www.wimjongman.nl

(homepagina)


KRUITVAT: HOE MODERNE OMSTANDIGHEDEN DE SAMENLEVING KLAARSTOMEN OM HET BEESTENSYSTEEM TE OMARMEN, RECHT ONDER DE NEUS VAN EEN SLAPENDE KERK...ARTIKEL 19, De oorlog tegen kerken

18 februari 2024 door SkyWatch Editor

( )

De kerk blijft gesloten tot nader order gedurende het Covid19 Corona virus.
+ God helpe ons allen +

Inleiding - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10
Deel 11 - Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18

Christelijke opvattingen brandmerken als haatzaaiende uitlatingen met verbranden van Bijbels

Toen de krantenkoppen melding maakten van het verbranden van Bijbels en Amerikaanse vlaggen in de straten van onze eigen steden tijdens de rellen, zagen veel christenen deze gebeurtenissen als een teken des tijds. Een dag waarvan ze dachten dat ze die nooit van hun leven zouden meemaken, was aangebroken. Het deed denken aan Adolf Hitler's verplichte verbranding van de Hebreeuwse Bijbel,[i] en passages uit de profetische Schrift kwamen in de gedachten van gelovigen en een heel nieuw niveau van apocalyptische realiteit drong tot hen door. Voor velen stond de vraag centraal hoe te reageren.[ii]

Terwijl Antifa bijbels verbrandden in dezelfde straten waar hun demonstraties een groot deel van de zomer van 2020 verwoestingen aanrichtten, werden hun antifascistische proclamaties steeds antichristelijker. We kunnen ons afvragen hoe het verbranden van kopieën van de Schrift in verband staat met het beleden onderwerp achter de rellen, en het is van vitaal belang om dit denkspoor te volgen zodat onze vrijheid van meningsuiting niet in gevaar komt. Hier is de volgorde: Antifa en soortgelijke organisaties claimen een antifascistisch standpunt. Zoals gezegd zijn ze niet zozeer "voor" iets als wel "tegen" andere dingen. Werken "tegen" specifieke dingen is een beperkte inspanning, in die zin dat hun zaak zich alleen richt op die kwestie. Wanneer ze in plaats daarvan "tegen" een lijst van dingen werken, kunnen ze "soortgelijke" zaken aan de lijst toevoegen, zodat ze ook tegen wat dan ook worden. Of de zaken waar deze groepen zich tegen verzetten echt met elkaar te maken hebben is subjectief, en als je het niet met ze eens bent is dat alleen maar je distantiëren van de organisatie. Om zeker te zijn, vele gevallen van raciale onrechtvaardigheid voedden de woede die al sudderde voor de dood van George Floyd. Maar de aanleiding voor de beweging die leidde tot de rellen van 2020 was de dood. Toen Antifa en soortgelijke organisaties zich aansloten bij de beweging tegen racisme, begonnen ze alle vormen van vermeende haat samen te vouwen in een metaforische envelop van kwesties waartegen tijdens deze demonstraties werd geprotesteerd. Het is geen geheim dat de moderne cultuur het verlangen heeft om de waarheid subjectief te interpreteren. Door de Bijbel heen stelt de Heer echter een aantal grenzen die concreet zijn, waardoor ze door sommigen worden geïnterpreteerd als haatdragend taalgebruik. De Schriftpassages waarin deze harde waarheden staan, worden vervolgens gebundeld met protesten tegen racisme. Al snel wordt de inhoud van de hele Bijbel als haatdragend bestempeld, zelfs tijdens een bijeenkomst ter bevordering van rassengelijkheid - een principe dat God duidelijk als waardig beschouwt (zie Galaten 3:28-29). Toch verbranden radicalen, vanwege deze denkwijze, exemplaren van de Bijbel op straat en noemen deze een bron van haat. En in de gedachten van sommigen die getuige zijn van deze vernielingen, wordt het Woord zelfs betrokken als schuldig door associatie met het politiegeweld dat de aanzet gaf tot de reeks gebeurtenissen. Erger nog, omdat niet veel mensen begrijpen wat de Bijbel zegt over zaken als rassengelijkheid, weten maar weinigen die de Bijbel verbrand zien worden in verband met deze kwestie hoe ze de Bijbel objectief kunnen verdedigen - niet dat velen dat zouden doen, zelfs als ze dat konden, omdat ze dan misschien als "racist" zouden worden bestempeld. Dus verteren de vlammen de heilige bladzijden terwijl de mensen in de buurt niet ingrijpen - omdat ze niet begrijpen wat de Bijbel zegt over rassengelijkheid, omdat ze bang zijn als racist te worden gezien, of omdat ze niet kunnen uitleggen waarom de brandende kopieën niets te maken hebben met de reden van de rellen.

