www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tijdgeest 2025
Aftellen naar 2025 en het geheime lot van Amerika - Deel 34:
Het Afghanistan-debacle en de Imminente komst van de Mahdi

23 september 2021 - door Tom Horn

Deel 1 - Deel 2 - Deel-3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41
Deel 42 - Deel 43 - Deel 44 - Deel 45 - Deel 46 - Deel 47 - Deel 48 - Deel 49

Volgens de Islamitische traditie zal de ambtsperiode van de Mahdi samenvallen met de wederkomst van Jezus Christus, die de Mahdi zal bijstaan tegen de Dajjal (Antichrist). Sommige bronnen noemen de Mahdi als de eerste van de grote tekenen en andere laten hem buiten beschouwing. In een modern boek, De tekenen voor de Dag des Oordeels, schreef Ibn Kathir bijvoorbeeld:

Nadat de mindere tekenen van het Uur verschijnen en toenemen, zal de mensheid een stadium van groot lijden hebben bereikt. Dan zal de verwachte Mahdi verschijnen; hij is de eerste van de grotere, en duidelijke, tekenen van het Uur. Er zal geen twijfel bestaan over zijn bestaan, maar dit zal slechts duidelijk zijn voor de mensen met kennis van zaken. De Mahdee zal regeren totdat de Valse Messias (al-Maseeh ad-Dajjaal) verschijnt, die onderdrukking en verderf zal zaaien. De enigen die hem goed zullen kennen en zijn kwaad zullen vermijden, zullen degenen zijn die grote kennis en Eemaan (Arabisch "geloof") bezitten. [i] (nadruk toegevoegd)

Het is niet erg verwonderlijk dat inwoners van het Midden-Oosten geloven dat de komst van de Mahdi aanstaande is. In Irak en Syrië ondervinden de meeste christenen verdrukking en vele gruwelijke gruwelen die wat eens heilig was, desolaat maken. Moslims van beide huizen beweren in toenemende mate de vervulling van islamitische geloofsovertuigingen over de eindtijd. Het Pew Forum stelde vast: "In negen van de 23 landen waar de vraag werd gesteld, zegt de helft of meer van de moslimvolwassenen dat zij geloven dat de terugkeer van de Mahdi tijdens hun leven zal plaatsvinden, met inbegrip van ten minste tweederde die deze mening is toegedaan in Afghanistan (83%), Irak (72%), Turkije (68%) en Tunesië (67%). "Op grond van deze gegevens stelt Furnish: "Mahdisme moet serieus worden genomen als een intellectuele, sociologische en zelfs politieke stroming binnen de gehele islamitische wereld - en niet worden afgedaan als archaïsche, mystieke onzin. Bovendien moeten de goede, de slechte en de lelijke gezichten van het Mahdisme door de geschiedenis heen in ogenschouw worden genomen - politieke correctheid zij verdoemd."[iii] Het lijkt redelijk om te zeggen dat meer dan de helft van het Midden-Oosten zich op de een of andere manier voorbereidt op de Apocalyps (is dit louter toeval?); de vraag wordt dan welk eschatologisch scenario men aanhangt.

Interessant is dat het Pew Forum ook emeritus hoogleraar Nabije Oosten-studies aan de Princeton-universiteit, Bernard Lewis, in dienst heeft genomen om onderzoek te doen naar de Amerikaanse perceptie van de Islam. Lewis is vaak omschreven als de grootste historicus en vertolker van de Islam in het Westen. Lewis schrijft:

Uit enquêtes die wij samen met het Pew Research Center hebben gedaan, blijkt dat slechts 4 op de 10 Amerikanen een gunstig beeld hebben van de Islam, en de ongunstige opvattingen in dit land worden gedreven door wat velen zien als een nauwe associatie tussen de Islam en geweld. Het is een ontnuchterend feit, zoals uit onze enquête van afgelopen zomer bleek, dat meer dan de helft van het Amerikaanse publiek nu gelooft dat de terroristische aanslagen van de laatste paar jaar deel uitmaken, of spoedig deel zullen uitmaken, van een groot beschavingsconflict tussen de Islam en het Westen.[iv]

Het lijkt wel of Armageddon in het collectieve bewustzijn van de mensheid geschreven staat. Terwijl de meeste lezers zich waarschijnlijk Harold Camping's mislukte Rapture datum herinneren, heeft een grote Soennitische website al data vastgesteld: "Gebaseerd op onze numerieke analyse van de Koran en Hadith, zal het officiële begin van het Einde der Tijden en de komst van de Imam Mahdi hoogstwaarschijnlijk zijn in... 2016 en Jezus Christus (p) zal neerdalen van de Hemel naar de Aarde in 2022, in-sha Allah (als Allah het wil)."[v] Hoewel het vaststellen van datums tot nu toe een mislukkingspercentage van 100 procent heeft, vinden wij het tekenend voor de opkomst van het soennitische Mahdisme, wat nu wordt onderzocht. Eschatologische hoop hangt in de lucht in alle zogenaamde "Abrahamitische" religies.

