www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tijdgeest 2025
Aftellen naar 2025 en het geheime lot van Amerika - Deel 28:
De "bovennatuurlijke" oorsprong van de Islamitische Staat, Gog/Magog, en Christenvervolging

10 september 2021 - door Tom Horn

Deel 1 - Deel 2 - Deel-3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41
Deel 42 - Deel 43 - Deel 44 - Deel 45 - Deel 46 - Deel 47 - Deel 48 - Deel 49

Wij verklaren Fallujah tot Islamitische Staat, en wij roepen jullie op om aan onze kant te staan! Wij zijn hier om jullie te verdedigen tegen het leger van Maliki en de Iraanse Safavids! -Islamitische Staat strijder (toen nog Islamitische Staat van Irak en Syrië) op het podium bij de uitroeping van de staat in Fallujah, 3 januari 2014[i]

Hoewel onze overkoepelende stelling uitstijgt boven louter vlees en bloed (Efeziërs 6:12), duikt deze serie in een "wereldse" geopolitieke, strategische analyse van de vorming en bloei van ISIS. Terwijl de main stream media oorspronkelijk meldden dat de IS uit het niets verscheen toen Obama de troepen uit Irak terugtrok, linken de meesten nu de vorming van de groep aan de Jordaanse crimineel al-Zarqawi. Zarqawi bekeerde zich tot de islam en trok naar Afghanistan om de jihad te voeren. In 1999 richtte hij een groep op met de naam Jamaat al-Tahwidwa-i-Jihad (JTWJ), die zich richtte op het bewerkstelligen van regimewisselingen in Jordanië.[ii] Gaandeweg raakte hij er steeds meer van overtuigd dat de eindtijd was aangebroken en dat de Mahdi spoedig zou verschijnen. Zarqawi's vroege aspiraties zijn de reden waarom veel verslagen IS terugvoeren tot 1999. Bijvoorbeeld:

ISIS werd in 1999 opgericht door de Jordaanse extremist Abu Musab al-Zarqawi. Binnen vijf jaar koos de nieuwe groep van al-Zarqawi ervoor zich aan te sluiten bij Osama bin Laden en Al Qaida. Zij worden beschouwd als islamitische extremisten, islamisten of jihadisten, nauw verbonden met het begrip jihad of "strijd". Verschillende soortgelijke groepen, zoals de Taliban, Boko Haram, Al-Qaeda, Hamas en Hezbollah halen ook al tientallen jaren het nieuws, maar ISIS lijkt een klasse apart te zijn.[iii]

Merk op dat het wel de belangrijkste onderscheid mist, Mahdisme. Hoewel Zarqawi nauwkeurig wordt getraceerd, wordt de oorsprong van de nieuwe staat en het kalifaat niet volledig verantwoord. Andere verslagen in niet-Arabische media zijn eveneens onvolledig. William McCants, "een vooraanstaand geleerde op het gebied van militant islamisme"[iv], documenteerde dat een nieuwe staat en een kalifaat veel meer Mahdistisch waren dan die van Al-Qaeda en niet uitsluitend Zarqawi's visie waren. De onenigheid werd beschreven in een recent feitenboek:

Echter, een verklaring die aan populariteit heeft gewonnen en door een groot aantal geleerden en waarnemers wordt gesteund, is dat ISIS begonnen is in 2004. Het kan worden toegeschreven aan wat oorspronkelijk Alqaeda in Irak heette. Als gevolg van de onenigheid met de moederorganisatie waarnaar het was vernoemd, Al Qaida, kreeg het in 2006 een nieuwe naam. De oorzaak van de breuk wordt toegeschreven aan de korte- en langetermijndoelstellingen. Hoewel beide zich verzetten tegen de westerse waarden en invloed, wilde ISIS zijn energie richten op activiteiten in Irak en Syrië. Het was en is nog steeds bezig met het vestigen van een onafhankelijke islamitische staat. Alqaeda daarentegen was voornamelijk bezig met het bestrijden van het westen, met name de VS.[v]

Sayf al-Adl was Zarqawi's Al-Qaeda contactpersoon in Qandahar, Irak. Zarqawi werd gestuurd om een nieuw trainingskamp op te zetten in de bergen. Zijn missie was om de invasie van de VS te weerstaan, en Obama speelde hem recht in de kaart. McCants haalde een vroeg citaat aan van Adl die al sprak over een "staat" en "kalifaat," een weerspiegeling van zijn Mahdisme en de geestesziel van de IS.

