www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tijdgeest 2025
Aftellen naar 2025 en het geheime lot van Amerika - Deel 27:
Over de profetische wederkomst van de Islamitische Staat

7 september 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel-3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41
Deel 42 - Deel 43 - Deel 44 - Deel 45 - Deel 46 - Deel 47 - Deel 48 - Deel 49

De Islamitische Staat van Irak en Syrië (ISIS), ook bekend als de Islamitische Staat van Irak en de Levant (ISIL), of, zoals hun pop-snuggere gebrandmerkte experts ooit de voorkeur aan gaven, gewoon de Islamitische Staat (IS), was een islamitische terreurgroep die delen van het grondgebied in Irak en Syrië bestuurde, met groeiende gebieden in Libië, Nigeria, en cellen in Pakistan, Algerije, Egypte, de Filippijnen, Libanon, Indonesië, Jordanië en Israël ... voordat Donald Trump ze bijna wegvaagde.

Nu, dankzij Biden, zijn ze terug met een wraakactie ... inclusief in Afghanistan.

De vertakkingen hiervan vereisen het een beetje om het uit te pakken.

Op 29 juni 2014 heeft het terreurleger zichzelf omgedoopt tot de "Islamitische Staat" (IS), waarmee het zijn soevereiniteit over alle moslims impliceert in plaats van alleen over de regio van Irak en Syrië die zij nu controleren.[iii] Om die reden zullen wij naar hen verwijzen als de Islamitische Staat (IS), zoals zij dat zelf ook doen. Belangrijker is dat de groep zichzelf heeft uitgeroepen tot het wereldwijde profetische kalifaat, waarvan Abu Bakr al-Baghdadi (alias Abu Du'a) de leider is geworden. Baghdadi wordt nu aangeduid als "khalifah Ibrahim." Khalifa is een Arabische titel die "leider" betekent en Ibrahim is de Arabische transliteratie van de profeet en aartsvader "Abraham". Net als de bijbelse Abraham is Abu Du'a in de ogen van de IS de boodschapper van God. Hieronder volgt een kort fragment uit de aankondiging van de IS:

Wij verduidelijken aan de Moslims dat met deze verklaring van khilāfah, het de plicht is van alle Moslims om trouw te zweren aan de khalīfah Ibrāhīm en hem (moge Allah hem behouden) te steunen. De wettigheid van alle emiraten, groepen, staten en organisaties, wordt ongeldig door de uitbreiding van het gezag van de khilāfah en de komst van zijn troepen naar hun gebieden. Imam Ahmad (moge Allah hem genadig zijn) zei, zoals gerapporteerd door 'Abdūs Ibn Mālik al-'Attār: "Het is voor een ieder die in Allah gelooft niet geoorloofd te slapen zonder als zijn leider te beschouwen degene die hen met het zwaard verovert, totdat hij khalīfah wordt en Amīrul-Mu'minīn (de leider van de gelovigen) wordt genoemd, of deze leider nu rechtvaardig of zondig is."[iv]

IS gelooft werkelijk dat het het definitieve kalifaat heeft hersteld, en hun kalief, Abu Bakr al-Baghdadi, zal volgens hen regeren over de wereldwijde moslimgemeenschap tot de komst van de Mahdi, een messiaanse figuur die voorafgaat aan de komst van Jezus.

In de nasleep van 11 september 2001 hebben veel christelijke profetie-auteurs zich beziggehouden met de islamitische eschatologie, maar meestal vanuit het perspectief van Iran en de sjiitische islam. Wij vinden dat een beetje vreemd. In 2009 vormden de sjiitische moslims ongeveer 10% van de moslimbevolking in de wereld, terwijl soennitische moslims 90% van de moslimbevolking in de wereld uitmaken.[v] Aangezien de westerse media grotendeels een propaganda-instrument zijn, lijkt de door de massamedia veroorzaakte angst voor een nucleaire confrontatie met Iran waarschijnlijk een afleidingsmanoeuvre te zijn. Hoewel Iran directe bedreigingen heeft geuit tegen de Verenigde Staten en Israël, lijkt het ons dat er een buitensporige hoeveelheid tijd is geïnvesteerd in het eindtijdgeloof van de 10% sjiieten, terwijl de 90% soennieten [vi] vrijwel over het hoofd zijn gezien in het Bijbelprofetie-onderwijs. Natuurlijk zijn wij ontzet over de ambitie van Iran om door te gaan met het verrijken van uranium voor de vervaardiging van kernwapens. Er zijn echter dwingende redenen om aan te nemen dat de Iraanse dreiging is bedoeld om profetie-wachters een ander, maar momenteel aannemelijker, Armageddon-scenario te doen negeren.

De IS staat op gespannen voet met Iran en haat sjiitische moslims evenzeer als joden en christenen. In feite vecht Hamas - een door Iran gesteunde terroristische organisatie die Gaza controleert - voor Assad tegen IS. Wat als populaire scenario's met een nucleair Iran de inlichtingendiensten en de meeste profetische leraren afhouden van wie de ware aanstichters zijn van de tijd van Jakob's problemen? Wat als de soennitische radicalen in feite gevaarlijker zijn dan de legendarische sjiitische eschatologie van de Twaalfde Imam die opstaat uit de chaos van de oorlog - zoals het verhaal gaat - veroorzaakt door een nucleair bewapend Iran?

Gevoed door benzinedollars en gedreven door psychotische wreedheden, heeft de IS voor veel moslims een immense eschatologische betekenis. Beide huizen van de Islam zijn het erover eens dat de Mahdi het universele kalifaat zal herstellen vlak voor de terugkeer van Jezus (Isa). Het is dan ook niet verwonderlijk dat het uitroepen van een kalifaat zwaar bekritiseerd is door regeringen in het Midden-Oosten, soennitische theologen en rivaliserende jihadistische groeperingen.[vii] Met dergelijke grootheidswaanzin en een vermeend goddelijk mandaat zal IS, als er geen controle wordt uitgeoefend, zijn militaire expansie voortzetten totdat het Rome verslaat, Istanboel (het vroegere Constantinopel) verovert en een wereldheerschappij heeft bereikt. Deze nieuwe zelfverklaarde islamitische supermacht is vastbesloten het islamitische eindtijdscenario te verwezenlijken of te sterven bij zijn pogingen. Hoe zijn we hier gekomen?

Het is een gedocumenteerd feit dat vóór Donald Trump de westerse inlichtingendiensten willens en wetens op hun handen zaten en toekeken hoe IS de macht greep. Hoewel het zeker waar is dat Obama's incompetente exitstrategie voor Irak de weg vrijmaakte, was de vorming van een nieuwe natie in het Midden-Oosten, die beweert een modern islamitisch kalifaat te stichten, niet het ongelukkige resultaat van het nalatige handelen van president Obama, maar, wat verontrustender is, het was het directe resultaat van een Amerikaanse actie.

