www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE SAMENLEVING WORDT KLAARGESTOOMD OM HET BEESTENSYSTEEM TE OMARMEN, RECHT ONDER DE NEUS VAN EEN SLAPENDE KERK...ARTIKEL 39, Ketterij op ketterij

April 4, 2024 door SkyWatch Editor

( )

Afbeelding Jalal Sheikh via Pixabay (tekst toegevoegd)

Inleiding - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10
Deel 11 - Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20
Deel 21 - Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30
Deel 31 - Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38

In het volgende fragment beschrijft de bekroonde journalist van religie, spiritualiteit, cultuur en geschiedenis, Steve Rabey, de reputatie die verschillende kerken tijdens deze beweging kregen:

Terwijl [kerkgangers] door de brede, met tapijt bedekte gangpaden lopen - gangpaden die over een paar uur gevuld zullen zijn met de levenloze lichamen van getroffen aanbidders - lopen sommigen licht, alsof ze op heilige grond lopen.... Alles bij elkaar hebben meer dan 2,5 miljoen mensen [een van] de woensdag- tot en met zaterdagavond deze opwekkingsdiensten van de kerk bezocht, waar ze opzwepende aanbiddingsmuziek zongen en ouderwetse preken over zonde en verlossing hoorden. Nadat de preken voorbij waren, namen honderdduizenden de uitnodiging aan om hun stoelen te verlaten en zich naar voren te haasten naar een grote ruimte voor het podiumachtige altaar. Hier komen ze "in contact met God"... Onnoemelijk veel duizenden zijn op het tapijt gekropen, waar ze ofwel in extase kronkelen of doodstil liggen in een toestand die op een coma lijkt, en soms urenlang plat op de grond blijven liggen. Sommige deelnemers noemen de ervaring "gedood worden in de Geest". Anderen verwijzen gewoon naar het ontvangen van de aanraking van God. Hoe ze het ook noemen, deze mensen stoppen de "rol" terug in een "heilige rol."[i]

Een ander verslag van buitenaf dat we bijzonder oogverblindend vonden is van de hand van World Magazine verslaggever Edward E. Plowman, die zijn eigen waarnemingen ter plekke documenteerde tijdens één van de Charisma Revival diensten in 1997. Bob Jones van hetzelfde tijdschrift assisteerde bij het schrijven van het artikel dat zou verschijnen in de uitgave van 20 december van dat jaar. Het artikel begint met een verslag van de opening van de dienst, wanneer twee predikanten op het podium op hun plaats beginnen te joggen en opgewonden dansen, terwijl gezinnen overal in de enorme zaal wild rondspringen. Eén vrouw op de eerste rij van het balkon die viel op bij de verslaggever en hij noteerde: "Ze ziet eruit als een geriatrische cheerleader, slaat haar armen kriskras voor zich uit en hakt wild naar de lucht boven haar hoofd. Als ze uiteindelijk op de grond valt en vijf minuten lang tekeergaat, barsten haar geloofsgenoten in applaus uit."[ii]

Het verhaal gaat verder dat dezelfde vrouw, waarschijnlijk moe van alle lichamelijke activiteit, in slaap viel zodra de preek begon en bleef slapen tot het altaargebed, toen ze weer bijkwam en haar razernij hervatte...

Het toewijzen van personeel voor specifieke rollen in zo'n bijeenkomst was geen kleinigheid. Bijvoorbeeld, in één kerk die centraal betrokken was bij de Charisma Opwekking, waren "vangers", aangeduid door de rode armbanden die ze droegen, verantwoordelijk voor precies dat: mensen opvangen die op het voorhoofd waren aangeraakt en vervolgens vielen. Deze mannen lieten de vallers zachtjes op de grond zakken en zorgden ervoor dat ze niet gewond raakten. Er was ook een "bescheidenheidspatrouille": Deze mensen drapeerden doeken over de vrouwen die in jurken of rokken vielen om te voorkomen dat te veel huid of onderkleding zichtbaar werd voor de mensen in de buurt. Een werknemer of vrijwilliger was verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal geredde zielen op het bord aan de voorkant. Verslaggevers van World Magazine herinneren zich het bord als een manier waarop de kerk kon opscheppen - op dezelfde manier als McDonald's in de jaren 90 pronkte met het aantal cheeseburgers dat ze hadden verkocht.

