religion, zullen we, als we onszelf eenmaal volgens die leugen veranderen, dan zelf beesten worden, Nephilim, misschien zelfs onherstelbaar in de ogen van God.[xxxiv]

De transhumanistische agenda, gekoppeld aan massale technologische vooruitgang, zou ons recht in de buik van het beest, het antichristelijke systeem, kunnen leiden, en volledig uit Gods genade. Zal de hive mind ons bewustzijn voor onbepaalde tijd opsluiten in een cyberwereld? Zal de Singulariteit ons brengen naar een punt van geen terugkeer, waarin mensen niet langer in staat zijn om te sterven? Zou deze samensmelting van mens en machine kunnen leiden tot de profetie in Openbaring 9:6, die zegt: "In die dagen zullen de mensen de dood zoeken en niet vinden; en zij zullen begeren te sterven, en de dood zal van hen wegvlieden"?

Er wordt sterk gespeculeerd dat het bereiken van deze "points of no return" en het veranderen van onze menselijke genetica een breekpunt zal zijn en het begin van wat Jezus de Grote Verdrukking noemt: "De Man van de Zonde zal zich in de tempel van God opstellen en beweren dat hij God is" (2 Thessalonicenzen 2:3-4). Op welk punt realiseert de mens zich dat deze schijnbaar ongelooflijke technologieën en transhumanistische mogelijkheden misschien geen geschenk van God zijn, maar gewoon het grote bedrog waar Satan ons mee verleidt terwijl hij belooft dat er geen pijn, lijden of dood meer zal zijn?

Futurist Arthur C. Clarke zei ooit: "Een voldoende geavanceerde technologie is niet te onderscheiden van magie."[xxxv] Op dit moment lijkt het erop dat deze geavanceerde technologieën heel goed de magie van Satan en het technologische beeld van het beest zouden kunnen zijn, waar we in de laatste dagen zo sterk voor gewaarschuwd worden.

De huidige en toekomstige technologieën aan de horizon zullen ongetwijfeld zowel de mensheid als de wereld van de natuur vanuit biologisch oogpunt transformeren, evenals de manier waarop de Bijbelse profetie een eindtijdscenario van wereldwijde controle en misleiding uiteenzet. Er is een sterke reden om te geloven dat kunstmatige intelligentie de weg zal vrijmaken voor een leider en Valse Messias om op te staan en de hele mensheid te leiden naar de ultieme strijd tegen de Ware Messias, Jezus Christus, wat bekend staat als de Slag van Armageddon.

VOLGENDE: Twee Getuigen verschijnen

Eindnoten:

[i] Professor John McCarthy, “The Father of Ai. What is AI?” http://jmc.stanford.edu/artificial-in- telligence/what-is-ai/index.html http://jmc.stanford.edu/artificial-intelligence/what-is-ai/in- dex.html (accessed: 17 April 2018).

[ii] Vincent James, “Google’s AI is warming up for world domination by killing inbox spam,” The Verge, 10 July 2015. https://www .thever ge.com/2015/7/10/8927573/google-ai-gmail-spam

(accessed: 23 April 2018).

[iii] https://www.statista.com/statistics/420391/spam-email-tra ffic-shar e/

[iv] Ray Kurzweil, The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelligence , (New York: Penguin Books, 1998), https://ar chive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/first/ k/kurzweil-machines.html (accessed: 22 April 2018).

[v] Arthur Samuel: quoted in Calum McCleeland, “The Difference Between Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning” , Medium , 4 December 2017. https://medium.com/iot- forall/the-difference-between-artificial-intelligence-machine-learning-and-deep- learning-3aa67bff5991 (accessed: 22 April 2018).

[vi] Machine Learning Concepts. Amazon. https://docs.aws.amazon.com/machine-learning/lat- est/dg/machine-learning-concepts.html

[vii] Ben Dickson, “The Darker Side of Machine Learning,” Tech Crunch. 26 October 2016. https:// techcrunch.com/2016/10/26/the-darker-side-of-machine-learning/ (accessed: 22 April 2018).

[viii] http://grammarist.com/idiom/ghost-in-the-machine/ (accessed: 18 April 2018).

[ix] Dave Hunt. Interview in The Last Religion, Jeremiah Films, 2018.

[x] Ray Kurzweil. The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology, (New York: Viking, 2005).

[xi] Elon Musk, quoted in Maureen Dowd, “ELON MUSK’S BILLION-DOLLAR CRUSADE TO STOP THE A.I. APOCALYPSE ”, Vanity Fair, 26 March 2017. https://www.vanityfai r .com/news/ 2017/03/elon-musk-billion-dollar-crusade-to-stop-ai-space-x (accessed: 21 April 2018).

[xii] Elon Musk, quoted in Maureen Dowd, “ELON MUSK’S BILLION-DOLLAR CRUSADE TO STOP THE A.I. APOCALYPSE ”, Vanity Fair, 26 March 2017. https://www.vanityfai r .com/news/ 2017/03/elon-musk-billion-dollar-crusade-to-stop-ai-space-x (accessed: 21 April 2018).

