www.wimjongman.nl

(homepagina)


MYSTERIE VAN RAGNAROK EN DE TWEEDE KOMST (DEEL 23): Chaos en de komende "Reset"

7 augustus 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12
- Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31

Nu het laatste tijdperk, door Cumae's Sibyl bezongen,

is gekomen en gegaan, en de majestueuze rol

van rondcirkelende eeuwen opnieuw begint:

Gerechtigheid keert terug, de oude Saturnus' heerschappij regeert,

Met een nieuw ras van mannen, neergezonden uit de hemel.

-Virgilius, Ecloog IV

Macht is het toebrengen van pijn en vernedering. Macht is het in stukken scheuren van menselijke geesten en ze weer in elkaar zetten in nieuwe vormen die je zelf kiest.

Macht is geen middel, het is een doel.

-George Orwell, Nineteen Eighty-Four.

De openingscitaten van dit hoofdstuk vormen een vreemd amalgaam van bronnen, maar elk onthult een aspect van onze huidige tijd. Manson en Orwell boorden stromingen aan die inzicht bieden in een komende apocalyps waarin oude overtuigingen worden weggevaagd en vervangen door nieuwe. Maar ook de antieke schrijver Vergilius leek deze vooruitziende toekomstvisie aan te boren in zijn Eclogus-reeks, met name in Eclogus IV, waarin hooghartig een dag wordt aangekondigd waarop de oude goden terugkeren:

Het ijzer zal ophouden, het gouden ras zal opstaan,

Wees hem gunstig gezind, kuise Lucina, 't is de uwe

Apollo regeert. En in uw consulaat,

zal dit glorieuze tijdperk, O Pollio, beginnen,

En de maanden beginnen aan hun machtige mars.

Onder uw leiding, wat er ook overblijft

van onze oude slechtheid, eens weggedaan,

Zal de aarde bevrijd worden van eeuwigdurende angst.

Hij zal het leven van goden ontvangen, en zien

Helden met goden zien vermengen, en zelf

gezien worden door hen, en met de waarde van zijn vader

regeren over een wereld in vrede. [i] (Nadruk toegevoegd)

Let op de vetgedrukte regels. De dood van het ijzertijdperk en de geboorte van het gouden tijdperk verwijst naar de altijd ronddraaiende ouroboros, de slang die zijn staart opeet en de cyclus van de jaren die het einde inluidt van de onedele ijzerjaren en de terugkeer van het glorieuze tijdperk van goud! Net als bij het standbeeld in Daniëls visioen, loopt deze eeuwigdurende cyclus van goud naar zilver, dan van brons naar ijzer, en tenslotte wordt het ijzer klei of vermengt het zich met het ras van oude goden om de wereld terug te brengen naar een glinsterend tijdperk van goud. Wij leven in een dergelijke paradigmaverschuiving, en de motor die deze entropie aandrijft is chaos. De oude god Set, die het tijdperk van Saturnus inluidt - overheerst door Apollo.

Maar dit nieuwe tijdperk zal allesbehalve goud zijn; het zal de zwartste periode uit de menselijke geschiedenis zijn: letterlijk, de hel op aarde.

George Orwell voorzag een glimp van zo'n tijd. De briljante Engelse romanschrijver doorleefde het hartzeer, de waanzin, de angsten en de culturele schokken van het Groot-Brittannië van voor en na de Tweede Wereldoorlog, en hij portretteerde het uiteindelijke einde van het totalitarisme en het totale overheidstoezicht in zijn romans Nineteen Eighty-Four en Animal Farm. Het feit dat deze verontrustende thema's in de veiligheid van fictie zijn verpakt, verleent ze op de een of andere manier een gevoel van surrealisme, maar het is een les voor hen die van de geschiedenis hopen te leren.

Orwell stierf in januari 1950, lang voor de opkomst van de maatschappij waar hij zo bang voor was: een wereld van gemechaniseerde ogen en softwareslogans; een rijk van memespeak, gedachtenpolitie en de valse perceptie van universeel exceptionalisme (dat van nature iedereen gelijk maakt - behalve de "beschermde klassen"). Deze onderdrukkende en op angst gebaseerde omgeving is echter slechts de voorbode van duistere werelden die nog moeten komen.

Ordo ab chao. Orde uit chaos. Apophis. Set. De terugkeer van de oude Saturnus-heerschappij.