Ten eerste, door opzettelijk een machtsvacuüm in Irak te creëren door een onbetrouwbare leider en een ongetrainde, onvoorbereide Iraakse defensiemacht achter te laten, verrees de IS uit de as van het Iraakse leger en Al Qaida toen de door de VS gesteunde sjiitische regering zich tegen de soennieten keerde. President Obama had premier Nouri Kamil Mohammed Hasan al-Maliki en zijn sjiitische trawanten aan hun lot overgelaten. Nadat hij oppervlakkig had toegezegd vreedzaam te zullen samenwerken met de soennitische leiders toen de Amerikaanse troepen zich terugtrokken, begon premier Maliki zijn eerste dag zonder toezicht met het arresteren van de meeste soennitische moslims binnen de regering en hen in de gevangenis te gooien. Veel van de bange soennieten die ontsnapten - vooral de militaire leiding van Saddam Hoessein - trokken naar het zuiden, naar Syrië, en sloten zich aan bij de nieuwe IS om tegen Assad te vechten, en veranderden van gewone mujahideen (van het Arabische mujāhidūn, "zij die betrokken zijn bij de jihad") in de nog vastberadener versie van moslimterroristen die bekend staan als Mahdisten.

Als ideologie is het Mahdisme extremer dan het gewone, militante jihadisme. Het Mahdisme houdt in dat men gelooft dat de voorspelde messias van de islam, de Mahdi, tijdens zijn leven zal terugkeren. Volgens een deskundige op het gebied van de islamitische eschatologie, Timothy Furnish, PhD, "is de centrale messiaanse figuur in de islam de al-Mahdi, 'de juist geleide,' die tegen het einde van de historische tijd zal komen om een wereldwijde islamitische staat in te luiden met de hulp van de teruggekeerde profeet Jezus."[viii] Het "late tijdstip" ligt ten grondslag aan het besluit van de IS om het kalifaat uit te roepen alvorens de staat op te bouwen. Volgens de soennitische eschatologie heeft het uiteindelijke kalifaat niets te maken met de legendarische occulte twaalfde imam van sjiitische faam - letterlijk een hilarisch geloof onder de soennieten, die Mekka controleren, de heiligste plaats in de islam. Abdulrahman Kelani, een gepubliceerde Sunni Moslim eschatologie expert, legt uit:

Al-Mahdi zal een gewone man zijn, geboren uit een gewone vrouw, opgevoed door gewone mensen en een gewoon leven leidend onder de mensen van zijn tijd. Hij heeft niet in grotten gewoond, zoals de sjiieten geloven. In werkelijkheid zal de al-Mahdi een imam en een kalief zijn, naast andere kaliefen die de moslims met rechtvaardigheid regeren. Wat al-Mahdi echter onderscheidt van andere kaliefen is dat hij Jezus, zoon van Maria, zal ontmoeten, die achter de al-Mahdi staat met gebed.[ix]

Volgens de steeds meer geërgerde militaire inlichtingengemeenschap is de IS niet aan het verzwakken zoals propaganda-agenten/gekozen functionarissen, waaronder minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, gepensioneerd marinier Gen. John Allen, en president Obama zelf hebben verklaard. Meer dan vijftig professionele militaire en hooggeplaatste strategische geleerden hebben officieel verklaard, door een officiële klacht te ondertekenen, dat inlichtingenrapporten uit het veld betreffende de IS werden gewijzigd en hele secties opzettelijk werden verwijderd door functionarissen in Washington om een misleidende positieve draai te geven aan de grotendeels negatieve analyses die door professionals daadwerkelijk in Syrië en Irak werden gepresenteerd.[x] Erger nog, de IS wint aantoonbaar terrein en rekruteert verse, maar hevig loyale, in de strijd geharde soldaten.[xi]

Wood schreef: "Een verschil tussen ISIL en andere islamistische en jihadistische bewegingen is de nadruk op eschatologie en apocalyptiek, en het geloof dat de komst van de Mahdi aanstaande is. ISIL gelooft dat het het leger van 'Rome' zal verslaan bij de stad Dabiq in vervulling van de profetie."[xii] Hij verwijst naar een profetie die aan Mohammed wordt toegeschreven en die in een later bericht in detail zal worden onderzocht:

Het Laatste Uur zal niet komen voordat de Romeinen zullen landen in atal-A'maq of in Dabiq. Een leger bestaande uit de beste (soldaten) van de mensen op aarde op dat moment zal uit Medina komen (om hen tegen te werken).[xiii]

Volgens de islamitische geleerde Farzana Hassan Shahid "suggereren geleerden en commentatoren van hadith dat de 'Romeinen' staat voor christenen, waarbij de Rooms-Katholieke Kerk het symbool is van de grootste verdeeldheid binnen het christendom."[xiv] Toen de IS de controle over Dabiq in Noord-Syrië overnam, was dat om te beginnen het proces van het vervullen van deze profetie. Jessica Stern en J. M. Berger leggen uit:

Waarom is de obsessie van ISIS met het einde van de wereld zo belangrijk voor ons om te begrijpen? Ten eerste zien de gewelddadige apocalyptische groepen zichzelf vaak als deelnemer aan een kosmische oorlog tussen goed en kwaad, waarin de gewone morele regels niet gelden. De meeste terroristische groeperingen maken zich zorgen over het beledigen van hun menselijke publiek met gewelddaden die te extreem zijn. Dit gold zelfs voor Bin Laden en Al Qaeda Central, die hun steun aan de Algerijnse terreurgroep GIA introkken en AQI vermaanden voor hun geweld tegen moslims, zoals we hebben gezien. Maar gewelddadige apocalyptische groeperingen worden niet geremd door de mogelijkheid hun politieke kiezers te beledigen, omdat zij zichzelf zien als deelnemer aan de ultieme strijd. Apocalyptische groepen zijn de meest waarschijnlijke terroristische groepen die zich bezighouden met barbaarse daden en pogingen om rudimentaire massavernietigingswapens te gebruiken. Hun acties zijn ook aanzienlijk moeilijker te voorspellen dan de acties van politiek gemotiveerde groepen. De logica van ISIS wordt sterk beïnvloed door zijn begrip van de profetie. De militair-strategische waarde van Dabiq heeft weinig te maken met de wens van ISIS om daar een confrontatie aan te gaan.[xv]

De IS heeft zelfs zijn propagandatijdschrift Dabiq genoemd. Vervolgens gebruikte datzelfde tijdschrift om de Rooms-Katholieke Kerk daarin te provoceren, de omverwerping van Rome te voorspellen en het af te ronden met het dreigement een kernwapen op Amerikaans grondgebied tot ontploffing te brengen met de hulp van de Mexicaanse drugskartel connecties en nog een kernwapen ergens in India tot ontploffing te brengen via zijn Pakistaanse Taliban vrienden.