Maar ondanks alle moeite die deze gemeenten deden om ervoor te zorgen dat Gods beweging een organisatie en grenzen had, miste het onderwijs - het deel dat echte christenen als het meest cruciale detail beschouwen - inhoud. Het artikel in het Wereldtijdschrift bevat verschillende citaten van de predikanten op de avond dat ze hun rapport samenstelden; hun woorden klonken verwant aan de "sla de duivel in het gezicht"-achtige boodschappen waar we het eerder over hadden. Wat deze schrijvers echter veel verontrustender vinden dan het bizarre gedrag - en Plowman en Jones zijn het daarmee eens - is de geconcentreerde focus op het hebben van een ervaring in plaats van het opbouwen van het Lichaam met correct onderwijs en het verdelen (uitleggen) van het Woord (2 Timoteüs 2:15).

In het artikel stelden de schrijvers de vraag of sommige van de dramatische vallende episodes eigenlijk gechoreografeerd en geënsceneerd waren. Maar dat is niet eens wat deze schrijvers het meest dwars zit, want dat is een kwestie tussen hen en God. Wat ons het meest dwars zit, is dat volgens Plowman en Jones in geen enkel woord van de preek die zij bijwoonden theologische concepten aan de orde werden gesteld die goed terug te voeren waren op de Schrift, de heilsleer, geloofsbelijdenissen of iets anders van die aard.[iii]

Joe Horn, in zijn autobiografische en theologisch rijke boek over het gezonde gebruik van de gaven van de Geest, Everyday Champions: Unleash the Gifts God Gave You, Step into Your Purpose, and Fulfill Your Destiny, deelt een veelzeggend getuigenis. Dit grootse vertoon van chaotisch occultisme in de stijl van 1 Korintiërs 14 is slechts een van de vele voorbeelden van hoe in veel hedendaagse kerkgemeenten in de popcultuur het onderscheidingsvermogen het gebouw heeft verlaten. De kerk waar Horn over vertelt stond in de buurt van Portland, Oregon, op het hoogtepunt van de Charisma Revival; het leiderschap daar had een vertegenwoordiger gestuurd om "de opwekking mee terug te nemen", zoals velen geneigd waren te doen. Zijn verhaal komt overeen met wat iedereen in die tijd hoorde:

Mensen werden "dronken in de Geest", wat [in deze gemeente in Oregonië] betekende dat ze zwaaiden, wankelden en hardop lachten om alles wat ze zagen tijdens de dienst. Een paar keer gingen getrouwde mensen om met de echtgenoten van anderen op een manier die als flirterig omschreven kon worden, waarbij ze een paar wenkbrauwen optrokken, maar omdat hun acties het resultaat waren van "iets wat de Geest in hen deed", werd het gedrag niet in twijfel getrokken. Bij verschillende gelegenheden werden twintig of meer mensen tegelijk door dit fenomeen overspoeld en het enige wat de sfeer van het altaar onderscheidde van de sfeer van een bar in een kleine stad was de afwezigheid van sterke drank.....

Ik zal nooit het "bevallen in de badkamer" incident vergeten. Een gastspreker kwam naar de stad en sprak over "geboortepijnen van het kerkelijk lichaam" in de eindtijd. Ik kan me zijn boodschap niet herinneren, dus ik heb geen idee of zijn conclusie theologisch verantwoord was. Ik kan ook niet aannemen dat wat er daarna gebeurde wel of niet door zijn invloed kwam, maar ik had geen seminarie nodig om het meteen als bizarre ketterij te herkennen.

Een volwassen man werd gevonden op de vloer van de badkamer "bevallend in de Geest". Hij kermde van de pijn door "geboortepijn", zei hij. Dat was het verhaal tegen de tijd dat het mij bereikte...

Ik was net zo nieuwsgierig als iedereen om te horen wat de voorganger die ochtend zou zeggen over het incident in de badkamer.... De herder van de kudde [lees "voorganger"] zou de hele zaak ongetwijfeld als ketterij aan de kaak stellen en er iets aan doen, of hij zou het nieuws rechtvaardigen met een vers.

Toen de dienst begon, was het incident het eerste wat de geassocieerde voorganger ter sprake bracht (de voorganger heeft nooit een woord gezegd voor zover ik me kan herinneren), maar tot mijn verbazing maakte hij geen berekende conclusie op de ene of de andere manier. Hij gaf een snelle, nerveuze opmerking... over hoe God op mysterieuze manieren werkt, en ging toen verder met de mededelingen in het bulletin. Ik weet niet of het pastorale team gewoon de vrede probeerde te bewaren of wat, maar hun tolerantie maakte de situatie alleen maar erger. Een paar weken later, toen ik nog aan het nadenken was over hoe ik moest reageren, gebeurde hetzelfde opnieuw, maar deze keer ging de tweede man die in de badkamer aan het "bevallen" was zelfs zover dat hij zei dat hij geestelijk Maria aan het worden was tijdens de bevalling en dat de baby "in" hem de Zoon van God was.

