www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het komende Grote Waanidee - Deel 6: Van Necronomicon tot Nibiru

7 november 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 0 - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24

Simon's Necronomicon arriveerde op de golf van een hernieuwde interesse in het occulte, die de Westerse wereld overspoelde in de jaren '60 en '70. Interessant genoeg was het een Frans tijdschrift voor science fiction dat de opleving hielp aanwakkeren, en het deed dat door de werken van H.P. Lovecraft te publiceren voor een nieuw publiek. Planète werd in het begin van de jaren '60 gelanceerd door Louis Pauwles en Jacques Bergier, en hun tijdschrift bracht een nieuw legioen bewonderaars voor het "gebogen genie". Belangrijker voor onze studie hier was echter het boek dat Pauwles en Bergier in 1960 samen schreven, Les matins des magiciens (Ochtend van de Magiërs), dat in 1963 in het Engels werd vertaald als Dawn of Magic.[i]

Het boek behandelde alles van piramidologie (het geloof dat de Egyptische piramiden oude geheimen bevatten) tot vermeende geavanceerde technologie in de oude wereld. Evenzo prezen de auteurs Arthur Machen, de Ierse auteur van horror fictie, over overlevende Keltische mythologische wezens, en bespraken zij het genie van H.P. Lovecraft in één adem met de wetenschapper Albert Einstein en de psychoanalyticus Carl Jung. Van Lovecraft leenden Bergier en Pauwles de ene gedachte die in hun boek van groter belang zou zijn dan welke andere ook. Zoals we hebben gezien, speculeert Ochtend der Magiërs dat buitenaardse wezens verantwoordelijk kunnen zijn voor de opkomst van het menselijk ras en de ontwikkeling van zijn cultuur, een thema dat Lovecraft had uitgevonden.[ii]

Het succes van Pauwles en Bergier inspireerde anderen om met de concepten die zij uit de geschriften van Lovecraft hadden ontwikkeld aan de slag te gaan. Het meest succesvolle was zonder twijfel Erich von Däniken's Chariots of the Gods, het best verkochte Engelstalige archeologieboek aller tijden.[iii]

Je kunt in ieder geval één ding zeggen over Von Däniken: hij was niet verlegen om de geaccepteerde geschiedenis in twijfel te trekken:

Ik beweer dat onze voorvaderen in een ver verleden bezoek ontvingen uit het heelal, ook al weet ik nog niet wie deze buitenaardse intelligenties waren of van welke planeet zij afkomstig waren. Niettemin verkondig ik dat deze "vreemdelingen" een deel van de toen bestaande mensheid hebben uitgeroeid en een nieuwe, misschien wel de eerste, homo sapiens hebben voortgebracht.[iv]

Het boek had het geluk te worden gepubliceerd in 1968, hetzelfde jaar dat Stanley Kubrick's epische bewerking van Arthur C. Clarke's 2001: A Space Odyssey in de bioscopen draaide. De film, gebaseerd op het idee dat geavanceerde buitenaardse technologie de menselijke evolutie had geleid, was de best verdienende film van het jaar, en werd in 2002 door de Online Film Critics Society de "grootste science-fiction film aller tijden" genoemd. [v] Tegen 1971, toen Chariots of the Gods eindelijk in de Amerikaanse boekwinkels verscheen, had NASA drie keer mensen op de maan gezet (inclusief Edgar Mitchell in Apollo 14, die we later zullen bespreken vanwege zijn inspanningen om president Obama te ontmoeten om ETI's uit een "aangrenzend universum" te bespreken), en was het publiek volledig klaar voor wat von Däniken aan het verkopen was.