De komende "GROTE RESET"

Als deze zin nieuw is voor sommigen van u, bent u niet de enige; maar het is al eeuwenlang in een of andere vorm doorgesijpeld in elitaire hersenen. In 2010 schreef Richard Florida, een socioloog die economische cycli in stedelijke systemen bestudeert, een baanbrekend boek genaamd The Great Reset. De belangrijkste stelling van dit slapende zaad-boek is dat er grote paradigma- en organisatorische verschuivingen optreden in economische systemen wanneer steden diversiteit en creativiteit uit het oog verliezen. Voor Florida zijn het de creatieve klassen van individuen die de motor van de innovatie aanzwengelen en zo de uitvindingen en de industrie aandrijven. Zonder zulke grote denkers, zo beweert Florida, komt de vooruitgang van de mensheid tot stilstand.

Natuurlijk zijn critici van Florida's grootstedelijk model het daar niet mee eens, omdat hij erop staat dat deze zogenaamde creatieve klasse moet bestaan uit een hoog percentage seksebepaalde personen. Ja, u leest het goed. Om de "grote reset" van de mensheid te bereiken, moeten steden worden geherstructureerd met een nieuwe elitaire klasse die kunstenaars, musici, romanschrijvers en andere scheppers begunstigt wier ideologieën zwaar neigen naar het socialisme en de transfilosofieën (in tegenstelling tot de "cis"-filosofieën). Terzijde: voor degenen die niet bekend zijn met de termen: "trans" en "cis" zijn spiegelbeeldige configuraties van biochemische structuren. Gods ontwerp is trans (de dominante configuratie), wat betekent dat iedereen die tegen God is de "cis"-versie zou kiezen.

Het logische einde van Florida is daarom socialistisch Darwinisme. Een dergelijke filosofie schildert de mens af als een voortdurend streven naar hogere niveaus van verwezenlijking en gecentraliseerde organisatie. Eerst gaat hij van alleen leven in grotten naar jager-verzamelaar stammen, gevolgd door agrarische gemeenschappen, dan naar geïndustrialiseerde steden waar landbouw niet langer nodig is, naar de informatie-verslaafde, hashtag-liefhebbende groot-denkers van vandaag die niet eens hun eigen lekke banden kunnen repareren, laat staan een tomaat verbouwen - en tenslotte, de steden sterven en de gemeenschap valt uiteen. De enige manier om dit te verhelpen, zo beweert Florida, is steden te injecteren met kunstenaars en transvaste socialisten, die ons een nieuw tijdperk van innovatie zullen binnenloodsen.

En we worden nu juist tot deze verschuiving gedwongen. Gelooft u het niet? Denk maar eens aan de door sociale media gestuurde hashtag-revolutie die momenteel steden en wetshandhavers over de hele wereld overrompelt. Op dit moment zijn duizenden demonstranten met slogans en borden, netjes bedrukt met de meest modieuze hashtags (#fillintheblank) de straat op gegaan - met molotovcocktails in de hand - klaar om hun recht te verdedigen om onze huizen te ontheiligen en vernieling te zaaien in onze steden. Ze proberen meer dan alleen geschiedenis, meer dan standbeelden uit te wissen - de huidige tijd zelf. En in een tijdperk waarin bijna al het leren digitaal is, is het gemakkelijk voor te stellen hoe de geschiedenis kan worden veranderd om een opkomende dictator te behagen. Net als bij de nazi's worden bij boekverbranding oude ideeën verwijderd en als ketters of schadelijk bestempeld, maar als de enige informatiebron van een kind het internet is, dan is alle kennis onderhevig aan redactionele wijzigingen en uitwissing.

En met het verlies van gedrukte geschiedenis en herdenkingsstructuren en standbeelden - zonder een hard copy van het gebrekkige verleden van de mensheid - zullen toekomstige generaties moeten vertrouwen op de toneelstukken, poëzie en propaganda geschreven door de overheid goedgekeurde auteurs via online bronnen die onmiddellijk kunnen worden bijgewerkt om de ideologie van het moment te weerspiegelen. Met een enkele toetsaanslag zal wat geweest is, ophouden te bestaan.

Het is precies zoals George Orwell vreesde:

Het verleden was veranderlijk. Het verleden is nooit veranderd. Oceanië was in oorlog met Oostazië. Oceanië was altijd al in oorlog geweest met Oostazië.

