www.wimjongman.nl

(homepagina)


MYSTERIE VAN RAGNAROK EN DE TWEEDE KOMST (DEEL 25): Weet het Vaticaan wat er op de Aarde afkomt... en zijn ze zich aan het voorbereiden om te buigen voor de buitenaardse redder!?

11 augustus 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12
- Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31

Zoals velen van jullie al weten, onder de merkwaardige berichten die de nieuwscycli de laatste tijd vullen, vertelde senator Marco Rubio, die voorzitter is van de Senate Select Committee on Intelligence, aan CBS News dat hij hoopt dat de geavanceerde UFO's die de laatste jaren in onze atmosfeer zijn gefilmd en dingen doen die ons begrip van fysica of technologie te boven lijken te gaan, "de Chinezen of Russen of een andere tegenstander" zijn die misschien "een soort technologische sprong" hebben gemaakt die "hen in staat stelt dit soort activiteiten uit te voeren", omdat het alternatief - dat het buitenaardse vaartuigen zijn - hem veel meer zou storen.

Na zijn getuigenis citeerde de New York Times Harry Reid, de voormalige senator van Nevada die een rol speelde bij de financiering van het oorspronkelijke UFO-programma, die zei dat hij gelooft dat "crashes van objecten van onbekende oorsprong kunnen hebben plaatsgevonden en dat teruggevonden materialen van 'niet van deze wereld' nu in ons bezit zijn onder topgeheim onderzoek".

Natuurlijk weten sommigen van jullie misschien dat dit deels ten grondslag lag aan het onderzoek dat ik enkele jaren geleden deed en dat leidde tot het boek van mij en Cris Putnam getiteld 'Exo-Vaticana.'

Als onderdeel van dat project kwamen Cris en ik en mijn zoon Joe Ardis terecht op de top van Mt Graham in Arizona waar we de Large Binocular Telescope, de radiotelescoop en de Advanced Technology Telescope van het Vaticaan bezochten, waar de pater Jezuïet op die dag dienst had (en die we op film kregen), hij vertelde ons dat een van de belangrijkste onderzoeken van de Vaticaanse astronomen op die plaats het zoeken is naar buitenaardse planeten en geavanceerde buitenaardse intelligentie. Vervolgens leidde hij ons (net als onze gids) rond in het observatorium, van de persoonlijke vertrekken van de kerkelijke astronomen - waar ze aten, sliepen, zich ontspanden, studeerden - tot de controlekamers, computerschermen en -systemen, en zelfs de telescoop zelf. Terwijl we volledig en onbeperkt de gelegenheid kregen om te vragen hoe de apparaten worden gebruikt en wat elk van de telescopen op Mt. Graham onderscheidt, hadden we niet het gemak verwacht waarmee de astronomen en technici ook over UFO's zouden spreken! Dit was vooral waar toen we de grindweg van VATT naar LBT opliepen, waar we het grootste deel van de dag doorbrachten met een systeemingenieur die ons niet alleen meenam naar alle zeven niveaus van die machtige machine - en ons wees op het LUCIFER apparaat (dat hij meerdere malen liefkozend "Lucy" noemde en elders "Lucifer") en waar het voor wordt gebruikt, maar ook op elk ander aspect van de telescoop dat we probeerden te doorgronden. Hij verbaasde ons ook toen we in de controlekamer zaten te luisteren naar hem en de astronomen die zo terloops spraken over de redundantie waarmee UFO's die door de hemel vliegen worden vastgelegd op schermen. Onze vriendelijke ingenieur knipperde niet eens met zijn ogen, evenmin als een van de andere wetenschappers in de kamer, en wij waren geschokt hierdoor, hoe gewoon het leek te zijn.