Het is moeilijk om de impact te overschatten die Chariots of the Gods heeft gehad op de UFO onderzoeksgemeenschap en de wereldbeelden van miljoenen mensen over de hele wereld in de afgelopen halve eeuw. In 1973 bouwde Twilight Zone schepper Rod Serling een documentaire rond Chariots, getiteld In Search of Ancient Astronauts, waarin astronoom Carl Sagan en Werner von Braun, architect van de Saturn V raket, te zien waren.[vi] Het jaar daarop werd een speelfilm met dezelfde titel als het boek in de bioscopen uitgebracht. Tegen de wisseling van de eenentwintigste eeuw had Von Däniken meer dan zestig miljoen exemplaren van zijn zesentwintig boeken verkocht, die allemaal het idee promoten dat onze scheppers uit de sterren kwamen.[vii]

Dit, ondanks het feit dat von Däniken in een interview uit 1974 aan National Enquirer vertelde dat zijn informatie niet kwam door archeologisch veldwerk, maar door uit het lichaam te reizen naar een plaats genaamd Point Aleph, "een soort vierde dimensie" buiten ruimte en tijd.[viii]

Right! Zou dat dezelfde kosmische plek zijn waar Kenneth Grant de etherische Necronomicon vond?

In 1976 gooide een Russisch-Amerikaanse econoom en journalist benzine op het oude astronautenvuur met zijn boek De 12e Planeet. Voor Zecharia Sitchin waren de Soemerische teksten, 's werelds oudst bekende geschriften, hun verhalen over goden en halfgoden historische verslagen van buitenaardse wezens van een planeet genaamd Nibiru, die de mensheid uit apen hadden geschapen om als goedkope arbeidskrachten te dienen.

Ondanks het feit dat hij universeel wordt afgewezen door geleerde geleerden, heeft Sitchin een diepgaande invloed gehad op de oude astronauten beweging en op de cultuur in het algemeen. Dr. Michael Heiser, auteur van de www.SitchinIsWrong.com website, noemde hem "waarschijnlijk de belangrijkste voorstander van de astronautenhypothese van de laatste decennia."[ix] Sinds de publicatie van De 12e Planeet zijn van Sitchin's boeken miljoenen exemplaren verkocht in meer dan twee dozijn talen. [x] Zijn ideeën hebben populaire science-fiction films en televisieprogramma's geïnspireerd, vooral de Stargate-franchise, en een onderzoek uit 2017 door de Chapman University wees uit dat 35 procent van de Amerikanen gelooft dat buitenaardsen de aarde in ons verre verleden hebben bezocht, tegenover 20,3 procent in 2015![xi]

Je kunt het idee raar vinden, maar als een op de drie mensen erin trapt, is het niet meer marginaal. De aantrekkingskracht van het concept is gemakkelijk genoeg te begrijpen. Als het enige wat je scheidt van goddelijkheid de verfijning van onze technologie is, dan lijkt de oude leugen die de slang aan Eva vertelde niet meer zo vergezocht.

MUFON springt aan boord

De beweringen van Von Däniken en Sitchin, om vriendelijk te zijn, houden geen steek. Hun theorieën zijn ontkracht en Von Däniken heeft zelfs toegegeven dat hij dingen verzonnen heeft,[xii] maar gebrek aan bewijs heeft gekke ideeën nooit lang tegengehouden. En nu, dankzij een nieuwe generatie van ware gelovigen, delven Ancient Aliens en zijn imitators nog steeds het goud van Von Däniken, vijf decennia nadat zijn eerste boek in de schappen lag.

Ancient Aliens evangelisten hebben het Amerikaanse publiek effectief bekeerd sinds Chariots of the Gods bijna vijftig jaar geleden viral ging. Zoals we eerder opmerkten, geloven meer volwassenen in de V.S. in ETI dan in de God van de Bijbel. Interessant is dat serieuze UFO onderzoekers verontrust zijn over de invloed van de oude buitenaardse meme op hun werk.

MUFON, het Mutual UFO Network, dat zichzelf "'s werelds oudste en grootste onderzoeksorgaan op het gebied van UFO-fenomenen" noemt,[xiii] is de laatste jaren helemaal in de ban geraakt van buitenaardse wezens. De groep steunt nu openlijk pseudo-wetenschappelijke en New Age (met andere woorden, occulte) interpretaties van het UFO-fenomeen in plaats van zich te houden aan wat kan worden ondersteund door bewijs. Het thema van MUFON's nationale conventie van 2017 was bijvoorbeeld "The Case for a Secret Space Program," dat door een criticus werd omschreven als "schaamteloos onwetenschappelijk en irrationeel."[xiv]