Belangrijke tekenen

Hoewel de contextuele specificiteit ontbreekt die nodig is om een levensvatbare volgorde te construeren, beschrijft de Hadith de eindtijdgebeurtenissen in de aanloop naar de Dag des Oordeels aan de hand van tien grote tekenen die bekend staan als alamatu's-sa'ah al- kubra ("de grote tekenen van het einde"). Islamitische geleerden zijn het er in grote lijnen over eens dat geen van deze grote tekenen nog heeft plaatsgevonden.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: "Het laatste uur zal niet aanbreken voordat jullie tien tekenen hebben gezien. Hij noemde toen de Rook, Dajjal, Beest, Opkomst van de Zon van de plaats waar zij ondergaat, de Afdaling van Isa, Ya'jujMa'juj, Drie Aardverschuivingen: één in het Oosten , één in het Westen en één op het Arabisch Schiereiland, daarna zou een Vuur zich verspreiden vanuit Jemen en de mensen naar hun plaats van samenkomst drijven." (Moslim)

Dit komt uit een verzameling Hadīth samengesteld door Imām Muslim ibn al-Hajjāj al-Naysāburi (rahimahullāh). Zijn verzameling wordt beschouwd als een van de meest authentieke verzamelingen van de Soennah van de Profeet.[vi] Een andere, meer obscure, Hadith bevat opmerkelijk vergelijkbare grote tekenen:

Belangrijke tekenen zijn gebeurtenissen van buitengewone aard die door onze Profeet (PBUH) zijn geprofeteerd om plaats te vinden vóór Qiyamah zoals alle gebeurtenissen die worden genoemd in de volgende Hadith verhaald door Hudhaifa ibn Usayd dat de Profeet (PBUH) zei: "Het laatste uur zal niet aanbreken totdat jullie tien tekenen hebben gezien." De Profeet (PBUH) noemde toen de Rook; Dajjal, Beest, Opkomst van de Zon uit het Westen, de Afdaling van Isa, YajujMajuj (Gog en Magog), Drie verzakkingen van de aarde waarbij een aardbeving een hele stad verzwelgt, aardbeving verzakking in het Oosten, een aardbeving verzakking in het Westen en een aardbeving verzakking in Saudi-Arabië tussen Madina en Mekka. Laat me de Oost en West aardbeving verduidelijken. Deze voorspelling werd gegeven in de tijd van onze Geliefde Profeet (PBUH) dus West betekent hier ten westen van Mekka, Saoedi-Arabië en Oost betekent ten oosten van Mekka, Saoedi-Arabië en de finale is dat een Vuur zich vanuit Jemen zou verspreiden en de mensen naar hun plaats van samenkomst (Assemblee) zou drijven. (Sahi Muslim, Tirmidhi, Abu Dawud).[vii]

Soennieten rangschikken deze verzameling Hadiths van Abu Dawud als vierde in waarheidsgetrouwheid van hun zes belangrijkste Hadith-verzamelingen.[viii] Maar de overeenkomst met de Imam Muslim-verzameling geeft het een theologisch gewicht onder moslimgeleerden. Interessant is dat geen van beide de Mahid vermeldt. Dus, de tien belangrijkste tekenen zijn:

De Dajjal zal verschijnen als een eenogige man. Hij vertoont bovennatuurlijke tekenen en zal beweren God te zijn en de sleutels tot hemel en hel te bezitten. Hij zal velen op een dwaalspoor brengen, hoewel de gelovigen niet zullen worden misleid. De Dajjal zal worden gevolgd door zeventigduizend Joden.

De terugkeer van Isa (Jezus) uit de hemel om de Dajjal te doden.