Sayf herinnerde zich. "Dit is onze historische kans... om de Islamitische staat te vestigen, die de grootste rol zou spelen in het opheffen van onrechtvaardigheid en het brengen van waarheid in deze wereld, met Gods toestemming. Ik was het eens met broeder Abu Mus'ab [al-Zarqawi] in deze analyse." Voor Sayf en vermoedelijk ook voor Zarqawi was de "de islam staat" het kalifaat zelf.[vi]

Zarqawi's Mahdisme werd versterkt door Sayf Adl en in 2004 schreef Zarqawi dat de groep het "kalifaat zou vestigen volgens de profetische methode."[vii] Na vele succesvolle overvallen werd Zarqawi een volksheld voor de Iraakse soennieten. Hoewel is beweerd dat de IS een product was van de Arabische Lente,[viii] is het nauwkeuriger om hun ontstaan toe te schrijven aan de terugtrekking van de Amerikaanse troepen in Irak. In die zin zijn de VS verantwoordelijk voor de vorming van de IS. Vanaf 2004 volgen we vier stadia van ontwikkeling.

Fase één: Mahdisme (1999-2006):

In 2004 werd JTWJ formeel een filiaal van Al-Qaeda met de oprichting van de tak van Al-Qaeda in Irak onder leiding van Zarqawi en genaamd "Al-Qaeda in Mesopotamië (Irak)". Hoewel hij persoonlijk geen lid was van Al Qaida, sloot Zarqawi zich bij hen aan in Irak, waar zijn Mahdisme werd aangewakkerd door medestanders die, overtuigd van de spoedige komst van de Mahdi, later de leiding kregen over de IS. Zarqawi voerde een terroristische-guerillaoorlog tegen de Amerikaanse strijdkrachten en de coalitiemacht en tegen de Shi'itische bevolking. De eerste fase eindigde toen Zarqawi in juni 2006 bij een gerichte Amerikaanse aanval werd gedood.

Tweede fase: ISI tot ISIS (2006-2014):

ISI fungeerde als overkoepelend netwerk voor verschillende jihadi-organisaties die een guerrilla voerden tegen de coalitietroepen van de Verenigde Staten. Nadat het Amerikaanse leger zich uit Irak had teruggetrokken, verraadde de marionettenpremier van de regering-Obama, Nouri al-Malik, de gearresteerde soennitische leiders, wat de verdeeldheid alleen maar vergrootte en de IS versterkte. Na de escalatie van de Syrische burgeroorlog... riepen zij de Islamitische Staat uit in Irak en Groot-Syrië (ISIS).

Fase 3: ISIL naar de IS (juni 2014-november 2015)

Deze fase wordt gekenmerkt door dramatische militaire successen van ISIS. De belangrijkste was de overname van Mosul in juni 2014, de op één na grootste stad van Irak. Tegelijkertijd vestigde ISIS haar controle in Oost-Syrië, waar het een regeringscentrum (zijn "hoofdstad") opzette in Al-Raqqah en het profetisch belangrijke Dabiq veroverde. In het kielzog van dit succes verklaarde ISIS een kalifaat te willen stichten onder leiding van Abu Bakr al-Baghdadi, een intellectueel met een legitiem doctoraat in islamitische studies, een onlangs vrijgelaten gevangene uit de VS die door de theologen van IS was doorgelicht op zijn Hadith-kwalificaties. Baghdadi werd uitgekozen als de toekomst van de IS, maar hij had niets te maken met de oprichting ervan.

Fase vier: De IS naar Da'esh(13 november 2015)

De bomaanslag in Parijs veranderde het landschap, en er is een enorme wereldwijde druk om de IS volledig uit te roeien, maar toenemende verzoening dat het inderdaad een staat is. Dan Poetin en de hele internationale gemeenschap oproepen tot een nieuwe kruistocht. Wij geloven dat de IS te veel internationale aandacht heeft getrokken om nog veel langer te overleven. Na het inzetten van een massavernietigingswapen denken wij dat een wereldwijde campagne de VS tot voorbeeld zal stellen en een dialectiek zal vervullen. Het sektarisme en het nodeloze geweld van IS maken het een onwaarschijnlijke kandidaat voor massale aantrekkingskracht. Sektarisme wordt slecht begrepen.

Hana Levi Julian, verslaggeefster voor het Midden-Oosten, suggereert bijvoorbeeld dat Soennieten en Sjiieten zouden kunnen samenwerken tegen Israël. Zij ziet niet in hoe diep de sektarische scheidslijnen zijn.

In Syrië vindt een catastrofale botsing van beschavingen plaats, een botsing waar een aantal landen tientallen jaren geduldig op heeft gewacht.

Turkije, dat zo diep verankerd is in de glorieuze geschiedenis van hun Ottomaanse Rijk, zou veel voldoening vinden in het uitbreiden van zijn invloed met een moderne "Turkse Islamitische Unie" die gelijkgezinde naties in de regio en misschien ook daarbuiten zou kunnen omvatten.