...Ik walgde ervan dat de enige persoon die vraagtekens zette bij deze vreemde "bewegingen van de Geest" een vijftienjarige was die de titel "Twijfelende Thomas" verdiende toen ze voor het eerst logica in de discussie bracht. De situatie was al ver uit de hand gelopen en zowat iedereen in de gemeente kon alles doen wat ze wilden, zolang ze maar beschreven wat ze deden als "in de Geest" - en het was niet alleen toegestaan, het werd zelfs gevierd! Deze kerk paste gemakkelijk in de categorie chaos waar Paulus naar verwees in 1 Korintiërs 14.[iv]

Als die ervaringen nep waren, dan waren ze een heiligschennende bespotting van de gaven en manifestaties van de Heilige Geest - niets minder dan een circus in het huis van God - want nergens in het Woord suggereert de Schrift dat de Geest op zo'n manier over Zijn volk zou gaan. Als deze ervaringen echt waren, dan moeten ze, omdat het niets "van God" kon zijn, "van" iets anders zijn geweest... wat veel angstaanjagender is.

Een deel van wat tot dit alles leidde was een oorlog waarin de Kerk verwikkeld was tegen een vijand die niet echt bestond. Laten we het uitleggen.

De Kerk worstelde nog steeds door het tijdperk van de "Satanische Paniek" in de jaren '80 - een tijd waarin haar enthousiaste afkeuring van ondergrondse satanische rituele activiteiten weinig meer dan morele paniek en heksenjachten in ons land teweegbracht. Meerdere bestsellers (zoals Michelle Remembers) vlogen van de drukpersen en werden onmiddellijk beroemd; hun auteurs beweerden dat ze betrokken waren bij of het slachtoffer waren van geheime, demonische sektes die deelnamen aan allerlei soorten kwaad, waaronder mensenoffers, verkrachting, marteling, bloed drinken en alle andere duistere dingen die de verbeelding maar kon bedenken. Natuurlijk zullen beweringen als rituele moord en misdaden van soortgelijke aard niet lang in de samenleving rondzingen voordat ze onderzocht worden. Het bleek dat de meeste beweringen inderdaad in de verbeelding opkwamen, en niets meer dan dat. Dit was de ene zwendel na de andere, gepleegd door briljante acteurs die een manier vonden om de kerk uit te buiten voor aandacht en royalty's op een paar miljoen boeken.

Maar christenen raakten in paniek. Ze geloofden dat ze deel uitmaakten van een oorlog, maar terwijl ze predikten over het strijden tegen de duivel, gebruikte de echte vijand alle hype over het kwaad in zijn voordeel. De kerk had zoveel aandacht aan Satan gegeven dat er een maatschappelijk/cultureel platform was gebouwd waarop Satan zijn symbolen, muziek en satanische evangelie aan het publiek kon introduceren. Iedereen sprak over hem, dus iedereen leerde zijn manieren. De Kerk, door haar focus op de Grote Opdracht om de verlorenen te bereiken opzij te zetten en in plaats daarvan haar middelen te werpen op het voeren van oorlog tegen de vijand, hielp ironisch genoeg de publiciteit van de vijand te vergemakkelijken voor diegenen die verleid zouden worden.

Deze ontwikkeling in de kerk wordt, verbazingwekkend genoeg, slechts zelden besproken onder christenen, alsof gelovigen het ofwel niet zagen voor wat het was, of ze er niet over willen praten. De seculiere wereld daarentegen blijft ons uitlachen. Wat we hier kunnen meenemen is hoe het de Westerse protestanten jarenlang heeft beïnvloed.

Jezus heeft nooit tegen zijn discipelen gezegd: "Gaat heen in de wereld, zoekt de tegenstanders en haalt ze neer". Als Zijn volgelingen zouden we dat moeten onthouden, opdat we de opdracht die we kregen niet verminken door er een ander evangelie van te maken dat geen kracht heeft om te redden. We werden op zijn minst afgeleid. Kijk eens naar dit fragment uit Redeemed Unredeemable:

De Satanische Paniek. Het was een tijdperk in de jaren '80 en '90 waarin interesse in het occulte, vooral in tienerkringen, een landelijk fenomeen was. Weg waren de bloemenkinderen van de jaren '60. De fonkelende discobal van de jaren '70 was dof geworden door het aanbreken van het nieuwe gothic tijdperk. Kinderen ruilden hun afro's en bell-bottoms in voor mohawks en zwarte netkousen. Donkere Baphomet pentagrammen verschenen schaamteloos aan kettingen en oorbellen in respectvolle juwelierszaken. Het drugsgebruik kwam terecht bij een veel jongere generatie en omvatte krachtiger roesmiddelen dan de wereld ooit had gezien. Omgekeerde kruizen en "666" werden typische graffiti-symbolen die naast gang tags op gebouwen werden gespoten. Krantenkoppen kondigden een nieuwe moordtrend aan: rituele mensenoffers in naam van Satan ....

