www.wimjongman.nl

(homepagina)


MYSTERIE VAN RAGNAROK EN DE WEDERKOMST (DEEL 22): MEER MID-TRIB-CONNECTIES MET HET OORDEEL OVER ROME EN DE VALSE PROFEET

4 augustus 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12
- Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31

Een gerespecteerde Italiaanse monseigneur en voormalig adviseur van de Congregatie voor de Geloofsleer van het Vaticaan - monseigneur Nicola Bux - heeft zelfs officieel gezegd dat paus Franciscus een einde moet maken aan de "verwarring en afvalligheid" die hij zaait onder priesters en bisschoppen door zijn "dubbelzinnige en onjuiste woorden en daden te corrigeren."[vi]

Misschien wel meer dan alle anderen beweerde de invloedrijke directeur van een katholiek televisienetwerk, Jose Galat, niet lang geleden openlijk dat paus Franciscus de "valse profeet" is die volgens hem "de weg baant voor de antichrist." Galat beweert ook dat de "echte paus" Benedictus XVI is, die op een of andere manier gedwongen werd af te treden. Franciscus "is gekozen door een maffia van kardinalen," aldus Galat, die het eens is met andere reeds genoemde katholieken die een samenzwering zien achter deze allereerste Jezuïetenpaus.[ix]

En dan is er nog Benedictus zelf die onlangs zei dat de katholieke kerk "op het punt staat te kapseizen."[x]

Paus Franciscus is in feite beschuldigd van ketterij door meer dan 60 priesters, theologen en academici die een 25 pagina's tellende brief publiceerden waarin de ondertekenaars een 'respectvolle correctie' aan de paus uitvaardigden, een maatregel die voor het laatst in de 14e eeuw werd toegepast. In het document wordt Franciscus ervan beschuldigd tal van ketterse standpunten uit te dragen.

Het vreemdste van alles was misschien nog niet zo lang geleden een onderzoek waarin het Vaticaan een onderzoek instelde naar een katholieke groep exorcisten (de Herauten) die, na gesprekken met Satan, hebben vastgesteld dat paus Franciscus "de man van de duivel" is.[xi]

Maar... laat ik een onverwachte vraag stellen - wat als Franciscus niet Petrus Romanus is, de laatste paus van Malachy's profetie? Wat als die duistere Supermacht (Katholieke Vrijmetselaars) waar Malachi Martin voor waarschuwde, Franciscus en zijn linkse theologie gebruikt om een complex eindtijdspel te spelen met als doel Rome te manipuleren en te herconfigureren tot een socialistisch-marxistisch instrument voor de komst van de echte Eindpaus? Wat als dezelfde George Soros-globalistische één-werelden die tegen Trump hebben samengewerkt met mannen als Barrack Obama met Franciscus samenwerken om de basis te leggen voor de wereldorde van de Antichrist, zoals in het boek Openbaring?

Te gek om te geloven?

Hier is wat de populaire katholieke website LIFE SITE onlangs zei:

Het meest verbazingwekkende is dat het Vaticaan zelf betrokken lijkt te zijn, aangezien paus Franciscus, de Duitse bisschoppen en anderen om hem heen openlijk nauwe relaties hebben ontwikkeld met veel vooraanstaande Eén-Wereldaanhangers, en hen hebben uitgenodigd om in het Vaticaan lezingen en advies te geven. Dit is een radicale verandering ten opzichte van alle voorgaande pausen. Verslagen suggereren dat George Soros de voorkeur gaf aan Bergoglio [Paus Franciscus] tijdens het Conclaaf dat hem tot Paus verkoos. Voor de allereerste keer heeft de Nieuwe Wereld Orde beweging krachtige publieke steun gekregen voor veel van hun agenda's van het hoofd van de Rooms Katholieke Kerk, die er agressief op heeft aangedrongen dat klimaatverandering, open grenzen, anti-kapitalisme en meer nu zaken zijn van morele en religieuze verplichting voor een nieuwe, wereldse Katholieke Kerk. Het lijkt er ook op dat sommigen in het Vaticaan de basis aan het leggen zijn voor een moreel en religieus pleidooi ten gunste van bevolkingsbeheersing.... Vele tekenen wijzen hierop.[xii]

En wat als ik je zou vertellen dat het konijnenhol van bewijs om deze wereldwijde samenzwering te ondersteunen daar niet stopt, en feitelijk het aftreden van Paus Benedictus, de verkiezing van Paus Franciscus, George Soros, Obama, Hillary, John Podesta, de mogelijke komst van de Valse Profeet, Antichrist, de Laatste Paus, discussies over een Messias, en de verkiezing van 2016 en de aanstaande verkiezing van 2020 koppelt aan die SHADUWLAND occultisten die nu aan het werk zijn om de agenda van de Trump regering omver te werpen?