Da'esh, zoals zij in het Midden-Oosten bekend staat en die zichzelf in het Engels de "Islamitische Staat" noemt (door anderen ISIS of ISIL genoemd), is bezig haar invloed snel uit te breiden om een wereldwijd soennitisch kalifaat op te bouwen. Het begon als een splintergroepering van de terreurorganisatie Al Qaeda, en vervolgens getransformeerd in de Islamitische Staat in Irak en Syrië (vandaar "ISIS")-maar bij de laatste telling had het met succes meer dan 41 andere regionale moslimterreurorganisaties gerekruteerd voor hun zaak uit de hele wereld op bijna elk continent.[ix]

Ondanks een bittere haat jegens elkaar die zelfs het antisemitisme overtreft, zullen soennieten en sjiieten uiteindelijk samenwerken tegen de wederkomst, maar alleen na demonische verlokking (Openbaring 16:13-14). Wat Armageddon betreft, worden Israëls moslimburen demonisch naar Jeruzalem gedwongen als de zesde engel zijn fiool of schaal des toorns uitgiet door de drie "kikker"-geesten. Wil het verhaal van IS coherent zijn met zijn theologie en recruteringsliteratuur, dan moeten zij eerst Istanbul aanvallen om "Constantinopel" in te nemen en vervolgens Rome en dan Jeruzalem, althans zo staat het in de meest betrouwbare Hadith. De Mahdi verschijnt in Constantinopel, dat nu Istanbul heet nadat het in 1453 door het Ottomaanse Rijk werd ingenomen.

Cerantonio merkt op dat de Ottomanen, die de Byzantijnen versloegen, de mantel van "Rome" uitdrukkelijk aanvaardden: De sultan noemde zichzelf de "Caesar van Rome" en geloofde dat hij een derde Romeins Rijk zou oprichtten. En toen de Ottomaanse linie in 1924 eindigde, waardoor de wereld zonder kalief kwam te zitten, waren hun opvolgers de seculiere republikeinen van Mustafa Kemal Ataturk. Die opvolgers regeren nog steeds in Istanbul en Ankara, en de Islamitische Staat beschouwt hen als afvalligen, ook al wordt de meest recente van hen, Recep Tayyip Erdogan, over het algemeen beschouwd als een islamist door degenen die geen lid zijn van ISIS.[x]

Wil de Dabiq-profetie-interpretatie van IS echter coherent blijven, dan moeten ze vanuit Dabiq naar Constantinopel gaan. De Sahih Muslim, Hadith, legde de vermeende profetie vast.

Abu Huraira rapporteerde dat de Boodschapper van Allah (moge vrede met hem zijn) zei: Het Laatste Uur zou niet komen voordat de Romeinen zouden landen bij al-A'maq of in Dabiq. Een leger bestaande uit de beste soldaten van het volk der aarde zal dan uit Medina komen om hen tegen te houden. En wanneer zij zich in rijen scharen, zullen de Romeinen zeggen: Sta niet tussen ons en hen die gevangenen uit ons midden hebben genomen. Laat ons met hen vechten, en de Moslims zullen zeggen: Neen, bij Allah, wij zouden ons nooit van u en van onze broeders verwijderen, opdat gij hen moogt bestrijden. Zij zullen dan vechten en een derde deel van het leger zal wegvluchten, hetgeen Allah nooit zal vergeven. Een derde (deel) van het leger, dat zou bestaan uit uitstekende martelaren in de ogen van Allah, zou gedood worden en de derde die nooit berecht zou worden, zou winnen en zij zouden de veroveraars van Constantinopel zijn.[xi]

VERBONDEN MET KOMENDE OORLOG IN HET MIDDEN-OOSTEN!? Meer dan een decennium in de maak! Baanbrekende documentaire in première op COUNTDOWN CONFERENTIE!

Gegeven het feit dat de IS zichzelf plaatst als de overwinnaars van de kruisvaarders, kan de Ottomaanse verovering van Constantinopel de profetie niet vervullen en moeten zij Istanbul verslaan, en pas daarna Rome aanvallen. Logische inconsistenties hebben de IS er echter niet van weerhouden Parijs aan te vallen, dus alles kan. Terwijl zij een prille staat opbouwen, vragen wij ons af hoeveel jaren er zullen voorbijgaan voordat hun interpretatie in diskrediet wordt gebracht. Let ook op de opvallende afwezigheid van de Mahdi in de profetie van Dabiq. Het is interessant dat we geen enkele echt oude bron kunnen vinden waarin Mohammed een Mahdi voorspelt. Alle bronnen zijn te vinden in achtste- en negende-eeuwse Hadith, gepubliceerd na de Apocalyps van Psuedo-Methodius, die nu wordt geclassificeerd als christelijke pseudapigrapha. Blijkbaar werd de Mahdi geschapen als een islamitisch alternatief voor de Grote Romeinse Keizer Topos van de middeleeuwse christelijke eschatologie.

