www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE SAMENLEVING WORDT KLAARGESTOOMD OM HET BEESTENSYSTEEM TE OMARMEN, RECHT ONDER DE NEUS VAN EEN SLAPENDE KERK...ARTIKEL 43, De kerk die door het stopteken raast

April 14, 2024 door SkyWatch Editor

( )

Afbeelding via Pixabay / bewerkt

Inleiding - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10
Deel 11 - Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20
Deel 21 - Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30
Deel 31 - Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40
Deel 41 - Deel 42 - Deel 43

Het motto dat deze auteurs aan het Jericho Project hebben gekoppeld is: "Het verlorene bereiken en de schapen scherpen." Het is voor zowel gelovigen als ongelovigen. We willen de verlorenen bereiken met de boodschap van het Evangelie van Christus op een manier die ze misschien nog nooit hebben gehoord en in een niet-intimiderende, ontspannen sfeer die niet aanvoelt als een "kerk". Maar door te delen wat we weten met medegelovigen - en door uitgedaagd en aangescherpt te worden door wat zij weten - "scherpt het ijzer, en de een scherpt de ander" (Spreuken 27:17). Er is niet "één voorganger" wiens fulltime verantwoordelijkheid het is om de enige onderwijzende leider van de kudde te zijn. Integendeel, in dit model wordt iedereen in gelijke mate bediend. Een bijkomend voordeel van het delen van perspectieven is dat het gelovigen dwingt om te accepteren dat we niet alles weten; een ander gezichtspunt kan een zielenredder zijn (misschien zelfs letterlijk).

Nog een voordeel: in een één-op-één setting wordt onze aandacht volledig gegeven aan slechts één gast of familie in plaats van verdeeld over een menigte. Dit geeft onze gasten de kans om 1) vrijuit te delen zonder de (soms intimiderende of remmende) druk van de aanwezigheid van anderen, 2) vragen te stellen die traditioneel misschien nooit beantwoord zouden worden in de kerk, 3) hun eigen persoonlijke problemen aan te pakken in plaats van te hopen dat de preek van zondagochtend die zal behandelen wat ze willen horen, 4) zoveel tijd nemen als ze nodig hebben om het onderwerp te bespreken, 5) ze het gevoel geven dat ze een ereplaats hebben aan onze tafel, 6) ze de kans geven om zich op de Heer te richten zonder het drama dat soms gepaard gaat met naar de kerk gaan, en 7) ze laten weten dat we genoeg om ze geven om een bijeenkomst speciaal voor hen te plannen.

Door dit allemaal te doen, "eisen we ons territorium en ons land terug", net zoals de krijgers in de oudheid deden voor Jericho. We wijden onze eigen huizen toe aan het doel van de Heer en laten anderen zien hoe ze hetzelfde kunnen doen. Dit brengt gezinnen dichter bij elkaar, leert ons hoe we onze problemen via een bijbelgerichte strategie kunnen aanpakken en brengt Jezus terug in het gezin, niet alleen in het kerkgebouw (waar Hij waarschijnlijk toch al buiten staat, klopt en hoopt te worden binnengelaten [Openbaring 3:20]).

Natuurlijk is niets van een initiatief als dit bedoeld om de kerk als instituut te "vervangen" of "over te nemen"; het is eerder een aanvulling. Niemand aan deze kant vertelt iemand anders om de kerk te verlaten. Met dat in gedachten willen we lezers uitdagen om te bidden om iets soortgelijks te doen, iets dat al dan niet lijkt op wat we hier hebben beschreven. Door met lezers te delen wat we hebben gedaan, willen we niet inspireren tot een nieuw bedieningsidee en mensen vervolgens houden aan een structuur die we hebben geschetst. Een van onze medewerkers in de bediening, met wie we onlangs een gesprek hadden over het Jericho-project, zei: "Structuur doodt een beweging". Een andere collega zei tijdens een diner in het kader van het Jericho-project: "Ik haat het als ik zie dat christenen moe worden van iets wat ze in de kerk zien, besluiten om zelf iets buiten de kerk te beginnen, zoals deze huiskerken die je ziet, en dan geleidelijk aan datgene wat ze geleerd hebben van de gestructureerde westerse diensten erin brengen, zodat ze weer terug zijn waar ze begonnen zijn." Maar hoe het er ook uitziet, als de Heer je gevraagd heeft om iets buiten het instituut van de Kerk te doen, wees dan gehoorzaam! Als Hij dat niet heeft gedaan, bid dan of Hij zoiets voor jou in gedachten heeft! Bedien iemand op een manier waarop de kerk gefaald heeft. Bedien iemand op een manier waarvoor de geïnstitutionaliseerde Kerk nooit in het leven is geroepen! Dit is het echte Lichaam van Christus!

