www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tijdgeest 2025
Aftellen naar 2025 en het geheime lot van Amerika
- Deel 20: MAAKT BIDEN PLAATS VOOR DE KONINGEN VAN HET OOSTEN?

22 augustus 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel-3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41
Deel 42 - Deel 43 - Deel 44 - Deel 45 - Deel 46 - Deel 47 - Deel 48 - Deel 49

De onthullingen over China's relatie met de familie Biden en met Amerika als geheel is wezenlijker dan de meesten begrijpen. Sommigen in de mainstream media hebben eindelijk het bestaan erkend van een officieel onderzoek naar financiële transacties tussen Joe Biden's zoon, Hunter, en zakenpartners in China die mogelijk verbonden zijn met de Chinese Communistische Partij. De verspreiding van het verhaal door de media was bijna komisch; men moet denken aan Claude Rains als Kapitein Renault in Casablanca, die Rick's Café Americain sluit en verklaart dat hij "geschokt, geschokt is om te ontdekken dat hier gegokt wordt!" Als je de film gezien hebt, weet je dat Kapitein Renault nauwelijks klaar is met zijn zin als een croupier verschijnt met een hoop geld in zijn hand: "Uw winst, meneer." Het is duidelijk dat Renault niet alleen op de hoogte was van het gokken, maar het ook vergemakkelijkte door een oogje dicht te knijpen tot het niet langer opportuun was.

Ook de media waren op de hoogte van het verhaal, bijna twee maanden voordat de muur van stilte rond het verhaal begon af te brokkelen:

In oktober kopten linkse sites zoals de Daily Beast: "Russische staatsmedia proberen wanhopig het verhaal over Hunter Biden levend te houden" en "FBI onderzoekt laptop van Hunter als buitenlandse agent, tegenstrijdig met Trump's Intel Czar." Vandaag vernemen we van dezelfde uitgever dat "bewijs van [een witwas] onderzoek [naar Hunter Biden] duidelijk was in de markeringen op een reeks documenten die openbaar werden gemaakt - maar grotendeels onopgemerkt bleven - in de dagen voorafgaand aan de verkiezingen in november."

Die belangrijke details waren niet "grotendeels onopgemerkt," ze werden grotendeels genegeerd. En nu de verkiezingen veilig voorbij zijn, zijn ze geschokt, geschokt om hier een federaal onderzoek aan de gang te vinden.

Het "breaking news" van de mainstream media op 9 december 2020, was over een onderzoek door de US Attorney for Delaware naar de belastingzaken van Hunter Biden, maar verraste alleen degenen die afhankelijk zijn van de mainstream media voor informatie. Zoals elders in dit boek opgemerkt, onthulde de New York Post enkele weken voor de Amerikaanse verkiezingen van 2020 het bestaan van een laptop, die kennelijk in april van 2019 door Hunter Biden was achtergelaten bij een computerreparatiewerkplaats in Wilmington, Delaware. De harde schijf van de laptop bevatte, naast een groot aantal verontrustende digitale foto's, bewijs van aanzienlijke zakelijke transacties tussen Chinese bedrijven en Biden. Maar, zoals gedetailleerd in een ander item, werd elke vermelding van de laptop of de inhoud ervan door de mainstream-pers beschouwd als een slechte vorm, en sociale mediasites Twitter en Facebook gaven openlijk hun inspanningen toe om het verhaal te onderdrukken.

In de tweede week van december 2020 hebben de poortwachters van de media echter besloten dat het veilig is om ten minste een deel van het verhaal Biden-China het daglicht te laten zien. Waarom? Waarom nu? Was dit niet al acht weken eerder een verhaal? Zeker, de kiezers dachten van wel; zoals we in een ander artikel opmerken, zou zo'n 17 procent van de Biden-kiezers in zeven belangrijke deelstaten, waarvan er zes aan de voormalige vice-president werden toegekend, niet op hem hebben gestemd als ze op de hoogte waren geweest van het verhaal. Dat zou genoeg zijn geweest om die zes staten naar president Trump te laten gaan, waardoor hij 311 kiesmannen zou krijgen en het land zichzelf weken van juridische uitdagingen zou besparen.

Zelfs met de vele geloofwaardige verhalen over onregelmatigheden bij het stemmen in het hele land, zou Joe Biden zonder de hulp van de media niet dicht bij de overwinning zijn gekomen.