De conferentie had onder zijn sprekers een man die beweert dat hij werd gerekruteerd voor "een '20 & Back' opdracht waarbij leeftijdsregressie (via Farmaceutische middelen) zowel als tijdregressie tot het punt van beginnende dienst betrokken was." In gewoon Nederlands, hij beweert dat hij twintig jaar heeft gediend in een onderzoeksproject buiten de planeet, en toen werd teruggestuurd in de tijd naar een paar minuten nadat hij was vertrokken en "leeftijdsregressie" zodat niemand zou merken dat hij twintig jaar ouder is dan de rest van ons.[xv]

Right.

Een andere spreker beweerde dat hij vooraf was geïdentificeerd als een toekomstige president van de Verenigde Staten in een CIA/DARPA-programma genaamd Project Pegasus, dat naar verluidt informatie verzamelde over gebeurtenissen in het verleden en de toekomst, zoals de identiteit van toekomstige presidenten. Hij beweerde ook dat Barack Obama in 1980 zijn kamergenoot was in een CIA-project dat Mars Jump Room heette,[xvi] een teleportatieprogramma dat stagiairs naar een geheime basis op de rode planeet stuurde.[xvii]

Right.

De inhoud van MUFON's symposium in 2017 was zo overdreven dat Richard Dolan, een lange tijd voorvechter voor openbaarmaking van ETI's, het nodig vond om publiekelijk uit te leggen waarom hij in een door MUFON gesanctioneerd discussiepanel zou zitten met mannen die beweerden, zonder enige bevestiging, dat ze deel hadden uitgemaakt van een "geheim ruimteprogramma."

Toen ik hoorde dat ik in een panel zou zitten met Corey [Goode], Andy [Basiago], Bill [Tompkins], en Michael [Salla], belde ik Jan [Harzan, MUFON's uitvoerend directeur] en vroeg hem beleefd wat hij dacht. Ik zei dat ik me zorgen maakte over het besluit van MUFON om mensen binnen te halen met claims die onmogelijk te verifiëren zijn. MUFON, tenslotte, wordt verondersteld op bewijs gebaseerde normen te hebben.

Misschien zou het ons niet moeten verbazen dat MUFON van een "op bewijs gebaseerde" organisatie is veranderd in een organisatie die oncontroleerbare beweringen promoot op haar nationale conventie. Terwijl de controverse groeide over het thema van MUFON's 2017 conventie, werd onthuld dat MUFON's "Inner Circle" New Age leraar J. Z. Knight omvatte.[xix]

KIJKEN! NU ONZE REGERING UFO'S BEVESTIGT, WAT IS HET VOLGENDE?

Volgens de website van MUFON geeft de Inner Circle "adviserende begeleiding" aan de organisatie omdat haar dertien leden - een merkwaardig toevallig aantal - "ongeëvenaarde vrijgevigheid jegens MUFON hebben getoond door het doneren van meer dan $5.000 in een enkele donatie".

Hmm. Dus de enige kwalificatie om Amerika's belangrijkste UFO onderzoekscollectief te adviseren en te leiden is een extra vijf ruggen in je zak. En één van MUFON's Inner Circle verdient haar brood met het verpakken en verkopen van herhalende leringen van Madame Helena Blavatsky.

Z. Knight, geboren in Roswell, New Mexico (!), in maart 1946, juist op het moment dat Jack Parsons en L. Ron Hubbard hun magische ritueel, de Babylon [sic] Werken, aan het afronden waren, beweert de geest van Ramtha de Verlichte te kanaliseren, een krijger die vijfendertigduizend jaar geleden leefde in het mythische land Lemurië.

Ramtha, aldus Knight, leidde Lemurische strijdkrachten tegen de tirannieke Atlantiërs voordat hij uiteindelijk zijn troepen vaarwel zei en in een lichtflits naar de hemel opsteeg. Tien jaar nadat hij voor het eerst verscheen, richtte Knight Ramtha's School van Verlichting op, waarmee zij een zeer rijke vrouw is geworden door het verkopen van counseling-sessies gebaseerd op de wijsheid van de oude Lemurische krijger.