We hebben ook de verantwoordelijkheid om Christus te weerspiegelen in alles wat we doen. Als je besluit om de Jericho Challenge aan te gaan en vanuit je huis te gaan bedienen (of iets dergelijks), dan moet elke stap die je zet een poging zijn om de Heer te behagen. Plannen om op zaterdag een lunch te organiseren voor een stel uit de kerk en dan een paaldans aanbiddingssessie te houden na een paar glazen wodka, zou niet welgevallig zijn voor de Heer. Als het Lichaam van Christus moeten we Jezus vertegenwoordigen in alles wat we doen, of we nu in een kerkgebouw zijn of niet. Geen enkele poging om "buiten het gebouw gemeente te vieren" geeft ons de vrijheid om ons te gedragen op een manier die in strijd is met het Woord van God. Als we iemand anders willen zegenen, maar we kennen de Schrift niet goed genoeg om deze met gezag te onderwijzen of om te herkennen wanneer een activiteit in strijd is met de richtlijnen die ons in de Bijbel zijn gegeven, dan moet het lezen van de Schrift "de" activiteit van het evenement zijn... geen geroddel, geen veren schudden van de dakspanten, geen geestelijk baren, geen Salome's dans van de zeven sluiers, geen onzin. Gewoon vrienden uitnodigen om de Bijbel te lezen met gelijkgestemde gelovigen kan net zo verfrissend zijn als al het andere. En onthoud altijd dat "Ik weet het niet" zeggen als je een vraag over de Bijbel krijgt, terwijl het de waarheid is, nooit verkeerd is. "Laten we het opzoeken en samen lezen" is een mooie en nederige suggestie waarvan veel mensen buiten het Lichaam van Christus alleen maar zouden willen dat ze die vaker hoorden, omdat de kerk de reputatie heeft gevuld te zijn met een stelletje veroordelende betweters.

We hebben nog een laatste suggestie voor je als je dit soort bediening overweegt. In feite kan, zonder dit, geen enkele bediening succesvol zijn: We moeten weer verkondigen dat Jezus zowel Redder als Heer is. Veel kerken, in antwoord op de moderne cultuur, drukken Jezus' liefde en vermogen om te redden uit - en dat is goed - maar ze komen te kort om te onderwijzen dat degenen die Hem als Redder accepteren, Hem ook de heerschappij over hun leven moeten geven. Als we dit vergeten, maken we reclame voor "een andere Jezus", waar we in 2 Korintiërs 11:4 voor gewaarschuwd worden. Jezus wordt dan gereduceerd tot weinig meer dan een vriend die gratis snoep uitdeelt op straathoeken, maar die nooit een transformerende macht krijgt in het leven van een individu. Vaak vallen mensen die verzuimen om zich aan Jezus als Heer te onderwerpen terug en wordt het christendom het zoveelste vinkje op een lijst van dingen die ze geprobeerd hebben, maar niet werkte. Waarom? Omdat er twee manieren zijn om Jezus in onze levens uit te nodigen: 1) We vragen Hem om ons te "redden" en staan Hem toe om de ruimte die we in ons leven hebben gecreëerd op te vullen zolang Hij niet de zaak op de kop zet; of 2) We geven ons hele leven aan Hem over en begrijpen dat we door Hem te vragen om ons te "redden" van onze zonden, we Hem vragen om ons te verlossen van datgene wat ons doet zondigen. Als we dit doen, geven we Hem niet alleen toestemming om in onze ruimte te komen; we nodigen Hem uit om alles wat nodig is om ons werkelijk te transformeren in de nieuwe schepping, zoals ons beloofd is in 2 Korintiërs 5:17, opnieuw in te richten. Decennialang is God in de Westerse kerk steeds meer gereduceerd tot twee dingen: 1) een 'noem het en claim het' als een Kerstman die alles uitdeelt waar mensen om vragen zolang ze het maar in 'Zijn naam' vragen; en 2) de verlosser die geen gevangenisstraf nodig heeft in ruil voor verlossing. Elke benaming ontneemt Hem Zijn waardigheid en autoriteit. Het is tijd om Hem terug te zetten op de troon die Hij verdient in onze kerken en onze persoonlijke levens.[i]

Het begint als we Hem herstellen tot Redder en Heer van allen...