De vraag is nu waar dit toe leidt. Als we een stap terug doen en naar het grote geheel kijken, komt er een verontrustend patroon naar voren. De geopolitieke puzzelstukjes worden op een manier gerangschikt die Joe Biden, zijn zoon en hun medewerkers zowel hier als aan de andere kant van de Stille Oceaan waarschijnlijk zou choqueren. Wat zich aftekent is de vervulling van de profetie, een Nieuwe Wereldorde die ertoe leidt dat de mensheid - wat ervan over is - ondergeschikt wordt aan de charismatische leider van een wereldregering. Kortom, er vormt zich een coalitie met het doel het één-wereld koninkrijk te creëren dat Nimrod meer dan vijfduizend jaar geleden voor ogen stond.

Deze coalitie omvat globalisten in de Verenigde Staten, waaronder vooraanstaande leden van beide grote politieke partijen; westerse elites, vertegenwoordigd door degenen die regelmatig worden uitgenodigd voor exclusieve bijeenkomsten zoals de jaarlijkse bijeenkomsten van de Bilderberggroep en het Economisch Wereldforum; en China, waarvan het technocratische leiderschap zich heeft ontpopt als een onwaarschijnlijke maar bereidwillige partner, althans voorlopig, van de globalisten van het Westen.

Het is geen verrassing dat de media weinig aandacht besteedden aan de bron van de allitererende maar weinig inspirerende campagneslogan van Joe Biden, "Build Back Better", mogelijk de slechtste presidentiële campagneslogan sinds de Democraten 170 jaar geleden verklaarden: "We Polked You in '44, We Shall Pierce You in '52."
Degenen onder ons die erop wezen dat "Build Back Better" rechtstreeks afkomstig was van de Verenigde Naties en het World Economic Forum, werden bestempeld als samenzweringstheoretici die zich nodeloos zorgen maakten over een denkbeeldige bedreiging van onze nationale soevereiniteit.

Behalve dat de samenzwering geen theorie is. COVID-19 bracht het in de openbaarheid toen WEF-oprichter en CEO Klaus Schwab de menigte die naar zijn jaarlijkse, exclusieve evenement in Davos, Zwitserland komt, inlijfde voor een groots plan om de menselijke beschaving fundamenteel te hervormen - een plan dat hij de Great Reset heeft genoemd.

De titel is ontleend aan een boek uit 2010 van Richard Florida, die stelde dat de economische crisis van 2007-08 een gouden kans was voor een "grote reset" van de beschaving die de mensheid op het pad naar duurzame welvaart zou zetten. Florida's stelling was dat de opkomst van een "creatieve klasse" die in groeiende stedelijke gebieden woont, de motor zou zijn achter het herstel van de economische neergang, en dat steden met een grote blootstelling aan de zogenaamde "creatieve economie" het best gepositioneerd zouden zijn om deze economische reset te leiden.

Florida's boek heeft zich niet goed uitgepakt. Slechts tien jaar na de publicatie ervan zijn sommige van de stedelijke centra die Florida noemde als voorbeelden van de creatieve economie, met name New York City en San Francisco, in een verbluffend tempo inwoners aan het verliezen, omdat inwoners vluchten voor belastingen en criminaliteit die tot ondraaglijke niveaus zijn gestegen.

Toch heeft de term "Great Reset" een nieuwe kampioen gevonden in Klaus Schwab en het World Economic Forum. Schwab beschrijft de Great Reset als "een zeldzame maar kleine kans om na te denken, om onze wereld opnieuw te bedenken en te resetten". Dat klinkt mooi, zelfs visionair, maar wat bedoelt hij daar eigenlijk mee? Voor Schwab en zijn collega's is het een technocratische utopie waar ingenieurs en bureaucraten de basisbehoeften van het leven controleren, meten en uitdelen, gebaseerd op hun deskundige inschattingen van wie wat nodig heeft, waar en wanneer.

"Wat gemeten wordt, wordt beheerd", aldus de website van het Economisch Wereldforum, en ze bedoelen er alles mee: rijkdom en energieverbruik moeten worden herverdeeld, bedrijven moeten de bescherming van het wereldklimaat tot kernbeginsel verheffen, en achterhaalde idee van privébezit moeten worden afgeschaft. Dit is overigens de drijvende kracht achter het internet van de dingen, een initiatief om alles via het web met elkaar te verbinden, en 5G cellular service, om de bandbreedte te leveren die nodig is om zaken als telefoons, tv's, elektrische "slimme meters" en de bewegingen van schepen, vliegtuigen, treinen en auto's te kunnen volgen.

De belangrijkste obstakels die in de weg staan van de Grote Reset zijn de hardnekkige gewoonte van mensen om dicht bij anderen te leven die op hen lijken en met hen om te gaan, hun verlangens naar privacy en vrijheid, en privébezit van eigendom.