Ya'jooj en Ma'jooj (Gog en Magog), twee stammen van gemene wezens die door Dhul-Qarnayn gevangen waren gehouden, zullen uitbreken. Zij zullen de aarde teisteren, al het water van het Meer van Tiberias opdrinken en alle gelovigen die op hun weg zijn doden (of zien). Isa, de Mahdi, en de gelovigen met hen zullen naar een bergtop gaan om te bidden voor de vernietiging van Gog en Magog. Allah zal uiteindelijk ziekte en wormen zenden om hen te vernietigen.

Een enorme zwarte rookwolk zal de aarde bedekken.

Dabbat al-ard ("het Beest") zal uit de grond komen om met de mensen te spreken.

De zon komt op uit het westen.

Drie enorme zinkgaten openen zich in de aarde: één in het oosten,

één in het westen,

en één in Arabië.

De laatste bazuin zal worden geblazen, de doden zullen weer tot leven komen, en een vuur zal beginnen in Jemen dat iedereen zal dwingen zich te verzamelen naar Mahshar Al Qiy'amah ("De bijeenkomst voor het Oordeel").

IS DE MENSHEID AAN HET AFTELLEN NAAR APOCALYPTICA!? KIJK HET PROGRAMMA OVER WAT ER OP ONZE WERELD AFKOMT!

Het lijkt vreemd dat de Mahdi niet als een belangrijk teken wordt genoemd, maar we leggen later in deze serie uit waarom De Laatste Romeinse Keizer de Mahdi van de Moslim wordt (we geloven dat de Mahdi gebaseerd is op een later Christelijk pseudepigrafisch werk, en dat een dergelijk geloof vreemd was in de tijd van Mohammed). Een populaire verklaring is dat de Mahdi verschijnt vlak voor de komst van de Dajjal (het eerste van de tien grote tekenen).

Volgens Furnish "is het geloof in de Mahdi, tegen de conventionele wijsheid in, even vitaal in de Soennitische als in de Sji'i Islam."[ix] Veel aandacht is uitgegaan naar Iran, waarschijnlijk vanwege de veelvuldige verklaringen van voormalig president Mahmoud Ahmadinejad aan de nieuwsmedia, waaruit blijkt dat hij persoonlijk gelooft in de op handen zijnde terugkeer van de Mahdi. Hoewel dit zeker goed valt bij de jonge mannen in de Iraanse kiezersgroep, heeft dit geleid tot een te grote nadruk op het sjiitische geloof in een occulte twaalfde Imam, terwijl het eigenlijk geradicaliseerde soennieten (zoals de IS) zijn die actief proberen de profetie van het einde der tijden te verwezenlijken. Furnish stelt: "Ik beweer dat de gruweldaden van IS, zoals de onthoofding van James Foley en de massamoorden op Sji'ieten en Yazidi's, in feite 'bizarre rituelen zijn die bedoeld zijn om het einde van de wereld te bewerkstelligen' - of op zijn minst om de komst van de Mahdi te ontketenen. Ik denk echt dat IS is overgegaan naar het rijk van pogingen om de apocalyps te verhitten."[x] Furnish maakt een overtuigende zaak.

Sjiieten en Soennieten Mahdisme

Joel C. Rosenberg is de auteur van vele bestsellers over de islam in een apocalyptische setting: De Laatste Jihad, De Laatste Dagen, De Ezechiël Optie, De Koperen Rol, Dode Hitte, De Twaalfde Imam, Het Teheran Initiatief, Damascus Aftellen, De Auschwitz Ontsnapping, en Het Derde Doel. Verwar Rosenberg niet met Joel Richardson, auteur van The Islamic Antichrist, een non-fictie eschatologisch betoog dat islamitische en bijbelse profetie met elkaar verbindt. Rosenberg daarentegen schrijft voornamelijk fictie gebaseerd op echte actuele gebeurtenissen. Een voorbeeld van zijn laatste roman, De eerste gijzelaar, gaat over de Islamitische Staat:

Met deze woorden brengt New York Times-journalist J.B. Collins, die verslag doet vanaf de plaats van een verwoestende aanval door ISIS-terroristen in Amman, Jordanië, de hele wereld in opperste staat van paraatheid. De leiders van Israël en Palestina zijn ernstig gewond, de Jordaanse koning vecht voor zijn leven, en de Amerikaanse president wordt vermist en vermoedelijk gevangen genomen.

