www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tijdgeest 2025
Aftellen naar 2025 en het geheime lot van Amerika - Deel 22:
Samen met Joe Biden en President Xi van China, voegt Paus Franciscus zich bij andere nuttige werktuigen van de vorstendommen en machten van Zeitgeist 2025

26 augustus 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel-3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41
Deel 42 - Deel 43 - Deel 44 - Deel 45 - Deel 46 - Deel 47 - Deel 48 - Deel 49

De parallellen tussen de droom van de moderne globalisten van een wereld na de Grote Reset en het mislukte koninkrijk van Nimrod, dat waarschijnlijk rond 3100 voor Christus,[i] aan het einde van de Uruk Periode van de Mesopotamische geschiedenis, ineenstortte, zijn treffend. Zoals ik schreef in de bestseller Schaduwland[ii]

Rond 3800 v. Chr. ontwikkelde de opkomende Uruk-cultuur 's werelds eerste massaprodukt, een primitief type aardewerk dat de afgeschuinde-randkom werd genoemd.

De afgeschuinde-rand kom is zeer grof vergeleken met het aardewerk van de Ubaid-cultuur, een stap terug in termen van techniek en kwaliteit. Kommen met afgeschuinde rand worden beschreven als "de eenvoudigste en minst aantrekkelijke van alle potten uit het Nabije Oosten ... behorend tot de ruwste potten in de geschiedenis van het Mesopotamische aardewerk"[iii]. Dit is vreemd, omdat andere aspecten van de Uruk cultuur, waaronder grote tempels, complexe administratieve systemen, en verfijnde kunst laten zien dat dit geenszins eenvoudige, ongeschoolde mensen waren. Toch zijn verreweg de meest voorkomende artefacten uit de Uruk-periode deze grof gemaakte, in massa geproduceerde kommen. Archeologen hebben er veel van gevonden. Ongeveer driekwart van al het keramiek uit de Uruk-periode bestaat uit kommen met een afgeschuinde rand. Een van de snelste manieren om te bevestigen dat een archeologische opgraving tot de Uruk-periode behoort, is het opgraven van heel veel kommen met afgeschuinde rand.

Geleerden zijn het erover eens dat deze eenvoudige, onversierde kommen niet op draaischijven, maar op mallen werden gemaakt, waarschijnlijk in kegelvormige depressies in de grond. Het belangrijkste voor dit onderwerp is dat deze kommen waarschijnlijk werden gebruikt om gerst en olie uit te delen als de rantsoenen van de arbeiders.[iv]

De eerder genoemde voorspelling van het World Economic Forum dat je in 2030 "niets meer zult bezitten en gelukkig zult zijn" is moderne marketing om ons het idee van de oude kom met afgeschuinde rand aan de man te brengen. In hun geïdealiseerde toekomst zullen we volledig afhankelijk zijn van onze heren en meesters voor onze dagelijkse rantsoenen, en we zullen gelukkig zijn. (Of anders.)

Helaas werd het, naarmate 2020 naderde, duidelijk dat het hoofd van 's werelds grootste christelijke denominatie - die van alle mensen beter zou moeten weten - ook aan boord zit van dit programma:

Paus Franciscus heeft samen met leiders van grote bedrijven en organisaties als BP, Johnson & Johnson, Dupont, de Rockefeller Foundation, de Ford Foundation, Visa, en Estée Lauder de Raad voor Inclusief Kapitalisme opgericht.

"De Raad wordt geleid door een kerngroep van wereldwijde CEO's en publieke leiders, bekend als de Beschermers voor Inclusief Kapitalisme, die jaarlijks met het Vaticaan bijeenkomen om de missie van de Raad te bevorderen", aldus het persbericht.[v]

