www.wimjongman.nl

(homepagina)


MYSTERIE VAN RAGNAROK EN DE TWEEDE KOMST (DEEL 20): Draagt Apophis een buitenaardse microbe die het Merkteken van het Beest zal inleiden?

31 juli 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12
- Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31

Als Apophis het bijbelse Alsem blijkt te zijn, zoals ik geloof dat het zal zijn, zal het in botsing komen met de aarde in het midden van de Grote Verdrukkingsperiode, over het algemeen rond hetzelfde moment in de dispensatiegeschiedenis als wanneer het Merkteken van het Beest arriveert. Omdat ik geloof dat Apophis een "Andromeda Strain"-achtige buitenaardse microbe met zich meedraagt, stel ik voor dat het een meeliftend virus heeft dat, bij de inslag met ons vaste land, in de atmosfeer terecht zal komen en een wereldwijde besmetting zal laten regenen die Covid-19 zal doen lijken op een dagje in het park.

Laat me het uitleggen.

Zoals beschreven op Wikipedia, is de Andromeda Strain "een techno-thriller uit 1969 van Michael Crichton die de inspanningen documenteert van een team van wetenschappers die de uitbraak van een dodelijk buitenaards micro-organisme in Arizona onderzoeken.

Een team van een luchtmachtbasis wordt ingezet om een militaire satelliet te bergen die is teruggekeerd naar de aarde, maar het contact wordt abrupt verbroken. Bewaking vanuit de lucht onthult dat iedereen in Piedmont, Arizona, de stad het dichtst bij waar de satelliet landde, blijkbaar dood is. De officier van dienst van de basis die de satelliet moet terughalen vermoedt dat deze is teruggekeerd met een buitenaardse besmetting en beveelt aan "Wildfire" te activeren, een protocol voor een door de regering gesponsord team van wetenschappers dat bedoeld is om dit soort bedreigingen in te dammen.

Het Wildfire team, geleid door Dr. Jeremy Stone, gelooft dat de satelliet - opzettelijk ontworpen om micro-organismen uit de hogere atmosfeer op te vangen voor de exploitatie van biowapens - is teruggekeerd met een dodelijk micro-organisme dat doodt door bijna onmiddellijke bloedstolling.

Hoewel het fictie was, werd Crichton destijds geprezen door wetenschappers die zijn aandacht voor details waardeerden over het vermogen van buitenaardse microben of extremofielen om te leven in barre omgevingen zoals de ruimte, waar temperaturen variëren van honderden graden Fahrenheit tot honderden graden onder nul. Een extremofiele buitenaardse bacterie zou niet alleen een dergelijke omgeving kunnen overleven, maar er bestaat ook een heel gebied van astrobiologie dat "panspermia" wordt genoemd en dat verklaart hoe de aarde in het verre verleden gastheer kan zijn geweest van dergelijke intergalactische levensvormen.

Zou zo'n Andromeda-stam op Apophis de "trigger" kunnen zijn die leidt tot een wereldwijde pandemie die leidt tot een verplicht universeel vaccin? Het teken van het Beest?