Stel je een actieve, levendige en organische kerk voor die elke dag op straat werkt om zoveel mogelijk zielen te verzamelen als we kunnen, terwijl we blijvende bekeringen bevorderen! Dit is waar we jou toe aanmoedigen om deel van uit te maken door middel van de Jericho Beweging. Wat zal er gebeuren als de regering de kerk vertelt dat ze niet kan samenkomen vanwege weer een pandemische lockdown? Dan blijven we gewoon doen wat we op straat doen! Wanneer de machthebbers het kerkinstituut als hatelijk bestempelen en proberen te sluiten? Mkay, nogmaals, laten we de straat op gaan! En op de dag dat de kerk aan de top afvallig wordt en de echte kerk ondergronds gaat? Dan zijn we al geoefend en klaar.

Denk je eens in: als elke persoon die geraakt is door dit bedieningsidee het ook maar één keer zou herhalen en de uitdaging zou doorgeven aan een ander in een "vooruitbetalen" gebaar, dan zou er een zeer krachtige beweging in de stijl van het Nieuwe Testament kunnen ontstaan die het potentieel heeft om ontelbare geestelijk uitgehongerde mensen te dienen.

We zouden, als God deze inspanning zegent, het prille begin kunnen zien van hoe het Restant van de Eindtijd actief zal blijven...en levend, wat er ook gebeurt.

De wereld om ons heen is al geconditioneerd om Antichrist en de eindtijdagenda van de vijand te omarmen. Dit kan gemakkelijk worden gezien als we kijken naar wat er al wordt uitgevoerd. We hebben laten zien, door onze bespreking van de manipulatiemethoden die op grote schaal in ons land worden gebruikt, dat veel praktijken en activiteiten die door vorige generaties snel verworpen zouden zijn - zoals socialisme, euthanasie en zelfs pedofilie - nu al snel als aantrekkelijke bewegingen aan de samenleving worden aangeboden. Op deze manier is de wereld al voorbereid op het ondenkbare. Er is maar één stem die hoop en richting kan bieden in tijden als deze, en dat is het Woord van Jezus Christus. De kerk is geroepen om een baken te zijn voor de verlorenen, maar toch hebben deze auteurs laten zien dat een groot deel van de kerk de wereld zal leiden naar de vernietiging in de eindtijd die in Openbaring wordt voorspeld. Het is tijd om te stoppen met wachten tot iemand anders het religieuze instituut repareert. Het is tijd voor ons om het Woord op te pakken en een verschil te gaan maken in de cultuur om ons heen - en in onze religieuze instituten - als die inderdaad gered kunnen worden.

De echte Gemeente is echter zij die woont in het Lichaam van Gelovigen.

Zij die Jezus als Redder en Heer hebben aangenomen.

Als jij dat bent, dan dagen we je uit. We dagen je dubbel uit...

Nee, we dagen je driedubbel uit om je aan te sluiten bij de Jericho Beweging.

Toen Jezus met zijn discipelen over de aarde wandelde, beloofde Hij hen: "Op deze rots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen" (Matteüs 16:18). De "poorten van de hel" zelf, mensen. Voor zover het de verliezers aan de donkere kant betreft, is dat een collectieve massa van alle grootste machten van de hel, samengebald in één zielige poging tot handjeklap tegen Christus - een collectief lichaam van demonen en duivels dat Hij kan uitroeien met minder moeite dan het kost om een onzichtbaar vingertopgeweer af te vuren.