Terwijl Ramtha geen behoefte heeft aan comfort, houdt mevrouw Knight blijkbaar van mooie dingen.

Vanaf 2017 heeft de school tachtig fulltime medewerkers in dienst,[xxi] en de jaarlijkse winst uit de verkoop van boeken en audio loopt in de miljoenen.[xxii] Volgens Knight kunnen Ramtha's leringen worden samengevat als geest boven materie: "Ramtha vertelt mensen dat als ze leren wat ze moeten doen, de kunst van het creëren van je eigen werkelijkheid werkelijk een goddelijke daad is. Er is hier geen goeroe. Je creëert je dag. Je doet het zelf."[xxiii]

Dat gezegd hebbende, nemen uw auteurs aan dat mevrouw Knight nog steeds beide kanten op kijkt voordat ze de straat oversteekt.

Drie studenten van RSE produceerden de film What the Bleep Do We Know? uit 2004, een low-budget film die de kwantumfysica verdraaide in pseudowetenschappelijke New Age propaganda. Natuurlijk was Ramtha's leer over het veranderen van de fysieke wereld door de juiste spirituele discipline de kern van de film.[xxiv] Ondanks de kritiek van echte natuurkundigen heeft Bleep tot nu toe wereldwijd bijna 16 miljoen dollar opgebracht.[xxv]

Z. Knight is misschien wel MUFON's rijkste weldoener. [xxvi] Dit roept minstens drie vragen op: Ten eerste, hoeveel "adviserende begeleiding" geven de dertien leden van MUFON's Inner Circle? Ten tweede, hoeveel doneert Knight boven de $ 5.000 Inner Circle drempel? En ten derde, hoe beïnvloedt haar rijkdom en wereldbeeld de benadering van MUFON van het onderwerp van ETI openbaarmaking?

Voor de goede orde, uw auteurs zijn niet de enigen die deze vragen stellen. Voormalig MUFON-staatsdirecteur James E. Clarkson, een dertigjarig lid, nam op 22 juli 2017 publiekelijk ontslag onder verwijzing naar de invloedspositie van Knight binnen de groep: "Ik zal mijn reputatie op dit gebied niet laten compromitteren door mij aan te sluiten bij een rijke en machtige sekteleider die nu lid is van de MUFON Inner Circle."[xxvii]

Weet je, het klinkt bizar als we een stap terug doen en de dingen samenvatten, maar er is geen manier om dit rationeel te laten klinken. De horrorfictie van H.P. Lovecraft, die werd geïnspireerd door de geesten achter negentiende-eeuwse occultisten zoals Helena Blavatsky (en mogelijk dezelfde geest die communiceerde met Aleister Crowley), werd gefilterd door de Franse science-fiction scène in de jaren 1960, aangepast door een Zwitserse hotelier en een Russisch-Amerikaanse rederij executive, en gerecycled terug naar de Verenigde Staten ten tijde van de eerste maanlandingen, waar het is uitgegroeid tot een scientistische religie die God vervangt door buitenaardse wezens.

Wow.

Om onze vriend, Christelijk onderzoeker en auteur L.A. Marzulli te parafraseren: Terwijl we de vijftigste verjaardag van Chariots of the Gods naderen, is de oude buitenaardse meme echt, ontluikend, en niet meer weg te denken.

En de oude goden gebruiken het om de weg te bereiden voor hun terugkeer.

VOLGEND DEEL: Science Fiction en het Evangelie van ET

Eindnoten:

[i] Colavito, Jason (2005). The Cult of Alien Gods: H.P. Lovecraft And Extraterrestial Pop Culture. Amherst, NY: Prometheus Books. Kindle Edition (Kindle location 1227).

[ii] Ibid (Kindle locations 1296–1300).

[iii] Ibid (Kindle location 1338).

[iv] Von Däniken, Erich (1968). Chariots of the Gods: Unsolved Mysteries of the Past. New York: Berkley Books, p. viii.