Terwijl de Amerikaanse regering voor een constitutionele crisis staat en Jordanië vecht voor zijn bestaan, moet Collins zijn best doen om de wereld op de hoogte te houden, terwijl hij de FBI ervan moet zien te overtuigen dat zijn verhalen niet verantwoordelijk zijn voor de terreuraanslag op de Jordaanse hoofdstad. En ISIS heeft nog steeds chemische wapens.[xi]

Natuurlijk verwerkt Rosenberg in zijn werk het laatste nieuws uit het Midden-Oosten in een boeiende stijl die weerklank heeft gevonden bij Amerikaanse lezers. In het verleden concentreerden zijn boeken zich op Iran en de sjiitische islam, dus het is opmerkelijk om te lezen dat hij nu ook het meer met de mond vol tanden staande, soennitische mahdisme van de IS heeft opgenomen.

De sjiieten zijn een tak van de islam die van mening is dat Mohammeds eigenlijke opvolger zijn schoonzoon en neef Ali ibn Abi Talib was, die regeerde over het islamitische kalifaat van AD 656 tot 661.[xii] Terwijl de soennieten Ali beschouwen als de vierde en laatste van de juist geleide kaliefen, beschouwen de sjiieten Ali als de eerste Imam na Mohammed. Sjiieten geloven ook dat Ali en de andere sjiitische Imams (die allen lid zijn van de Ahl al-Bayt, de familie van Mohammed) de rechtmatige opvolgers van Mohammed zijn. Deze onenigheid splitste de moslimgemeenschap in de soennitische en de sjiitische tak.

De term "Twelver" verwijst naar het geloof van de sjiieten in twaalf goddelijk benoemde Imams (leiders van de Islam), en hun geloof dat de laatste Imam, Mohammed al-Mahdi, werd geoccupeerd (op mysterieuze wijze verdween) en opnieuw zal verschijnen als de geprofeteerde Mahdi. Sjiieten maken slechts ongeveer 10% uit van de moslimbevolking in de wereld.[xiii] Sinds de omverwerping van de seculiere regering van Iran in 1979 heeft de sjiitische Ayatollah Ruhollah Khomeini de macht in handen. Aan hem wordt de planning van de eerste zelfmoordaanslagen in 1982 toegeschreven, die de Hezbollah in Libanon inspireerden tot het citeren van Soera 9:111 en tot het promoten van het mythologische martelarenparadijs met tweeënzeventig hemelse maagden als een uitgesproken Perzische eschatologie. Net als de pauselijke aflaat heeft de perverse belofte ontelbare duizenden sterallures in de hel doen belanden. In 2012 werd geschat dat 85 procent van de sjiieten Twelvers zijn.[xiv]

Daarentegen geloven de meeste soennieten dat Mohammeds schoonvader, Abu Bakr, zijn juiste opvolger was. Totdat de Verenigde Staten Irak binnenvielen, keken de Soennieten neer op enthousiast apocalypticisme als zijnde een overwegend Sjiitische dwaling. Jean-Pierre Filiu heeft betoogd dat de meeste moderne soennitische moslims apocalyptisch denken met argwaan bekeken voordat de Verenigde Staten Irak binnenvielen, maar de "nieuwe kruistocht" van 2003, de oorlog tegen het terrorisme, heeft alles veranderd. William McCants, een wetenschapper aan het Brookings Institute op het gebied van Nabije Oosten Studies,[xv] schreef:

De Amerikaanse invasie in Irak en het ontzagwekkende geweld dat daarop volgde, deden de honger van het soennitische publiek naar apocalyptische verklaringen van een op zijn kop gezette wereld dramatisch toenemen. Een reeks bestsellers plaatste de Verenigde Staten in het middelpunt van het Eindtijd drama, een nieuw "Rome" dat door de regio raast in een moorddadige stormloop om geweld op eigen kusten te voorkomen. De belangrijkste tegenstanders van het Einde der Dagen, de Joden, waren nu slechts bijrolspelers. Zelfs conservatieve soennitische geestelijken die eerder hadden geprobeerd de messianistische hartstocht te temperen, konden niet anders dan concluderen dat "de drievoudige unie gevormd door de antichrist, de joden en de nieuwe kruisvaarders"[xvi] hun krachten hadden gebundeld "om de moslims te vernietigen."[xvii]