De islamitische eschatologie moet door het leger serieus worden bestudeerd om de juiste verdediging en strategie te bepalen. Furnish onderhoudt de website MahdiWatch.org, om de bewegingen van moderne Mahdisten te volgen. Hij schreef over recente gebeurtenissen:

Mahdisme is actief in Syrië, omdat de jihadistische oppositiegroep Jabhat al-Nusra beweert te vechten om de weg voor te bereiden voor zijn komst; en in het nieuwe "Islamitische Staat/kalifaat" dat zich uitstrekt over Syrisch en Iraaks grondgebied, omdat de leiding ervan de komende apocalyptische strijd met het Westen bij Dabiq in Syrië promoot.[xvi]

Hoewel gevreesd als een brute terreurgroep en een belangrijke kracht in die regio, worden de IS-dreigingen tegen de Verenigde Staten schijnbaar nog steeds niet serieus genomen door president Obama. IS pochte over de aankoop van een nucleair apparaat van Pakistan om binnen het vasteland van de Verenigde Staten tot ontploffing te brengen. Net als de meerderheid van de inlichtingendiensten geloven wij dat zo'n atoomdrama eerder een kwestie is van "wanneer" dan van "als". Furnish, die ook werkt als adviseur voor het Amerikaanse leger over Mahdisme, legde uit:

Islamitische messiaanse opstanden zijn kwalitatief verschillend van louter fundamentalistische opstanden zoals die vandaag de dag de wereld teisteren, ondanks hun oppervlakkige gelijkenissen. In feite zijn islamitische messiaanse bewegingen voor fundamentalistische opstanden wat kernwapens zijn voor conventionele opstanden: in gang gezet door dezelfde ontstekingsmechanismen, maar veel krachtiger in reikwijdte en effect.[xvii]

Met andere woorden, als Al-Qaeda als dynamiet is, dan is de IS een atoombom. Toen juli van 2015 ten einde liep, verkreeg Sara A. Carter, een journaliste voor het American Media Institute, een geheim rekruteringsdocument van een niet nader genoemde (maar geverifieerde) Pakistaanse bron die banden heeft met de Taliban.

Een ogenschijnlijk rekruteringsdocument van Islamitische Staat, gevonden in de wetteloze stammenlanden van Pakistan, onthult dat de extremistische groepering een grootse ambities heeft om een nieuw terreurleger op te bouwen in Afghanistan en Pakistan, en een oorlog te ontketenen in India om een Armageddon-achtig "einde van de wereld" uit te lokken.[xviii]

Amerikaanse inlichtingendiensten geloven dat het document authentiek is. Het schept op over een aanval op India, ontworpen om een interventie van de VS uit te lokken. "Zelfs als de VS probeert aan te vallen met al zijn bondgenoten, wat ongetwijfeld zal gebeuren, zal de ummah (de wereldwijde moslimgemeenschap) verenigd zijn, wat zal resulteren in de eindstrijd."[xix] Moslims geloven ook in een eindstrijd, Malhama, die overeenkomt met de christelijke profetie over de slag van Armageddon, maar die zich meestal concentreert op Constantinopel (het huidige Istanbul) in plaats van Jeruzalem. De mislukte militaire strategie van president Obama plaatst de burgers van de VS onder een bedreiging die groter is dan het gevaar dat Saddam Hoessein vroeger vormde (de verklaarde jus ad bellum of "rechtvaardige zaak" voor de oorspronkelijke Irak-oorlog). We worden nu geconfronteerd met een situatie waarin onze eigen wapens tegen ons worden gebruikt...alweer!

In de jaren '80 rustten de VS de Taliban uit tegen de Sovjet-Unie, om enkele decennia later te worden aangevallen door dezelfde, door de VS opgeleide guerrillastrijders, die dezelfde wapens gebruikten. Een voormalig antiterrorisme-analist van de CIA, Aki Peritz, merkte op dat wanneer je waardevolle wapens weggeeft in een verarmd gebied als Afghanistan of Irak, ze gegarandeerd zullen verdwijnen.[xx] Het lijkt ons duidelijk dat hongerige mensen wapens zullen inruilen voor eerste levensbehoeften wanneer de dreiging van een onmiddellijke oorlog ophoudt. Het verbaast ons dan ook niet dat IS tonnen aan Amerikaanse wapens die aan Irak zijn geleverd in beslag heeft genomen en ze momenteel gebruikt om Amerikanen te doden. Meer dan tweederde van de Amerikaanse Humvees die aan Irak werden geleverd, werden meegenomen toen IS in 2014 Mosul innam en zijn nu, op het moment van dit schrijven, nog steeds in hun bezit.[xxi] Gezien de criminele wijziging van cruciale inlichtingen door de regering Obama, lijkt zelfs een interne samenzwering om de IS te bewapenen ondenkbaar, maar toch vreemd genoeg aannemelijk. Niettemin, het wordt veel ernstiger dan wapens en voertuigen.

De regering-Obama werd ingelicht over de oprichting van een schurkenstaat onder leiding van de verdreven Iraakse Al-Qaida. De waarschuwing werd schijnbaar genegeerd. Furnish heeft op de vierde internationale conferentie van de Mahdisme-doctrine in 2008 een ernstige waarschuwing laten horen, maar de IS kreeg van de VS een pas op de plaats voordat de troepen werden teruggetrokken. Als de volgende opmerking serieus was genomen, dan hadden de gebeurtenissen in Parijs op vrijdag 13 november 2015 nooit hoeven plaats te vinden.

Aangezien het eindresultaat van de plannen van de Mahdi volgens hen een wereldwijd kalifaat zou zijn, zou niets van wat hij vraagt zijn volgelingen te boven gaan: een atoombom laten ontploffen in Vegas of Manhattan, zichzelf opzettelijk besmetten met pest of pokken en dan kriskras door Amerikaanse luchthavens [of] zelfmoordbomaanslagen plegen op christelijke kinderdagverblijven in het Midwesten. Door de Mahdi te helpen de Islam weer de overhand te geven op de planeet zou men zelfs meer glorie verkrijgen dan de beloofde 72 huris in het Paradijs.

Hemelse maagdelijke concubines daargelaten, de triomfantelijke aankondiging van de IS van een wereldwijd kalifaat, gekoppeld aan een paar verplichte onthoofdingsvideo's van westerse journalisten voor psychologische oorlogsvoering, een gelikte rekruterings-/propagandamagazine dat zelf wordt uitgegeven in het Engels en verschillende andere talen (genoemd naar een voorspelde nederlaag van de Romeinen in Dabiq) dat via sociale media wordt verspreid op het World Wide Web, maakt de IS tot een existentiële bedreiging voor de hele beschaafde wereld. Individuen of kleine cellen kunnen altijd en overal aanzetten tot verwoesting. Het gevaar is tastbaar.