Zie je hoe snel het kind met het badwater wordt weggegooid, waarbij de omstandigheden escaleren totdat een woedende menigte Bijbels in het vuur gooit, terwijl de Heilige Schrift niet eens gerelateerd is aan de reden van de protesten? En naarmate haat meer en meer vogelvrij wordt (wat snel aan het gebeuren is), zou de Schrift opnieuw op de stapel kunnen belanden van dingen die - verplicht, de volgende keer - weggegooid moeten worden.

Voor degenen die naar de vlammen keken, bevatte de boekverbranding zeker elementen van rebellie tegen alles wat de demonstranten als hatelijk beschouwden. Het is echter eerder een daad van extremisme dan een logische. Sommige getuigen beschreven de Bijbelverbranding als een poging om een petitie in te dienen om "de politie...te ontfinancieren of af te schaffen", terwijl anderen zeiden dat het de manier was waarop de demonstranten streefden "naar raciale rechtvaardigheid."[iii] Eén waarnemer merkte op dat het verbranden van de Bijbel en de Amerikaanse vlag "niet meteen duidelijk was in verband met raciale onrechtvaardigheid. "Dezelfde persoon stelde echter dat één ding wel duidelijk leek: "Hun [de demonstranten] intenties zijn niet om de persoonlijke vrijheid te vergroten."[v] Dit is de volgorde van vernietiging en gebrek aan logica die optreedt wanneer radicaal extremisme zich manifesteert in een destructieve hype die uit de hand loopt. Al snel verliezen mensen de oorspronkelijke kwestie uit het oog en protesteren ze tegen alles wat in hen opkomt dat ze losjes - zelfs als het niet rationeel is - kunnen samenvoegen. De schade kan groot zijn, zoals we in dit voorbeeld zien. Wat begint als een pleidooi voor rassengelijkheid kan ertoe leiden dat groepen beïnvloedbare individuen Gods Woord associëren met een racistisch gemotiveerde moord, waardoor alles samenbrandt in de demonstratie. Ondertussen arriveren sceptici van het Woord - die niet persoonlijk bekend zijn met de inhoud ervan in de juiste context - op het toneel van de demonstraties en interpreteren de Schrift verkeerd om te "bewijzen" dat God slavernij goedkeurt. (De "slavernij" waar de Bijbel naar verwijst is eigenlijk geen "slavernij" zoals we die term vandaag de dag begrijpen; nauwkeuriger gezegd is het een vroege vorm van contractuele dienstbaarheid met een vrijwillige diensttijd en een gegarandeerde vrijlating in het Jubeljaar. Niets in de Schrift wijst erop dat de Heer het gemene soort raciale ongelijkheid en moord goedkeurt dat we in de recente Amerikaanse geschiedenis hebben gezien).

Verplichte kerksluitingen

Het christelijk geloof werd extra aangevallen tijdens de sluitingen van COVID-19 in 2020; de omstandigheden onthullen een bepaalde mate van waar onze rechten om samen te komen als het Lichaam van Christus naartoe zouden kunnen gaan. In het hele land waren de enige uitzonderingen op de verplichte sluitingen bedrijven en faciliteiten die als "essentieel" werden beschouwd. Kerken stonden niet op de lijst van uitzonderingen, maar wel kruideniers en buurtwinkels, slijterijen, marihuana dispensaria, benzinestations en restaurants (alleen voor bezorging, afhaalmaaltijden en bediening op de stoep, tenminste voor een bepaalde tijd). Een verscheidenheid aan andere soorten bedrijven, zoals medische faciliteiten, bouwbedrijven, farmaceutische bedrijven en fabrieken mochten in bedrijf blijven, en openbare liefdadigheidsinstellingen, zoals daklozenopvangcentra en voedselpanterieën, werden ook genoemd als toegestaan.[vi]