[v] “2001: A Space Odyssey Named the Greatest Sci-Fi Film of All Time By the Online Film Critics Society” (June 12, 2002). https://web.archive.org/web/20061126071451/http://ofcs.rottentomatoes.com/pages/pr/top100scifi , retrieved 8/27/17.

[vi] Von Braun was one of the 1,600 or so Nazi scientists, engineers, and technicians secretly brought to the U.S. after the war during Operation Paperclip.

[vii] Colavito, op. cit. (Kindle location 1346).

[viii] Sheaffer, Robert (1974). “Erich von Däniken’s ‘Chariots of the Gods’: Science or Charlatanism?” Originally published in NICAP UFO Investigator . https://www.debunker.com/texts/vondanik.html , retrieved 8/27/17.

[ix] Heiser, Dr. Michael S. (September 3, 2009). “Zecharia Sitchin: Why You Can Safely Ignore Him.” UFO Digest. http://www.ufodigest.com/news/0909/ignore-him.php , retrieved 10/17/17.

[x] Kilgannon, Corey (January 8, 2010). “Origin of the Species, From an Alien View.” The New York Times. http://www.nytimes.com/2010/01/10/nyregion/10alone.html , retrieved 10/17/17.

[xi] “Paranormal America 2017 Chapman University Survey of American Fears 2017” (October 11, 2017). https://blogs.chapman.edu/wilkinson/2017/10/11/paranormal-america-2017/ , retrieved 10/17/17.

[xii] “Erich von Daniken: Fraud, Lies and Bananas.” Forgetomori (April 8, 2012). http://forgetomori.com/2012/aliens/erich-von-daniken-fraud-lies-and-bananas/ , retrieved 8/27/17.

[xiii] http://www.mufon.com, retrieved 8/23/17.

[xiv] Sheaffer, Robert (August 1, 2017). “MUFON Unravels.” Bad UFOs. http://badufos.blogspot.com/2017/08/mufon-unravels.html, retrieved 8/26/17.

[xv] https://www.mufonsymposium.com/corey-goode, retrieved 8/26/17.

[xvi] https://www.mufonsymposium.com/andrew-bassagio, retrieved 8/26/17.

[xvii] Salla, Dr. Michael E. (December 26, 2015). “Jump Room to Mars: Did CIA Groom Obama & Basiago as future Presidents?” Exopolitics.org . http://exopolitics.org/jump-room-to-mars-did-cia-groom-obama-basiago-as-future-presidents/, retrieved 8/26/17.

[xviii] Dolan, Richard (July 18, 2017). “On Corey, Andrew, and the Whistleblowers.” https://www.facebook.com/notes/richard-dolan/on-corey-andrew-and-the-whistleblowers/1394366947350897/, retrieved 8/26/17.

[xix] http://www.mufon.com/the-inner-circle.html, retrieved 8/26/17.

[xx] Knight, Judy Zebra (2005). Ramtha, the White Book. Yelm, WA: JZK Publishing.

[xxi] Iwasaki, John (February 10, 1997). “JZ Knight Not Faking It, Say Scholars—But They Bristle at the Idea She’s Buying Them.” Seattle Post-Intelligencer . p. B1.

[xxii] Brenner, Keri (January 27, 2008). “Disillusioned Former Students Target Ramtha.” The Olympian . Via the Cult Education Institute. https://www.culteducation.com/group/1113-ramtha-school-of-enlightenment/17846-disillusioned-former-students-target-ramtha-.html, retrieved 8/26/17.

[xxiii] Ibid.

[xxiv] Gorenfeld, John (September 16, 2004). “‘Bleep’ of faith.” Salon. http://www.salon.com/2004/09/16/bleep_2/, retrieved 8/26/17.

[xxv] Box Office Mojo . http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=whatthe.htm, retrieved 8/26/17.

[xxvi] Meyers, Royce J., III (July 24, 2017). “Former MUFON State Director Resigns, Cites Cult Leader Involvement.” UFO Watchdog . http://ufowatchdog.blogspot.com/2017/07/former-mufon-state-director-resigns.html , retrieved 8/28/17.

[xxvii] Ibid.

Bron: THE COMING GREAT DELUSION—PART 6: From the Necronomicon to Nibiru » SkyWatchTV