[xiii] Elon Musk, quoted in Maureen Dowd, “ELON MUSK’S BILLION-DOLLAR CRUSADE TO STOP THE A.I. APOCALYPSE ”, Vanity Fair, 26 March 2017. https://www.vanityfai r .com/news/ 2017/03/elon-musk-billion- dollar-crusade-to-stop-ai-space-x (accessed: 21 April 2018).

[xiv] Stephen Hawkins. “Hundreds of A.I. experts echo Elon Musk, Stephen Hawking in call for a ban on killer robots”, CNBC , 8 November 2017. https://www.cnbc.com/2017/11/08/ai-experts- join-elon-musk-stephen-hawking-call-for-killer-robot-ban.html (accessed: 23 April 2018).

[xv] Chuck Missler, Inteview in The Last Religion, Jeremiah Films, 2018.

[xvi] Jolene Creighton. “The “Father of Artificial Intelligence” Says Singularity Is 30 Years Away”,

Futurism, 2018 February 14, https://futurism.com/father-artificial-intelligence-singularity-

decades-away/ (accessed: 18 April 2018).

[xvii] Paul Maguire, Interview in The Last Religion, Jeremiah Films, 2018.

[xviii] Jolene Creighton. “The “Father of Artificial Intelligence” Says Singularity Is 30 Years Away”,

Futurism, 2018 February 14, https://futurism.com/father-artificial-intelligence-singularity-

decades-away/ (accessed: 18 April 2018).

[xix] Aaron Franz, “The Coming Hive Mind: The Jesuit Priest Who Influenced Transhumanism”, Truth Stream Media, 1 May 2009, http://truthstreammedia.com/2016/01/26/the-coming-hive- mind-manmachine-merger-and-the-global-transhuman-society/ (accessed: 18 April 2018).

[xx] Aaron Franz, “The Coming Hive Mind: The Jesuit Priest Who Influenced Transhumanism”, Truth Stream Media, 1 May 2009, http://truthstreammedia.com/2016/01/26/the-coming-hive- mind-manmachine-merger-and-the-global-transhuman-society/ (accessed: 18 April 2018).

[xxi] Jolene Creighton. “The “Father of Artificial Intelligence” Says Singularity Is 30 Years Away”,

Futurism, 2018 February 14, https://futurism.com/father-artificial-intelligence-singularity-

decades-away/ (accessed: 18 April 2018).

[xxii] Frank Peretti, Interview in The Last Religion, Jeremiah Films, 2018.

[xxiii] Rozina Sabur, “Cambridge Analytica accused of breaking US election law ”, The Telegraph, 26 March 2018, https://www.telegraph.co.uk/news/2018/03/26/cambridge-analytica-accused-

breaking-us-election-law/ (accessed: 22 April 2018).

[xxiv] James Vlahos. “Surveillance Society: New High-Tech Cameras Are Watching You.” Popular Mechanics, 30 September 2009, https://www.popularmechanics.com/military/a2398/4236865/

(accessed: 24 April 2018).

[xxv] James Vlahos. “Surveillance Society: New High-Tech Cameras Are Watching You.” Popular Mechanics, 30 September 2009, https://www.popularmechanics.com/military/a2398/4236865/

(accessed: 24 April 2018).

[xxvi] Louis Rosenberg. “Super-Intelligence and the virtues of a Hive Mind,” Singularity Weblog, 10 February 2016, https://www.singularityweblog.com/super-intelligence-and-hive-mind/ (accessed 18 April 2018).

[xxvii] George Orwell, 1984, (London: Secker and Warburg), 1949. Print.

[xxviii] Chuck Missler, Interview in The Last Religion, Jeremiah Films, 2018.

[xxix] 29 Hugo de Garis (1996). “CAM-BRAIN: The Evolutionary Engineering of a Billion Neuron Artifi- cial Brain by 2001 Which Grows Evolves at Electronic Speeds Inside a Cellular Automata Ma- chine (CAM)” , Towards Evolvable Hardware; the Evolutionary Engineering Approach : 76–98.

[xxx] 30 Hugo de Garis (2005). The Artilect War: Cosmists Vs. Terrans: A Bitter Controversy Concern- ing Whether Humanity Should Build Godlike Massively Intelligent Machines. Palm Springs, CA: ETC Publications.

[xxxi] Britt Gillette. “Transhumanism and the Great Rebellion ”, End Times Bible Prophecy, http:// www.end-times-bible-prophecy.com/transhumanism-and-the-great-rebellion.html (accessed: 19 April 2018).31

[xxxii] 32 Ray Kurzweil. Ray Kurzweil on bringing Back the Dead. PBS interview. 12 July 2012. https:// www.youtube.com/watch?v=ZlhYY3z5Hv8.

[xxxiii] Jessica Roy, “The Rapture of the Nerds,” 7 April 2014 , Time , https://time.com/66536/terasem-trascendence-religion-technology/

[xxxiv] Tom Horn, Interview in The Last Religion, Jeremiah Films, 2018

[xxxv] R.U. Sirius and Jay Cornell, Transcendance, The Disinformation Encyclopedia of Transhumanism and Singularity (San Francisco: Disinformation Books,2015), 214.

Bron: COMING OF ANTICHRIST—PART 11: The Image of the Beast Arrives » SkyWatchTV