Kijken! DAG 5 VAN NIEUWE ZEITGEIST 2025 UITZENDING SERIE MET DE GROOTSTE WEGGEVER VAN DE ZOMER! (INCLUSIEF COMPLETE "RISE 2021" CONFERENTIE, TWEE DOCUMENTAIRE FILMS, & NOG VEEL MEER GRATIS!)

Medio november van 2020 bracht het World Economic Forum een video uit op sociale media met de titel "8 voorspellingen voor de wereld in 2030." Die voorspellingen zijn verhelderend:

  • 1. Je zult niets bezitten. En je zult gelukkig zijn. Wat je ook wilt, je huurt het en het wordt bezorgd door een drone.
  • 2. De VS zal niet 's werelds grootste supermacht zijn. Een handvol landen zal domineren. (Opmerking: De Chinese vlag is prominent aanwezig in de video.)
  • 3. Je zult niet sterven wachtend op een orgaandonor. We zullen geen organen transplanteren; in plaats daarvan printen we nieuwe.
  • 4. Je zult veel minder vlees eten. Een occasionele traktatie, niet een hoofdbestanddeel - voor het welzijn van het milieu en onze gezondheid.
  • 5. Een miljard mensen zullen ontheemd raken door de klimaatverandering. We zullen vluchtelingen beter moeten opvangen en integreren.
  • 6. Vervuilers zullen moeten betalen voor het uitstoten van koolstofdioxide. Er komt een wereldwijde prijs op koolstof. Dit zal ertoe bijdragen dat fossiele brandstoffen tot het verleden gaan behoren.
  • 7. Je zou je kunnen voorbereiden om naar Mars te gaan. Wetenschappers zullen hebben ontdekt hoe ze je gezond kunnen houden in de ruimte. Het begin van een reis om buitenaards leven te vinden?
  • 8. Westerse waarden zullen tot het breekpunt getest zijn. De controlemechanismen die aan onze democratieën ten grondslag liggen, mogen niet worden vergeten.

Het komt over als het soort toekomst dat wordt geschetst in de Star Trek-franchise - een wereld zonder gebrek, waar voedsel en orgaanvervangers verkrijgbaar zijn bij de dichtstbijzijnde replicator, en waar wetenschappelijke verlichting de mensheid uit het bijgeloof van de religie heeft gehaald.

Vanuit een profetisch perspectief, is het de toren van Babel in het groot. U kunt zien hoe de gedurfde voorspellingen van het WEF in strijd zijn met de Amerikaanse idealen van leven, vrijheid en het nastreven van geluk. Terwijl de wereld na de Great Reset wordt beschreven als een high-tech utopie, hoeft men niet veel van de gloedvolle artikelen en witboeken op de website van het Wereld Economisch Forum te lezen om te beseffen dat één zeer belangrijk aspect van deze Nieuwe Wereld Orde in het geheel niet wordt genoemd: Wie heeft de leiding?

Die drone-geleverde goederen die we gelukkig zullen huren, zijn eigendom van iemand. Van wie? Iemand zal beslissen waar die miljard vluchtelingen zullen worden geherhuisvest, hoeveel vlees we mogen eten, wie het eerste recht heeft op geprinte vervangingsorganen, en waar je je thermostaat mag instellen. Wie? Schwab zegt het nooit, maar het is een veilige gok dat het niet u of ik zal zijn.

Zesduizend jaar geregistreerde geschiedenis biedt wat inzicht in de menselijke natuur. De Gouden Regel wordt meestal verdraaid om te zeggen dat zij met het goud de regels maken. Er is geen reden om aan te nemen dat het technocratische panopticum dat Schwab en zijn medestanders voor ogen hebben, anders zou zijn. Zij geloven dat zij als enigen bevoegd zijn om ons te vertellen hoe we moeten leven (voor ons eigen bestwil, natuurlijk), en de Great Reset is hun zet om die macht te grijpen.

Een korte uitleg: Het "panopticum" was een nieuw type gevangenis, ontworpen door de filosoof Jeremy Bentham aan het eind van de achttiende eeuw. Bentham's ontwerp plaatste de cellen in een cirkel rond een centrale uitkijktoren van waaruit bewakers elke gevangene op elk moment konden observeren zonder dat de gevangenen konden zien of ze in de gaten werden gehouden. Het concept, zo dacht Bentham, was dat de onzekerheid om te weten wanneer ze in de gaten werden gehouden, betekende dat gevangenen zichzelf effectief zouden beschermen door de regels te volgen. Bentham geloofde dat dit concept kon worden toegepast op fabrieken, ziekenhuizen, krankzinnigengestichten en scholen.