In Californië ontstonden de heftigste wrijvingen tussen kerken en overheid nadat op 19 maart 2020 thuisblijfverordeningen waren uitgevaardigd.[vii] In mei kwamen twaalfhonderd geestelijken bij elkaar en overhandigden een brief aan Gov. Gavin Newsom waarin ze stelden dat ze van plan waren om hun gemeenten op 31 mei te laten samenkomen, of ze daar nu wel of geen toestemming voor hadden. Die dag, de Pinksterdag, werd beschouwd als ongeveer de 1990e "verjaardag van de christelijke kerk," en de raad van geestelijken zou niet langer worden weerhouden van hun recht om erediensten te leiden.[viii] Hun standpunt was geen daad van rebellie, maar een pleidooi voor de regering van de staat om de kerk te erkennen als een "essentieel" ingrediënt in het welzijn van de mensheid. Bovendien stelden ze dat door religieuze instellingen als niet-essentieel aan te merken, ze beperkt werden op een manier die de rechten schond die beschermd worden door het Eerste Amendement van de Grondwet.[ix] Hoewel de overheid de bevoegdheid heeft om bepaalde activiteiten van het Amerikaanse leven tijdens een crisis te beperken, heeft ze niet het recht om religieuze instellingen negatief te beïnvloeden. Omdat veel andere, seculiere, aspecten van de levensstijl in ons land ongestoord hun gang konden gaan, geloofden de geestelijken dat zij behoorden tot het segment dat ongunstig werd behandeld.

De groep mannen en vrouwen in de coalitie die vroegen om gebedshuizen als "essentieel" te beschouwen, begreep dat de pandemie een crisistijd was en ze wisten dat in zulke tijden angst en depressie toenemen, waardoor geloof noodzakelijker wordt dan ooit.[x] (De brief merkte op dat in één week in één county in Tennessee meer doden waren gevallen door zelfmoord dan door COVID, wat leidde tot uitspraken als de volgende: "Coronavirus angst dreigt meer gezondheidsschade dan de lockdowns mogelijk kunnen hopen te redden.")[xi] Zoals we hebben besproken, zijn zelfmoordcijfers, huiselijk geweld, drugs- en alcoholgebruik en andere persoonlijke problemen toegenomen tijdens de pandemie. De alliantie van geestelijken was van mening dat als dergelijke copingmechanismen zoals het drinken van alcohol op dit moment beschikbaar zijn voor het publiek, dat dan zeker hun toegang tot religieuze voorzieningen moet worden toegestaan. De groep vroeg gouverneur Newsom toestemming te geven om bijeen te komen; anders zouden ze niet voldoen aan zijn mandaat, waarbij ze echter verklaarden dat "alle diensten...[zouden] worden gehouden in overeenstemming met de richtlijnen van de CDC en de staat voor sociale distantiëring, zoals vereist is voor 'essentiële bedrijven'."[xii]

De brief lanceerde een reeks aanvallen en juridische gevechten die op het moment van dit schrijven nog steeds worden uitgevochten. Hoewel Newsom een plan besprak voor de heropening van kerken, was een groot deel van zijn verklaring niet meer dan lippendienst. Federale rechtbanken versterkten Newsom's thuisblijfbevelen met betrekking tot kerken, ondanks het landelijke bevel van president Trump dat ambtenaren religieuze bijeenkomsten moeten toestaan, door te stellen dat zonder "[de wetgeving van het Amerikaanse Hooggerechtshof] te temperen met een beetje praktische wijsheid, het ... [zou] de grondwettelijke Bill of Rights veranderen in een zelfmoordpact. "[xiii] Rechter Daniel Collins, Circuit Judge van het United States Court of Appeals, was het echter niet eens met de opgelegde sluitingen, door te stellen dat de beperking "onlogisch veronderstelt dat dezelfde mensen die niet vertrouwd kunnen worden om de regels te volgen op hun plaats van aanbidding, wel vertrouwd kunnen worden om dat te doen op hun werkplek."[xiv]

Deze veronderstelling lijkt echter aan te slaan, aangezien geestelijken voor de rechter zijn gedaagd, boetes hebben gekregen en zelfs zijn bespioneerd tijdens hun diensten sinds het geschil is losgebarsten.[xv] Er doen zelfs geruchten de ronde dat een provincie een protestdocument op de voordeur van een kerk zou hebben gespijkerd-Martin-Luther stijl- hoewel het document in werkelijkheid op de ingang van het gebouw was geplakt. [xvi] Tijdelijke wetgeving heeft beperkingen opgelegd aan gezamenlijke bijeenkomsten voor Bijbelstudie, gebed, communie en andere sacramenten en heeft bovendien "prijzen en zingen verboden, zelfs in... privéwoningen. "Pastor Rob McCoy in Ventura County, Californië, kreeg in augustus een boete van drieduizend dollar voor het houden van diensten in zijn kerk, Godspeak Calvary Chapel, nadat hij bevel had gekregen om bijeenkomsten te staken. [xviii] Religieuze spionage kwam naar voren als een unieke tactiek tegen het christendom toen agenten in burger van Santa Clara, Californië, de North Valley Baptist Church bezochten en vervolgens gerechtelijke documenten indienden die resulteerden in een stakingsbevel, samen met tienduizend dollar aan boetes (vijfduizend per dienst) voor het zingen tijdens de twee bijeenkomsten.[xix]