Satan houdt van een goede afleiding. Terwijl de Christelijke Kerk zich concentreerde op het voeren van oorlog tegen een afleiding die "de satanische ondergrondse" werd genoemd, voerde de vijand een echte geestelijke oorlog tegen de mensen in de Kerk, door hen vanuit elke kwetsbare hoek aan te vallen. Zoveel voorgangers staarden de mensen in hun gemeente afkeurend aan vanwege de manier waarop hun kudde leden gekleed gingen of hun oren doorboorden of hun biceps tatoeëerden of naar muziek luisterden met "die duivelse beat" dat mensen vervreemd raakten van het Evangelie en er een opstand ontstond die nog hoger en ijveriger werd. En wat gebeurde er toen mensen vervreemd raakten van het evangelie en zich geestelijk verstikt voelden, hun interesse in de kerk verloren als gevolg van religieus misbruik en zich te uitgeput voelden om te vechten? Ze lieten hun rug bloot aan de draak. Toen er echte aanvallen kwamen, soms nu met authentieke banden met de satanische ondergrondse die de paniek tot dan toe had geholpen op te richten, met moord en misdaden tot gevolg die ondenkbaar waren, kreeg de "Ik zei toch dat dit zou gebeuren!"-kreet van elke frauduleuze persoonlijkheid een tweede wind, die meer paniek veroorzaakte en, helaas, meer aanhang voor misleiding....

Hoe meer de waarschuwingsvlaggen enthousiast door de kerk werden gezwaaid, of de vlaggen nu legitiem waren of niet, hoe meer kinderen en tieners het spannend vonden om de conservatieve wereld en bezorgde ouders om hen heen te shockeren door op het randje van de gothic te leven.[v]

Toen, terwijl wij kwetsbaar waren, afgeleid en te zeer verteerd door de angstzaaiende controle van de heksenjacht om de moeite te nemen meer te lezen dan alleen de "berisp de duivel" verzen van onze Bijbels, ontsproot het populaire maar theologisch flinterdunne welvaartsevangelie. Dus voor iedereen die anders bereikt zou kunnen zijn door de reddende boodschap van het evangelie, was "Geef ons al je geld en God zal je zegenen" waarschijnlijk, en tragisch genoeg, de boodschap.

Wat een rampzalige dag voor de kerk was dat. Wat een ontstellende afgang. Hoe lethargisch en ontoereikend waren we in ons ware doel om de verlorenen te bereiken!

En wat is het resultaat?

Nou, blader eens terug naar een vorig artikel waarin we al die onvergeeflijke statistieken hebben opgesomd als je eraan herinnerd wilt worden.

VOLGENDE: Wat produceert valse opwekking?

eindnoten

[i] As quoted in: Poloma, Margaret M. and John C. Green, The Assemblies of God: Godly Love and the Revitalization of American Pentecostalism (New York and London; New York University Press, 2010), 1. Original source: Rabey, Steve, Revival in Brownsville: [the Charisma Revival], Pentecostalism, and the Power of American Revivalism (Nashville, TX: Thomas Nelson, 1998), 4–5.

[ii] Jones, Bob, “The [Charisma] Revival: Shaken or Stirred?” World Magazine , December 20 issue, 1997, accessed online February 28, 2020, https://world.wng.org/1997/12/the_pensacola_revival_shaken_or_stirred .

[iii] Ibid.

[iv] Joe Horn, Everyday Champions: Unleash the Gifts God Gave You, Step into Your Purpose, and Fulfill Your Destiny (Crane, MO: Defender Publishing; 2019), 90, 94–97.

[v] Horn, Thomas, and Donna Howell, Redeemed Unredeemable: When America’s Most Notorious Criminals Came Face to Face with God (Crane, MO: Defender Publishing, 2014), 118–120.

Bron: PRIMING SOCIETY TO EMBRACE THE BEAST SYSTEM, RIGHT UNDER THE NOSE OF A SLEEPING CHURCH…ARTICLE 39, HERESY UPON HERESY » SkyWatchTV