Vanaf het gezegende moment dat Jezus begon met het bouwen van "ZijnGemeente" tot op de dag van vandaag, en verder in de eeuwigheid, zal Zijn Gemeente standhouden en Zijn wil en doel volbrengen. Daar valt niet over te twisten. Niet lang na Zijn opstanding, maar voordat Hij opsteeg naar de Vader, gaf Hij Zijn discipelen de Grote Opdracht, waardoor Hij Zijn belofte om Zijn Gemeente te bouwen zou vervullen. Zij die in Jezus geloofden moesten gedoopt worden: een geestelijk symbool van de dood van het oude leven, transformatie in het nieuwe leven door de reinigende kracht van het bloed en officiële aanneming in de familie van God. Daarna moesten ze echte discipelen maken door deze nieuwe gelovigen alles te leren wat Christus hen had opgedragen en onderwezen. Dus het zeer eenvoudige en directe doel van het Lichaam is om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en te onderwijzen, de nieuwe gelovigen te dopen en door te gaan met hen de wegen van Christus te leren. En hier is geen overwicht tegen. Als "de poorten van de hel" dat niet kunnen, dan kan ook geen enkele politieke of sociale beweging, regeringsleider, secularisatietrend, syncretistische agenda of wat dan ook dat.

Onthoud wat het Woord je heeft beloofd!

Sommige preken maken ons tegenwoordig aan het lachen. Predikers steken in hun (volkomen onschuldig en vertederend) sarcasme de draak met de "twaalf mannen die Jezus uitkoos" of iets dergelijks. Maar Christus wist duidelijk wat Hij deed.

Nadat Matthias was gekozen om Judas als twaalfde discipel te vervangen nadat Judas zelfmoord had gepleegd toen hij hoorde dat Jezus gekruisigd zou worden (zie Handelingen 1:12-26), zagen de naaste volgelingen van Jezus - aanhangers van het geloof - zich geconfronteerd met het zeer reële vooruitzicht van bittere vervolging, gevangenschap en zelfs executie. Ze voelden een constante angst, niet wetend of het volgende moment in vrede of wanhoop geleefd zou worden. Een immens sterke afwijzing van Jezus als de Messias van God door de gevestigde religieuze hiërarchie had de weg vrijgemaakt voor een historisch ongeëvenaarde tirannie. Velen in de leiding van de tempel en de synagoge, en ook overheidsinstanties, gebruikten hun verheven posities om te proberen de groeiende groep "Christus-volgelingen" (of "Volgelingen van de Weg") in de eerste eeuw de kop in te drukken of uit te roeien, maar elke poging zou mislukken. De levendige, gepassioneerde, niet te stuiten discipelen van Christus, van wie er al snel veel meer waren dan "twaalf", gaven alles, inclusief hun leven, omwille van de Grote Opdracht van hun Heiland. En hoe slechter het werd voor de wegbereiders van de Messiaanse Gemeente, hoe luider hun stem werd. Ze stierven op bloedige, wrede manieren: sommigen werden gestenigd; anderen werden in tweeën gezaagd of van gebouwen gegooid. Na alles verloren te hebben, keken deze helden van het geloof uit naar de beloofde eeuwigheid in de aanwezigheid van God. De Gemeente, de ware Gemeente van Jezus Christus, werd gebouwd op de belofte van Christus en de kracht van de Heilige Geest met behulp van de mensen die er alles voor over hadden om de corrupte wereld onomkeerbaar op zijn kop te zetten.

In het ergste geval gaat het Christendom een tijdje ondergronds terwijl het zichzelf versterkt ter voorbereiding op een explosieve herrijzenis volgens Gods timing... maar het Restant sterft nooit. De zuidelijke gospelzanger en liedjesschrijver Bill Gaither kende deze waarheid als geen ander, zoals hij schreef in zijn "The Church Triumphant" tussenspel:

God heeft altijd een volk gehad. Menig dwaze veroveraar heeft de fout gemaakt om te denken dat hij de stem van de gemeente van Jezus Christus tot zwijgen had gebracht en haar licht had gedoofd omdat hij haar uit het zicht had verdreven, maar God heeft altijd een volk gehad. De krachtige stroom van een ruisende rivier wordt niet minder omdat hij gedwongen wordt ondergronds te stromen. Het zuiverste water is de stroom die kristalhelder in het zonlicht uitbarst nadat hij zich een weg heeft gebaand door vast gesteente. Er zijn charlatans geweest die, net als Simon de tovenaar, probeerden om op de vrije markt die kracht te ruilen die niet gekocht of verkocht kan worden, maar God heeft altijd een volk gehad: mannen die niet gekocht konden worden en vrouwen die niet te koop waren. Ja, God heeft altijd een volk gehad! Er zijn tijden van rijkdom en welvaart geweest waarin de boodschap van de kerk bijna tot vergetelheid was verwaterd door degenen die ernaar streefden om de kerk sociaal aantrekkelijk, netjes georganiseerd en financieel winstgevend te maken, maar God heeft altijd een volk gehad! Ja, het is verguld, in purper gedrapeerd en met juwelen ingelegd. Het is verkeerd voorgesteld, belachelijk gemaakt, geprezen en geminacht, maar God heeft altijd een volk gehad. En deze volgelingen van Jezus Christus zijn, afhankelijk van de grillen van de tijd, verheven tot heilige leiders en gemarteld als ketters. Toch marcheert door dit alles heen dat machtige leger van de meek - Gods uitverkoren volk - dat niet gekocht, gevleid, vermoord of tot zwijgen gebracht kan worden. Zij marcheren door de eeuwen heen, de Gemeente: GodsGemeente Triomfeert, leeft en is gezond![ii]

Ha! Ben jij net zo enthousiast als wij om deel uit te maken van dit volk? Man, we gaan nooit dood! We geven nooit op! Wij zijn de "Gemeente die door het stopteken heen raast"! En als we tot stilte of "postchristelijke" minderheidsgroepen worden gedwongen, gaan we op onze knieën en wachten we op die dag waarop we als die kristalheldere stroom door de vaste rots zullen barsten en helderder zullen schijnen dan alles wat de wereld aan de oppervlakte heeft!

Wees niet bang voor de komende kerkscheuring. Omarm de reiniging ervan.

Rouw niet om de hoer. Blijf je richten op het bereiken en liefhebben van de mensen die Jezus ons opdroeg.

Het model van Jezus werkt, want tijdens de Intertestamentische periode en het begin van het Nieuwe Testament - toen orale traditie, wetticisme, oordelen, regels en "heiliger dan gij" alles vertegenwoordigden wat "religie" te bieden had - maakte Jezus duidelijk (Johannes 13:35) dat het ware kenmerk van authentieke discipelen van Christus hun liefde voor elkaar is. En zo werden velen gelovig en hun voortdurende uitingen van liefde onderscheidden hen van de rest van de wereld. Deze "Christelijke Gemeente" was gebouwd op de leerstellingen en doctrines van dezelfde Jezus Christus, die al had bewezen - met Zijn leven, werken, wonderen, tekenen, opstanding, hemelvaart en elke machtsvertoon dat sindsdien in Zijn Naam is uitgevoerd - dat Hij de Heer is.

De ware Gemeente van Jezus Christus kent geen grenzen en stopt voor geen enkele kracht. De Kerk als instituut is ontstaan uit de Kerk als Lichaam, niet andersom. Je kunt het Overblijfsel niet doden, want het bestaat uit Geestvervulde radicalen zoals de Twaalf over de hele wereld, verkocht voor Jezus en bereid om alles te doen wat nodig is om te gedijen in Zijn roeping, en het zal altijd blijven bestaan, zelfs tot het einde.

Eindnoten

[i] Jaffe, M., Great Commission Strategies, 2nd Ed. (Springfield, MO: Global University; 2017), 20–26.

[ii] Bill Gaither, “The Church Triumphant,” from the album “Reunited” by Gaither Music Group , track 11, “interlude,” released September 8, 2009. Quoted with permission from Adam DeBolt, Music License Clearance Royalty Administrator for the Gaither Music Company, Alexandria, IN, via an archived email delivered to Donna Howell on September 23, 2019 at 9:07 AM; https://www.capitolcmglicensing.com/ .

Bron: PRIMING SOCIETY TO EMBRACE THE BEAST SYSTEM, RIGHT UNDER THE NOSE OF A SLEEPING CHURCH…ARTICLE 43, THE CHURCH THAT BLOWS THROUGH THE STOP SIGN » SkyWatchTV