De Irak-oorlog veranderde ook het apocalyptische gesprek in de wereldwijde jihadistische beweging. Het lome apocalypticisme van Osama bin Laden en Ayman al-Zawahiri moest nu opboksen tegen het urgente apocalypticisme van Abu Mus'ab al-Zarqawi, de stichter van Al Qaida in Irak, en zijn directe opvolgers. Irak, de plaats van een geprofeteerd bloedbad tussen ware Moslims en valse, werd overspoeld door een sektarische burgeroorlog. Zoals Zarqawi het zag, hadden de Shi'a zich verenigd met de Joden en de Christenen onder het vaandel van de Antichrist om tegen de Sunnieten te vechten. Het Laatste Uur moest naderen, dat zou worden ingeluid door de wedergeboorte van het kalifaat, het islamitische rijk dat was verdwenen en waarvan de terugkeer was geprofeteerd.[xviii]

Natuurlijk eindigde de Oorlog tegen het Terrorisme niet toen president Obama zijn noodzakelijkerwijs ongeïnformeerde campagnebelofte nakwam om de troepen naar huis te brengen. In feite is het nationale belang van de VS in het Midden-Oosten nu veel groter dan het in 2003 was. Natuurlijk hangt het ervan af wat men gelooft dat ons nationaal belang eigenlijk is; zoals Bernard Lewis opmerkte, werd het gedefinieerd als het "voorkomen van het ontstaan van een regionale hegemonie - van één regionale macht die het gebied zou kunnen domineren en zo monopolistische controle over de olie van het Midden-Oosten zou kunnen krijgen"[xix] en niet de verspreiding van democratie en westerse waarden. Het revisionisme van Bush en Obama terzijde, het is onlosmakelijk verbonden met de islam. Het succes van de IS is een bijproduct van de Shia/Sunni spanningen en de Mahdistische opstand onder de Soennieten als reactie op de Amerikaanse invasie in Irak en Afghanistan en een verknoeide exit-strategie.

VERBONDEN MET KOMENDE OORLOG IN HET MIDDEN-OOSTEN!? Meer dan een decennium in de maak! Baanbrekende documentaire in première op COUNTDOWN CONFERENTIE!

Herinnerend aan de recente wetenschappelijke enquête van het Pew Research Center, waaruit bleek dat ten minste de helft van alle moslims in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuid-Azië de op handen zijnde verschijning van de Mahdi verwacht, zouden groepen als de IS ons niet moeten verbazen.[xx] De Mahdi - waarvan zij geloven dat hij vandaag leeft - is een islamitisch politiek leider die de wereld islamiseert. Bij de aanvaarding van dat geloof is bijna alles mogelijk om de weg te effenen. Vandaar dat de recente gruweldaden in Jeruzalem, waarbij vleeshouwers werden aangevallen, per definitie worden vrijgesproken.[xxi] De oorspronkelijke stichter van de IS geloofde dat de terugkeer van de Mahdi zo spoedig was, dat hij de infrastructuur liet aanleggen die nodig was voor zijn wereldwijde inwijding. McCants wees erop dat al in 2006 (!), "Masri zijn mannen beval preekstoelen te bouwen voor de Mahdi om op te stijgen in de moskee van de Profeet in Medina, de Umayyad Moskee in Damascus, en de Aqsa Moskee in Jeruzalem."xxii] Of de islamitische profetie de toekomst nu werkelijk voorspelt of niet, verandert niets aan het feit dat miljoenen hartstochtelijke gelovigen en jihadi's die Mahdisten zijn geworden (zoals Abu Musab al-Zarqawi) wanhopig proberen het te verwezenlijken - een stand van zaken die op zichzelf al apocalyptisch lijkt, gezien de huidige geopolitiek. Sahid heeft gewezen op een externe invloed van Perzië.

In Yatrib, de stad van de Profeet, stond Mohammed meer in contact met de Joden, de Christenen, de Zoroastriërs, of voormalige aanhangers van deze godsdiensten die zich tot de Islam bekeerden. Maar de invloed van het christendom en het zoroastrisme op de islamitische eschatologie was veel dominanter dan die van het jodendom. In het eschatologische rijk manifesteerden de Joden, en de persoon van de Antichrist, de krachten van het kwaad.[xxiii]

Soenni's onderscheiden zich van Perzische (sji's), maar Perzische Zoroastrische invloed leidde ook tot de mythe van tweeënzeventig maagden voor de vleselijke verwennerij van zelfmoordenaars in het Paradijs, waardoor veel populaire naslagwerken dit ontkennen.[xxiv]