Toch is het helemaal niet waarschijnlijk dat Soennieten en Sjiieten binnenkort zullen "samenspannen" tegen Israël, vanwege de oorlog in Syrië. De IS heeft meer moslims gedood dan christenen, en heeft zelfs een sjiitische begrafenis aangevallen.[xii] De IS heeft Hamas aangevallen, een Palestijnse soennitisch-islamitische fundamentalistische organisatie, die Israël aanvalt.[xiii] De kloof is dieper dan niet-moslims begrijpen en het verstikt de moslim expansiedrang. Dietrich Jung, een politiek wetenschapper, schrijft: "Soennieten zijn niet vergeten dat tijdens de confrontatie van de Moslimbroeders met het Syrische regime, Iran een tactische beslissing nam en de Syrische autoriteiten steunde en niet de Moslimbroeders."[xiv] Wij geloven niet dat Iran ooit zal samenwerken met de IS, noch andersom.

De IS reageert op Petrus Romanus

De oproep van de paus tot een "rechtvaardige oorlog" is de IS niet ontgaan. Sjeik Abu Muhammad al-Adnani reageerde op de paus en de Vaticaanse diplomaten:

En zo beloven wij u [O kruisvaarders] bij Allah's toestemming dat deze campagne uw laatste campagne zal zijn. Het zal worden gebroken en verslagen, net zoals al uw vorige campagnes werden gebroken en verslagen, behalve dat deze keer wij u daarna zullen overvallen, en u zult ons nooit meer overvallen. We zullen jullie Rome veroveren, jullie kruizen breken, en jullie vrouwen tot slaaf maken. Als wij die tijd niet bereiken, dan zullen onze kinderen en kleinkinderen dat wel doen, en zij zullen jullie zonen als slaven verkopen op de slavenmarkt.[xv]

De IS publiceerde een verzonnen afbeelding met de zwarte IS-vlag wapperend boven de obelisk op het Sint-Pietersplein, op de cover van IS' officiële blad Dabiq.

Habeeb Al-Sadr, de Iraakse ambassadeur bij het Vaticaan sinds 2010, waarschuwde: "Wat is verklaard door de zelfbenoemde Islamitische Staat is duidelijk - ze willen de paus doden, de bedreigingen tegen de paus zijn geloofwaardig."[xvi] Na het incident in Parijs verbood de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Angelino Alfano alle drones van het Sint-Pietersplein, omdat het Jaar van Barmhartigheid miljoenen toeristen naar het Vaticaan zal trekken. Alfano benadrukte: "Er is bijzondere aandacht besteed aan het risico van een aanval vanuit de lucht, met behulp van drones."[xvii]

De VN en het Vaticaan werken ongetwijfeld samen. Na zijn promotie van de VN om onrechtvaardige agressors te stoppen, vroeg paus Franciscus: "Is er een onrechtvaardige agressor? Het lijkt erop dat die er is."[xviii] Bij wijze van implicatie lijkt het erop dat Petrus Romanus op zijn minst heeft opgeroepen tot een rechtvaardige oorlog - of misschien iets dat meer lijkt op de laatste kruistocht. In zijn toespraak tot het Italiaanse parlement zei de heer Alfano dat de veiligheid rond elk potentieel doelwit zou worden verscherpt, met name rond het Sint-Pietersplein. "Bijzondere aandacht is besteed aan het risico van een aanval vanuit de lucht, met behulp van drones."[xix] Het lijkt erop dat Rome een aanval op de stad voorziet, zoals veel van hun eigen profetieën, de occulte Sibylline- en Zohar-voorspellingen, en het boek Openbaring overeenkomen.

Gog of Magog?

Ambtenaren van de regering Obama gaven op 1 oktober 2015 toe dat er weinig was wat ze konden doen in Syrië om de door de CIA getrainde anti-Assad rebellen te beschermen die luchtaanvallen te verduren kregen van de hoog opgeleide Russische luchtmacht. Volgens The Daily Beast:

De rebellen die woensdag en donderdag door de Russische strijdkrachten werden aangevallen bevonden zich in het westen van Syrië, naast de aan Al Qaeda gelieerde partijen en ver van enige ISIS posities. Dat suggereert dat de rebellen daar niet waren om de zelfverklaarde Islamitische Staat te bestrijden, zoals de regering Obama dit de hoogste prioriteit noemde. In plaats daarvan vochten ze tegen het Assad-regime als onderdeel van een nog steeds actief CIA-programma voor rebellen dat samenliep met het rampzalige en nu ter ziele gegane Train and Equip Pentagon-programma.[xx]