Dit is een belangrijke vraag, want enkele jaren geleden bracht mijn vrouw Nita een punt naar voren waar we tot dan toe nooit over hadden nagedacht. Haar idee verspreidde zich snel online nadat ik het op de radio had genoemd tijdens een interview met Steve Quayle (Steve crediteert Nita nog steeds met deze theorie, die sindsdien vaak is herhaald door andere schrijvers en commentatoren, van wie velen haar niet de eer hebben gegeven die haar toekomt). Zij vroeg of het bijbelse merkteken van het Beest een samenzwering zou kunnen zijn die gebruik maakt van specifieke implanteerbare gezondheidstechnologie die nu pas beschikbaar is. Haar theorie was aangrijpend: In haar verhaal zou, in plaats van een virus van een asteroïde, een occulte elite die opereert achter de regering van de VS een virus kunnen bedenken dat een kruising is tussen een menselijke en een dierlijke ziekte - laten we zeggen, een geheel nieuwe en zeer besmettelijke griepmutatie - en opzettelijk onder de bevolking losgelaten. Er ontstaat een pandemie en de periode tussen het oplopen van het virus en de dood is ongeveer tien dagen. Met tienduizenden doden in een paar weken en een sterftecijfer dat over de hele wereld ieder uur toeneemt, klinkt er een universele roep om genezing. Op miraculeuze wijze komt de regering dan met een vaccin. Het enige addertje onder het gras, zo legt de regering uit, is dat, gezien de aard van de griep tussen dier en mens, het "geneesmiddel" gebruik maakt van dierlijk DNA en nanobots om iemands genetica te herschrijven, zodat de persoon niet langer volledig menselijk is. Het punt dat werd gemaakt was dat degenen die dit tegengif krijgen voor een deel "dierlijk" zouden worden, en misschien, daarom, met de titel "merkteken van het Beest" ook niet langer "volledig menselijk" zou betekenen - volgens haar oorspronkelijke schets - dat de persoon niet langer "gered" zou kunnen worden of naar de hemel zou kunnen gaan, hetgeen verklaart waarom het boek Openbaring zegt dat "een ieder die het merkteken ontvangt" voor eeuwig verdoemd is (terwijl het ook verklaart waarom de oude nephilim, wiens DNA deels mens en deels engel en/of dier was, niet verlost konden worden). Gelovigen zouden weten dat dit het merkteken van het Beest is, omdat wij geloven dat de Geest van God dit in hun bewustzijn en Geest zou bevestigen. Als zij deze "kuur" aannemen, zullen zij het weten op het moment dat zij zich willens en wetens aan de verdoemenis hebben onderworpen, ongeacht hoe dit gerechtvaardigd is.

Een andere mogelijkheid kwam bij me op toen ik op een dag I Am Legend met Will Smith aan het kijken was. Als je de film hebt gezien, weet je dat het begint met een dokter die op televisie beweert dat hij kanker heeft genezen door middel van een chimeer-vaccin. De wereld viert feest als de wereldwijde inenting inderdaad kanker geneest. Maar omdat het vaccin een mix was van menselijke en dierlijke genetica, leidt het uiteindelijk tot een menselijke vorm van hondsdolheid die bijna al het leven op aarde wegvaagt. Een viroloog (Will Smith) blijkt de enige mens op aarde te zijn die van nature immuun is voor de ziekte, en hij gaat op zoek naar een remedie door zijn bloed te gebruiken voor een nieuw vaccin.

De serie I Am Legend deed me afvragen of er in de toekomst een wereldwijde pandemie zou uitbreken en dat er dan één man naar voren zou komen wiens bloed de sleutel tot genezing zou bevatten. Het blijkt dat hij de antichrist is en, als een duistere versie van communie, kan men alleen genezen worden door zijn vlees en bloed te ontvangen via het 'merkteken' of de vaccinatie van het beest.

Als men zich in beide scenario's de wereldwijde chaos van zo'n pandemie voorstelt, wordt het duidelijker hoe de antichrist "allen", zowel "klein als groot, ertoe brengt dit merkteken te ontvangen. Wanneer men in de ogen kijkt van stervende kinderen, ouders of een echtgenoot, zou het ongelooflijk moeilijk zijn zichzelf te laten sterven of anderen aan te moedigen hetzelfde te doen, wanneer een "geneesmiddel" gemakkelijk beschikbaar was. Tenslotte zou dit scenario betekenen dat niemand zou mogen "kopen of verkopen" op de markt zonder het merkteken-geneesmiddel vanwege de noodzaak om iedereen in quarantaine te plaatsen behalve de ingeënte (een reële mogelijkheid waarvan we nu getuige zijn tijdens het coronavirus), waardoor alle aspecten van de Merkteken van het Beest-profetie vervuld worden.

KIJK NAAR DEEL VIER IN DE RAGNAROK TELEVISIESPECIAL: DR. THOMAS HORN GEEFT DE MEEST VOLLEDIGE DETAILS TOT NU TOE VAN ZIJN EINDTIJD-VISIOEN VAN VERNIETIGING MET BETREKKING TOT DE ASTEROÏDE APOPHIS!