De incompetentie van de president rond dit alles is een kwestie van openbare gegevens. Graeme Wood legt uit: "In het afgelopen jaar heeft president Obama naar de Islamitische Staat verwezen als 'niet islamitisch' en als het 'jayvee-team' van Al Qaida, uitspraken die verwarring over de groep weerspiegelden, en die kunnen hebben bijgedragen aan belangrijke strategische fouten."[xxiii] Er is bewijs opgedoken dat aantoont dat Obama van tevoren in niet mis te verstane bewoordingen was gewaarschuwd over de vorming van IS. Maar ondanks de analyse voor de president, negeerde de opperbevelhebber het niet alleen, maar liet het veranderen. Ogenschijnlijk was dat om slecht geïnformeerde campagnebeloften na te komen om de troepen naar huis te brengen. De realiteit is dat de VS het Midden-Oosten in een veel slechtere staat achterlieten dan het was met Hoessein in Irak.

VERBONDEN MET KOMENDE OORLOG IN HET MIDDEN-OOSTEN!? Meer dan een decennium in de maak! Baanbrekende documentaire in première op COUNTDOWN CONFERENTIE!

Judicial Watch heeft een document van de Amerikaanse Defense Intelligence Agency (DIA) in handen gekregen, gedateerd 12 augustus 2012, dat onthult dat de regering Obama wist dat de anti-Assad rebellen waarschijnlijk een nieuwe Islamitische staat zouden vormen en, ondanks waarschuwingen, toch voortdurend het opkomende kalifaat bevoorraadde en financierde. In het topgeheime DIA-document staat dat Al Qaida in Irak (AQI), de voorloper is van de "Islamitische Staat in Irak" (ISI), die de "Islamitische Staat in Irak en Syrië" werd, "de Syrische oppositie vanaf het begin steunde, zowel ideologisch als via de media."[xxiv] Ideologische lijnen werden getrokken met het Westen, de Golfstaten en Turkije, die ISIS steunden tegen Assad, geallieerd met Rusland, China en Iran. Voordat de Amerikaanse troepen werden teruggetrokken, waarschuwde Judicial Watch Obama:

DIT CREËERT DE IDEALE ATMOSFEER VOOR AQI OM TERUG TE KEREN NAAR ZIJN OUDE PLEKKEN IN MOSUL EN RAMADI, EN ZAL ZORGEN VOOR EEN HERNIEUWD MOMENTUM ONDER DE VERONDERSTELLING VAN HET VERENIGEN IN DE JIHAD ONDER DE SUNNI IRAK EN SYRIË, EN DE REST VAN DE SUNNIETEN IN DE ARABISCHE WERELD TEGEN WAT HET BESCHOUWT ALS ÉÉN VIJAND, DE ANDERSDENKENDEN. ISIS KAN OOK EEN ISLAMISCHE STAAT AFKONDIGEN DOOR ZIJN UNIE MET ANDERE TERRORISTISCHE ORGANISATIES IN IRAK EN SYRIË, WAARVAN HET VERENIGEN VAN IRAK EN DE BESCHERMING VAN ZIJN TERRITORIUM ZEER GEVAARLIJK ZAL ZIJN.

Obama en zijn regering wisten dat de vorming van een nieuwe radicale IS een waarschijnlijke uitkomst was van hun beleid. Het rapport voorspelde vernietigend en expliciet de waarschijnlijke uitroeping van "een Islamitische Staat door zijn vereniging met andere terroristische organisaties in Irak en Syrië" (cursief toegevoegd).[xxvi] Wij bieden drie mogelijkheden die Obama's strategie verklaren: 1) incompetentie; 2) samenwerking; 3) Obama is een pion in een grotere wereldwijde samenzwering.

Als de opkomst van de IS te wijten was aan incompetentie, dan is het waarschijnlijk te wijten aan de fout van "beeldvorming" onder Westerlingen - de neiging om aan te nemen dat de ander "denkt zoals ik". Wanneer de IS, of Al Qa'ida, verklaart dat zij een "heilige oorlog voert op het pad van Allah", proberen ongelovige westerlingen dit te verklaren als zijnde ingegeven door politieke angst, werkloosheid, of westerse inmenging in het Midden-Oosten. Omdat het moeilijk is zich voor te stellen dat de president van de Verenigde Staten zo onwetend is, geloven veel anderszins rationele mensen dat Obama de Amerikaanse strategie voor het Midden-Oosten opzettelijk verknoeide. Obama's ogenschijnlijke onbekwaamheid zou een uitvlucht kunnen zijn en velen in de waarheidsbeweging schreeuwen het uit. Bijvoorbeeld, in een discussie op Prison Planet.com staat:

ISIS is gecreëerd door en gesteund door de Verenigde Staten, waarbij de hypocrisie van de Verenigde Staten bijna niet te geloven is - waarbij de VS de oorlog creëert om het publiek in een staat van angst en manipulatie door terreur te houden.[xxvii]

Een samenzweringstheorie dat ofwel de Mossad ofwel de CIA de IS financiert en adviseert, om moslims te marginaliseren, wint aan tractie in Arabische kringen. Zo beweert de Saoedische regeringsfunctionaris Saleh Al-Fawzan, die bekend staat om zijn extremistische standpunten, dat IS de schepping is van "zionisten, kruisvaarders en Safaviden."[xxviii] Yasmina Haifi van het Nederlandse ministerie van Justitie stelde: "[Islamitische Staat] heeft niets te maken met de islam. Het is onderdeel van een plan van zionisten, die doelbewust proberen de naam van de islam zwart te maken."[xxix] Het oorspronkelijke gerucht lijkt te zijn begonnen via sociale media:

Inhoud van externe bron

عاجل و خطيرجدا
تناقلتمواقعالتواصلالاجتماعيموضوعامهماتضمنتمكنالجانبالايرانيمنكشفالهويةالحقيقةلزعيمالدولةالاسلامية (داعش) .
حيثبينالموضوعأنالاسمالحقيقيلابوبكرالبغداديهو “شمعونايلوت” منابواميهوديان .
حيثأنالمدعو “ايلوت” قدتمتجنيدهفيالموسادالاسرائيليةلمدةعامواحدخاضخلالهاالعديدمنالتجاربوالاختباراتالفكريةوالميدان
يةليكونمؤهلاًلقيادةفكرمدمرللمجتمعاتالعربيةوالاسلامية.
هذاوفيتسريباتقيلانهامنسوبةلادوارسنودن، ونشرتهاصحفومواقعاخبارية، انزعيمتنظيم “الدولةالاسلامية”
ابوبكرالبغداديتعاونمعأجهزةمخابراتاميركيةوبريطانيةواسرائيليةلخلقتنظيمإرهابيقادرعلىاستقطابالمتطرفينمنجميعأن
حاءالعالمفيمكانواحد.

Dringend en zeer ernstig: de sociale media heeft haar belangrijk onderwerp, maar de Iraanse kant was in staat om de identiteit van de leider van de Islamitische Staat (daash) op te sporen.

Waar het onderwerp ertoe doet dat de echte naam van Abu Bakr Al-Baghdadi "Simon Elliott" van een joodse vader en moeder was.