Bent u zich ervan bewust dat een groep gerespecteerde katholieke leiders een tijdje terug een brief heeft gestuurd naar president Trump met het verzoek om een officieel onderzoek in te stellen naar activiteiten die verband houden met de mensen die ik zojuist noemde? Het blijkt dat het Team Obama betrokken was bij een andere coup die vergelijkbaar is met de coup die nu op Trump is gericht, maar deze keer tegen het Vaticaan en die volgens de schrijvers van de brief de ouder wordende paus Benedictus om sinistere redenen dwong af te treden.

In een uitstekend stukje onderzoeksjournalistiek, vraagt William F. Jasper van de New American:

Hebben miljardair-speculant George Soros, president Barack Obama, minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, vice-president Joe Biden en Obama/Clinton-adviseur John Podesta samengespannen om de conservatieve paus Benedictus XVI ten val te brengen en hem te vervangen door een radicale paus, Franciscus? Hebben zij gebruik gemaakt van de Amerikaanse inlichtingendiensten en de diplomatieke machinerie, de politieke macht en de financiële macht van onze natie om een "regimeverandering" in de Rooms-Katholieke Kerk af te dwingen en te chanteren?

Verre van een wilde samenzweringstheorie te zijn, zijn er gezonde prima ogende bewijzen die erop wijzen dat dit een serieuze poging is om een politiek schandaal van de hoogste orde bloot te leggen, waarbij sprake is van flagrant, crimineel machtsmisbruik op de hoogste niveaus van de Amerikaanse regering.

De brief waar Jasper naar verwijst is te lang om in deze presentatie te lezen, maar is geschreven en verzonden door katholieke leiders van de krant The Remnant aan president Trump en bevatte dit:

De campagneslogan "Make America Great Again," resoneerde met miljoenen gewone Amerikanen en uw vasthoudendheid in het terugduwen tegen veel van de meest schadelijke recente trends is zeer inspirerend geweest. We kijken allemaal uit naar een voortdurende ommekeer in de collectivistische tendensen van de afgelopen decennia.

Het ombuigen van de recente collectivistische tendensen zal noodzakelijkerwijs een ommekeer vergen in veel van de door de vorige regering genomen maatregelen. Wij menen dat er onder die maatregelen één is die in het geheim blijft gehuld. Wij hebben reden om aan te nemen dat de regering Obama een Vaticaanse "regime change" heeft gepland.

Wij waren gealarmeerd toen wij ontdekten, dat tijdens het derde jaar van de eerste termijn van de regering Obama uw vorige tegenstander, minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, en andere regeringsfunctionarissen met wie zij omging, een katholieke "revolutie" voorstelden, waarin de definitieve ondergang van wat er nog over was van de katholieke kerk in Amerika zou worden gerealiseerd. Ongeveer een jaar na deze e-mail discussie, die nooit bedoeld was om openbaar te worden gemaakt, zien we dat paus Benedictus XVI onder zeer ongebruikelijke omstandigheden is afgetreden en is vervangen door een paus wiens klaarblijkelijke missie het is om een spirituele component te leveren aan de radicale ideologische agenda van internationaal links. Het pontificaat van paus Franciscus heeft vervolgens zijn eigen legitimiteit bij een groot aantal gelegenheden in twijfel getrokken.