Legerkolonel Steven Warren zei: "We geloven niet dat [Rusland] [ISIS] doelen heeft getroffen. Dus dat is een probleem." Dit werd bevestigd door Lt. Gen. Robert Otto, de plaatsvervangende stafchef van de luchtmacht voor inlichtingen, bewaking en verkenning, die herhaalde: "Waar die aanvallen plaatsvonden, waren dat geen anti-ISIS aanvallen."[xxi] Afgezien van het voor de hand liggende potentieel voor een Derde Wereldoorlog tussen de nucleaire grootmachten, is het uitschakelen door Rusland van de door de CIA gesteunde rebellengroepen die tegen Assad vechten zo problematisch omdat het de Islamitische Staat versterkt door hun vijanden uit te schakelen. Rusland verdedigt de regering van Assad. Blijkbaar is er een proxy-oorlog aan de gang tussen Rusland en de Verenigde Staten.

Voorzitter Bob Corker van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen was bijna sprakeloos: "Ik weet niet eens wat ik moet zeggen, we komen op een punt waar er heel weinig, als er al opties zijn die overblijven."[xxii] Senator Jim Inhofe van Oklahoma, de voormalige hoogste Republikein in de Senaatscommissie voor Bewapende Diensten, voegde daaraan toe: "Het antwoord is niet 'Ga achter Rusland aan en begin de Derde Wereldoorlog.' Ik weet alleen niet wat de [oplossing is] - daar werken we nu aan."[xxiii] Maar wat als Rusland (of de IS) ons geen keus laat? Meer dan 750.000 van 's werelds oudste christelijke bevolking zijn al ontheemd of op brute wijze vermoord. Hoeveel Syrische christenen moeten er nog sterven voordat de VS - of, zoals paus Franciscus voorstelde, een VN-troepenmacht - ingrijpt?

Maar, schijnbaar in antwoord op de kritiek van de VS, heeft Poetin een paar dagen later negen belangrijke doelen van Islamitische Staat geraakt. "Sovjetjets hebben vannacht terroristische doelen in Syrië bestookt met bunkerbommen om een buitenpost van het ISIS-commando op te blazen, waarbij mogelijk tientallen strijders zijn gedood. Desondanks legt de Russische strategie meer nadruk op het bombarderen van door de Amerikanen gesteunde rebellen dan op IS.

Russische diplomaten en militaire functionarissen beweren dat de luchtaanvallen gericht zijn op extremisten van Islamitische Staat, maar die bewering wordt alom betwist door de VS en anderen, die zeggen dat de Russen te vaak Syrische oppositiestrijders hebben gebombardeerd die geen banden hebben met, of trouw zijn aan, de militanten van Islamitische Staat.[xxiv]

De invallen komen nadat een hooggeplaatste Britse militaire deskundige heeft gezegd dat het Westen in de Syrië-crisis volledig is overvleugeld door Poetin, omdat zijn beleidsvorming is gedomineerd door "wishful thinking."[xxv] Waar plaatst dit Vladimir Poetin in het lange spel, de bovennatuurlijke dialectiek van de machten en vorstendommen? Zoals te verwachten is, geloven veel profetie-wachters dat Poetin een waarschijnlijke kandidaat is voor Gog of Magog, de leider die vanuit het Noorden tegen Israël komt in de beroemde profetische strijd van Ezechiël 38-39.

Doug Woodward legt de islamocentrische kijk uit op het Mysterie Babylon als "een opkomend rijk in het Midden-Oosten (gewoonlijk Turkije, Saoedi-Arabië, mogelijk Iran of nu, ISIS) zal de machtsbasis worden van de Antichrist, wanneer hij beweert de Mahdi te zijn."[xxvi] Michael Heiser, bijvoorbeeld, schreef eens: "We hoeven dergelijke profetieën niet te verdraaien om moderne politieke schurken aan te pakken, zoals de voormalige Sovjet-Unie. De Israëlisch-Moslim vete is zowel rationeler, als meer bijbels."[xxvii] Heiser legde uit:

Het boek Openbaring profeteert de herleving van het nu ter ziele gegane Oost-Romeinse Rijk ("mysterie Babylon"; Openb. 17) in de toekomst-een koninkrijk waarmee het beest/Antichrist op de een of andere manier wordt geassocieerd. Dit herleefde Babylonische rijk, het herleefde Oost-Romeinse Rijk, omvat alle huidige moderne moslimnaties, net zoals het oorspronkelijke Oost-Romeinse (Byzantijnse) Rijk dat deed.[xxviii]