Om uit te vinden of de wetenschap achter deze samenvatting zo redelijk was als het op het eerste gezicht leek, nam ik contact op met Sharon Gilbert, die onder andere moleculaire biologie heeft gestudeerd. Dit was haar verontrustende antwoord:

Tom:

Wat is menselijk? Tot voor kort zouden de meesten van ons gemakkelijk antwoorden dat we mensen zijn. U en ik, zouden we kunnen aanvoeren, zijn Homo sapiens: rechtopstaande, tweevoetige hominiden met drieëntwintig paar op elkaar afgestemde chromosomen en handige kleine duimen die zich kunnen hechten aan de handpalm en ons in staat stellen de fijne gereedschappen te grijpen die onze hoog ontwikkelde, tweelobbige hersenen bedenken.

De mens, zouden wij kunnen beweren, zit als heerser over de aarde, neerkijkend vanaf de top van een piramide bestaande uit alle planten- en diersoorten. Wij herinneren de luisteraar eraan dat natuurlijke selectie en evolutie de mensheid hebben ontwikkeld tot superieure denkers en doeners, waardoor wij koninklijke voorrechten hebben, zo niet oneindige verantwoordelijkheid. De Bijbel zou natuurlijk veel verder gaan met deze definitie, door eraan toe te voegen dat de mens het enige deel van Gods schepping is dat door Zijn handen is gevormd, in plaats van in het bestaan te zijn geroepen, en dat u en ik Gods unieke handtekening dragen als zijnde geschapen "naar Zijn beeld" (Genesis 1:27).

Veel leden van de "verlichte broederschap der wetenschap" zouden waarschijnlijk de voorgaande verklaring betwisten. Zij hebben in feite de mens opnieuw gedefinieerd. Net als Mary Shelley's Moderne Prometheus, Victor Frankenstein, spelen de moleculaire magiërs van vandaag "god", niet door rottende lijken aan elkaar te naaien, maar door de essentie van ons wezen te hervormen: ons DNA.

De zogenaamde "postmoderne mens" begon als een literaire verwijzing, maar heeft zich ontwikkeld tot een iconische metafoor die een collectief beeld vertegenwoordigt van een geperfectioneerde mensheid voorbij de grenzen van genetische beperkingen. Transhumanisme, ook bekend als de H+-beweging, streeft naar een hogere levensvorm die de Homo sapiens overstijgt ten gunste van de Homo sapiens 2.0, een biotechnologische constructie waarin het oorspronkelijke genoom van de mens wordt versmolten met dierlijk en/of synthetisch DNA.

Hoewel dergelijke beweringen doen denken aan science fiction, zijn ze wel degelijk een wetenschappelijk feit. Al tientallen jaren worden in laboratoria onder het mom van medisch onderzoek chimere combinaties van dierlijk, plantaardig en zelfs menselijk DNA gemaakt. Het verklaarde doel is om het lot van de mens te verbeteren door ziekten te genezen, maar dit goedaardige masker verbergt een innerlijke, sardonische grijns die een oeroude blauwdruk volgt om Gods volmaakte schepsel te vermengen met het zaad van gevallen engelen: "U zult zijn als goden."

U en Nita spreken over de kern van de zaak wanneer u waarschuwt voor een dag waarop echte mensen transhumane instructies kunnen krijgen via een implantaat of injectie. Een schijnbaar onschuldig vaccin of identificatie "chip" kan intracellulaire veranderingen in gang zetten, niet alleen in somatische of "lichaam" cellen, maar ook in kiembaan cellen zoals eicellen en sperma. Het eerste verandert alleen de ontvanger; het tweede verandert ook de gedoemde nakomelingen van de ontvanger.