De zogenaamde "Eliot" werd gerekruteerd in de Israëlische Mossad voor een jaar waarin hij vocht, vele proeven en tests in het veld om in aanmerking te komen om een verwoestende gedachten van Arabieren en islamieten te leiden.

Dit en de lekken naar verluidt toegeschreven aan de rollen van Snowden, en gepubliceerd door kranten en nieuws websites, de leider van de "Islamitische Staat", Abu Bakr Al-Baghdadi Al in samenwerking met ons en de Britse inlichtingendienst en het creëren van een terroristische organisatie in staat om extremisten aan te trekken uit de hele wereld op één plaats. (Vertaald door Bing)[xxx][xxxi]

James H. Fetzer, uitgever van een antisemitische samenzweringswebsite Veterans Today, meldde dat de IS-leider al-Baghdadi eigenlijk een Israëlische Mossad-agent is, genaamd Simon Elliot.[xxxii] De site beweert dat NSA-documenten die door Edward Snowden zijn gelekt, deze connectie onthullen. "Abu Bakr al-Baghdadi, de zogenaamde 'Kalief', het hoofd van ISIL (Islamitische Staat in Irak en de Levant) is, volgens bronnen afkomstig zou zijn van Edward Snowden, een acteur genaamd Elliot Shimon, een door de Mossad getrainde operative."[xxxiii] Ook wordt beweerd dat foto's bewijzen dat Baghdadi echt Elliot is.

De foto's lijken inderdaad op dezelfde persoon, maar het is een zwakke claim zonder zelfs maar in te gaan op wie Simon Elliot is en of hij al dan niet een Mossad agent is. Het hangt er volledig van af of mensen foto's (die altijd verdacht zijn in het digitale tijdperk) en het bijbehorende zionistische samenzweringsverhaal zonder meer accepteren. Natuurlijk lijkt de bewering nogal absurd. Doordrenkt van antisemitische samenzweringsoverlevering, lijkt het bovenstaande scenario meer op een poging van meer gematigde soennitische moslims (zoals de Saoedi's) om zich te distantiëren van de nieuwe "meer islamitische" Islamitische Staat ... en om voor de hand liggende redenen.

In juni 2015 bevestigde het Pentagon dat IS "een voldoende hoeveelheid radioactieve materialen had verworven om te worden verwerkt in conventionele wapens, zoals artillerie, om schadelijke straling te verspreiden."[xxxiv] Dit is het nieuws dat we krijgen met een spin, dus de waarheid zou veel erger kunnen zijn. Terwijl het gebruik van radioactieve munitie onmiddellijke gevolgen heeft voor degenen aan de fronten in Syrië en Irak, vormt het ook een bedreiging voor het zuidwesten van de VS. Blijkbaar kan de IS een "vuile bom" maken (conventionele explosieven met radioactieve materialen) die Amerikaanse burgers kan doden of schaden en Amerikaanse bodem en landbouwgrond kan vergiftigen, tot ver in de toekomst.

De IS heeft uitdrukkelijk met een dergelijke aanval gedreigd. Opscheppend over hun relatie met de Mexicaanse drugskartels, beweren de terroristen genoeg geld te hebben van de olieverkoop om een kernbom te kopen in Pakistan en die over de zuidgrens van de Verenigde Staten te smokkelen.[xxxv] Zelfs op zijn slechtst heeft Saddam Hoessein nooit zo'n expliciet dreigement geuit tegen het vasteland van de VS. Na miljarden dollars te hebben uitgegeven aan Irak, bevindt de VS zich in een dieper gat dan toen het begon. De machten van deze huidige duisternis hebben de moslimsympathieën van president Obama gekieteld om een grotere mondiale agenda te dienen - de Nieuwe Wereldorde die door Rome en de Verenigde Naties wordt gepropageerd.

Paus Franciscus lijkt soms een beetje slapjanus. Zo merkte hij een keer op: "Wie ben ik om te oordelen?" toen hem naar homoseksuele priesters werd gevraagd en impliceerde hij dat atheïsten God behagen door hun geweten te gehoorzamen. Op de vraag of hij de Amerikaanse luchtaanvallen tegen Islamitische Staat goedkeurde, antwoordde paus Franciscus:

In deze gevallen van onrechtvaardige agressie kan ik alleen dit zeggen: het is geoorloofd om de onrechtvaardige agressor te stoppen. Ik onderstreep het werkwoord: stoppen. Ik zeg niet bombarderen, oorlog voeren, ik zeg stoppen met bepaalde middelen. Met welke middelen kunnen ze worden tegengehouden? Deze moeten worden geëvalueerd. De onrechtvaardige agressor stoppen is geoorloofd.

Maar we moeten het ons ook herinneren. Hoe dikwijls hebben de mogendheden [die tussenbeide kwamen] zich onder dit voorwendsel van het stoppen van een onrechtvaardige agressor meester gemaakt van volkeren, en een ware veroveringsoorlog gevoerd.

Eén natie alleen kan niet beoordelen hoe een onrechtvaardige agressor gestopt moet worden. Na de Tweede Wereldoorlog was er het idee van de Verenigde Naties. Het is daar dat dit besproken moet worden. Is er een onrechtvaardige agressor? Het lijkt van wel. Hoe kunnen we hem stoppen? Alleen dat, niets meer.[xxxvi]

Paus Franciscus' gebruik van terminologie als "onrechtvaardige agressor"[xxxvii] deed een beroep op de "rechtvaardige oorlogstheorie" in de academische disciplines van politieke wetenschappen en ethiek of de "rechtvaardige oorlogstraditie", gebaseerd op haar oorsprong in de geschriften van christelijke denkers als Augustinus en Aquino. Volgens deze lange traditie moet er een "rechtvaardige reden" zijn om oorlog te voeren (jus ad bellum),[xxxviii] en moet het oorlogsgedrag van een soldaat rechtvaardig zijn (jus in bello).[xxxix] In de verklaring van de paus zijn drie belangrijke punten vervat: 1) IS is een onrechtvaardige agressor en het is legaal om hen te stoppen. 2) De Romeinse paus en Vaticaanse diplomaten pleiten in toenemende mate voor het gebruik van dodelijk militair geweld. 3) De paus benadrukt dat het een mondiale verantwoordelijkheid is die onder de exclusieve bevoegdheid van de Verenigde Naties valt.[xl] Laten we deze drie duidelijke punten onderzoeken in het licht van een jus ad bellum (naar oorlog voeren) en jus in bello (oorlog voeren).