Hoewel beide huizen van de islam de komst van de Mahdi verwachten, hebben de soennitische en de sji'itische islam verschillende opvattingen over zijn identiteit. De Sji'itische "Twelvers" zetten de lijn voort via andere afstammelingen van Ali naar Muhammad al-Mahdi, de twaalfde imam. Furnish ontkracht een populaire misvatting dat de sji'ieten het veld domineren,

Zelfs onder geleerden bestaat het stereotype dat het Mahdisme voornamelijk een Sji'i-fenomeen is, terwijl in werkelijkheid door de islamitische geschiedenis heen de meeste Mahdistische bewegingen zijn voortgekomen uit de wenkbrauwen van charismatische soennitische heilige mannen die een bijl te slijpen hadden tegen een gewoonlijk islamitisch regime.

Furnish laat een onheilspellende waarschuwing horen, "Mahdisme komt waarschijnlijk veel meer voor, als de groep van freelancers in het Soennisme - en dit is precies wat de geschiedenis laat zien."[xxvi]

En vergis u niet: Mahdisten zouden nog minder beperkingen hebben op hun gedrag dan jihadi's. Aangezien het eindresultaat van de plannen van de Mahdi volgens hen een wereldomvattend kalifaat zou zijn, zou niets wat hij zou vragen zijn volgelingen te boven gaan: een atoombom laten ontploffen in Vegas of Manhattan, zichzelf opzettelijk besmetten met pest of pokken en dan kriskras door Amerikaanse havens lopen, zelfmoordbomaanslagen plegen op christelijke kinderdagverblijven in het Midwesten. Door de Mahdi te helpen de Islam weer de overhand op de wereld te geven, zou men nog meer glorie verwerven dan de beloofde 72 hoera's in het Paradijs.[xxvii]

Historisch gezien ontleent de soennitische islam het religieuze gezag aan het kalifaat, dat op zijn beurt door de metgezellen van Mohammed bij diens dood werd aangesteld. De soennieten zien de Mahdi als de opvolger van Mohammed, van wie wordt verwacht dat hij komt en de wereldwijde Sharia-wetgeving vestigt.

Mahdisten van beide huizen geloven dat zijn komst ophanden is. De komst van de Mahdi is het eerste teken van de derde en laatste periode van de islamitische eschatologie. Een van de belangrijkste moslimgeleerden uit de veertiende eeuw. Ismail Abu Al-Fadl' Umar ibn Kathir, werd hoofdzakelijk opgeleid in Damascus en specialiseerde zich aanvankelijk in de studie van Hadith. Als Syrisch geleerde was hij zeer vertrouwd met buitenbijbelse christelijke apocalyptische teksten zoals de Apocalyps van Pseudo-Methodius. Zelfs in de Islam vervangt de Mahdi Jezus niet echt, hij baant de weg voor Hem. In het volgende artikel zal de oorsprong van de Mahdi-legende uit Syrisch-christelijke pseudepigrapha worden onderzocht.

VOLGEND DEEL: De laatste Romeinse keizer wordt de Mahdi van de Moslims

Eindnoten:

[i] Ibn Kathir, The Signs Before the Day of Judgement (London, Dar Al-Taqwa, 1991), 18.

[ii] “The World’s Muslims: Unity and Diversity,” Pew Research Center, April 6 2012, http://www.pewforum.org/2012/08/09/the-worlds-muslims-unity-and-diversity-executive-summary/ accessed December10, 2015.

[iii] Timothy Furnish, “Mahdism (and Sectarianism and Superstition) Rises in the Islamic World” History.com August 13, 2012, http://historynewsnetwork.org/article/147714#sthash.F5v4ndOR.AY0ZuBzB.dpufIt , accessed January 12, 2016.

[iv] Bernard Lewis, “Islam and the West: A Conversation with Bernard Lewis,” http://www.catholiceducation.org/en/culture/catholic-contributions/islam-and-the-west-a-conversation-with-bernard-lewis.html , accessed September 11, 2015.

[v] “Islamic ‘Messiah’ al-Mahdi to Return by 2016, Followed By Jesus? Islamic ‘Messiah’ al-Mahdi to Return by 2016, Followed By Jesus?” Israel, Islam and the End Times May 19, 2015, http://www.israelislamandendtimes.com/islamic-messiah-al-mahdi-to-return-by-2016-followed-by-jesus/ accessed January 3, 2016.

[vi] “About Ṣaḥīḥ Muslim” Sunnah.com, http://sunnah.com/muslim/about , accessed October 6, 2015.