In mijn tweede roman, The Armageddon Strain, presenteer ik een apparaat dat de "BioStrain Chip" wordt genoemd en dat gebruik maakt van nanotechnologie om genetische veranderingen teweeg te brengen in het lichaam van de drager. Deze wonderbaarlijke chip wordt aangeprezen als een geneesmiddel voor de h5n1/ebola chimaera die in de proloog van het boek wordt vrijgegeven. Als je de roman hebt gelezen, weet je natuurlijk dat de BioStrain Chip veel meer doet dan "genezen" - hij doodt ook.

Hoewel het een fictief werk is, roept The Armageddon Strain een angstaanjagende vraag op: Welke beperkingen liggen er binnen de 'payload' van een biochip? Kan zo'n klein apparaatje meer doen dan gedigitaliseerde informatie dragen? Kan het daadwerkelijk dienen als het Merkteken van het Beest?

Het antwoord is ja.

IS NASA ONDERDEEL VAN EEN DOOFPOT MET CATASTROFALE "PROFETISCHE" IMPLICATIES?! BEKIJK DELEN 1-3 HIERONDER!

DNA (Desoxyribonucleïnezuur) is de lieveling geworden van onderzoekers die gespecialiseerd zijn in synthetische constructies. Het "sticky-end" ontwerp van de DNA dubbel-helix maakt het ideaal voor gebruik in computers. Hoewel er een oneindig aantal veelvlakken mogelijk is, wordt de meest robuuste en stabiele van deze "bouwstenen" de dubbele kruising (DX) genoemd. Een intrigerende naam, nietwaar? De dubbele kruising.

Stel je een injecteerbare chip voor die bestaat uit DNA-DX, met instructies voor een supersoldaat. Stel je ook voor hoe dit DNA-frame, indien getranscribeerd, ook een tweede, sinister doel zou kunnen dienen - niet alleen om te instrueren, maar ook om te veranderen.

De mensheid is gevaarlijk ver gekomen in zijn zoektocht naar perfectie via chemie. Hoewel millennia voorbijgingen met weinig vooruitgang buiten wortels, kruiden, en alchemistische zoektochten naar goud uit lood, luidde de twintigste eeuw de wetenschap in in de rooskleurige dageraad van ademloze ontdekkingen. Elektriciteit, lichter dan de lucht reizen, draadloze communicatie, en computers veranderde het moeizame tempo van de wetenschappelijke methode in een lichtsnelle race naar zelfvernietiging.

Tegen het midden van de jaren vijftig hadden Watson en Crick de structuur van de DNA-molecule opgelost en werd de dubbele helix een rage. De eerste genensplitsingen, en dus transgenetica, begonnen in 1952 als een ruwe, knip-en-plak-wetenschap die in keukenblenders en petrischalen werd gekookt - evenveel toeval als inspiratie. Naarmate de kennis toenam (Daniël 12:4), leerden genetische wetenschappers microbiologische "vectoren" te gebruiken en verfijnde methoden om dierlijke of plantaardige genen van de ene soort in een andere in te brengen. Het is het ultieme "Mr. Potato Head" spel, waar uitwisselbare plastic stukjes aanleiding geven tot een oneindig aantal combinaties; alleen, in genetische splicing, is de mensheid de ongelukkige aardappel.

Vectoren zorgen voor het transport en de integratie van deze dappere nieuwe wetenschap. Zie deze vectoren als biologische vrachtwagens die genetische bouwstoffen en werkers naar de cellen van je lichaam vervoeren. Dergelijke "vrachtwagens" kunnen een microspuit, een bacterie of een virion (een virusdeeltje) zijn. Elke entiteit die genetische informatie kan vervoeren (hoe groter de laadcapaciteit, hoe beter) en dan heimelijk de cel kan binnendringen, is een potentiële vector. Virussen, bijvoorbeeld, kunnen worden ontdaan van bepaalde aangeboren genen die de cel zouden kunnen schaden. Niet alleen maakt dit de virale bestelwagen (zogenaamd) "onschadelijk", het maakt ook ruimte vrij voor de lading.