Heiser's opvatting staat in schril contrast met de Scofield Referentie Bijbel, waarin Rusland expliciet wordt genoemd en die feitelijk werd gepubliceerd lang voor de marxistische revolutie en de vorming van de militant atheïstische Sovjet Unie. In zekere zin is de Islam een modernere vijand in die zin dat het Mahdisme, zoals uitgedrukt door de IS, een relatief laat fenomeen is als gevolg van de Amerikaanse invasie in Irak en Afghanistan. Woodward voorspelt dat de "islamitisch-centrische visie binnen een paar jaar onjuist zal blijken. Velen zullen bezwaar maken, maar ik zal het veel conventionelere standpunt blijven verdedigen dat Gog niet alleen een Turk is."[xxix]

IS DE MENSHEID AAN HET AFTELLEN NAAR APOCALYPTICA!? KIJK HET PROGRAMMA OVER WAT ER OP ONZE WERELD AFKOMT!

Ter verdediging van de Scofield visie merkt Woodward op: "De conventionele opvatting is al meer dan een eeuw lang dat het 'herleefde Romeinse Rijk' (afgeleid uit Daniël 9:24-27), waaruit de Antichrist zijn aardse macht put, zal voortkomen uit West-Europa (de 'kooplieden van Tarsis') of zijn 'jonge leeuwen' (hun koloniën op het westelijk halfrond - zie Ezechiël 38:13). Naast deze conclusie ziet de traditionele visie Rusland aan het hoofd van de alliantie van islamitische naties (Iran, alias Perzië)"[xxx] Hij gelooft dat Poetin inderdaad de beruchte Gog zou kunnen zijn, althans de menselijk zichtbare kant van een ongeziene "macht" die zijn ideologie drijft.[xxxi] Gog lijkt geen moslim te zijn omdat zijn "kwade opzet" (Ezechiël 38:10) gaat over het veiligstellen van financieel gewin (Ezechiël 38:12-13). Hij valt Israël niet aan om het heilige land te bemachtigen (Ezechiël 5:5; 38:12-13). Hij heeft geen interesse in de Tempelberg of zijn heiligdommen. "Gog's strijd wordt niet tegen Israël ontketend vanwege wie Israël is in relatie tot God, noch vanwege de geestelijke betekenis die Jeruzalem heeft voor christenen, joden of moslims."[xxxii] Als Gog de Mahdi of een andere moslim zou zijn, zou er een religieuze motivatie zijn om Israël binnen te vallen.

Als het gaat om Rusland als Magog of Turkije, in plaats van een "of/of" situatie, zou dit een geval van "beide/en" kunnen zijn - vooral vanwege de voortdurende politieke alliantie van zowel Turkije als Rusland samen met moslim naties zoals het Assad regime en Iran. Een Messiasbelijdende leraar, Benni Kleynhans, stelde vast: "Rusland, Moskou, Tobolsk, Iran, Irak, Afghanistan, Ethiopië en Soedan, Libië, Oostenrijk en Duitsland, Oost-Europa, Zuid-Europa en de Russische bondgenoten worden respectievelijk geïdentificeerd met de volgende namen uit Ezechiël: Gog en Magog, Mesech en Tubal, Perzië, Ethiopië, Lybië, Askenaz, Gomer, Togarma en vele naties met u."[xxxiii] Men is niet gebonden aan een exclusief islamitische confederatie, zoals Israël's politieke vijanden in de VN; de Magog oorlog zou heel goed kunnen inhouden dat Rusland een groep islamitische naties aanvoert.

De Russisch-orthodox-christelijke kerk heeft de strijd van de regering Poetin tegen IS beschreven als een "heilige strijd" [kruistocht]. Het hoofd van de afdeling Publieke Zaken van de kerk, Vsevolod Chaplin, vertelde aan persbureau Interfax.

De strijd tegen het terrorisme is een heilige strijd en vandaag de dag is ons land misschien wel de meest actieve kracht in de wereld die deze strijd voert. De Russische Federatie heeft een verantwoordelijk besluit genomen over de inzet van strijdkrachten om het volk van Syrië te verdedigen tegen het leed dat wordt veroorzaakt door de willekeur van terroristen. De christenen in de regio lijden onder de ontvoering van geestelijken en de verwoesting van kerken. Moslims lijden niet minder (cursief toegevoegd).[xxxiv]

Hij zei ook dat een interreligieuze raad die de belangrijkste religies van Rusland vertegenwoordigt - orthodox christendom, islam, jodendom en boeddhisme - een gezamenlijke verklaring zal uitbrengen ter ondersteuning van de kruistocht tegen ISIS. Begin 2012 had Poetin een ontmoeting met vertegenwoordigers van de kerk, die de afschuwelijke behandeling van christenen in de wereld beschreven, vooral in de moslimwereld:

Het hoofd van Externe Kerkrelaties, Metropolitan Illarion, zei dat elke vijf minuten een christen stierf voor zijn of haar geloof in een deel van de wereld, waarbij hij specificeerde dat hij het had over landen als Irak, Egypte, Pakistan en India. De geestelijke vroeg Poetin om van de bescherming van christenen in de toekomst een van de richtingen van het buitenlands beleid te maken.