In Orwells Nineteen Eighty-Four regeerde de heersende Engelse regering, "Ingsoc" (kort voor "Engels socialisme") over de nieuwe natie Oceanië. Ingsoc controleerde de gedachten en activiteiten van haar burgers door van iedereen te eisen dat ze alleen met "Newspeak" communiceren. Het concept van vrije meningsuiting was in Oceanië verdwenen ten gunste van ironisch positieve en vaak zelf-contradictoire woorden en zinnen.

Joycamps vervingen werkkampen, waardoor ze vermoedelijk "leuk" werden (niet).

Goodthink was elke gedachte die de heersende politieke partij steunde.

Oldspeak was de vroegere Engelse taal (men kan onze huidige tendensen zien in de richting van steno-communicatie - d.w.z. emoji's - die werkelijke, overtuigende uitdrukking door middel van hele zinnen vervangen).

Oldthink was het achterhaalde gedachtegoed van mensen van voor de opkomst van het huidige regime.

Thinkpol was de gedachtenpolitie, die valse operaties gebruikte om nietsvermoedende afvalligen te verleiden zichzelf "bloot te geven".

Teledep, was de telecommunicatieafdeling van het ministerie van Waarheid, die de dagelijkse briefings en propaganda van Big Brother uitzond.

Telescreens zorgden voor tweerichtingscommunicatie tussen overheidsinstanties en burgers.

Gary Stearman interviewt Derek Gilbert en filmmaker Josh Peck over "The Real Ragnarok"

Orwell voorzag onze huidige maatschappij, waar sociale media en nieuwscycli van vierentwintig uur de publieke opinie vormen en beïnvloeden - en zelfs degenen beschamen die weigeren de nieuwe "waarheden" te aanvaarden. Denk aan hoe de hashtag-generatie groepsdruk gebruikt om netizens te dwingen hun standpunten en overtuigingen te heroverwegen. We worden veranderd, beste vrienden. We worden langzaam in de richting van het nieuwe paradigma bewogen door een maniakale minderheid van toetsenbord strijders. De macht wordt geconcentreerd in de handen van steeds minder individuen, en binnenkort zal het slechts in één handen zijn.

J.R.R. Tolkien zou het de "Eén Ring om Allen te regeren" noemen. De organisatoren van de gemeenschap van vandaag zouden het kunnen parafraseren als "Eén herinnering om iedereen te regeren."

Maar voordat je de maatschappij kunt herstructureren - voordat je een nieuwe Toren van Babel kunt ontwerpen of Saurons Donkere Toren kunt oprichten of de basis kunt leggen voor Orwells Oceanië - moeten alle oude fundamenten worden vernietigd en voor altijd uit het geheugen worden gewist. Dat is wat er nu gebeurt, vandaag.

Dit is wat Florida bedoelde met de "Grote Reset."

De huidige hashtag-beweging is erop uit om het verleden van de mensheid te vernietigen, een leegte achterlatend die gevuld moet worden. Zie dit als een maatschappelijke hersenspoeling die de voorheen gevulde en "bevooroordeelde" hersenen leeg achterlaat en klaar maakt voor Orwell's Newspeak. Maar dit idee is niet ontstaan door Richard Florida, of door Black Lives Matter, of door ISIS, of door Charles Manson.

Het is een oud idee, gevonden in het boek Genesis.

En de aarde was zonder vorm, en ledig, en duisternis was op het gezicht van de diepte. En de Geest Gods bewoog op het gelaat der wateren. (Genesis 1:2; nadruk toegevoegd)

"Zonder vorm en ledig" - leeg. Wat betekent dat? Nadat de Heer de hemelen en de aarde had geschapen in vers 1, vond er een catastrofale gebeurtenis plaats, waarschijnlijk een opstand, waardoor deze wereld veranderde, ontdaan van zijn vroegere glorie, zijn identiteit. Net als de eerder genoemde hersenen die leeggemaakt moeten worden om opnieuw getraind te worden, moest onze eigen aarde leeggemaakt worden voordat zij opnieuw geordend kon worden. Het heeft zich in het volle zicht verstopt: Ordo ab chao-orde uit chaos. Letterlijk, want het is een primordiale entiteit die bekend staat als Chaos en die schuilt onder de wateren van de wereld. De oorlog die voorafging aan vers 2 van Genesis 1 wordt de Chaoskampf genoemd. Het verwijst naar een oorlog vóór Adam en Eva - vóór de schepping van de zon en de maan. Vóór ons huidige dierenleven. We weten niet hoe die vroegere wereld eruit zag, maar we weten wel hoe die eindigde. Met een zondvloed. De aarde, bedekt met water, met de Heilige Geest zwevend boven de leider van die rebellie, Chaos. De Draak. Tiamat. Leviathan, Apophis. Het is dit schepsel dat in het hart van Gaia-aanbidders kruipt, de schepping boven de Schepper plaatsend. Het is een topsy-turvy doctrine verwant aan Orwell's Newspeak.