Eenmaal in de cel nemen de "werkers" het over. Sommige van deze "werkers" zijn enzymen die menselijke genen op specifieke plaatsen doorsnijden, terwijl andere de "lading" integreren - of laden - in de daarvoor bestemde leesramen, als microscopische bibliothecarissen. Zodra de lading is opgeslagen in de nucleaire "bibliotheekstapels" van de cel, kunnen de nieuwe genen worden vertaald, gekopieerd en "gelezen" om gewijzigde of gloednieuwe, "vreemde" polymeren en eiwitten te produceren.

De resulterende hybride cel is niet langer puur menselijk. Als het een gehybridiseerde huidcel is, kan hij nu gloeien, of misschien schubben vormen in plaats van haar, of klauwen in plaats van vingernagels. Als het een hersencel is, zouden de nieuwe genetische instructies een veranderde neurotransmitter kunnen produceren die de behoefte aan slaap van het lichaam vermindert of zelfs elimineert. Spiercellen kunnen groter worden en efficiënter worden in het gebruik van lage niveaus van calcium en zuurstof. Netvliescellen kunnen receptoren coderen die de "postmens" in staat stellen om infrarode of ultraviolette lichtfrequenties waar te nemen. De hybride oren kunnen nu een breder scala aan geluiden waarnemen, smaakpapillen een groter scala aan chemische stoffen. Veranderde hersenen zouden zich zelfs kunnen afstemmen op metafysica en "ongeziene" poorten, waardoor communicatie met bovennatuurlijke rijken mogelijk wordt.

Veranderingen in de kiembaan, zoals eerder genoemd, vormen een angstaanjagend beeld van de ontwikkeling van generaties en kunnen heel goed al realiteit zijn. Genetische "verbetering" van zaadcellen zou menselijk sperma veranderen in kleine infiltranten, en elke bevruchte eicel in een levend hersenschim. De wetenschap voert routinematig experimenten uit met transgene muizen, ratten, kippen, varkens, koeien, paarden en vele andere diersoorten. Het is naïef te geloven dat de mens buiten deze transgenetische vergelijking is gehouden.

Als zoveel wetenschappers (gefinancierd door overheidsinstanties) geloven in de "belofte" van genetische verandering en transgene "verbetering", hoe kan de mensheid dan menselijk blijven? Dat kunnen we niet. We zullen het niet doen. Misschien, sommigen niet.

Geestelijk gezien heeft de vijand altijd geprobeerd Gods plan te corrumperen. Oorspronkelijk lagen gevallen engelen met menselijke vrouwen om de oorspronkelijke basisparen te corrumperen. Ons genoom zit vol met "junk DNA" dat schijnbaar voor niets codeert. Deze "introns" kunnen de overblijfselen zijn van de beschadigde genen, en God Zelf kan ze uitgeschakeld hebben toen de gevallen engelen hun programma voortzetten, na de zondvloed. Als dat zo is, hoeven de wetenschappers van vandaag ze alleen maar "weer aan te zetten" om oude vormen zoals Gibborim en Nephilim te doen herrijzen.

Ik moet erop wijzen dat niet alle "trucks" (vectoren) hun lading onmiddellijk afleveren. Sommige werken met een vertraging. Cytomegalovirus (CMV) is een veel voorkomend infectie-agens dat tegenwoordig in de cellen van veel mensen verblijft. Het "slaapt" in onze systemen, wachtend op een gunstige gelegenheid om toe te slaan. Recentelijk zijn genetische specialisten begonnen CMV-vectoren te gebruiken in transgene experimenten. In 1997 verscheen in het tweede seizoen van het Fox-televisieprogramma Millennium een aflevering met als titel "Sense and Antisense" (verwijzend naar de twee kanten van de DNA-molecule). In dit huiveringwekkende verhaal onthult een wetenschapper genaamd Lacuna een genetische waarheid aan Frank Black: "Ze hebben de kaart, de plattegrond, ze kunnen ons elke straat laten inslaan die ze maar willen. Straten waarvan we niet eens zouden dromen om ze in te slaan. Ze zetten een schakelaar om, wij gaan naar het oosten. Ze zetten een andere schakelaar om, wij gaan naar het noorden. En we weten nooit dat we omgevormd zijn, laat staan dat we weten hoe."