[vii] “Major Signs of the End of the World,” http://www.khorasaan.net/major-signs-of-end-of-the-world.php .

[viii] Sh. G. F. Haddad, “Various Issues about Hadiths,” Living Islamic Tradition, https://www.abc.se/~m9783/n/vih_e.html , accessed October 6, 2015.

[ix] Furnish, Holiest Wars , 150.

[x] Timothy R Furnish, “Thursday, August 21, 2014: IS[IS]: Still Beheading Like It’s the End of the World,” Mahdi Watch.org, http://www.mahdiwatch.org/2014.08.01_arch.html , accessed August 10, 2015.

[xi] Joel C. Rosenberg, The First Hostage: A J. B. Collins Novel (Carol Stream, Illinois: Tyndale House Publishers, 2015), sample: http://www.joelrosenberg.com/product-details/?isbn=978-1-4964-0615-6#sthash.fXS9J1hE.dpuf , accessed October 8, 2015.

[xii] lla Landau-Tasseron, History of Al-Tabari, Volume 39: Biographies of the Prophet’s Companions and Their Successors , Suny Series in Near Eastern Studies (Albany: State University of New York Press, 1996) 39–40, https://books.google.com/books?id=ztahJV58oLcC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false .

[xiii] “Mapping the Global Muslim Population,” Pew Research Center, October 7, 2009, http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/ , accessed December 19, 2015.

[xiv] Mathieu Guidère, Historical Dictionary of Islamic Fundamentalism , Historical Dictionaries of Religions, Philosophies, and Movements (Lanham, Maryland: The Scarecrow Press, Inc., 2012), 319.

[xv] William McCants, Brookings Institute, http://www.brookings.edu/experts/mccantsw accessed October 9, 2015.

[xvi] Jean-Pierre Filiu, Apocalypse in Islam , translated by M. B. DeBevoise, (Berkeley: University of California Press, 2011), 121–140.

[xvii] Filiu, Apocalypse in Islam , 131.

[xviii] William McCants, “How ISIL Out-Terrorized Bin Laden,” Politico Magazine, August 15, 2015, http://www.politico.com/magazine/story/2015/08/isis-jihad-121525#ixzz3o6YPGmIx , accessed October 9, 2015.

[xix] Bernard Lewis, The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror, Kindle Edition, (New York: Random House Publishing Group, 2003), Kindle Locations 1208–1211.

[xx] “The World’s Muslims: Unity and Diversity,” Pew Research Center, August 9, 2012, http:// www.pewforum.org/ 2012/ 08/ 09/ the-worlds-muslims-unity-and-diversity-executive-summary/, accessed October 6, 2015.

[xxi] “GRAPHIC IMAGES: East Jerusalem Arab Rams Car into Ultra-Orthodox Jews, Then Stabs Them” Jerusalem Post , October 13, 2015, http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/GRAPHIC-IMAGES-East-Jerusalem-Arab-rams-car-into-ultra-Orthodox-Jews-then-stabs-them-423831 , accessed December 28,2015.

[xxii] William McCants (2015-09-22), The ISIS Apocalypse: The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State (Kindle Locations 529–530). St. Martin’s Press. Kindle Edition.

[xxiii] ṢamūʼīlʻAbd al-Shahīd, The Last Trumpet: A Comparative Study in Christian-Islamic Eschatology (Longwood, Fla.: Xulon Press, 2005), 28.

[xxiv] Christine Huda Dodge, The Everything Understanding Islam Book: A Complete Guide to Muslim Beliefs, Practices, and Culture , 2nd ed., An Everything Series Book (Avon, MA: Adams Media Corp., 2009), 185.

[xxv] Timothy R. Furnish, Holiest Wars: Islamic Mahdis, Their Jihads, and Osama bin Laden (Kindle Locations 114-116). Kindle Edition.

[xxvi] Timothy R. Furnish, “Through a Glass Darkly: A Comparison of Self-Proclaimed “Mahdist” States throughout History to the Theory of the (True) Mahdist State Yet to Come,” International Conference of Mahdism Doctrine, http://www.mahdaviat-conference.com/vdchtqnkd23nz.102.html .

[xxvii] Furnish, “Through a Glass Darkly.”

Category: Featured , Featured Articles

Bron: COUNTDOWN TO 2025 AND THE SECRET DESTINY OF AMERICA—PART 34: The Afghanistan Debacle and Imminence of Mahdi » SkyWatchTV