Gary Stearman interviewt Derek Gilbert en filmmaker Josh Peck over "The Real Ragnarok"

[Ze gaan dan verder met het opsommen van tal van zorgen over paus Franciscus vijandigheid ten opzichte van Trump, en de voorstander van socialisme-marxisme zeggen dan...]:

Met dit alles in gedachten, en het beste wensend voor ons land en voor Katholieken wereldwijd, geloven wij dat het de verantwoordelijkheid is van loyale en geïnformeerde Katholieken van de Verenigde Staten om u te verzoeken een onderzoek te autoriseren naar de volgende vragen:

  • Met welk doel hield de National Security Agency toezicht op het conclaaf dat paus Franciscus koos?
  • Welke andere geheime operaties werden uitgevoerd door Amerikaanse overheidsfunctionarissen met betrekking tot het aftreden van paus Benedictus of het conclaaf dat paus Franciscus koos?
  • Welke acties, als die er al waren, werden daadwerkelijk ondernomen door John Podesta, Hillary Clinton en anderen die verbonden waren aan de regering-Obama en die betrokken waren bij de discussie over het aanwakkeren van een "katholieke lente"?
  • Wat was het doel en de aard van de geheime ontmoeting tussen vicepresident Joe Biden en paus Benedictus XVI in het Vaticaan op of rond 3 juni 2011?
  • Welke rol speelden George Soros en andere internationale financiers die momenteel wellicht op Amerikaans grondgebied verblijven?

De brief gaat verder met een opsomming waarom deze conservatieve katholieke leiders geloven dat alleen al het bestaan van deze onbeantwoorde vragen voldoende bewijs levert om hun verzoek om een onderzoek te rechtvaardigen.

Aan het eind van de brief op de officiële website van de Remnant,[xiv] geven ze links naar documenten en artikelen die hun beschuldigingen ondersteunen, waaronder een aantal vrijgegeven door WikiLeaks, die Soros, Clinton, en Podesta betrapten op overleg over hoe de "middeleeuwse dictatuur" in het Vaticaan te beëindigen.

In een ander New American rapport van afgelopen oktober werden de e-mails in kwestie onderzocht waarbij de geheime anti-katholieke agenda van de Clinton-campagne betrokken was. Zij merkten op:

Podesta, een oude Clinton adviseur/vertrouwenspersoon en zelfgekozen topactivist voor de linkse financier George Soros, onthulde in een e-mail uit 2011 dat hij en andere activisten werkten aan een "Katholieke Lente" revolutie binnen de Katholieke Kerk, een duidelijke verwijzing naar de rampzalige "Arabische Lente" staatsgrepen georganiseerd in datzelfde jaar door het Obama-Clinton-Soros team die het Midden-Oosten destabiliseerde en radicale islamistische regimes en terroristische groeperingen aan de macht bracht in de regio. De Podesta e-mail is een antwoord op een andere door Soros gefinancierde radicaal - Sandy Newman, oprichter van de "progressieve" Voices for Progress. Newman had Podesta geschreven op zoek naar advies over de beste manier om "de zaden van de revolutie te planten" in de katholieke kerk, die hij beschreef als een "middeleeuwse [sic] dictatuur."[xv]

BEKIJK 4-DELIGE RAGNAROK SERIE HIERONDER EINDIGEND MET DR. THOMAS HORN'S SPECTACULAIRE VISIE OP HET EINDE!Van speciaal belang voor mij in de brief aan Trump van de bezorgde katholieken is waar zij specifiek opmerken: "Ongeveer een jaar na deze e-maildiscussie, die nooit bedoeld was om openbaar te worden gemaakt, ontdekken we dat paus Benedictus XVI onder hoogst ongebruikelijke omstandigheden is afgetreden en is vervangen door een paus wiens klaarblijkelijke missie het is om een spirituele component te leveren aan de radicale ideologische agenda van internationaal links" en dat ze "verbijsterd blijven over het gedrag van deze ideologisch geladen paus, wiens missie er een lijkt te zijn van het bevorderen van seculiere agenda's van links in plaats van het leiden van de Katholieke Kerk in haar heilige missie. ... Het is eenvoudigweg niet de juiste rol van een Paus om zo ver in de politiek betrokken te zijn dat hij beschouwd wordt als de leider van internationaal links."

Het is niet moeilijk om tussen de regels van hun brief door te lezen om de insinuatie te vinden dat paus Franciscus de valse profeet is, of de weg baant voor de valse profeet, die de religieuze gelovigen van de wereld zal leiden in het steunen van de politieke figuur die Antichrist wordt genoemd.