Vandaag de dag heet het "klimaatverandering."

De klimaatveranderingsagenda van de Grote Reset vereert niet alleen Gaia als onze "moeder", maar stelt zelfs een oude Egyptische god voor als de goede man. De held van de Chaoskampf. Degene die orde brengt in de chaos.

SET. Ja, je leest het goed. Set, de entiteit die nu met de dood wordt geassocieerd, werd ooit vereerd als de heldhaftige veroveraar van Chaos.

Hier is de mythe, en we zullen hem volgen met een onderzoek naar het Grote Reset Initiatief zoals het is opgezet door het Wereld Economisch Forum. De verschillende agenda's binnen dit overkoepelende initiatief zijn:

COVID-19
Racisme en onrechtvaardigheid
Klimaatverandering
Geestelijke gezondheid
Handel
Globalisering

De laatste twee punten, handel en globalisering, liggen keurig in de stuurhut van een organisatie die zichzelf het "Wereld Economisch Forum" (WEF) noemt, maar uit de subonderdelen van het Great Reset Initiative blijkt duidelijk dat hier veel meer aan de hand is. Onder de noemer globalisering valt het begrip "Industrie 4.0"[iii] en "Globalisering 4.0". Florida impliceert dat elke Great Reset dat doet op de ruggengraat van een maatschappelijke revolutie, de eerste gebruikmakend van stoomkracht, de volgende elektrische kracht, de derde elektronische en informatiekracht, en nu bouwt deze vierde revolutie voort op het informatiesysteem om ons naar een soort vijfde draai te leiden, waar de mensheid is versmolten met technologie, d.w.z. we zijn transhumaan.

BEKIJK 4-DELIGE RAGNAROK SERIE HIERONDER EINDIGEND MET DR. THOMAS HORN'S SPECTACULAIRE VISIE OP HET EINDE!
Handel, volgens de WEF website, vereist de verwijdering van alle nationale identiteiten:

Nu steeds meer kiezers vragen om "de controle terug te nemen" van "mondiale krachten", is de uitdaging om de soevereiniteit te herstellen in een wereld die samenwerking vereist. In plaats van economieën af te sluiten door protectionisme en nationalistische politiek, moeten we een nieuw sociaal verbond smeden tussen burgers en hun leiders, zodat iedereen zich thuis veilig genoeg voelt om open te blijven staan voor de wereld in het algemeen. Als dat niet gebeurt, zou de voortdurende desintegratie van ons sociale weefsel uiteindelijk kunnen leiden tot de ineenstorting van de democratie....

De veranderingen die momenteel aan de gang zijn, zijn niet beperkt tot een bepaald land, een bepaalde sector of een bepaald probleem. Ze zijn universeel, en vragen dus om een mondiaal antwoord. Het uitblijven van een nieuwe coöperatieve aanpak zou een tragedie voor de mensheid zijn. Om een blauwdruk op te stellen voor een gedeelde mondiale bestuursarchitectuur, moeten we voorkomen dat we verstrikt raken in het huidige moment van crisisbeheer.

Let op het gebruik door de auteur van "aanhalingstekens" in de zinsneden "de controle terugnemen" en "wereldwijde krachten", waarmee hij impliceert dat dergelijke overtuigingen een gevaar vormen voor het voortbestaan van de wereld. Schwab vervolgt met: "Globalisme is een ideologie die voorrang geeft aan de neoliberale wereldorde boven nationale belangen.[v]" Deze Vierde Industriële Revolutie heeft zelfs zijn eigen manifest, genaamd het 2020 Davos Manifesto,[vi] dat zelf een voortzetting en reimagining is van het 1973 Davos Manifesto.[vii] Beide overeenkomsten centreren zich rond de noodzaak van economische samenwerking met als einddoel geld verdienen voor investeerders (niet verrassend), maar het 2020 manifest voegt daar de volgende imperatief aan toe:

Bij het creëren van dergelijke waarde dient een bedrijf niet alleen zijn aandeelhouders, maar al zijn stakeholders - werknemers, klanten, leveranciers, lokale gemeenschappen en de maatschappij in het algemeen. De beste manier om de uiteenlopende belangen van alle belanghebbenden te begrijpen en op elkaar af te stemmen, is door een gezamenlijke inzet voor beleid en beslissingen die de welvaart van een bedrijf op lange termijn versterken.[viii]

Op de website van het WEF wordt ook een verband gelegd met de huidige COVID-crisis als drijvende factor voor deze toekomstige reset.