Deze groep zal vrijwel zeker bovenaan de stroomschema's van de samenzweringstheoretici komen te staan. Denk eens na: Het vertegenwoordigt "meer dan $10.5 biljoen aan activa onder hun beheer, bedrijven met meer dan $2.1 biljoen aan marktkapitalisatie, en 200 miljoen werknemers in meer dan 163 landen."[vi] Naast de hierboven genoemde bedrijven, zijn leden onder andere president-directeuren van bedrijven als MasterCard, Salesforce, de Bank of England, Merck, Bank of America, en Saudi Aramco. Er zijn ook functionarissen van de Verenigde Naties, CalPERS (het pensioenfonds voor overheidspersoneel van Californië) en de staat Californië. En om er zeker van te zijn dat we alle samenzweringsvakjes hebben aangevinkt, de groep is opgericht door een Rothschild (Lady Lynn Forester de Rothschild), en de kernleden noemen zichzelf letterlijk "de Bewakers voor Inclusief Kapitalisme."[vii]

Dus, we hebben internationale bankiers, Rothschilds, Rockefellers, Big Oil, Big Pharma, en de VN die samenkomen om een nieuwe vorm van kapitalisme uit te vinden "onder auspiciën van het Vaticaan met de morele leiding van Paus Franciscus,"[viii] een Jezuïet!

Hebben we iemand over het hoofd gezien? Vrijmetselaars? Rozenkruisers? Buitenaardse wezens uit een aangrenzend universum?

Eerlijk gezegd, als we het persbericht niet hadden, zouden we ervan overtuigd zijn dat iemand dit had verzonnen als grap of als een plot voor de volgende film in het Marvel Cinematic Universe. Maar vergis je niet, dit is niet grappig. Paus Franciscus heeft geen geheim gemaakt van zijn afkeer van het kapitalisme. Ondanks ontkenningen van zijn verdedigers en woordvoerders van het Vaticaan, hebben zijn boodschappen de neiging om de nadruk te leggen op "wereldwijde antwoorden op lokale problemen."[ix] Hij is vaag genoeg geweest in zijn uitspraken over economische onrechtvaardigheid, zodat aanhangers en critici vrij zijn geweest om ze te interpreteren zoals zij dat willen. Uit zijn meest recente encycliek, Fratelli Tutti ("Broeders allen"),[x] blijkt echter dat hij voorstander is van een fundamentele herstructurering van de politieke en economische systemen in de wereld als reactie op de pandemie van het coronavirus:

Franciscus verwierp het concept van een absoluut recht op eigendom voor individuen en benadrukte in plaats daarvan het "sociale doel" en het algemeen welzijn dat moet voortvloeien uit het delen van de hulpbronnen van de aarde. Hij herhaalde zijn kritiek op het "perverse" mondiale economische systeem, dat volgens hem consequent de armen in de marge houdt en de weinigen verrijkt - een argument dat hij het meest uitgebreid uitte in zijn mijlpaal milieu-encycliek "Laudato Sii" (Geprezen zij) uit 2015.

Franciscus verwierp ook de "trickle-down" economische theorie, zoals hij deed in de eerste grote missieverklaring van zijn pausdom, de 2013 Evangelii Gaudium, (De vreugde van het evangelie), zeggende dat het gewoon niet bereikt wat het beweert.[xi]

De kritiek van de paus op de economische ongelijkheden van het gemeenzaam kapitalisme zijn niet onverdienstelijk, maar hij identificeert de oorzaak verkeerd. Het probleem is de zonde, niet het kapitalisme. Toen Jezus zei: "De armen zul je altijd bij je hebben,"[xii] veroordeelde hij niet een bepaald economisch systeem; hij deed een uitspraak over de gevallen staat van de mensheid. Er zullen altijd arme mensen zijn omdat er altijd anderen zullen zijn die hen uitbuiten voor hun eigen persoonlijk gewin. (Merk op dat Jezus er niet aan toevoegde: "Totdat jullie het privébezit van de produktiemiddelen afschaffen.")

Het kapitalisme de schuld geven van economische onrechtvaardigheid is geworteld in een fundamenteel misverstand over de menselijke aard. Ja, wij mensen hebben de neiging egoïstisch te zijn, onze eigen belangen najagend ten koste van alle anderen. Het is het absolute tegendeel van onze naasten liefhebben zoals we onszelf liefhebben, wat zowel Jezus als Paulus karakteriseerden als de éénregelige samenvatting van de hele Wet die 1.400 jaar eerder aan Mozes was gegeven.[xiii] Inderdaad, "de liefde voor geld is een wortel van allerlei kwaad,"[xiv] maar het kapitalisme vervangen door een socialistisch economisch systeem maakt de massa's afhankelijk van de weinigen, en die weinigen zijn net zo vatbaar voor zonde als de kapitalisten.