Maar hoezeer de gemeenschappelijke waarneming van UFO's door de telescopen van Mt. Graham ons ook intrigeerde, dit was niet de hoofdreden van onze aanwezigheid daar. We waren gekomen met diepere vragen, vergelijkbaar met wat Steve Quayle tijdens deze virtuele conferentie aan de orde stelt, over astronomen op hoog niveau in het Vaticaan en wat zij de afgelopen jaren naar de media hebben gelekt en met hen hebben besproken - inclusief boeiende opmerkingen van Jezuïtische priesters zoals Guy Consolmagno, een vooraanstaand astronoom die vaak opduikt als woordvoerder van het Vaticaan. Hij heeft gewerkt bij de NASA en lesgegeven aan Harvard en MIT, en verdeelt momenteel zijn tijd tussen het Vaticaanse observatorium en laboratorium (Specola Vaticana) in het zomerverblijf van de Paus in Castel Gandolfo, Italië, en Mt. Graham in Arizona. In de afgelopen jaren heeft Consolmagno zoveel tijd en moeite gestoken in een poging om wetenschap en religie met elkaar te verzoenen in openbare forums, specifiek met betrekking tot het onderwerp van buitenaards leven en de mogelijke invloed daarvan op de toekomst van het geloof, dat ik besloot contact met hem op te nemen tijdens het Exo-Vaticana onderzoek. Hij stemde ermee in om via het Internet vanuit Rome te worden geïnterviewd. Echter, toen hij eenmaal wist wie ik was en wat ik wilde onderzoeken, leek hij zijn antwoorden kort te houden, zo niet geheel ontwijkend. Aan de andere kant was hij zo vriendelijk om mij een kopie te sturen van zijn privé PDF bestand voor een boekje dat hij had geschreven, getiteld Intelligent Life in the Universe: Catholic Belief and the Search for Extraterrestrial Intelligent Life, dat kort nadat het in 2005 door Rome was goedgekeurd, door de uitgever was teruggetrokken en nergens meer officieel verkrijgbaar is. Het is een goudmijn van wat hij en het Vaticaan overwegen met betrekking tot de vertakkingen van de astrobiologie en in het bijzonder de onthulling van geavanceerde buitenaardsen (dit is misschien de reden waarom het werd teruggetrokken). Daarin geeft hij toe hoe hedendaagse samenlevingen "naar de Buitenaardsen zullen kijken om de Redders van de mensheid te zijn."[i] Om de theologische gegrondheid van deze mogelijkheid te illustreren, betoogt Consolmagno dat mensen niet de enige intelligente wezens zijn die God in het universum heeft geschapen, en dat deze niet-menselijke levensvormen in de Bijbel worden beschreven. Nadat ik delen van zijn materiaal had gepubliceerd, ging hij naar de website van het Vaticaans Observatorium en ontkende dat hij iets had geschreven of gezegd van wat ik citeerde. Dus begon ik zijn pdf gratis beschikbaar te stellen aan wie het maar wilde, zodat ze het zelf konden lezen. In zijn boekje begint hij met te wijzen op engelen, om ons vervolgens te verrassen door daadwerkelijk te verwijzen naar de Nephilim:

Andere hemelse wezens komen meerdere malen voor in de Psalmen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de prachtige passage in Psalm 89 waarin wordt opgeroepen: "Laat de hemelen uw wonderen loven, o Heer, uw trouw in de vergadering van de heiligen. Want wie in de hemelen kan vergeleken worden met de Heer? Wie van de hemelse wezens is als de Heer... De hemelen zijn van U, ook de aarde is van U; de wereld en alles wat zich daarin bevindt - U hebt ze gegrondvest." Evenzo vraagt God aan Job (38:7) of een mens kan beweren aanwezig te zijn geweest bij de schepping, "toen de morgensterren samen zongen en al de hemelse wezens juichten van vreugde."

Zijn deze "hemelen", "heiligen", die "in de hemel", de "morgensterren...en hemelse wezens" meer verwijzingen naar engelen? Of verwijzen ze naar een ander soort leven buiten ons weten?

...En dit zijn niet de enige niet-menselijke intelligente wezens die in de Bijbel genoemd worden. Er is die vreemde, en mysterieuze, passage aan het begin van Genesis, hoofdstuk 6, die beschrijft dat de "zonen van God" menselijke vrouwen nemen. Daarbij staat een frustrerende verwijzing naar "De Nephilim...de helden van weleer, strijders van naam en faam."

De meeste bijbelgeleerden suggereren dat de Nephilim [sic] en de Zonen van God in Genesis kunnen worden uitgelegd als een overgebleven verwijzing naar de scheppingsverhalen van de heidenen die het oude Israël omringden, dat ze werden geschreven door het soort mensen wier cultuur iedereen die niet van mijn stam was, als onuitsprekelijk vreemd beschouwde. Evenzo kunnen de verwijzingen naar hemelen en sterren die de Heer zingen en loven, worden gezien als prachtige poëzie.

Maar of je deze wezens nu interpreteert als engelen of als buitenaardse wezens doet er in het kader van ons betoog hier niet echt toe. Het punt is dat de oude schrijvers van de Bijbel, net als alle oude volkeren, volkomen gelukkig waren met de mogelijkheid dat andere intelligente wezens konden bestaan.[ii]

Gary Stearman interviewt Derek Gilbert en filmmaker Josh Peck over "The Real Ragnarok"