Alleen gecoördineerde actie door het bedrijfsleven, in combinatie met wereldwijde samenwerking tussen meerdere belanghebbenden - op uitzonderlijke schaal en snelheid - kan het risico en de impact van deze ongekende crisis mogelijk beperken.

Het is dringend nodig dat wereldwijde belanghebbenden samenwerken om de directe gevolgen van de COVID-19-crisis gelijktijdig te beheersen. Om de toestand van de wereld te verbeteren, start het Economisch Wereldforum het initiatief The Great Reset.[ix] (Nadruk toegevoegd)

In januari van 2021 zullen leden van het Economisch Wereldforum bijeenkomen om onze toekomst te plannen.

We hebben maar één planeet en we weten dat klimaatverandering de volgende wereldwijde ramp zou kunnen zijn met nog dramatischer gevolgen voor de mensheid. We moeten de economie koolstofvrij maken in het korte tijdsbestek dat ons nog rest en ons denken en ons gedrag weer in harmonie brengen met de natuur," aldus Klaus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum.... "COVID-19 heeft onze overgang naar het tijdperk van de Vierde Industriële Revolutie versneld. We moeten ervoor zorgen dat de nieuwe technologieën in de digitale, biologische en fysieke wereld op de mens gericht blijven en de samenleving als geheel dienen, zodat iedereen eerlijke toegang heeft."

"Als er één cruciale les is die we uit deze crisis kunnen trekken, dan is het wel dat we de natuur centraal moeten stellen in onze manier van werken. We kunnen gewoon niet nog meer tijd verspillen," zei ZKH de Prins van Wales. (Nadruk toegevoegd)

COVID-19 en klimaatverandering worden gebruikt als excuus om de wereld te dwingen de reset te accepteren. Maar er is meer aan de hand dan een horde rijke zakenlieden en royals, en het leidt ons ver terug in de oudheid. Zoals Salomon ooit zei:

Wat geweest is, dat zal zijn; en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; en er is niets nieuws onder de zon. (Prediker 1:9. ESV)

VOLGENDE: De Grote Re-Set, het jaar 2025, en de wederkomst van de schurk van weleer

Eindnoten:

[i] Virgil, Eclogue IV , lines 11-22, found online via http://classics.mit.edu/Virgil/eclogue.4.iv.html .

[ii] Orwell, G. Nineteen Eighty-Four (United Kingdom: Penguin Modern Classics, 2003) 318.

[iii] For information on Industry 4.0, see: Marr, Bernard, “What Is Industry 4.0’, September 2, 2028, Forbes Magazine online, https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/09/02/what-is-industry-4-0-heres-a-super-easy-explanation-for-anyone/#612814869788 (accessed July 13, 2020).

[iv] Schwab, Klaus, “Globalization 4.0, What Does It Mean?”, November 5, 2018, World Economic Forum Website, https://www.weforum.org/agenda/2018/11/globalization-4-what-does-it-mean-how-it-will-benefit-everyone/ (accessed July 13, 2020).

[v] Ibid.

[vi] 2020 Davos Manifesto can be read here: https://www.weforum.org/agenda/2019/12/davos-manifesto-2020-the-universal-purpose-of-a-company-in-the-fourth-industrial-revolution/ (accessed July 13, 2020).

[vii] 1973 Davos Manifesto can be read here: https://www.weforum.org/agenda/2019/12/davos-manifesto-1973-a-code-of-ethics-for-business-leaders/ (accessed July 13, 2020).

[viii] See note vi.

[ix] World Economic Forum website: https://www.weforum.org/great-reset/ (accessed July 13, 2020)

Bron: MYSTERY OF RAGNAROK AND THE SECOND COMING (PART 23): Chaos And The Coming "Reset" » SkyWatchTV