Honderd jaar gedocumenteerde economische mislukking van het socialisme zou voldoende moeten zijn om ieder weldenkend mens ervan te overtuigen dat de controle over de wereldeconomie in handen geven van een paar elites (die al fabelachtig rijk zijn) een verbijsterend dom idee is. Ah, maar zullen deze "hoeders" niet onder de morele leiding van de Heilige Vader staan?

Ja. Nou en?

De Pelgrims die de Massachusetts Bay Kolonie stichtten in 1622 ontdekten dat zelfs een samenleving volledig gebaseerd op Christelijke idealen het niet kon redden met socialisme. William Bradford, een ondertekenaar van het Mayflower Compact en gouverneur van de Plymouth Kolonie gedurende vijfendertig jaar, schreef over de bijna ineenstorting van de kolonie in haar eerste jaar:

Want de jongemannen, die het meest geschikt waren om te werken en dienst te doen, vonden het walgelijk dat zij hun tijd en kracht moesten besteden aan het werken voor andermans vrouwen en kinderen, zonder daarvoor enige vergoeding te ontvangen. De sterkste, man met al het werk, had niet meer in verdeling van voedsel en kleren dan hij die zwak was en niet in staat om een maar kwart van de ander te doen; dit werd onrechtvaardig gevonden. Men vond het een vernedering en een gebrek aan respect voor de bejaarden en de zwaargewichten, dat zij in arbeid, voedsel, kleding enz. gelijkgesteld werden met de lagere en jongere mannen. En dat men de vrouwen van mannen opdroeg diensten te verrichten voor andere mannen, zoals het bereiden van hun vlees, het wassen van hun kleren, enzovoort, beschouwden zij als een soort slavernij, die vele echtgenoten niet konden verdragen.

De kolonie bloeide alleen toen de gouverneur besloot:

Ze moesten ieder voor zich koren zaaien, en in dat opzicht op zichzelf vertrouwen .... Dit had zeer goed succes, want het maakte alle handen zeer ijverig, zodat er veel meer koren werd geplant dan anders met enig middel dat de gouverneur of een ander kon gebruiken, en bespaarde hem veel moeite, en gaf veel betere voldoening.[xvi]

Toen het de kolonisten werd toegestaan de vruchten van hun arbeid te behouden, bloeiden zij op, omdat zij harder werkten. Voorheen, toen de behoeften van de velen zwaarder wogen dan de behoeften van de weinigen (nog een Star Trek verwijzing), leidden wrok en het gebrek aan stimulans voor produktief werk bijna tot de hongerdood van de kolonie.

Bradford vatte hun experiment in socialisme als volgt samen:

De ervaring die werd opgedaan in deze gemeenschappelijke koers en toestand, die verschillende jaren en jaren werd beproefd onder godvruchtige en nuchtere mannen, kan goed de ijdelheid aantonen van die opvatting van Plato en andere ouden, die door sommigen van latere tijden werd toegejuicht; en dat het wegnemen van bezit en het onderbrengen van de gemeenschap in een gemenebest hen gelukkig en welvarend zou maken; alsof zij wijzer waren dan God....

Laat niemand tegenwerpen dat dit het bederf van mensen is, en niets aan de koers zelf. Ik antwoord: aangezien alle mensen dit bederf in zich hebben, zag God in Zijn wijsheid een andere weg die geschikter voor hen was.

De gouverneur besloot zijn opmerkingen met de bewering dat hun ervaring "erger zou zijn geweest als zij mensen van een andere conditie waren geweest". Met andere woorden, als zij niet "godvruchtig en nuchter" waren geweest, zouden het egoïsme en de wrok die onder de families van Plymouth Plantation broeiden, nog destructiever zijn geweest dan zij al waren. De fout lag niet bij de kolonisten, schreef Bradford, want "alle mensen hebben dit bederf in zich." Het bijna falen van de kolonie was te wijten aan het socialistische systeem dat deze destructieve menselijke tekortkomingen aan de oppervlakte bracht. Kapitalisme kan worden uitgebuit, dat is zeker, maar het beloont tenminste hard werken. Socialisme, aan de andere kant, buit degenen uit die productief zijn en beloont degenen die zo weinig doen als ze maar kunnen.