Ten eerste bereikte de christenvervolging in 2014 een historisch niveau, met ongeveer honderd miljoen christenen over de hele wereld die in angst voor hun leven leven.[xli] Aartsbisschop Silvano Maria Tomasi, de topdiplomaat van het Vaticaan bij de VN, noemde het genocide. "We moeten dit soort genocide stoppen," zei ze. "Anders zullen we in de toekomst roepen waarom we niets hebben gedaan, waarom we zo'n vreselijke tragedie hebben laten gebeuren."[xlii] In plaats van het afvuren van raketten vanaf een basisschool of het onthoofden van journalisten, hebben we als reactie een gebeurtenis van genocide-niveau aan de gang, waarbij de 1,1 miljoen christelijke inwoners van Syrië zijn gereduceerd tot minder dan 250.000.[xliii] Het is gemakkelijk om het eens te zijn met de paus op dit eerste punt, dat de IS een onrechtvaardige agressor is.

Ten tweede is er een superieure grondmacht nodig om de IS te "stoppen", en het Iraakse leger is daar niet tegen opgewassen. Historisch gezien vereist het stoppen van een leger als ISIS Amerikaanse "laarzen op de grond", maar de hoge Vaticaanse VN-diplomaat Tomasi en de paus benadrukken beiden dat een dergelijke militaire coalitie moet worden geleid door de VN.[xliv] Aartsbisschop Warda, de Chaldeeuwse katholieke prelaat van Erbil, in het noorden van Irak, pleitte al in februari 2015 bij Groot-Brittannië om troepen naar Irak te sturen. "Het is heel moeilijk voor mij als katholieke bisschop om te zeggen dat ik moet pleiten voor militaire actie, maar er is geen andere optie. Deze mensen kunnen op geen andere manier aangepakt worden dan met militaire actie."[xlv] Wij zijn het ermee eens en wij zijn ervan overtuigd dat er inderdaad omstandigheden zijn waarin de eerste en meest dringende morele verplichting van regeringen is om kwaadaardige despoten te stoppen door oorlog te voeren. Wij zijn geen christelijke pacifisten, maar wij erkennen met respect onze broeders en zusters in Christus die dat standpunt huldigen. Oorlog is een groot kwaad, maar zolang de Heer geduld heeft, is het een noodzakelijk kwaad. Theoloog en onderzoeker aan het Centrum voor Ethiek en Cultuur, Notre Dame University, Thomas D. Williams, PhD, schetste de huidige situatie op een sombere maar realistische toon:

De laatste jaren is er een toenemende terughoudendheid aan de kant van het Vaticaan om te spreken van de traditionele "Just War Doctrine," daar kerkelijke functionarissen hebben aangedrongen op het uitputten van diplomatieke oplossingen alvorens zelfs maar het gebruik van geweld te overwegen. Deze terughoudendheid lijkt nu plaats te maken voor een harder realisme tegenover een meedogenloze vijand met wie een constructieve, rationele dialoog onmogelijk is.[xlvi]

De oproep tot militaire actie is inderdaad opmerkelijk, gezien het feit dat het Vaticaan zich recentelijk heeft verzet tegen alle militaire interventie in het Midden-Oosten, met name de twee door de Amerikanen geleide Golfoorlogen. Het bouwt echter voort op specifieke katholieke modewoorden die onlangs door paus Franciscus zijn gebruikt, namelijk dat het gebruik van geweld "legitiem is... om een onrechtvaardige agressor te stoppen."[xlvii] Op 10 juli 2015 verklaarde paus Franciscus-Petrus Romanus, volgens de profetie van de pausen van St. Malachius, onomwonden dat er een Derde Wereldoorlog aan de gang was:

Vandaag zien we met ontzetting hoe in het Midden-Oosten en elders in de wereld veel van onze broeders en zusters worden vervolgd, gemarteld en gedood om hun geloof in Jezus, in deze derde wereldoorlog, die stukje bij beetje wordt gevoerd en die we nu meemaken, vindt een vorm van genocide plaats, en daar moet een einde aan komen.

In 2015 sprak de paus opnieuw van een derde wereldoorlog.

Bij verschillende gelegenheden heb ik deze tijd een tijd van oorlog genoemd, een derde wereldoorlog "in delen", waarin we dagelijks gruwelijke misdaden zien, met slachtpartijen en bloedige waanzin van de vernietiging. Helaas horen we ook vandaag nog de gedempte kreet van zovelen van onze broeders en zusters die over het hoofd worden gezien, hulpeloos, die vanwege hun geloof in Christus of vanwege hun etniciteit openlijk en gruwelijk worden vermoord, onthoofd, gekruisigd, levend verbrand, of gedwongen hun land te verlaten.[xlviii]

De opmerkingen van de paus waren een oproep tot gerechtigheid voor de christenen die genadeloos zijn onthoofd en ondenkbare wreedheden die kenmerkend zijn voor Islamitische Staat, waaronder het ophangen van ongeboren baby's met christelijke ouders aan bomen en het kruisigen van de tieners (letterlijk).[xlix] De genocide zal doorgaan. Er zijn geloofwaardige berichten dat IS[l] en Assad[li] beide chemische wapens gebruiken. Natuurlijk, president Obama trok een rode lijn in het zand die snel geel werd geverfd. Het lijkt erop dat de toekomst nog slechter zal zijn, wat sommige katholieke geleerden ertoe brengt op te roepen tot een nieuwe kruistocht.[lii] Theodore Shoebat schrijft enthousiast: "De kruistochten komen terug, en dat betekent dat een sterke Kerk - wat de ware Kerk is - zal verrijzen uit de zwakke en afbrokkelende ruïnes van de vervallen kerk van de massa's."[liii]

IS DE MENSHEID AAN HET AFTELLEN NAAR APOCALYPTICA!? KIJK HET PROGRAMMA OVER WAT ER OP ONZE WERELD AFKOMT!

Ten derde, de paus kwalificeerde zijn "rechtvaardige zaak" door te stellen dat het onrechtvaardig zou zijn als de Verenigde Staten opnieuw zouden ingrijpen. Helaas ondersteunen de feiten over Amerikaans ingrijpen zijn punt. "Eén natie alleen kan niet beoordelen hoe een onrechtvaardige agressor gestopt moet worden. Na de Tweede Wereldoorlog was er het idee van de Verenigde Naties."[liv] Het pausdom onderschrijft al tientallen jaren een wereldregering. De recente opmerkingen van de paus zijn in overeenstemming met deze weinig bekende toespraak van paus Paulus VI tot de Verenigde Naties op 4 oktober 1965. In zijn toespraak riep Paulus VI ook op tot een grotere rol van de VN in mondiale aangelegenheden:

Uw Handvest gaat verder dan dit, en onze boodschap gaat daarmee verder. U bestaat en werkt om de naties te verenigen, om staten te verbinden. Laat ons deze tweede formule gebruiken: om dezen samen te brengen met de anderen. U bent een vereniging. U bent een brug tussen volkeren. U bent een netwerk van betrekkingen tussen Staten. Wij zouden bijna zeggen dat uw voornaamste kenmerk als het ware een weerspiegeling is, op wereldlijk gebied, van wat onze katholieke Kerk op geestelijk gebied wil zijn: uniek en universeel. In de ideologische opbouw van de mensheid is er op het natuurlijke vlak niets dat daaraan superieur is. Uw roeping is broeders te maken, niet alleen van sommige, maar van alle volkeren. Een moeilijke onderneming, inderdaad; maar dit is het, uw meest nobele onderneming. Is er iemand die niet de noodzaak inziet om zo geleidelijk te komen tot de vestiging van een wereldgezag, dat in staat is doeltreffend op te treden op juridisch en politiek niveau?