Kerken blijven deze juridische strijd aanvechten met het argument dat het inconsequent is om een organisatie toe te staan om mensen te voeden of onderdak te bieden terwijl het diezelfde organisatie verbiedt om mensen te laten bidden of communie te laten doen terwijl ze een halve meter van elkaar af staan. Daarnaast is het deze organisaties toegestaan om "begeleiding te bieden bij het vinden van werk, maar niet... [mensen begeleiden] bij het vinden van het eeuwige leven."[xx] Met een dergelijke achterlijke logica die alleen de activiteiten beperkt die direct te maken hebben met aanbidding, lofprijzing, Bijbelstudie, geloofscoaching en gezamenlijk gebed binnen dezelfde instellingen, is het gemakkelijk om opzettelijke discriminatie tegen het Christendom zelf waar te nemen. Liberty Counsel, die optreedt als wettelijke vertegenwoordiging voor een aantal van de aangevallen geestelijken, drong er in een verklaring op aan dat "deze ongrondwettelijke vijandigheid tegen religieuze erediensten moet stoppen."[xxi]

Dit soort gevechten vinden op dit moment in het hele land plaats. Terwijl de labels "pandemie" en "noodsituatie" de overheid in staat stellen om wetgeving aan te nemen die activiteiten beperkt, moeten we naar de toekomst kijken en ons afvragen welke beperkingen er nog zullen zijn als de urgentie afneemt. Bovendien, nu een groot deel van de bevolking religie steeds meer als archaïsch, verouderd en zelfs hatelijk begint te beschouwen, zal er dan een plaats zijn voor de Christelijke levensstijl om weer op te duiken in de samenleving als het weer legaal wordt om dat te doen?

VOLGENDE: Zal Amerika het socialisme omarmen?

Eindnoten

[i] Confino, Alon. (2012). “Why Did the Nazis Burn the Hebrew Bible? Nazi Germany, Representations of the Past, and the Holocaust,” Journal of Modern History – J MOD HIST. 56. 369–400. 10.1086/664662.

[ii] Holton, Chuck. “As Antifa Agitators Burn Bibles in Portland, What Role Should Christians Play?” CBN News. August 8, 2020. https://www1.cbn.com/cbnnews/us/2020/august/as-antifa-agitators-burn-bibles-in-portland-what-role-should-christians-play .

[iii] Ibid.

[iv] Ibid.

[v] Ibid.

[vi] Frank, Stephen. “REVOLT: 1,200 Calif. Clergy Tell Newsom They’re Meeting in Person, With or Without Permission.” California Political Review. May 21, 2020. Accessed November 6, 2020. http://www.capoliticalreview.com/capoliticalnewsandviews/revolt-1200-calif-clergy-tell-newsom-theyre-meeting-in-person-with-or-without-permission/ .

[vii] Hutchinson, Bill. “Federal Court Backs California Gov. Gavin Newsom’s Orders Keeping Churches Closed.” ABC News. May 24, 2020. Accessed November 6, 2020. https://abcnews.go.com/US/federal-court-backs-california-gov-gavin-newsoms-orders/story?id=70856597 .

[viii] Frank, Stephen. “REVOLT: 1,200 Calif. Clergy Tell Newsom They’re Meeting in Person, With or Without Permission.”

[ix] Ibid.

[x] Ibid.

[xi] Ibid.

[xii] Ibid.

[xiii] Hutchinson, Bill. “Federal Court Backs California Gov. Gavin Newsom’s Orders Keeping Churches Closed.” ABC News. May 24, 2020. Accessed November 6, 2020. https://abcnews.go.com/US/federal-court-backs-california-gov-gavin-newsoms-orders/story?id=70856597 .

[xiv] Ibid.

[xv] Taft, Victoria. “California’s All-Out War on Church Worship Intensifies with Bans, Fines, and Sending in Spies.” PJ Media. August 24, 2020. Accessed November 6, 2020. https://pjmedia.com/news-and-politics/victoria-taft/2020/08/24/californias-all-out-war-on-church-worship-intensifies-with-bans-fines-and-sending-in-spies-n834623 .

[xvi] Ibid.

[xvii] Ibid.

[xviii] Ibid.

[xix] Ibid.

[xx] Ibid.

[xxi] Ibid.

Bron: POWDERKEG: HOW MODERN CONDITIONS ARE PRIMING SOCIETY TO EMBRACE THE BEAST SYSTEM, RIGHT UNDER THE NOSE OF A SLEEPING CHURCH…ARTICLE 19, THE WAR ON CHURCHES » SkyWatchTV