Kijken LAATSTE DAG (DEEL 6) VAN NIEUWE ZEITGEIST 2025 UITZENDING SERIE MET DE GROOTSTE WEGGEVER VAN DE ZOMER! (INCLUSIEF COMPLETE "RISE 2021" CONFERENTIE, TWEE DOCUMENTAIRE FILMS, & NOG VEEL MEER GRATIS!)

Helaas, paus Franciscus zet het gewicht van het Vaticaan en achter het maken van deze Babeliaanse dystopie een realiteit. De paus heeft een zin aangenomen die de laatste maanden maar al te bekend is geworden: "Build Back Better." Paus Franciscus (of wie zijn sociale media ook beheert) tweette de zin op 3 december 2020,[xviii] en zijn boek Let Us Dream, dat twee dagen eerder verscheen, roept op tot een verandering wat veel klinkt als de Grote Reset:

God vraagt ons om iets nieuws te durven creëren. We kunnen niet terugkeren naar de valse zekerheden van de politieke en economische systemen die we voor de crisis hadden. We hebben economieën nodig die aan allen toegang geven tot de vruchten van de schepping, tot de basisbehoeften van het leven: tot land, onderdak en arbeid.[xix]

Opdat men ons niet zou beschuldigen van het inlezen van onze vooroordelen in de woorden van de paus, merk op dat het Economisch Wereldforum de publieke uitspraken van de paus over economische onrechtvaardigheid heeft geïnterpreteerd als een bekrachtiging. In reactie op zijn voornoemde encycliek verklaarde het WEF dat Franciscus "zijn stempel heeft gedrukt op inspanningen om vorm te geven aan wat een Grote Reset van de wereldeconomie wordt genoemd als reactie op de verwoesting van COVID-19."[xx]

Klaus Schwab en zijn aanhangers geloven dat hun Grote Reset een door mensenhanden gemaakt paradijs zal opleveren. In werkelijkheid is dit vreemde partnerschap tussen een Jezuïtische paus en leidinggevenden van enkele van 's werelds rijkste bedrijven een gewaagd complot om hun status aan de top van de sociaal-economische piramide te verstevigen door de rest van ons evenzeer te verarmen. De heersende elite in China ziet dit op haar beurt als een stap in de richting van een Nieuwe Wereldorde, of beter gezegd, een Nieuwe Wereld Herordend, waarbij de Verenigde Staten als leidende macht in de wereld van hun plaats worden verdreven. De vernietiging van de middenklasse in het Westen, een gevolg van de Grote Reset, is essentieel voor hun doel om de Verenigde Staten te verdringen als 's werelds leidende geopolitieke macht.

Het lijkt erop dat president Joe Biden en zijn aanhangers niet van plan zijn zich hiertegen te verzetten, maar in plaats daarvan de opkomst van China willen vergemakkelijken door middel van de door het Vaticaan gesteunde technocratische overname door het WEF, een duidelijk verschil met de campagnebelofte van president Trump om "Amerika weer groot te maken".

De tragische ironie in dit alles is dat de groepen die werken om de COVID-19 pandemie te gebruiken om de Grote Reset te rechtvaardigen en de resulterende geherstructureerde wereldorde in hun voordeel te gebruiken, zelf pionnen zijn in een veel groter spel. Zoals eerder gezegd, als ze al worden gebouwd, zullen de socialistische utopie van het WEF en het wereldwijde Chinese imperium snel opgaan in een andere wereldregering - een regering geleid door een man die niet echt een man is.