"Zo zal het zijn, twijfel er niet aan," antwoordde Poetin.[xxxv]

De moslimrebellen reageerden snel. Het Syrische oppositielid Bassam Jaara zei:

De oproep van de Orthodoxe Kerk tot een heilige oorlog in Syrië rechtvaardigt een verklaring van jihad. De Orthodoxe Kerk omschreef Poetins strijd in Syrië als 'heilig', wat een kruistochtoorlog betekent.... Een 'heilige' oorlog vereist een oproep tot jihad.[xxxvi]

Het toneel is klaar voor de Derde Wereldoorlog en misschien: de eindstrijd die plaatsvindt op "een plaats die in de Hebreeuwse taal Armageddon wordt genoemd" (Openbaring 16:16).

VOLGEND DEEL: ISIS, Paus Franciscus, en de Vernietiger

Eindnoten

[i] Yasir Ghazi, Tim Arango, “Iraq Fighters, Qaeda Allies, Claim Falluja as New State,” New York Times, January 3, 2014, http://www.nytimes.com/2014/01/04/world/middleeast/fighting-in-falluja-and-ramadi.html?_r=0 accessed March 10, 2016.

[ii] TOM AND CRIS—THIS ENDNOTE WAS BLANK. IS IT Ibid.?

[iii] “A Brief History of Isis,” Chosen People Ministries , http://chosenpeople.com/main/index.php/ministry-news/926-a-brief-history-of-isis .

[iv] William Maclean, “Militants Plan al Qaeda Cartoon for Kids, Monitors Say,” Reuters, July 20, 2011, http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFTRE76J58820110720 accessed March 10, 2016.

<TOM AND CHRIS, I don’t know what the following means…>o match hadithticte” (IS) (or “adership of the ISstudies and veryss destruction.Revelation

[v] ISIS: A Comprehensive Guide on ISIS . Kindle Edition (Fanton Publishing Inc., 2015), Kindle Locations 51–56.

[vi] Adl, “Tajrubati,” 20, as cited by William McCants, The ISIS Apocalypse: The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State, Kindle Edition (St. Martin’s Press, 2015) Kindle Locations 141–145.

[vii] Zarqawi, “al-Bay’a li-tanzim al-Qa’ida bi-qiyadat al-Shaykh Usama bin Ladin,” Kalimatmudi’a, October 17, 2004, 171. In McCants, . The ISIS Apocalypse , Graeme Wood, 2016, accessed March 9, 2016. <NOTE THE FOLLOWING IS GARBLED.>im four stages of development.

into their hands. McCants cited an early quote alreKindle Locations 3161–3163.

[viii] Adam Hanieh, “A Brief History of ISIS,” Jacobin, December 2015, https://www.jacobinmag.com/2015/12/isis-syria-iraq-war-al-qaeda-arab-spring/ , accessed March 1, 2015.

[ix] http://www.jewishpress.com/news/breaking-news/analysis-iran-isis-likely-to-unite-for-wwiii/2016/02/28/ .

[x] Graeme Wood, “Donald Trump and the Apocalypse,” The Atlantic, February 22, 2016, accessed March 9, 2016, http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/02/donald-trump-pope-isis/470307/ .

[xi] Sahih Muslim, “Pertaining to the Conquest of Constantinople and the Appearance of the Dajjal and Descent of Jesus Son of Mary (Jesus Christ), “ http://www.theonlyquran.com/hadith/Sahih-Muslim/?volume=41&chapter=9 .

[xii] “ISIS Attack on Funeral Risks Reigniting Sunni-Shi’ite Bloodbath,” ArutzSheva, February 29, 2016, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/208705#.VuHJc_krIee , accessed March 12, 2016.

[xiii] Tom Wyke, “Gaza Rocked by Suspected ISIS Car Bomb Attacks on Hamas,” Daily Mail, July 19, 2015, http://www.dailymail.co.uk/news/article-3167516/Gaza-rocked-suspected-ISIS-car-bomb-attacks-Hamas-Islamic-Jihad-officials-jihadis-continue-struggle-power.html , accessed March 1, 2016.

[xiv] Dietrich Jung, ed., The Middle East and Palestine: Global Politics and Regional Conflict (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 135.

[xv] “Foreword” Dabiq 4, http://media.clarionproject.org/files/islamic-state/islamic-state-isis-magazine-Issue-4-the-failed-crusade.pdf page 4 .