Denk daar eens over na, en vraag jezelf dan af: Bedoelde de top-astronoom van het Vaticaan werkelijk om het verhaal van de Nephilim uit de Bijbel te gebruiken als een voorbeeld van het soort "ruimte-redders" waar de mens binnenkort naar op zoek zou kunnen gaan voor verlossing? Deze ongelooflijke bewering wordt alleen nog maar overtroffen door wat hij daarna zegt. Consolmagno citeert Johannes 10:16, waarin staat: "En Ik heb nog andere schapen, die niet tot deze kudde behoren; ook die moet Ik brengen, en zij zullen Mijn stem horen; en er zal één kudde zijn, en één herder: "Misschien is het niet zo vergezocht om de Tweede Persoon van de Drie-eenheid, het Woord, Die aanwezig was 'In den beginne' (Johannes 1:1), te zien komen om Zijn leven af te leggen en weer op te nemen (Johannes 10:18), niet alleen als de Mensenzoon, maar ook als een Kind van andere rassen? "[iii] (nadruk toegevoegd).

Dat was voor mij aanleiding om weer contact op te nemen met Consolmagno met de vraag, of Vaticaanse geleerden werkelijk geloven dat Jezus het Sterrenkind van een buitenaards ras geweest zou kunnen zijn? Zijn hij en/of andere Jezuïeten er heimelijk van overtuigd dat de maagdelijke geboorte in werkelijkheid een ontvoeringsscenario was waarbij Maria werd bevrucht door ET en geboorte gaf aan de hybride Jezus?

Dit alles zou een onmogelijke theologie lijken, ware het niet dat andere hooggeplaatste woordvoerders van het Vaticaan - degenen die routinematig studeren vanuit de "Star Base" (zoals de plaatselijke Indianen het noemen) op Mt. Graham - de laatste jaren hetzelfde hebben gezegd. Dit geldt ook voor Dr. Christopher Corbally, tot 2012 onderdirecteur van de Vaticaanse Observatorium Onderzoeksgroep op Mt. Graham tot 2012, die gelooft dat ons beeld van God zal moeten veranderen als het bewijs van buitenaards leven door wetenschappers wordt bevestigd (inclusief de noodzaak om te evolueren van het concept van een "antropocentrische" God naar een "bredere entiteit"[iv]), en de voormalige directeur van het Vaticaanse Observatorium, pater Josè Funes, die even ver is gegaan, door te suggereren dat buitenaards leven niet alleen bestaat in het universum en "onze broeder" is, maar, als het wordt ontdekt, het "ware" geloof van het christendom en de heerschappij van Rome zal bevestigen. Toen de krant L'Osservatore Romano (die alleen publiceert wat het Vaticaan goedkeurt) hem vroeg wat dit betekende, antwoordde hij: "Hoe kunnen we uitsluiten dat het leven zich elders heeft ontwikkeld? Zoals wij aardse schepselen beschouwen als 'een broeder' en 'een zuster', waarom zouden wij niet kunnen spreken over een 'buitenaardse broeder'? Het zou nog steeds deel uitmaken van de schepping,"[v] en geloven in het bestaan daarvan is niet in strijd met de katholieke leer.[vi]

Dergelijke uitspraken zijn slechts de laatste in een reeks van recente opmerkingen van talrijke Vaticaanse astronomen die een groeiend geloof (of voorkennis?) bevestigen dat in de nabije toekomst buitenaards leven kan worden ontdekt, inclusief intelligent leven, en dat deze ontmoeting het gezag van de Rooms Katholieke Kerk niet in twijfel zal trekken.

Van de jaren '70 tot de jaren '90 was het Monseigneur Corrado Balducci-een exorcist, theoloog, lid van de Vaticaanse Curie (bestuursorgaan in Rome), en vriend van de Paus-die misschien wel het verst ging, door talloze malen op de Italiaanse nationale televisie te verschijnen om te verklaren dat ET's niet alleen mogelijk waren, maar al in wisselwerking stonden met de Aarde en dat de leiders van het Vaticaan hiervan op de hoogte waren. Bovendien zei hij, sprekend als officieel demonoloog, dat buitenaardse ontmoetingen "niet demonisch zijn, zij zijn niet het gevolg van psychologische stoornissen, en zij zijn geen geval van entiteitshechting, maar deze ontmoetingen verdienen het om zorgvuldig bestudeerd te worden."[vii] Hij onthulde zelfs hoe het Vaticaan zelf het fenomeen op de voet heeft gevolgd en in stilte materiaal heeft verzameld van Vaticaanse ambassades over de hele wereld over de buitenaardsen en hun missie. Zo verklaarde hij op een forum over de enorme UFO-flap in Mexico: "Ik wil altijd de woordvoerder zijn van deze sterrenvolkeren die ook deel uitmaken van Gods glorie, en ik zal het onder de aandacht blijven brengen van de Heilige Moeder Kerk."[viii]

Wat je ook van zijn beweringen vindt, Balducci was lid van een speciale groep adviseurs van het Vaticaan, een publieke woordvoerder van Rome over de kwestie van buitenaards leven zowel als UFO en ontvoeringsfenomeen, en zijn beweringen zijn nooit tegengesproken door de Katholieke Kerk.