De globalistische Hegeliaanse Dialectiek

Om de rivaliserende natiestaten in de richting van het globalisme te duwen, hanteert de machtselite, of de verlichte machthebbers, een Hegeliaanse dialectiek op wereldschaal. Georg Friedrich Hegel was een negentiende-eeuwse Duitse filosoof die een methode bedacht om meningsverschillen op te lossen, een dialectiek. In 1847 gebruikte de Londense Communistische Liga onder leiding van Karl Marx en Frederick Engels, Hegel's theorie van de dialectiek om hun communistische economische theorie te onderbouwen. Via de mondiale elites beïnvloedt het Hegeliaans-Marxistische denken onze hele sociale en politieke structuur. De Hegeliaanse dialectiek is het kader om ons denken en handelen te leiden naar conflicten die ons leiden naar een vooraf bepaalde oplossing die in de eerste plaats mondiaal bestuur is. President Obama gebruikt de islam voor dit doel.

Om die redenen geven wij de voorkeur aan de derde mogelijkheid waarom de VS de vorming van de nieuwe Islamitische Staat hebben toegelaten: dat Obama een pion was in een groter globalistisch complot. Omdat het militair-industrieel complex de enige echte winnaar is als er oorlog uitbreekt, was en is de IS waarschijnlijk niet meer dan een pion die gebruikt wordt als tegenpool van een geopolitieke dialectiek. Wereldgebeurtenissen worden geleid door een onzichtbare hand, en de IS heeft een haak in zijn kaak om de Verenigde Staten te lokken door Europese steden als Parijs aan te vallen, vervolgens de VS, en misschien Rome. De Wahhabi Islam is een perfecte antithese van het Westerse liberalisme. Het is zo netjes tegenovergesteld, dat het een intelligent ontwerp verraadt. Om deze en andere redenen die in deze serie zijn besproken, geloven wij in iets in de trant van Albert Pike's legendarische brief over de drie wereldoorlogen - of dat document nu authentiek is of niet. Wij stellen iets eenvoudigs voor als:

Stelling: Verwijdering Amerikaanse troepen uit Irak/Midden-Oosten;

Antithese: De resulterende onrust resulteert in een nieuwe radicale Islamitische Staat die een wereldkalifaat uitroept;

Synthese: Vredesmacht van de Verenigde Naties (een stap in de richting van wereldbestuur).

Een stand van zaken die de bijbelse profetie aanzienlijk vooruithelpt in de richting van haar uiteindelijke vervulling. Vervolgens onderzoeken we de oorsprong van de IS en ontdekken we dat de gebeurtenissen van 2014-2015 eigenlijk geen verrassing waren voor analisten in het veld, hoe geïrriteerd de president ook pretendeert te zijn.

VOLGEND DEEL: De oorsprong van de Islamitische Staat

Eindnoten:

[i] Katie Zavadski, “ ISIS Now Has a Network of Military Affiliates in 11 Countries around the World,” New York, November 23, 2014, http://nymag.com/daily/intelligencer/2014/11/isis-now-has-military-allies-in-11-countries.html , accessed May 22, 2015.

[ii] http://www.christianheadlines.com/columnists/denison-forum/isis-rapidly-becoming-global-movement.html .

[iii] Adam Withnall, “Iraq Crisis: ISIS Changes Name and Declares Its Territories a New Islamic State with ‘Restoration of Caliphate’ in Middle East,” The Independent , June 29 2014, accessed May 22, 2015, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-declares-new-islamic-state-in-middle-east-with-abu-bakr-albaghdadi-as-emir-removing-iraq-and-syria-from-its-name-9571374.html .

[iv] “This Is the Promise of Allah,” http://myreader.toile-libre.org/uploads/My_53b039f00cb03.pdf , accessed July 25, 2015.

[v] Pew Forum, “Mapping the Global Muslim Population,” http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/ , accessed July 25, 2015.

[vi] Ibid.

[vii] “‘They’re Delusional’: Rivals Ridicule ISIS Declaration of Islamic State,” CBS News, June 30, 2014, http://www.cbsnews.com/news/theyre-delusional-rivals-ridicule-isis-declaration-of-islamic-state/ , accessed July 25, 2015.

[viii] Timothy R. Furnish, Holiest Wars: Islamic Mahdis, Their Jihads, and Osama bin Laden, Kindle Edition, Kindle Locations 60–61.

[ix] A. R. Kelani, The Last Apocalypse: An Islamic Perspective, 2nd ed. (Arlington, TX.: Fustat, 2003), 22–23.

[x] Shane Harris and Nancy Youseff, “Exclusive: 50 Spies Say ISIS Intelligence Was Cooked,” The Daily Beast, September 9, 2015, http://www.thedailybeast.com/articles/2015/09/09/exclusive-50-spies-say-isis-intelligence-was-cooked.html , accessed September 16, 2015.

[xi] Reuters, “ISIS Gains Syrian Area Near Border.”

[xii] Graeme Wood, “What ISIS Really Wants,” The Atlantic .

[xiii] http://www.theonlyquran.com/hadith/Sahih-Muslim/?volume=41&chapter=9.

[xiv] Farzana Hassan Shahid, Prophecy and the Fundamentalist Quest: An Integrative Study of Christian and Muslim Apocalyptic Religion (Jefferson, N.C.: McFarland, 2008), 41.

[xv] Jessica Stern and J. M. Berger ISIS: The State of Terror (HarperCollins, 2013), 224–225.

[xvi] Timothy R. Furnish, MahdiWatch.org, http://www.mahdiwatch.org/ accessed July 23, 2015.

[xvii] Timothy R. Furnish, Holiest Wars: Islamic Mahdis, Their Jihads, and Osama Bin Laden (Westport, Conn.: Praeger Publishers, 2005), 1.

[xviii] Sara A. Carter, “Islamic State Recruitment Document Seeks to Provoke ‘End of the World,’” USA Today, July 28, 2015, http://www.usatoday.com/story/news/world/2015/07/28/ami-isil-document-pakistan-threatens-india/30674099/ , accessed July 30, 2015.

[xix] https://americanmediainstitute.com/investigations/islamic-state-recruitment-document-seeks-to-provoke-end-of-the-world/ .

[xx] http://www.motherjones.com/politics/2014/07/sigar-afghanistan-us-weapons-wind-up-insurgents .

[xxi] Jeremy Bender, “ISIS Is Turning US Humvees into Iraq’s Worst Nightmare,” http://www.businessinsider.com/isis-turning-us-humvees-into-iraqs-nightmare-2015-6 , accessed July 27, 2015.