In de laatste dagen van dit tijdperk, kan de mensheid inderdaad "omgevormd" worden. Paulus vertelt ons dat christenen in een ogenblik zullen worden omgevormd (1 Korintiërs 15:51-53). Is het mogelijk dat de vijand ook een ogenblikkelijke "ommedraai" plant? Zijn er al genetische slapers (stationaire "vrachtwagens") aan het werk in het DNA van de mensheid, die wachten en klaar staan om op het juiste moment te worden ingezet?

De wetenschap is er klaar voor. Kennis is toegenomen. De spirituele spelers hebben het podium ingenomen.

Alles wat we nodig hebben is het signaal. Het teken. De injectie. Het merkteken. De trigger.

We zullen allemaal veranderd worden. Sommigen in onkreukbare lichamen, klaar om de Heer te ontmoeten. Anderen in corrupte genomen, klaar om het Beest te dienen.

Sharon's antwoord op mijn vraag roept een aantal interessante vragen op. Zoals de laatste tijd in het nieuws is opgemerkt, worden scanbare implantaten en tatoeage-zenders steeds geavanceerder, waarbij "profetische" componenten worden toegevoegd - zoals het samenvoegen van menselijke biologische materie met transistors om levende, implanteerbare machines te creëren. Aanverwante wetenschap denkt ook aan "slimme" chimere vaccins die letterlijk DNA herschrijven. Voeg daarbij het draconische commentaar van Amerika's top gezondheidsadviseurs van de laatste tijd, en het is niet moeilijk voor te stellen hoe het gevreesde merkteken van het Beest zich in de zeer nabije toekomst zou kunnen ontvouwen. Bill Gates wil een "digitaal certificaat" om aan te tonen wie hersteld is van Covid-19 voordat ze zich volledig op de markt kunnen bewegen. Dr. Anthony Fauci heeft zich aangesloten bij Gates in de roep om een soort digitaal opsporingssysteem zonder welke mensen niet in staat zullen zijn om terug aan het werk te gaan of te winkelen in hun plaatselijke kruidenierswinkel. High tech bedrijven zoals SuperCom hebben zelfs schaalbare elektronische bewakings- en opsporingsplatforms geproduceerd waarvan zij zeggen dat ze nu klaar zijn om iedereen in de gaten te houden, zowel klein als groot. En sommige landen hebben al wetgeving aangenomen om het coronavirusvaccin verplicht te stellen. Persoonlijk geloof ik dat de mogelijkheid dat het Merkteken van het Beest komt via een versie van een van deze vaccinatietechnologieën aannemelijk is, zo niet geheel waarschijnlijk.

Ik geloof ook dat RAGNAROK, alias de Apophis-Wormwood-Alsem asteroïde, een buitenaardse microbe met een virus met zich meedraagt dat zal dienen als de "trigger" die deze eindtijd-activiteit in gang zet.

Zult u "waardig geacht worden te ontkomen aan al deze dingen, die geschieden zullen" (Lukas 21:36)?

Er is maar één manier om dat zeker te weten. Aanvaard Jezus Christus als uw Heer en Heiland en bekeer u van uw zonden. Als u dit zult doen of gedaan hebt, belooft Hij:

Omdat gij het woord van mij met volharding bewaard hebt, zal Ik u ook bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te beproeven degenen, die op de aarde wonen. (Openbaring 3:10)

VOLGENDE: MEER MIDDEN-TRIBULATIE CONNECTIES MET RAGNAROK-APOPHIS-WORMHOUT-VAN HET MERKTEKEN VAN HET BEEST EN "TRIGGER EVENT" BUITENAARDSE VIRUSSEN TOT HET OORDEEL OVER ROME EN DE IDENTITEIT VAN DE VALSE PROFEET

Eindnoten:

Bron: MYSTERY OF RAGNAROK AND THE SECOND COMING (PART 20): Is Apophis Carrying an Alien Microbe That Will Initiate the Mark of the Beast? » SkyWatchTV