Schwab stelt voor Bentham te overtreffen en de hele planeet in een panopticum te veranderen. Dit doel ligt binnen handbereik dankzij de 5G cellulaire breedbandtechnologie, die downloadsnelheden biedt die tot honderd keer sneller zijn dan de 4G cellulaire dienst. Deze nieuwe, hogere datasnelheid maakt het internet der dingen mogelijk, zodat elk aspect van ons leven kan worden gemonitord, gemeten en beheerd. Je hoeft niet in bijbelse profetieën over de eindtijd te geloven om te zien hoe nuttig dat zal zijn voor een toekomstige wereldregering.

Op dit punt in dit artikel vraagt u zich misschien af wat het verband is tussen de vermeende banden van Joe Biden met China en de Grote Reset. Hier is het: China heeft de laatste veertig jaar via het Wereld Economisch Forum nauwere banden opgebouwd met westerse leiders in het bank- en zakenleven, een periode die samenvalt met de opkomst van China als economische grootmacht. Wij zijn van mening dat, terwijl Klaus Schwab en zijn kliek van westerse globalisten China zien als een partner in een nieuwe technocratische wereldorde, China het WEF bespeelt om te krijgen wat het wil, namelijk een ongeëvenaarde status als 's werelds enige supermacht. China's heersende elites willen misschien ook wat terugdoen voor de "Eeuw van Vernedering", de periode van 1839 tot 1949 die de Opiumoorlogen, de Sino-Franse Oorlog, de Sino-Japanse Oorlogen, de Bokseropstand, de invasie van Mantsjoerije en de Tweede Wereldoorlog omvatte. Met andere woorden, China wil van deze eeuw de Chinese eeuw maken, net zoals de twintigste de Amerikaanse eeuw was.

Het is duidelijk dat China's nationalistische streven haaks staat op het globalistische doel van een groep landen die hun macht in harmonie delen, maar er is een andere, krachtiger kracht achter de schermen van dit drama, een kracht die door geen enkele geopolitieke analist in de grote media van vandaag wordt genoemd. Die kracht bevindt zich natuurlijk in het geestenrijk - de overheden en machten waarover Paulus zo'n tweeduizend jaar geleden schreef in zijn brief aan de gemeente van Efeze. Chinese nationalisten en westerse globalisten zullen ongetwijfeld geschokt zijn wanneer zij ontdekken, zoals zij uiteindelijk zullen doen, dat zij de infrastructuur hebben opgebouwd voor een koninkrijk dat wordt geregeerd door een entiteit waarvan de meesten van hen niet geloven dat die echt is. We bedoelen natuurlijk de antichrist.

Hoe zou dit in zijn werk gaan? Om dit wereldrijk op te bouwen, moet de middenklasse in het Westen, vooral in de Verenigde Staten, vernietigd worden. Een volk dat zichzelf kan onderhouden zonder de regering is vatbaar, zelfs waarschijnlijk, voor verzet. Ook al is deze onafhankelijke geest in de VS verzwakt, toch is hij nog sterk genoeg om een uitdaging te vormen voor een externe macht - vooral omdat Amerikanen, ondanks het feit dat zij slechts 4% van de wereldbevolking vertegenwoordigen, ongeveer 40% van alle vuurwapens in de wereld in het bezit van burgers hebben. Dat zijn 393 miljoen wapens, of ongeveer 120 wapens voor elke honderd Amerikanen.

Begrijp alsjeblieft dat we niet oproepen tot een gewapende opstand, maar dat we alleen een feit opmerken - een feit dat suggereert dat de overgave van onze nationale soevereiniteit, wanneer die komt, hoogstwaarschijnlijk zal gebeuren tijdens een wereldwijde crisis vergelijkbaar met de COVID-19 pandemie. Het zal een verovering zijn zonder een schot te lossen, omdat mensen vrijwillig hun vrijheid inruilen voor "redding". Helaas zal de redder die zij zullen krijgen degene zijn die zij verdienen en niet Degene die het veld inneemt bij de slag van Armageddon.

Nu nieuwe onthullingen over het onderzoek naar de belastingen van Hunter Biden hun weg hebben gevonden naar de mainstream pers, zijn we te weten gekomen dat de relatie tussen de oudere Biden en één van Hunter's Chinese zakenpartners veel nauwer was dan de voormalige vice-president toegaf, en daar gaan we in het volgende item op in.

VOLGEND DEEL: Het Biden-konijnenhol onder het vergrootglas

Bron: COUNTDOWN TO 2025 AND THE SECRET DESTINY OF AMERICA—PART 20: IS BIDEN MAKING WAY FOR THE KINGS OF THE EAST? » SkyWatchTV