BEKIJK 4-DELIGE RAGNAROK SERIE HIERONDER EINDIGEND MET DR. THOMAS HORN'S SPECTACULAIRE VISIE OP HET EINDE!
Misschien wel het meest intrigerend was de katholieke theoloog Vader Malachi Martin die, voor zijn dood in 1999, meer dan eens zinspeelde op iets als een dreigend buitenaards contact. Tijdens een uitzending van Coast to Coast AM radio in 1997 vroeg Art Bell aan Malachi waarom het Vaticaan zwaar investeerde in de studie van de diepe ruimte in het Mt. Graham Observatorium dat wij bezochten. Als gepensioneerd professor van het Pontifical Biblical Institute, was Malachi bij uitstek gekwalificeerd om geheime informatie te bezitten betreffende VATT. Zijn antwoord ontketende een vuurstorm van belangstelling onder christelijke en seculiere ufologen toen hij antwoordde: "Omdat de mentaliteit... onder hen die [zich] op de...hoogste niveaus van Vaticaanse administratie en geopolitiek bevinden, weten... wat er in de ruimte gebeurt, en wat ons nadert, van groot belang zou kunnen zijn in de komende vijf jaar, tien jaar" voegde hij eraan toe).[ix]

Deze cryptische woorden, "wat ons nadert, zou van groot belang kunnen zijn," werden in latere interviews gevolgd door een discussie over een mysterieus "teken aan de hemel" waarvan Maleachi geloofde dat het vanuit het noorden naderde. Hoewel dit een schuine verwijzing zou kunnen zijn naar een katholieke eindtijd profetie van de Grote Komeet, geloven mensen die bekend zijn met Maleachi dat hij misschien verwees naar een nabije toekomstige komst van buitenaardse intelligentie.

Maar toch, als ET leven iets is wat Vaticaanse ambtenaren al enige tijd privé hebben overwogen, waarom er dan nu zo openlijk over spreken, in wat sommigen zien als een zorgvuldige, doctrinaire onthulling in de afgelopen paar jaar?

VOLGENDE: Franciscus, Consolmagno, buitenaardse verlossers... en een duivels complot

Eindnoten:

[i] Guy Consolmagno, Intelligent Life in the Universe: Catholic Belief and the Search for Extraterrestrial Intelligent Life (London: Catholic Truth Society, 2005), 5.

[ii] Ibid., 33­­­–34.

[iii] Ibid., 37.

[iv] Roger Highfield and Tom Leonard, “American Association: Martian Life Will Change God’s Image, Says Vatican,” Watcher’s Website , February 17, 1997, http://www.mt.net/~watcher/ufovatican.html . (Article originally appeared on The Electronic Telegraph : http://www.telegraph.co.uk .)

[v] “Vatican Astronomer Says it’s OK to Think Aliens Exist,” USA Today , May 14, 2008, http://www.usatoday.com/news/religion/2008-05-14-vatican-aliens_N.htm .

[vi] Father José Gabriel Funes, S.J., “Believing in Aliens Not Opposed to Christianity, Vatican’s Top Astronomer Says,” Catholic News Agency , May 13, 2008, http://www.catholicnewsagency.com/news/believing_in_aliens_not_opposed_to_christianity_vaticans_top_astronomer_says/ .

[vii] Richard Boylan, PhD, “Vatican Official Declares Extraterrestrial Contact is Real” UFO Digest , last accessed December 4, 2012, http://www.ufodigest.com/balducci.html .

[viii] Paola Leopizzi Harris, “Monsignor Corrado Balducci Says Mexico Blessed with UFO Sightings,” MUFON [Mutual UFO Network] Journal , March 28, 2006, http://www.mufon.com (site requires membership; alternatively, see full article online on the following page: David Ben Yakov, “Catholicism and the UFO Reality,” DelusionResistance.org , last accessed December 4, 2012, http://www.delusionresistance.org/ufo/catholicism-ufos.html ).

[ix] “Comet and Father Malachi Martin” (ART BELL INTERVIEWS FATHER MALACHI MARTIN: Transcript of the April 5th, 1997 interview with late Father Malachi Martin by Art Bell), Godlike Productions , January 7, 2007, http://www.godlikeproductions.com/forum1/message326615/pg1.

Bron: MYSTERY OF RAGNAROK AND THE SECOND COMING (PART 25): Does The Vatican Know What Is Headed Toward Earth… And Are They Preparing To Bow Before THE ALIEN SAVIOR!? » SkyWatchTV