George Santayana schreef ooit: "Vooruitgang bestaat niet uit verandering, maar is juist afhankelijk van terughoudendheid .... Zij die zich het verleden niet kunnen herinneren, zijn gedoemd het te herhalen."[xxi] Als het groeiende bewustzijn van de Grote Reset, en wat dat zou betekenen voor vrijheid en welvaart, de vorming van een wereldregering uitstelt, dan moge dit jaar van pandemische hysterie een waarschuwing zijn voor toekomstige generatie: Wanneer de antichrist eindelijk het wereldtoneel betreedt, zal zijn openingsact veel weg hebben van 2020.

VOLGEND DEEL: Voorbij China: Meer over de Bidens betreffende de laptop uit de hel.

Eindnoten:

[i] Sharon K. Gilbert and Derek P. Gilbert, Giants, Gods & Dragons (Crane, MO: Defender, 2020) 149.

[ii] Thomas R. Horn, Shadowland (Crane, MO: Defender, 2019) 301–302.

[iii] A. R. Millard, “The Bevelled-Rim Bowls: Their Purpose and Significance.” Iraq, Vol. 50 (1988), pp. 49–50.

[iv] Ibid., p. 50.

[v] Thomas D. Williams, “Pope Francis Partners with Global CEOs to Promote ‘Inclusive Capitalism’,” Breitbart, Dec. 8, 2020. https://www.breitbart.com/economy/2020/12/08/pope-francis-partners-with-global-ceos-to-promote-inclusive-capitalism/, retrieved 12/20/20.

[vi] “The Council for Inclusive Capitalism with the Vatican, A New Alliance of Global Business Leaders, Launches Today,” PR Newswire, December 8, 2020. https://www.prnewswire.com/news-releases/the-council-for-inclusive-capitalism-with-the-vatican-a-new-alliance-of-global-business-leaders-launches-today-301187931.html, retrieved 12/20/20.

[vii] Ibid.

[viii] Ibid.

[ix] Robert P. Barnidge, Jr., “Against the Catholic Grain: Pope Francis Trumpets Socialism over Capitalism.” Forbes, March 11, 2016. https://www.forbes.com/sites/realspin/2016/03/11/against-the-catholic-grain-pope-francis-trumpets-socialism-over-capitalism/?sh=7e98710742d3, retrieved 12/21/20.

[x] Available online: http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html. Retrieved 12/22/20.

[xi] Nicole Winfield, “Pope: Market Capitalism Has Filed in Pandemic, Needs Reform,” Associated Press, October 4, 2020. https://apnews.com/article/virus-outbreak-pope-francis-archive-capitalism-bcde0053314e65612add0709fada5519, retrieved 12/22/20.

[xii] Matthew 26:11.

[xiii] Matthew 22:36–40, Romans 13:8–10, and Galatians 5:14.

[xiv] 1 Timothy 6:10.

[xv] William Bradford, History of Plymouth Plantation. https://sourcebooks.fordham.edu/mod/1650bradford.asp#Private%20and%20communal%20 farming, retrieved 12/22/20.

[xvi] Ibid.

[xvii] Ibid.

[xviii] https://twitter.com/pontifex/status/1334475219180851202?s=21, retrieved 12/22/20.

[xix] “‘Make Space at the Table’: Pope Urges Valuing All Human Life.” Catholic News Service, December 4, 2020. https://www.thefloridacatholic.org/faith/pope-francis/make-space-at-the-table-pope-urges-valuing-all-human-life/article_0274eb32-365c-11eb-a183-f3982447671e.html, retrieved 12/22/20.

[xx] John Letzing, “Here’s the Pope’s Prescription for Resetting the Global Economy in Response to COVID-19,” World Economic Forum, October 9, 2020. https://www.weforum.org/agenda/2020/10/here-s-the-pope-s-prescription-for-resetting-the-global-economy-in-response-to-covid-19/, retrieved 12/22/20.

[xxi] George Santayana, The Life of Reason: The Phases of Human Progress, Vol. I (1905). http://www.gutenberg.org/files/15000/15000-h/15000-h.htm#vol1, retrieved 12/22/20.

Bron: COUNTDOWN TO 2025 AND THE SECRET DESTINY OF AMERICA—PART 22: Beyond Joe Biden And President Xi Of China, Pope Francis Joins Other Useful Tools Of Zeitgeist 2025’s Principalities And Powers » SkyWatchTV