[xvi] Natasha Culzac, “Islamic State: Pope Is ‘Being Targeted by Isis,’ Iraqi Ambassador to the Holy See Warns,” The Independent , September 16, 2014, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/islamic-state-pope-being-targeted-by-isis-iraqi-ambassador-to-the-holy-see-warns-9736110.html , accessed May 22, 2015.

[xvii] “New Measures Seek to Prevent ISIS Drone Attack on Vatican in Year of Mercy,” The Catholic Herald, http://www.catholicherald.co.uk/news/2015/11/18/new-measures-seek-to-prevent-isis-drone-attack-on-vatican-in-year-of-mercy/ .

[xviii] O’Connell, “Full Text,” accessed July 23, 2015.

[xix] Sara Malm, Sam Tonkin, Will Stewart, “Helpless Russian Pilots ‘Were Shot Dead as They Parachuted to the Ground’: Furious Putin Accuses Turkey of ‘Treachery’ after It Downs Jet over Syrian Rebel Territory,’” Daily Mail, November 30, 2015, http://www.dailymail.co.uk/news/article-3331558/Turkey-shoots-fighter-jet-Syrian-border-Local-media-footage-flaming-plane-crashing-trees.html accesses February 14, 2016.

[xx] Nancy A. Youssef, Michael Weiss, Tim Mak, “U.S. Admits: We Can’t Protect Syrian Allies From Russia’s Bombs,” The Daily Beast, http://www.thedailybeast.com/articles/2015/10/01/u-s-admits-we-can-t-protect-syrian-allies-from-russia-s-bombs.html?via=newsletter&source=DDAfternoon , accessed October 5, 2015.

[xxi] Kristina Wong, “US Officials: Russia Is Not Striking ISIS Targets in Syria,” The Hill , October 1, 2015, http://thehill.com/policy/defense/255637-officials-russia-not-striking-isis-in-syria-despite-claims , accessed October 5, 2015.

[xxii] Youssef, et al, “U.S. Admits: We Can’t…”.

[xxiii] Ibid.

[xxiv] “Putin, Erdogan Discuss Syrian Crisis,” VOA, November 4, 2015, http://m.voanews.com/a/putin-erdogan-discuss-syrian-crisis/3036177.html , accessed November 4, 2015/.

[xxv] Nick Gutteridge, “ISIS Jihadis OBLITERATED: Putin Jets Blast Terrorist HQ in Syria with Bunker-buster Bombs,” The Express , October 4, 2015, http://www.express.co.uk/news/world/609665/Islamic-State-ISIS-command-post-destroyed-Russian-airstrike-Putin accessed October 6, 2015.

[xxvi] Douglas Woodward, “Is Gog Just a Turk?” Prophecy Watchers Magazine, October 2015, http://faith-happens.com/exposing-the-dark-forces-behind-gog-and-magog/ , accessed October 6, 2015.

[xxvii] Michael Heiser, Islam and Armageddon, 73.

[xxviii] Ibid., 82–83.

[xxix] Woodward, “Is Gog Just a Turk?”

[xxx] Ibid.

[xxxi] Ibid.

[xxxii] Jack Smith, Islam the Cloak of Antichrist (Last Mile Books, 2011), 246, https://books.google.com/books/about/Islam_the_Cloak_of_Antichrist.html?id=ihvaoAEACAAJ .

[xxxiii] Benni Kleynhans , Die laastewaarskuwing , (V.G. Uitgewers, Springs, S.A, 1993). 54.

[xxxiv] “Church Says Russia Fighting ‘Holy Battle’ in Syria,” France 24, September 30, 2015, http://www.france24.com/en/20150930-church-says-russia-fighting-holy-battle-syria , accessed October 7, 2015.

[xxxv] Raymond Ibrahim, “RUSSIA DECLARES ‘HOLY WAR’ ON ISLAMIC STATE / While Obama Sides with Christian-murdering ‘Freedom Fighters,’” Front Page Magazine, October 7, 2015, http://www.frontpagemag.com/fpm/260372/russia-declares-holy-war-islamic-state-raymond-ibrahim , as reprinted by The United Jerusalem Foundation , Paragraph 5, http://www.unitedjerusalem.org/index2.asp?id=1952135 , accessed October 7, 2015.

[xxxvi] KesavanUnnikrishnan “Russia’s Orthodox Church Backs ‘Holy War’ against ISIS,” Digital Journal, October 4, 2015, http://www.digitaljournal.com/news/world/russian-orthodox-church-backs-holy-war-against-isis/article/445605 , accessed October 7, 2015.

Bron: COUNTDOWN TO 2025 AND THE SECRET DESTINY OF AMERICA—PART 28: The "Supernatural" Origin of the Islamic State » SkyWatchTV