Met dit alles in gedachten en gezien mijn persoonlijk uitputtend onderzoek naar het Vaticaan, uitgebreid onderzoek naar de profetie van de pausen, en juiste voorspelling over het aftreden van Benedictus vóór de feiten, heb ik een explosieve aankondiging te doen. Ik doe een beroep op die verborgen vrienden in Rome die mij in het verleden hebben bijgestaan om mijn overtuiging te bevestigen dat Paus Franciscus ofwel spoedig zal aftreden ofwel uit de weg zal worden geruimd, en dat dit werkelijk verband houdt met iets vreemds dat zich heeft afgespeeld om hem tijdelijk tot het pontificaat te brengen. Ik geloof, zoals zij suggereerden, dat Franciscus niet de "canoniek verkozen" was, zoals zijn naamgenoot oorspronkelijk voorspelde. En de kerkleden die mij eerder hebben geholpen... en degenen die ik al heb genoemd in deze presentatie... zijn slechts het topje van de ijsberg van degenen die uiteindelijk zullen verwoorden hoe de "onwettige" activiteiten zich achter gesloten deuren hebben afgespeeld tijdens de laatste pausverkiezing,[xvi] en dat, om redenen welke we nog niet begrijpen, Franciscus als een tijdelijke "plaatsvervanger" werd aangesteld totdat de echte Paus #112 (Petrus Romanus) kon worden geïnstalleerd. De mysterieuze redenen rond deze "plaatsvervangende" valse paus zullen misschien nooit volledig bekend worden, maar werden voorzien door mystici als pater Herman Bernard Kramer in zijn werk, Het Boek van het Lot. Tijdens een ongebruikelijke interpretatie die hij maakte van het twaalfde hoofdstuk van het boek Openbaring betreffende "het grote wonder" genoemd in vers 1, schreef pater Kramer:

Het "teken" in de hemel is dat van een vrouw met kind, schreeuwend in haar barensweeën en angst voor de bevalling. In die barensweeën baart zij een welbepaalde "persoon" die de Kerk met een ijzeren staf zal regeren (vers 5). Het wijst dan op een conflict dat binnen de Kerk wordt uitgevochten om iemand uit te kiezen die "over alle volken zal heersen" op de duidelijk aangegeven manier. In overeenstemming met de tekst is dit onmiskenbaar een PAPAALSE VERKIEZING, want alleen Christus en zijn plaatsvervanger hebben het goddelijke recht om over ALLE VOLKEREN te regeren.... Maar op dit moment kunnen de grote machten een dreigende houding aannemen om de verkiezing van de logische en verwachte kandidaat te belemmeren door te dreigen met een algemene afvalligheid, moord of gevangenneming van deze kandidaat als hij wordt gekozen. (nadruk met hoofdletters in het origineel)[xvii]

Hoewel ik het niet eens ben met Kramers interpretatie van het boek Openbaring, komt zijn vrees dat "grote machten een dreigende houding kunnen aannemen om de verkiezing van de logische en verwachte kandidaat te belemmeren" overeen met het sentiment van priesters die ik eerder noemde, die een crisis voor de Kerk zagen aankomen, en de Valse Profeet en Antichrist als gevolg daarvan zagen opkomen.

Ook dit was onlangs in het nieuws toen een verslag werd gepubliceerd door Sébastien Maillard, een Vaticaan correspondent in Rome. Hij merkte op hoe een groot aantal conservatieve bisschoppen vreest dat Franciscus voorbijgaat aan de kritische kerkleer en vreest dat hij al te ver is gegaan. Zelfs de kardinalen die voor Franciscus stemden, willen nu dat hij aftreedt, zodat de staatssecretaris van de Heilige Stoel, kardinaal Pietro Parolin, tot de echte paus kan worden gekozen.[xviii] En deze kiezers begrijpen ook nog iets anders. Parolin's naam betekent "Petrus de Romein" uit de laatste regel van de Profetie van de Pausen.

VOLGENDE: Chaos, en de komende Grote Reset

Bron: MYSTERY OF RAGNAROK AND THE SECOND COMING (PART 22): MORE MID-TRIBULATION CONNECTIONS TO THE JUDGMENT OF ROME AND THE FALSE PROPHET » SkyWatchTV