[xxii] Furnish, “Through a Glass Darkly: A Comparison of Self-Proclaimed ‘Mahdist’ States throughout History to the Theory of the (True) Mahdist State Yet to Come,” Scientific Committee of the International Conference of Mahdism Doctrine, 2008, http://mahdaviat-conference.com/vdchtqnkd23nz.102.html , accessed July 30, 2015.

[xxiii] Wood, “What ISIS Really Wants.”

[xxiv] http://www.judicialwatch.org/document-archive/pgs-287-293-291-jw-v-dod-and-state-14-812-2/ , accessed July 23, 2015.

[xxv] “Pgs. 287–293 (291) JW v DOD and State 14-812,” http://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2015/05/Pg.-291-Pgs.-287-293-JW-v-DOD-and-State-14-812-DOD-Release-2015-04-10-final-version11.pdf?D=1 Page 5.

[xxvi] Ibid.

[xxvii] “The US War in Syria Begins Now…,” http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=247150.1040 , accessed October 4, 2015.

[xxviii] Providence Research, The ISIS Threat: The Rise of the Islamic State and Their Dangerous Potential,https://books.google.com/books?id=0e6rBAAAQBAJ&lpg=PP12&ots=_KfoGvrr8d&dq=Zionists%2C%20Crusaders%20and%20 Safavids%20%2B%20ISIS&pg=PP13#v=onepage&q=Zionists,%20Crusaders%20and%20Safavids %20&f=false.

[xxix] http://www.huffingtonpost.co.uk/2014/08/14/cia-israel-isis-conspiracy-theories-hilary-clinton_n_5677687.html.

[xxx] https://www.metabunk.org/claim-pictures-show-abu-bakr-al-baghdadi-is-a-mossad-agent-named-simon-elliot.t4263/.

[xxxi] https://www.facebook.com/ajyalradio…1215201005553/549723948488009/?type=1&theater,

[xxxii] ”French Report ISIL Leader Mossad Agent,” http://www.veteranstoday.com/2014/08/04/french-report-isil-leader-mossad/ .

[xxxiii] http://www.veteranstoday.com/2014/08/04/french-report-isil-leader-mossad/.

[xxxiv] “Pentagon Confirms ISIS ‘Dirty Bomb’ claims.”

[xxxv] John Blosser, “ISIS Vows to Smuggle Nuke Over Mexican Border,” NewsMax, http://www.newsmax.com/Newsfront/ISIS-smuggle-nuclear-weapon/2015/06/03/id/648560/ , accessed July 27, 2015.

[xxxvi] http://americamagazine.org/content/all-things/full-text-pope-francis-press-conference-plane-returning-korea.

[xxxvii] http://americamagazine.org/content/all-things/full-text-pope-francis-press-conference-plane-returning-korea.

[xxxviii] Charles Guthrie and Michael Quinlan, Just War: The Just War Tradition: Ethics in Modern Warfare , (New York, Walker and Company), 17.

[xxxix] Ibid, 35.

[xl] http://www.cruxnow.com/church/2015/03/21/why-a-peace-pope-may-reluctantly-back-force-against-isis/.

[xli] World Watch List, Open Doors International, https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/.

[xlii] Ibid.

[xliii] Caroline Wheeler, “The World Must Act NOW: Plea to Save Christians in Syria from ISIS Barbarians,” http://www.express.co.uk/news/world/609728/Christian-genocide-Syria-Islamic-State-ISIS-persecution-religious-leaders.

[xliv] “Islamic State: Vatican Backs Using Military Force,” BBC, http://www.bbc.com/news/world-europe-31893351 , accessed May 22, 2015.

[xlv] John Bingham, “‘I Beg You—Send Troops,’ Iraqi Archbishop Tells Parliament,” The Telegraph, February 10, 2015, http://www.telegraph.co.uk/news/religion/11402354/I-beg-you-send-troops-Iraqi-Archbishop-tells-Parliament.html.

[xlvi] Thomas D. Williams, “Vatican Relaunches ‘Just War Doctrine’ to Stop Isis Genocide,” Breitbart, March 16,2015, http://www.breitbart.com/national-security/2015/03/16/vatican-relaunches-just-war-doctrine-to-stop-isis-genocide/ , accessed September 8, 2015.

[xlvii] http://americamagazine.org/content/all-things/full-text-pope-francis-press-conference-plane-returning-korea .

[xlviii] Francesco Antonio Grana, “Pope Francis: ‘That Was the First Armenian Genocide. But We See Even Today,’” April 12, 2015, http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/12/papa-francesco-armeno-fu-genocidio-ne-vediamo-oggi/1582036/ , accessed May 22, 2015. (Translated with Google Translate).

[xlix] Jeannie Law, “Christian Teenagers Crucified, Unborn Babies Hung From Trees in Syria,” BreatheCast, April 29, 2014, http://www.breathecast.com/articles/christian-teenagers-crucified-unborn-babies-hung-on-trees-and-more-deaths-in-syria-by-jihadists-for-refusal-to-convert-to-islam-15371/ , accessed June 2, 2015.

[l] “U.S. Investigating ‘Credible’ Reports That ISIS Used Chemical Weapons,” CNN, August 14, 2015, http://www.cnn.com/2015/08/13/politics/isis-mustard-gas-chemical-weapons/ , accessed September 17, 2015.

[li] Mark Mazzetti, Gordon, Michael R.; Landler, Mark, “Syria Has Used Chemical Arms on Rebels, U.S. and Allies Find,” New York Times , June 13, 2013, http://www.nytimes.com/2013/06/14/world/middleeast/syria-chemical-weapons.html & Middle Eastern media coverage, “Bodies Still Being Found after Alleged Syria Chemical Attack: Oopposition,” The Daily Star (Lebanon), August 22, 2013, http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Aug-22/228268-bodies-still-being-found-after-alleged-syria-chemical-attack-opposition.ashx#axzz2chzutFua, accessed September 17, 2015.

[lii] Theodore Shoebat, “Pope Francis Releases This Statement: I Only Have A Few Years Left to Live (THE CRUSADES ARE RETURNING VERY SOON),” March 13, 2015, http://shoebat.com/2015/03/13/pope-francis-releases-this-statement-i-only-have-a-few-years-left-to-live-the-crusades-are-returning-very-soon/ accessed September 17, 2015.

[liii] Ibid.

[liv] http://americamagazine.org/content/all-things/full-text-pope-francis-press-conference-plane-returning-korea http://americamagazine.org/content/all-things/full-text-pope-francis-press-conference-plane-returning-korea.

[lv] Paul VI, Speech at the UN October 4, 1965, as quoted in: The Power Puzzle: A Compilation of Documents and Resources on Global Governance, edited by Carl Teichrib, 2004, 2nd ed., 43.

Bron: COUNTDOWN TO 2025 AND THE SECRET DESTINY OF AMERICA—PART 27: On The Prophetic Second Coming of the Islamic State » SkyWatchTV